Sunteți pe pagina 1din 0

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 179 (XXIII) Nr. 133 Mari, 22 februarie 2011
S U M A R
Nr. Pagina Nr. Pagina
HOTRRI ALE SENATULUI
2. Hotrre cu privire la propunerea de regulament
al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al
Consiliului n ceea ce privete relaiile contractuale din
sectorul laptelui i al produselor lactate .................... 2
3. Hotrre cu privire la propunerea de regulament
al Parlamentului European i al Consiliului privind
sistemele din domeniul calitii produselor agricole...... 2
4. Hotrre cu privire la propunerea de regulament
al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al
Consiliului n ceea ce privete standardele de
comercializare ............................................................ 3
5. Hotrre cu privire la propunerea de regulament
al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al
Consiliului privind finanarea politicii agricole comune
i de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 165/94 i
(CE) nr. 78/2008 ale Consiliului .................................. 3
6. Hotrre cu privire la propunerea de regulament
al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului privind producia ecologic i etichetarea
produselor ecologice .................................................. 4
7. Hotrre cu privire la propunerea de regulament
al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al
Consiliului privind controalele efectuate de ctre
statele membre cu privire la operaiunile care fac parte
din sistemul de finanare prin Fondul european de
garantare agricol ...................................................... 4
DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE
Decizia nr. 20 din 18 ianuarie 2011 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 96 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005
privind protecia mediului............................................ 56
Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2011 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 9 alin. (4) din
Ordonana Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea
cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele i perioadele de odihn ale
conductorilor auto i utilizarea aparatelor de
nregistrare a activitii acestora ................................ 67
Decizia nr. 40 din 20 ianuarie 2011 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) i
art. 11 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia .... 79
Decizia nr. 65 din 27 ianuarie 2011 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 103 alin. (8) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaia pe drumurile publice ........................ 911
Decizia nr. 76 din 27 ianuarie 2011 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 385
14
alin. 1 i
art. 100 din Codul de procedur penal .................... 1113
Decizia nr. 78 din 27 ianuarie 2011 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 385
15
pct. 2
lit. d) din Codul de procedur penal ........................ 1314
Decizia nr. 81 din 27 ianuarie 2011 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 148 alin. 1 lit. f)
din Codul de procedur penal .................................. 1516
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
113. Hotrre pentru modificarea i completarea unor
acte normative i stabilirea unor msuri n domeniul
proteciei sociale ........................................................ 1721
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
46/C. Ordin al ministrului justiiei pentru aprobarea
Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile
prestate de notarii publici .......................................... 2232
H O T R R I A L E S E N A T U L U I
PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L
H O T R R E
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului n ceea ce privete relaiile contractuale
din sectorul laptelui i al produselor lactate
Avnd n vedere Raportul Comisiei pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural nr. XXIII 21 din 7 februarie 2011,
n temeiul dispoziiilor art. 67 i art. 148 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei, republicat, i ale Protocolului nr. 2 anexat
la Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului de instituire a Comunitii Europene,
semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adopt prezenta hotrre.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
2
Art. 1. Senatul constat c propunerea de regulament al
Parlamentului European i al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului n ceea ce
privete relaiile contractuale din sectorul laptelui i al
produselor lactate respect principiile subsidiaritii i
proporionalitii.
Art. 2. Opinia cuprins n prezenta hotrre se transmite
instituiilor europene i se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 9 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 9 februarie 2011.
Nr. 2.
PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L
H O T R R E
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului
privind sistemele din domeniul calitii produselor agricole
Avnd n vedere Raportul Comisiei pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural nr. XXIII 26 din 8 februarie 2011,
n temeiul dispoziiilor art. 67 i art. 148 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei, republicat, i ale Protocolului nr. 2 anexat
la Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului de instituire a Comunitii Europene,
semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Senatul constat c propunerea de regulament al
Parlamentului European i al Consiliului privind sistemele din
domeniul calitii produselor agricole respect principiul
subsidiaritii, dar nu respect principiul proporionalitii. Astfel,
prevederea prevzut la art. 3 alin. (3) din proiectul de
regulament, care se refer la majorarea perioadei de transmitere
ntre generaii a sistemului tradiional de la 25 de ani la 50 de
ani, este excesiv deoarece n Romnia nu exist acte
doveditoare care s permit nscrierea n registrul specialitilor
tradiionale garantate, cu o vechime mai mare de 50 de ani.
Art. 2. Opinia cuprins n prezenta hotrre se transmite
instituiilor europene i se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 9 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 9 februarie 2011.
Nr. 3.
PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L
H O T R R E
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului n ceea ce privete standardele
de comercializare
Avnd n vedere Raportul Comisiei pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural nr. XXIII 23 din 7 februarie 2011,
n temeiul dispoziiilor art. 67 i art. 148 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei, republicat, i ale Protocolului nr. 2 anexat
la Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului de instituire a Comunitii Europene,
semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adopt prezenta hotrre.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
3
Art. 1. Senatul constat c propunerea de
regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al
Consiliului n ceea ce privete standardele de
comercializare respect principiile subsidiaritii i
proporionalitii.
Art. 2. Opinia cuprins n prezenta hotrre se transmite
instituiilor europene i se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 9 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 9 februarie 2011.
Nr. 4.
PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L
H O T R R E
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind finanarea politicii agricole comune
i de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 165/94 i (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului
Avnd n vedere Raportul Comisiei pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural nr. XXIII 17 din 7 februarie 2011,
n temeiul dispoziiilor art. 67 i art. 148 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei, republicat, i ale Protocolului nr. 2 anexat
la Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului de instituire a Comunitii Europene,
semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Senatul constat c propunerea de regulament al
Parlamentului European i al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind
finanarea politicii agricole comune i de abrogare a
regulamentelor (CE) nr. 165/94 i (CE) nr. 78/2008 ale
Consiliului respect principiile subsidiaritii i
proporionalitii.
Art. 2. Opinia cuprins n prezenta hotrre se transmite
instituiilor europene i se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 9 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 9 februarie 2011.
Nr. 5.
PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L
H O T R R E
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic
i etichetarea produselor ecologice
Avnd n vedere Raportul Comisiei pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural nr. XXIII 20 din 7 februarie 2011,
n temeiul dispoziiilor art. 67 i art. 148 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei, republicat, i ale Protocolului nr. 2 anexat
la Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului de instituire a Comunitii Europene,
semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adopt prezenta hotrre.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
4
Art. 1. Senatul constat c propunerea de
regulament al Parlamentului European i al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al
Consiliului privind producia ecologic i etichetarea
produselor ecologice respect principiile subsidiaritii i
proporionalitii.
Art. 2. Opinia cuprins n prezenta hotrre se transmite
instituiilor europene i se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 9 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 9 februarie 2011.
Nr. 6.
PARLAMENTUL ROMNIEI
S E N AT U L
H O T R R E
cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind controalele efectuate
de ctre statele membre cu privire la operaiunile care fac parte din sistemul de finanare
prin Fondul european de garantare agricol
Avnd n vedere Raportul Comisiei pentru agricultur, silvicultur i dezvoltare rural nr. XXIII 22 din 7 februarie 2011,
n temeiul dispoziiilor art. 67 i art. 148 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei, republicat, i ale Protocolului nr. 2 anexat
la Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a Tratatului de instituire a Comunitii Europene,
semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
Senatul adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Senatul constat c propunerea de regulament al
Parlamentului European i al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind
controalele efectuate de ctre statele membre cu privire la
operaiunile care fac parte din sistemul de finanare prin Fondul
european de garantare agricol respect principiile subsidiaritii
i proporionalitii.
Art. 2. Opinia cuprins n prezenta hotrre se transmite
instituiilor europene i se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Aceast hotrre a fost adoptat de Senat n edina din 9 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 9 februarie 2011.
Nr. 7.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
5
D E C I Z I I A L E C U R I I C O N S T I T U I O N A L E
CURTEA CONSTITUIONAL
D E C I Z I A Nr. 20
din 18 ianuarie 2011
referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 96 alin. (1)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului
Augustin Zegrean preedinte
Aspazia Cojocaru judector
Acsinte Gaspar judector
Mircea tefan Minea judector
Ion Predescu judector
Pusks Valentin Zoltn judector
Doina Suliman magistrat-asistent-ef
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Carmen-Ctlina Gliga.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 96 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, excepie
ridicat de Societatea Comercial Caruz Brila S.A. din
Brila n Dosarul nr. 10.851/196/2009 al Judectoriei Brila
Secia civil.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
nentemeiat, sens n care invoc jurisprudena n materie a
Curii Constituionale.
C U R T E A,
avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:
Prin ncheierea din 30 aprilie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 10.851/196/2009, Judectoria Brila Secia civil a
sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 96 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecia mediului.
Excepia a fost ridicat de Societatea Comercial Caruz
Brila S.A. din Brila ntr-o cauz avnd ca obiect o plngere
contravenional formulat n contradictoriu cu Garda Naional
de Mediu Comisariatul Judeean Brila.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c dispoziiile legale menionate ncalc
prevederile constituionale ale art. 16, 44 i art. 135 alin. (1) i (2)
lit. a), deoarece stabilesc pentru persoanele juridice sanciuni
mult mai mari dect cele pentru persoanele fizice.
Instana de judecat consider c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de
sesizare a fost comunicat preedinilor celor dou Camere ale
Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru a-i
exprima punctele de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,
examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992,
s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie,
potrivit ncheierii de sesizare, dispoziiile art. 96 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecia mediului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 265/2006, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 586 din 6 iulie 2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, dispoziii care au n
prezent urmtorul cuprins: Constituie contravenii i se
sancioneaz cu amend de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei
(RON), pentru persoane fizice, i de la 25.000 lei (RON) la
50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, nclcarea
urmtoarelor prevederi legale: [...].
Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c
prevederile de lege criticate ncalc dispoziiile constituionale
ale art. 16 privind egalitatea n drepturi, ale art. 44 privind dreptul
de proprietate privat i ale art. 135 alin. (1) i (2) lit. a) privind
obligaia statului referitoare la economie.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea reine
c asupra unei critici similare s-a pronunat prin Decizia nr. 143
din 20 februarie 2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 248 din 13 aprilie 2007, respingnd-o ca
nentemeiat.
Cu acel prilej, Curtea a constatat c susinerea potrivit creia
pentru fapte identice o persoan fizic primete o sanciune
inferioar celei aplicate unei persoane juridice, mprejurare care
este de natur a crea discriminri, este nejustificat. n acest
sens, Curtea a reinut considerentele Deciziei nr. 87 din 20
martie 2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 298 din 7 iunie 2001, prin care a statuat c art. 16 din
Constituie este aplicabil persoanelor juridice, fa de care s-a
promovat un tratament difereniat, numai n cazul n care regimul
juridic diferit s-ar rsfrnge asupra cetenilor, implicnd
inegalitatea lor n faa legii i a autoritilor publice.
De asemenea, Curtea a constatat c prevederile
constituionale ale art. 44 i art. 135 alin. (1) i (2) lit. a) nu sunt
relevante pentru soluionarea criticii de neconstituionale.
ntruct criticile de neconstituionalitate din prezenta cauz
privesc aceleai aspecte i avnd n vedere c nu au intervenit
elemente noi, de natur s determine schimbarea jurisprudenei
Curii Constituionale, soluia i considerentele deciziilor
menionate i pstreaz valabilitatea i n cauza de fa.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
6
Pentru motivele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
C U R T E A C O N S T I T U I O N A L
n numele legii
D E C I D E:
Respinge ca nentemeiat excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 96 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, excepie ridicat de Societatea Comercial Caruz Brila S.A. din Brila n
Dosarul nr. 10.851/196/2009 al Judectoriei Brila Secia civil.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 18 ianuarie 2011.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-ef,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUIONAL
D E C I Z I A Nr. 21
din 18 ianuarie 2011
referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 9 alin. (4)
din Ordonana Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn ale conductorilor auto
i utilizarea aparatelor de nregistrare a activitii acestora
Augustin Zegrean preedinte
Aspazia Cojocaru judector
Acsinte Gaspar judector
Mircea tefan Minea judector
Ion Predescu judector
Pusks Valentin Zoltn judector
Doina Suliman magistrat-asistent-ef
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Carmen-Ctlina Gliga.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 9 pct. 4 din Ordonana Guvernului
nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de
odihn ale conductorilor auto i utilizarea aparatelor de
nregistrare a activitii acestora, excepie ridicat de
Societatea Comercial Metal Invest Grup S.R.L. din
localitatea Drmneti n Dosarul nr. 3.923/231/2010 al
Judectoriei Focani.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
inadmisibil.
C U R T E A,
avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, reine urmtoarele:
Prin ncheierea din 17 iunie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 3.923/231/2010, Judectoria Focani a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
dispoziiilor art. 9 pct. 4 din Ordonana Guvernului
nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de
odihn ale conductorilor auto i utilizarea aparatelor de
nregistrare a activitii acestora. Excepia a fost ridicat de
Societatea Comercial Metal Invest Grup S.R.L. din
localitatea Drmneti ntr-o cauz avnd ca obiect o plngere
contravenional formulat mpotriva unui proces-verbal de
contravenie emis de A.R.R. Vrancea.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c dispoziiile legale menionate ncalc
prevederile constituionale ale art. 1 alin. (4) i (5), art. 23
alin. (11) i art. 24, precum i prevederile art. 6 din Convenia
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
deoarece meniunile agentului constatator nu corespund
realitii.
Instana de judecat consider c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de
sesizare a fost comunicat preedinilor celor dou Camere ale
Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru a-i
exprima punctele de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Avocatul Poporului consider c textul de lege criticat este
constituional.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,
examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile de lege criticate, raportate
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
7
la prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional este competent, potrivit dispoziiilor
art. 146 lit. d) din Constituie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
i 29 din Legea nr. 47/1992, s soluioneze excepia de
neconstituionalitate cu care a fost sesizat.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie,
potrivit ncheierii de sesizare, dispoziiile art. 9 pct. 4 din
Ordonana Guvernului nr. 37/2007. n realitate, autorul excepiei
critic dispoziiile art. 9 alin. (4) din Ordonana Guvernului
nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de
odihn ale conductorilor auto i utilizarea aparatelor de
nregistrare a activitii acestora, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 371/2007, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 898 din 28 decembrie 2007, dispoziii
care au, n prezent, urmtorul cuprins: Contraveniile prevzute
n prezenta ordonan se constat i se sancioneaz de ctre
personalul cu atribuii de inspecie i control din cadrul Autoritii
Rutiere Romne A.R.R., de ctre personalul cu atribuii de
inspecie i control din cadrul Inspeciei Muncii I.M.,
Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse i de ctre
poliitii rutieri, potrivit competenelor ce le revin.
Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c aceste
dispoziii de lege ncalc prevederile constituionale ale art. 1
alin. (4) i (5) care consacr principiul separaiei puterilor n stat
i obligativitatea respectrii legilor i Constituiei, art. 23 alin. (11)
care instituie prezumia de nevinovie i art. 24 privind dreptul
la aprare, precum i prevederile art. 6 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale,
referitoare la dreptul la un proces echitabil, deoarece meniunile
agentului constatator nu corespund realitii.
Examinnd excepia, Curtea reine c autorul acesteia nu
formuleaz o veritabil problem de neconstituionalitate, ci, n
realitate, critic aspecte care in de aplicarea legii, aspecte ce
intr n competena instanei judectoreti, iar nu a Curii
Constituionale.
De altfel, autorul excepiei nu arat n ce const
contrarietatea textului de lege supus controlului cu prevederile
constituionale i convenionale invocate.
Pentru motivele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
C U R T E A C O N S T I T U I O N A L
n numele legii
D E C I D E:
Respinge ca inadmisibil excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 9 alin. (4) din Ordonana Guvernului
nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele i perioadele de odihn ale
conductorilor auto i utilizarea aparatelor de nregistrare a activitii acestora, excepie ridicat de Societatea Comercial Metal
Invest Grup S.R.L. din localitatea Drmneti n Dosarul nr. 3.923/231/2010 al Judectoriei Focani.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 18 ianuarie 2011.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-ef,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUIONAL
D E C I Z I A Nr. 40
din 20 ianuarie 2011
referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia
Augustin Zegrean preedinte
Aspazia Cojocaru judector
Acsinte Gaspar judector
Mircea tefan Minea judector
Ion Predescu judector
Pusks Valentin Zoltn judector
Valentina Brbeanu magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Carmen-Ctlina Gliga.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n
Romnia, excepie ridicat de Fu Limin n Dosarul
nr. 8.451/2/2009 al Curii de Apel Bucureti Secia a VIII-a
contencios administrativ i fiscal, care formeaz obiectul
Dosarului nr. 1.318D/2010 al Curii Constituionale, la care, la
termenul din 7 decembrie 2010, au fost conexate dosarele
nr. 1.372D/2010, nr. 1.504D/2010, nr. 1.505D/2010 i
nr. 1.511D/2010, avnd ca obiect excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din aceeai
ordonan de urgen, excepie ridicat de Zhu Zhenxing, Sun
Yumei, Lin Goujin i Lu Jigang nd dosarele nr. 477/2/2010,
nr. 8.458/2/2008, nr. 10.083/2/2009 i, respectiv, nr. 10.048/2/2009
ale Curii de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios
administrativ i fiscal.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare a fost legal ndeplinit. Se prezint domnul
Ioan Budura, interpretul autorizat de limba chinez solicitat
pentru a asigura traducerea n cauz.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele Curii acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate,
invocnd jurisprudena n materie a Curii Constituionale.
C U R T E A,
avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, reine urmtoarele:
Prin ncheierea din 23 februarie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 8.451/2/2009, Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a
contencios administrativ i fiscal a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
prevederilor art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
strinilor n Romnia, excepie ridicat de Fu Limin ntr-o
cauz avnd ca obiect anularea deciziei de returnare a acestuia
de pe teritoriul Romniei.
Prin ncheierile din 8 martie 2010, 5 mai 2010, 11 mai 2010
i 4 mai 2010, pronunate n dosarele nr. 477/2/2010,
nr. 8.458/2/2008, nr. 10.083/2/2009 i, respectiv,
nr. 10.048/2/2009, Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a
contencios administrativ i fiscal a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n
Romnia, excepie ridicat de Zhu Zhenxing, Sun Yumei, Lin
Goujin i, respectiv, Lu Jigang n cauze avnd ca obiect
anularea deciziilor de returnare a acestora de pe teritoriul
Romniei.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se susine
c textele de lege criticate sunt lipsite de precizie i claritate,
astfel nct destinatarul acestora s poat avea o indicare
precis asupra normelor aplicabile n situaia sa i nu protejeaz
suficient strinii mpotriva arbitrariului i abuzurilor Oficiului
Romn pentru Imigrri. Aceast lips de precizie i claritate
favorizeaz situaia ca Oficiul Romn pentru Imigrri, pe baza
unor criterii aleatorii i arbitrare, i fr a ine cont de motivele
obiective prezentate, s aib posibilitatea emiterii unei dispoziii
de returnare de pe teritoriul Romniei, pentru motive aleatorii,
aducnd astfel prejudicii grave dreptului acestuia la un proces
echitabil. Susine c legea ar fi trebuit s fie mai specific pe
aspectul nelesului de edere ilegal, ca motiv de sancionare
prin emiterea unei dispoziii de returnare. n opinia autorilor
excepiei, lipsa de precizie i claritate permite Oficiului Romn
pentru Imigrri s emit o decizie de returnare mpotriva
strinului n acelai moment n care i comunic acestuia decizia
de respingere a cererii de prelungire a regimului tolerrii pe
teritoriul Romniei i nainte de a se pronuna de ctre instana
competent o hotrre irevocabil n cauza sa.
Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios
administrativ i fiscal apreciaz c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierile de sesizare au fost comunicate preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere cu privire la excepia de neconstituionalitate.
C U R T E A,
examinnd ncheierile de sesizare, rapoartele ntocmite de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n
Romnia, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 421 din 5 iunie 2008, care au urmtorul coninut:
Art. 4 alin. (4): (4) Strinii aflai pe teritoriul Romniei sunt
obligai s respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de
a intra i, dup caz, de a rmne pe teritoriul Romniei, s nu
rmn pe teritoriul Romniei peste perioada pentru care li s-a
aprobat ederea, precum i s depun toate diligenele
necesare pentru a iei din Romnia pn la expirarea acestei
perioade.;
Art. 11 alin. (1): (1) Strinii aflai temporar n mod legal n
Romnia pot rmne pe teritoriul statului romn numai pn la
data la care nceteaz dreptul de edere stabilit prin viz sau,
dup caz, prin permisul de edere.
n opinia autorilor excepiei de neconstituionalitate, textele
de lege criticate contravin dispoziiilor art. 21 din Legea
fundamental i ale art. 6 paragraful 1 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale care
consacr dreptul la un proces echitabil.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea observ
c a mai analizat dispoziiile de lege criticate, din aceeai
perspectiv nvederat de autorii excepiei de
neconstituionalitate ce formeaz obiectul prezentei cauze. Prin
mai multe decizii, dintre care poate fi menionat, cu titlu de
exemplu, Decizia nr. 131 din 25 februarie 2010, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 164 din 15 martie
2010, Curtea a respins excepia ca inadmisibil. Cu acele
prilejuri, instana de contencios constituional a observat c
argumentele formulate de autorii excepiei n motivarea pretinsei
neconstituionaliti a textelor de lege criticate constituie, n
realitate, consecine ale modalitii de aplicare n practic a
acestora. Or, lmurirea aspectelor legate de aplicarea i
interpretarea legii la spee individual determinate revine exclusiv
instanelor de judecat nvestite cu soluionarea litigiilor n cadrul
crora au fost ridicate excepiile de neconstituionalitate,
excednd competenei Curii Constituionale. Totodat, Curtea a
reinut c autorii excepiei i-au ntemeiat criticile i pe lipsa din
cuprinsul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 194/2002 a
unor prevederi care s previn posibilitatea apariiei n practic
a situaiilor concrete descrise de acetia n cuprinsul motivrilor
scrise ale excepiei. Curtea Constituional nu poate examina
ns astfel de critici, ntruct, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, aceasta se pronun numai asupra
constituionalitii actelor cu privire la care a fost sesizat, fr
a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.
n prezentele cauze conexate nu au fost expuse argumente
noi, care s justifice pronunarea unei soluii diferite, astfel c
se impune, i n acest caz, respingerea ca inadmisibil a
excepiei de neconstituionalitate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
9
Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
C U R T E A C O N S T I T U I O N A L
n numele legii
D E C I D E:
Respinge, ca inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia, excepie ridicat de Fu Limin, Zhu Zhenxing, Sun
Yumei, Lin Goujin i Lu Jigang n dosarele nr. 8.451/2/2009, nr. 477/2/2010, nr. 8.458/2/2008, nr. 10.083/2/2009 i, respectiv,
nr. 10.048/2/2009 ale Curii de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios administrativ i fiscal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 20 ianuarie 2011.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Valentina Brbeanu
CURTEA CONSTITUIONAL
D E C I Z I A Nr. 65
din 27 ianuarie 2011
referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 103 alin. (8)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice
Ion Predescu preedinte
Aspazia Cojocaru judector
Acsinte Gaspar judector
Mircea tefan Minea judector
Iulia Antoanella Motoc judector
Pusks Valentin Zoltn judector
Tudorel Toader judector
Marieta Safta prim-magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Simona Ricu.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 103 alin. (8) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice,
excepie invocat de Adrian Valentin Dnescu n Dosarul
nr. 1.654/109/2009 al Curii de Apel Piteti Secia comercial
i de contencios administrativ i fiscal.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Preedintele dispune s se fac apelul i n Dosarul
nr. 1.524 D/2010 avnd ca obiect aceeai excepie de
neconstituionalitate, invocat de Mihai Stancu n Dosarul
nr. 2.881/109/2009 al Curii de Apel Piteti Secia comercial
i de contencios administrativ i fiscal.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Curtea, avnd n vedere obiectul excepiilor de
neconstituionalitate ridicate n dosarele nr. 1.209 D/2010 i
nr. 1.524 D/2010, pune n discuie, din oficiu, problema conexrii
cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public apreciaz ca fiind ntrunite
condiiile conexrii dosarelor.
Curtea, n temeiul dispoziiilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea i funcionarea Curii
Constituionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.209 D/2010
la Dosarul nr. 1.524 D/2010, care a fost primul nregistrat.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
nentemeiat, invocnd i jurisprudena Curii Constituionale n
materie.
C U R T E A,
avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, reine urmtoarele:
Prin ncheierea din 19 martie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 1.654/109/2009, Curtea de Apel Piteti Secia
comercial i de contencios administrativ i fiscal a sesizat
Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 103 alin. (8) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile
publice, excepie invocat de Adrian Valentin Dnescu.
Prin ncheierea din 31 martie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 2.881/109/2009, Curtea de Apel Piteti Secia
comercial i de contencios administrativ i fiscal a sesizat
Curtea Constituional cu excepia de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 103 alin. (8) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile
publice, excepie invocat de Mihai Stancu.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se susine,
n esen, c prevederile criticate ncalc principiul separaiei
puterilor n stat, ntruct suspendarea efectelor unui act juridic
nu poate fi analizat i dispus dect de instana judectoreasc
care are competena analizrii valabilitii acestuia. Se mai arat
c prin mecanismul creat n art. 103 alin. (8) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 195/2002 se ncalc n egal msur
att dispoziiile art. 21 privind accesul liber la justiie, ct i ale
art. 25 privind libera circulaie. Aceasta ntruct dispunerea
msurii suspendrii dreptului de a conduce de ctre un organ
administrativ, fr niciun temei de fapt i de drept, doar n baza
unei simple presupuneri, ncalc n mod grav dreptul la liber
circulaie, ce se regsete i n exercitarea dreptului de a
conduce autovehicule, dar i garaniile unui proces echitabil,
care presupun ca msurile s fie luate n cadrul unei proceduri
contradictorii, cu respectarea dreptului la aprare i a prezumiei
de nevinovie. Textul legal criticat ncalc i dispoziiile art. 41
din Constituie, deoarece, de foarte multe ori, carnetul de
conducere reprezint o condiie esenial la momentul angajrii,
mai ales n funcia de ofer, instructor auto, transportator de
marf. n sfrit, se arat c nu subzist niciuna dintre cauzele
expres prevzute de art. 53 din Constituie, privind restrngerea
exerciiului unor drepturi i a unor liberti.
Curtea de Apel Piteti Secia comercial i de
contencios administrativ i fiscal consider c excepia de
neconstituionalitate invocat n cauz este nentemeiat.
n conformitate cu dispoziiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, ncheierile de sesizare au fost comunicate
preedinilor celor dou Camere ale Parlamentului, Guvernului
i Avocatului Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere
asupra excepiei de neconstituionalitate ridicate.
Preedinii Camerelor Parlamentului, Guvernul i
Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere
asupra excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,
examinnd ncheierile de sesizare, rapoartele ntocmite de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 103 alin. (8) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din
3 august 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, avnd
urmtorul cuprins: n situaia n care autoritatea emitent a
permisului de conducere a sesizat instana de judecat potrivit
art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitent a permisului de
conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitrii
dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereaz
pn la rmnerea definitiv i irevocabil a hotrrii
judectoreti. n acest caz, titularul este obligat s se prezinte la
unitatea de poliie pe raza creia domiciliaz, are reedina sau,
dup caz, rezidena normal, n termen de 5 zile de la
comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.
n susinerea neconstituionalitii acestor dispoziii legale,
autorii excepiei invoc nclcarea prevederilor constituionale
ale art. 1 alin. (4) privind separaia puterilor n stat, art. 21
referitoare la accesul liber la justiie, art. 25 referitoare la libera
circulaie, art. 41 privind munca i protecia social a muncii i
art. 53 referitoare la restrngerea exerciiului unor drepturi sau
al unor liberti.
Examinnd excepia de neconstituionalitate astfel cum a fost
formulat, Curtea constat c, prin mai multe decizii, s-a
pronunat asupra constituionalitii dispoziiilor art. 103 alin. (8)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaia pe drumurile publice, din perspectiva unor critici
similare i prin raportare la prevederile art. 1, 21, 25, 41 i 53 din
Legea fundamental.
Astfel, prin Decizia nr. 819 din 3 iunie 2010, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 604 din 26 august
2010, Curtea a constatat c nu poate fi reinut critica formulat
n raport de dispoziiile art. 21 din Constituie, ntruct, potrivit
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cel interesat,
inclusiv autorul excepiei, se poate adresa instanei de
contencios administrativ competente pentru a solicita anularea
n tot sau n parte a actului, repararea pagubei cauzate i,
eventual, reparaii pentru daune morale.
Ct privete critica formulat n raport de art. 53 din
Constituie, prin Decizia nr. 329 din 23 martie 2010, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2010,
Curtea, respingnd ca nentemeiat excepia de
neconstituionalitate, a reinut, n esen, c domeniul de
aplicare a dispoziiilor art. 53 din Constituie este circumscris
restrngerii exerciiului unor drepturi sau al unor liberti
prevzute de Legea fundamental, iar nu restrngerii exerciiului
oricrui drept subiectiv, chiar dac el izvorte dintr-un act
normativ. Cu acel prilej, Curtea a constatat c dispoziiile
art. 103 alin. (8) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 195/2002 nu restrng drepturi sau liberti constituionale, ci
stabilesc posibilitatea autoritii emitente a permisului de
conducere de a dispune, prin ordin, suspendarea exercitrii
dreptului de a conduce autovehicule, atunci cnd aceast
autoritate a sesizat instana de judecat n vederea anulrii
permisului de conducere obinut cu nerespectarea prevederilor
legale. Totodat, Curtea a observat c ntre exercitarea dreptului
de a conduce autovehicule de ctre unele persoane pentru care
exist indicii privind dobndirea permisului de conducere fr a
fi absolvit un curs de pregtire sau fr parcurgerea etapelor de
examinare teoretic i practic ori prin susinerea formal a
acestora i ocrotirea interesului general, care se identific n
acest caz cu necesitatea meninerii siguranei circulaiei pe
drumurile publice, legiuitorul a neles s dea prioritate celui din
urm. Prin aceeai jurispruden, referitor la invocarea
prevederilor art. 1 din Constituie, Curtea a reinut c aceste
dispoziii constituionale nu au relevan n cauza dedus
controlului.
Tot astfel, prin Decizia nr. 830 din 22 iunie 2010, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010,
Curtea a constatat c prevederile art. 103 alin. (8) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 195/2002 nu aduc nicio atingere nici
dispoziiilor art. 25 i art. 41 din Constituie.
ntruct nu au intervenit elemente noi, care s justifice
reconsiderarea acestei jurisprudene, att soluia deciziilor
menionate, ct i argumentele pe care s-a bazat i menin
valabilitatea i n cauza de fa.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
11
Pentru motivele mai sus artate, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
C U R T E A C O N S T I T U I O N A L
n numele legii
D E C I D E:
Respinge ca nentemeiat excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 103 alin. (8) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile publice, excepie invocat de Adrian Valentin Dnescu, respectiv de Mihai
Stancu, n dosarele nr. 1.654/109/2009 i, respectiv, nr. 2.881/109/2009 ale Curii de Apel Piteti Secia comercial i de
contencios administrativ i fiscal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 27 ianuarie 2011.
PREEDINTE,
ION PREDESCU
Prim-magistrat-asistent,
Marieta Safta
CURTEA CONSTITUIONAL
D E C I Z I A Nr. 76
din 27 ianuarie 2011
referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 385
14
alin. 1 i art. 100
din Codul de procedur penal
Ion Predescu preedinte
Aspazia Cojocaru judector
Acsinte Gaspar judector
Mircea tefan Minea judector
Iulia Antoanella Motoc judector
Pusks Valentin Zoltn judector
Tudorel Toader judector
Afrodita Laura Tutunaru magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Iuliana Nedelcu.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 385
14
alin. 1 i art. 100 din Codul de procedur
penal, excepie ridicat de Gheorghe Steco n Dosarul
nr. 370/336/2009 al Curii de Apel Cluj Secia penal i de
minori.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare a fost legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
nentemeiat, sens n care face trimitere la jurisprudena n
materie.
C U R T E A,
avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat
urmtoarele:
Prin ncheierea din 23 iunie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 370/336/2009, Curtea de Apel Cluj Secia penal i de
minori a sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 385
14
alin. 1 i
art. 100 din Codul de procedur penal, excepie ridicat de
Gheorghe Steco n dosarul de mai sus avnd ca obiect
soluionarea unui recurs n materie penal.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c prevederile art. 385
14
alin. 1 din Codul de
procedur penal ncalc dispoziiile constituionale ale art. 21
referitoare la Accesul liber la justiie, precum i pe cele ale art. 6
din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale referitoare la Dreptul la un proces echitabil,
deoarece este nemulumit de faptul c instana de recurs nu
poate administra alte probe testimoniale n afar de declaraia
inculpatului, obligatorie n anumite condiii. Or, n asemenea
condiii, i este afectat dreptul la un proces echitabil, acuzatul
neputndu-se prevala de dreptul de a solicita audierea unor
martori n orice faz a procedurii.
Ct privete dispoziiile art. 100 din Codul de procedur
penal, autorul excepiei susine c aduc atingere dispoziiilor
constituionale ale art. 27 referitoare la Inviolabilitatea
domiciliului i art. 53 referitoare la Restrngerea exerciiului unor
drepturi sau al unor liberti i ale art. 8 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale
referitoare la Dreptul la respectarea vieii private i de familie,
deoarece nu conin suficiente garanii mpotriva unei aplicri
arbitrare.
Curtea de Apel Cluj Secia penal i de minori
opineaz c excepia de neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de
sesizare a fost comunicat preedinilor celor dou Camere ale
Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru a-i
exprima punctele de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Avocatul Poporului consider c dispoziiile legale criticate
sunt constituionale. Astfel, prevederile art. 100 din Codul de
procedur penal nu contravin dispoziiilor constituionale i
internaionale invocate, ci constituie o derogare de la principiul
inviolabilitii domiciliului prin care legiuitorul reglementeaz
percheziia ca msur procesual de strngere a probelor
necesare aflrii adevrului privind svrirea faptei prevzute
de legea penal, condiiile i formele n care aceasta se
efectueaz.
Ct privete critica art. 385
14
alin. 1 din Codul de procedur
penal, Avocatul Poporului arat c nici aceasta nu poate fi
primit, sens n care face trimitere la jurisprudena n materie.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,
examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 385
14
alin. 1 cu denumirea marginal Verificarea
hotrrii i art. 100 cu denumirea marginal Percheziia, ambele
din Codul de procedur penal, care au urmtorul coninut:
Art. 385
14
alin. 1: Instana verific hotrrea atacat pe
baza lucrrilor i materialului din dosarul cauzei i a oricror
nscrisuri noi, prezentate la instana de recurs.;
Art. 100: Cnd persoana creia i s-a cerut s predea
vreun obiect sau vreun nscris dintre cele artate n art. 98
tgduiete existena sau deinerea acestora, precum i ori de
cte ori exist indicii temeinice c efectuarea unei percheziii
este necesar pentru descoperirea i strngerea probelor, se
poate dispune efectuarea acesteia.
Percheziia poate fi domiciliar sau corporal.
Percheziia domiciliar poate fi dispus numai de judector,
prin ncheiere motivat, n cursul urmririi penale, la cererea
procurorului, sau n cursul judecii. n cursul urmririi penale,
percheziia domiciliar se dispune de judectorul de la instana
creia i-ar reveni competena s judece cauza n prim instan
sau de la instana corespunztoare n grad acesteia n a crei
circumscripie se afla sediul parchetului din care face parte
procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea
penal.
Percheziia domiciliar se dispune n cursul urmririi penale
n camera de consiliu, fr citarea prilor. Participarea
procurorului este obligatorie.
n baza ncheierii, judectorul emite de ndat autorizaia de
percheziie, care trebuie s cuprind:
a) denumirea instanei;
b) data, ora i locul emiterii;
c) numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis
autorizaia de percheziie;
d) perioada pentru care s-a emis autorizaia;
e) locul unde urmeaz a se efectua percheziia;
f) numele persoanei la domiciliul sau reedina creia se
efectueaz percheziia;
g) numele nvinuitului sau inculpatului.
Autorizaia poate fi folosit o singura dat.
Percheziia corporal sau asupra vehiculelor poate fi
dispus, dup caz, de organul de cercetare penal, de procuror
sau de judector.
Percheziia domiciliar nu poate fi dispus nainte de
nceperea urmririi penale.
Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c prin
dispoziiile legale criticate sunt nclcate prevederile
constituionale ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justiie,
art. 27 referitoare la Inviolabilitatea domiciliului i art. 53
referitoare la Restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor
liberti, precum i ale art. 6 i art. 8 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale
referitoare la Dreptul la un proces echitabil i la Dreptul la
respectarea vieii private i de familie.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c dispoziiile art. 385
14
alin. 1 din Codul de procedur
penal au mai fost supuse controlului su din perspectiva unor
critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.069 din 14 octombrie
2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 769
din 17 noiembrie 2008, i Decizia nr. 240 din 12 septembrie
2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 744
din 11 octombrie 2002, Curtea Constituional a statuat c
prevederile criticate sunt constituionale.
Cu acele prilejuri a reinut c dispoziiile procesual penale
criticate nu interzic n vreun fel prii s-i susin cauza n
condiii care s nu o dezavantajeze n raport cu prile adverse
ori s beneficieze de toate garaniile procesuale pentru aprarea
drepturilor i intereselor sale legitime, n concordan cu
prevederile constituionale.
De altfel, procedura de judecat, care cuprinde i sistemul
probator, respectiv obiectul judecii n recurs, constituie
atributul exclusiv al legiuitorului, fiind aadar o aplicare a
prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituie. Faptul c, potrivit
dispoziiilor de lege criticate, instana de recurs nu poate
administra probe testimoniale noi nu constituie o nclcare a
dreptului la un proces echitabil. Inculpatul are posibilitatea de a
cere administrarea probelor considerate necesare, cu ocazia
judecrii apelului, iar recursul declarat mpotriva unei hotrri
care, potrivit legii, nu poate fi atacat cu apel nu este limitat la
motivele de casare prevzute n art. 385
9
. Pe de alt parte, n
cazul n care se constat c sunt necesare probe noi, instana
poate s admit recursul i s dispun rejudecarea cauzei de
ctre instana de recurs.
ntruct nu au intervenit elemente noi, de natur s
determine schimbarea acestei jurisprudene, att
considerentele, ct i soluia deciziei menionate i pstreaz
valabilitatea i n prezenta cauz.
Ct privete excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor
art. 100 din Codul de procedur penal care reglementeaz
procedura percheziiei domiciliare, Curtea constat c nu pot fi
primite criticile autorului n sensul c nu se prevd suficiente
garanii mpotriva unui eventual arbitrariu.
Astfel, nsei prevederile art. 27 din Constituie, dup ce
statueaz cu privire la regula inviolabilitii domiciliului, instituie
o excepie potrivit creia, prin lege, se poate deroga de la acest
principiu n cazul aprrii ordinii publice. Or, potrivit art. 100 din
Codul de procedur penal, tgduirea existenei ori deinerii
vreunui obiect nscris n art. 98 din acelai cod justific luarea
msurilor ce se impun pentru prezervarea dezideratului public
mai sus enunat. De asemenea, n acord cu Legea
fundamental, percheziia domiciliar se dispune att n cursul
urmririi penale, ct i n cursul judecii numai de judector,
printr-o ncheiere motivat, fcndu-se ntotdeauna n prezena
unor martori asisteni i a persoanei de la care se ridic obiecte
ori nscrisuri, iar n lipsa acesteia din urm, n prezena unui
reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin, avnd
capacitate de exerciiu. Totodat, organul judiciar este obligat
s se limiteze la ridicarea numai a obiectelor i nscrisurilor care
au legtur cu fapta svrit, cu excepia obiectelor sau
nscrisurilor a cror circulaie sau deinere este interzis i care
se ridic totdeauna.
Astfel, legiuitorul a prevzut suficiente garanii care s
nlture arbitrariul n dispunerea msurii care are drept scop, n
acord cu dispoziiile art. 53 din Constituie, nu numai aprarea
ordinii publice, ci i pe cea referitoare la desfurarea instruciei
penale.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
13
Pentru considerentele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
C U R T E A C O N S T I T U I O N A L
n numele legii
D E C I D E:
Respinge ca nentemeiat excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 385
14
alin. 1 i art. 100 din Codul de
procedur penal, excepie ridicat de Gheorghe Steco n Dosarul nr. 370/336/2009 al Curii de Apel Cluj Secia penal i de
minori.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 27 ianuarie 2011.
PREEDINTE,
ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
CURTEA CONSTITUIONAL
D E C I Z I A Nr. 78
din 27 ianuarie 2011
referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 385
15
pct. 2 lit. d)
din Codul de procedur penal
Ion Predescu preedinte
Aspazia Cojocaru judector
Acsinte Gaspar judector
Mircea tefan Minea judector
Iulia Antoanella Motoc judector
Pusks Valentin Zoltn judector
Tudorel Toader judector
Afrodita Laura Tutunaru magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Iuliana Nedelcu.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 385
15
pct. 2 lit. d) din Codul de procedur
penal, excepie ridicat de Achira Husin n Dosarul
nr. 3/110/2004 al naltei Curi de Casaie i Justiie Secia
penal.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare a fost legal ndeplinit.
La dosar, partea Maria Vinca a depus o cerere prin care
solicit acordarea unui nou termen de judecat n vederea
angajrii unui aprtor, artnd totodat c nu a fost citat.
Reprezentantul Ministerului Public se opune cererii
formulate.
Curtea, avnd n vedere c partea a fost citat la adresa
menionat n citativul instanei de drept comun i innd seama
de mprejurarea c de la data pronunrii ncheierii de sesizare,
respectiv 23 iunie 2010, i pn n prezent s-a scurs un interval
suficient n vederea pregtirii aprrii, n temeiul dispoziiilor
art. 156 alin. 1 din Codul de procedur civil coroborate cu ale
art. 14 din Legea nr. 47/1992, dispune respingerea cererii
formulate.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei ca nentemeiat.
C U R T E A,
avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat
urmtoarele:
Prin ncheierea din 23 iunie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 3/110/2004, nalta Curte de Casaie i Justiie Secia
penal a sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 385
15
pct. 2 lit. d)
din Codul de procedur penal, excepie ridicat de Achira
Husin n dosarul de mai sus avnd ca obiect soluionarea unui
recurs n materie penal.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c prevederile legale menionate ncalc
dispoziiile constituionale ale art. 20 alin. (1) referitoare la
tratatele internaionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3)
referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum i ale art. 2
din Protocolul nr. 7 adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale referitoare la
Dreptul la dou grade de jurisdicie n materie penal, deoarece
n situaia reglementat de textele contestate se va pronuna,
de ctre o jurisdicie superioar, o hotrre care devine definitiv
i executorie, privndu-l pe inculpat de o judecat a unei
instane superioare care, la rndul su, s cenzureze hotrrea
instanei inferioare. Arat c, dup rejudecare de ctre instana
de recurs, este posibil s se pronune o hotrre nelegal i
netemeinic, care ns nu mai poate fi cenzurat.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
14
nalta Curte de Casaie i Justiie Secia penal
opineaz c excepia de neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de
sesizare a fost comunicat preedinilor celor dou Camere ale
Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru a-i
exprima punctele de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,
examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 385
15
pct. 2 lit. d) cu denumirea marginal
Soluiile din Codul de procedur penal, care au urmtorul
coninut:
Instana, judecnd recursul, pronun una din urmtoarele
soluii: [...]
2. admite recursul, casnd hotrrea atacat i: [...]
d) dispune rejudecarea de ctre instana de recurs n cazurile
prevzute n art. 385
9
alin. 1 pct. 1120, precum i n cazul
prevzut n art. 385
6
alin. 3.
Autorul excepiei de neconstituionalitate susine c prin
dispoziiile legale criticate sunt nclcate prevederile
constituionale ale art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele
internaionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3)
referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum i ale art. 2
din Protocolul nr. 7 adiional la Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale referitoare la
Dreptul la dou grade de jurisdicie n materie penal.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c dispoziiile legale criticate au mai fost supuse
controlului su din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu
prilejul pronunrii Deciziei nr. 839 din 24 iunie 2010, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 476 din 12 iulie
2010, Curtea Constituional a respins ca nentemeiat excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 385
15
pct. 2 lit. d) din
Codul de procedur penal, constatnd c dispoziiile legale
criticate nu conin nicio dispoziie de natur s ncalce dreptul la
un proces echitabil. Dimpotriv, prin textele contestate s-a avut
n vedere dreptul prilor la un proces echitabil i la soluionarea
acestuia ntr-un termen rezonabil de ctre o instan
independent i imparial. Astfel, inculpatul are posibilitatea pe
parcursul ntregului proces penal s expun toate aprrile sale,
poate propune instanei administrarea de probe n aprarea sa,
dac acestea sunt pertinente, concludente i utile cauzei.
De asemenea, prevederile legale invocate, [...], sunt menite
s garanteze dreptul tuturor prilor de a beneficia de un proces
echitabil. [...] Astfel, scopul acestei ci de atac const tocmai n
asigurarea unui control judectoresc al legalitii i al aflrii
adevrului n judecarea i soluionarea cauzelor penale de prima
instan sau de instana de apel, aspect de natur s contribuie
la ndeplinirea exigenelor care condiioneaz ntr-o societate
democratic procesul echitabil.
n plus, procedura de judecat, care cuprinde pe lng
sistemul probator i obiectul judecii n recurs, constituie
atributul exclusiv al legiuitorului, fiind aadar o aplicare a
prevederilor art. 61 din Constituie, cu att mai mult cu ct, n
legislaia procedural penal romn, recursul este, de regul, al
treilea grad de jurisdicie, art. 2 din Protocolul nr. 7 adiional la
Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale consacrnd doar obligaia statelor membre de a
institui un minim de dou grade de jurisdicie.
Deoarece pn n prezent nu au intervenit elemente noi, de
natur s determine schimbarea acestei jurisprudene,
considerentele deciziei mai sus menionate i pstreaz
valabilitatea i n cauza de fa.
Pentru considerentele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
C U R T E A C O N S T I T U I O N A L
n numele legii
D E C I D E:
Respinge ca nentemeiat excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 385
15
pct. 2 lit. d) din Codul de procedur
penal, excepie ridicat de Achira Husin n Dosarul nr. 3/110/2004 al naltei Curi de Casaie i Justiie Secia penal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 27 ianuarie 2011.
PREEDINTE,
ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
15
CURTEA CONSTITUIONAL
D E C I Z I A Nr. 81
din 27 ianuarie 2011
referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 148 alin. 1 lit. f)
din Codul de procedur penal
Ion Predescu preedinte
Aspazia Cojocaru judector
Acsinte Gaspar judector
Mircea tefan Minea judector
Iulia Antoanella Motoc judector
Pusks Valentin Zoltn judector
Tudorel Toader judector
Afrodita Laura Tutunaru magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Iuliana Nedelcu.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedur
penal, excepie ridicat de Dnu Stoica n Dosarul
nr. 664/1.372/2009 al Tribunalului pentru Minori i Familie
Braov i care formeaz obiectul Dosarului Curii Constituionale
nr. 1.893D/2010.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare a fost legal ndeplinit.
Curtea dispune a se face apelul i n Dosarul
nr. 1.947D/2010, avnd ca obiect excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul
de procedur penal, excepie ridicat de Lucian Marian Torj n
Dosarul nr. 4.355/30/2010 al Tribunalului Timi Secia penal.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare a fost legal ndeplinit.
n acest dosar, partea Daniel Cioan a adus la cunotina
Curii mprejurarea c, din motive obiective, nu se poate
prezenta, sens n care las la aprecierea instanei de contencios
constituional modul de soluionare a excepiei.
Curtea, din oficiu, pune n discuie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public, avnd n vedere
dispoziiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea i funcionarea Curii Constituionale, nu se opune
conexrii dosarelor.
Curtea, avnd n vedere identitatea de obiect al cauzelor, n
temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea
i funcionarea Curii Constituionale, dispune conexarea
Dosarului nr. 1.947D/2010 la Dosarul nr. 1.893D/2010, care a
fost primul nregistrat.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate ca
nentemeiat.
C U R T E A,
avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, constat
urmtoarele:
Prin ncheierile din 26 mai 2010 i 27 aprilie 2010, pronunate
n dosarele nr. 664/1.372/2009 i nr. 4.355/30/2010, Tribunalul
pentru Minori i Familie Braov i Tribunalul Timi Secia
penal au sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 148 alin. 1 lit. f) din
Codul de procedur penal. Excepia a fost ridicat de Dnu
Stoica i Lucian Marian Torj n dosarele de mai sus avnd ca
obiect soluionarea unor cauze penale.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorii
acesteia susin c prevederile legale menionate ncalc
dispoziiile constituionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la
dreptul la un proces echitabil i art. 23 alin. (11) referitoare la
prezumia de nevinovie, deoarece permit privarea de libertate
n absena unei hotrri judectoreti definitive de condamnare.
Tribunalul pentru Minori i Familie Braov opineaz c
excepia de neconstituionalitate este nentemeiat, sens n care
face trimitere la jurisprudena n materie.
Tribunalul Timi Secia penal opineaz c excepia de
neconstituionalitate este inadmisibil, deoarece se solicit Curii
completarea prevederilor contestate.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierile de
sesizare au fost comunicate preedinilor celor dou Camere
ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului Poporului, pentru
a-i exprima punctele de vedere asupra excepiei de
neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,
examinnd ncheierile de sesizare, rapoartele ntocmite de
judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedur penal,
cu denumirea marginal Condiiile i cazurile n care se dispune
arestarea inculpatului, care au urmtorul coninut: Msura
arestrii preventive a inculpatului poate fi luat dac sunt
ntrunite condiiile prevzute n art. 143 i exist vreunul dintre
urmtoarele cazuri: [...]
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
16
f) inculpatul a svrit o infraciune pentru care legea
prevede pedeapsa deteniunii pe via sau pedeapsa nchisorii
mai mare de 4 ani i exist probe c lsarea sa n libertate
prezint un pericol concret pentru ordinea public.
Autorii excepiei de neconstituionalitate susin c prin
dispoziiile legale criticate sunt nclcate prevederile
constituionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un
proces echitabil i art. 23 alin. (11) referitoare la prezumia de
nevinovie.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c asupra soluiei legislative criticate n prezenta cauz
s-a mai pronunat prin Decizia nr. 76 din 8 februarie 2005,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din
22 februarie 2005. Cu acel prilej, Curtea a constat c dispoziiile
art. 148 din Codul de procedur penal, care prevd cazurile i
condiiile n care poate fi dispus msura arestrii preventive,
dezvluie natura juridic a msurii procesuale examinate, aceea
de mijloc de dinamizare a urmririi penale i a procesului penal
n general. Din interpretarea raional a dispoziiilor art. 148
alin. 1 lit. f) din Codul de procedur penal nu rezult c
inculpatului i se imput svrirea unei infraciuni, fapt care nu
poate fi stabilit dect prin hotrre judectoreasc de
condamnare rmas definitiv, ci c exist probe sau indicii
considerate ca fiind temeinice, n raport cu stadiul n care se afl
procesul penal, despre svrirea unei infraciuni. Folosirea n
textul contestat a termenului infraciune n locul celui de fapt
prevzut de legea penal are o semnificaie pur tehnic,
aceasta desemnnd ncadrarea faptei, cu privire la care exist
probe sau indicii temeinice c a fost svrit de inculpat, ntr-un
anumit text de lege, care prevede fapta ca infraciune i o
sancioneaz cu o pedeaps de o anumit gravitate. De aceea,
nu se poate susine c dispoziiile legale examinate ar fi contrare
prevederilor art. 23 alin. (11) din Constituie privitoare la
prezumia de nevinovie.
De asemenea, Curtea nu poate primi nici critica referitoare la
nclcarea dreptului la un proces echitabil, deoarece, aa cum
s-a artat mai sus, pe baza dispoziiilor legale criticate,
inculpatul nu este considerat vinovat de svrirea infraciunii,
ci se constat numai c exist probe sau indicii c inculpatul a
svrit o infraciune de o anumit gravitate, temei suficient
pentru a se putea lua msura arestrii preventive ca mijloc
pentru desfurarea normal a procesului penal, astfel cum se
prevede i n art. 5 pct. 1 lit. c) din Convenia pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale. Pe de alt parte,
garaniile procesuale pe care legea le ofer inculpatului i, n
special, dreptul acestuia de a se plnge mpotriva msurii
arestrii preventive atest conformitatea dispoziiilor legale
criticate cu prevederile art. 23 din Constituie, care impun ca
msura arestrii preventive s se ia numai n cazurile i cu
procedura prevzute de lege. Astfel, ncheierea prin care se
dispune msura privativ de libertate este supus cilor de atac,
punerea n libertate a celui arestat fiind obligatorie dac motivele
care au stat la baza ei au disprut i, nu n ultimul rnd,
persoana arestat preventiv are dreptul s cear punerea sa n
libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauiune. n plus,
n faza de judecat, instana este datoare s verifice periodic i
nu mai trziu de 60 de zile legalitatea i temeinicia arestrii
preventive i s dispun punerea de ndat n libertate a
inculpatului dac temeiurile care au determinat arestarea
preventiv au ncetat ori dac instana constat c nu exist
temeiuri noi care s justifice msura privrii de libertate.
Deoarece pn n prezent nu au intervenit elemente noi, de
natur s determine schimbarea acestei jurisprudene,
considerentele deciziei mai sus menionate i pstreaz
valabilitatea i n cauza de fa.
Pentru considerentele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
C U R T E A C O N S T I T U I O N A L
n numele legii
D E C I D E:
Respinge ca nentemeiat excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedur
penal, excepie ridicat de Dnu Stoica, n Dosarul nr. 664/1.372/2009 al Tribunalului pentru Minori i Familie Braov i de Lucian
Marian Torj n Dosarul nr. 4.355/30/2010 al Tribunalului Timi Secia penal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 27 ianuarie 2011.
PREEDINTE,
ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
17
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
pentru modificarea i completarea unor acte normative i stabilirea unor msuri
n domeniul proteciei sociale
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i avnd n vedere dispoziiile art. III alin. (2) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 108/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj
i stimularea ocuprii forei de munc,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. I. Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 174/2002, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificrile
i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 8. (1) Persoanele prevzute la art. 17 alin. (2) lit. a)
din lege se consider c nu au reuit sau nu au putut s se
ncadreze n munc dac fac dovada c n perioada de 60 de
zile de la data absolvirii s-au nregistrat la ageniile pentru
ocuparea forei de munc judeene sau a municipiului Bucureti
ori la ali furnizori de servicii specializate pentru stimularea
ocuprii forei de munc, acreditai n condiiile legii sau care nu
se supun potrivit legii condiiei de acreditare, n vederea medierii
pentru ncadrare n munc.
(2) Dovada nregistrrii la furnizorii de servicii specializate
pentru stimularea ocuprii forei de munc, prevzui la alin. (1),
se face cu o adeverin eliberat de furnizori, prin care se
certific data nregistrrii persoanei n evidenele proprii.
2. La articolul 18, alineatele (1)(5) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
Art. 18. (1) n vederea certificrii stagiilor de cotizare i a
stabilirii dreptului la indemnizaie de omaj, angajatorii au
obligaia de a elibera persoanelor crora le nceteaz raporturile
de munc sau de serviciu o adeverin din care s rezulte baza
lunar de calcul al contribuiei individuale la bugetul asigurrilor
pentru omaj, stabilit potrivit titlului IX
2
Contribuii sociale
obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru fiecare lun din
ultimele 12 luni, nainte de data ncetrii raporturilor de munc
sau de serviciu, pentru care acetia au reinut i au virat la
bugetul asigurrilor pentru omaj contribuia individual
prevzut la art. 27 din lege i au pltit contribuia datorat de
angajator prevzut la art. 26 din lege, potrivit modelului
prevzut n anexa nr. 26, precum i, dup caz, urmtoarele:
a) dac nregistreaz debite la bugetul asigurrilor pentru
omaj;
b) perioada pentru care nu s-au pltit contribuiile la bugetul
asigurrilor pentru omaj i suma aferent acestei perioade;
c) dac se regsesc n una dintre situaiile prevzute la
art. 34 alin. (2) din lege.
(2) Adeverina prevzut la alin. (1) va conine i date cu
privire la perioadele n care s-a prestat activitatea, perioadele n
care raporturile de munc sau de serviciu au fost suspendate,
precum i data i motivul ncetrii acestora, date care se verific
i se certific de ageniile pentru ocuparea forei de munc pe
baza nscrisurilor efectuate n carnetul de munc, pentru
perioadele pn la data de 31 decembrie 2010, i pe baza
informaiilor care se pun la dispoziia ageniilor pentru ocuparea
forei de munc de inspecia muncii, pentru perioade ulterioare
datei de 31 decembrie 2010.
(3) Adeverina prevzut la alin. (1) se verific i se certific
n ceea ce privete datele referitoare la baza de calcul al
contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru omaj de
ageniile pentru ocuparea forei de munc, pe baza informaiilor
cuprinse n declaraiile lunare privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit si evidena nominal a
persoanelor asigurate, prevzute la titlul IX
2
Contribuii sociale
obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, depuse de angajator, care se pun la
dispoziia ageniilor pentru ocuparea forei de munc electronic,
din sistemul informatic al Ministerului Finanelor Publice.
(4) n situaia n care pn la data de 31 decembrie 2010 nu
exist ntocmit carnet de munc, dovada existenei unor
raporturi de munc sau de serviciu pn la data de
31 decembrie 2010 se efectueaz cu alte acte prevzute de
lege.
(5) n situaia n care sunt identificate neconcordane ntre
coninutul adeverinei i informaiile din cuprinsul declaraiilor
prevzute la alin. (3) depuse de angajator i/sau nscrisurile
efectuate n carnetul de munc pn la data de 31 decembrie
2010 ori se constat c angajatorul nu a depus potrivit
prevederilor legale declaraia lunar, ageniile pentru ocuparea
forei de munc solicit n scris angajatorului corectarea
respectivelor documente i depunerea lor la agenia pentru
ocuparea forei de munc n termen de 5 zile lucrtoare de la
data primirii solicitrii, cu excepia declaraiei lunare care se
depune potrivit titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din
Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.
3. La articolul 19, alineatul (4) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Procedura privind declararea lunar de ctre angajatori
a evidenei nominale a asigurailor i a obligaiilor de plat la
bugetul asigurrilor pentru omaj este cea stabilit la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare.
4. La articolul 19
1
, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 19
1
. (1) Prin salariu de baz lunar brut pe ultimele
12 luni de stagiu de cotizare, prevzut la art. 39 alin. (2) lit. b) din
lege, se nelege baza lunar de calcul al contribuiei individuale
la bugetul asigurrilor pentru omaj prevzut la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, pe ultimele 12 luni n care
s-a realizat stagiul de cotizare.
5. La articolul 19
1
, dup alineatul (2) se introduc ase noi
alineate, alineatele (3)(8), cu urmtorul cuprins:
(3) Pentru persoanele fizice care au realizat venituri de
natur profesional pentru care, potrivit prevederilor art. III din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 58/2010 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 i alte msuri
financiar-fiscale, aprobat prin Legea nr. 279/2010, cu
modificrile ulterioare, s-a datorat i s-a pltit contribuia
individual de asigurri pentru omaj, la determinarea sumei
calculate prin aplicarea unei cote procentuale difereniate n
funcie de stagiul de cotizare, prevzut la art. 39 alin. (2) lit. b)
din lege, se vor avea n vedere veniturile determinate prin
aplicarea asupra veniturilor realizate de persoanele asigurate
obligatoriu pentru activitile desfurate pe baza contractelor
de drepturi de autor i drepturi conexe definite potrivit art. 7
alin. (1) pct. 13
1
din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, i/sau pe baza contractelor/conveniilor
ncheiate potrivit Codului civil a unui coeficient rezultat ca raport
ntre cota de contribuie individual de asigurri pentru omaj i
cota de contribuie datorat la bugetul asigurrilor pentru omaj
potrivit legii, de ctre persoanele asigurate n baza contractului
de asigurare pentru omaj.
(4) ncepnd cu declararea contribuiilor sociale datorate
conform legii, potrivit titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii
din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
numrul de zile cu norm ntreag lucrate n lun, folosite la
stabilirea stagiului de cotizare, pe baza informaiilor cuprinse n
declaraiile lunare privind obligaiile de plat a contribuiilor
sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate, depuse de angajator, potrivit prevederilor legale, i
puse la dispoziia ageniilor pentru ocuparea forei de munc,
pe cale electronic, din sistemul informatic al Ministerului
Finanelor Publice, se calculeaz prin mprirea numrului de
ore efectiv lucrate n lun, n care se includ i orele suspendate
n lun pentru incapacitate temporar de munc suportat de
angajator, conform legii, la numrul de ore reprezentnd timpul
normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
Rezultatul obinut se coreleaz cu numrul de zile lucrtoare n
lun. n situaia n care rezultatul obinut este egal cu numrul de
zile lucrtoare n lun, stagiul de cotizare este egal cu o lun. n
situaia n care rezultatul obinut este mai mic dect numrul de
zile lucrtoare n lun, la stabilirea stagiului de cotizare se iau n
considerare numai zilele cu norm ntreag lucrate n lun,
calculate potrivit modalitii de calcul. n situaia n care rezultatul
obinut ca urmare a aplicrii formulei este exprimat n fraciuni de
zile cu norm ntreag lucrat n lun, orele care corespund unei
fraciuni de zile cu norm ntreag lucrat n lun vor fi
considerate ca o zi cu norm ntreag lucrat n lun.
(5) Pentru asiguraii cu mai multe contracte individuale de
munc, numrul de zile cu norm ntreag lucrate n lun,
folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se obine prin
nsumarea numrului de zile cu norm ntreag lucrate n lun,
folosite la stabilirea stagiului de cotizare, calculate conform
alin. (4), pentru fiecare contract individual de munc.
(6) Prin excepie de la dispoziiile alin. (4) teza 1, pentru
perioadele n care se aplic scutire de la plata contribuiilor la
bugetul asigurrilor pentru omaj i constituie stagiu de cotizare
fr plata contribuiei, potrivit dispoziiilor legale, numrul de zile
cu norm ntreag lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului
de cotizare, se calculeaz cu formula: numrul de ore efectiv
lucrate n lun, n care se includ i orele suspendate n lun
pentru incapacitate temporar de munc suportat de angajator
conform legii, la care se adaug numrul de ore suspendate n
lun n temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru care se beneficiaz
de scutire de la plata contribuiilor sociale la bugetul asigurrilor
pentru omaj n condiiile legii, iar rezultatul se mparte la
numrul de ore reprezentnd timpul normal de lucru, conform
tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
(7) Prin excepie de la dispoziiile alin. (4) teza 1, pentru
perioada pentru care se aplic scutirea de la plata contribuiei
datorate de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj n
condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 13/2010 privind
reglementarea unor msuri n vederea stimulrii crerii de noi
locuri de munc i diminurii omajului n anul 2010, aprobat
prin Legea nr. 185/2010, numrul de zile cu norm ntreag
lucrate n lun, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se
calculeaz cu formula: numrul de ore efectiv lucrate n lun, n
care se includ i orele suspendate n lun pentru incapacitate
temporar de munc suportat de angajator, conform legii, la
care se adaug numrul de ore suspendate n lun, conform
legii, n care nu se includ orele suspendate pentru incapacitate
temporar de munc suportat de angajator conform legii, iar
rezultatul se mparte la numrul de ore reprezentnd timpul
normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).
(8) Pentru persoanele care realizeaz venituri din drepturi de
autor i drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13
1
din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i pentru persoanele care realizeaz venituri din
activiti profesionale desfurate n baza contractelor/
conveniilor ncheiate potrivit Codului civil, perioadele n care
s-au datorat i s-au pltit contribuiile individuale de asigurri
pentru omaj potrivit prevederilor legale constituie stagiu de
cotizare n sistemul asigurrilor pentru omaj, potrivit art. III
alin. (25) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 58/2010,
aprobat prin Legea nr. 279/2010, cu modificrile ulterioare.
6. Dup articolul 20 se introduce un nou articol,
articolul 20
1
, cu urmtorul cuprins:
Art. 20
1
. (1) Obligaia prevzut la art. 41 alin. (1) lit. e)
din lege se consider ndeplinit n situaia n care ntiinarea n
scris cu privire la apariia strii de incapacitate temporar de
munc n cazul persoanei beneficiare de indemnizaie de omaj
se realizeaz prin transmiterea, n termen de 24 de ore de la
data acordrii concediului medical, a unei declaraii pe propria
rspundere din care s rezulte seria i numrul certificatului de
concediu medical, data acordrii acestuia, numele medicului
prescriptor i unitatea n care funcioneaz acesta, datele de
identificare ale persoanei creia i s-a eliberat certificatul de
concediu medical i adresa la care aceasta persoan va locui pe
perioada valabilitii concediului medical.
(2) Declaraia pe propria rspundere prevzut la alin. (1) se
poate transmite prin una dintre urmtoarele modaliti de
comunicare: fax, pot, e-mail sau prin depunerea acesteia la
agenia pentru ocuparea forei de munc unde este nregistrat
persoana beneficiar de indemnizaie de omaj, n numele
acestei persoane, de ctre un membru de familie sau, dup caz,
de ctre o alt persoan.
(3) Termenul de 24 de ore de la data acordrii concediului
medical prevzut la art. 41 alin. (1) lit. e) din lege i la alin. (1)
din prezentul articol se ndeplinete la sfritul zilei urmtoare
datei n care s-a acordat concediul medical, n situaia n care
aceasta nu este declarat zi nelucrtoare, sau n prima zi
lucrtoare, n situaia n care acordarea concediului medical s-a
realizat n zilele declarate nelucrtoare, sau la mplinirea
termenului.
7. La articolul 24, alineatul (3) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) n cazul persoanelor crora le-a ncetat plata
indemnizaiei de omaj pentru motivul prevzut la art. 44 lit. b)
din lege i care ncheie un nou contract de asigurare, perioada
de cotizare realizat anterior acordrii indemnizaiei de omaj
se ia n calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevzut
la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, n condiiile prevzute la art. 37
1
din lege.
8. Articolul 25 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 25. Prin refuz nejustificat, prevzut la art. 44 lit. d) i
e) din lege, se nelege situaia n care beneficiarul indemnizaiei
de omaj nu accept soluiile legate de ncadrarea n munc
sau, dup caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza
consilierii sau medierii, precum i situaia n care nu a prezentat
dovada prevzut la art. 41 alin. (1
2
) din lege.
9. La articolul 43
3
alineatul (2), litera c) se abrog.
10. La articolul 43
3
alineatul (2), litera e) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
e) declaraie pe propria rspundere a angajatorului din care
s rezulte c n ultimii 2 ani de la data angajrii acesta nu a mai
fost n raporturi de munc sau de serviciu cu persoana
respectiv, nu avea obligaia, potrivit legii, de a o angaja i a
meninut raporturile de munc sau de serviciu ale persoanei
pentru o perioad de 12 luni, pentru absolvenii care nu au
beneficiat de prima prevzut la art. 73
1
alin. (1) din lege. n
situaia n care absolvenii au beneficiat de prima prevzut la
art. 73
1
alin. (1) din lege, condiia privind meninerea raporturilor
de munc sau de serviciu pentru o perioad de 12 luni se
verific pe baza informaiilor care se pun la dispoziia ageniilor
pentru ocuparea forei de munc de inspecia muncii.
11. La articolul 54, alineatul (4) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Pentru verificarea i acordarea sumei lunare cuvenite
potrivit art. 80 din lege, precum i a scutirii de la plata contribuiei
prevzute la alin. (3), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor
legale, declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
18
sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate aferent lunii respective, prevzut la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, iar la agenia pentru
ocuparea forei de munc judeean, respectiv a municipiului
Bucureti, un tabel nominal ntocmit conform modelului prevzut
n anexa nr. 16, nsoit de copii de pe pontaj i de pe statul de
plat.
12. La articolul 60, alineatul (5) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(5) Pentru verificarea i acordarea sumei lunare cuvenite
conform art. 85 din lege, precum i a scutirii de la plata contribuiei
prevzute la alin. (4), angajatorii vor depune, potrivit prevederilor
legale, declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate
aferent lunii respective, prevzut la titlul IX
2
Contribuii sociale
obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, iar la agenia pentru ocuparea forei de munc
judeean, respectiv a municipiului Bucureti, un tabel nominal
ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 20, nsoit de
copii de pe pontaj i de pe statul de plat, precum i, dup caz, o
declaraie pe propria rspundere dat prin reprezentantul legal al
angajatorului, din care s rezulte c, n raport cu numrul de
angajai, angajatorul i-a ndeplinit obligaia potrivit legii de a
angaja persoane cu handicap, respectiv c nu are, potrivit legii,
obligaia de a angaja persoane cu handicap.
13. La articolul 61, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazul n care suma cuvenit este mai mare, diferena
se recupereaz prin intermediul ageniei pentru ocuparea forei
de munc judeene, respectiv a municipiului Bucureti, din
bugetul asigurrilor pentru omaj, n termen de 5 zile lucrtoare
de la data de 1 a lunii urmtoare expirrii termenului prevzut de
lege pentru depunerea declaraiei privind obligaiile de plat a
contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a
persoanelor asigurate aferent lunii respective, prevzut la
titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003,
cu modificrile i completrile ulterioare.
14. La articolul 61
1
, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 61
1
. (1) Pentru a beneficia de drepturi bneti lunare,
acordate potrivit prevederilor legale sub form de scutiri de la
plata contribuiei sau deduceri din contribuia pe care angajatorul
are obligaia de a o plti lunar la bugetul asigurrilor pentru
omaj, angajatorii care au ncheiate convenii cu ageniile pentru
ocuparea forei de munc judeene, respectiv a municipiului
Bucureti, au obligaia de a depune, potrivit prevederilor legale,
declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate aferent lunii respective, prevzut la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, i documentele prevzute
de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pn la expirarea
termenului legal pentru depunerea declaraiei lunare.
15. Dup articolul 61
1
se introduce un nou articol,
articolul 61
2
, cu urmtorul cuprins:
Art. 61
2
. (1) n situaia angajatorilor persoane juridice care
au sucursale i/sau puncte de lucru, ncheierea conveniilor n
baza crora se acord, dup caz, subveniile deductibile,
scutirile sau reducerile contribuiilor datorate de angajator,
efectuate n temeiul legii, se realizeaz ntre respectivii
angajatori, denumii n continuare uniti centrale, i ageniile
pentru ocuparea forei de munc judeene, respectiv a
municipiului Bucureti, n a cror raz teritorial acetia i au
sediul.
(2) Subveniile, scutirile i reducerile din contribuiile la
bugetul asigurrilor pentru omaj se opereaz la nivelul unitilor
centrale, care pot efectua regularizri ntre sumele datorate de
ctre sucursalele i/sau punctele lor de lucru i sumele pe care
le are de recuperat pe seama acelor sucursale i/sau puncte de
lucru care au dreptul la subvenii, scutiri i reduceri ale
contribuiilor datorate, mai mari dect volumul acestora.
(3) Controlul asupra respectrii condiiilor n care au fost
ncheiate conveniile se efectueaz de ctre organele de control
msuri active din cadrul ageniilor pentru ocuparea forei de
munc judeene i a municipiului Bucureti, care au ncheiat
conveniile, respectiv de ctre organele de control msuri active
din cadrul ageniilor pentru ocuparea forei de munc judeene
i a municipiului Bucureti, n a cror raz teritorial i au sediul
i i desfoar activitatea sucursalele i/sau punctele de lucru
ale unitilor centrale, la solicitarea ageniilor pentru ocuparea
forei de munc judeene i a municipiului Bucureti care au
ncheiat conveniile.
16. La anexa nr. 15 punctul 2, litera d) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
d) s depun, pentru verificarea i acordarea sumelor
cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraia
privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe
venit i evidena nominal a persoanelor asigurate aferent lunii
respective, prevzut la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, iar la agenia pentru ocuparea forei de
munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, tabelul
prevzut de lege n acest sens, nsoit de copii de pe pontaj i
de pe statul de plat;.
17. La anexa nr. 16, nota de subsol corespunztoare
celui de-al patrulea asterisc se modific i va avea
urmtorul cuprins:
****) Coloana 6 se completeaz cu sumele pltite absolvenilor
reprezentnd elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuiei datorate
de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit dispoziiilor titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.
18. La anexa nr. 19 punctul 2, litera e) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
e) s depun, pentru verificarea i acordarea sumelor
cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraia
privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe
venit i evidena nominal a persoanelor asigurate aferent lunii
respective, prevzut la titlul IX
2
Contribuii sociale obligatorii
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, iar la agenia pentru ocuparea forei de
munc judeean, respectiv a municipiului Bucureti, tabelul
prevzut de lege n acest sens, nsoit de copii de pe pontaj i
de pe statul de plat, precum i, n situaia ncadrrii n munc
a unor persoane cu handicap, n condiiile art. 85 din aceeai
lege, o declaraie pe propria rspundere dat prin reprezentantul
legal al angajatorului din care s rezulte c n raport cu numrul
de angajai angajatorul i-a ndeplinit obligaia, potrivit legii, de
a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii,
obligaia de a angaja persoane cu handicap;.
19. La anexa nr. 20, nota de subsol corespunztoare
celui de-al patrulea asterisc se modific i va avea
urmtorul cuprins:
****) Coloana 6 se completeaz numai pentru categoriile de persoane
prevzute la codurile A i B, cu sumele pltite acestor persoane reprezentnd
elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuiei datorate de angajator
la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit dispoziiilor titlului IX
2
Contribuii
sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare.
20. Anexa nr. 26 se modific i se nlocuiete cu anexa
care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. II. Procedurile privind accesul la msurile pentru
stimularea ocuprii forei de munc, modalitile de finanare i
instruciunile de implementare a acestora, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 377/2002, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificrile
i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 27, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
(3) Beneficiarii de indemnizaii de omaj sunt obligai s
participe la programele de formare profesional organizate i
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
19
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
20
oferite de ageniile pentru ocuparea forei de munc, precum i
la examenul de absolvire a acestora i, dup caz, la
reexaminare, cu excepia situaiei n care, potrivit art. 41
alin. (1
1
)(1
3
) din lege, nu au aceast obligaie.
2. La articolul 70
5
, alineatul (4) va avea urmtorul cuprins:
(4) Indemnizaia de omaj pentru o lun ntreag din
perioada determinat la alin. (2) se calculeaz prin aplicarea
procentului de 50% asupra valorii indicatorului social de referin
al asigurrilor pentru omaj i stimulrii ocuprii forei de munc
n vigoare la data angajrii absolventului.
3. La articolul 99, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 80 din
lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaia de a depune n
termenul prevzut de lege declaraia privind obligaiile de plat
a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal
a persoanelor asigurate aferent lunii respective, potrivit
titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea
nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, iar la
agenia pentru ocuparea forei de munc judeean, respectiv a
municipiului Bucureti, urmtoarele documente:
a) tabelul nominal ntocmit conform modelului prevzut n
anexa nr. 16 la norme;
b) pontajul i statul de plat pentru luna respectiv, n copie
certificat de angajator.
4. La articolul 106, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Pentru a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 85 din
lege, aferente unei luni, angajatorii au obligaia de a depune n
termenul prevzut de lege declaraia privind obligaiile de plat
a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal
a persoanelor asigurate aferent lunii respective, potrivit
titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea
nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, iar la
agenia pentru ocuparea forei de munc judeean, respectiv a
municipiului Bucureti, urmtoarele documente:
a) tabelul nominal ntocmit conform modelului prevzut la
anexa nr. 20 la norme;
b) pontajul i statul de plat pentru luna respectiv, n copie
certificat de angajator;
c) declaraie pe propria rspundere dat prin reprezentantul
legal al angajatorului, din care s rezulte c, n raport cu numrul
de angajai, angajatorul i-a ndeplinit obligaia, potrivit legii, de
a angaja persoane cu handicap, respectiv c nu are, potrivit
legii, obligaia de a angaja persoane cu handicap, n situaia
angajatorilor care ncadreaz n munc persoane cu handicap.
5. La articolul 115, alineatul (3) va avea urmtorul
cuprins:
(3) Pentru a beneficia lunar, pe o perioad de 6 luni, de
suma reprezentnd reducerea contribuiei datorate, calculat
potrivit art. 62 alin. (3) din norme, angajatorii au obligaia de a
deduce, n condiiile legii, aceast sum i de a depune
declaraia lunar privind obligaiile de plat a contribuiilor
sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor
asigurate aferent lunii respective, potrivit titlului IX
2
Contribuii
sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, pn la expirarea termenului prevzut
de lege pentru depunerea acestei declaraii lunare.
Art. III. Articolul 2 din Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanelor salariale, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.850/2006, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006,
cu modificrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 2. Cota contribuiei datorate de angajatorii prevzui
la art. 7 din lege la bugetul asigurrilor pentru omaj este cea
stabilit potrivit legii.
Art. IV. (1) Prin sintagma declaraie lunar privind
evidena nominal a asigurailor i a obligaiilor de plat la
bugetul asigurrilor pentru omaj din cuprinsul actelor
normative care reglementeaz acordarea de drepturi bneti
lunare sub form de scutiri de la plata contribuiei sau deduceri
din contribuia pe care angajatorul are obligaia de a o plti lunar
la bugetul asigurrilor pentru omaj, precum i din cuprinsul
conveniilor ncheiate i aflate n derulare, ncepnd cu
declararea de ctre angajatori a evidenei nominale a
asigurailor i a obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor pentru
omaj aferente lunii ianuarie 2011, se nelege declaraia privind
obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i
evidena nominal a persoanelor asigurate prevzut la
art. 296
19
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Prevederile art. I pct. 17, 18, 19 i 20 se aplic i
conveniilor ncheiate pentru acordarea msurilor de stimulare a
ocuprii forei de munc prevzute la art. 80 i 85 din Legea
nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare, aflate n derulare la data intrrii n
vigoare a prezentei hotrri.
Art. V. (1) La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se
abrog Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei
nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea
lunar de ctre angajatori a evidenei nominale a asigurailor i
a obligaiilor de plat la bugetul asigurrilor pentru omaj,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 765 din
20 august 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritii
sociale i familiei nr. 405/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, se aplic n continuare pentru declararea contribuiilor
obligatorii de asigurri pentru omaj aferente veniturilor
anterioare lunii ianuarie 2011, precum i pentru depunerea de
declaraii rectificative a declaraiilor lunare aferente lunilor
anterioare lunii ianuarie 2011.
Art. VI. ncepnd cu declararea contribuiilor sociale
datorate conform legii potrivit titlului IX
2
Contribuii sociale
obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, informaiile cuprinse n declaraiile lunare
privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe
venit i evidena nominal a persoanelor asigurate, depuse de
angajator, potrivit prevederilor legale, se pun la dispoziia
ageniilor pentru ocuparea forei de munc, pe cale electronic,
din sistemul informatic al Ministerului Finanelor Publice.
Art. VII. Autoritile i instituiile publice furnizeaz gratuit,
n condiiile legii, datele i informaiile solicitate de Agenia
Naional pentru Ocuparea Forei de Munc i unitile care
funcioneaz n subordinea sa, necesare, potrivit legii, pentru
stabilirea i acordarea indemnizaiei de omaj i/sau a altor
drepturi bneti i msuri de stimulare a ocuprii forei de munc
a cror finanare se asigur din bugetul asigurrilor pentru
omaj, precum i pentru constatarea i recuperarea sumelor
pltite fr temei legal din bugetul asigurrilor pentru omaj.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Ioan Nelu Boti
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 9 februarie 2011.
Nr. 113.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
21
ANEX
(Anexa nr. 26 la norme)
Numr de nregistrare la angajator .................data .....................
A D E V E R I N
A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire/Nume ..........................................
Codul unic de nregistrare/Codul fiscal ...................
Cod CAEN ................................................................
Adresa .......................................................................
Telefon/Fax ...........................................................
E-mail/Pagina de internet .............................................
B. Date privind plata contribuiilor la bugetul asigurrilor pentru omaj:
B.1. Pentru doamna/domnul ............................................................, CNP ......................................., care se legitimeaz
cu BI/CI/Adeverina seria ...... numrul .................., salariat/salariat din data de .................., pn la data de ....................., n
calitatea noastr de angajator, am reinut i virat la bugetul asigurrilor pentru omaj sumele reprezentnd contribuia individual
n cota prevzut de lege i contribuia datorat de angajator, dup cum urmeaz:
N O T E:
Se completeaz descresctor pentru maximum 12 luni de la data ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu pentru
care angajatorul a virat la bugetul asigurrilor pentru omaj sumele reprezentnd contribuiile prevzute de lege.
BC baza lunar de calcul asupra creia se aplic contribuia individual n cota prevzut de lege, determinat n
conformitate cu dispoziiile titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Coloana 4 se completeaz cu suma rezultat prin aplicarea cotei contribuiei individuale la bugetul asigurrilor pentru
omaj prevzut de lege asupra bazei de calcul prevzute la coloana 3.
Coloana 6 se completeaz cu suma rezultat prin aplicarea cotei contribuiei datorate de angajator, prevzut de lege,
asupra sumei reprezentnd baza de calcul, a contribuiei datorate de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj determinat
n conformitate cu dispoziiile titlului IX
2
Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru persoana respectiv.
Pentru lunile pentru care angajatorul a ncasat de la ageniile pentru ocuparea forei de munc judeene/Agenia Municipal
pentru Ocuparea Forei de Munc Bucureti diferena dintre drepturile bneti cuvenite potrivit legii ca urmare a conveniei ncheiate
i suma reprezentnd contribuia datorat de angajator, coloana 7 se completeaz cu numrul i data conveniei ncheiate.
B.2. n calitatea noastr de angajator (Se completeaz varianta corespunztoare.):
nu nregistrm debite la Bugetul asigurrilor pentru omaj;
pentru perioada .............................. nu s-a reinut i virat contribuia individual n sum total de ....................... i pltit
contribuia datorat de angajator n sum de ......................;
ne regsim n una dintre situaiile prevzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru
omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv ........................ perioada ...................
C. Date privind raporturile de munc sau de serviciu ale salariatului:
Actul n baza cruia a fost ncadrat n munc, numr i data .........................................................................................
Data angajrii .......................................
Data ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu ....................................................................................................
Temeiul legal al ncetrii raporturilor de munc sau de serviciu (articolul i actul normativ) .................................................
Perioade pentru care raporturile de munc sau de serviciu au fost suspendate*):
Data de suspendare .................... data de ncetare a suspendrii ............... motivul suspendrii**) .....................
Sub sanciunile aplicate potrivit legii penale falsului n declaraii, declar c am examinat ntregul coninut al prezentei
adeverine i, n conformitate cu informaiile furnizate, o declar corect i complet.
Nr.
crt.
Luna i
anul
Baza de calcul
(BC)
Suma reprezentnd
contribuia individual
Documentul prin care se atesta
ndeplinirea obligaiei de plat a
contribuiei, numrul i data
acestuia
Suma reprezentnd
contribuia datorat
de angajator
Document prin care se atest
ndeplinirea obligaiei de plat
a contribuiei, numrul
i data acestuia
Numrul de nregistrare
a declaraiei lunare
privind contribuiile sociale, impozitul
pe venit i evidena nominal
a persoanelor asigurate validat
1 2 3 4 5 6 7 8
1
...
12
Administrator/Director/Reprezentant legal,
Numele, prenumele i funcia,
(n clar)
....................................
Compartimentul ...................
Numele, prenumele i funcia
(n clar)
...................................................
*) Se completeaz pentru fiecare perioad de suspendare.
**) n cazul suspendrii pentru incapacitate temporar de munc se va specifica numrul de zile de concediu medical.
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL JUSTIIEI
O R D I N
pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
Avnd n vedere Hotrrea Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici nr. 222 din 3 septembrie 2010 pentru aprobarea
proiectului Normelor privind tarifele de onorarii ale notarilor publici, modificat i completat prin hotrrile Consiliului Uniunii
Naionale a Notarilor Publici nr. 261 din 13 octombrie 2010 i nr. 317 din 29 noiembrie 2010,
avnd n vedere Hotrrea Consiliului Uniunii Naionale a Notarilor Publici nr. 325 din 17 decembrie 2010, prin care se
propune ministrului justiiei reglementarea onorariului privind procedura divorului pe cale notarial,
n conformitate cu dispoziiile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i cu dispoziiile art. 28 alin. (3) din Regulamentul de punere n aplicare a Legii
notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 710/C/1995, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul art. 13 din Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Justiiei, cu
modificrile i completrile ulterioare,
ministrul justiiei emite urmtorul ordin:
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
22
Art. 1. Se aprob Normele privind tarifele de onorarii
pentru serviciile prestate de notarii publici, cuprinse n anexa
care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. n fiecare birou notarial, Normele privind tarifele
de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici aprobate
prin prezentul ordin vor fi inute la loc vizibil i accesibil
publicului, spre a putea fi consultate de ctre persoanele
interesate.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul ministrului justiiei nr. 943/C/2005, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie
2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 4. Uniunea Naional a Notarilor Publici i Serviciul
profesii juridice conexe vor duce la ndeplinire dispoziiile
prezentului ordin.
Art. 5. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
p. Ministrul justiiei,
Lidia Barac,
secretar de stat
Bucureti, 6 ianuarie 2011.
Nr. 46/C.
ANEX
N O R M E
privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Onorariile pentru serviciile prestate de notarii
publici se stabilesc de ctre Consiliul Uniunii Naionale a
Notarilor Publici, cu aprobarea ministrului justiiei.
(2) Onorariile notariale se calculeaz cu respectarea
dispoziiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Legea notarilor publici i a
activitii notariale nr. 36/1995, cu modificrile i completrile
ulterioare, denumit n continuare lege.
Art. 2. (1) Pentru serviciile prestate, notarii publici au
dreptul la:
a) onorarii stabilite n sume determinate;
b) onorarii graduale pe trane i n cote procentuale n
raport cu valoarea determinat sau determinabil a obiectului
actului. Onorariul gradual i procentual este datorat i dac actul
este supus condiiei sau termenului.
(2) La stabilirea onorariilor dup criteriul valoric se vor
respecta tranele i procentele menionate n anexele nr. 2 i 3.
Art. 3. (1) n cazul actelor complexe, care cuprind mai
multe operaiuni juridice, onorariul se stabilete pentru fiecare
operaiune n parte.
(2) Dac este necesar ca actul sau procedura notarial s
cuprind dispoziii sau anexe referitoare la ntregirea nelesului
nscrisului sau pentru explicarea acestuia, dispoziiile alineatului
precedent nu sunt aplicabile.
Art. 4. (1) Pentru prevenirea evaziunii fiscale, notarul
public are obligaia de a cere prilor s declare valoarea
convenit n mod real pentru bunurile ce fac obiectul actelor sau
procedurilor notariale, punndu-le n vedere consecinele
nedeclarrii valorii reale a tranzaciei. n cazul n care notarul
public are ndoieli cu privire la sinceritatea valorii declarate de
pri, poate refuza ntocmirea actului printr-o ncheiere motivat.
(2) La actele i procedurile notariale care au ca obiect bunuri
mobile, onorariul se calculeaz prin aplicarea cotei procentuale
prevzute n tarifele de onorarii, la valoarea declarat de pri,
cu excepia cazurilor prevzute n anexa nr. 1.
(3) Pentru autentificarea actelor care au ca obiect bunuri
imobile, onorariul se calculeaz la valoarea declarat de pri. n
cazul n care valoarea declarat de pri este inferioar valorii
din expertizele cu privire la valorile orientative ntocmite n
condiiile art. 77
1
alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, onorariul se va
stabili la aceast din urm valoare.
Art. 5. Onorariile se stabilesc i se ncaseaz n lei.
Art. 6. Tarifele de onorarii conin scutiri i reduceri pentru
actele ntocmite n scopul valorificrii unor drepturi prevzute de
legi speciale i de protecie social, prevzute n anexa nr. 5.
Art. 7. (1) n onorariile stabilite, potrivit tarifului, sunt
cuprinse activitile i serviciile efectiv prestate, astfel:
a) activitatea de consultaie i informare pentru culegerea
datelor necesare de la pri pentru a deslui voina acestora;
b) tehnoredactarea actului;
c) multiplicarea actului;
d) procedura notarial ndeplinit: autentificare, legalizare de
semntur, dare de dat cert, certificare, legalizare etc.;
e) arhivarea i pstrarea actului n arhiva notarului public;
f) alte servicii prestate prilor care particip la ncheierea
actului notarial, cu respectarea dispoziiilor art. 48 din lege.
(2) Se includ, din punctul de vedere al taxrii, n activitile i
serviciile prevzute la alin. (1) lit. a)f), dup caz, servicii
precum:
obinerea extrasului de carte funciar de informare sau,
dup caz, de autentificare;
comunicarea actelor supuse publicitii imobiliare la
birourile de carte funciar de la locul siturii imobilului;
calcularea, ncasarea i virarea la bugetul de stat a
impozitului pe tranzacii;
calcularea, ncasarea i virarea la bugetul de stat a
tarifelor de publicitate imobiliar;
comunicarea actelor ctre registrele electronice inute de
Uniunea Naional a Notarilor Publici i interogarea bazei de
date a acestor registre, cnd este cazul;
deplasarea notarului public n afara sediului biroului
notarial.
Art. 8. Nerespectarea de ctre notarii publici a dispoziiilor
prezentelor norme, cu privire la stabilirea i ncasarea onorariilor,
constituie abatere disciplinar i se sancioneaz conform art. 39
i urmtoarele din lege.
CAPITOLUL II
Clasificarea actelor i procedurilor notariale
n funcie de care se stabilesc tarifele de onorarii
SECIUNEA 1
Actele i procedurile pentru care onorariile minimale
se stabilesc n sume determinate
Art. 9. Actele i procedurile pentru care onorariile se
exprim n sume determinate sunt prevzute n anexa nr. 1.
Art. 10. (1) Consultaiile juridice n materie notarial, scrise
sau verbale, se deduc din onorariul final numai dac, n baza
acestora, prile au ncheiat un act notarial la acelai birou
notarial pentru care s-a perceput onorariul stabilit potrivit tarifelor
prevzute n anexele nr. 15, care fac parte integrant din
prezentele norme.
(2) n situaia n care se solicit reconstituirea unui act
original, iar pierderea sau distrugerea acestuia s-a produs n
timpul n care nscrisul s-a aflat n pstrarea notarului public, nu
se va percepe onorariu.
(3) Onorariile pentru inventarierea nscrisurilor,
documentelor, sumelor de bani, hrtiilor de valoare, cecurilor
sau altor valori gsite cu ocazia efecturii inventarului
succesoral, precum i pentru primirea n depozit a acestora se
calculeaz pentru fiecare dintre cele dou operaiuni n parte.
(4) Prin primul exemplar se nelege un exemplar original
pentru fiecare persoan parte a actului, un exemplar pentru
arhiv i, dac este cazul, un exemplar pentru cartea funciar.
n cazul n care se solicit un numr mai mare de exemplare
originale dect cele nelese prin sintagma primul exemplar,
pentru acestea se va percepe onorariul prevzut n anexa nr. 1,
la rubrica pentru fiecare exemplar n plus.
(5) Onorariul pentru autentificarea procurilor se va percepe n
sum fix, n cuantumul prevzut n anexa nr. 1 pct. 5, indiferent
de numrul mandanilor i al mandatarilor.
(6) Pentru procurile care au ca obiect vnzarea sau
cumprarea de bunuri, n cuprinsul crora se menioneaz
preul tranzaciei, cu precizarea c acesta se va ncasa de ctre
mandatari, onorariile se stabilesc n sum fix.
(7) Pentru autentificarea declaraiilor n care sunt mai muli
declarani, onorariul se calculeaz n sum fix, n condiiile
anexei nr. 1 pct. 19, indiferent de numrul declaranilor.
(8) Onorariul pentru eliberarea ncheierii privind verificrile
efectuate n registrele de eviden ale camerelor notarilor publici
i ale Uniunii Naionale a Notarilor Publici se percepe n sum
fix, n cuantumul prevzut n anexa nr. 1 pct. 10.
(9) Onorariul pentru soluionarea cererii de divor prin acordul
soilor se va percepe n sum fix, n cuantumul prevzut n
anexa nr. 1 pct. 28.
SECIUNEA a 2-a
Acte pentru care onorariile minimale sunt graduale
i procentuale
Art. 11. Actele i procedurile pentru care se stabilesc
onorarii graduale i procentuale sunt:
a) acte autentice i alte proceduri (anexa nr. 2);
b) procedura succesoral (anexa nr. 3).
Art. 12. (1) Pentru autentificarea actelor translative ale
dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile i imobile ntre
vii, persoane fizice i juridice, precum i pentru constituirea altor
drepturi reale, la stabilirea onorariului se va ine cont de
prevederile art. 3, precum i de valorile stabilite n condiiile art. 4.
Pentru actele de nstrinare care au ca obiect active ale
societilor comerciale, onorariul se calculeaz la preul declarat
de pri sau la valoarea din raportul de evaluare, ntocmit n
condiiile legii, dac aceasta este mai mare dect preul declarat.
Pentru bunurile imobile, onorariul se calculeaz potrivit anexei
nr. 2 pct. I, iar pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII
lit. b).
(2) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de
proprietate asupra bunurilor mobile i imobile al cror pre este
stabilit de statul romn prin act normativ, onorariul se calculeaz
la valoarea bunului, prevzut n actul normativ respectiv.
(3) Pentru autentificarea actelor translative ale dreptului de
proprietate asupra bunurilor nstrinate la licitaie public, n
cazurile i n condiiile prevzute de lege, onorariul se va calcula
i se va ncasa la valoarea adjudecrii.
(4) Pentru autentificarea actelor de constituire ori de
renunare la dezmembrmintele dreptului de proprietate,
onorariul se va stabili la 20% din valoarea bunului, potrivit anexei
nr. 2 pct. I.
(5) Onorariile pentru autentificarea actelor de partaj de bunuri
mobile i/sau imobile prin formarea de loturi i atribuirea
acestora ctre copartajani, cu sau fr sult, se stabilesc potrivit
anexei nr. 1 pct. 8. Onorariile pentru autentificarea actelor de
partaj de bunuri mobile i/sau imobile prin care bunurile ce fac
obiectul partajului revin unuia sau unora dintre copartajani, cu
sau fr sult, se stabilesc potrivit anexei nr. 2 pct. III.
(6) Pentru antecontractul sau promisiunea de vnzare,
onorariul se stabilete n raport cu valoarea prii din pre pltit,
indiferent de natura bunului, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. a). n
cazul n care contractul de vnzare-cumprare se va autentifica
la acelai birou notarial la care s-a autentificat i antecontractul
de vnzare-cumprare, din onorariul final stabilit pentru contract
se deduce onorariul achitat pentru antecontract. Pentru
autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind
nstrinarea dreptului de proprietate sau constituirea altor
drepturi reale imobiliare, dac nu se confirm primirea unei
sume de bani, onorariul se calculeaz potrivit anexei nr. 1 pct. 6.
(7) La stabilirea onorariului pentru autentificarea contractelor
de rent viager i a contractelor de ntreinere se va lua n
calcul valoarea rentei viagere sau, dup caz, a ntreinerii,
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
23
calculat la valoarea bunului, cu respectarea prevederilor art. 4,
la care se vor aplica procentele prevzute n anexa nr. 2 pct. XII
lit. b), pentru bunurile mobile, i n anexa nr. 2 pct. I, pentru
bunurile imobile.
(8) Valoarea la care se calculeaz onorariul nu va include
taxa pe valoarea adugat.
Art. 13. (1) Pentru autentificarea actelor prin care se
nstrineaz un bun viitor, onorariul se va calcula potrivit anexei
nr. 2 pct. XII lit. b).
(2) Pentru autentificarea contractelor prin care se
cesioneaz, cu titlu oneros sau gratuit, drepturi litigioase sau
drepturi succesorale, onorariul se calculeaz potrivit anexei
nr. 2 pct. XI.
(3) Pentru autentificarea contractului de novaie, de
delegaie, de compensare, de subrogaie, de cesiune de crean
i remitere de datorie, onorariul se calculeaz potrivit anexei
nr. 2 pct. IV.
(4) Prin excepie de la dispoziiile alin. (3), pentru
autentificarea oricror acte privind creditarea bancar, dac
mprumutul a fost acordat i ipoteca a fost instituit, onorariul se
calculeaz potrivit anexei nr. 1 pct. 11.
Art. 14. (1) Pentru actele de garanie mobiliar sau
imobiliar, cu excepia celor prevzute n anexa nr. 1 pct. 25 i
26, onorariul se stabilete la valoarea creanei ce face obiectul
garaniei, potrivit pct. V din anexa nr. 2, n cazul n care se
ncheie un singur contract de garanie, indiferent de numrul i
de valoarea bunurilor mobile i imobile aduse n garanie.
(2) n situaia n care creana este garantat cu mai multe
bunuri mobile sau imobile pentru care se ncheie contracte de
garanie separate, onorariul se va stabili astfel:
a) pentru primul contract ncheiat, onorariul se va calcula la
valoarea integral a creanei, potrivit pct. V din anexa nr. 2,
indiferent de numrul i de valoarea bunurilor mobile i imobile
aduse n garanie;
b) pentru urmtoarele acte de garanie, onorariul se va
calcula la valoarea creanei, potrivit pct. 25 din anexa nr. 1,
indiferent de numrul i de valoarea bunurilor mobile i imobile
aduse n garanie.
(3) Pentru autentificarea actelor de garanie mobiliar sau
imobiliar i/sau a contractelor de credit pentru programul
Prima cas ori pentru alte programe sociale adoptate de statul
romn, onorariul se stabilete potrivit anexei nr. 1 pct. 26.
Art. 15. (1) Pentru autentificarea actelor constitutive sau a
actelor adiionale de majorare a capitalului social al societilor
comerciale, indiferent de forma de organizare a acestora, atunci
cnd aportul adus nu este n numerar, ci este aport n natur,
constnd n bunuri mobile sau imobile, onorariul se va percepe
numai pentru operaiunea juridic de transmitere a dreptului de
proprietate, pentru bunurile imobile, potrivit anexei nr. 2 pct. I, iar
pentru bunurile mobile, potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b).
(2) Pentru autentificarea actelor de modificare a societilor
comerciale, cu excepia celor prin care se majoreaz capitalul
social cu aport n bunuri mobile i imobile, onorariul se stabilete
potrivit anexei nr. 1 pct. 2.2.
(3) Pentru autentificarea actelor pentru constituirea unei
societi comerciale rezultate n urma divizrii sau fuziunii,
onorariul se stabilete potrivit anexei nr. 1 pct. 2.3.
Art. 16. Pentru actele de donaie sau partaj care au ca
obiect locurile de nhumare, onorariul se stabilete la valoarea
declarat de pri, potrivit anexei nr. 2 pct. VI.
Art. 17. (1) Pentru autentificarea contractelor de comodat
de bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabilete potrivit
pct. 27 din anexa nr. 1, pentru fiecare contract de comodat sau
act adiional la acesta, indiferent de numrul i de valoarea
bunurilor mobile i imobile.
(2) Pentru autentificarea contractelor de nchiriere de bunuri
mobile sau imobile, onorariul se stabilete prin aplicarea
procentului prevzut n anexa nr. 2 pct. VIII la valoarea chiriei
stabilite pentru ntreaga perioad prevzut de contract.
Art. 18. Pentru actele de protest al cambiilor, cecurilor i
al altor titluri la ordin, onorariul se stabilete la valoarea creanei,
potrivit anexei nr. 2 pct. X.
Art. 19. Pentru autentificarea declaraiilor prin care se
recunoate primirea restului de pre, a sultei sau a oricrei
creane, care sunt stabilite iniial printr-un alt act notarial sau
printr-o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil,
onorariul se va calcula potrivit anexei nr. 1 pct. 9.
Art. 20. (1) Pentru primirea n depozit a nscrisurilor i
documentelor la solicitarea prilor, inclusiv a nscrisurilor,
documentelor, sumelor de bani, hrtiilor de valoare, cecurilor
sau altor valori gsite cu ocazia efecturii inventarului
succesoral, onorariul se stabilete potrivit anexei nr. 1 pct. 23.
(2) Pentru primirea n depozit a tiparelor ciocanelor silvice,
onorariul se stabilete potrivit anexei nr. 1 pct. 24.
Art. 21. n cazul n care acte de natura celor prevzute n
aceast seciune se ncheie prin alte proceduri notariale dect
autentificarea, i anume: legalizarea de semntur, darea de
dat cert, certificarea etc., cu excepia actelor pentru care
legea prevede forma autentic drept condiie ad validitatem,
onorariile se vor calcula n sum fix, potrivit anexei nr. 1.
Art. 22. (1) n cadrul procedurii succesorale, onorariile
pentru eliberarea certificatului de motenitor se stabilesc pe
certificat de motenitor, indiferent de numrul motenitorilor,
innd seama de tranele valorice, de categoriile de servicii i
proceduri, i au n vedere, prin calcul distinct, valoarea fiecrei
mase succesorale, precum i gradul de rudenie al motenitorilor
cu defunctul.
(2) Onorariile astfel stabilite se vor aplica numai pentru
motenitorii legali ai defunctului.
(3) Pentru motenitorii testamentari care nu sunt so sau rude
n grad succesibil cu defunctul, onorariile se majoreaz cu 25%.
(4) La succesiunile succesive, onorariul se stabilete pentru
fiecare mas succesoral n parte.
(5) Pentru eliberarea unui certificat de motenitor
suplimentar, onorariul se va calcula, conform alin. (1) i (4) i
tranelor valorice prevzute n anexa nr. 3, la valoarea bunurilor
care fac obiectul suplimentrii, aduse la masa succesoral.
Art. 23. (1) n cazul n care n cadrul procedurii
succesorale se efectueaz inventarierea bunurilor, cu sau fr
aplicarea de sigilii ori predarea n custodie, onorariul pentru
efectuarea inventarului se stabilete la valoarea bunurilor,
potrivit anexei nr. 2 pct. XII lit. b). Valoarea bunurilor luat n
calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea inventarului nu va
include valoarea bunurilor inventariate prin comisie rogatorie.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile i n situaia n care
inventarul se efectueaz prin comisie rogatorie. Valoarea
bunurilor luat n calcul la onorariul stabilit pentru efectuarea
inventarului va include doar valoarea bunurilor inventariate prin
comisie rogatorie.
(3) Dac n cadrul procedurii succesorale se vor presta i alte
servicii n condiiile art. 7273 din lege, onorariul se poate
majora pn la 25%.
Art. 24. (1) La nregistrarea cererii de dezbatere a
procedurii succesorale se va putea percepe anticipat onorariul
minim stabilit pentru eliberarea certificatului de motenitor. Din
onorariul final se va deduce onorariul pltit anticipat.
(2) La repunerea pe rol a cauzelor suspendate se va percepe
onorariul datorat pentru actele de procedur efectuate pn la
suspendarea cauzei.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
24
CAPITOLUL III
Traduceri efectuate de ctre notarii publici sau personalul
angajat al acestora, care sunt autorizai ca traductori
Art. 25. Notarii publici sau personalul angajat al acestora,
care sunt autorizai, n condiiile legii, ca traductori, pot efectua
traduceri, aplicnd tarifele prevzute n anexa nr. 4.
CAPITOLUL IV
Scutiri i reduceri
Art. 26. (1) Sunt scutite de plata onorariilor urmtoarele
acte ntocmite n scopul valorificrii unor drepturi prevzute de
legi speciale i de protecie social:
a) declaraii privind ajutorul de omaj;
b) declaraii privind ajutorul social;
c) declaraii privind obinerea alocaiei de stat pentru copii;
d) declaraii privind acordarea burselor pentru elevi i
studeni, pentru obinerea de rechizite colare i pentru
obinerea de locuri de cazare n cmine;
e) declaraii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor
fotilor deinui politici, veteranilor de rzboi i vduvelor
acestora;
f) declaraii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
g) declaraii i procuri necesare n cadrul procedurii de
obinere a despgubirilor prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 156/2007 privind despgubirea persoanelor fizice
care au constituit depozite la Casa de Economii i
Consemnaiuni C.E.C. S.A., aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 232/2008, n vederea achiziionrii de
autoturisme.
(2) Se pot acorda scutiri n cazurile n care statului romn i
revine obligaia de plat a onorariului.
Art. 27. Pentru motenitorii minori fr venituri proprii,
pentru motenitorii care nu realizeaz niciun fel de venituri sau
realizeaz venituri sub venitul minim pe economie, precum i
pentru motenitorii din zonele declarate calamitate se pot acorda
reduceri de pn la 100% din onorariul datorat.
Art. 28. (1) Se poate reduce cu 15% onorariul pentru
autentificarea actelor n care avocaii sau consilierii juridici au
calitatea de dobnditori ai drepturilor i, implicit, obligaia de
plat a onorariului, precum i la succesiuni, dac acetia au
calitatea de motenitori.
(2) Se pot reduce pn la 70% onorariile pentru
autentificarea actelor n care au calitatea de dobnditori ai
drepturilor i, implicit, obligaia de plat a onorariului magistraii,
soii/soiile acestora, precum i copiii lor minori.
Art. 29. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea
contractelor de vnzare-cumprare i a oricror alte acte care
se ncheie n cadrul programului Prima cas, cu excepia celor
prevzute n anexa nr. 1 pct. 11 i 26.
Art. 30. Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile
stabilite pentru actele notariale n care au calitatea de
dobnditori ai drepturilor i, implicit, obligaia de plat a
onorariului: Uniunea Naional a Notarilor Publici, camerele
notarilor publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor
publici, notarii publici, soii/soiile acestora, precum i copiii
minori ai notarilor publici. Aceeai reducere de 90% se poate
acorda i la onorariile stabilite pentru actele notariale n care au
calitatea de dobnditori ai drepturilor i, implicit, obligaia de
plat a onorariului orice persoane juridice n care Uniunea
Naional a Notarilor Publici i/sau camerele notarilor publici
sunt acionare, asociate sau fondatoare, dup caz.
Art. 31. n cazul actelor n care se pot acorda mai multe
reduceri de onorariu se aplic o singur reducere, respectiv
reducerea care are cuantumul cel mai mare.
CAPITOLUL V
Anexe
Art. 32. Anexele nr. 15, cuprinznd tarifele de onorarii
stabilite pe categorii de servicii i proceduri notariale, fac parte
integrant din prezentele norme, dup cum urmeaz:
anexa nr. 1 Acte i proceduri notariale pentru care
onorariile sunt stabilite n sum determinat;
anexa nr. 2 Acte i proceduri notariale pentru care
onorariile sunt graduale pe trane i n cote procentuale;
anexa nr. 3 Procedura succesoral;
anexa nr. 4 Tarife pentru traducerile efectuate de ctre
notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt
autorizai ca traductori;
anexa nr. 5 Scutiri i reduceri.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
25
ANEXA Nr. 1
la norme
A C T E I P R O C E D U R I N O TA R I A L E
pentru care onorariile sunt stabilite n sum determinat
Nr.
crt.
Felul actului
Onorariul
Consultaii
i informaii
pentru
culegerea
datelor
necesare
pentru
a deslui
voina
prilor
Tehnoredactare Multiplicare
Procedura
notarial
ndeplinit
Arhivarea
i pstrarea
actului
n arhiva
notarului
public
Alte
servicii
TOTAL
lei
Procentul prevzut pentru fiecare
component a activitii notariale
menionate mai sus
10% 5% 75% 5% 5% 100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Autentificarea actelor care se refer la asociaii fr scop patrimonial i la fundaii
1.1. Autentificarea actelor de constituire a asociaiilor fr scop patrimonial i a fundaiilor
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 15 lei x x x 15 lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
26
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2. Autentificarea altor acte de modificare a asociaiilor fr scop patrimonial i a fundaiilor
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 15 lei x x x 15 lei
2. Autentificarea actelor care se refer la societile comerciale
2.1. Autentificarea actelor constitutive ale societilor comerciale indiferent de forma de organizare, atunci cnd aportul adus nu
este n numerar, ci este aport n natur, constnd n bunuri mobile sau imobile
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 200 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
2.2. Autentificarea actelor de modificare a societilor comerciale cu excepia celor prin care se majoreaz capitalul social cu aport
n bunuri mobile i imobile
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
2.3. Autentificarea actelor pentru constituirea unei societi comerciale rezultate n urma divizrii sau fuziunii
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 200 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
3. Autentificarea testamentelor
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 80 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
4. Autentificarea declaraiei de revocare de testament
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 30 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 5 lei x x x 5 lei
5. Autentificarea procurilor
5.1. Autentificarea procurilor pentru nstrinare sau dobndire de bunuri mobile sau imobile; pentru reprezentare la succesiune,
cu sau fr ncheierea unui act de partaj succesoral, pentru reprezentare la ncheierea unui act de partaj
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 70 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
5.2. Autentificarea procurilor pentru ridicarea pensiei, a ajutorului social, a alocaiei de stat, a pensiei de ntreinere i a altor
drepturi provenind din legi speciale sau din legi care stabilesc despgubiri sau compensaii reparatorii
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 8 lei
5.3. Autentificarea altor procuri
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 30 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 10 lei x x x 10 lei
6. Autentificarea promisiunilor bilaterale sau unilaterale privind nstrinarea dreptului de proprietate sau autentificarea
promisiunilor pentru constituirea altor drepturi reale imobiliare dac nu se confirm i primirea unei sume de bani
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 150 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
7. Autentificarea actelor de alipire i dezlipire a imobilelor
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 300 lei + 75 lei/
imobil rezultat
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
8. Autentificarea actelor de partaj de bunuri mobile i/sau imobile prin formarea de loturi i atribuirea acestora ctre copartajani,
cu sau fr sult
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 300 lei + 75 lei/
lot rezultat
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
27
0 1 2 3 4 5 6 7 8
9. Autentificarea declaraiilor pentru primirea restului de pre, a sultei sau a oricrei creane care a fost stabilit de pri printr-un alt
nscris autentificat de notarul public sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
10. ncheiere privind verificrile efectuate n registrele de eviden ale camerelor notarilor publici i ale Uniunii Naionale a
Notarilor Publici
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 90 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
11. Autentificarea oricror alte acte privind creditele bancare dac mprumutul a fost acordat i ipoteca a fost instituit
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
12. Consultaii juridice n materie notarial, altele dect cele care sunt urmate de ncheierea unui act la notarul public respectiv
a) verbale x x x x x x 50 lei/or
b) scrise x x x x x x 200 lei
13. Legalizarea semnturilor, a specimenelor de semntur i a sigiliilor
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 50 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 5 lei x x x 5 lei
14. Legalizarea semnturii traductorului
a) primul exemplar x x x 90% 5% 5% 30 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 5 lei x x x 5 lei
15. Dare de dat cert pentru fiecare act
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 40 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 5 lei x x x 5 lei
16. Certificarea unor fapte
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 50 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 5 lei x x x 5 lei
16.1. Procese-verbale, hotrri ale adunrilor generale ale acionarilor sau ale asociailor societilor comerciale etc.
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 300 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
16.2. Procese-verbale ale reuniunilor organelor de conducere ale societilor comerciale
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 300 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
17. Legalizarea de copii de pe nscrisurile
prezentate de pri pentru fiecare
pagin
10% x 5% 75% 5% 5% 3 lei
18. Legalizarea de copii ale actelor
aflate n arhiva notarului public
pentru fiecare pagin
10% x 5% 75% 5% 5% 5 lei
19. Declaraii al cror obiect nu este evaluabil n bani, altele dect cele prevzute la pct. 4
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 15 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 5 lei x x x 5 lei
20. ncheieri de rectificare a actelor,
potrivit legii, dac eroarea nu este
imputabil notarului public
10% 5% x 75% 5% 5% 50 lei
21. Eliberri de duplicate ale actelor notariale
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 50 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 50 lei x x x 50 lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
28
0 1 2 3 4 5 6 7 8
22. Reconstituirea unui act original
a) primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 200 lei
b) pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
23. Primirea n depozit a nscrisurilor i documentelor, la solicitarea prilor, precum i a nscrisurilor, documentelor, sumelor de
bani, hrtiilor de valoare, cecurilor sau altor valori gsite cu ocazia efecturii inventarului succesoral
a) pn la un an 10% 5% x 75% 5% 5% 500 lei
b) peste un an 10% 5% x 75% 5% 5% 1.000 lei
24. Primirea n depozit a tiparelor ciocanelor silvice
a) pn la un an 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
b) peste un an 10% 5% x 75% 5% 5% 150 lei
25. Autentificarea actelor de garanie mobiliar sau imobiliar, n situaia n care creana este garantat cu mai multe bunuri mobile
sau imobile pentru care se ncheie contracte de garanie separate pentru actele de garanie urmtoare primului contract
ncheiat
a) pn la 20.000 lei
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
b) de la 20.001 lei la 100.000 lei
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 300 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
c) de la 100.001 lei la 500.000 lei
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 500 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
d) peste 500.001 lei
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 1.000 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
26. Acte de garanie mobiliar sau imobiliar i/sau contracte de credit pentru programul Prima cas sau alte programe sociale
adoptate de statul romn
a) pn la 20.000 lei
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
b) de la 20.001 lei la 100.000 lei
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 300 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
c) de la 100.001 lei la 500.000 lei
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 500 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
d) peste 500.001 lei
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 1.000 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
27. Contracte de comodat
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 150 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
28. Soluionarea cererii de divor prin
acordul soilor
10% 5% x 75% 5% 5% 500 lei
29. Alte servicii i acte notariale
neevaluabile
primul exemplar 10% 5% x 75% 5% 5% 100 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
ANEXA Nr. 2
la norme
A C T E I P R O C E D U R I N O TA R I A L E
pentru care onorariile sunt graduale pe trane i n cote procentuale
Acte autentice i alte proceduri
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
29
Nr.
crt.
Felul actului
Onorariul
Consultaii
i informaii
pentru
culegerea
datelor
necesare
pentru
a deslui
voina
prilor
Tehnoredactare Multiplicare
Procedura
notarial
ndeplinit
Arhivarea
i pstrarea
actului
n arhiva
notarului
public
Alte
servicii
TOTAL
lei
Procentul prevzut pentru fiecare
component a activitii notariale
menionate mai sus
10% 5% 75% 5% 5% 100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I. Pentru acte translative ale dreptului de proprietate i de constituire a altor drepturi reale care au ca obiect bunuri imobile
a) pn la 15.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 2,2%, dar nu
mai puin de
150 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
b) de la 15.001 lei la 30.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 330 lei + 1,6%
pentru suma
care depete
15.001 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
c) de la 30.001 lei la 60.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 580 lei + 1,3%
pentru suma
care depete
30.001 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
d) de la 60.001 lei la 300.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 970 lei + 0,9%
pentru suma
care depete
60.001 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
e) de la 300.001 lei la 600.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 3.130 lei +
0,65% pentru
suma care
depete
300.001 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
f) peste 600.001 lei 10% 5% 75% 5% 5% 5.080 lei +
0,44% pentru
suma care
depete
600.001 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
II. Pentru actele de schimb mobiliar sau imobiliar, onorariul se stabilete la valoarea cea mai mare a oricruia dintre bunurile care
fac obiectul schimbului, dup criteriile de la pct. I, i se majoreaz cu 25%.
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
30
0 1 2 3 4 5 6 7 8
III. Actele de partaj de bunuri mobile i/sau imobile prin care bunurile care fac obiectul partajului revin unuia sau unora dintre
copartajani, cu sau fr sult
a) pentru bunurile imobile, onorariul se calculeaz dup criteriile de la pct. I, la valoarea cotelor care revin copartajanilor peste cota lor
ideal
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
b) pentru bunurile mobile, onorariul se calculeaz prin aplicarea procentului de 0,25% la valoarea bunurilor care revin copartajanilor
peste cota lor ideal
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
IV. Pentru autentificarea contractelor de novaie, de delegaie, de compensare, de subrogaie, de cesiune de crean, altele dect
cele care se ncadreaz la anexa nr. 1 pct. 11, precum i de remitere de datorie, onorariul se calculeaz prin aplicarea procentului
de 0,3% la valoarea creanelor, dar nu mai puin de 150 lei.
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
V. Acte de garanie mobiliar sau imobiliar, altele dect cele prevzute n anexa nr. 1 pct. 25
a) pn la 50.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 0,65%, dar nu
mai puin de
100 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
b) de la 50.000 lei la 100.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 325 lei + 0,5%
pentru ceea ce
depete
50.000 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
c) de la 100.000 lei la 200.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 575 lei + 0,32%
pentru ceea ce
depete
100.000 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
d) de la 200.000 lei la 500.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 895 lei + 0,13%
pentru ceea ce
depete
200.000 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
e) peste 500.000 lei 10% 5% 75% 5% 5% 1.285 lei +
0,07% pentru
ceea ce
depete
500.000 lei
pentru fiecare exemplar n plus x x 20 lei x x x 20 lei
VI. Pentru actele de donaie sau partaj care au ca obiect locurile de nhumare, onorariul se stabilete la 1% din valoare, dar nu mai
puin de 150 lei.
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
VII. Pentru actele de constituire a societilor comerciale i de majorare a capitalului social atunci cnd aportul adus nu este n
numerar, ci este aport n natur, constnd n bunuri mobile sau imobile, onorariul se stabilete potrivit tranelor valorice i
procentelor prevzute la pct. I, pentru bunurile imobile, i la pct. XI lit. b), pentru bunurile mobile, dar nu mai puin de 150 lei.
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
VIII. Pentru contractele de nchiriere, onorariul se stabilete prin aplicarea procentului 0,3%, calculat la valoarea chiriei pentru
ntreaga perioad de nchiriere prevzut n contract, dar nu mai puin de 50 lei.
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
IX. a) Pentru contractele de leasing operaional, onorariul se stabilete prin aplicarea procentului de 0,3%, calculat la valoarea
contractelor de leasing, dar nu mai puin de 100 lei.
b) Pentru contractul de leasing financiar imobiliar sau mobiliar, onorariul se stabilete potrivit tranelor valorice i procentelor
prevzute la pct. I, pentru bunurile imobile, i la pct. XI lit. b), pentru bunurile mobile, dar nu mai puin de 100 lei.
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
31
0 1 2 3 4 5 6 7 8
X. Pentru actele de protest ale cambiilor, cecurilor i ale altor titluri la ordin, onorariul se stabilete la 1% din valoarea titlurilor
protestate, dar nu mai puin de 100 lei.
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
XI. Pentru autentificarea contractelor prin care se cesioneaz cu titlu gratuit sau oneros drepturi litigioase i drepturi succesorale,
onorariul se stabilete la 0,5%, calculat la valoarea declarat de pri, dar nu mai puin de 200 lei. n cazul n care valoarea declarat
de pri este mai mic dect valoarea din expertiza camerelor notarilor publici, onorariul se va calcula la valoarea din expertiz.
XII. Pentru alte acte evaluabile n bani:
a) promisiuni bilaterale sau unilaterale de vnzare-cumprare prin care se confirm i primirea preului n parte sau n
integralitatea sa, onorariul se stabilete la 1% din valoarea achitat, dar nu mai puin de 150 lei;
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
b) alte acte evaluabile n bani, cu excepia declaraiilor pentru primirea restului de pre, a sultei sau a oricrei sume de bani
care a fost stabilit de pri printr-un alt nscris autentificat de notarul public, onorariul se stabilete la 0,25% din valoare, dar
nu mai puin de 50 lei.
pentru fiecare exemplar n plus 20 lei
ANEXA Nr. 3
la norme
PROCEDURA SUCCESORAL
Tranele valorice n lei, la care
se calculeaz onorariul
Procedura notarial,
cu excepia
inventarierii, aplicrii
de sigilii, predrii
n custodie
Tehnoredactare,
ncheieri, certificate
de motenitor,
declaraii de martor,
citaii i alte acte
necesare ndeplinirii
procedurii
Multiplicare
Arhivarea
i pstrarea
dosarului succesoral
n arhiva notarului
public
Alte servicii
TOTAL
lei
Procentul prevzut
pentru fiecare
component a activitii
notariale menionate mai
sus
85% 5% 0,5% 5% 4,5% 100%
a) pn la 6.000 lei 85% 5% 0,5% 5% 4,5% 2,7%, dar nu
mai puin de
150 lei/certificat
de motenitor
b) de la 6.001 lei la
30.000 lei
85% 5% 0,5% 5% 4,5% 162 lei + 1,35%
pentru ceea ce
depete
6.001 lei
c) de la 30.001 lei la
60.000 lei
85% 5% 0,5% 5% 4,5% 486 lei + 0,6%
pentru ceea ce
depete
30.001 lei
d) peste 60.001 lei 85% 5% 0,5% 5% 4,5% 665 lei + 0,45%
pentru ceea ce
depete
60.001 lei
ANEXA Nr. 4
la norme
TA R I F E
pentru traducerile efectuate de ctre notarii publici sau personalul angajat al acestora, care sunt autorizai ca traductori
1. Pentru persoane fizice:
Traduceri de pe: certificatele de natere, deces, cstorie,
adeverine, cazier:
10 lei, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhiv;
5 lei, pentru fiecare exemplar n plus;
alte documente:
20 lei, pentru fiecare pagin + un exemplar pentru arhiv;
10 lei, pentru fiecare pagin n plus.
2. Pentru persoane juridice:
25 lei, pentru un exemplar + un exemplar pentru arhiv;
10 lei, pentru fiecare pagin n plus.
3. Taxe de urgen:
50% din valoarea tarifelor, pentru traduceri efectuate n
48 de ore i n zilele nelucrtoare;
100% din valoarea tarifelor pentru traduceri efectuate n
38 ore, n funcie de complexitatea actului.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 133/22.II.2011
32
ANEXA Nr. 5
la norme
S C U T I R I I R E D U C E R I
A. Scutiri
I. Sunt scutite de la plata onorariilor urmtoarele acte
ntocmite n scopul valorificrii unor drepturi prevzute de lege,
cu excepia cheltuielilor materiale:
1. declaraii pentru obinerea ajutorului de omaj;
2. declaraii pentru obinerea ajutorului social;
3. declaraii pentru obinerea alocaiei de stat pentru copii;
4. declaraii pentru acordarea burselor pentru elevi i
studeni, pentru obinerea de rechizite colare i pentru obinere
de cazare n cmine;
5. declaraii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor
fotilor deinui politici, veteranilor de rzboi i vduvelor
acestora;
6. declaraii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
7. declaraii i procuri necesare n cadrul procedurii de
obinere a despgubirilor prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 156/2007 privind despgubirea persoanelor fizice
care au constituit depozite la Casa de Economii i
Consemnaiuni C.E.C. S.A. n vederea achiziionrii de
autoturisme, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 232/2008.
II. Se pot acorda scutiri n cazurile n care statului romn i
revine obligaia de plat a onorariului.
B. Reduceri
1. Se pot acorda reduceri de pn la 50% din onorariu pentru
autentificarea procurilor necesare ncasrii pensiilor de orice
natur i a drepturilor bneti prevzute la capitolul A Scutiri,
enumerate mai sus.
2. Se pot acorda reduceri de 90% la onorariile stabilite pentru
actele notariale n care au calitatea de dobnditori ai drepturilor
i, implicit, obligaia de plat a onorariului: Uniunea Naional a
Notarilor Publici, camerele notarilor publici, personalul acestora
sau al birourilor notarilor publici, notarii publici, precum i
soul/soia i copiii minori ai notarilor publici. Aceeai reducere
de 90% se poate acorda i la onorariile stabilite pentru actele
notariale n care au calitatea de dobnditori ai drepturilor i,
implicit, obligaia de plat a onorariului orice persoane juridice n
care Uniunea Naional a Notarilor Publici i/sau camerele
notarilor publici sunt acionare, asociate sau fondatoare, dup
caz.
3. Se reduc cu 30% onorariile pentru autentificarea
contractelor de vnzare-cumprare i a oricror alte acte care
se ncheie n cadrul programului Prima cas, cu excepia celor
prevzute n anexa nr. 1 pct. 11 i pct. 25.
4. Se pot reduce pn la 70% onorariile pentru autentificarea
actelor n care au calitatea de dobnditori ai drepturilor i,
implicit, obligaia de plat a onorariului magistraii, precum i
soul/soia i/sau copiii lor minori.
5. Se poate reduce cu 15% onorariul pentru autentificarea
actelor n care avocaii sau consilierii juridici au calitatea de
dobnditori ai drepturilor i, implicit, obligaia de plat a
onorariului, precum i la succesiuni, dac acetia au calitatea
de motenitori.
6. Pentru motenitorii minori fr venituri proprii, pentru
motenitorii care nu realizeaz niciun fel de venituri sau
realizeaz venituri sub venitul minim pe economie, precum i
pentru motenitorii din zonele declarate calamitate, se pot
acorda reduceri de pn la 100% din onorariul datorat.
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 133/22.II.2011 conine 32 de pagini. Preul: 6,40 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|520943]
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti