P. 1
Cina Cea de Taina

Cina Cea de Taina

|Views: 7|Likes:
Published by Ioan Cosmin

More info:

Published by: Ioan Cosmin on Sep 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

În prima zi de Paşte, când se mânca azima şi se înjunghia mielul pascal, Iisus trimise înainte ucenicii Săi Petru şi Ioan

, spunanadu-le:” Duceţi-vă şi pregătiţi Paştele, ca să mâncăm”. Iisus le zise ucenicilor să se ducă în oraş unde le va ieşi înainte un om care îi va conduce într-o cameră gata aranjată . Acolo ei vor trebui să pregătească Paştele. Ucenicii au plecat şi când au ajuns acolo au găsit totul întocmi cum spusese Iisus.Au pregătit Paştele, iar când sosi ora Iisus li se aşeză la masa cu cei 12 ucenici spunanad:’’Am dorit de mult să mănânc Pastele acesta cuvoi înainte de pătimirea Mea. Căci vă spun că de acum încolo nu-l voi mai mânca până la împlinirea lui în Împărăţia lui Dumnezeu.’’.Şi luând un pahar în mâna spuse:’’Luati paharul acesta şi împărţiţi-l între voi. Căci vă spun că de acum nu voi mai bea din rodul vitei până va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” Şi luând o pâine în mână, a mulţumit, a frânt-o, şi le-a dat-o zicând:, Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Aşa să faceţi şi voi pentru pomenirea Mea.” Tot astfel, luând paharul de vin după cină, îl dădu ucenicilor şi zise:, Acest pahar este Legământul cel Nou în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”1 CONVORBIREA DE DUPĂ CINĂ După cină Iisus Se ridică de la masă, Se incise cu un prosop şi, umplând un lighen de apă, ca să le spele picioarele ucenicilor. Când veni rândul lui petru, acesta zise:” Doamne, Tu să-mi speli mie piciorele?’’ Iisus îi răspunse:” Ce fac Eu, tu nu ştii acum, dar veţi înţelege mai târziu.’’ După ce le spala piciorele la toţi ucenicii, Iisus se aşeză din nou la masă şi le zise:” Înţelegeţi oare ce v-am făcut? Voi mă numiţi Învăţător şi Domn, şi bine faceţi, căci sunt.Şi dacă eu, Domnul şi Învăţătorul, v-am spălat piciorele, atunci voi trebuie să vă spălaţi picioarele unii altorra. Căci v-am dat o pildă pe care să o urmăriţi şi voi. Adevărat, adevărat vă spun, ca robul nu este mai mare de cât stăpânul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă ştiţi adevărul acesta, ferice de voi, când îl veţi împlini. Nu vorbesc despre voi toţi: îi cunosc pe cei pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura:’’Cel care mănâncă din pâinea Mea, s-a întors împotriva Mea.”

1

Invățătură de credință ortodoxă,ed.Renașterea, cluj Napoca,2003,pg,105

iar tânărul cu urciorul. După plecarea lui. spunandule că vor fi aşteptaţi de un tânăr purtând un urcior cu apă (Marcu XIV. Sofron VLAD. cine este el?” “Acela. Liviu MUNTEANU.. grijile economice şi cumpărăturile se încredinţau lui Iuda . Luca. Dar Petru răspunse:” Chiar dacă toţi Te vor părăsi. Ucenicii se priviră nedumeriţi. fiul lui Simon Iscarioteanul. astfel: "Iar În ziua cea dintâi a Azimilor. Mariei. 17-19). adevărat îţi spu că până va câtă cocoşul. 37). la tine vreau să fac Pastile cu Ucenicii Mei. Ed. mama autorului Evangheliei a doua. Şi au făcut Ucenicii precum le-a poruncit lor Iisus şi au pregătit Pastile" (Matei XXVI.2 Discuţia cu privire la pregătirile de Paşti se petrece în Betania.” Şi Iisus îi zise:” Adevărat. Era noapte. XII. te vei lăpăda de Mina de trei ori. Iuda lua bucăţica şi ieşi îndată afară. lăsându-şi capul la pieptul Lui:’’ Doamne. Dr.acum el nu trebuia să cunoască din vreme locul Cinei. Matei la fel cu Sf.’’ După descrierea ospăţului din Betania şi a complotului urzit de sinedriu cu complicitatea lui Iuda. Marcu şi cu Sf. 1983 2 . căruia îi voi muia o bucăţică de pâine şi i-o voi da”. care aştepta pe cei doi ucenici la poarta dinspre Răsărit a Ierusalimului. 8) . Aşa precum v-am iubit Eu. ca să asigure liniştea Cinei şi să preîntâmpine întreruperea ei de către cei ce voiau să-L prindă. care se miră oarecum de neglijarea pregătirilor gospodăreşti în vederea Praznicului celui mare.şi-i trimite în Ierusalim. 13). să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. un salon sau un foişor special. la etaj. Sf. răspunse Iisus.pe Ioan şi pe Petru (Luca XXII. Şi după ce o frânse. care-i va conduce într-un foişor gata pregătit pentru festivitate (Marcu XIV. adevărat vă spun că unul dintre voi Mă va vinde ‘’. Având deasupra. 15. vă dau o nouă poruncă: Iubiţi-vă unii pe alţi. Prof. XV. o întinse lui Iuda. spune. ca să nu provoace arestarea prematură a Mântuitorului. Casa aparţinea. 12. au venit Ucenicii la Iisus. cei doi Ucenici vor face ultimele pregătiri în vederea mesei. El alege doi dintre dânşii . În mod obişnuit.” Apoi le spuse că în aceeaşi noapte îl vor părăsi cu toţi. istoriseşte pregătirile în vederea paştilor. Bucresti. Pr. iar Ioan îl întrebă pe Iisus. Era o casă înstărită şi încăpătoare. 12). Studiul Noului Testament pentru Institutele Teologice. conformându-se întru totul instrucţiunilor primite de la Domnul şi păstrând cu stricteţe secretul acelui loc. destinat anumitor reuniuni solemne.Apoi rosti cu inima tulburată:” Adevărat. întrebându-L: Unde voieşti să-Ţi gătim să mănânci Pastile? Iar EI a zis: Mergeţi în cetate la cutare şi-I spuneţi: Învăţătorul zice: Vremea Mea s-a apropiat. după o veche tradiţie. eu unul nu te voi lăsa nici odată. Acolo. pare a fi chiar Sf..A. Ioan Marcu (F. Luca XXII. putând adăposti un număr mai însemnat de persoane. IBMBOR. Ea este provocată de Ucenici. Iisus zise:’’Copii mei!.

iar magazinele sunt deschise. 17. un adevărat Paste iudaic. Euharistie s-a instituit nu cu pâine dospită. 7). căci Cina cea de Taină nu s-a prăznuit odată cu Pastile iudiaice ci cu 24 de ore mai înainte. Vasile Mihoc. adică în seara zilei de Joi. toţi Evangheiistii sunt de acord în a ne informa că Răstignirea Mântuitorului s-a făcut vineri după amiază şi mai înainte de sosirea paştilor iudaice. Bucuresti. Pg. Ei arăta că Domnul n-a fost răstignit chiar în ziua de Paşti. Luca XXII. cu o povară în spate.Dar în ce zi s-au petrecut acestea? După Evangheliile sinoptice (Matei XXVI. care desfiinţează pe cel iudaic şi-l înlocuieşte cu Sfânta Euharistie. Se introdusese însă obiceiul ca orice aluat şi orice pâine dospită să fie distruse şi îndepărtate din case încă din primele ore ale dimineţii de 14 Nisan şi că înjunghierea mieilor. Sfânta Euharistie nu s-a instituit cu azimă. Zilele de azime se începeau abia după apusul soarelui sau după trecerea zilei de 14 Nissan. soldaţii sunt arătaţi purtând arme. Prof. nici ziua de 13 Nisan. care aveau să înceapă numai după apusul soarelui. Cina cea de Taină nu a fost un paste iudaic. şi ne informează limpede că Cina cea de Taină s-a petrecut cu o seară înainte de Răstignire. Teofania. cum precizează Evanghelia a patra (Ioan XIII. Marcu XVI. jertfă şi taina în acelaşi timp. Bazndu-se pe aceste cuvinte. Introducere în Noul Testament.1995. Sf. la Templul cel mare din Ierusalim. 14 Nisan . vol. adică Joi.3 Într-adevăr. 19). ca să nu se spurce şi să poată mânca după rânduiala Pastile. în anul Alexander Schmemann. aşa cum cereau prescripţiunile Legii mozaice şi că.4 Ei ne spun de asemenea că iudeii n-au vrut să intre în pretoriu. nici ziua de 14 Nisan nu erau zile de azime. putându-se face în grabă cumpărarea giulgiului şi aromatelor necesare înmormântării Domnului. 26. 13 Nisan. unde Ponţiu Pilat judeca pe Mântuitorul. 2001. I. Univers Enciclopedic. Ori.203 3 4 Pr.Ed. mielul pascal destinat preoţilor şi arhiereilor. . traducere de Andreea Stroe si Laurentiu Constantin. aduşi în mare număr da capii de familie pentru cină pascala. ci cu azimă.ajunul Paştilor . Adevărul nu este însă aşa cum îl prezintă catolicii. pregătirile pentru Cină cea de Taină şi Cina Însăşi s-au petrecut în "prima zi a Azimelor". căci Simon Cirineanul este descris ca venind de la câmp. 22 şi Luca XXII. Sibiu. în vocabularul curent al iudeilor "prima zi a Azimelor" şi "ziua când trebuiau să înjunghie mielul de Paşte". ci cu pâine dospită (artos) cum arată Evangheliştii sinoptici (Matei XXVI. După legea mozaică. comentatorii romano-catolici pretind că Mântuitorul a serbat cu Ucenicii. 13 Nisan. Din această cauză. Taina Sfintei Euharistii. să se înceapă la templu încă din zorii aceleiaşi zile de ajun. când calendarul iudaic însemna începutul zilei de 15 Nissan şi când se înjunghia cu solemnitate deosebită. din această cauză. Dr. cum susţine din vechime Biserica Ortooxa. 12.a devenit. ci un Paste cu totul nou şi deosebit. această zi se începuse. Marcu XIV. 1).

la înviere şi la înălţare şi începe să pregătească pe ucenici pentru clipa despărţirii. XI. Sf. Fecioru. aşa încât şi pentru acest motiv nu mai avea nevoie să revină asupra unui subiect atât de cunoscut. 24) ne informează că Domnul. a luat Iisus pâinea şi mulţumind. Omilii la Matei. Marcu XIV. Relatarea ei lipseşte în Evanghelia a patra. Pavel (I Cor. De fapt. I Cor. ceea ce se afla destul de clar şi de complet în sinoptici şi ceea ce se practică în chip uniform şi constant în toate adunările de cult ale comunităţilor creştine de la cuvsfarsitul veacului apostolic. D. XI. Ioan nu mai găseşte necesar să repete. 19-20. Şi luând paharul şi mulţumind.pg225.Răstignirii Domnului. a frânt şi a dat Ucenicilor zicând: Luaţi. I. care pentru voi se varsă. În completarea Evangheliştilor sinoptici. Marcu XIV.5 Dacă Sf. Apostol Pavel (I Cor. Trad. Dacă s-a proslăvit Dumnezeu în El. Euharistii este descrisă aproape cu aceleaşi cuvinte şi de către Evangheliştii sinoptici şi de către Sf. 19) şi Sf. 66. De aceea adevărul este de partea Bisericii Ortodoxe. 13 Nisan şi la această din urmă se referă Evangheliştii sinoptici. 23-25). a adăugat: "Aceasta s-o faceţi spre pomenirea Mea". formând de la început centrul cultului creştin (Sf. cuvântarea Mântuitorului despre "pâinea vieţii". 26-29. 5 . îndată după înmulţirea pâinilor. de bună seamă că aici ar fi intercalat referatul său. 22-25 şi Luca XXII. acesta este Sângele Meu. Apostol Pavel: "Deci mâncând ei. Bucuresti. XI. 22-24. care a păstrat cu sfinţenie tradiţia săvârşirii tainei Sf. încă din seara zilei de Joi. 1994. Sf. acesta este Trupei Meu. precum şi de către Sf. 31-32). Apoi. Ioan vorbise despre această taină. Ioan Evanghelistul ar fi voit să istorisească instituirea Sf. 23-25). 26-28. 48). Luca XXII. în scrierea sa. le-a dat zicând: Beţi dintru acesta toţi. îndată după cuvintele de instituire a Sfintei Euharistii. Mântuitorul face aluzie la moartea Sa pe Cruce. 3). al Legii celei noi. Ioan Gură de Aur. nu există aşadar nici o nepotrivire reală cu privire la data Răstignirii şi la data instituirii Sfintei Euharistii. adică despre împărtăşirea credincioşilor cu însuşi Trupul şi Sângele Său (Ioan VI. că după eliberarea de o povară apăsătoare şi zice: "Acum s-a proslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu s-a proslăvit în El. Instituirea Sfintei Euharistii Ea este istorisită şi de Evangheliştii sinoptici (Matei XXVI. respiră uşurat. Instituirea Sf. rămas numai cu cei unsprezece Apostoli după plecarea trădătorului. Între Evanghelişti. căci Sf. Euharistii. 16-20). Prin aceste cuvinte. el notează aşa dar doar faptul că Mântuitorul. când reprodusese. Luca (XXII. EIBMBOR. mâncaţi. când ne vorbesc despre dată pregătirilor pentru Cină cea de Taină şi despre dată Cinei însăşi. şi Dumnezeu îl va proslăvi pe El în Sine şi îndată îl va proslăvi" (Ioan XIII. Euharistii cu pâine dospită. Justin. spre iertarea păcatelor" (Matei XXVI. de Pr.

Ea înlocuieşte jertfele Vechiului Testament. oferind credincioşilor un nou şi supranatural mijloc de comuniune cu El.care precede frângerea Trupului şi distribuirea Sângelui Domnului . Euharistii constituesc prin urmare un document istoric original. căci ne arată că dogma euharistică n-a suferit niciun fel de evoluţie în dezvoltarea vieţii creştine şi că Biserica Ortodoxă a păstrat-o aşa cum a primit-o dela însuşi întemeietorul ei. După săvârşirea prefacerii. nici cuvintele Sf.deci cu o zi înainte de Pastile iudaic . ucenici direcţi ai Apostolilor şi martori ai tradiţiei şi practicii Bisericii Primare . epiclesa. înzestrat cu puterea unei mărturii directe. Nici Evangheliile sinoptice.are o deosebită însemnătate. . care pun tot accentul numai pe momentul împărtăşirii şi greşesc şi romanocatolicii.de pe o parte . În istorisirea instituirii Sfintei Euharistii. pe care Biserica Ortodoxă o cunoaşte din cele mai vechi timpuri şi pe care liturghisitorul o rosteşte totdeauna asupra cinstitelor Daruri. un simplu simbol sau un simplu rit. obiective şi sincere despre origina şi înţelesul acestei Sfinte Taine. Momentul prefacerii coincide cu rugăciunea specială rostită de Domnul mai întâi asupra pâinii şi apoi asupra vinului. martor direct la Cina cea de Taină şi Apostolul Pavel. ci constituie cu adevărat o jertfă şi o Taină. Sf.ci în momentul când Mântuitorul invita pe ucenici să se împărtăşească. Pasha iudaica şi tot cultul Legii Vechi şi inaugurează cultul cel desăvârşit al religiei creştine.Domnul a instituit aşa dar o adevărată sfântă şi dumnezeiasca Taină. care a primit dogma euharistică chiar de la Iisus Hristos. Ea necesită o rugăciune anumită. Domnul oferă ucenicilor Săi nu pâine şi vin. printr-o revelaţie directă şi personală .Concordanţă dintre Evanghelistul Matei. se disting două momente diferite: momentul prefacerii şi momentul împărtăşirii. Cuvintele biblice despre instituirea Sf. Domnul nostru Iisus Hristos. rezervând împărtăşirea cu ambele forme doar membrilor ierarhiei bisericeşti. De aceea toate sfintele noastre slujbe s-au concentrat de la început în jurul Sfintei Liturghii. ci însuşi Trupul şi Sângele Său. la Cina cea de Taină.pe de altă parte .şi dintre Evangheliştii Marcu şi Luca. În noaptea când a fost prins . Apostol Pavel nu pot fi invocate în sprijinul unor astfel de neîntemeiate credinţe şi practici. Romano-catolicii greşesc de asemenea şi când împărtăşesc credincioşii lor laici numai cu Trupul Domnului. Domnul a prefăcut cu adevărat pâinea dospită (artos) în însuşi Trupul Său. rostind pentru fiecare o rugăciune specială şi împărtăşind apoi cu fiecare pe ucenici. Aceste cuvinte ne arată că. care socotesc că prefacerea elementelor euharistice nu s-a făcut de Domnul în clipa binecuvântării . cum învaţă de obicei protestanţii. Prefacerea elementelor euharistice este deci anterioară împărtăşirii. iar vinul în însuşi Sângele Său. în cadrul căreia se săvârşeşte jertfă şi Taina euharistică. Greşesc deci protestanţii. Euharistie nu este deci numai o comemorare istorică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->