Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECTIE

DATA: SCOALA Gimnazial nr.1, com. Bleti, jud. Galai CLASA a VIII-a DISCIPLINA: Istoria romanilor UNITATEA DE INVATARE: Civilizatii preistorice si antice TEMA: Civilizatii preistorice (strvechi) TIPUL LECTIEI:mixt TIMP: 50 minute PROFESOR: Cristi Amriuei Competente specifice: 2.1 rezolvarea unor situatii problema prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare la fapte din istoria romanilor desfasurate in Antichitate si Evul Mediu 3.1 localizarea in timp si plasarea in spatiu a faptelor din istoria romanilor desfasurate in Antichitate si in Evul Mediu, pe baza surselor istorice Obiectivul general: dobandirea de cunostinte referitoare la principalele progrese materiale si spirituale realizate de om in epoca preistorica Obiective operationale: la sfarsitul activitatii didactice, elevii trebuie sa: O1: identifice principalele subdiviziuni ale epocii pietrei O2. analizeze progresele materiale realizate de om in epoca pietrei O3. precizeze subdiviziunile epocii metalelor O4. descrie viata spirituala a oamenilor preistorici Strategia didactica: Metode.expunere, conversatia examinatoare Forme: frontal, individual Mijloace: manual, caietul de notite, catalog, tabla, creta, harta geografica a Romaniei Bibliografie: *Manual de istorie, clasa a VIII-a, Editura Humanitas, Bucuresti, 2001 *Caietul elevului-istorie, clasa a VIII-a, Editura Humanitas, Bucuresti, 2001 *Paun Stefan, Didactica istoriei, Editura Corint, Bucuresti, 2007 *Florin Constantiniu, O istorie sincera a poporului roman, Editura Univers enciclopedic, Bucuresti, 1997 *Marea istorie ilustrata a lumii- Romania, Editura Litera International , Bucuresti, 2009

MOMEN OBIECTIVE TELE OPERATIONALE LECTIEI Moment organizato ric 2 min.

ACTIVITATEA PROFESORULU I *saluta elevii, solicita numele elevilor absenti, asigura ordinea si un climat favorabil in clasa

Verificare a cunostinte lor anterioare 15 min.

Comunica rea noilor cunostinte 23 min.

Fixarea si sistematiz area cunostinte lor 10 min.

O1, O2, O3, O4,

ACTIVITA TEA ELEVILOR *raspund la salutul profesorului , comunica eventualii absenti, pregatesc materialele necesare lectiei *avand harta *indica la geografica a harta Romaniei se principalele evalueaza lectia forme de Mediul si relief si ape oamenii, elevii de pe solicitati aratand teritoriul la harta Romaniei, principalele forme precizeaza de relief, ape si in funtie de ocapatiile acestea oamenilor. ocupatiile locuitorilor *astazi discutam *noteaza despre prima tutlul lectiei epoca a istoriei si in caietul de anume preistoria notite si subdiviziunile acesteia *noteaza titlul lectiei noi, p. 20 in manual, si realizeaza schema lectiei la tabla *intreaba despre *raspund la paleolitic si cerintele subdiviziunile profesorului acesteia cu cat mai *intreaba despre multa viata spirituala a acuratete in popoarelor raspunsuri stravechi

STRATEGIA DIDACTICA METODE FORME MIJLOACE *conversati a *frontal *individ ual *catalog

*conversati *frontal a *individ examinatoar ual e *expunere

*hrata georgafica a Romaniei

*expunere *explicatia

*frontal *individ ual

*manual *caietul de notite *tabla

*expunere *explic

*frontal *individ ual