Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea POLITEHNICA din Bucure ti

Capitolul 2 CONCEPTUL MODERN DE CALITATE I TERMINOLOGIA SPECIFIC


Etimologie. Din limba latin : calitate = qualitas, de qualis = fel de a fi , atribut, caracteristic . 2.1. PRINCIPALELE ORGANIZAII PENTRU CALITATE A. ORGANIZAII INTERNAIONALE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
B.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VI AN MANAGEMENTUL CALITII

ISO, International Organization for Standardization - Organiza ia Interna ional pentru Standardizare, cu sediul la Geneva. ISO cuprinde n prezent 92 de ri membre, dintre care 71 membri cu drepturi depline i 21 membri coresponden i. CEN, Comitetul European de Standardizare - Comite Europeen de Normalisation. IAQ, Academia Interna ional pentru Calitate. EFQ, Funda ia European pentru Calitate. EOQ, Organiza ia European pentru Calitate. EOQC, Organiza ia European pentru Controlul Calit ii. EFQM, European Foundation for Quality Management. CEE, Comunitatea Economic European . SCC, Standards Council of Canada, Canada. SNV, Swiss Association for Standardization, Elve ia. AFNOR, Association Francaise de Normalization, Fran a. DIN, Deutsches Institut fur Normung, Germania. UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificatione, Italia. JISC, Japaneze Industrial Standards Committee, Japonia. BSI, British Standards Institution, Institutul Britanic de Standardizare, Marea Britanie. IRS, Institutul Romn de Standardizare, Romnia. GOST, Federa ia Rus . ANSI, American National Standards Institute, SUA. ASQC, Societatea American pentru Controlul Calit ii, SUA. JUSE, Uniunea Japonez a Oamenilor de tiin i Inginerilor.

ORGANIS ME NA IONALE

Anul VI - Master

Capitolul 2 CONCEPTUL MODERN DE CALITATE I TERMINOLOGIA SPECIFIC Rezumat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2.2. CONCEPTE CLASICE PRIVIND DEFINIREA CALITAII Concepte determinate de DISCIPLINA TIIN IFIC , precum: 1. 2. 3. 4. Filozofia , care a determinat abordarea filozofic i concepte filozofice ; Logica , care a determinat abordarea logic i concepte logice ; Economia care a determinat abordarea economic i concepte economice ; Tehnica care a determinat abordarea tehnic i concepte tehnice. Abordarea nesistemic , care a determinat concepte nesistemice; Abordarea sistemic , care a determinat concepte sistemice. Abordarea clasic , care a determinat concepte clasice; Abordarea modern , care a determinat concepte moderne.

Concepte definite de ABORDAREA SISTEMULUI , respectiv: 1. 2.

Concepte determinate de EVOLU IE , i anume: 1. 2.

A. Bucure ti 2007 2008

CONCEPTUL DE CALITATE N FILOZOFIE Calitatea este o categorie ce exprim sinteza lucrurilor i nsu irilor esen iale ale obiectelor, precum i ale proceselor .

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Managementul Calitii, Capitolul 2. Conceptul modern de calitate i terminologia specific - Rezumat B. CONCEPTUL DE CALITATE N LOGIC Calitatea este un criteriu de ordin logic, dup care judec ile de predic ie se mpart n afirmative i negative . C. CONCEPTUL DE CALITATE N TEHNIC David A. GARWIN a eviden iat cinci concep ii . 1. CONCEP IA ORIENTAT SPRE PERFEC IUNE Calitatea reprezint o entitate atemporal , absolutul, fiind perceput de fiecare individ n mod subiectiv. 2. 3. CONCEP IA ORIENTAT SPRE PRODUS Calitatea reprezint ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. CONCEP IA ORIENTAT SPRE PRODUC IE 2. 3. 1. 2.4. CONCEPTUL MODERN DE CALITATE DEFINIT DE STANDARDELE ISO 2.4.1. PRINCIPALELE DEFINI II STANDARDIZATE ALE CALIT II

STAS 10 055 - 1976 , Calitatea Produselor - Terminologie : totalitatea propriet ilor i caracteristicilor unui produs sau serviciu, care influen eaz aptitudinea acestuia de a satisface o nevoie dat . Societatea American pentru Controlul Calit ii - ASQC, 1979: o abordare sistemic i sistematic n scopul ob inerii excelen ei . ISO 8402: 1986 , Quality Vocabulary i variantei n limba romn STAS ISO 8402-1991, Calitate - Vocabular : ansamblul de propriet i i caracteristici ale unui produs sau serviciu care i confer acestuia aptitudinea de a satisface necesit ile exprimate sau implicite . ISO 8402: 1994 , Quality management and quality assurance - Vocabulary i variantei n limba romn SR ISO 8402:1995, Managementul calit ii i asigurarea calit ii - Vocabular : ansamblu de caracteristici ale unui entit i, care i confer acesteia aptitudinea de a satisface necesit i exprimate i implicite.

4.

Gilmore: c alitatea arat n ce m sur un anumit produs respect proiectul sau specifica ia de fabrica ie. Crosby, n cartea Quality is Free, 1979, : calitatea reprezint conformitatea cu cerin ele - Conformance to requirements.

Dar...pentru utilizator un produs care respect specifica iile poate s nu fie de calitate . Referindu-se la aceast concep ie, Deming afirm : Asculta i prima dat orchestra filarmonicii din Londra, Royal Philharmonic, interpretndu-l pe Beethoven, apoi asculta i aceea i simfonie interpretat de o orchestr oarecare. Ambele orchestre respect specifica iile. Nu fac nici-o gre eal . Dar fi i aten i la deosebire ! . 4. CONCEP IA ORIENTAT SPRE COST

5.

ISO 9000: 2000 , Quality management systems Fudamentals and vocabulary i variantei n limba romn SR EN ISO 9000:2001, SISTEME DE MANAGEMENT AL CALIT II Principii fundamentale i vocabular , n prezent calitatea este definit ca : m sura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndepline te cerin ele.

2.4.2. CONCEPTUL MODERN DE CALITATE DEFINIT DE STANDARDUL ISO 9000: 2000 A. a. 1. 2. 3. 4. b. I. II. CADRUL GENERAL AL APARI IEI STANDARDULUI ISO 9000: 2000 Structura familiei de standarde ISO 9000: 2000 ISO 9000: 2000 , Sisteme de Management al Calit ii. Principii fundamentale i vocabular , care nlocuie te standardul ISO 8402: 1994. ISO 9001: 2000 , Sisteme de Management al Calit ii. Cerin e , care la noi n ar nlocuie te standardele SR EN ISO 9001: 1995, SR EN ISO 9002: 1995 i SR EN ISO 9003: 1995. ISO 9004: 2000 , Sisteme de Management al Calit ii. Linii directoare pentru mbun t irea performan elor , care nlocuie te standardul romn SR EN ISO 9004 - 1: 1998. ISO 19011: 2000 , Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calit ii i management de mediu . Filozofia, conceptele i con inutul standardelor familiei ISO 9000: 2000 Orientarea preponderent spre client , unde se aude clar vocea clientului , definindu-se gradul de satisfacere al acestuia . Definirea celor 8 principii ale managementului calit ii : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Orientarea c tre client; Leadership; Implicarea personalului Abordarea bazat pe proces; Abordarea managementului ca sistem; mbun t irea continu ; Abordarea pe baz pe fapte n luarea deciziilor; Rela ii reciproc avantajoase cu furnizorii;


5.

Un produs este considerat de calitate, atunci cnd ofer anumite performan e la un nivel acceptabil al pre ului. Feigenbaum n Total Quality Control , 1961, calitatea nseamn a fi cel mai bun fa de anumite condi ii ale beneficiarului, precum folosirea practic i pre ul de vnzare al produsului . Taguchi: calitatea este o caracteristic care evit pierderile de bani nu numai pentru fabricant, n timpul produc iei, i pentru utilizator, ct i, la nivel global, pentru societate, n sensul comunit ii umane luat n ansamblu . Juran: calitatea produsului reprezint aptitudinea de a fi corespunz toare pentru utilizare - fitness for use . sau calitatea nseamn a fi potrivit pentru utilizare . Haist i Fromm: calitatea reprezint coresponden a cu cerin ele clien ilor .

CONCEP IA ORIENTAT SPRE CLIENT

2.3. TERMINOLOGIA MODERN SPECIFIC CALIT II DEFINIT DE STANDARDELE ISO

1. 2. 3. 4.

PRINCIPALELE STANDARDE CARE AU DEFINIT TERMINOLOGIA CALIT II ISO 8402:1986, Quality - Vocabulary, n Romnia STAS ISO 8402:1991, Calitate - Vocabular; ISO 8402: 1991, Quality Management and Quality Assurance - Vocabulary; ISO 8402:1994, Quality Management and Quality Assurance - Vocabulary, n Romnia SR ISO 8402:1995, Managementul Calitii i Asigurarea Calitii-Vocabular; ISO 9000:2000, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary, n Romnia SR EN ISO 9000:2001, SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITII - Principii fundamentale i vocabular.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Managementul Calitii, Capitolul 2. Conceptul modern de calitate i terminologia specific - Rezumat III. Introducerea conceptului PDCA 1. P lan Planific . 2. D o Execut . 3. C heck Verific . 4. A ct - Ac ioneaz . IV.

Generalizarea aplicabilit ii seriei de standarde ISO 9000 n toate tipurile de organiza ii , indiferent de m rimea sau domeniul de activitate, respectiv

n domeniul produc iei materiale , n toate tipurile de industrii:


Pla n Pla ni fi c

Construc ii de ma ini i aparate, Aerospa ial ; Alimentar , textil , farmaceutic etc.

metalurgic ,

forestier ,

electronic ,

n domeniul serviciilor , respectiv:

Act A c i o n ea z

Transformare ntr-o calitate mai bun


Do Execut

Financiare, contabile, bancare, hoteliere, de restaurant; nv mnt, s n tate, administra ie, juridic etc.

V.

Corelarea i armonizarea standardelor asociate Managementului Calit ii cu standardele asociate Audit rii i Sistemelor de Management de Mediu , respectiv cu standardele din seriile ISO 10000 i ISO 14000. Realizarea unei structuri noi , orientat spre proces, cu un con inut mai logic. Eviden ierea procesului de mbun t ire continu , considerat ca un demers foarte important pentru consolidarea Sistemului de Management al Calit ii.

VI.
Pla n Check

VII.

Figura 2.1. Reprezentarea ciclului PDCA PASUL 1: P LAN - P LANIFIC ! n acest pas se stabile te ceea ce urmeaz a fi ob inut i cum va fi ob inut . Probleme care se pun: Care sunt obiectivele specifice ? Care sunt membrii echipei ? Cnd i va face planul efectul ? Cnd se preconizeaz terminarea planului ? De ce va fi nevoie pentru realizarea planului ? Ce date sunt deja disponibile ? Ce date mai e nevoie s culegem ?

VIII. Cre terea rolului managementului de vrf , care include aspecte precum angajamentul din partea managementului de vrf fa de dezvoltarea i mbun t irea procesului de management al calit ii. IX. X. XI. B. a. Reducerea semnificativ a volumului de documenta ie care se cere. Modificarea, mbun t irea i structurarea mai logic a terminologiei , care faciliteaz o interpretare mai u oar . nscrierea pentru prima dat a conceptului de autoevaluare , ca un instrument important pentru stabilirea performan elor unei organiza ii i mbun t irea acestora. CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE ALE CONCEPTULUI DE CALITATE DEFINIT DE STANDARDUL ISO 9000: 2000 Caracteristici determinate de definirea calit ii Defini ia calit ii conform standardului ISO 9000: 2000 m sura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndepline te cerin ele. I Definirea calit ii n raport cu un ansamblu de caracteristici Prin defini ie se precizeaz c no iunea de calitate trebuie s se exprime, i deci s se determine i practic, n raport cu un ansamblu de caracteristici i nu printr-o singur caracteristic . II Dimensionarea calit ii prin caracteristicile intrinseci , respectiv prin caracteristicile calit ii Pentru prima dat , c onform ISO 9000: 2000, calitatea se impune s se determine prin caracteristicile intrinseci ale unei entit i. Caracteristic a calit ii: caracteristic intrinsec a unui produs, proces sau sistem referitoare la o cerin . ( Aten ie : Nu caracteristic de calitate). O caracteristic atribuit a unui produs, proces sau sistem , de exemplu pre ul unui produs, nu este o caracteristic a calit ii acelui produs, proces sau sistem . III Precizarea cerin elor asociate caracteristicilor calit ii Calitatea produselor este o variabil care are m rime . M rimea calit ii este determinat de exprimarea cantitativ sau calitativ a cerin elor.

n acest pas se ntocme te un plan de rezolvare a problemei , cu o documenta ie clar , astfel nct posibilit ile de nen elegere i de concep ie gre it s fie reduse.

PASUL 2: PASUL 3:

D O - E XECUT ! C HECK - V ERIFIC !

n acest pas activit ile sunt desf urate-executate conform planului stabilit . n acest pas se realizeaz o comparare a rezultatelor ob inute cu cele planificate . Probleme ntreb ri care se pun: Ct de bine satisface planul obiectivele specifice ? Ce nivel al abaterii a fost observat ? Este acceptabil abaterea ? Poate s reapar deficien a predominant ? Poate fi extrapolat ncercarea la ntreaga desf urare ? Planul poate fi replicat pentru alte procese ? PASUL 4: A CT - A C IONEAZ ! n acest pas se realizeaz ac iunile care se impun pe baza verific rii din pasul 3 . n Japonia , oamenii de la firma Toyota se refer la acest proces denumindu-l Kaizen . Kaizen nseamn c ut ri pentru o cale mai bun (n limba japonez KAI = Schimbare i ZEN = Pentru mai bine !).

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Managementul Calitii, Capitolul 2. Conceptul modern de calitate i terminologia specific - Rezumat IV Precizarea sferei calit ii n ISO 9000: 2000 toate asocierile sunt legate de trei cuvinte cheie , respectiv: III Introducerea pentru prima dat a celor opt principii ale managementului calit ii i a con inutului acestora Principiul 1 al MC - Orientare c tre client :


1. 2. 3. 4. V

Calitatea unui produs; Calitatea unui proces; Calitatea unui sistem. Servicii, de exemplu transport; Software, de exemplu program de calculator, dic ionar; Hardware, de exemplu partea mecanic a unui motor; Materiale procesate, de exemplu lubrifiant

Produs: rezultat al unui proces. Exist patru categorii generice de produse :

Organiza iile depind de clien ii lor i de aceea acestea trebuie s n eleag necesit ile curente i viitoare ale clien ilor, ar trebui s satisfac cerin ele clientului i ar trebui s se preocupe s dep easc a tept rile clientului.

Principiul 2 al MC - Ledership : Liderii stabilesc unitatea dintre scopul i orientarea organizaiei. Acetia ar trebui s creeze i s menin mediul intern n care personalul poate deveni pe deplin implicat n realizarea obiectivelor organizaiei.

Fundamentarea rela iei client - produc tor pe satisfac ia clientului i pe capabilitate Satisfac ia clientului : percep ie a clientului despre m sura n care cerin ele clientului au fost ndeplinite ; reclama iile clientului constituie un indicator al satisfac iei sc zute a clientului, dar absen a acestora nu implic n mod necesar o satisfac ie nalt a clientului. Capabilitate : abilitatea unei organiza ii, sistem sau proces de a realiza un produs care va ndeplini cerin ele pentru acel produs . Prin definirea capabilit ii numai n raport cu produsele, se constat accentul foarte mare pus de standard pe produs .

Principiul 3 al MC - Implicarea personalului : Personalul de la toate nivelurile este esen a unei organiza ii i implicarea lui total permite ca abilit ile sale s fie utilizate n beneficiul organiza iei.

Principiul 4 al MC - Abordarea managementului ca sistem : Identificarea, n elegerea i conducerea proceselor managementul unui sistem de procese corelate pentru un obiectiv dat, contribuie la eficacitatea i eficien a unei organiza ii. Sistemul o reuniune de elemente care interac ioneaz ntre ele i func ioneaz n scopul realiz rii unui obiectiv comun. Abordarea sistemic este o metodologie general de gndire, comun tuturor tiinelor.

b. I

Caracteristici referitoare la managementul calit ii Definirea managementului n cadrul unei organiza ii


II

Management activit i coordonate pentru a orienta i a controla o organiza ie. Management de la cel mai nalt nivel : persoan sau grup de persoane care orienteaz i controleaz o organiza ie la cel mai nalt nivel . Managementul calit ii: activit i coordonate pentru a orienta i a controla o organiza ie n ceea ce prive te calitatea Func iile Managementului Calit ii : 1. 2. 3. 4. 5. Stabilirea politicii referitoare la calitate; Planificarea calit ii; Controlul calit ii; Asigurarea calit ii; mbun t irea calit ii.

Intr ri X x1 x2 x3 4 1

SISTEM 2 3

Ie iri Y y1 y2

Definirea distinct a managementului calitii i a funciilor acestuia n cadrul organizaiei

y3

Figura 2.1. Reprezentarea unui sistem Esen a abord rii sistemice : 1. 2. 1. 2. ntregului i se acord prioritate fa de elementele sale componente; Rela iile dintre elementele componente se studiaz n condi ii dinamice. Interconectarea elementelor componente, ca o condiie de existen a sistemului; Valoarea unui sistem, Vs care este mai mare dect suma valorilor elementelor sale componente, vi: Vs = v i . (2.1)

1. 2.

Politica referitoare la calitate: intenii i orientri generale ale unei organizaii referitoare la calitate aa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai nalt nivel. Planificarea calitii: parte a managementului calitii concentrat pe stabilirea obiectivelor calitii i care specific procesele operaionale necesare i resursele aferente pentru a ndeplinii obiectivele calitii. Controlul calitii: parte a managementului calitii concentrat pe ndeplinirea cerinelor referitoare la calitate. Asigurarea calitii: parte a managementului calitii concentrat pe furnizarea ncrederii c cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite. mbuntirea calitii: parte a managementului calitii concentrat pe creterea abilitii de a ndeplini cerinele calitii.

Propriet ile unui sistem

3. 4. 5.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Managementul Calitii, Capitolul 2. Conceptul modern de calitate i terminologia specific - Rezumat

STUDIU DE CAZ
Abordarea sistemic a produsului Sering pentru ornat pr jituri Etapele metodologice ale abord rii sistemice 1. Prezentarea entit ii; 2. Reprezentarea sistemic a entit ii; 3. Abordarea sistemic a entit ii; 4. Analiza factorilor caracteristici ai sistemului.

Etapa 3: Abordarea sistemic a produsului Sering pentru ornat pr jituri

1. Tij Intr ri X 4. Taler

2. Capac

3. Corp Ie iri Y

Etapa 1: Prezentarea produsului Sering pentru ornat pr jituri

5. Suport

6. Con

1. 2. 3.

4. Fig. 2.2. Prezentarea produsului Sering pentru ornat pr jituri

Etapa 2: Reprezentarea sistemic a produsului Sering pentru ornat pr jituri

5. 6. 7. Intr ri X Ie iri Y 8.

Fig. 2.4. Reprezentarea abord rii sistemice a produsului Sering pentru ornat Etapa 4: Analiza factorilor caracteristici ai produsului Sering pentru ornat prjituri I. Factori de intrare II. Factori de sistem III. Factori de ieire 1. Parametrii de intrare 2. Parametrii de sistem 3. Parametrii de ieire Variabile independente Variabile semidependente Variabile dependente Resursele financiare. 1. Cost sczut. Resursele umane. Studiile de pia n 2. Forma decoraiei. legtur cu cerinele 3. Manevrarea uoar. clienilor i cu produsele concurente. 4. Durabilitatea. Materialele utilizate: - Caracteristicile 5. Aspectul - designul plcut. mecanice; 6. Curire uoar. - Compoziia chimic; - Rezistena la 7. Dozarea cu precizie a pastei. temperaturi; - Rezistena mecanic la 8. Sigurana pentru utilizator. solicitri; 9. Ergonomia. - Prelucrabilitatea. Documentaia tehnic: 10. Comercializarea eficient. - Desenul de ansamblu; - Desenele de execu ie. 11. Confortul i uurarea muncii Tehnologia i utilizatorului. echipamentele utilizate. 12. Prezentarea plcut (ambalarea). Pasta utilizat pentru

9. 10. 11. Fig. 2.3. Reprezentarea sistemic a produsului Sering pentru ornat pr jituri

decorare: - Caracteristicile chimice; - Densitatea; - Omogenitatea etc. Promovarea produsului: - Publicitatea; - Ofertele promoionale. Sistemul de management. Segmentul de pia cruia i este destinat produsul. Zona geografic de comercializare.

13. 14. 15.

Timpul redus de utilizare. Informarea. Serviciul oferit.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Managementul Calitii, Capitolul 2. Conceptul modern de calitate i terminologia specific - Rezumat

Principiul 5 al MC - Abordarea bazat pe proces : Rezultatul dorit este obinut mai eficient atunci cnd activitile i resursele aferente sunt conduse ca un proces. Procesul: ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform elementele de intrare n elemente de ieire.

VI

Nedefinirea conceptului management al calit ii totale sau management total al calit ii P rerile Guru lor Calit ii despre TQM

Philip B. CROSBY1 (1992):

Int r r i
PROCE S

Ie ir i

TQM sunt doar un ir de ini iale f r defini ie sau formulare care au fost folosite de organiza ii pentru a nu duce greul adev ratului management al calit ii.

Materiale Energie Informaii

Transformare care adaug valoare, implicnd persoane, finane, faciliti, echipamente, tehnici i metode

Pine, lapte, aparat Program de calcul Serviciu alimentar

Fig. 2.5. Reprezentarea conceptului de proces pe baza abordrii sistemice Principiul 6 al MC - mbun t irea continu : mbun t irea continu a performan ei globale a organiza iei ar trebui s fie un obiectiv permanent al organiza iei.

Fig. 2.6. Philip B. CROSBY

Principiul 7 al MC - Abordarea pe baz de fapte n luarea deciziilor : Deciziile eficace se bazeaz pe analiza datelor i informa iilor. Principiul 8 al MC - Rela ii reciproc avantajoase cu furnizorul : O organiza ie i furnizorii s i sunt interdependen i i o rela ie reciproc avantajoas cre te abilitatea ambilor de a crea valoare.

IV

Introducerea i definirea pentru prima dat a conceptului de sistem de management al calitii Sistem : ansamblu de elemente corelate sau n interac iune . Sistem de management : sistem prin care se stabilesc politica i obiectivele prin care se realizeaz acele obiective. Sistem de management al calit ii : sistem de management prin care se orienteaz i se controleaz o organiza ie n ceea ce prive te calitatea .

William Edwards DEMING (1990): Eu predau optimizarea unui sistem i obiectivul unui sistem. Nu mi asociez numele cu Calitatea Total , deoarece nu am nici o idee despre ce n eleg oamenii prin aceste cuvinte . William Edwards DEMING (1994) Problema cu managementul total al calit ii defec iunea TQM, cum l numi i este c nu exist TQM. Este doar un cuvnt frumos. Nu l-am folosit niciodat deoarece nu are nici un n eles.

Introducerea i definirea pentru prima dat a 12 principii fundamentale ale sistemelor de management al calit ii , respectiv: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Argumente pentru sistemele de management al calitii; Cerine pentru sisteme de management al calitii i cerine pentru produse; Abordarea sistemelor de management al calitii; Abordarea bazat pe proces; Politica referitoare la calitate i obiectivele calitii; Rolul managementului de la cel mai nalt nivel n cadrul sistemului de management al calitii; Documentaie; Evaluarea sistemelor de management al calitii; mbuntirea calitii; Rolul tehnicilor statistice; Sisteme de management al calitii i alte orientri ale sistemului de management; Relaia dintre sisteme de management i modele de excelent.

Fig. 2.7. W. Edwards DEMING

Armand V. FEIGENBAUM (1995)

TQM focalizeaz aten ia pe importan a implic rii ntregii organiza ii n efortul pentru managementul calit ii. FEIGENBAUM: Conceptul de Calitatea Total Principiul de baz al conceptului de calitate total , care reflect i diferen a fundamental fa de alte concepte, const n aceea c , pentru a ob ine o eficien corespunz toare, inerea sub control a calit ii trebuie s nceap cu identificarea cerin elor de calitate ale consumatorilor i s nceteze numai dup ce produsul a ajuns la consumator, iar acesta este satisf cut .

Fig. 2.8. Armand FEIGENBAUM

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Managementul Calitii, Capitolul 2. Conceptul modern de calitate i terminologia specific - Rezumat

Joseph Moses JURAN (1993) A. Ini iativele TQM e ueaz n a a de multe companii pentru c nu sunt stabili i indicatorii esen iali cu ajutorul c rora managementul s monitorizeze satisfacerea clientului, moralul angaja ilor i leadershipul managementului.

2.5.

SINTEZA PRINCIPALELOR DEFINIII DATE CALITII

PRINCIPALELE DEFINI II NESTANDARDIZATE ALE CALIT II 1. Concep ia orientat spre PERFEC IUNE Calitatea reprezint o entitate atemporal , absolutul - perfec iunea, fiind perceput de fiecare individ n mod subiectiv. 2. 3. Concep ia orientat spre PRODUS Calitatea reprezint ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului. Concep ia orientat spre PRODUC IE

Fig. 2.9. Joseph Moses JURAN

Philip CROSBY , n cartea sa Quality is Free, 1979: Calitatea reprezint conformitatea cu cerin eleConformance to Requirements.

Conferin a Interna ional privind Calitatea , 1992: TQM este un sistem de management focalizat pe oameni, al c rui obiectiv este cre terea continu a satisfac iei clientului cu cost real tot mai sc zut. TQM este ancorat n valori care pun accentul pe demnitatea individului i pe puterea de ac iune comunitar : este o filozofie de management i o colec ie de instrumente i strategii pentru implementarea acestei filozofii.

Fig. 2.10. Philip B. CROSBY 4. Concep ia orientat spre COST Armand FEIGENBAUM n cartea Total Quality Control , 1961:

Calitatea nseamn a fi cel mai bun fa de anumite condi ii ale beneficiarului, precum folosirea practic i pre ul de vnzare al produsului .

Fig. 2.11. Armand V. FEIGENBAUM

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.

Prof. Dr. Ing. Aurelian VIAN, Managementul Calitii, Capitolul 2. Conceptul modern de calitate i terminologia specific - Rezumat

Genichi TAGUCHI :

B.

PRINCIPALELE DEFINI II STANDARDIZATE ALE CALIT II 1. STAS 10 055 - 1976 , Calitatea Produselor - Terminologie : totalitatea propriet ilor i caracteristicilor unui produs sau serviciu, care influen eaz aptitudinea acestuia de a satisface o nevoie dat . 2. ISO 8402: 1986 , Quality Vocabulary i STAS ISO 8402 - 1991, Calitate - Vocabular : ansamblul de propriet i i caracteristici ale unui produs sau serviciu care i confer acestuia aptitudinea de a satisface necesit ile exprimate sau implicite . 3. ISO 8402: 1994 , Quality Management and Quality Assurance - Vocabulary i SR ISO 8402:1995, Managementul calit ii i asigurarea calit ii - Vocabular : ansamblu de caracteristici ale unui entit i, care i confer acesteia aptitudinea de a satisface necesit i exprimate i implicite. 4. ISO 9000: 2000 , Quality management systems Fudamentals and vocabulary i SR EN ISO 9000:2001, SISTEME DE MANAGEMENT AL CALIT II - Principii fundamentale i vocabular , n prezent: m sura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndepline te cerin ele.

Calitatea este o caracteristic care evit pierderile de bani nu numai pentru fabricant, n timpul produc iei, i pentru utilizator, ct i, la nivel global, pentru societate, n sensul comunit ii umane luat n ansamblu .

Fig. 2.12. Genichi TAGUCHI 5. Concep ia orientat spre CLIENT

Josph Moses JURAN , 1951, n cartea Quality Control Handbook : Calitatea produsului reprezint aptitudinea de a fi corespunz toare pentru utilizare.

Josph Moses JURAN , 1974, n cartea Quality Control Handbook : Calitatea nseamn a fi potrivit pentru utilizare - Fitness for Use .

Fig. 2.13. Joseph Moses JURAN

KUEN , 1962: Calitatea unui produs depinde de ct de bine se ncadreaz acel produs n modelul preferin elor consumatorului .

6.

HAIST i FROMM : Calitatea reprezint coresponden a cu cerin ele clien ilor .

Concep ia orientat spre EXCELEN

Societatea American pentru Controlul Calit ii - ASQC , 1979: Calitatea este o abordare sistemic i sistematic n scopul ob inerii excelen ei.

Fiecare student poate realiza o singur copie a acestui material, numai pentru uzul personal. Orice alt multiplicare/utilizare fr acordul autorului contravine legilor dreptului de autor/copyright i poate fi pedepsit n baza acestora.