Sunteți pe pagina 1din 1

Colind, glas 8 T

C o bo r t-a co bo r t co bo r t-a Du hul


!A A
Sfnt la u a bi se ri ci i la i coa na Pre ces
!A
tii

I coa na mai chiin tre ba r ce ves te-ai a dus n
A A
a r ves te bu na du ce-n a r Du hul Sfnt cnd Se po
A
goa r

Sfn ta Fe cioa ra Ma ri a va s nas c pe Me
A A
si a i um bl din ca s-n ca s i ni me nea nu o
A
la s

Dar ia t c pe-n se ra at n tr-un grajd s-a a e
!A A
zat i-a ns cut pe fn us ca at prunc fru mos i lu mi
!A
nat

F ru mos nu me ce I-a da at Ii sus Hris tos m p
!A A
rat fru mos nu me ce I-a pu us Ii sus Hris tos I i
!A
sus