Sunteți pe pagina 1din 7

Analiza Swot

An scolar 2011-2012 Grupa Mijlocie "Brazi" Educatoare: Marinescu Floarea PUNCTE TARI
-selectarea modalitatilor de comunicare in functie de continutul informatiei, particularitatilor de varsta si individuale ale copiilor; -respectarea obiectivelor de referinta din curriculum si accesibilizarea informatiilor cu caracter instructiv-educativ in comunicarea cu copiii; -proiectarea continuturilor instructiv-educative in acord cu prevederile programei nationale si cu nivelul grupei; -selectarea materialului didactic tinand cont de tematica , de particularitatile de varsta ale copiilor si de nivelul acestora de dezvoltare ; -amenajarea ariilor de stimulare in functie de tipul de activitati desfasurate; -aplicarea in activitatea didactica a informatiilor obtinute in cadrul intalnirilor metodice sau prin studiul individual; -asigurarea si achizitionarea mijloacelor de invatamant;

PUNCTE SLABE
-insuficienta mijloacelor si tehnicilor multimedia in procesul instructiveducativ; - implicarea parintilor in derularea proiectelor tematice;

-valorizarea eforturilor copiilor prin expunerea lucrarilor realizate; -colaborarea cu celelalte cadre didactice si cu diversi parteneri educationali din comunitate in vederea sporirii randamentului scolar; -valorificarea rezultatelor evaluarii in atingerea obiectivelor procesului instructiv-educativ; -informarea periodica a parintilor copilului despre progresul si comportamentul social al acestuia; -frecventa a fost buna pe intreg semestrul.

OPORTUNITATI
-buna colaborare cu toti factorii implicati in procesul instructiveducativ(parintii, primaria, scoala, alte gradinite partenere, muzee, teatre); -comisia metodica din gradinita

AMENINTARI
-boala; -insuficiente fonduri pentru procurarea materialelor de specialitate;

Analiza Swot An scolar 2011-2012 Grupa Mijlocie "Brazi"

Educatoare : Tudosiea Andreea Florentina


PUNCTE TARI
-selectarea modalitatilor de evaluare initiala in concordanta cu nivelul de dezvoltare a copiilor, pe domenii experientiale; -corelarea obiectivelor stabilite de Programa nationala cu cele specifice unitatii de invatamant/ grupei in urma aplicarii probelor de evaluare initiala; -selectarea modalitatilor de comunicare in functie de continutul informatiei, particularitatilor de varsta si individuale ale copiilor; -respectarea obiectivelor de referinta din curriculum si accesibilizarea informatiilor cu caracter instructiveducativ in comunicarea cu copiii; -proiectarea activitatilor instructiveducative sub forma proiectelor tematice; -amenajarea mediului educational in functie de obiectivele activitatilor, pe arii de stimulare; -abordarea interdisciplinara a continutului invatarii; -aplicarea in activitatea didactica a informatiilor obtinute in cadrul intalnirilor metodice, a cursurilor de formare sau prin studiul individual; -aprecierea eforturilor depuse de copii prin expunerea lucrarilor realizate de acestia; -colaborarea cu celelalte cadre didactice si cu diversi parteneri educationali din comunitate in vederea sporirii randamentului scolar; -valorificarea rezultatelor evaluarii in atingerea obiectivelor procesului instructiv-educativ; -modificari adaptive la orientarile educationale moderne;

PUNCTE SLABE
-implicarea parintilor in derularea proiectelor tematice; -insuficienta mijloacelor si tehnicilor multimedia in procesul instructiv-educativ;

- organizare de activitati extracurriculare- excursii,spectacole de teatru, serbari; -informarea periodica a familiei copilului despre progresul acestuia, comportamentul social si implicarea acestora privind amenajarea spatiului educational in beneficiul copiilor. - asigurarea si achizitionarea mijloacelor de invatamant; - frecventa a fost buna pe intreg anul scolar;

OPORTUNITATI
-buna colaborare cu toti factorii implicati in procesul instructiv-educativ(parintii, primaria, scoala, alte gradinite partenere, muzee, teatre); -comisia metodica din gradinita; -autoperfectionarea; - curs de formare metodisti-

AMENINTARI
-boala; -insuficiente fonduri pentru procurarea materialelor de specialitate.

Analiza Swot

An scolar 2011-2012 Grupa Mare "Stelute" Educatoare: Ghitescu Mihaela PUNCTE TARI 1. Planificarea si proiectarea activitatii instructiveducative
-Cunoasterea si aplicarea curriculum-ului national, corespunzator colectivului de copii din grupa; -Corelarea obiectivelor stabilite de Programa nationala cu cele specifice unitatii de invatamant/grupei in urma aplicarii probelor de evaluare initiala; -Testarea initiala a fost planificata conform nivelului de dezvoltare a copiilor, pe domenii de activitate; -Elaborarea planificarii activitatii instructiv-educative ( anuala, semestriala), tinand cont de abordarea integrata a continuturilor si de particularitatile grupei; -Proiectarea activitatii instructiv-educative a imbracata forma proiectelor tematice; -Temele proiectelor si subtemelor au fost alese in functie de ce au dorit copiii sa afle. S-a pornit de la intrebarile copiilor legate de o anumita tema propusa de ei; -Hartile proiectelor tematice au fost intocmite cu ajutorul copiilor; -In urma rezultatelor obtinute la evaluarile initiale s-au stabilit directiile de dezvoltare pentru cele doua semestre pe domenii de cunoastere care au vizat comportamentele : cognitiv, verbal, psihomotric si socio-afectiv; -In etapa activitatilor liber-alese , ariile de stimulare au fost dotate cu materiale didactice adecvate temelor si subtemelor proiectului in curs de desfasurare; -Pentru a oferi sanse egale tuturor copiilor s-a lucrat cu grupuri mici de copii, dar si individual, atat recuperativ, dar si compensativ, respectandu-se ritmul fiecarui copil; -Planificarea activitatii extrascolare, a optionalelor in concordanta cu obiectivele educationale stabilite; 2. Organizarea

procesului instructiv-educativ

-Organizarea si amenajarea salii de grupa in functie de obiectivele activitatilor, pe arii de stimulare; -Selectarea materialului didactic, tinand cont de particularitatile de varsta ale

copiilornivelul de dezvoltare si de tematica -Centrul tematic -selectarea materialelor impreuna cu copiii;

3. Conducerea procesului instructiv-educativ


-Respectarea principiilor didactice prin capacitatea de a gasi cele mai eficiente mijloace si cai de a transmite cunostinte noi copiilor ; -Abordarea interdisciplinara a continuturilor invatarii; -Amnajarea mediului educational in conformitate cu tipul de activitati desfasurate; -Amenajarea ariilor de stimulare in vederea unei invatari stimuative si eficiente; -Valorizarea eforturilor tututror copiilor prin expunerea lucrarilor realizate, prin marcarea diferitelor evenimente; -Individualizarea activitatii cu copiii pentru a oferi sanse egale tuturor; - Elaborarea itemilor si probelor de evaluare tinand cont de particularitatile de varsta ale copiilor si de obiectivele propuse in activitate; -Gasirea unor metode eficiente de evaluare a activitatii copiilor; -Inregistrarea periodica si aprecierea corecta a performantelor copiilor; -Consemnarea in fisa psihopedagogica a unor date relevante despre dezvoltarea copiilor la nivelul prescolaritatii; -Abordarea unui stil non-directiv cu copiii; -Asigurarea si achizitionarea mijloacelor de invatamant; -Implicarea parintilor in luarea deciziilor privind desfasurarea activitatilor si actiunilor educationale in beneficiul copiilor; -Contactarea si mentinerea contactului cu diferiti factori implicati in dezvoltarea copiilor si imbunatatirea actului educational; -Comunicarea si colaborarea cu toate cadrele didactice pentru eficientizarea procesului didactic; -Crearea unui cadru stimulativ comunicarii cu toti factorii ( copii, colegi, comunitate) si cooperarea cu acestia in vederea mentinerii climatului socio-afectiv specific unei unitati de invatamant; -Frecventa a fost buna pe intreg anul scolar.

PUNCTE SLABE
-Implicarea parintilor in proiectele tematice; -Insuficienta mijloacelor si tehnicilor multimedia in procesul instructiv-educativ;

OPORTUNITATI

-Buna colaborare cu toti factorii implicati in procesul instructiv-educativ; -Cercurile pedagogice-cadru pentru schimburi de idei; -Comisia metodica din gradinita; -Autoperfectionarea.

AMENINTARI
-Boala; -Insuficiente fonduri pentru achizitionarea materialelor de specialitate