Sunteți pe pagina 1din 16

Pedagogie Curs nr.7 METODE DE INVATAMANT 3.

Metoda demonstratiei # metoda de predare - invatare, in cadrul careia mesajul de transmis catre elev se cuprinde intr-un obiect concret, o actiune concrete sau substitutele lor. # forme de demonstratie (in functie de mijlocul pe care se bazeaza fiecare): (a) demonstratia cu obiecte in stare naturala; (b) demonstratia cu actiuni; (c) demonstratia cu substitutele obiectelor, fenomenelor, actiunilor; (d) demonstratia de tip combinat; (e) demonstratia cu mijloace tehnice. a. Demonstratia cu obiecte -sursa principala a informatiei elevului consta dintr-un obiect natural (roci, seminte, plante, substante chimice) pe cat este posibil incadrate in contextul lor de existenta (de pilda, plantele sau unele animale de laborator). -avantaj -> imprima invatarii o nota deosebit de convingatoare b. Demonstratia cu actiuni - sursa cunoasterii pentru elev este o actiune pe care educatorul i-o arata, iar tinta de realizat este transformarea actiunii respective intr-o deprindere - cerintele didactice de respectat: - asezarea, gruparea, instruirea prealabila a elevilor - o exersare prealabila suficienta a actiunii de catre instructor - demonstratia sa fie infaptuita efectiv, sa constea din actiune reala, iar nu din mimare" sau simpla verbalizare. - sa se impleteasca in cat mai scurt timp cu exercitiul, adica actiunea sa fie preluata de catre elev - sa fie sprijinita pe explicatiile instructorului. c. Demonstratia cu substitute #are o extensie deosebit de mare (substitutele sau materialele confectionate sau preparate mai usor la indemana educatorului) 1 planse 2 harti din diferite domenii 3 fotografii si tablouri 4 materiale tridimensionale #avantajele utilizarii acestei metode: 1. distanta in timp si spatiu nu permite, in multe cazuri,apelul direct la obiectele sau fenomenele concrete; 2. alcatuirea prea complicata a obiectelor si fenomenelor din realitate - prin intermediul substitutelor, se poate simplifica, fie prin vizualizare, fie prin schematizare; 3. imposibilitatea recurgerii la existente naturale 4. substitutele pot sta la dispozitia invatamantului timp nelimitat 5. efort financiar mai mic, in raport cu originalele d. Demonstratia combinata - demonstratia prin experiente - demonstratia prin desen didactic Demonstratia prin experiente - combinatia dintre demonstratia cu obiecte si cea cu actiuni.

Demonatratia prin desen didactic - efectuarea desenului de catre educator in fata elevilor, acestia din urma desenand in paralel cu el( demonstratie ce combina actiunea cu substitutul) e. Demonstratia cu mijloace tehnice # se sprijina pe mijloacele tehnice: mijloace audio; mijloace video; mijloace audiovizuale. # avantaje: 1. redau cu mare fidelitate, atat in plan sonor, cat si vizual; 2. pot surprinde aspecte care pe alta cale ar fi imposibil sau cel putin foarte greu de redat; 3. gratie diferitelor tehnici de trucaj, pot separa, descompune si reda fenomene insesizabile pe alta cale; 4. permit reluarea rapida, ori de cate ori este nevoie, asadar evita consumul stanjenitor de timp; 5. datorita ineditului pe care il contin si chiar aspectul lui estetic pe care il implica, ele sunt mai atractive pentru elevi si mai productive. # cerinte: - organizarea speciala a spatiului in care se fac demonstratiile de acest fel (perdele opace, pupitre etc.); - alegerea judicioasa a momentului utilizarii demonstratiilor de acest fel, pentru a nu ,,bruia" activitatea elevului; - pregatirea speciala a educatorului pentru utilizarea si pentru intretinerea in stare functionala a dispozitivelor, materialelor, aparaturii cuprinse in acest demers. 4. Metoda observarii # consta in urmarirea sistematica de catre elev a obiectelor si fenomenelor ce constituie continutul invatarii, in scopul surprinderii insusirilor semnificative ale acestora. # metoda de invatare prin cercetare si descoperire # functie formativa # presupune parcurgerea catorva etape:-organizarea observarii -observarea propriu-zisa - prelucrarea datelor culese - valorificarea observarii 5. Lucrul cu manualul # metoda de invatamant bazata pe citirea din manual si explicarea, in clasa, sub indrumarea stricta a educatorului. # are o desfasurare specifica, pornind de la lectura integrala, continuand cu analiza pe parti sau aspecte si incheind cu incercarea de redare a intregului si aplicatiile aferente. 6. Metoda exercitiului # consta in executarea repetata si constienta a unei actiuni in vederea insusirii practice a unui model dat de actiune sau a imbunatatini unei performante # nu se limiteaza doar la formarea deprinderilor, vizeaza in acelasi timp consolidarea unor cunostinte # este compatibila cu orice continut de invatamant # exercitiile pot fi grupate in functie de cel putin doua criterii: a. dupa forma - exercitii orale - exercitii scrise - exercitii practice

b. dupa scopul si complexitatea lor - exercitii de introducere intr-un model dat sau exercitii introductive ->elevilor li se explica pentru prima oara o activitate, pe care ei o aplica in paralel cu explicatiile profesorului - exercitii de insusire sau consolidare a modelului dat, denumite si exercitii de baza -> elevul reia in intregime si in chip repetat, actiunea ce i s-a explicat - exercitii de legare a cunostintelor si deprinderilor mai vechi cu cele noi, numite si exercitii paralele, avand scopul de a integra deprinderile in sisteme din ce in ce mai largi - exercitii de creatie sau euristice # cerinte : a. Elevul sa fie constient de scopul exercitiului si sa inteleaga bine modelul actiunii de invatat. b. Exercitiile sa aiba varietate suficienta, altfel riscand sa formam numai partial deprinderea propusa ca scop. c. Exercitiile sa respecte o anumita gradatie de dificultate in aplicarea lor. Deprinderile mai complicate se formeaza prin integrarea succesiva a unor deprinderi mai simple . d. Exercitiile sa aiba, continuitate in timp, altfel putand sa apara lacune, care impiedica elevul sa-si formeze in mod normal deprinderile vizate. e. Exercitiile sa aiba ritm optim si durata optima. f. Exersarea sa fie permanenta insotita de corectura si de autocorectura 7. Algoritmizarea # metoda de predare-invatare constand din utilizarea si valorificarea algoritmilor. # algoritmizarea inseamna gasirea de catre profesor a inlantuirii necesare a operatiilor fiecarei activitati de invatat # elevul isi insuseste, pe calea algoritmizarii, cunostintele sau tehnicile de lucru, prin simpla parcurgere a unei cai deja stabilite, pe cand in cadrul invatarii de tip euristic insusirea are loc pe baza propriilor cautari. 8. Modelarea didactica # metodei de predare-invatare in cadrul careia mesajul ce urmeaza transmis este cuprins intr-un model(modelul reprezinta o reproducere simplificata a unui original, in asa fel incat sa fie pus in evidenta elementul care intereseaza) # poate fi realizata prin mai multe procedee: marire sau reducere la scara a unor reproduceri similare (machete, mulaje) concretizare (redarea figurativa a unor cifre sau grupuri de cifre) abstractizare (redarea prin anumite formule numerice sau literale a unor serii intregi de obiecte, procese, actiuni) analogie (imaginarea unui obiect nou sau aparat, a caror functionare sa fie conceputa prin comparatie cu structura sau utilizarea altui obiect sau aparat existent, asemanator). # utilizarea modelului implica activizarea elevului 9. Problematizarea # denumita si predare prin rezolvare de probleme sau, mai precis, predare prin rezolvare productiva de probleme.

# o metoda didactica ce consta din punerea in fata elevului a unor dificultati create in mod deliberat in depasirea carora, prin efort propriu. elevul invata ceva nou. # tipuri de situatii problematice : a) cand exista un dezacord intre vechile cunostinte ale elevului si cerintele impuse de rezolvarea unei noi situatii; b) cand elevul trebuie sa aleaga dintr-un lant sau sistem de cunostinte, chiar incomplete, numai pe cele necesare in rezolvarea unei situatii date, urmand sa completeze datele necunoscute; c) cand elevul este pus in fata unei contradictii intre modul de rezolvare posibil din punct de vedere teoretic si dificultatea de aplicare a lui in practica; d) cand elevul este solicitat sa sesizeze dinamica miscarii chiar intr-o schema aparent statica e) cand elevului i se cere sa aplice, in conditii noi, cunostintele anterior asimilate. # favorizeaza aspectul formativ al invatamantului (elevul participa efectiv si sustinut si isi dezvolta interesele de cunoastere) # cerinte : existenta unui fond aperceptiv suficient al elevului ; dozarea dificultatilor intr-o anumita gradatie; alegerea celui mai potrivit moment de plasare a problemei in lectie; existenta unui interes real pentru rezolvarea problemei; asigurarea unei relative omogenitati a clasei, la nivelul superior; un efectiv nu prea mare in fiecare clasa de elevi; evitarea supraincarcarii programelor scolare. 10. Instruirea programata # este o metoda multifunctionala, cuprinzand o inlantuire de algoritmi, dar si de probleme de rezolvat, prezentate preponderent in forma verbala, dar si cu includerea unor aspecte intuitive. # Principiile instruirii programate: 1.Principiul pasilor mici - materia se imparte in fragmente, pana la nivelul de intelegere al copiilor. (marimea acestor pasi poate sa difere in functie de nivelul la care s-ar afla cei care invata). 2. Principiul raspunsului efectiv - potrivit lui, pentru a se putea merge mai departe, nu sunt ingaduite golurile de raspuns sau ,,sariturile".(de regula fiecare raspuns se sprijina pe rezolvarea altora anterioare lui) 3. Principiul confirmarii imediate - dupa fiecare raspuns formulat, elevul sa-l confrunte cu lista sau "cheia" raspunsurilor exacte. (Aceasta confirmare informeaza elevul daca poate sau nu sa continue cu secventa urmatoare) 4. Principiul ritmului individual - fiecarui elev i se poate pune la dispozitie programul de invatat, pe care il parcurge in functie de posibilitatile sale. # tipuri : -programarea ramificata - programarea combinata # mijloacele utilizate in instruirea programata : fisele programate -manualele programate - masinile de invatat (calculatoarele- pe langa afisarea programelor pe ecran, realizeaza si conducerea invatarii) #avantaje: posibilitatea sporita de intelegere, prin divizare, a materiei inlaturarea inconvententelor de ritm al invatarii, data fiind individualizarea

capatarea treptata a independentei de catre elev, de unde atenuarea macar partiala a efectului lipsei de cadre didactice, sau lipsei asistentei didactice in familia elevului economia de timp.

11. Studiul de caz # metoda ce consta din confruntarea elevului cu o situatie reala de viata, prin a carei observare, intelegere, interpretare, urmeaza sa realizeze un progres in cunoastere # etape ale studiului de caz: a) alegerea cazului si conturarea principalelor elemente semnificative; b) lansarea cazului, care poate avea loc in mai multe forme, intre care lansarea ca o situatie problematica; c) procurarea informatiei in legatura cu cazul; d) sistematizarea materialului, prin recurgerea la diverse metode, intre care cele statistice; e) dezbatere asupra informatiei culese, care poate avea loc prin diverse metode f) stabilirea concluziilor si valorificarea proprie: un referat, o comunicare, o suita de ipoteze de verificat in viitor, o hotarare de luat. # avantaje : a) situarea elevului chiar in mijlocul realitatii concrete=> intelegerea esentei adevarurilor si retinerea lor durabila, precum si aplicarea in contexte reale; b) caracterul prin excelenta activ al metodei - toti elevii se pot angaja in rezolvarea cazului; c) cultiva spiritul de responsabilitate in grup si capacitatea de initiativa; d) favorizeaza socializarea elevului si capacitatea de colaborare. 12. Metodele de simulare (jocul de rol) # metoda jocurilor este prezentata pe doua categorii : de o parte cea a jocurilor didactice sau educative,pe de alta parte categoria jocurilor simulative # jocurile educative au, intr-o masura si intr-o perioada, caracter imitativ empiric(sunt proprii varstei si educatiei prescolare). # jocurile simulative - au alt registru si alta semnificatie, ele fiind veritabile ocazii de antrenament, pentru indeplinirea unor roluri reale in viata (la varste scolare mai mari si se prezinta mai ales sub forma jocurilor de rol). # invatarea pe simulatoare -tot o metoda compozita - imbina mai multe dintre metodele anterior citate si prezentate # Jocul de rol - o metoda activa de predare-invatare, bazata pe simularea unor functii, relatii, activitati, fenomene, sisteme etc - urmareste formarea comportamentului uman pornind de la simularea unei situatii reale - avantaje: - activizeaza elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, actional, punadu-i in situatia de a interactiona; - prin dramatizare, asigura problematizarea, sporind gradul de intelegere si participare activa a cursantilor; - interactiunea participantilor asigura un autocontrol eficient al conduitelor si achizitiilor; - pune in evidenta modul corect sau incorect de comportare in anumite situatii; - este una din metodele eficiente de formare rapida si corecta a convingerilor, atitudinilor si comportamentelor. - dezavantaje sau dificultati legate de utilizarea metodei:

- este o metoda greu de aplicat (presupune nu numai aptitudini pedagogice, ci si aptitudini regizorale si actoricesti la conducatorul jocului) - desi activitatea bazata pe jocul de rol dureaza relativ putin -aproximativ o ora proiectarea si pregatirea sa cer timp si efort din partea cadrului didactic - exista riscul devalorizarii jocului de rol, ca rezultat al considerarii lui ca ceva pueril, facil de catre elevi; - este posibila aparitia blocajelor emotionale in preluarea si interpretarea rolurilor de catre unii elevi. # Etapele pregatirii si folosirii jocului de rol a. Identificarea situatiei interumane care se preteaza la simulare prin jocul de rol - este foarte important ca situatia ce urmeaza a fi simulata sa fie relevanta obiectivului, comportamentelor de insusit de catre elevi in urma interpretarii rolurilor. b. Modelarea situatiei si proiectarea scenariului - situatia de simulat este supusa analizei sub aspectul statusurilor si categoriilor de interactiuni implicate. Din situatia reala sunt retinute pentru scenariu numai aspectele esentiale: status-urile si rolurile cele mai importante care servesc la constituirea unui model interactional. Urmeaza apoi sa se elaboreze scenariul propriu-zis, respectiv noua structura de status-uri si roluri, care, fireste este mult simplificata fata de situatia reala. c. Alegerea partenerilor si instruirea lor relativ la specificul si exigentele jocului de rol - este vorba de distribuirea rolurilor si familiarizarea participantilor cu sarcinile de realizat. Status-urile si rolurile sunt descrise amanuntit pentru fiecare participant in parte pe o fisa; distribuirea poate fi la alegere sau prestabilita de catre conducatorul activitati. d. Invatarea individuala a rolului de catre fiecare participant prin studierea fisei - este necesar ca participantii sa fie lasati 15-20 de minute sa-si interiorizeze rolul si sa-si conceapa modul propriu de interpretare. e. Interpretarea rolurilor f. Dezbaterea cu toti participantii a modului de interpretare si reluarea secventelor in care nu s-au obtinut comportamentele asteptate. La dezbatere participa si observatorii. Este necesar ca interpretilor sa li se dea prioritate pentru a comunica ceea ce au simtit . # Tipuri de jocuri de rol: a. Jocuri de rol cu un caracter mai general : - jocul de reprezentare a structurilor (de ex: organizarea unei intreprinderi sau institutii poate fi reprodusa intr-o sala de dans, prin distributie spatiala corespunzatoare a mobilierului, a status-urilor si rolurilor de indeplinit) - jocul de decizie (elevilor li se distribuie status-uri si roluri menite a simula structura unui organism de decizie, confruntarea cu o situatie decizionala importanta-elevii insisi sunt pusi in situatia de a lua decizii) - jocul de arbitraj - usureaza intelegerea si dezvoltarea capacitatilor de solutionare a problemelor conflictuale ce apar intre doua persoane, doua grupuri, doua unitati economice etc. - jocul de competitie (de obtinere a performantelor). Prin acest tip de joc se urmareste simularea obtinerii unor performante de invingere a unui adversar, real sau imaginat b. Jocuri de rol cu caracter mai specific: jocul de-a ghidul si vizitatorii jocul de negociere 13. Invatarea prin descoperire # se refera la o situatie in care materialul de invatat nu este prezentat intr-o forma finala celui ce invata (asa cum se petrece in invatarea prin receptare), ci reclama o anumita activitate mentala anterioara rezultatului final in structura cognitiva. 6

MIJLOACE DE INVATAMANT Mijloace de invatamant = ansamblul de obiecte, instrumente, produse, aparate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea unor cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. Mijloacele tehnice de instruire = ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind respectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehnice-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in procesul didactic.

Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire (in functie de analizatorul solicitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate) - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul Scopuri didactice (pt folosirea acestor mijoace) - sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice - sprijinirea perceperii noului de catre elevi - comunicarea, transmiterea, demonstrarea/ilustrarea noului - intelegerea noului de catre elevi - aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice - fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente - verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor. Caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire a. flexibilitatea sau adaptabilitatea - se refera la posibilitatile de adaptare a acestora la necesitatile de moment b. generalitatea (reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii) - se refera la posibilitatea de a codifica in diferite forme, informatiile mesajelor transmise spre receptorul uman c. paralelismul - se refera la posibilitatea utilizarii simultane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori, in aceeasi unitate de timp. d. accesibilitatea - o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexitatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate (cu cat un mijloc tehnic este mai complex, cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare masura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor). e. Siguranta si functionarea - este o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si operatii la punerea in functiune, la utilizarca si la oprirea aparatelor. Functiile pedagogice ale mijloacelor de invatamant a. Functia de instruire 7

b. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor c. Functia demonstrative d. Functia formativa si estetica e. Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta f. Functia de evaluare a randamentului elevilor Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: - obiecte naturale, originale - animale vii sau conservate, ierbare, insectare, diorame, acvarii, materiale - suporturi figurative si grafice - harti, planse, albume, panouri; - mijloace simbolic-rationale - tabele cu formule sau simboluri, planse cu litere, cuvinte, scheme structurale sau functionale; - mijloace tehnice audiovizuale - diapozitive, filme, suporturi audio si/sau video; b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : - instrumente, aparate si instalatii de laborator; - echipamente tehnice pentru ateliere; - instrumente muzicale si aparate sportive; - masini de instruit, calculatoare si echipamente computerizate; - jocuri didactice obiectuale, electrotehnice sau electronice; - simulatoare didactice, echipamente pentru laboratoare fonice; FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE INVATAMANT Moduri de organizare a activitatii didactice (n functie de maniera de desfasurare) a. activitati frontale b. activitati de grup c. activitati individuale. a. Activitatile frontale cuprind: lectia, seminarul, laboratorul, activitatile n cabinetele pe specialitati, vizita, excursia, spectacolul etc. Predarea frontala - se bazeaza pe principiul tratarii nediferentiate, al muncii egale cu toti elevii din aceeasi clasa. - profesorul are rolul principal, organizeaz, conduce i dirijeaz activitatea elevilor, este denumit magistral. - predominanta este activitatea profesorului - bazat exclusiv pe expunere, pe transmitere de cunotine unei clase ntregi de elevi => reduce invarea la achiziionarea pasiv de cunotine i limiteaz foarte mult activitatea colectiv propriu-zisa. - elevii execut n acelai timp i n acelai sistem, aceleai sarcini, dar fiecare lucreaza strict individual, fr a se stabili legaturi de interdependent ntre ei. => comunicarea ntre colegi i posibila invaare prin cooperare sunt reduse la maximum, ele avnd loc numai n afara predrii, n pauze i n timpul liber - este totusi de preferat atunci cnd se intenioneaza expunerea unor noiuni fundamentale, sintetizarea unei informaii mai cuprinztoare, efectuarea unor demonstraii, sensibilizarea i ctigarea adeziunii pentru o idee, ori atunci cnd se caut modelarea unor opinii i atitudini prin abordarea unor teme profund caracter emoional-educativ.

b. Activitatile de grup dirijate cuprind: consultatii, meditatii, exercitii independente, vizita n grupuri mici, cercul de elevi, ntlniri cu specialisti (oameni de stiinta, scriitori), concursuri si dezbateri scolare, sesiuni de comunicari si referate, reviste scolare. De tip tradiional rmne i predarea n grup, pe clase convenionale, cu un efectiv de aproximativ 30 de elevi. De asemenea poate fi folosita si organizarea pe grupe a activitii elevilor => profesorul ndrum i conduce activitatea unor subdiviziuni/microcolectiviti (denumite grupe) alctuite din elevii unei clase i care urmaresc anumite obiective educaionale, identice sau diferite de la o grup la alta.Aceste grupe (3-8 elevi) pot fi omogene -microcolectiviti formale, respectiv alctuite dup criterii bine stabilite n prealabil i cu o structur precis (de exemplu, elevi cu acelai nivel de pregatire la disciplina respectiv, cu aceleai nevoi educaionale, cu aceleai interese sau motivaii) sau neomogene/ eterogene microcolectiviti informale, respectiv constituite prin iniiative spontane, individuale, dup prerinele elevilor i care au un coordonator Organizarea n binom (perechi) alctuite fie de profesor, fie de elevi n mod aleatoriu, dup anumite preferine sau dup criterii bine precizare. Organizarea combinat a activitii elevilor se refer la mbinarea celor prezentate mai sus, in funcie de obiectivele operaionale urmrite i curacteristicile concrete ale contextelor educaionale c. Activitatile individuale cuprind studiul individual, efectuarea temelor pentru acasa, studiul n biblioteci, lectura suplimentara si de completare, ntocmirea de proiecte, referate, desene, scheme, alte lucrari scrise, comunicari stiintifice, alte proiecte practice. - pun accentul pe munca independent, far supraveghere direct i consultant din partea profesorului - exist mai multe variante de organizare individual a activitii alevilor: cu sarcini de instruire comune pentru toti elevii, cu teme difereniate pe grupe de nivel, cu teme diferite pentru fiecare elev. In acest ultim caz, activitatea se numete individualizata sau personalizat, pentru c ine cont de particularitile fizice i psihice ale fiecrui elev, de nivelul pregtirii sale, aptitudinile lui, de nevoile lui educaionale. - profesorul va organiza activitatile didactice astfel nct sa sporeasca sansele de reusita a atingerii obiectivelor propuse, adoptnd o varietate de activitati la specificul si potentialul elevilor sai.

INTERACTIUNEA OBIECTIVE-CONTINUTURI-STRATEGII IN INSTRUIREA SCOLARA Strategia este legata de obiectivele operationale si continuturile scolare si are implicatii directe privind performanta scolara, deoarece rezultatele scolare sunt dependente de modul de aplicare si dirijare de catre profesor a interactiunilor dintre strategiile didactice si obiectivele didactice. O strategie didactica prescrie modul n care elevul este pus n contact cu continutul de nvatare, adica traiectoria pe care urmeaza sa-i fie condus efortul de nvatare. Ea confera solutii de ordin structural procedural cu privire la proiectarea si combinarea diferitelor metode, mijloace, forme si resurse de predare-nvatare, pentru ca elevii sa ajunga la achizitiile dorite, iar obiectivele educationale sa fie atinse. Relaie obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara exprim algoritmul ce trebuie urmat n elaborarea proiectrii didactice:

se stabilesc la nceput obiectivele-cadru (generale), apoi cele de referin i operaionale, precizndu-se activitile de nvare; urmeaz analiza resurselor umane (clasa de elevi), innd seama de nivelul de inteligen al elevilor, de motivaia nvrii i de aptitudinile lor. Se vor avea n vedere golurile din cunotine, nivelul de cunotine al elevilor, deprinderile i modul de nvare; coninuturile procesului de predare - nvare se stabilesc n funcie de obiective, de resursele umane i materiale existente; strategiile didactice i metodele de predare - nvare - evaluare se stabilesc n raport de obiectivele educaionale i de coninuturi; n funcie de obiective, coninuturi i strategii se precizeaz formele de organizare a activitilor didactice, adic tipurile de lecii i alte activiti educaionale; toate acestea se realizeaz de ctre profesor prin comportamentul su didactic. LOCUL I ROLUL EDUCATORULUI A fi educator nu nseamn a exercita o meserie, nseamn a mplini o meserie, a face un apostolat. Profesorul ocup un loc important n activitatea educaional deoarece contribuie la formarea personalitii elevilor, la conduita lor n societate, la formarea lor ca indivizi i ceteni etc. Roluri ale educatorului: 1.Educatorul conduce n mod dominator, iar n clas se instituie un climat de autoritate exclusiv n baza statutului su; 2.Educatorul se integre az, coopereaz cu clas a, motiveaz, sprijin, a t u n c i c n d e l e v i i dovedesc spontaneitate, iniiativ i afirmare; 3.Educatorul integrat accept trairile, ncurajeaz, pune n t r e b r i , s t i m u l e a z participarea, sprijin i folosete ideile elevilor, ia decizii curente mpreun cu elevii, dar profesorul dominator se concentrez i asupra propriilor idei, d indicaii, critic, ateapt ascultarea necondiionat; 4.n timpul predrii- nvrii- evalurii, profesorul instruiete, conduce interaciunile n c l a s , m o d u l d e n e l e g e r e i n v a r e p r i n i n d i c a i i , a t e n i o n r i , d e m o n s t r a i i , asigurarea condiiilor, oferirea punctelor de sprijin aprobri i dezaprobri, stimulri, completri, reactualizri, exemplificri, explicaii, comentarii, etc.mpreun cu elevii, profesorul poate mbina tipurile de decizii dac dovedete flexibilitatea necesar fa de proiectul iniial i a format la elevi deprinderile, capacitile necesare ntr-un act decizional: Educatorul are rolul cel mai interactiv n clas: creaz climat adecvat, iniiaz,orienteaz, solicit, antreneaz, exemplific, critic; Educatorul structureaz, organizeaz forma i coninutul activitii n clas, modul de desfurare a interaciunilor, dar poate i delega responsabiliti elevilor n rezolvarea unor decizii, sarcini; n interaciune, profesorul folosete cel mai des operaia de solicitare a elevilor p e n t r u a p r o v o c a d i a l o g u r i , c o m u n i c a r e a , r s p u n s u r i p e c a r e l e c o m e n t e a z , stimuleaz, optimizeaz, dezvolt (n grup); Educatorul utilizeaz mai ales evaluarea poziti v, rspunsurile negative fiind corectate n sens stimulativ, de cutare mpreun a soluiilor adecvate i c u antrenarea grupului; Educatorul nu numai c provoac interaciunea, dar o i structureaz, o orienteaz ,m e n i n e tonusul, ntrete comportamentele pozitive, asigur climatul de c omunicare, participare, cooperare; Discursul profesorului influeneaz interaciunea, prin operaiile logice pe care le c o n i n e i l e p r o v o a c : d e f i n i r e , d e s e m n a r e , c l a s i f i c a r e , c o m p a r a r e , d e d u c i e , explicare, evaluare, afirmare de opinii, dirijarea nelegerii, gestionarea metodic a mijloacelor 10

specifice, evitarea rutinei n modul de conducere i manifestarea atitudinii, sugerare i sprijinire a fluenei i originalitii ideilor; n modul de planificare, proiectare a activitii, profesorul insist, nu pe probleme d e coninut informaional, ci pe proceduri de interactivitate, n r e a l i z a r e a obiectivelor propuse. D. Potolea gsete urmtoarele roluri principale, dup funci ile a s u m a t e i mplinite n plan didactic: de organizare i conducere a clasei ca grup social, de consiliere i o r i e n t a r e c o l a r i p r o f e s i o n a l , d e n d r u m a r e a a c t i v i t i i e x t r a c o l a r e , d e perfecionare profesional i cercetare pedagogic, de activitate sociocultural. Formal, educatorului i se atribuie roluri, n raport cu activitatea sa instructiv-educativ, cu ipostazele aferente rezolvrii diferitelor obiective sau funcii pe care le ocup i de care rspunde: el este privit ca profesor de o anumit specialitate, ca diriginte-consilier, ca metodist, director, responsabil de catedra metodic, cerc pedagogic, membru al consiliului profesoral sau de administraie, responsabil al unui cabinet de specialitat lider al unui grup de lucru n coal, ef- membru al unui proiect de cercetare complex ,delegat de ctre conducere n rezolvarea unei sarcini, inspector colar, animator cultural,membru n asociaii tiinifice, cercettor- practician, formator- metodist.Roluri generale ale educatorului n ndeplinirea oricrei activiti: De receptor al diferitelor mesaje; Emitor de mesaje variate; Participant n activiti specifice; Realizator, organizator, responsabil al unor aciuni; Proiectant de aciuni, strategii, programe, planuri; Iniiator de idei, ipoteze, metode, relaii; Agent de soluii- consilier, mediator de situaii, conflicte, cazuri; Diseminator, transmitor de idei, soluii, coninuturi, mpreun cu aciunile denelegere a lor; Utilizator, practician n aplicarea ideilor, modelator; De decizie, n selecia obiectivelor, coninuturilor, strategiilor, reurselor; Surs de informare, model de comportament, purttori de valori; De consiliere, ghidare; De aprare, protecie. Sociologii deduc rolurile profesorului din funciile primite i asumate, conform statutului profesional stabilit (de cadru didactic) i reglat din punct de vedere normativ:o r g a n i z a t o r a l p r o c e s u l u i d e n v m n t , e d u c a t o r , p a r t e n e r a l e d u c a i e i , m e m b r u a l consiliului profesoral.E. E. Geissler sintetizeaz contradiciile dintre rolul i ndeplinirea lor de ctre profesor: Ca informator, transmite, pstrnd distana rece impus de tiin, dar ofer n acelai timp elevilor valori i este preocupat de formarea- dezvoltarea p e r s o n a l i t i i elevilor; C a p a r t e n e r a l e l e v u l u i , s f t u i e t e , a p e l e a z , n d r u m , s a n c i o n e a z , frneaz, n timp ce n calitate de examinator, se strduiete s fie ct mai obiectiv Ca model, ofer i stabilete cerine morale, dar ca aspect se axeaz pe predare i instruire moral. EDUCATORUL- MODELATOR AL PERSONALITII ELEVILOR Transformrile importante intervenite n vederea dezvoltarea societii afecteaz ntr-o msur important i viaa colii. Cererea crescnd de e d u c a i e , e d u c a i e permanent, integrarea nvmntului cu cercetarea i producia, oblig coala s-i revizuiasc principiile, obiectivele, structura, metodologia i stilul de lucru, pentru a rspunde adecvat exigenelor tot mai mari pe care 11

societatea i le pune n fa. Obiectivele care stau n faa colii contemp orane, numeroase i complexe, pot fi n d e p l i n i t e n u m a i c u u n p e r s o n a l d e v o t a t , t e m e i n i c p r e g t i t i n z e s t r a t c u v a l o r o a s e caliti personale i profesionale. Este subliniat cu deosebire sarcina formativ ce revine p e r s o n a l u l u i d i d a c t i c n e d u c a r e a t i n e r e i g e n e r a i i i n u n u m a i a c e e a d e i n s t r u i r e a elevilor. Inversarea de accent de pe informativ pe formativ, nu poate fi realizat doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate, ntruct reclam o reconsiderare a ntre gului sistem de nvmnt i n special o subliniere special a locului i rolului profesorului n a c e s t s i s t e m , e l f i i n d s p e c i a l i s t u l c a r e p a r t i c i p l a f o r m a r e a c a d r e l o r p e n t r u t o a t e sectoarele de activitate. Fiecare educator, nvtor i profesor din ntregul sistem de nvmnt, trebuie s fie att un bun specialist n domeniu, ct i un bun educator. Numai mbinnd aceste d o u caliti, cadrele didactice i vor ndepl ini n bune condiii sarcina de n a l t responsabilitate i onoare n formarea tinerei generaii.A reveni mereu asupra rolului i funciilor profesorului, nseamn a ncorpora noile achiziii ale cercetrii pedagogice i a preciza domeniile i direciile de competenale acestuia.Rolul profesorului rmne mereu n prim plan n opera de formare a personalitii elevilor. Cu toate c a sporit i influena altor factori n procesul educaiei, profesorul i p s t r e a z n u m e r o a s e p r e r o g a t i v e n a c e s t domeniu, el fiind principalul modelator al p e r s o n a l i t i i e l e v i l o r , n c e p n d d e l a i m p r i m a r e a u n e i c o n d u i t e e x t e r n e , p n l a formularea aspiraiilor i idealurilor de via.Efectele activitii i personalitii profesorului au fcut obiectul unor cercetri de p e d a g o g i e , p s i h o l o g i e p e d a g o g i c i d e s o c i o l o g i a e d u c a i e i , u r m r i n d u - s e r i d i c a r e a eficienei activitii pedagogice n general i a profesorului n special. Sporirea funciei profesorului de confident, consilier, transmitor al valorilor culturale, a lrgit cmpul deactivitate i a accentuat interdependenele. Multe cercetri pedagogice analizeaz procesul de nvmnt, rolul colii i al profesorului n condiiile societii, influenndu-le orientarea. P r i n c i p a l e l e d i r e c i i d e c e r c e t a r e t i i n i f i c p r i v i n d r o l u l e d u c a t o r u l u i , c a r e a mbogit domeniul didacticii sunt: 5Personalitatea sa; 6Rolul i funciile sale; 7Comunicarea i relaiile cu elevii; 8Pregtirea i perfecionarea; 9Eficiena activitii sale Concluziile desprinse din aceste cercetri au mbogit tabloul caracteristicilor e d u c a t o r i l o r , a u s p o r i t c a r a c t e r u l t i i n i f i c a l u n o r r e c o m a n d r i p e d a g o g i c e , a u fundamentat unele observaii i date acumulate n timp i au conferit un caracter tiinificdeciziilor privind organizarea i conducerea procesului de nvmnt. Statutul educatorului se cere i el reconsiderat la toate treptele de nvmnt, de la educator pn la profesor unversitar. A r e c o n s i d e r a s t a t u t u l c a d r e l o r d i d a c t i c e n s e a m n r e e x a m i n a r e a d i n t r - o perspectiv nou, a-i aduce mbuntirile care i se impun, a revedea funciile acestor c a d r e i p o z i i a lor n relaiile lor cu elevii i cu ceilali factori educativi, a le s p o r i ponderea formativ n ansamblul activitilor ce le desfoar. A revedea statutul cadrului didactic mai nseamn a-l pune de acord cu noile obiective ale colii, cu noile date ale cercetrii tiinifice, cu noile modaliti de lucru n activitatea didactico- educativ. Noul statut al profesorului impune o pregtire mai complex, mai larg i mai t e m e i n i c , determinat i de responsabilitatea ce i revine i de rolul accentuat al elevului n procesul propiei formri, precum i de modernizarea tehnologiei didactice. P r o f e s o r u l o c u p o p o z i i e c h e i e n a c t i v i t a t e a d e p r o g r a m a r e , d e o r g a n i z a r e , realizare i evaluare a procesului educaional.Extinderea educaiei permanente impune i ea modificri substaniale n statutul profesorului, datorit apariiei unor noi specialiti n nvmnt, cum 12

sunt planificatorii,animatorii culturali, etc. Creterea atribuiilor educative, att ca activist cultural, ct i ca s p e c i a l i s t n c o o r d o n a r e a i n f l u e n e l o r e d u c a t i v e , f a c d i n c a d r u l d i d a c t i c u n v a l o r o s colaborator al noilor generaii n munca de autoformare i de afirmare a idealului de via .R e f l e c t n d c o n c e p i a c a r e s e a f l l a b a z a p r e g t i r i i t i n e r e t u l u i i a c r e t e r i i nivelului cultural, educativ al populaiei, profesiunile didactice, asigur prin specificul l o r , r e a l i z a r e a parametrilor principali caracteristici omului nou cerut n s o c i e t a t e . Profesiunile didactice reflect trsturile importante pe care societatea vrea s le posedetnra generaie. Aceste profesiuni constituie o verig nsemnat n mecanismul vieiisociale, ele vizeaz realizarea unuia dintre marile imperative ale societii noastre ianume transmiterea valorilor culturale i asigurarea continuitii i creativitii sociale ncercarea colii de a pregti cadre pe msura exigenelor societii actuale, a impus o necontenit prefacere a sistemului de nvmnt, o nnoire i m b o g i r e a profilului profesiunilor respective. Profesorul a constituit punctul de plecare n construirea unei concepii pedagogice despre nvmnt i educaie, crora li s-a imprimat o puternic not social. Rolul profesorului n coal i societate. Dintre toate nruririle exercitate asupra personalitii la vrsta colar cea a profesorului,educatorului de profesie are un rol fundamental. Relaia dintre profesor i elev, ntre educator ieducat are multiple implicaii educaionale Relaiile ntre dascl i elev remarc R. Dottrens constituie elementul fundamental al vieii colare. Dac aceste relaii nu satisfac nevoile afectiveale copiilor, atunci devine iluzorie mbuntirea programelor i metodelor .Cunotinele cuprinse n documentele colare (programe i manuale) reprezint doar p r e m i s e l a t e n t e d i n p u n c t d e v e d e r e a l f o r m r i i p e r s o n a l i t i e l e v i l o r . E l e c a p t n s f o r a formativ numai n urma prelucrrii i transmiterii lor de ctre profesor. Acelai lucru putem spune despre mijloacele de nvmnt. Orict de perfecionate ar fi ele, cel care pune n valoare n t r e g u l l o r p o t e n i a l pedagogic este tot profesorul. Rud olf Steiner, iniia torul pedagogiei Waldorf, consider c bogia sufleteasc a omenirii este n mna educatorilor tineretului.Prin tot ceea ce ntreprinde i prin exemplu su personal, profesorul este un modelator al structurii personalitii umane ntr-o perioad hotrtoare a deveniri sale.Este semnificativ rolul profesorului i n calitate de conductor al colectivului de elevi, al muncii acestuia n coal i n afar de coal. El i aduce contribuia la formarea elevilor i prin sprijinirea altor factori educativi ce se asociaz eforturilor colii: familia, instituiile cultural educative, mass - media etc.Influena profesorului las adesea urme adnci, pe ci nc neelucidate complet, asupra elevilor pentru toat viaa. Nu se pot uita profesorii din gimnaziu, liceu i facultate care princompetena i responsabilitatea lor profesional, tiinific i social, prin nalta inut moral, prin miestria i tactul lor pedagogic, prin spiritul lor de creaie, exigen i nelegere depunt o a t e e f o r t u r i l e p e n t r u a s p r i j i n i e l e v i i s p t r u n d t r e p t a t t a i n e l e d i f e r i t e l o r t i i n e l o r , s - i formeze ca specialiti, ca ceteni i nainte de toate ca oameni capabili s contribuie la progresulsocieti noastre. N u exist alt profesiune care s cear posesorului ei atta competen d r u i r e i umanism ca cea de educator pentru c n nici una nu se lucreaz cu un material mai preios, mai complet i mai sensibil dect este omul n devenire copilul / adolescentul.Exist numeroase dovezi care atest frumuseea i dificultile acestei nobile profesiuni.Se poate vorbi chiar despre o adevrat literatur consacrat educatorului care cuprinde att operele literare ct i cele pedagogice. Este semnificativ n aceste sens portretul educatorului realizat de Drouin Anne Marie pe care l redm mai jos:Meseria de educator este o mare i frumoas profesie, care nu seamn cu nici o alta, care nu se prsete 13

seara odat cu hainele de lucru, o meserie aspr i plcut, umil i mndr,exigent i liber, o meserie n care mediocritatea nu este permis, unde pregtirea excepional este abia satisfcut, o meserie n care a ti nu nseamn nimic fr emoie, n care dragostea este steril fr fora spiritual, o meserie cnd apstoare, cnd implacabil, ingrat i plin de farmec (cf. 13, p.204).Registrul activitii profesorului / institutorului s-a lrgit mereu prin cuprinderea unuinumr tot mai mare i variat de activiti aa cum se poate vedea din figura ce mai jos. Transmitor de cunotine Dirijor i organizator al nvrii Colaborator al elevului n orientare i autoeducaie Conductor al educaiei complete, integrale Organizator al educaiei permanente i al educaiei integrale Indrumtor, realizator, coordonator i evaluator al activitilor instructiv-educative Pe lng sarcinile didactice i educative realizate n cadrul colii, profesorul desfoar i o rodnic activitate extracolar. El este un participant activ la evenimentele i frmntrile social - culturale ce au loc n viaa comunitii din care face parte, contribuind prin activitatea sala toate prefacerile ce au loc n cadrul acesteia. Este exponent i purttor de cuvnt al tinerilor i adulilor, transmitor de valori culturale i animator al vieii culturale i sociale etc.Literatura pedagogic i beletristic nfieaz nenumrate figuri ilustrate de dascli, dintoate treptele nvmntului, care i-au consacrat o bun parte din timpul i activitatea lor ridicrii nivelului de cultur i civilizaie al poporului, mbuntirii condiiilor de munc i devia a celor n mijlocul crora au trit i au luptat pentru democraie i dreptate social.Cele dou laturi ale activitii profesorului - cea colar i cea extracolar - se presupuni se completeaz reciproc, formnd un tot indivizibil care imprim acestei profesiuni un rol dince n ce mai mare n progresul general al societii noastre. Personalitatea i competena profesorului ndeplinirea n cele mai bune condiii a sarcinilor didactice i educative, culturale isociale ce-i revin profesorului este condiionat de pregtirea profesional i trsturile de p e r s o n a l i t a t e a l e a c e s t u i a . n t r - u n p r o i e c t d e s t a t u t a l U N E S C O s e a r a t c p r o g r e s u l nvmntului depinde de calificarea i aptitudinile cadrelor didactice i n special de calitilelor umane, pedagogice i profesionale (3, p.170).Profesorul are misiunea de a cultiva inteligena elevilor i de a modela conduita acestora,c e e a c e n e c e s i t o b u n p r e g t i r e , o n a l t c o m p e t e n p r o f e s i o n a l . D u p c u m r e m a r c pedagogul american B. F. Skinner Nu ne putem atepta ca o tehnologie eficace a instruirii s fie mai simpl dect electronica sau medicina ( cf.2, p.190). Dup cum nu putem construi o nou schem a unui aparat de radio aplicnd cteva principii generale de electricitate tot aa nu putem aspira s mbuntim nvmntul pornind de la o reprezentare vag asupra nvrii sugerat de bunul sim .Personalitatea i pregtirea profesorului afecteaz n mod direct calitatea activiti iinstructiv educative. n acelai timp influeneaz asupra elevilor cu puterea exemplului concret i sugestiv, oferindu-le un model permanent de comportament.Ce i se cere, prin urmare, unui profesor pentru a-i putea ndeplini la cotele ct mai naltesarcinile colare i extracolare?

14

Cultura general ofer profesorului posibilitatea de a privi problemele de specialitate cu mai mult competen i eficien, i permite s fac corelaii interdisciplinare, s dea mai mult via i personalitate leciilor. Ea l ajut s fac fa curiozitii i spiritului de cutare alelevilor, fiind deci o surs de formare a culturii g e n e r a l e a t i n e r e t u l u i s t u d i o s . S u b l i n i i n d importana culturii generale, pedagogul francez R. Hubert arat c Un chimist i poate limita orizontul cunoaterii la tiina chimiei, unui profesor de chimie nu-i este permis acest lucru. E lnu mnuiete retorte ci contiinele copiilor (5, p.634). Cultura general trebuie mbogit princitirea literaturii beletristice, prin contact cu muzica, teatrul, presa etc. O bogat cultur psihopedagogic . Cunotinele de specialitate i cele de cultur general constituie o condiie necesar, dar nu i suficient pentru desfurarea cu succes a activitii didactice i educative. Fr o nalt cultur pedagogic, psihologic i metodic pregtirea profesorului este incomplet. tiina pe care o deine el este o tiin cu adres, ce trebuie utilizat astfel nct ea s-i ndeplineasc misiunea educativ (9, p.15).Dac prin pregtirea de specialitate profesorul i nsuete valorile create de omenire pe care le transmite elevilor, cultura psihopedagogic l ajut s realizeze ct mai eficient procesul pedagogic; i asigur cunoaterea naturii i coninutului educaiei i a obiectului acesteia elevul .Pregtirea psihopedagogic l narmeaz pe profesor cu acele cunotine, priceperi i deprindericare i vor permite s transforme informaiile n mesaje educaionale ce se vor repercuta asupra personalitii umane n ansamblul su. Fr declanarea unei rezonane n psihicul celor crora se adreseaz, aciunile profesorului sunt neutre sub aspect educativ.Cultura psihopedagogic se compune din cunotine de psihologia copilului, psihologia pedagogic, pedagogie, consilierea psihopedagogic, sociologia educaiei i metodic, ntr-unc u v n t totalitatea cunotinelor teoretice privitoare la procesul instructiv - educativ i personalitatea uman, precum i priceperi i dep r i n d e r i p r a c t i c e p e c a r e l e p r e s u p u n e comunicarea pedagogic.P e r s o n a l i t a t e a profesorului nu se reduce ns la cultura sa. Profesiunea de educator reclam anumite trsturi de personalitate i n primul rnd a n u m i t e c a l i t i atitudinale i aptitudinale .D i n t r e c e l e m a i i m p o r t a n t e c a l i t i a t i t u d i n a l e c e c a r a c t e r i z e a z p e r s o n a l i t a t e a profesorului pot fi luate n considerare urmtoarele: specialitatea preferat (2). Pentru un profesor cu vocaie pedagogic activitatea de instruire ieducaie reprezint rostul principal al existenei sale. Caliti atitudinale de natur caracterial moral. D i n t r e a c e s t e a c e a m a i important este spiritul de dreptate i obiectivitate. Profesorului i se cere s fie ptruns de un nalt spirit de dreptate, s aprecieze obiectiv i neprtinitor srguina, pregtirea i purtarea elevilor. Elevii respect mai mult un profesor exigent i echitabil dect pe cel considerat bun,concesiv i tolerant, care tocmai datorit acestui fapt comite deseori nedrepti.Din aceeai categorie de caliti (atitudinale de natur caracterial - moral) considerate ca necesare profesorului fac parte: principialitatea, cinstea, demnitatea, modestia, firea optimist,d r z e n i a , i n t r a n s i g e n a , stpnirea de sine etc. Toate aceste caliti se formeaz i s e perfecioneaz n procesul activitii pedagogice. Odat formate ele i pun amprenta asupra comportamentului profesorului n relaiile cu cei din jur . *P r o f e s i u n e a d i d a c t i c p r e s u p u n e c u n e c e s i t a t e i o s e r i e d e caliti aptitudinale (aptitudini pedagogice). Se includ aici nsuirile psihopedagogice care asigur ndeplinirea cu succes a sarcinilor instructiv - educative i obinerea n final a unor performane ridicate.Literatura de specialitate evideniaz un numr mare de astfel de nsuiri, fcndu-se distincia ntre aptitudini didactice, cu finalitate instructiv i aptitudini educative, implicate n procesul de modelare a personalitii umane 15

.In cadrul unor cercetri (realizate n rndul cadrelor didactice cu mult experien) au fostevideniate urmtoarele 10 aptitudini: Capacitatea de a stabili relaia necesarcu elevul sau cu grupul; Capacitatea de a comunica accesibil cunotinele; Atenia distributiv; Tactul pedagog Aptitudinea de examinator .D i m e n s i u n e a c e n t r a l , i n t e g r a t i v a n t r e g u l u i s i s t e m d e a p t i t u d i n i p e d a g o g i c e e s t e comunicativitatea, c a r e n s n u s e c o n f u n d c u c o m u n i c a t i v i t a t e a l e g a t d e i n t r o v e r s i e i extraversie. Ne vom referi n continuare la cteva dintre aptitudinile pedagogice. Aptitudinea de a comunica accesibil cunotinele. A c e a s t a r e c l a m o s e r i e d e capaciti i particulariti ale proceselor psihice. Astfel, ea presupune capacitatea de a selecta,sintetiza i organiza cunotinele ce urmeaz s fie transmise potrivit capacitilor de nelegere inivelului de pregtire al elevilor. n acest sens profesorului i se cere s gndeasc analitic i sintetic (att pentru el ct i pentru elevi), si orienteze multilateral gndirea, s aib o ateniedistributiv etc.

16