Sunteți pe pagina 1din 0

Declaratia 390 in 117 studii de caz

Operatiuni economice cu parteneri din


Comunitate. Avans achitat pe baza de
factura proforma. TVA
Irina Dumitrescu - Economist
Intrebare: Cum se procedeaza in cazul in care compania efectueaza plati in avans
unor parteneri din Uniune pe baza de facturi proforma si nu pe baza de facturi
fiscale? Aceste plati de avansuri se raporteaza in Declaratia 390?
Precizam inca o data ca pentru ele partenerii nostri nu emit facturi fiscale ci numai
facturi proforma .
Raspuns: Factura proforma nu constituie document justificativ al operatiunilor
economice.

Potrivit art. 155 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, persoana impozabila
care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare
fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura
catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care
ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.
De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar
pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat
avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Prin urmare, prestatorul/furnizorul are obligatia sa emita o factura pentru suma
avansurilor incasate in legatura cu livrarea/prestarea de servicii, cel tarziu pana in cea de-
a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care
factura a fost deja emisa, in conformitate cu echivalentul acestui articol din legislatia
statului membru in care acesta este inregistrat.

Art. 1551 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele:

"(1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in
conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze operatiunile
respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul
generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise
de furnizor/prestator.
Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro
Declaratia 390 in 117 studii de caz
(2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in
conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6), trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite in
legatura cu operatiunile respective cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare
celei in care a platit avansurile, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia
facturii emise de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in care faptul generator de taxa a
intervenit in aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile prevederile alin. (1)."

Astfel, daca pentru aceste operatiuni societatea dvs. este obligata la plata taxei aveti
obligatia sa autofacturati suma avansurilor platite in legatura cu acestea pana pe data de
15 a lunii urmatoare celei in care au fost platite, daca pana la aceasta data nu va aflati in
posesia facturii emise de prestator.

In conformitate cu prevederile alin. (3) al acestui articol, la primirea facturii veti inscrie
pe factura o referire la autofacturare, iar pe autofactura, o referire la factura.

Aceste operatiuni se inregistreaza in jurnalele de cumparari si de vanzari si se raporteaza
prin formularul Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" aprobat prin
OANAF 77/2010 si prin Formularul (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind
livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r aprobat prin
OANAF 76/2010
Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro