Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTER B 08 AN II ID

Profesor indrumator : Lect. Dr. Daniela PETRASCU

Masterand: PASTIU ( MUNTEAN) Silvia Elisabeta Master B08 ID An 2

Cuprins :

1. Delegarea si detasare. Definire si prezentare din punct de vedere al legislatiei muncii. 2. Indemnizatia de delegare sau detasare acordata salariatilor pentru deplasari in tara in interesul serviciului. 3. Diurna acordata salariatilor pentru deplasari in strainatate in interesul serviciului. 4. Documente contabile justificative pentru deducerea cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare. 5. Obtinerea formularului A1 de la CNPAS Bucuresti. 6. Tabel deosebiri si asemanari intre delegare si detasare. 7. Bibliografie.

1. Delegarea si detasare. Definire si prezentare din punct de vedere al legislatiei muncii. Potrivit art. 43 si 44 din Codul muncii, delegarea reprezint exercitarea temporar, din dispoziia angajatorului, de ctre salariat, a unor lucrri sau sarcini corespunztoare atribuiilor de serviciu n afara locului su de munc. Delegarea poate fi dispus pentru o perioad de cel mult 60 de zile i se 2

poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport i cazare, precum i la o indemnizaie de delegare, n condiiile prevzute de lege sau de contractul colectiv de munc aplicabil. Potrivit art. 45 si 46 din Codul Muncii, detaarea este actul prin care se dispune schimbarea temporar a locului de munc, din dispoziia angajatorului, la un alt angajator, n scopul executrii unor lucrri n interesul acestuia. n mod excepional, prin detaare se poate modifica i felul muncii, dar numai cu consimmntul scris al salariatului. Detaarea poate fi dispus pe o perioad de cel mult un an. n mod excepional, perioada detarii poate fi prelungit pentru motive obiective ce impun prezena salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaarea, cu acordul ambelor pri, din 6 n 6 luni. Salariatul poate refuza detaarea dispus de angajatorul su numai n mod excepional i pentru motive personale temeinice. Salariatul detaat are dreptul la plata cheltuielilor de transport i cazare, precum i la o indemnizaie de detaare , n condiiile prevzute de lege sau de contractul colectiv de munc aplicabil. In cazul delegarii, contractul individual de munca nu se suspenda, iar angajatorul are obligatia de a-i plati salariatului drepturile salariale, spre deosebire de detasare, situatie in care contractul individual de munca se suspenda, iar drepturile salariale sunt platite de catre angajatorul la care salariatul a fost detasat.

2. Indemnizatia de delegare sau detasare acordata salariatilor pentru deplasari in tara in interesul serviciului. Indemnizatia de deplasare pentru deplasari in Romania este deductibila la calculul profitului impozabil in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. Pentru institutiile publice, indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare pentru deplasari in Romania este de 13 lei. Asadar,

pentru celelalte unitati, nivelul de deductibilitate este de 32,5 lei pentru deplasari in tara. Numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare sau detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca. Fiecare 24 de ore se considera cate o zi de delegare sau detasare . Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

3. Diurna acordata salariatilor pentru deplasari in strainatate, in interesul serviciului Cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordate salariatilor pentru deplasari in strainatate sunt deductibile la calculul profitului impozabil in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice . Pentru institutiile publice, diurna in valuta se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea, potrivit anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avandu-se in vedere: a) momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, de si pe aeroporturile 4

care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei; b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara. Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel:

50% pana la 12 ore; 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.

In cazul intreruperii calatoriei, determinate de programul de zbor al avioanelor, dreptul la diurna al personalului se acorda, in continuare, la nivelul prevazut pentru tara de destinatie, numai daca sejurul pe perioada respectiva nu este asigurat de catre companiile care efectueaza transportul. Cu ce mijloace de transport se poate face deplasarea in strainatate : salariatii trimisi in strainatate pot sa calatoareasca cu trenul, avionul sau mijloace auto. cheltuielile de transport care mai sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal sunt urmatoarele : cheltuieli de transport in comun la si de la aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate sau in aceasi localitate; cheltuielile de transport pe distanta dintre locul cazarii si locul delegarii sau detasarii; taxele pentru trecerea podurilor; taxele pentru traversarea cu bacul; taxele de port, gara, autogara, aeroport, precum si alte taxe privind circulatia pe drumurile publice; comisioanele pentru rezervarea locurilor in camerele de hotel. Drepturile de care beneficiaza personalul institutiilor publice trimis n strainatate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar sunt:

- o indemnizatie zilnica n valuta diurna, stabilita n functie de tara de destinatie n care are loc deplasarea. Valoarea acestei indemnizatii este stabilita prin Anexa la H.G. nr.518/1995 si este destinata n vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului n interiorul localitatii n care si desfasoara activitatea. - suma zilnica n valuta destinata acoperirii cheltuielilor de cazare. Concluzii : Diurna de deplasare se stabileste prin negociere la nivel de ramura, grupuri de unitati sau unitate. Nu putem insa acorda diurne sub nivelul minim aplicabil institutiilor publice. Astfel:

in cazul diurnei zilnice acordate pentru deplasari in tara, nivelul minim al diurnei aplicabil institutiilor publice si implicit celorlalte unitati este de 13 lei;

in cazul diurnei zilnice acordate pentru deplasari in strainatate, aceasta se acorda in functie de nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea, potrivit anexei la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

4. Documente contabile justificative pentru deducerea cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordate salariatilor pentru deplasari in tara sau in strainatate sunt deductibile la calculul profitului impozabil in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.

Pentru a putea deduce cheltuiala cu suma aferenta indemnizatiilor de delegare sau detasare trebuie sa existe documente contabile justificative : ORDINUL DE DEPLASARE

Ordinul de deplasare este vizat ( semnat si stampilat ) de diferite companii vizitate (data sosirii, data plecarii), cazare. CONTRACT : existenta unui contract de prestari servicii care sa ateste ca salariatul este delegat si detasat in interesul firmei. la acest ordin de deplasare se atasaza bonurile de masa sau factura, bonurile sau factura de transport, factura de

5. Obtinerea formularului A1 de la CNPAS Bucuresti Pentru angajatii unei firme cu sediul intr-un stat membru ce-si detaseaza angajatii in baza unui contract comercial cu un partener dintr-un alt statmembru, pe teritoriul acestuia din urma, exista trei exceptii ce permit plata taxelor in si la cuantumurile din statul de resedinta : - posesorii formularului portabil A1 - muncitorii transfrontalieri - muncitorii implicati in montajul unor piese/utilaje, etc - cu conditia ca perioada de montaj sa nu depaseasca 8 zile

Firma din Romania care solicita , pentru angajatii sai, formularul A1, trebuie sa dovedeasca faptul ca are activitate consistenta in tara. Trebuie sa-si asume o serie de obligatii si sa respecte si anumite conditii impuse de statul in care va detasa angajatul respectiv. Regulamentul European obliga firmele ce detaseaza angajati pe teritoriul altui stat UE decat cel de resedinta, sa respecte urmatoarele prevederi (minime) din tara de origine: Salariul minim pe economie din tara unde va lucra efectiv angajatul Programul de lucru maxim 8 ore /zi Prima de vacanta minim stabilita in tara unde va lucra efectiv angajatul Perioada de concediu de odihna minima din tara unde va lucra efectiv

practic al 13-lea salariu

2. Diurna maxim deductibila este de 30,18 euro (diurna de la stat).* 2,5. Le puteti oferi mai mult, dar trebuie sa platiti impozite la ceea ce depaseste plafonul de deductibilitate 3. Documentele necesare: Certificat fiscal (cel cu tabel cu toate taxele) sa nu apara datorii la

bugetele de stat a angajatilor (original si traducere)- cu durata contractului specificata , cu semnatura si stampila firmei Franceze Contracte pentru lucrari executate pe teritoriul Romaniei/ pentru firme din Romania, care sa acopere perioada de detasare solicitata (pentru a demonstra ca firma va avea in continuare activitate in Romania) Ultimele 2 balante Ultimul bilant Certificat constatator Adeverinta ITM cu numarul de angajati (trebuie sa fie cel putin dublu fata de Copie Act constitutiv firma Copie CUI Contract cu firma din strainatate perioada sa acopere perioada de detasare

cei detasati)

- ultima balanta analitica - fisa analitica cont clienti Declaratie ca nu ati mai avut E102 sau A1 pentru angajatii detasati Declaratie cu cifra de afaceri si structura acesteiaContractele de munca ale oamenilor- copii Actele aditonale cu conditiile de detasare- copii Cartile de identitate- copii Adeverinta stagiu de cotizare de la CAS, pe ultimele 12 luni

Acte normative aplicabile: Art. 42-47 din Codul muncii Art. 45-46 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 20072010 Art. 21 alin. (3) litera b) din Codul fiscal Art. 9-12 din anexa la H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului Art. 7 din H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

10