Sunteți pe pagina 1din 3

Prin decizia civila nr. 477/22.06.2012 tribunalul a admis recursul declarat de recurentul-reclamant D. A., mpotriva sentintei civile nr.

992 din 25 aprilie 2012 pronuntata de Judecatoria Rosiorii de Vede, n contradictoriu cu intimatul-prt D. M. A casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Pentru a pronunta aceasta hotarre tribunalul a retinut : Prin cererea nregistrata la Judecatoria Rosiorii de Vede sub nr. 3171/292 din 27 septembrie 2010, reclamantul D. A. l-a chemat n judecata pe prtul D. M. pentru ca, pe baza probelor ce se vor administra, sa se constate deschise succesiunile defunctilor D. I., decedat la data de 16 martie 2007, si D. I., decedata la data de 10 iunie 2006; sa se constate ca mostenitori ai defunctilor sunt: de pe urma lui D. I. D. I. n calitate de sotie supravietuitoare, reclamantul si prtul, n calitate de fii; de pe urma lui D. I., reclamantul D. A. si prtul D. M., n calitate de fii, fiecare avnd cota de din masa succesorala; sa se constate ca masa succesorala de pe urma defunctilor este compusa din casa de locuit si anexele gospodaresti, situate n satul R., judetul Teleorman; componenta masei succesorale de pe urma defunctului tata D. I. este formata din urmatoarele terenuri situate n satul R. D., comuna R. judetul Teleorman : a) terenuri extravilane, categoria arabil: suprafata de 12.800 mp situata n tarlaua 18/1, parcela 52; suprafata de 10.000 mp situata n tarlaua 58, parcela 30; terenuri intravilane : a) curti constructii, n suprafata de 208 mp situata n tarlaua 43, parcela 1640; b) fneata, n suprafata de 84 mp situata n tarlaua 55, parcela 2319; c) vii: suprafata de 938 mp situata n tarlaua 43, parcela 1641 si suprafata de 481 mp situata n tarlaua 55, parcela 2320; d) arabil: - suprafata de 361 mp situata n tarlaua 43, parcela 1639, suprafata de 56 mp situata n tarlaua 55, parcela 2318, terenuri dobndite de defunctul tata prin titlul de proprietate nr. 6100527 din 22 noiembrie 1994 emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Teleorman; suprafata de 2.407 mp situata n tarlaua 29, parcela 943; suprafata de 1.200 mp situata n tarlaua 18/1, parcela 54; suprafata de 4.000 mp situata n tarlaua 58, parcela 31; suprafata de 2.222 mp situata n tarlaua 29/1, parcela 22/1, terenuri dobndite de defunctul tata, n calitate de mostenitor al defunctei sale mame D. I., prin titlul de proprietate nr. 6100707 din 9 mai 2003 emis de Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Teleorman. Mai solicita sa se dispuna partajarea bunurilor succesorale de pe urma defunctilor prin atribuirea n natura, lui, a tuturor bunurilor succesorale si obligarea sa la plata catre prt a unei sulte corespunzatoare cotei acestuia din masa succesorala, ntr-un termen de maxim 6 luni de la data ramnerii irevocabile a hotarrii de partaj succesoral. A mai aratat reclamantul ca, n baza Legii nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, defunctul tata a dobndit terenurile mentionate n

titlurile de proprietate nr. 61 00527 din 22.11.1994 si nr. 6100707 din 09.05.2003 emise de Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Teleorman, din care o parte au fost nstrainate de defunct, n masa succesorala fiind incluse doar terenurile mentionate n petitul prezentei actiuni. n timpul vietii, defunctii parinti au edificat pe terenul curti constructii n suprafata de 208 mp o casa si anexe gospodaresti, avnd o suprafata de 77 mp. Avnd n vedere ca mostenitorii defunctilor parinti sunt el si prtul, n calitate de fii, fiecare avnd o cota de din masa succesorala si ca nimeni nu poate fi obligat a ramne n indiviziune, solicita admiterea actiunii, astfel cum a fost formulata. Reclamantul si-a ntemeiat n drept actiunea pe dispozitiilor art. 728 si urmatoarele Cod civil, art. 6731 si urmatoarele Cod procedura civila. Prin ncheierea nr. 1 din 19 ianuarie 2011 au fost numiti expertii B. C. pentru expertiza topo si T. M. pentru expertiza constructii, fiind fixate onorariile de expert la cte 600 lei, pentru fiecare. Desi au fost acordate mai multe termene de judecata pentru ca reclamantul sa achite onorariile de expert, fiind citat cu aceasta mentiune, sub sanctiunea suspendarii cauzei, reclamantul nu s-a conformat dispozitiilor instantei, situatie fata de care se apreciaza ca sunt incidente dispozitiile art. 1551 Cod procedura civila, privind suspendarea judecatii cauzei, avnd n vedere ca desfasurarea normala a procesului este mpiedicata din vina partii reclamante, prin nendeplinirea obligatiilor prevazute de lege. Prin sentinta civila nr. 992 din 25.04.2012 instanta a constat perimata actiunea. Pentru a hotar astfel instanta a retinut ca la data de 8 aprilie 2011, n baza art. 1551 Cod procedura civila s-a dispus suspendarea judecatii cererii, pentru nendeplinirea obligatiei stabilita reclamantului de a achita onorariile de expert Din verificarea actelor de la dosar rezulta ca ultimul act de procedura a fost ndeplinit la data de 8 aprilie 2011, cnd cauza a fost suspendata, n baza art. 1551 Cod procedura civila, si ca de la aceasta data dosarul a ramas n nelucrare mai mult de un an din vina partilor. Vaznd ca n conformitate cu dispozitiile art. 248 Cod procedura civila orice cerere de chemare n judecata se perima de drept, chiar si n contra incapabililor, daca a ramas n nelucrare timp de un an, iar potrivit art. 252 Cod procedura civila perimarea se poate constata din oficiu. Avnd n vedere ca n cauza de fata nu s-a mai ndeplinit nici un act de procedura n vederea judecarii pricinei de mai mult de un an, instanta a constat perimata actiunea de fata. mpotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul D. A. care a solicitat modificarea sentintei n sensul continuarii judecatii. Analiznd actele si lucrarile dosarului tribunalul constata ca recursul este fondat n sensul celor ce urmeaza.

La data de 10.04.2012 s-a nregistrat la dosarul cauzei cererea prin care recurentul D. A. a solicitat repunerea cauzei pe rol(fila 84 dosar fond), cerere ce a fost depusa la posta la data de 9.04.2012(fila 85 dosar fond). Instanta de fond nu a analizat interventia sanctiunii perimarii functie de aceasta manifestare de vointa a partii, respectiv daca functie de aceasta a intervenit sau nu perimarea. Procednd astfel instanta nu a analizat propriu-zis cauza pe fond fapt pentru care tribunalul n temeiul art 312 alin 5 C Pr Civ va trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta pentru a analiza interventia sanctiunii perimarii n functie de cererea prin care recurentul D. A. a solicitat repunerea cauzei pe rol. Detalii: http://legeaz.net/spete-civil/succesiune-succesiuni-mosteniri-489-2012