Sunteți pe pagina 1din 11

CURRICULUM PENTRU }COALA POSTLICEAL~ Anul III

SPECIALIZARE: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

FAMILIA OCUPA|IONAL~: S~N~TATE }I PROTEC|IA SOCIAL~


3

AUTORI:

- CRIN MARCEAN director la Postliceala

- coordonator, doctor in stiinte medicale, Grupul Scolar Victor Babes Scoala Sanitara Bucuresti

- Maria Samanschi gradul I - Doina Calinescu gradul I - Eugenia Olaru gradul I - Sanda Harnagea gradul II - Adela Rogojinaru - Zoica Elena Vladut

- Instructor Grup Scolar Victor Babes, didactic - Instructor Grup Scolar Victor Babes, didactic - Instructor Grup Scolar Victor Babes, didactic - Instructor Grup Scolar Victor Babes, didactic - Asistenta PMU - Asistanta PMU

Referenti stiintifici: - Prof. dr. Razvan Priscu - Dr. Nicolae Mihailescu

ARGUMENT
Programa analitica pentru profilul Asistent medical generalist reprezinta o continuare a procesului instructiv-educativ desfasurat in anul I si II de cursantii Scolii Postliceale Sanitare . Documentul tine seama de prevederile Legii invatammantului nr.84/1995, precum si de obiectivele strategice ale programului de reforma in invatamantul profesional si tehnic (EU-PHARE-VET-RO.9405). Programul educational se desfasoara modular avand la baza discipline de studiu care permit elevilor sa-si insuseasca notiuni specifice de sanatate si boala. Fiecare modul este constituit din instruire teoretica si clinica. Instruirea teoretica precede instruirea clinica pentru o coor -donare adecvata. Modularea obiectelor pentru anul al III-lea are drept scop realizarea unei interdisciplinaritati si esalonarea instruirii clinice, pentru ca elevul sa beneficieze de o pregatire complexa in conformitate cu obiectivele propuse. Procesul de pregatire prin programul PHARE-VET-RO. 9405 asigura o perfectionare a cursurilor initiale si posibilitatea dezvoltarii acestora Structura si continutul programelor analiitice reflecta cerintele actuale, de schimbare la nivelul societatii. Asistentii medicali generalisti sunt raspunzatori din punct de vedere profesional si legal pentru propriile lor actiuni. Este esential ca prin programul educational de pregatire sa se incurajeze in mod activ dezvoltarea trasaturilor caracteristice si a calitatilor care vor asigura profesionisti autonomi capabili sa evalueze si sa analizeze situatii critice potentiale. Aceasta impune cursantului sa dobandeasca si sa-si dezvolte cunostinte, desteritate, atitudini care sa-i ofere posibilitatea sa practice o activitate profesionala competenta. Prin aplicarea unei strategii adecvate de predare-invatare si de evaluare, elevul va fi incurajat sa-si dezvolte o abordare flexibila si motivata a procesului de formare. Programul educational pentru anul III asistent medical generalist cuprinde modulele 1, 2, 3 si 4 care confera cursantului cunostinte despre: puericultura, patologie pediatrica si particularitatile de ingrijire ale copilului; transformarile fiziologice in sarcina normala, cresterea si dezvoltarea fatului, patologia sarcinii si particularitatile de ingrijire ale mamei si copilului; patologia ginecologica si ingrijiri; afectiuni neurologice si ingrijiri; afectiuni psihiatrice si particularitati de ingrijire; boli legate de varsta si prevenirea lor; farmaco-terapie efecte secundare in patologia studiata; particularitati de ingrijire in patologia studiata. Dupa fiecare modul teoretic, elevul desfasoara activitate practica in unitati sanitare in scopul aplicarii si dezvoltarii cunostintelor dobandite si formarii deprinderilor practice adecvate. Prin parcurgerea activa si constienta a modulelor de pregatire, absolventul invatamantului postliceal sanitar, poate atinge urmatoarele perfor-mante: sa 5

desfasoare un complex de activitati preventive si curative; sa practice tehnicile de ingrijire invatate in unitati sanitare si comunitate; sa stabileasca tinand seama de problemele si nevoile populatiei, relatii interpersonale cu membrii echipei medicale si pacienti; sa demonstreze capacitatea de a ingriji persoane pe diferite grupe de varsta; sa poata evalua nevoile de ingrijire in fazele terminale ale vietii si sa aplice normele eticii profesionale. Evaluarea competentei absolventului, dobandita in scoala si stagiu practic cu obiectivele propuse se realizeaza prin evaluare scrisa si practica. Curriculum actual precum si cele pentru anul I si II urmeaza a fi aplicate in mod experimental. Autorii asteapta din partea celor care vor aplica continutul programelor analitice, initiative, idei constructive, experiente inedite pentru concretizarea continutului propus. a) Programul educational are drept scop: - sa asigure nivelul de pregatire cerut pentru acordarea diplomei de absolvire a Scolii Postliceale Sanitare profilul asistent generalist; - sa asigure absolventului posibilitatea inscrierii in registrul profesional; - sa faciliteze dobandirea de cunostinte, deprinderi practice, atitudini, responsabilitati si competente; - sa stimuleze dezvoltarea personala, intelectuala si profesionala; - sa incurajeze autoaprecierea elevului printr-o abordare analitica si creativa in procesul educational. b) Obiective. Urmatoarele obiective ale procesului educational sunt exprimate prin intermediul dezvoltarii personale, profesionale si intelectuale. Aceste obiective, desi delimitate in acest document, sunt corelate si in unele cazuri interdependente. La absolvirea programului educational, elevul va fi capabil sa: - identifice nevoile umane si sociale - pretuiasca integritatea si increderea personala ca fundamentale pentru activitatea profesionala; - comunice in mod eficient scris si oral; - recunoasca dezvoltarea continua a pregatirii profesionale. Programul educational si programe de specializare vor fi concepute astfel incat sa pregateasca elevul sa-si asume responsabilitatile pe care i le confera inregistrarea ca asistent medical generalist. Procesul instructiv-educativ pregateste elevul sa aplice cunostintele si deprinderile practice pentru a face fata cerintelor de ingrijire ale indivizilor si grupurilor in stare de sanatate sau in stare de boala. Pregatirea elevului include dezvoltarea capacitatii de a obtine urmatoarele rezultate: identificarea factorilor care afecteaza starea de bine fizic , mental si social a pacientilor; - insusirea conceptelor de ingrijire individuala ; - intelegerea legislatiei sanitare si respectarea ei - identificarea problemelor de ingrijire la pacientii cu grad de dependenta; - aprecierea nevoilor de invatare ale pacientilor si participarea lor la promovarea si inregistrarea sanatatii. c) Dezvoltarea intelectuala La absolvirea programului educational elevul va fi capabil sa: - selectioneze si sa aplice tehnici adecvate de studiu si invatare; - ia decizii in cunostinta de cauza, bazate pe o gandire analitica, creativa si critica; 6

imbine experientele personale cu cunostintele dobandite pentru a rezolva in mod logic si eficient problemele complexe; - foloseasca tehnologia informatiei pentru invatarea si practicarea ingrijirilor; - integreze invatarea teoretica cu cea bazata pe activitatea practica; - se bazeze pe cercetare pentru a-si aprofunda cunostintele teoretice si practice; - accepte responsabilitatea pentru perfectionarea continua dupa absolvirea scolii. Programul de pregatire va asigura elevilor cunostintele fundamentale si deprinderile practice necesare activitatii de ingrijire a omului sanatos si bolnav. Este format din doua semestre, fiecare cu doua module. Continutul tematic al fiecarui semestru va fi organizat, esalonand modulele:teorie si practica. Strategia predarii si a invatarii propusa prin acest program are drept scop sa incurajeze elevul sa invete in mod activ. Metoda va fi centrata in mod progresiv pe elev, astfel incat sa-i dezvolte capacitatea pentru invatarea independenta. Pentru atingerea obiectivelor propuse se utilizeaza frecvent urmatoarele metode: expunere, discutii, activitate de grup, studiu de caz, problematizare, intalniri cu specialisti etc. -

PLAN DE INVATAMANT SCOALA POSTLICEALA SANITARA ANUL III


PROFESIA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST Preg`tire de specialitate 1. Management 2. Limba modern` - Franceza - Engleza Modulul 1

1 or`/s`pt. x 16 s`pt. 1 or`/s`pt. x 16 s`pt.

Particularit`\i de [ngrijire ale nou n`scutului ]i copilului total ore pe an 276 ore din care: - [ngrijirea copilului s`n`tos ]i bolnav 48 ore - puericultur` ]i pediatrie 64 ore - farmacologie 4 ore - stagiu clinic 160 ore Sarcina ]i particularit`\i de [ngrijire ale mamei ]i copilului 7

Modulul 2

total ore pe an 388 ore din care: - [ngrijirea gravidei, mamei ]i copilului 48 ore - obstretic` ]i ginecologie 64 ore - farmacologie 4 ore - stagiu clinic 272 ore Modulul 3 Particularit`\i de [ngrijire [n neurologie ]i psihiatrie total ore pe an 276 ore din care: - [ngrijiri [n neurologie ]i psihiatrie 48 ore - neurologie 32 ore - psihiatrie 32 ore - farmacologie 4 ore - stagiu clinic 160 ore Particularit`\i de [ngrijire [n gerontologie ]i geriatrie total ore pe an 236 ore din care: - [ngrijiri [n gerontologie ]i geriatrie 48 ore - geriatrie ]i gerontologie 64 ore - farmacologie 4 ore - stagiu clinic 124 ore total ore 448 ore 160 ore 120 ore 168 ore 1656 ore

Modulul 4

Instruire practic` comasat` Din care: - comunitate - medicin` intern` - chirurgie Total ore pe an

. ORGANIZAREA MODUILELOR
Sap t. MODULUL 1 Particularit ati de ingrijire ale nou nascutului si copilului. M M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 MODULUL 2 Sarcina si particularitati de ingrijire ale mamei si copilului. M M M M M M M M 2 2 2 2 2 2 2 2 8 MODULUL 3 Particulari tati de ingrijire in neurologie si psihiatrie MODULUL 4 Particulari tati de ingrijire in gerontolo gie si geriatrie. STAGIU CLINIC

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

M M M M M M M M M M M M M M M M 3 3 3 3 3 3 3 3 M M M M M M M M 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 1 1 1 1

34

35

36

37 38 39 40 41

M3 M3 M3 M3 M4 M4 M4 Instruire comasata Comunitat e Instruire comasata Comunitat e Instruire comasata Comunitat e Instruire comasata Comunitat e Instruire comasata Interne Instruire comasata Interne Instruire comasata Interne Instruire comasata Chirurgie Instruire comasata Chirurgie 9

42

Instruire comasata Chirurgie

CORELAREA PE ORIZONTALA SI VERTICALA A MODULELOR SI DISCIPLINELOR PREGATIRE DE SPECIALITATE : ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III
Sap tam ana 1 MODULUL 1 Particularitati de ingrijire ale nou nascutului si copilului Definirea notiunilor de pediatrie si puericultura. MODULUL 2 Sarcina si particularitati de ingrijire ale mamei si copilului Family Planning Sarcina normala Insstruire clinica

10

2 3 4

Puericultura prenatala. Puericultura postnatala Alimentatia naturala, artificiala si mixta. Tehnici. Alimentatia copilului de la 1-15 ani. Tehnici, indicatie. Notiuni de neontologie Ingrijirea nou nascutului si sugarului Notiuni de semiologie Boli carentiale Medicatie Boli ale aparatului respirator. Ingrijiri. Medicatia Boli ale aparatului cardio-vascular. Bolile aparatului digestiv. Bolile aparatului uro-genital Boli ale sangelui si organelor hematopoetice Boli reumatismale . Bolile sistemului nervos. Boli metabolice si endocrine Boli de piele. Ingrijiri

Notiuni clinice asupra dezvoltarii sarcinii normale Diagnosticul pozitiv de sarcina Examenul femeii gravide Nasterea normala Nasterea dirijata, ingrijirea lauzei Nou nascutul normal Nou nascutul imatur Complicatiile si accidentele sarcinii. Sarcina generala Ingrijiri in obstetrica. Boli generale si sarcina. Patologia nasterii. Tehnici obstetricale Patologia ginecologica si ingrijiri. Tehnici de explorari in ginecologie. Princiopalele simptome ginecologice. Dereglari ale ciclului menstrual. Afectiuni ale vulvei si ale vaginului. Afectiuni ale uterului si colului uterin. Afectiuni ale corpului uterin. Afectiuni ale trompei. Afectiuni ale ovarului si modificari de statica genitala. Patologia sanilor (cancer, tumori benigne, abcese). Obstetricaginecologie Modulul 2 Obstetricaginecologie Modulul 2 Obstetricaginecologie Modulul 2 Obstetricaginecologie Modulul 2 Obstetricaginecologie Modulul 2 Pediatrie Modulul 1 Pediatrie Modulul 1 Pediatrie Modulul 1 Pediatrie Modulul 1

Urgente in pediatrie. Ingrijiri.

9 10 11 12 13 14 15 16 17

11

18

19

20

21

22

23

24

25

MODULUL 3 Particularitati de ingfrijire in neurologie si psihiatrie Semiologia principalelor manifestari patologice in neurologice Sindrom de neuron motor periferic si central. Sindroame meduclare de trunchi cerebral si extrapiramidal . Sindroame corticale. Boli ale nervilor cranieni. Boli ale nervilor periferici Ingrijirea bolnavilor cu afectiuni neurologice. Stari comotoase: clasificare, etiologie, conduita terapeutica. Tumori cerebrale. Ingrijirea pacientilor cu afectiuni neurologice. Compresii medulare. Epilepsia. Medicatia Boli infectioase ale sistemului nervos central si ale meningelui. Traumatismre cranio-cerebrale. Traumatisme vertebro-meduclare Boli neurologice : - scleroza in plagi - boli musculare Boala Parkinson Sindroame dureroase ale extremitatii cefalice. Migrena si nevralgia trigeminala. Ingrijir. Medicatia Notiuni de semiologie Principii terapeutice generale in psihiatrie. Psihoze radioactive. Simptomatologie, tratament. Nevroze anxioase, astenice, obsesionale. Ingrijiri in psihiatrie. Alcoolismul. Intoxicatia acuta si cronica. Tulburari psihice legate de farmacodependenta non-alcoolica. Demente cundare presenile si senile. Tulburarile psihice in bolile vasculare ale creierului si in bolile infectioase. Alte patologii de origine organica (epilepsii, tumori, traumatisme). Psihopatii: clasificare, simptomatologie, tratament. Psiohoze endogene. Tulburari psihice mai frecvente la copii. Oligofrenia. Probleme generale de organizare psihiatrica.

MODULUL 4 Particularitati de ingrijire in gerontologie si geriatrie Imbvatranirea umana notiuni generale. Notiuni de imba tranire psihologica. Notiuni generale de asistenta sociala..

Aspecte de geropatologie medicala. Aspecte de patologie cardiovasculara si ingrijiri. Aspecte de patologie geropsihiatrica , geroneurologica si ale organelor de simt. Aspectre de geropatologie digestiva. Aspecte de gerodermatologie. Aspecte de geropatologie urinara. Deshidratarea.

Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor. Osteo poroza. Fracturile femurului. Modificari la nivelul organelor. Bilantul nevoilor de ingrijire. Starile terminale. Ingrijiri. Administrarea medicamentelor in geriatrie. Alimentatia pacientului varstnic. Notiuni generale de recuperare

Elemente de socioterapie geriatrica.

Aspecte medico sociale Aspecte etice.

12

Substantre excitante ale SNC. Ingrijirea bolnavilor psihici. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Neuro-psih. Modul 3 Neuro-psih. Modul 3 Neuro-psih. Modul 3 Neuro-psih. Modul 3 Geriatrie Modulul 4 Geriatrie Modulul 4 Geriatrie Modulul 4 Instruire comasata Comunitate Instruire comasata Comunitate Instruire comasata Comunitate Instruire comasata Comunitate Instruire comasata Interne Instruire comasata Interne Instruire comasata Interne Instruire comasata Chirurgie Instruire comasata Chirurgie Instruire comasata Chirurgie

13