Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. inregistrare BENEFICIAR ..

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE


incheiat astazi _____________________
Subsemnatii: _____________________________________________________________________________
din partea __________________________________, in calitate de EXECUTANT
si _______________________________________________________________________________________
din partea _____________________________________________, in calitate de BENEFICIAR,
pentru predarea lucrarilor de pardoseli epoxidice executate in baza contractului Amenajare spatii Sodexo si
spatii comune G2 am constatat urmatoarele:
1. Lucrarile denumite in contract: Pardoseala epoxidica spatiu IIRUC 3 avand termen de predare
31.07.2013, au fost executate la termen.
2. In urma verificarii efectuate, se procedeaza la predarea lor catre BENEFICIAR.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal


BENEFICIAR si 1 exemplar pentru EXECUTANT.

in 2 exemplare, din care 1 exemplar pentru

Din partea EXECUTANT

Din partea BENEFICIAR

_______________________

_____________________

S-ar putea să vă placă și