Sunteți pe pagina 1din 0

Declaratia 390 in 117 studii de caz

Comision platit


Georgeta Serban Matei Expert contabil

Intrebare:
Firma RO Firma RO cu sediu RO Firma NL cu sediu NL Organe
cu sediu RO intocmeste documentatii etc. recupereaza TVA din UE fiscale din
in vederea recuperarii TVA diverse tari UE
din UE pt. (A)

(A) (B) (C) (D)

(A) remite documente (B) pentru prelucrare.
(B) remite documente (C) pentru prelucrare, depunere si recuperare de la (D).
Sumele recuperate sosesc in contul (B) MAI PUTIN COMISIONUL LUI (C) pentru a fi remise
firmelor (A) {mentionez ca acest comision este comisionul lui (C) catre (A) pentru faptul ca a
recuperat TVA .
(B) factureaza separat lui (A) cheltuieli facute cu traduceri si un comision bineinteles cu TVA.
(C) face factura cu minus catre (B) cuprinzind sumele recuperate pt. (A) in coloana credit si
comisionul sau de la (A) in coloana debit

Cum inregistrez contabil aceasta factura ?
Care este regimul , inregistrarea TVA a acestei facturi in contabilitate, in jurnale, in Declaratia 390
Ce documente ii remite (B) lui (A) si cu ce regim TVA cind ii remite sumele recuperate ?

Raspuns:
Referitor la comisionul platit societatii C si refacturarea catre societatea A
Operatiunea realizata de societatea B se incadreaza la pct. 19 alin. 6 din normele metodologice de aplicare
ale art. 137 alin. 3 din Codul fiscal asa cum acestea au fost modificate de OUG 109/2009 si HG
1620/2009. Astfel, in situatia in care societatea B din Romania actioneaza in numele societatii A din Ro
primind facturi de la societatea C din Olanda si incasand sume de la aceasta in contul societatii A din RO
atunci societatea B din RO actioneaza in calitate de comisionar acestor operatiuni fiindu-le aplicabile
structura de comisionar prevazuta la pct. 6 alin. 3 si 4.
Totodata conform art. 129 alin 2 din codul fiscal - atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in
nume propriu dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a
prestat ea insasi serviciile respective.
Structura de comisionar asa cum este prevazuta la pct 6 alin 3 si 4 din normele metodologice de aplicare
ale codului fiscal, presupune ca societatea B este considerata din punct de vedere al taxei pe valoarea
adaugata cumparator si revanzator al serviciilor respective, indiferent daca actioneaza in contul prestatorului
sau beneficiarului de servicii, comitentul prestator societatea C efectueaza o prestare de servicii catre
comisionar (societatea B), si , la randul sau comisionarul (societatea B) face o alta prestare de servicii catre
comitentul cumparator (societatea A).
Fata de cele de mai sus, rezulta ca B se va comporta atat ca un prestator cat si un beneficiar de servicii in
relatiile sale cu societatea A si societatea C.Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro
Declaratia 390 in 117 studii de caz

In ceea ce priveste TVA ul care se va recupera consider ca acesta nu trebuie facturat de catre societatile
implicate, intrucat este o taxa care se recupereaza in final de la autoritatea fiscala. Doar serviciul prestat
efectiv de catre firmele de intermediere se factureaza. Intre parti se incheie un contract in care se precizeaza
suma de recuperat de la autoritatea fiscala respectiva, in anexe fiind prezentate documentele (facturile) de
unde rezulta TVA-ul de recuperat, situatii, etc., termene de recuperare, comisioane percepute, etc.

In aceste conditii: societatea B asa cum am spus pentru comisionul platit societatii C si facturat de aceasta
are obligatia platii TVA operatiunea se incadreaza la art. 133 alin 2 regula de baza conform careia
locul prestarii serviciului este dat de locul unde persoana care primeste serviciile isi are sediul activitatii
economice. Plata taxei se face prin taxare inversa (4426 =4427), operatiunea declarandu-se in declaratia 390
pana la data de 15 a lunii urmatoare faptului generator. Practic va face taxare inversa doar pentru suma
reprezentand comisionul facturat de societatea C care se regaseste pe coloana de debit, si numai acesta va fi
declarat in D390.
TVA ul recuperat nu va face obiectul declararii in D390 si nu va genera vreun tva de plata.

Inregistrarile in contabilitate se vor efectua astfel:
Presupunem ca societatea A are de recuperat TVA in suma de 1000 lei. Pentru aceasta societatea B ii
percepe un comision de 200 de lei cu tva (care include comisionul perceput de C presupunem de 100 de
lei si diferenta de 100 comisionul sau).

Societatea A
in baza contractului incheiat intre A si B privind recuperarea sumei de TVA platita in UE:

461 analitic B Debitori diversi =472 Venituri in avans valoare TVA de recuperat 1.000 lei
Nota
La inregistrarea facturilor din UE care includeau TVA societatea A a inregistrat factura integral pe
costuri / mijloace fixe / materiale / obiecte de inventar in functie de natura, sau direct pe cheltuiala in
masura in care stia ca va recupera TVA.

inregistrarea facturii de la societatea B privind serviciile prestate de aceasta:

% =401 analitc B Furnizori c/val serv. Prestate 200
628 Alte cheltuieli cu servicii la terti 168
4426 TVA deductibila 32primirea TVA ului recuperat de la societatea B:

% = 461 analitic B 1.000 lei
512 Conturi la banci 800 lei
401 Furnizori analitic B 200 lei

si

472 Venituri in avans =7588 Alte venituri din exploatare 1.000
Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro

Declaratia 390 in 117 studii de caz
Societatea B

- In baza contractului incheiat cu societatea A dar si cu societatea C va efectua inregistrarea contabila:

461 analitic C Debitori diversi =462 analitic A Creditori diversi cu valoarea TVA : 1.000

inregistrarea facturii emisa catre A:

4111 analitic A Clienti =% 200
704 Venituri din prestari servicii 168
4427 TVA colectata 32

inregistrarea facturii primita de la C (partea de comision)

628 Alte cheltuieli cu servicii la terti =401 analitic C Furnizori 100
si
4426 TVA deductibila =4427 TVA colectata 19

primirea banilor de la C reprezentand TVA recuperat mai putin comisionul care a fost retinut de aceasta:

% =461 analitic C Debitori diversi 1.000
512 Conturi la banci 900
401 Furnizori 100

returnarea TVA ului recuperat societatii A:

462 analitic A Creditori diversi =%
512 Conturi la banci 800
4111 analitic A Clienti 200

In ceea ce priveste documentele pe care B i le remite lui A la returnarea sumelor recuperate acesta va
trebui sa ii transmita, in functie de documentele primite de la autoritatile fiscale de la care C a recuperat
TVA ul, o dovada / documentul emis de autoritatile fiscale respective (nu stiu cu exactitate in ce constau
acestea, dar ar trebui sa fie echivalentul unei Note de restituire de TVA emise de autoritatile fiscale
romane), un exemplar din Cererea de recuperare depusa de C la autoritatea fiscala respectiva, precum si un
proces verbal prin care A confirma prestarea serviciilor de catre B in conformitate cu contractul incheiat
anexa la factura de comision emisa de B catre A.
Recuperarea TVA ului nu implica la randul ei TVA.
Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro