Sunteți pe pagina 1din 2

Brasov, b-dul Al.Vlahuta, nr.61, ap.2 tel.

/fax: 068 / 317196 ; 316268 ; 094520366

e-mail: median@deltanet.ro www.deltanet.ro/~median

CAIET DE SARCINI CC-01

C A I E T

D E

S A R C I N I

C C - 0 1

PAVELE SPECIALE PREFABRICATE DIN BETON DECORATIV


1. GENERALITATI 1.1. Prezentul caiet de sarcini se refera la pavelele speciale prefabricate din beton decorativ cu agregate destinate realizarii pavimentelor. Aceste pavele se pot utiliza numai pentru artere de circulatieusoara la care nu se va utiliza pentru dezghetare clorura de sodiu. 1.2. Pavelele se realizeaza pe linii de fabricatie specializate in intreprinderile Granitul FPC Urziceni si IMC Brasov - FMC Feldioara prin vibropresare, conform tehnologiilor elaborate de producatori. Pentru productia de serie, utilajele si pavelele vor fi supuse omologarii. 1.3. Prevederile prezentului caiet de sarcini se vor putea aplica si la alte unitati furnizoare, cu conditia omologarii prelabile a liniilor de fabricatie respective. 1.4. Prevederile prezentului caiet de srcini vor putea fi imbunatatite in urma experientei dobandite in productie, la montajul si exploatarea pavelelor. 2. CONDITII TEHNICE PENTRU MATERII PRIME 2.1. Ciment Cimentul utilizat la preparare va fi P 40 sau P 45 conform STAS 388-80 si cimentul PA 35 tip b sau PA 40 tip b conform STAS 7055-87 (produse de CLMR Turda). Nu se va folosi ciment alb produs de fabrica de ciment Comarnic 2.2. Agregatele utilizate vor fi nisipul obisnuit de rau 0-3 mm si criblura de granit 3-8 mm alb de Mala CP Orsova, rosu de Valea Draganului IEGCIM Huedin si gri de Greci IEIAMC Tulcea. Materialele vor indeplini conditiile de calitate din STAS 1667-76. Criblura va contine parte levigabila cel mult 1%. Agregatele vor fi depozitate pe platforme betonate compartimentate cu pereti despartitori pentru a se evita amestecarea sorturilor. 2.3. Aditivul utilizat va fi Disan A realizat in conformitate cu caietul de sarcini nr. 4/1983 al CCH Zarnesti. Prepararea solutiei de Disan A se va face conform Normativului C.140-86. 2.4. Apa utilizata va fi apa potabila sau industriala care sa respecte conditiile STAS 790-84. 2.5. Pigmentii utilizati vor fi: -oxid rosu de fier categoria A tip I grad 1 clasa a STAS 6632/21971, calcinat in fabricatie la 7000 C. -oxid galben de fier categoria A tip II grad 1 clasa a STAS 6632/3-1971. Ambii pigmenti sunt produsi de Intreprinderea Chimica Orastie. 2.6. Alte materii prime decat cele indicate la pct. 2.1.-2.5. (de exemplu cimenturi colorate PR 40, PG 40 etc.) se pot utiliza numai dupa efectuarea unui studiu de catre ICPMC si confirmarea prin omologare. 3. CONDITII TEHNICE PENTRU PRODUS 3.1. Pavelele se executa intr-un singur sortiment dimensional, conform proiectului IPB anexat. 3.2 Abaterile dimensionale sunt date in tabelul 1. Tabelul 1

3.7. La fiecare unitate de productie se vor stabili de comun acord de catre proiectant, executant si beneficiar 25 bucati pavele-beton pentru delimitarea conditiilor de aspect: culoare, nuanta, pori, cioburi, fisuri, aspect general al bizotului, aspectul fetei slefuite. 4. RETETA BETONULUI 4.1.Reteta cadru folosita la prepararea unui m3 de beton la malaxor este urmatoarea: -ciment 550 Kg. -agregat total 1620 1640 Kg. -apa maxim 185 l. -aditiv (solutie) 6 l. -pigment ptr.pavele(colorate galben si rosu) 27,5 33 Se fac urmatoarele precizari: a) - pentru pavelele de culoare gri - se utilizeaza: ciment P. 40 sau P 45; criblura de Greci, de culoare gri; nu se va folosi pigment. b) pentru pavelele de culoare galbena - se utilizeaza: ciment PA 35 tip b sau PA 40 tip b; criblura de Mala, de culoare alb-galbuie; pigment de culoare galbena. c) pentru pavelele de culoare rosie se utilizeaza: ciment PA 35 tip b sau PA 40 tip b; criblura de Valea Draganului, de culoare rosie. Pigment de culoare rosie. 4.2. Curba granulometrica pentru agregatul total este data in tabelul de mai jos:

Sita (ciur)

mm

0,2

Dimensiunea
Latura fetei superioare Latura fetei inferioare Inaltimea

Valoarea nominala (mm)


196 198 60 80

Abatere admisa (mm)


+1 -3 +1 -5 +2 -5

minim 3 25 38 90 maxim 9 35 55 100 Nisipul de rau 0-3 mm va fi 35 40% din totalul agregate. 5. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII 5.1.Verificarea calitatii pavelelor se face pe loturi de produse, un lot de fabricatie cuprinzand 30.000 buc. Pavele, cu aceeasi reteta, produse de acelasi utilaj, dar nu mai mult de productia de 7 zile consecutive. 5.2. Verificarea dimensiunilor si aspectului se face la fiecare lot (stabilit conf. Pct. 5.1.) prin control statistic prin atribute conform STAS 3160-72 cu urmatorii parametrii: Nc = I; AQL = 4 plan dublu de control normal. Numarul de piese din lot, numarul de piese verificate si conditiile de acceptare sau respingere a lotului sunt indicate in tabelul de mai jos: Nr. piese din lot Nr. piese verifi prim ul esant Nr.de piese necorespunz. din primul esantion care determina Accept. lotului (max) 1 Respin. lotului (min) 4 Luarea esant. suplim. 2 sau 3 Nr. piese suplim (esant. suplim) Nr.total de piese din ambele esant.consid. impreuna care Accept Resp lotului lot. (max) (min) 4 5

3.3.Culorile de baza sunt: gri rosu galben 3.4. Fata vazuta a pavelei va avea muchiile tesite, cu un bizot cu latimea minima de 4 mm pe toate cele 4 laturi. 3.5. Fata vazuta (exclusiv bizotul) va fi finisat prin slefuire si plana. 3.6. Caracteristicile fizico-mecanice ale produsului sunt urmatoarele: -marca beton (clasa) B 500 (Bc 40) STAS 1275-81 -grad de impermeabilitate p10 STAS 3519-76 -grad de gelivitate G 50 STAS 3518-76

pana la 20 20 1200 120132 2 5 3 sau 4 32 6 7 3200 320150 3 7 4.6 50 8 9 10000 1000180 5 9 6.8 80 12 13 35000 Loturile respinse se pot prezenta la o noua verificare dupa sortarea bucata cu bucata.

-rezistenta la uzura maxim -rezistenta la livrare minim

1,3 mm 300 daN/cm


2

STAS 5501-84 (determ.cu nisip)

5.3. Verificarea dimensionala se face cu sabloane de maxim si minim conform STAS 6657/2-88 (verificare prin atribute). Elementele trebuie sa se incadreze in abaterile prescrise in cap. 3. 5.4. Verificarea aspectului se face prin comparatie cu pavelele etalon stabilite conform pct. 3.7.

5.5. Prin autocontrol se va face verificarea aspectului pavelelor bucata cu bucata in doua etape: -etapa I la minim 24 ore de la confectionare, inainte de slefuire, separandu-se pavelele necorespunzatoare; -etapa II dupa slefuire, in care se verifica existenta bizotului si vizual aspectul fetei slefuite. 5.6. La fiecare lot se verifica marca betonului conform STAS 1275-81. Verificarile se fac pe epruvete care se preleveaza din sarjele de beton si se compacteaza prin vibrare pe masa vibrata de laborator. 5.7. Lunar se verifica gradul de impermeabilitate conf. STAS 3519-76 si rezistenta la uzura conf. STAS 5501-84. 5.8. Verificarea rezistentei la inghet-dezghet se va face conf. STAS 3518-76 la 1000 m3 beton, dar nu mai putin de una pe trimestru. 5.9. Rezistenta de livrare conf. STAS 1275-81 se verifica pe epruvete prelevate zilnic. 5.10. Toate datele privind identificarea loturilor si verificarea calitatii pavelelor se vor inscrie intr-un registru care va fi pastrat la compart.CTC. 5.11. Pavelele respinse la receptia dimensionala sau de aspect se vor scoate din fluxul tehnologic si depozita separat.

6.1. Dupa etapa II-a de verificare (conf.pct. 5.5.), produsele finite care se incadreaza in conditiile de calitate prevazute in prezentul caiet de sarcini se aseaza pe europalete. O europaleta va cuprinde maxim 4 randuri a cate 24 pavele. Randurile se suprapun astfel incat fetele slefuite sa fie in contact. Pavelele de pe fiecare europaleta vor fi asigurate impotriva deplasarii prin legaturi cu otel balot. 6.2. La fiecare europaleta se va marca pe minim 4 pavele in pozitie vizibila, cu vopsea nelavabila; -indicativul unitatii producatoare: UZ pentru FPC Urziceni FL pentru FMC Feldioara -numarul de identificare a lotului -indicativul controlorului CTC. Exemplu de marcare: UZ; 35; 3. Inseamna - pavele produse de IPB Granitul FPC Urziceni; lotul nr.35; controlor de calitate 3. 6.3. Livrarea pavelelor se face pe loturi, numai dupa atingerea rezistentei de livrare prescrisa (300 daN/cm2) fiecare lot de livrare fiind insotit de certificatul de calitate. 6.4. In vederea livrarii, europaletele cu pavele se incarca in mijloace auto sau CF, prevazute cu platforme orizontale. Europaletele incarcate in vehicul se asigura impotriva deplasarii prin legare sau impanare.

6. REGULI TEHNICE PRIVIND AMBALAREA, MARCAREA SI LIVRAREA

Brasov

Intocmit: ing. Pirii I