Sunteți pe pagina 1din 3

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro

Rezolvarea ecuatiilor irationaleEcuatiile irationale sunt ecuatiile care contin necunoscuta x sub semnul radical.
Etape in rezolvarea ecuatiilor irationale:
1. Analizam radicalii din ecuatie pentru a stabili daca trebuie impuse conditii de existenta a
acestor radicali . Daca avem radicali de ordin par atunci trebuie impuse asemenea
conditii (expl.: expresia de sub radical trebuie sa fie > 0) . Solutia finala trebuie sa
verifice aceste conditii;
2. Eliminam radicalii prin diferite metode: ridicare la putere, introducerea unor
necunoscute auxiliare si rezolvarea unui sistem de ecuatii, etc.;
3. Vom ajunge in final la o ecuatie algebrica de gradul I, II sau mai mare care trebuie
rezolvata;
4. Verificam daca solutiile gasite verifica conditiile impuse la 1 si astfel determinam solutiile
ecuatiei irationale.

Cateva tipuri de ecuatii:

1. Ecuatii de tipul
n
b ax = c, unde a, b, cR,
a) n = 2(nr. par) b ax = c trebuie impuse conditii de rezolvare ax + b 0 si c 0
deoarece nu sunt definiti radicalii de ordin par din numere negative.

Exemple:
i) 3 x + = 2 .
Rezolvare:
Conditie de rezolvare x + 3 > 0 x > - 3.
( 3 x + )
2
= 2
2
x + 3 = 4 x = 1 > - 3. Deci x = 1 verifica conditia de rezolvare S = {1}.

ii) 3 x + = -5.
Rezolvare:
Deoarece 3 x + > 0 si 5 < 0 ecuatia nu are solutii S = .

b) n = 3 (nr. impar)
3
b ax = c nu trebuie impuse conditii de rezolvare deoarece sunt
definiti radicalii de ordin impar din numere negative

Exemple:
i)
3
5 x 2 + = 3.
Rezolvare:
Avand radicali de ordinul 3 nu sunt necesare conditii de existenta a radicalilor.
3
5 x 2 + = 3 (
3
5 x 2 + )
3
= 3
3
2x + 5 = 27 2x = 22 x = 11S = {11}.

ii)
3
2 x 3 = - 2.
Rezolvare:
Avand radicali de ordinul 3 nu sunt necesare conditii de existenta a radicalilor.
3
2 x 3 = - 2(
3
2 x 3 )
3
= ( -2)
3
3x - 2 = - 8 3x = - 6 x = - 2S = { - 2}.

www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

2. Ecuatii de tipul
n
b ax = cx + d, unde a, b, c, dR,
a) n = 2 (nr. par) b ax = cx + d trebuie impuse conditii de rezolvare0 d cx
0 b ax

Exemplu:
10 x 3 + = x + 2
Rezolvare:
Conditii de rezolvare

> +
> +
0 2 x
0 10 x 3

>
>
2 x
3
10
x
x > - 2.
10 x 3 + = x + 2 ( 10 x 3 + )
2
= (x + 2)
2
3x + 10 = x
2
+ 4x + 4 x
2
+ x 6 = 0,
= 1 + 24 = 25, x
2 , 1
=
2
5 1
x
1
= - 3 < - 2 (deci nu este solutie), x
2
= 2> - 2 S = {- 2}.
b) n = 3 (nr. impar)
3
b ax = cx + d nu trebuie impuse conditii de rezolvare deoarece
sunt definiti radicalii de ordin impar din numere negative

Exemplu:
3
1 x 13 + = x + 1.
Rezolvare:
Avand radicali de ordinul 3 nu sunt necesare conditii de existenta a radicalilor.
3
1 x 13 + =x + 1 (
3
1 x 13 + )
3
= (x + 1)
3
13x + 1= x
3
+ 3x
2
+ 3x + 1 x
3
+ 3x
2
- 10x= 0
x(x
2
+ 3x 10)= 0 x
1
= 0 sau x
2
+ 3x 10= 0, =9 + 40 = 49, x
3 , 2
=
2
7 3
x
2
= -5, x
3
= 2
Deci S = {- 5, 0, 2}.

3. Ecuatii de tipul
n
b ax
n
d cx = e, unde a, b, c, d, eR.
a) n = 2(nr. par) b ax d cx =e trebuie impuse conditii de rezolvare0 d cx
0 b ax
.
Se noteaza b ax = u si d cx = v si se rezolva un sistem de 2 ecuatii in u si v.
A doua ecuatie se obtine prin ridicarea la puterea a 2-a a necunoscutelor u si v care se
inmultesc cu coeficienti astfel incat prin adunarea/scadere sa eliminam necunoscuta x.

Exemple:
i) 2 x + + 7 x + =5.
Rezolvare:
Conditii de rezolvare

> +
> +
0 7 x
0 2 x

>
>
7 x
2 x
xe[-2, ).
Notam 2 x + = u si 7 x + =v

=
= +
5 v u
5 v u
2 2

= +
= +
5 ) v u )( v u (
5 v u

=
= +
5 ) v u ( 5
5 v u

=
= +
1 v u
5 v u

= +
=
5 v 2
2 u

=
=
3 v
2 u

= +
= +
3 7 x
2 2 x

= +
= +
9 7 x
4 2 x

=
=
2 x
2 x

2u = 4
x = 2e[-2, ) S= {2}.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

ii) 1 x + + 3 x + = - 3.
Rezolvare:
Deoarece

> +
> +
0 3 x
0 1 x
1 x + + 3 x + > 0 iar 3 <0 ecuatia nu are solutii.
b) n = 3 (nr. impar)
3
b ax
3
b ax = e, nu trebuie impuse conditii de rezolvare
deoarece sunt definiti radicalii de ordin impar din numere negative.
Se noteaza
3
b ax = u si
3
b ax = v si avem de rezolvat un sistem de 2 ecuatii in u si v.
A doua ecuatie se obtine prin ridicarea la puterea a 3-a a necunoscutelor u si v care se
inmultesc cu coeficienti astfel incat prin adunare/scadere sa eliminam necunoscuta x.

Exemplu:
3
1 x +
3
1 x 2 = 1

Rezolvare:
Avand radicali de ordinul 3 nu sunt necesare conditii de existenta a radicalilor.
Notam
3
1 x = u;
3
1 x 2 =v

=
= +
1 v u 2
1 v u
3 3

=
=
1 ) u 1 ( u 2
u 1 v
3 3

= + +
=
1 ) 1 u 3 u 3 u ( u 2
u 1 v
2 3 3

= +
=
0 u 3 u 3 u 3
u 1 v
2 3

= +
=
0 ) 1 u u ( u
u 1 v
2

=
=
0 u
u 1 v
sau

= +
=
0 1 u u
u 1 v
2

= +
=
0 1 u u
u 1 v
2
Sistemul nu are solutii reale deoarece ecuatia u
2
- u + 1 = 0 nu are solutii reale
pentru ca = 1- 4 = - 3 <0

=
=
0 u
u 1 v

=
=
0 u
1 v

=
=
0 1 x
1 1 x 2
3
3

=
=
0 1 x
1 1 x 2

=
=
1 x
1 x
S= {1}.

S-ar putea să vă placă și