Sunteți pe pagina 1din 4

244

Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor art. 244 CP RM Obiectul juridic special- relatiile sociale cu privire la formarea bugetului public national pe calea indeplinirii de catre intreprinderile,institutiile si organizatiile contribuabile a obligatiiunilor fiscale. Obiectul material sau imaterial il reprezinta dupa caz: 1. Documentele fiscale, financiare, contabile; 2. Obiecte impozabile altele decit veniturile sau cheltuielile Documente contabile: a. Primare -actul de achizitie a marfurilor; -anexa la facture de expeditie; -bonul de plata; -dispozitia de incasare; -dispozitia de plata; -factura de expeditie; Foaia de parcurs; -ordinul de plata; -ordinul incaso. b. Centralizatoare raportul financiar centralizator; -cartea mare sau bilantul de verificare; -bilantul contabil centralizat; -alte registre centralizate care servesc drept baza pentru intocmirea raporturilor financiare. Document fiscal- conform art. 129 Cod Fiscal darea de seama fiscala adica orice declaratie, informatie, calcul, nota, informatie, alt document care sunt prezentate sau care trebuie sa fie prezentate organului fiscal privind calcularea, achitarea, retinerea impozitelor majorarilor de intirziere (penalitatilor) si/sau amenzilor ori privind alte fapte ce tin de nasterea, modificarea sau stingerea obligatiei fiscal. Document financiar- document care reflecta formarea, repartizarea sau administrarea fondurilor banesti cu character nerambursabil ale bugetelor. Cele 3 notiuni definite mai sus desemneaza obiectul material in cazul modalitatii de includere in documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date vadit denaturate privind cheltuielile sau veniturile. In ce priveste modalitatea de tainuire a unor obiecte impozabile, obiectuln imaterial il reprezinta obiectele impozabile( altele decit veniturile sau cheltuielile). Obiecte impozabilefaptele juridice care determina obligatia contribuabilului de a achita impozitul. Ex: in cazul accizelor obiecte impozabile sunt marfurile supuse accizelor specificate in anexa nr.4 a Codului Fiscal. In cazul unor prevederi obiecte impozabile sunt bunurile proprietate publica inclusiv Latura obiectiva: a. Fapta prejudiciabila exprimata in actiunea de includere in documentele fiscal, contabile, financiare a unor date vadit denaturate privind veniturile sau cheltuielile, sau tainuirea prin actiune sau inactiune a altor obiecte impozabile.

b. Urmarile prejudiciabile sub forma neachitarii impozitului a carui suma depaseste 1500 uc. c. Legatura cauzala- dintre fapta prejudiciabila si urmarile prejudiciabile. Fapta prejudiciabila cunoaste urmatoarele 3 modalitati: 1. Includerea in documentele fiscale, contabile, financiare a unor date vadit denaturate privind venitul sau cheltuielile- presupune indicarea in documentele respective a unor date care nu corespund realitatii si care fie reflecta diminuat marimea veniturilor, fie reflecta exagerat marimea cheltuielilor, prin aceasta faptuitorul incalca prevederile alin. (2) art. 8 Cod Fiscal. In situatia de includere in documentele contabile, fiscale, financiare a unor date vadit denaturate privind veniturile si cheltuielile nu se pune problema calificarii suplimentare in baza atr. 361 CP Confecionarea, deinerea, vnzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, tampilelor sau sigiliilor false. Deoarece notiunea includerea in documentele contabile, financiare, fiscale a datelor denaturate utilizate in art. 244 CP si notiunea confectionarea documentelor false utilizate in art. 361 CP sunt 2 notiuni care nu au puncte de tangenta, din aceste considerente se va aplica nu art. 244 CP dar art. 361 CP in cazul contrafacerii documentelor fiscale, contabile, financiare. 2. Evidentierea in documentele fiscale, contabile, financiare a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori au la baza operatiuni ce nu au existat. Cunoaste 2 alternative: a. Evidentierea in documentele fiscale si financiare a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale-faptuitorul stimuleaza efectuarea unor operatiuni pentru a justifica cheltuielile pe care le-a facut, in acest caz falsitatea vizeaza realitatea efectivitatea operatiunilor efecuate b. Evidentierea in respectivele documente a unor cheltuieli care au la baza operatiuni ce nu au existat- presupune ca operatiunile respective exista doar scrise pe hirtie, insa nu au fost efectuate niciodata macar prin recurgerea la simularea de aceasta data vizeaza nu realitatea operatiunilor ci insasi existenta acestora. Intentia faptuitorului este de a crea iluzia derularii unor operatiuni intre intreprinderea actuala pe care faptuitorul o reprezinta si o intrerindere fantoma care este folosita de faptuitor in calitate de mijloc de savirsire a infractiunii. Aceasta se face in scopul majorarii frauduloase a cheltuielilor. In ultima instanata aceasta se face in scopul neachitarii impozitului al carui marime depeseste 1500 uc. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor savirsita in cea de-a 2 modalitate. Aceasta presupune mutarea , transferul de mijloace banesti pentru marfa sau servciile livrate precum sic ea de TVA, pe contul bancar al furnizorului. Printr-o astfel de mutare faptuitorul creeaza artificial pentru restituirea din buget a TVA cu desi aceasta nu a fost achitata. Scopul faptuitorului este nu de neachitarea impozitului ci cel de sustragere prin inselaciune a mijloacelor banesti apartinind bugetului public national. 3. Actiunea sau inactiunea de tainuire a unor obiecte impozabile nereflectarea in documenetel contabile a unor obiecte impozabile (altor decit veniturile si cheltuielile); neinregistrarea la intrari a valorilor material-marfare; calcularea incorecta a bazei impozabile; mascarea obiectului impozabil; efectuarea tranzactiilor fara o perfectare documentara a acestora; Tainuind obiectele impozabile faptuitorul nu respecta prevederle alin. (1) si (2) art. 190 Cod Fiscal- evident obiectelor impozabile se tine de catre contribuabil de sine statator , daca

legislatia nu prevede altfel pentru a se estima baza impozabila, cuantumul obligatiior fiscal calculate, modificate, stinse, restante, evidenta contabila sau o alta evidenta pe care se intemeiaza evidenta obiectelor impozabile trebuie sa reflecte oportun, integral si veridic operatiunile contribuabilului si situatia lui financiara. Desfasurarea activitatii de intreprinzator fara inregistrarea in sensul art. 241 Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor , nu poate fi privita ca o ..a obiectelor impozabile aceasta pentru ca subiectul infractciunii ii lipseste calitatea de persoana care este sau reprezinta un contribuabil. In astfel de caz art. 241 si art. 244 CP nu pot fi privite nici ca norme concurente nici ca norme care stabilesc notiunea pentru aflate in concurs. Astfel este aplicabil doar art. 241 CP . Infractiunea analizata este o infractiune materiala se consuma din momentul neachitarii impozitului a carui marime depaseste 1500 uc (30.000). Pentru aplicarea art. 244 CP nu este obligatoriu ca faptuitorul sa nu achite in intregime impozitele neachitate , poate avea si un character partial, important este ca marimea pt neachitarea impozitului sa depaseasca 1500 uc. In esenta toate acestea 3 modalitati presupun inselarea sau abuzul de incredere, din aces punct de vedere se poate afirma ca in art. 196 CP RM Cauzarea de daune materiale prin nelciune sau abuz de ncredere indeplineste rolul de norma generala in raport cu art. 244 CP. Respectind regula fixata la art. 116 CP vom aplica numai norma speciala.
Calificarea infraciunilor n cazul concurenei dintre normele generale i cele speciale (1) Norm general se consider norma penal care prevede dou sau mai multe fapte prejudiciabile, iar norm special norma penal care prevede numai cazurile particulare ale acestor fapte. (2) n cazul concurenei dintre norma general i cea special, se aplic numai norma special.

Latura subiectiva Se caracterizeaza prin intentie directa, intentia este determinate de prezenta unui scop special, chiar daca acest scop nu este specificat in mod expres in textul art. 244 CP RM el se subintelege constind in neachitarea impozitului la bugetul public national. Motivul infractiunii-se exprima in interesul material. Subiectul a. Pf care la momentul savirsirii infractiunii a atins virsta de 16 ani-si trebuie sa aiba calitati special si anume: sa fie conducatorul intreprinderii,institutiei, sau al organizatiei contribuabile, sau contabil sef, director financiar-contabil, ori sa ocupe o alta functie in cadrul acesteia care i-ar permite sa tine documentele contabile, fiscale, financiare contabile ori sa dispuna de obiecte impozabile. b. Pj cu exceptia autoritatilor publice- trebuie sa aiba calitate speciala si anume calitatea de contribuabil adica de persoana care conform legislatiei fiscale este obligata sa calculeze si/sau sa achite la buget impozite. Nu pot fi contribuabili: SA si SRL care desfasoare activitatea de intreprinzator pe baza de parteneriat si care se constituie in conformitate cu legislatia: au cel mult de 20 de membri rezidenti sau persoane care in cazul decesului membrilor societatii administreaza averea celor decedati; corespund cerintelor repartizarii proportionale a veniturilor si pierderilor intre proprietarii capitalului. Varianta agravanta-presupune producerea urmarilor prejudiciabile sub forma neachitarii impozitului a carui marime depaseste 5000 uc.
Transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizelor, fr marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz art.250 CP RM

Art 250 din CP prevede raspunderea nu pt o singura infractiune dar pentru 2 infractiuni si anume cea prevazuta la alin. 1 si respecriv cea prevazuta la alin.2

In cazul infractiunii prevazute la alin.1 obiectul juridic social sunt relatiile sociale cu privire la circuitul legal al marfurilor supuse accizelor. Ob. Material il reprezinta marfurile suspuse accizelor adica acele marfuri care sunt secificate in anexa al titlului 4 al Codului Fiscal. Latura obiectiiva: 1. Fapta prejudiciabila care consta in actiunea de transportare, pastrare sau comercializare a marfurilor supuse accizelor care este insotita de inactiunea de nemarcare a acestor marfuri cu timbrele de control sau timbrele de acciz de modelul stability de lege 2. Urmarile prejudiciabile- (daune in proportii mari ) 3. Legatura cauzala Asa cum rezulta din ain.4 art. 119 Cod Fiscal prin transportarea marfurilor supuse accizelor trebuie de inteles deplasarea acestora din incaperea de accize. Prin incaperea de accize se are in vedere totalitatea locurilor apartinind subiectului infractiunii care sunt determinate