Sunteți pe pagina 1din 11
Aquaroc T M Placă pe bază de ciment pentru compartimentări în zone umede
Aquaroc T M Placă pe bază de ciment pentru compartimentări în zone umede

Aquaroc TM

Placă pe bază de ciment pentru compartimentări în zone umede

Aquaroc T M Placă pe bază de ciment pentru compartimentări în zone umede
Aquaroc T M Placă pe bază de ciment pentru compartimentări în zone umede
Aquaroc T M Placă pe bază de ciment pentru compartimentări în zone umede

Cuprins

Introducere

1

Beneficii

2

Date tehnice

4

Performanţele sistemelor

5

Utilizare

6

Detalii de proiectare

8

Detalii de montaj

9

Metode de finisare

10

Produse Aquaroc TM

10

Utilizarea la exterior

12

Produse pentru închideri de faþadã 13

14

Lucrãri de referinþã

Introducere

Saint-Gobain, liderul mondial pe pie]ele de habitat [i de construc]ii, proiecteaz`, fabric` [i distribuie materiale de construc]ii care creeaz` solu]ii inovatoare pentru a r`spunde cererii crescânde de eficien]` energetic` [i de protec]ie a mediului. Rigips face parte din Divizia Saint-Gobain Construction Products [i este lider mondial în compartiment`ri cu sisteme uscate de gips-carton.

Placa de ciment Aquaroc TM

Aquaroc este o plac` de ciment cu granule de polistiren expandat, cu fe]ele armate cu plas` de fibr` de sticl`, fabricat` de Saint-Gobain cu cea mai recent` tehnologie, fapt care permite ob]inerea unei greut`]i mai mici decât cea a altor pl`ci de ciment de pe pia]`. Aceast` caracteristic` ofer` beneficii semnificative atât pentru transport cât [i la manipul`rile \n [antier.

Aquaroc este unic` în combinarea manevrabilit`]ii excelente specifice pl`cilor uzuale de gips-carton cu rezisten]a mecanic` superioar` specific` cimentului, la care se adaug` toleran]a excep]ional` la umezeal`, ceea ce o face perfect potrivit` pentru aplica]ii în zone cu un grad ridicat de umezeal` sau ap` în exces.

Gândite pentru utilizarea în zone umede ale cl`dirilor reziden]iale, comerciale sau de agrement, sistemele de pere]i de compartimentare [i tencuieli uscate pe baz` de pl`ci de ciment, [uruburi de fixare [i adeziv pentru rosturi Aquaroc garanteaz` performan]a pe termen lung.

Aquaroc ofer` proiectan]ilor de cl`diri [i constructorilor siguran]a pe care numai sistemele cu performan]a garantat` o pot oferi, ajutând proprietarul cl`dirii s` evite costul ridicat [i întreruperile în utilizare provocate de repararea deterior`rilor cauzate de umiditate suprafe]elor [i structurii compartiment`rii, contribuind în acela[i timp la p`strarea aspectului curat pentru o lung` perioad` de timp.

Aquaroc este ideal` pentru utilizarea în:

Camere cu umezeal` ridicat` [i zone de du[ \n cl`diri reziden]iale [i comerciale;perioad` de timp. Aquaroc este ideal` pentru utilizarea în: Toate spa]iile umede, pe post de suprafa]`

Toate spa]iile umede, pe post de suprafa]` suport pentru faian]`;[i zone de du[ \n cl`diri reziden]iale [i comerciale; Piscine, baze de tratament [i alte cl`diri

Piscine, baze de tratament [i alte cl`diri pentru petrecerea timpului liber;spa]iile umede, pe post de suprafa]` suport pentru faian]`; Aplica]ii ce necesit` durabilitate, cum ar fi

Aplica]ii ce necesit` durabilitate, cum ar fi parc`rile auto, pentru care înalta rezisten]` [i duritate a suprafe]ei pl`cilor Aquaroc reprezint` un avantaj;tratament [i alte cl`diri pentru petrecerea timpului liber; Compartiment`ri construite \n sistem uscat, ca alternativ`

Compartiment`ri construite \n sistem uscat, ca alternativ` rapid` [i u[oar` la zid`rie.a suprafe]ei pl`cilor Aquaroc reprezint` un avantaj; De ce plăcile de ciment pot reduce costurile de

De ce plăcile de ciment pot reduce costurile de întreţinere ale clădirii

Zonele cu degajări masive de abur, întâlnite în bucătării de alimentaţie publicã, toalete sau piscine şi săli spa, chiar dacã au pereţii finisaţi cu plăci ceramice, pot ridica probleme semnificative atât proiectantului clădirii, cât şi, în cele din urmă, chiar ocupantului imobilului. Problema se pune de multe ori atunci când prima barierã, suprafaţa de faianţă sau gresie, nu este etanşã la pãtrunderea apei, necesitând prin urmare asigurarea unei suprafeţe inerte cu o rezistenţã ridicatã la umezealã, decizie justificată şi din punct de vedere financiar.

unei suprafeţe inerte cu o rezistenţã ridicatã la umezealã, decizie justificată şi din punct de vedere

Beneficiile Aquaroc TM

Beneficii pe scurt Comportament bun la umezeală şi apã Rezistenţă la trecerea apei Rezistenţă ridicată
Beneficii pe scurt
Comportament bun
la umezeală şi apã
Rezistenţă la trecerea apei
Rezistenţă ridicată la mucegai
Suprafaţă tratată, pregatitã
pentru finisare
Durabilitate superioară
Rezistenţă la lovire
şi abraziune a suprafeţei
Suportă placãri cu
greutate de până la 50kg/m 2
Poate fi finisată şi pentru
decorare prin vopsire
Clasa A2 de reacþie la foc
Până la 60 minute rezistenţă
la foc a pereţilor despărţitori
Nivel ridicat de izolare acusticã
Uşor de tăiat şi instalat,
comparativ cu alte plăci de ciment

Comportament bun la umezeală şi apã

Aquaroc ofer` niveluri excep]ionale de toleran]`

a umezelii, chiar [i atunci când este complet

scufundat` \n ap`; î[i men]ine dimensiunile

[i rezisten]a atunci când este îmbibat` cu ap`.

Când este complet scufundat` \n ap`, placa absoarbe �9% dup` 24 de ore. Spre deosebire de alte pl`ci de ciment, suprafa]a pl`cii Aquaroc este tratat`, fiind rezistent` la ap`, prin urmare reducând astfel trecerea apei c`tre p`r]ile vulnerabile ale structurii.

Rezistenţă superioară la mucegai şi pete de umezeală

Cu o valoare pH ridicat`, 12, pl`cile Aquaroc rezist` eficient la atacul mucegaiului.

Durabilitate superioară

Compozi]ia pe baz` de ciment a placilor Aquaroc confer` acestora rezisten]` [i rigiditate, pentru

a face fa]` solicit`rilor suplimentare întâlnite în zonele ude, în mediile umede [i de asemenea pe suprafe]ele cu grad mare de utilizare.

Rezistenţă la lovire şi abraziune a suprafeţei

Densitatea ridicat` [i duritatea de 42 N/mm 2 (Brinell) a suprafe]ei pl`cii de ciment Aquaroc

dau o bun` rezisten]` la deteriorarea prin lovire

[i abraziune, în zone cu trafic intens.

Suportã încãrcãri cu plăci

de faianţă sau gresie cu greutate

de până la 50 kg/m

2

Pere]ii desp`r]itori [i plac`rile construite cu pl`ci Aquaroc suport` înc`rc`ri cu pl`ci de faian]` sau gresie care, împreun` cu adezivul, au o greutate de pan` la 50 kg/m². Pl`ci de piatr` natural` cu greutate mare, de exemplu marmur`, pot fi sus]inute cu condi]ia ca structura s` fie ferm ancorat` de structura cl`dirii.

Clasa A2 de reacţie la foc

Aquaroc este clasificat` A2-s1, d0 în conformitate cu EN 13501-1.

Până la 60 de minute rezistenţă la foc pentru pereţi de compartimentare

|n testele cu pere]ii de compartimentare cu pl`ci Aquaroc, s-a ob]inut o rezisten]` la foc de pân` la 60 de minute, nivel ce r`spunde exigen]elor întâlnite în majoritatea aplica]iilor de construc]ii.

Un nivel ridicat de izolare acustică

|ntruc<t pl`cile Aquaroc au o greutate mai mare decât pl`cile de gips-carton, compartiment`rile realizate cu Aquaroc ating niveluri mai ridicate de izolare acustic`, ceea ce le face ideale pentru zonele cu trafic [i zgomotoase din cl`dirile de agrement, [coli, cl`diri publice.

Uşor de tăiat şi instalat, comparativ cu alte plăci de ciment

Datorit` compozi]iei miezului pl`cilor Aquaroc, din ciment [i granule de polistiren, placa are o greutate mai redus`, fiind mai u[or de t`iat, de manevrat [i de instalat decât alte pl`ci de ciment – f`r` compromisuri de performan]` în ceea ce prive[te durabilitatea, stabilitatea [i rezisten]a la umezeal`.

Plãcile sunt inscripţionate

cu marcajul

conformitatea cu SR EN 12467

[i rezisten]a la umezeal`. Plãcile sunt inscripţionate cu marcajul conformitatea cu SR EN 12467 care atestã

care atestã

[i rezisten]a la umezeal`. Plãcile sunt inscripţionate cu marcajul conformitatea cu SR EN 12467 care atestã
[i rezisten]a la umezeal`. Plãcile sunt inscripţionate cu marcajul conformitatea cu SR EN 12467 care atestã
[i rezisten]a la umezeal`. Plãcile sunt inscripţionate cu marcajul conformitatea cu SR EN 12467 care atestã

Date tehnice şi performanţe ale sistemelor

D ate tehnice şi performanţe ale sistemelor Date tehnice Proprietăţi fizice Valori Testat conform Clasificare
D ate tehnice şi performanţe ale sistemelor Date tehnice Proprietăţi fizice Valori Testat conform Clasificare
D ate tehnice şi performanţe ale sistemelor Date tehnice Proprietăţi fizice Valori Testat conform Clasificare
Date tehnice Proprietăţi fizice Valori Testat conform Clasificare conform EN 12467 Clasa tip NT /
Date tehnice
Proprietăţi fizice
Valori
Testat conform
Clasificare conform EN 12467
Clasa tip NT /
categoria B
EN 12467
Anexa ZA
Densitate aproximativ` (Kg/m 3 )
1080
Rezisten]` la \ncovoiere (N/mm 2 )
- longitudinal`
> 5
EN 12467
- transversal`
> 3
EN 12467
Rezisten]` la impact
Diametru amprent` < 15mm
EN 520
Metoda Brinell
Duritate a suprafe]ei (N/mm 2 )
42
Rezisten]` la difuzia de vapori, µ
113
EN 12572
Varia]ie dimensional` la
< 0.10
EN 1170-7
saturare cu ap` (%)
A2 - s1, d0
EN 13501-1
Reac]ie la foc
12
pH
EN 12467
> 4
Modul de elasticitate (kN/mm 2)
EN 12664
0,192
Conductivitate termic` λ(W/mK)
20
Factor de dilatare (µm/˚C)
EN 520
<
180
Absorb]ie de ap` la suprafa]` (2 ore)
(g/m 2 )
EN 520
Absorb]ie de ap` în 48 de ore (%)
8
Rezisten]` la mucegai
Nu se formeaz`

Durabilitate

Performanþele sistemelor

Construcþii Placare cu faian]`, zon` umed` de o singur` parte a peretelui Placare cu faian]`,
Construcþii
Placare cu
faian]`, zon`
umed` de o
singur` parte a
peretelui
Placare cu
faian]`, zone
Aplicaþii
Placare cu
faian]`, zone
umede pe
ambele p`r]i ale
peretelui
umede pe
ambele p`r]i
Placare cu
faian]`, zon`
umed` de o
singur` parte a
peretelui
Placare cu faian]`, zon`
umed` pe partea cu
tencuiala uscat` a unui
perete din zid`rie
ale peretelui
Placa de ciment
Aquaroc a fost testat`
[i certificat` de c`tre
Institutul pentru
Biologie [i Ecologie
a Construc]iilor din
Rosenheim, Germania,
ob]inând un certificat
de durabilitate.
Aquaroc 12,5mm
pe ambele p`r]i
ale structurii
metalice
Specificaþii placã
Aquaroc 12,5mm
pe partea zonei
umede [i plac`
gips-carton Rigips
RBI 12,5mm de
cealalt` parte a
structurii metalice
Aquaroc 12,5mm
pe ambele p`r]i
ale structurii
metalice, vat`
mineral` Isover
Aquaroc 12,5mm
pe partea zonei
umede [i plac`
gips-carton
Rigips RBI 12,5
mm de cealalt`
parte a structurii
metalice, vat`
mineral` Isover
Aquaroc 12,5mm fixat`
pe profile ancorate de
perete cu bride reglabile,
inclusiv vat` mineral`
Isover, dup` caz
Structura metalicã
50
75
50
75
50
75
50
75
Rigistil
(mm)
75
100
75
100
75
100
75
100
40-138
Grosime perete
(mm)
Măsuri de precauţie în proiectare
(ajustabil din bridele de
reglaj ce sus]in profilele)
Placa din ciment Aquaroc este inert` la umezeal` [i performan]ele sale r`mân neafectate în cazul
imersiunii în ap`. Cu toate acestea, Aquaroc nu trebuie utilizat` în scopul prevenirii ac]iunii umidit`]ii
asupra altor p`r]i ale construc]iei în spa]ii cu higrometrie ridicat`. Tratamentul superficial al pl`cii
Aquaroc asigur` o rezisten]` la trecerea umezelii prin plac` (spre deosebire de cele mai multe
panouri similare din ciment); cu toate acestea, pentru o protec]ie adecvat` a p`r]ilor vulnerabile
ale substructurii, ar trebui luate în considerare alte solu]ii, cum ar fi utilizarea unei membrane
impermeabile. Pentru o protec]ie suplimentar` la trecerea umezelii, suprafa]a Aquaroc poate fi tratat`
înainte de placare prin aplicarea acoperirii barier` de vapori Placotanche®. O aten]ie special` trebuie
acordat` bazei compartiment`rii, la zona de contact cu cada de du[ sau cu pardoseal`, unde se poate
acumula ap`.
Greutate
14 (f`r` greutatea
aproximativă
27
24
28
25
(kg/m
2 )
peretelui masiv)
Rezistenţa la foc
F30
Pân` la 13dB
îmbun`t`]ire a izol`rii
acustice a peretelui
Izolare acusticã
36
35
42
41
(Rw, dB)
existent, în func]ie de
grosimea tencuielii
[i utilizarea vatei de
sticl` Isover
În zone cu higrometrie foarte puternic`, unde apa intervine în mod continuu sub form` lichid` sau sub
form` de vapori, unde pl`cile Aquaroc sunt fixate pe structur` metalic` u[oar`, recomand`m prevederea
în proiect a profilelor metalice Hydrostil, profile cu o acoperire de zinc mai mare (Z275).
Înălţime maximă
2700
3600
2700
3600
2700
3600
2700
3600
3600
(mm)

Utilizare

Placile Aquaroc sunt concepute pentru construirea pere]ilor neportan]i cu structur` metalic` [i a tencuielilor uscate pe pere]i masivi.

Sistemele de compartiment`ri cu structur` metalic` vor fi montate în conformitate cu recomand`rile Rigips.

Aplicarea plăcilor ceramice

Pl`cile ceramice pot fi aplicate pe placa Aquaroc cu ajutorul unui adeziv adecvat (vezi capitolul Metode de finisare, Finisarea cu pl`ci ceramice), greutatea pl`cilor ceramice împreun` cu adezivul fiind limitat` la 50 kg / m 2 . Pentru compartiment`rile acoperite par]ial cu pl`ci ceramice, vor fi înt<i aplicate pl`cile, urm<nd ca apoi s` fie acoperite suprafe]ele neplacate cu acoperiri rezistente la ac]iunea umidit`]ii, înainte de decorare.

Perete de compartimentare cu Aquaroc TM

de decorare. Perete de compartimentare cu Aquaroc T M Plac` Aquaroc Montant metalic CW (Pentru zonele

Plac` Aquaroc

Montant metalic CW (Pentru zonele cu umiditate excesiv` recomand`m utilizarea profilelor metalice Hydrostil.)

{urub Aquaroc

Adeziv poliuretanic Aquaroc pentru etan[area rosturilor

Adeziv pentru pl`ci ceramice

Pl`ci ceramice

rosturilor Adeziv pentru pl`ci ceramice Pl`ci ceramice Tencuialã uscatã cu Aquaroc TM Plac` Aquaroc Profil
rosturilor Adeziv pentru pl`ci ceramice Pl`ci ceramice Tencuialã uscatã cu Aquaroc TM Plac` Aquaroc Profil
rosturilor Adeziv pentru pl`ci ceramice Pl`ci ceramice Tencuialã uscatã cu Aquaroc TM Plac` Aquaroc Profil
Tencuialã uscatã cu Aquaroc TM
Tencuialã uscatã
cu Aquaroc TM

Plac` Aquaroc

Profil metalic CD

Adeziv poliuretanic Aquaroc pentru etan[area rosturilor

Brid` de ancorare

{urub Aquaroc

Adeziv pentru pl`ci ceramice

Pl`ci ceramice

Aquaroc pentru etan[area rosturilor Brid` de ancorare {urub Aquaroc Adeziv pentru pl`ci ceramice Pl`ci ceramice 6

Detalii de proiectare

Rosturi de dilatare

|n proiectarea compartiment`rilor vor fi prev`zute rosturi de dilatare dispuse la distan]e nu mai mari de 6 m, ce vor fi pozi]ionate astfel încât s` coincid` cu rosturile de dilata]ie existente \n structura cl`dirii. Rosturile vor str`bate compartimentarea pân` la finisaj, de exemplu pl`ci ceramice sau altele.

Rosturile de dilatare se realizeaz` fie cu profile de rost, fie prin crearea unui spa]iu de 12mm \ntre pl`ci

[i umplerea acestuia cu mastic acrilic, care nu se înt`re[te.

umplerea acestuia cu mastic acrilic, care nu se înt`re[te. Contactul plăcii cu pereţii adiacenţi Se va

Contactul plăcii cu pereţii adiacenţi

Se va l`sa un rost de 5 mm între pl`cile Aquaroc

[i suprafe]ele adiacente (podea, tavan [i pere]i),

precum [i între pl`ci [i golurile ferestrelor [i u[ilor. Acesta va fi umplut cu un cordon de chit acrilic permanent elastic, care nu se înt`re[te.

Etanşarea în zonele umede

Atunci când este necesar, se va aplica un chit acrilic permanent elastic [i band` de armare pe rosturile perimetrale, în zonele de intersec]ie cu al]i pere]i sau cu pardoseal`, [i în special la îmbin`rile cu cada de baie sau du[.

Se va evita sau reduce pe cât posibil peforarea compartiment`rilor în zonele umede. În cazul în care acest lucru este totu[i inevitabil, rosturile trebuie s` fie bine etan[ate cu un chit acrilic permanent elastic.

Finisarea suprafeţelor

Acolo unde se impune un alt fel de finisare decât acoperirea cu pl`ci ceramice, suprafa]a pl`cilor Aquaroc se poate finisa, înainte de decorare, aplicând un finisaj hidrofug.

Fixarea greutăţilor

Placa de ciment Aquaroc are o rezisten]` mecanic` superioar` pl`cilor de gips-carton fiind un suport mai bun pentru fixarea greut`]ilor. Pentru greut`]i mici, cu sarcin` de pân` la 20 kilograme în punctul de fixare, prinderea se face utilizând dibluri pentru perete cu cavitate (tip Molly). Pentru greut`]i medii, cu sarcin` de pân` la 50 kilograme în punctul de prindere, aceasta se face prin ancorarea dispozitivului într-o plac` metalic` de fixare. Pentru obiecte grele, cum sunt obiectele sanitare, acestea vor fi fixate pe o structur` metalic` suplimentar` montat` în cavitatea din spatele pl`cii. Dac` aceste dispozitive vor sus]ine înc`rc`ri suplimentare, structura trebuie proiectat` astfel încât s` transmit` sarcinile în pardoseal`.

Detalii de montaj

s` transmit` sarcinile în pardoseal`. D etalii de montaj Aquaroc este o placă rezistentă şi durabilă,
s` transmit` sarcinile în pardoseal`. D etalii de montaj Aquaroc este o placă rezistentă şi durabilă,
s` transmit` sarcinile în pardoseal`. D etalii de montaj Aquaroc este o placă rezistentă şi durabilă,

Aquaroc este o placă rezistentă şi durabilă, ce a fost concepută pentru un montaj uşor al compartimentărilor rezistente la umezeală.

montaj uşor al compartimentărilor rezistente la umezeală. Tăierea Pl`cile Aquaroc pot fi t`iate utilizând un
montaj uşor al compartimentărilor rezistente la umezeală. Tăierea Pl`cile Aquaroc pot fi t`iate utilizând un
montaj uşor al compartimentărilor rezistente la umezeală. Tăierea Pl`cile Aquaroc pot fi t`iate utilizând un

Tăierea

Pl`cile Aquaroc pot fi t`iate utilizând un fer`str`u sau prin crestarea suprafe]ei cu lame dure (cu vârf din tungsten, de exemplu) urmat` de ruperea pl`cii sprijinite pe o muchie dreapt`, similar pl`cilor de gips-carton.

Structura metalică

Montan]ii structiurii metalice (profile CW sau CD) vor fi plasa]i la distan]e de maxim 600 mm. Pentru zone cu umiditate excesiv`, structura metalic` trebuie s` aib` o rezisten]` adecvat` la coroziune.

Fixarea plăcii

Pl`cile Aquaroc se fiexaz` pe structura metalic` de grosime 0,6 mm cu [uruburi Aquaroc, cu fa]a marcat` aparent`, pentru a beneficia de tratamentul hidrofug al suprafe]ei.

Straturi de placã Şurub Aquaroc Un singur strat (12,5mm) HB 25 Strat dublu (25mm) HB
Straturi de placã
Şurub Aquaroc
Un singur strat (12,5mm)
HB 25
Strat dublu (25mm)
HB 41
Un singur strat (12,5mm) HB 25 Strat dublu (25mm) HB 41 {uruburile Aquaroc trebuie dispuse la

{uruburile Aquaroc trebuie dispuse la distan]e de minimum 1 cm de

marginea pl`cilor [i maximum 30 cm \ntre ele (reducând cazul col]urilor exterioare).

la 20 cm în

Îmbinarea

Dup` fixarea

cordon de adeziv poliuretanic Aquaroc cu diametrul de 3-4 mm

pe muchia dreapt` a pl`cii.

recomandat` cur`]area de praf a marginii pl`cii cu o perie umed`.

primei pl`ci, se aplic` cu

pistolul extrudor un

Pentru o aderen]` maxim`, este

Se fixeaz`

placa urm`toare, presând cordonul de adeziv [i l`sând

un

rost între pl`ci de maxim 1

mm. Excesul de adeziv va fi

indep`rtat cu

un [paclu

sau cu

un cu]it dup` uscare (dup`

24 de

ore).

Metode de finisare

Finisarea cu plãci ceramice

Suprafa]a pl`cilor Aquaroc este acoperit` din fabric` cu amors` pentru placare cu faian]` sau gresie. Dup` finisarea rosturilor, pot fi aplicate pl`cile ceramice, cu dimensiuni maxime 30cm x 30cm [i greutate maxim` 50 kg/m 2 , inclusiv adezivul. Profilele montant ale structurii metalice trebuie s` fie distan]ate la maxim 400 mm. Pentru montarea pl`cilor se va utiliza un adeziv flexibil, care trebuie s` îndeplineasc` cerin]ele clasei C2 conform standardului EN 12004.

Produse Aquaroc TM

C2 conform standardului EN 12004. P roduse Aquaroc T M Plăci Aquaroc T M Pl`ci de

Plăci Aquaroc TM

Pl`ci de ciment cu granule de polistiren, armat cu plas` de fibr` de sticl`. Fabricate conform cu SR EN 12467. Grosime: 12,5 mm Dimensiuni: 1200 x 2500 mm 1200 x 3000 mm Greutate: 13,5 kg/m 2

Adeziv poliuretanic Aquaroc TM

Cartuş de 310 ml
Cartuş de
310 ml

Pentru o lipire puternic` [i rezistent` la umezeal` a placilor Aquaroc Consum: 15ml / m de lipire

Şuruburi Aquaroc TM pentru interior

{uruburi speciale, rezistente la coroziune (48 de ore conform testelor \n mediu salin), sunt perfecte pentru fixarea pl`cilor Aquaroc pe structura metalic` \n zone umede la interior. Pentru rezultate optime utiliza]i profile metalice rigidizate, Rigiprofil . Consum pentru 10m 2 de perete:

Pentru placare simpl` - 225 buc. Pentru placare dubl` - 175 buc. pentru primul strat [i 225 pentru al doilea strat

- 175 buc. pentru primul strat [i 225 pentru al doilea strat HB 25 – lungime

HB 25 – lungime 25 mm, pentru fixarea pl`cilor de 12,5 mm la simpl` placare HB 41 – lungime 41 mm, pentru fixarea pl`cilor de 12,5 mm din al doilea strat

de 12,5 mm la simpl` placare HB 41 – lungime 41 mm, pentru fixarea pl`cilor de
de 12,5 mm la simpl` placare HB 41 – lungime 41 mm, pentru fixarea pl`cilor de
de 12,5 mm la simpl` placare HB 41 – lungime 41 mm, pentru fixarea pl`cilor de

Utilizarea Aquaroc la exterior

|n aplica]iile de exterior, Aquaroc are aceea[i durabilitate ca \n cazul pere]ilor din \nc`perile cu degaj`ri masive

de abur, pl`cile suport<nd bine at<t ciclurile de \nghe]-dezghe] c<t [i \nsoririle puternice.

|n condi]ii de laborator, un ciclu de \nghe]-dezghe] de la -20˚C la +20˚C este un parcurs extrem de solicitant.

|n prima faz` are loc \mbibarea pl`cilor cu ap` din imersie, pentru ca apoi placa s` fie introdus` \n camera de refrigerare pentru alte 24 ore; \n mod natural trecerile sunt mult mai gradate \n timp. Placa Aquaroc a fost testat` la 100 de cicluri conform standardului European EN 12467 [i se \ncadreaz` \n categoria B,

la condi]ii de exterior care nu sunt severe, caracterizate prin temperaturi constant ridicate sau intemperii

severe. Pl`cile de ciment nu sufer` \n urma acestor teste nicio degradare, corespunz<nd astfel criteriilor de utilizare la exterior.

Aplica]iile sunt diverse: de la \nchideri de fa]ad` p<n` la folosirea pl`cilor ca astereal` sau saceac \n cazul unui acoperi[ cu [arpant`. Placa Aquaroc poate fi expus` direct sau indirect intemperiilor, condi]iilor extreme climatice doar dup` o analiz` corect` a posibilelor posibilelor efecte produse, ]in<nd seama de caracteristicile fizico-mecanice proprii.

Închideri de faþadã

|n

cazul \nchiderilor de fa]ad` realizate pe suprafe]e largi, trebuie aplicate m`suri pentru prevenirea fisur`rilor

\n

zona de \mbinare a pl`cilor ca urmare a contrac]iilor [i dilat`rilor suferite din schimb`rile de temperatur`

de la zi la noapte sau de la \nsorire la umbrire. Sunt indicate rosturi de compensare a dilat`rilor [i contrac]iilor la intervale de 10 m. |n situa]ia aplic`rii unor solu]ii de izolare termic` peste stratul de pl`ci de ciment Aquaroc, aceste efecte se diminueaz`, riscul apari]iei fisurilor reduc<ndu-se. Din considerente de siguran]` la efrac]ie dar [i de rezisten]` la presiuni de v<nt, profilele CW se vor pozi]iona la 40 cm interax \n cazul \nchiderilor de fa]ad`. Calculul la presiunile din v<nt se face \n func]ie de diferitele zone climatice din ]ar`.

O \nchidere de fa]ad` realizat` \n sistem uscat poate cuprinde urm`toarele straturi, de la interior c`tre

exterior:

1. Pl`ci din gips-carton sau pl`ci Rigidur (plac` din ipsos, clasa A1)

2. Barier` de vapori (Isover Vario)

3. Strat de vat` mineral` Isover- conform calcului termotehnic

4. Strat de difuzie- aflat \n contact cu exteriorul

5. Strat de aer - min. 2 cm

6. Plac` de ciment Aquaroc

7. Material termoizolant, polistiren sau vat` mineral`, min. 2 cm

8. Tencuial` decorativ` Weber - grund, plas` [i strat decorativ

Produse pentru închideri de faţadã

Termosistemul “weber.therm prestige” (agrement tehnic 007-03/2008) rezolv` \n am`nunt aceast` \nchidere (vezi [i capitolul Produse pentru închideri de fa]ad`pentru materiale utilizate la finisarea suprafe]ei). Tencuiala decorativ` \n strat sub]ire este doar una din solu]iile de finisare ale suprafe]ei pl`cilor Aquaroc, \n capitolul dedicat descrierii finisajelor preciz<ndu-se [i posibilitatea utiliz`rii altor procedee : vopsitorii rezistente la condi]ii de exterior sau placaje ceramice sau de piatr` natural`. Pentru placaje se folosesc adezivi elastici, chituirea pl`cilor [i a [uruburilor put<ndu-se face cu acelasi tip de adeziv.

Weber R50

Mortar adeziv pentru \nglobarea plasei de fibr` de sticl`, pe baz` de ciment cu con]inut de lian]i hidraulici [i r`[ini sintetice. Rezistent la [ocuri, fin, nu necesit` finisare ulterioar`, con]ine ciment superior (CEM 52,5). Sac de 25 kg Consum: 3,5 – 4 kg/m 2

Weber.mesh prestige

Sac de 25 kg Consum: 3,5 – 4 kg/m 2 Weber.mesh prestige Plas` de fibr` de
Sac de 25 kg Consum: 3,5 – 4 kg/m 2 Weber.mesh prestige Plas` de fibr` de

Plas` de fibr` de sticl` pentru armarea pe suprafa]`, cu rezisten]` sporit` \n mediul alcalin [i rezisten]` la \ntindere. Densitate 160 g/m 2 şi respectiv 145 g/m 2 Dimensiunea ochiurilor - 4 mm x 4 mm

Weber.set superflex

Mortar adeziv flexibil pe baz` de ciment, cu con]inut de r`[ini sintetice, de calitate profesional` pentru chituirea rosturilor. Sac de 25 kg Consum: 0,3 kg/m 2

de r`[ini sintetice, de calitate profesional` pentru chituirea rosturilor. Sac de 25 kg Consum: 0,3 kg/m

Lucrări de referinţă

Maternitatea Regina Maria, Bucureşti

Pornind cu un calcul adecvat de rezisten]` [i ]in<nd cont de caracteristicile tehnice ale pl`cii, Aquaroc a putut fi utilizat` ca strat suport – \n dublu strat – pentru terasa necirculabil` \n sistem clasic, realizat` la lucrarea de extindere a ultimului nivel al centrului medical Maternitatea Regina Maria din Bucure[ti, \n 2011.

Detaliu

atic

şorţ tablã aluminiu membrana hidroizolantã termoizolaţie vatã mineralã barierã de vapori

membranã hidroizolantã termoizolaţie vatã mineralã, dens. min. 90kg/mc placa Aquaroc 12,5 barierã de vapori placã Aquaroc 12,5 structurã metalicã - ţeavã rectangularã

Aquaroc 12,5 structurã metalicã - ţeavã rectangularã finisaj tencuialã termoizolaţie vatã mineralã placã

finisaj tencuialã termoizolaţie vatã mineralã placã Aquaroc 12,5 termoizolaţie vatã mineralã structurã metalicã barierã contra vaporilor placã Aquaroc 12,5 cot vatã mineralã membranã hidroizolantã

|ntrega extindere, ce s-a dorit din materiale u[oare, s-a facut \n limitele impuse de proiectantul de rezisten]` al cl`dirii pe o structur` deja realizat`.

de rezisten]` al cl`dirii pe o structur` deja realizat`. |n cadrul aceluia[i proiect, peretele de exterior
de rezisten]` al cl`dirii pe o structur` deja realizat`. |n cadrul aceluia[i proiect, peretele de exterior
de rezisten]` al cl`dirii pe o structur` deja realizat`. |n cadrul aceluia[i proiect, peretele de exterior

|n cadrul aceluia[i proiect, peretele de exterior a fost rezolvat utiliz<ndu-se placa de ciment Aquaroc (denumit` Placocem la momentul proiect`rii), [i un termosistem cu vat` mineral`.

Detaliu

parapet

finisaj exterior - tencuialã

termoizolaţie vatã mineralã

placã Aquaroc 12,5 termoizolaţie vatã mineralã structurã metalicã

barierã contra vaporilor parapet beton armat termoizolaţie vatã mineralã

structurã metalicã

plãci gips-carton Rigips®

şorţ tablã aluminiu termoizolaţie vatã mineralã
şorţ tablã aluminiu
termoizolaţie vatã mineralã

Imobil rezidenţial unifamilial, Bucureşti

|n 2009, compania Fast Frame din Bucure[ti lansa un concept “design and build” de cas` pe structur` metalic` \n sistem de montaj uscat, \n care Aquaroc asigur` \nchiderea pere]ilor exteriori \n aceea[i manier` ca \n descrierea de principiu a pere]ilor multistrat; izola]iile termice realizate cu vat` Isover de medie densitate dep`[esc 15 cm grosime [i evit` pun]ile termice specifice structurii metalice a casei.

evit` pun]ile termice specifice structurii metalice a casei. Casa, format` din dou` module duplex cuplate, P+M,

Casa, format` din dou` module duplex cuplate, P+M, fiecare cu o suprafa]` de 180 m.p., a fost ridicat` de 6 lucr`tori \n timp record de 6 s`pt`m<ni de la turnarea infrastructurii, sistemele uscate bazate pe placa Aquaroc contribuind decisiv la reducerea timpilor de lucru.

Lucrãri de referinţã

Hotel Central Plaza, Piatra Neamţ

Proiectul de renovare [i extindere demarat \n 2010 la hotelul Central cuprindea, printre alte lucr`ri, [i extinderea pe vertical` a cl`dirii cu un al 13-lea etaj. |nchiderea acestui nou etaj, construit cu structur` metalic`, s-a facut cu o solu]ie Saint-Gobain Rigips bazat` pe pl`ci de ciment, vat` mineral` [i pl`ci rezistente la foc Rigips® RF 12,5.

Rezisten]a mecanic` [i comportamentul excelent la umiditate al pl`cii Aquaroc asigur` at<t protec]ia la intemperii, c<t [i rezisten]a cerut` de presiunile din v<nt specifice zonei [i regimului de \n`l]ime.

din v<nt specifice zonei [i regimului de \n`l]ime. Hotel Central Plaza, etajul al 13-lea, \n timpul

Hotel Central Plaza, etajul al 13-lea, \n timpul lucr`rilor de construc]ii

Plaza, etajul al 13-lea, \n timpul lucr`rilor de construc]ii Hotel Central Plaza, vedere c`tre extinderea vertical`

Hotel Central Plaza, vedere c`tre extinderea vertical` finalizat`, etajul al 13-lea

lucr`rilor de construc]ii Hotel Central Plaza, vedere c`tre extinderea vertical` finalizat`, etajul al 13-lea 16 17
lucr`rilor de construc]ii Hotel Central Plaza, vedere c`tre extinderea vertical` finalizat`, etajul al 13-lea 16 17
lucr`rilor de construc]ii Hotel Central Plaza, vedere c`tre extinderea vertical` finalizat`, etajul al 13-lea 16 17

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL Rigips Business Unit Str. Tipografilor, Nr.11-15, S-Park/Corp B3-B4 Sector 1- Bucureşti, Tel: +40 21 207 57 50/(51); Fax: +40 21 207 57 52 e-mail: office.rigips@saint-gobain.com www.rigips.ro Info Rigips: 0800 070 744