Sunteți pe pagina 1din 1

coala cu cls.I-VIII Dobreni Prof.

: Dosoftei Raluca Clasa : a V a

PLANIFICAREA UNITII DE NVARE:


Elemente de logic. Mulimi
Nr. de ore alocate :6+1 (evaluare)

RESURSRE CONTINUTURI COMPETENE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE


TIMP *exercitii de reprezentare a unei multimi, folosind: enumerarea elementelor; enuntarea unei proprietati comune a elementelor, diagrame *exercitii de determinare a apartenentei unui element la o multime data *exemple de multimi egale si multimi intre care exista relatia de incluziune *exercitii de verificare a validitatii unor afirmatii, pe cazuri particulare *argumentarea orala a rezolvarii gasite *Intersectie, reuniune, diferenta. *exersarea operatiilor cu multimi *argumentarea orala a demersului de rezolvare *transpunerea unei probleme din limbaj curent in limbaj matematic *multimea numerelor naturale *; mulimea divizorilor unui numr natural nenul mulimea multiplilor unui numr natural nenul *multimea numerelor intregi *exercitii de verificare a validitatii unor afirmatii [ x N ( A ) sau ( F )]
FORME DE ORG. A ACTIVITA TII

MODURI DE ABORDARE -invatare prin receptare -invatare problematizata

METODE conversatia -expunerea -explicatia -observatia -exercitiul -exercitiul -observatia -explicatia

SUPORTURI DIDACTICE

EVALUARE

Mulimi (descriere i notaie); element, relaia de apartenen. Mulimile N i N* Relaia de incluziune; submulime

-colective 1 ora

Operaii cu mulimi: intersecie, reuniune, diferen Exemple de mulimi finite. Exemple de mulimi infinite;

5.Proba de evaluare

1. Identificarea n limbajul cotidian sau n enunturi matematice a unor notiuni specifice teoriei multimilor 2. Evidentierea, prin exemple, a relaliilor de apartenenta sau de incluziune 3. Selectarea si utilizarea unor modalitati adecvate de reprezentare a multimilor si a operatiilor cu multimi 4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situatii concrete ce se pot descrie utiliznd multimile 5. Interpretarea unor contexte uzuale si/ sau matematice utiliznd limbajul multimilor 6. Transpunerea unei situatii-problema n limbaj matematic utiliznd multimi, relatii si operatii

-manualul -culegerea

-exercitii -analiza observatiilor, coerenta in gandire -cantitatea si calitatea raspunsurilor date -analiza raspunsurilor date -analiza raspunsurilor scrise -cantitatea si calitatea raspunsurilor date -argumentarea raspunsurilor in cadrul grupului -evaluare sumativa

-colective 1 ora

-invatare problematizata

-manualul -culegerea

-colective 2 ore

-invatare prin receptare invatare problematizata -invatare prin receptare invatare problematizata

-explicatia -observatia -exercitiul -expunerea -explicatia -exercitiul

-culegerea

-colective 2 ore

-manualul -culegerea

1ora

-lucrare individuala

-lucrare scrisa

Exercitii propuse