Sunteți pe pagina 1din 14

AIR în Moldova

New Employee Orientation


Deficienţele cadrului de
reglementare
 Delegarea puterii legislative
 Combinarea funcţiilor reglementatorilor
 Conformarea slabă faţă de reglementări

 Ca rezultat:
 Previzibilitate redusă

 Transparenţă redusă

 Măsuri de reglementare care se dublează

 Reglementări nejustificate

New Employee Orientation


Reforma cadrului de
reglementare – ghilotina I şi II
 Elaborarea filtrului (principiilor)

 Mecanismul de revizuire (infrastructura


ghilotinei)

 Revizuirea reglementărilor

 Adoptarea modificărilor (‘căderea’


ghilotinei)
New Employee Orientation
Reforma cadrului de
reglementare – ghilotina I şi II
 Infrastructura Ghilotinei:
 Comisia de stat
 Grupul de lucru
 Secretariatul AIR
 Secretariatul AIR pe lângă Parlament
 Comisia specială pentru optimizarea
cadrului legislativ de reglementare a
activităţii de întreprinzător
New Employee Orientation
Reforma cadrului de reglementare
REGLEMENTĂRI
LEGI PARLAMENT

HOTĂRÂRILE
GUVERNULUI COMISIA
SPECIALĂ
ALTE GUVERN revizuirea
REGLEMENTĂRI SECRETARIAT
Infrastructura dezbateri şi vot AIR

Ghilotinei: COMISIA DE STAT


SECTORUL
PUBLIC
dezbateri şi vot
GRUPUL DE
SECTORUL
înregistrarea LUCRU
PRIVAT
MINISTERUL
JUSTIŢIEI revizuirea
avizarea SECRETARIATUL acte
AIR existente

act existent / proiect


AUTORITATE

avizarea avizarea anticorupţie


ALTE CENTRUL
AUTORITĂŢI ANTICORUPŢIE

New Employee Orientation


Reforma cadrului de
reglementare
 Rezultatele ghilotinei I:
 Infrastructura de revizuire creată
 Peste 1,100 de reglementări revizuite
 40% modificate sau abrogate
 Neajunsurile ghilotinei I:
 Conformare slabă
 Numai actele de nivel mai jos de legi revizuite
 Multe prevederi autorizate de legi
 Revizuire juridică (impactul nu a fost considerat)

New Employee Orientation


Reforma cadrului de
reglementare
 Rezultatele ghilotinei II:
 Infrastructura de revizuire întărită şi
extinsă
 81 de legi propuse spre modificare şi 2
spre abrogare
 Neajunsurile ghilotinei II:
 Conformarea slabă
 Revizuire juridică (impactul nu a fost
considerat)
New Employee Orientation
Suport politic - angajamentele
Republicii Moldova

 Strategia Naţională de Dezvoltare inclusiv


angajamente faţă de Parteneri şi Donatori
(UE, BM, FMI, etc.)
 Programul Guvernului
 Strategia de reformă a cadrului de
reglementare de stat a activităţii de
întreprinzător

New Employee Orientation


Suportul politic

 Strategia naţională de dezvoltare pe anii


2008-2011
 V. PRIORITĂŢI NAŢIONALE PE TERMEN
MEDIU
 Sporirea competitivităţii economiei
naţionale
 (v) desfăşurarea unei analize cost-beneficii
(analiza impactului regulatoriu) anterior
introducerii reglementărilor adiţionale;

New Employee Orientation


Suportul politic
 Programul Guvernului
 Capitolul IV. Sporirea competitivităţii economice
 Un mediu de afaceri caracterizat de:
 stabilitatea regulilor de joc,
 limitarea imixtiunii statului în activitatea de
antreprenoriat,
 existenţa unui cadru normativ favorabil şi a unor
reglementări practice şi simple, care nu ar
majora în mod excesiv povara administrativă
 Reforma regulatorie
a) instituţionalizarea practicii de evaluare a
impactului de reglementare anterior introducerii
reglementărilor adiţionale;
New Employee Orientation
Suportul politic
 Strategia de reformă a cadrului de
reglementare de stat a activităţii de
întreprinzător
 Elaborarea şi implementarea metodelor şi
mecanismelor de evaluare,
 selectarea şi perfecţionarea reglementărilor
efective:
 implementarea calitativă a instituţiei Evaluării
Impactului de Reglementare (EIR)
 elaborarea şi implementarea unui program de
instruire pentru consolidarea permanentă a
capacităţilor sectorului public în utilizarea EIR

New Employee Orientation


Suportul politic

 elaborarea şi implementarea procedurii de


consultanţă publică a organelor responsabile
de comun cu părţile interesate
 elaborarea şi implementarea metodologiei de
evaluare a măsurilor alternative
 elaborarea şi implementarea metodologiei de
raţionalizare sau optimizare a procedurilor
de reglementare

New Employee Orientation


(Abordarea impactului de reglementare)
Elaborarea politicii

Consultarea
APC interesate
Centrul Naţional de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei
Ministerul Justiţiei
Proiectele de legi pe paginile web

Decizia
Miniştrii sau directorii interesaţi semnează
Proiectele de legi;
Notele informative (format AIR);
Documentele de consultare

Comisia de Stat oferă recomandări privind impacturile reglementării


(Grupul de Lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător)

Consiliul Miniştrilor
New Employee Orientation
Abordarea impactului de reglementare pentru
Moldova

Monitorizaţi, evaluaţi
& învăţaţi

Scopurile
Poziţia Rezultate
Actuală Analiza
Problem Elaborarea Asigurarea bune
(AIR)
problemei
Identified politicii soluţiei pentru
Scara Moldova
Constrângerile

Procesul de politică Consultarea


actual

Decizia
New Employee Orientation