Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVITATI EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE

Documente la nivelul scolii Portofoliul coordonatorului de programe si proiecte educative: Planul managerial Documente de planificare a activitatii dirigintilor Calendar/ program de activitati Programe nationale si internationale in care este implicata scoala Comisii pe tipuri de proiecte Parteneriate Consiliul elevilor pe scoala

Portofoliul comisiei dirigintilor: Componenta comisiei Planificarile anuale si semestriale ale dirigintilor Proiecte de activitati educative demonstrative Calendarul activitatilor extrascolare proprii si cele propuse de ISJ si MEdC Programul de parteneriat educational: - cu familia/ consiliul parintilor - cu comunitatea locala - cu ONG-uri procesele verbale ale sedintelor comisiei raportul activitatilor educative din semestrul/ anul scolar precedent programul de activitati al comisiei Structura planului managerial: argument

analiza- diagnoza SWOT tinte strategice ( rezulta din SWOT- puncte slabe si amenintari) resurse strategice ( rezulta din SWOT- puncte tari si oportunitati) directii prioritare de actiune rezultate asteptate anexe

Structura programului comisiei dirigintilor Nr crt obiective Masuri si actiuni Resurse umane Termen

Portofoliul dirigintelui catalogul clasei caietul dirigintelui/ dosarul clasei: - colectivul clasei- fise individuale cu date personale - caracterizarea clasei - consiliul clasei - consiliul reprezentativ al parintilor - documentele de planificare a activitatii dirigintilor