Sunteți pe pagina 1din 1

Drepturile studentilor:

1.

Obligatiile Studentilor:
1. 2.

Isi pot exprima liber opiniile profesionale n spatiul universitar si pot ntreprinde actiuni n nume propriu n afara acestui spatiu, dac aceasta nu afecteaz prestigiul nvtmntului si demnitatea de educator sau de student.; Dreptul de liber acces la informatii ce il afecteaza; Dreptul de a fi informat Dreptul de a beneficia de o examinare corecta si de a cere un alt examinator Dreptul la protest; Sa beneficieze de gratuitatea nvatamntului; S urmeze concomitent dou specializri dac ndeplinesc conditiile de admitere cerute. A doua specializare este urmat n regim cu tax; S aleag, conform planului de nvtmnt, disciplinele sau pachetele de discipline optionale, pe care le studiaz; S urmeze la cerere, n conditiile art. 58 din Legea nvtmntului, si alte cursuri dect cele prevzute n planul de nvtmnt pentru specializarea respectiv; S participe la activitatea stiintific, la activitatea formatiilor artistice, cenaclurilor literare, cluburilor, la activitatea sportiv universitar; S primeasc echipament de protectie n timpul practicii n productie si la lucrrile practice care au loc n mediu toxic, conform normelor de protectie a muncii; Sa foloseasca amfiteatrele, salile de cursuri si seminarii, laboratoarele, salile de lectura, bibliotecile, bazele sportive, casa de cultura, cluburile si toate celelalte mijloace puse la dispozitie de catre Universitate, pentru pregatirea sa profesionala, stiintifica, culturala si sportiva; Sa primeasca burse de performanta, burse de merit, burse de studii, burse de ajutor social, conform Regulamentului de acordare a burselor; Sa beneficieze de cazare n caminele Universitatii, n limita numarului de locuri disponibile - in functie de criteriile stabilite de fiecare universitate in parte; Sa beneficieze de asistenta medicala si psihologica gratuita; Sa beneficieze de bilete pentru odihna sau pentru refacerea sanatatii n tabere studentesti; Sa primeasca bilete cu pret redus pentru mijloacele de transport, la spectacole, manifestari sportive etc; S fie alesi n organele de conducere, conform regulamentelor specifice, s fac parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din alte organizatii, n conformitate cu prevederile legii; Sa solicite, contra cost, activitati didactice neincluse n planul de nvatamnt si aprobate de Consiliul profesoral;Sa beneficieze de mobilitati interne si internationale n aprarea drepturilor, studentii se pot adresa, prin petitie, organelor de conducere ale faculttii sau universittii.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.

4.

5.

8. 9.

10.

6.

11.

12.

7. 8.

13.

14.

De a sesiza abaterile de la codul de etica ale persoanelor implicate in sistemul de invatamant; Sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea studentilor; carta universitara si codul etic al fiecarei universitati Sa respecte disciplina universitara, sa aiba un comportament civilizat, sa dovedeasca politete si decenta n relatiile cu colegii, cu personalul academic, administrativ si tehnic; S ndeplineasc toate sarcinile care le revin potrivit planului de nvtmnt si programelor analitice ale disciplinelor, precum si obligatiile stabilite de consiliile faculttilor; S foloseasc cu grij bunurile materiale existente n spatiile de nvtmnt, cmine, cantine etc., s le ntretin si s le pstreze n bunstare. Prejudiciile constnd din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se vor recupera, conform procedurii legale, de la cei care le-au produs (vezi regulamentul de cazare n cmin); S achite taxele stabilite, n baza art. 58 din Legea nvtmntului nr. 84/1995, republicat pentru: depsirea duratei de scolarizare prevzute de lege, admiteri, nmatriculri, renmatriculri, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, care depsesc prevederile planurilor de nvtmnt, precum si taxele de cmin la termenele stabilite prin regulament. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activitti neincluse n planul de nvtmnt la anul de studiu respectiv, conform metodologiei aprobate de senatul universittii ; S se informeze prompt asupra a ceea ce li se aduce la cunostint prin avizierul faculttii Pentru orice problema intampinati, nu ezitati sa va logati pe urmatorul link si dupa ce dati click pe Join this group ne puteti adresa orice intrebare, tot timpul veti fi alaturi de cei care va reprezinta drepturile si interesele

15. 16. 17. 18.

19.

20.