Sunteți pe pagina 1din 27

Analiza financiara pe baza bilantului contabil

Conf. Dr. Anamaria CIOBANU

Analiza pe baza bilantului contabil

Presupune identificarea, pe baza datelor disponibile in bilantul contabil, a modalitatii de realizare a echilibrului financiar la nivelul intreprinderii.

Analiza pe baza bilantului contabil


Bilantul:
reflecta situatia la un moment dat a activelor (bunuri economice) respectiv pasivelor (resurse) detinute de catre intreprindere;

Noul format de bilant: Active imobilizate


Active curente Datorii curente Active curente nete (pasive curente nete) Datorii pe termen lung Capitaluri proprii

Analiza pe baza bilantului contabil


Care sunt informatiile pe care le furnizeaza bilantul contabil privind eficienta gestiunii afacerii?
Sesiune de brainstorming. Durata: 10 minute

Analiza pe baza bilantului contabil


Modul de realizare a echilibrului financiar;

Gradul de lichiditate al afacerii

Gradul de solvabilitate al afacerii

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiar
Care este marimea capitalurilor atrase pe termen lung investite in activele curente al intreprinderii?
ACN

Active imobilizate

Capitaluri proprii

Datorii pe termen lung Datorii curente

Active curente

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiarperfect
ACTIVE IMOBILIZATE Necorporale Corporale Financiare ACTIVE CURENTE Stocuri Creante Disponibilitati CAPITALURI PROPRII Capital social Rezerve Profit (pierdere) reportat DATORII PE TERMEN LUNG DATORII CURENTE Furnizori Impozite

Alte datorii

Finantarea activelor curente prin intermediul resurselor curente si a activelor imobilizate pe baza resurselor pe pe termen lung atrase de catre intreprindere.

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiarclasic
ACTIVE IMOBILIZATE CAPITALURI PROPRII DATORII PE TERMEN LUNG ACTIVE CURENTE DATORII CURENTE

Finantarea partiala a activelor curente prin intermediul resurselor atrase pe termen lung de catre intreprindere. Strategie mai putin riscanta insa mai costisitoare!

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiarprecar
ACTIVE IMOBILIZATE CAPITALURI PROPRII DATORII PE TERMEN LUNG

DATORII CURENTE
ACTIVE CURENTE

Finantarea partiala a activelor imobilizate prin intermediul resurselor atrase pe termen scurt de catre intreprindere. Strategie mai riscanta insa mai putin costisitoare!

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiar

Scadenta surselor de finantare Lichiditatea activelor

Termen scurt

Termen lung

Termen scurt

Risc si profitabilitate moderate

Termen lung

Risc si profitabilitate ridicate

Risc si profitabilitate scazute Risc si profitabilitate moderate

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiar
Indicatori de analiza a echilibrului financiar: Fondul de Rulment (FR) = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung Active Imobilizate ASA DA! Capitaluri proprii Active Imobilizate Datorii pe termen lung
Active Curente Datorii curente

FR >= 0 Echilibru financiar pe termen lung FR < 0 Dezechilibru financiar pe termen lung

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiar
Indicatori de analiza a echilibrului financiar: Necesarul de Fond de Rulment (FR) = Stocuri + Creante Datorii de exploatare
Active Imobilizate
Stocuri Creante Capitaluri proprii Datorii pe termen lung

Datorii exploatare Credite de trezorerie

Lichiditati

NFR><=0 ?

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiar
Indicatori de analiza a echilibrului financiar: Trezorerie Neta (TN) = Lichiditati Credite de trezorerie

Active Imobilizate
Stocuri Creante

Capitaluri proprii Datorii pe termen lung

Datorii exploatare Credite de trezorerie

ASA NU!

Lichiditati

TN >= 0 din FR pot acoperi NFR


TN < 0 din FR nu pot acoperi NFR

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiar
Va organizati in echipe de cate 3-4 persoane. Pe studiul de caz propus pentru analiza financiara identificati: care sunt modalitatile de realizare a echilibrului financiar? care sunt efectele deciziilor de finantare?

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiar
Cum se realizeaza echilibrul financiar in acest caz?

Activ Active imobilizate Stocuri Creante Active de trezorerie Activ total

2002 5000 1500 1000 100

2003 8000 3000 1800 50

2004 Pasiv 8500 Capitaluri proprii 3200 Datorii financiare

2002 2500 3000

2003 3000 5500 4000 350

2004 3500 5500 4200 550 13750

2000 Datorii de exploatare 2000 50 Ctredite de trezorerie 100

7600 12850 13750 Pasiv total

7600 12850

Analiza pe baza bilantului contabil


Echilibrul financiar
Interperetati aceste rezultatele!

Ani FR NFR TN

2002 500 500 0

2003 500 800 -300

2004 500 1000 -500

Analiza pe baza bilantului contabil


Gradul de lichiditate al afacerii

Indicatori financiari de referinta:

Lichiditatea globala

ACR Lg DCR
ACR St Lr DCR
Active de trezorerie DCR

Lichiditatea rapida (acid test)

Lichiditatea imediata

Li

Analiza pe baza bilantului contabil


Gradul de lichiditate al afacerii
Pe studiul de caz propus pentru analiza financiara identificati: Cai de crestere a gradului de lichiditate al afacerii.

Analiza pe baza bilantului contabil


Gradul de solvabilitate al afacerii
Indicatori financiari de referinta:

Rata datoriilor:

Total Datorii RD 100 Total Active

Datorii financiare 100 Levierul financiar: L Capitaluri proprii


Rata de acoperire a datoriilor: R AD

Capitaluri proprii 100 Total Datorii

Analiza pe baza bilantului contabil


Gradul de solvabilitate al afacerii
Pe studiul de caz propus pentru analiza financiara identificati: Cai de crestere a gradului de solvabilitate al afacerii.

Recapitulare: Informatii utile ce pot fi obtinute din analiza bilantului.


Modul de realizare a echilibrului financiar; Indicatori estimati: ACRnete, FR, NFR, TN Valori indicate: ACRnete > 0; FR >= NFR; TN >= 0 Structura patrimoniului intreprinderii analizate si a resurselor atrase pentru finatarea sa; Ponderea diferitelor categorii de active in total activ; Ponderea diferitelor categorii de resurse in total pasiv; Durata de rotatie a activelor si pasivelor in cifra de afaceri (vezi analiza ratelor financiare); Gradul de lichiditate si de solvabilitate al intreprinderii ( vezi analiza ratelor financiare);

Tema pentru acasa


Care este semnificatia pasivelor curente nete? Care este semnificatia nevoii de fond de rulment negative? In cazul caror intreprinderi (sector de activitate) existenta unor pasive curente nete nu implica in mod obligatoriu incapacitate potentiala de plata a datoriilor pe termen scurt?

Trezoreria neta pozitiva este intotdeauna un semnal al existentei echilibrului financiar?


Pentru care dintre urmatoarele active: active corporale, active necorporale, active financiare, stocuri, creante, casa, titluri de plasament, o crestere a ponderii acestora in total activ este un semnal de alarma?

Tema pentru acasa


Analizati modalitatea in care se realizeaza echilibrul financiar in cazul intreprinderii al carui bilant si cont de profit sunt prezentate in continuare. Interpretati rezultatele obtinute!

Bilantul 2002-2004 ACTIV

2002 Active fixe Necorporale Corporale Trenuri, cladiri Masini, utilaje si mijloace de transport Alte imobilizari corporale Investitii in curs de executie Financiare Active curente Stocuri Disponibilitati si plasamente Creante Conturi de regularizare TOTAL ACTIVE
644,651 0 644,651 0 415,265 150,010 79,376 0

2003
584,949 0 584,949 0 584,949 0 0 0

2004
458,330 0 458,330 0 413,348 44,982 0 0 3,296,637 1,866,835 433,599 996,203 0 3,754,967

1,753,269 2,988,558 1,451,600 2,604,592 130,376 153,129 171,293 230,837 157,586 0 2,555,506 3,573,507

Bilantul 2002-2004 PASIV


2002 Capitalul proprii Capital social Rezerve Profit reportat Datorii Datorii pe termen lung Datorii curente 485.919 100.000 162.946 222.973 2.069.587 161.698 1.907.889 2003 939.323 100.000 331.447 507.876 2.634.184 0 2.634.184 2004 1.761.378 100.000 839.323 822.055 1.993.589 0 1.993.589

Furnizori Decontari (clienti creditori&alte datorii)


Credite pe termen scurt TOTAL PASIVE

14.201 1.893.688
0 2.555.506

0 2.634.184
0 3.573.507

11.826 1.981.763
0 3.754.967

Contul de profit si pierdere 2002-2004

2002 Venituri din exploatare, din care Cifra de afaceri Cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu marfurile Materii prime, materiale Amortizari Salarii Alte cheltuieli Rezultate din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare din care: dobanzi Rezultatul financiar Rezultatul curent Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale Rezultat exceptional Profit brut Impozit pe profit PROFIT NET
4,352,283 4,859,083 0 3,726,913 17,442 198,361 916,367 137,043 150,594 39,281 2,849 111,313 248,356 0 13,771 -13,771 234,585 11,612 222,973

2003
6,866,398 5,832,749 0 3,547,142 107,849 256,944 1,920,814 546,280 40,760 27,808 4,882 12,952 559,232 109,261 123,132 -13,871 545,361 37,485 507,876

2004
12,626,156 14,272,332 11,668,008 0 7,558,359 107,850 452,232 3,549,567 958,148 7,602 145,278 69,765 -137,676 820,472 510,000 454,755 55,245 875,717 53,662 822,055

4,996,126 6,379,029

Intrebari?

Multumesc pentru atentie!