Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR_________

PARTILE: SC SILVA SRL J 40/_____________ Si SC__________________________ Avand in vedere garantia solicitata de SC_____________APA NOVA, privind furnizarea de utilitati partile convin urmatoarele: Art.1 Din garantia constituita de locatar se vor retine contravaloarea facturilor neachitate emise de APA NOVA pentru utilitatile furnizate la pct. de lucru din Bucuresti,, str. Calea Floreasca, nr. 145 a Art.2 Conteractul se reziliaza fara sa fie nevoie de hotarare judecatoreasca sau de indeplinirea altei formalitati prealabile si in cazul in care locatarul intarzie plata utilitatilor cu mai mult de 30 de zile de la data scadentei lor si nu isi indeplineste obligatia reantregirii garantiei. Celelalte pevederi contractuale raman nemodificate.