Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAIEI al REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

Catedra Microelectronic i Dispozitive cu Semiconductori

ndrumar de Laborator
la disciplina

Chiinu 2012

Elaborat dr.conf. S.Railean

Lucrarea de laborator N 1
Iniiere n MATLAB. Studierea i proiectarea semnalelor elementare folosind MATLAB. Scopul lucrrii: Studierea i proiectarea semnalelor elementare folosind MATLAB. a. Semnale discrete.
Un semnal discret n timp x(n) este o funcie de o variabil independent care este un numr integru. Reprezentarea grafic a unui semnal discret este prezentat n figura 1. Menionm, c semnalul discret n timp x(n) nu este definit pe intervalul dintre dou probe succesive. De asemenea nu e corect de considerat c semnalul x(n) este egal cu zero cnd n nu este integru. Pur i simplu x(n) nu este definit pe valoarea neintegr a variabilei n.

Figura 1 Reprezentarea grafic a semnalului discret n timp..

Dac semnalul x(n) a fost obinut din semnalul analogic xa(t), atunci x(n) =xa(nT), unde T este perioada de discretizare. Exist cteva metode de reprezentare a semnalelor discrete: 1. Reprezentarea n form de funcie: (1) 2. Reprezentarea n form de tabel: (2) 3. Reprezentarea n form de secven. O secven cu durata infinit sau o secven cu originea timpului (n = 0) indicat prin simbolul este reprezentat: (3) O secven x(n), care este egal cu zero pentru n < 0, este reprezentat:

(4) O secven cu durata finit este reprezentat: (5) Dac o secven cu durata finit satisface condiia x(n) = 0 pentru n < 0 atunci ea poate fi reprezentat: (6)

b. Cteva semnale discrete elementare.


1. Secvena cu o singur prob sau impulsul-unitate (n) este definit: (7) Cu alte cuvinte, impulsul-unitate este un semnal care este egal cu zero oriunde, cu excepia n = 0, unde are valoarea egal cu unul. Reprezentarea grafic a semnalului (n) este n Fig. 2.

Figura 2 Reprezentarea grafic a semnalului (n).

2. Semnalul cu un prag-unitate e notat prin u(n) i este definit: (8) Figura 3 ilustreaz semnalul u(n).
Figura 3 Reprezentarea grafic a semnalului u(n).

3. Semnalul cu o singur nclinaie e notat prin ur(n) i e notat prin: (9) Figura 4 ilustreaz semnalul u(n).
Figura 4 Reprezentarea grafic a semnalului ur(n)

4. Semnalul exponenial e o secven de forma: (10) Dac parametrul a este real, atunci x(n) este un semnal real. Figura 5 ilustreaz x(n) pentru diferite valori ale parametrului a. Dac parametrul a are o valoare complex: (11) unde r i sunt parametri. Semnalul poate fi reprezentat: (12)

Deci dac x(n) are o valoare complex, el poate fi reprezentat grafic prin afiarea prii reale: (13) ca funcie de n, i separate afiarea prii imaginare: (14) ca funcie de n. Figura 6 ilustreaz dependena xR(n) i xI(n) pentru r = 0.9 i = n/10.

Figura 5 Reprezentarea grafic a semnaluluiexponenial Figure 2.5 Graphical representation of exponential signals

Figura 6 Dependena xR(n) i xI(n) pentru r = 0.9 i

= n/10.

Semnalul x(n) definit de (12) poate fi reprezentat grafic prin dependena amplitudei: (15) i dependena fazei: (16) Figura 7 ilustreaz A(n) i (n) pentru r = 0.9 i =

/10.

Figura 7 Dependena A(n) i (n) pentru r = 0.9 i

= /10.

c. Clasificarea semnalelor.

Semnale energetice i semnale de putere.


semnalului este definit:

Energie

(17) Energia semnalului poate fi finit i infinit. Dac E este finit (0 < E < ), atunci x(n) este numit semnal energetic. Energia acestor semnale uneori este notat Ex.. Multe semnale au o energie infinit, dar posed putere medie finit. Puterea medie a semnalului discret x(n) este definit: (18) Dac definim energia semnalului x(n) pe intervalul N EN
n =N

n N cxa
(19)

x(n)

atunci putem exprima energia semnalului E : (20) i puterea medie a semnalului x(n) ca

(21) Este evident, c dac E este finit, P = 0. i dac E este infinit, puterea medie P poate fi att finit ct i infinit. Dac P este finit, (i diferit de zero), semnalul este numit semnal de putere.

Semnale periodice i aperiodice.


cu perioada (N > 0) dac i numai dac:

Semnalul x(n) este periodic

(22) Cea mai mic valoare a N pentru care (2.22) este adevrat, este numit perioada (fundamental). Dac nu exist valori pentru N care satisfac (2.22), semnalul este numit neperiodic sau aperiodic. Energia unui semnal periodic x(n) pe o perioad, sau pe intervalul 0 n N-1, este finit dac semnalul ia valori finite pe acest interval. Energia semnalului pentru - n este infinit. Puterea medie a unui semnal periodic este finit i este egal cu puterea medie pe un interval. Deci dac semnalul x(n) este periodic cu perioada fundamental N i ia valori finite, atunci puterea acestui semnal: (23) Consecutiv semnalele periodice sunt semnale de putere.

Semnale simetrice (even) i antisimetrice (odd) .


valoarea real x(n) este numit simetric (even) dac (26) Semnalul x(n) este antisimetric (odd) dac:

Un semnal cu

(27) Exemple de semnale simetrice i antisimetrice sunt prezentate n Figura 8.

Figura 8 Exemplu de semnal simetric (a) i antisimetric(b).

Ordinea ndeplinirii lucrrii de laborator


Lansai pachetul de programe MATLAB. Pe cran va aprea fereastra de comand.

1. Modelarea semnalelor elementare.


1.1 Modelai un semnal periodic n form dreptunghiular folosind funcia square, pentru aceasta culegei programa:
A=1; w0=10*pi; rho=0.5; t=0:.001:1; sq=A*square(w0*t+rho); plot(t,sq), grid, set (gca,'FontName', ... 'ArialCyr','FontSize',16) title('Semnal periodic in forma dreptunghiulara') xlabel('t,sec'),ylabel('X(t)'),grid

Not: Schimbai un parametru al semnalului sq (A,w0 sau rho), notai noul semnal prin sq1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t,sq,t,sq1). 1.2 Modelai un impuls n form dreptungiular folosind funcia rectpuls: y=rectpuls(t,w), unde w este limea, t este deplasarea de la t=0. Pentru aceasta culegei programa:
A=2; t=0:0.01:10; y=A*rectpuls(t-3,2)+ ... 0.5*rectpuls(t-8,0.4)+ ... 1.25*rectpuls(t-5,0.8); plot(t,y)--------------

1.3 Modelai un semnal periodic n form treungiular folosind funcia sawtooth, pentru aceasta culegei programa:
A=1;

w0=10*pi; W=0.5; t=0:0.001:1; tri=A*sawtooth(w0*t+W); plot(t,tri), ------------------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului tri (A,w0 sau W), notai noul semnal prin tri1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t,tri,t, tri1). 1.4 Modelai un impuls n form treungiular folosind funcia tripuls: y=tripuls(t,w,s). Pentru aceasta culegei programa:
t=0:0.01:10; y=0.75*tripuls(t-1,0.5)+ ... 0.5*tripuls(t-5,0.5,-1)+ ... 1.35*tripuls(t-3,0.8,1); plot(t,y) ---------------

1.5 Modelai un semnal periodic n form sinusoidal folosind funcia cos, pentru aceasta culegei programa:
A=4; w0=20*pi; phi=pi/6; t=0:.001:1; cosine=A*cos(w0*t+phi); plot(t,cosine), ----------------------

Not: Schimbai un parametru al semnalului cosine (A,w0 sau phi), notai noul semnal prin sq1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t,sq,t,sq1). 1.6 Modelai un semnal discret n form sinusoidal folosind funcia cos, pentru aceasta culegei programa:
A=4; w0=20*pi;

phi=pi/6; t=0:.005:1; cosine=A*cos(w0*t+phi); stem(t,cosine),---------------------------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului cosine (A,w0 sau phi), notai noul semnal prin cosine1 i afiai-l pe alt grafic. n cazul dac se intenioneaz afiarea pe acela grafic a semnalul iniial i selui modificat pentru observarea modificrilor ntroduse asupra formei semnalului, se va utiliza: stem(t,cosine); hold on; stem(t,cosine1),--------------.. 1.7 Modelai un semnal discret n form sinusoidal i reprzentai dependena n form de histogram, folosind funcia bar, pentru aceasta culegei programa:
A=4; w0=20*pi; phi=pi/6; t=0:.005:1; cosine=A*cos(w0*t+phi); bar(t,cosine), -----------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului cosine (A,w0 sau phi), notai noul semnal prin cosine1 i afiai-l pe alt grafic. n cazul dac se intenioneaz afiarea pe acela grafic a semnalul iniial i selui modificat pentru observarea modificrilor ntroduse asupra formei semnalului, se va utiliza: bar(t,cosine); hold on; bar(t,cosine1),--------------..

2. Modelarea semnalelor exponeniale.

10

2.1 Modelai un semnal exponenial cu valoarea crescnd folosind funcia exp, pentru aceasta culegei programa:
B=1; a=5; t=0:.001:1; x=B*exp(a*t); plot(t,x), ---------------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului x (B sau a), notai noul semnal prin x1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t,x,t,x1). 2.2 Modelai un semnal exponenial cu valoarea descrescnd folosind funcia exp, pentru aceasta culegei programa:
B=5; a=6; t=0:.001:1; x=B*exp(-a*t); plot(t,x), ----------------------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului x (B sau a), notai noul semnal prin x1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t,x,t,x1). 2.3 Modelai i afiai un semnal exponenial discret cu valoarea descrescnd folosind funcia stem, pentru aceasta culegei programa:
B=5; r=0.85; n=-10:10; y=B*r.^n; stem(n,y), ----------------------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului y (B sau r), notai noul semnal prin y1 i afiai-l pe alt grafic. n cazul dac se intenioneaz afiarea pe acela grafic a semnalul iniial i selui modificat pentru observarea modificrilor ntroduse asupra formei semnalului, se va utiliza: stem(n,y);

11

hold on; stem(n,y1),--------------.. 2.4 Modelai un semnal sinusoidal discret cu valoarea descrescnd folosind funcia stem, pentru aceasta culegei programa:
A=60; w0=20*pi; phi=0; a=6; t=0:0.001:1; expsin=A*sin(w0*t+phi).*exp(-a*t); plot(t,expsin), --------------------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului expsin (A,w0 sau a), notai noul semnal prin expsin1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t, expsin,t,expsin1).

3. Funcii speciale.
3.1 Modelai un semnal care va constitui o sinusoid modulat dup funcia lui Gaus, folosind funcia gauspuls, pentru aceasta culegei programa:
t=-10:.01:10; y=0.75*gauspuls(t+3,1,0.5); plot(t,y), --------------------------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului y, notai noul semnal prin y1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t, y,t, y1). 3.2 Modelai un semnal care va constitui forma transformrii Fourier invers a unui impuls dreptungiular cu limea 2 i nlimea 1, folosind funcia sinc, pentru aceasta culegei programa:
t=0:.01:50;

12

y1=0.7*sinc(pi*(t-25)/5); plot(t,y1), -----------------------

Not: Schimbai unul din parametrii semnalului y1, notai noul semnal prin y2. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t, y1,t, y2). 3.3 Modelai o cosinusoid, frecvena creia se schimb linear cu timpul, folosind funcia chirp, pentru aceasta culegei programa:
t=0:0.001:1; y=0.75*chirp(t); plot(t,y), --------------------

Not: Schimbai parametrii semnalului y, notai noul semnal prin y1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t, y,t, y1),... ). 3.4 Modelai un semnal care va constitui dependena funciei Dirihlet, folosind funcia diric, pentru aceasta culegei programa:
t=0:.01:50; y=0.7*diric(t,4); plot(t,y), --------------------

Not: Schimbai parametrii semnalului y, notai noul semnal prin y1. Afiai pe acela grafic semnalul iniial i sel modificat i observai modificrile ntroduse asupra formei semnalului (plot (t, y,t, y1).

Coninutul Drii de seam. scopul lucrrii, scurte noiuni teoretice; programele de modelare a semnalelor. semnalele modelate, 13

concluzii.

Literatura. 1. S.Haykin, B.V. Veen Signals and Sistems, New Yorc, 1999 2. D.M.Etter Engineering Problem Solving with MATLAB, Matlab Curriculum Series, 1996.

14