Sunteți pe pagina 1din 0

Declaratia 390 in 117 studii de caz

Plata_av_ach_intracomunitara

Gherase Angela Carmen Expert contabil

Intrebare: O societate comerciala efectueaza achizitii intracomunitare dupa
urmatoarele proceduri:
-se plateste anticipat pe baza de proforma contravaloarea marfurilor pe care
furnizorul intracomunitar urmeza sa le livreze
-marfa soseste in tara -de obicei -in luna urmatoare .
-la sosire marfa este insotita de factura a carei data este identica cu cea din
proforma. De obicei cu o luna in urma
-din acesta cauza in declaratia 390 se declara achizitii care au avut loc faptic in luna
pentru care se face declaratia dar in contabilitate sunt inregistrate facturile fiscale a
caror data este cea din luna anerioara .
In concluzie apare o discrepanta intre momentul livrarii efective si data inscrisa pe
factura .
Cum ar trebui sa procedam pentru a nu avea probleme?


Raspuns: Din cele relatate de dvs. rezulta ca:
- Inregistrati factura de avans in luna in care platiti avansul si o raportati in decont
- Inregistrati marfa in luna in care soseste si intocmiti declaratia 390.

Daca inregistrati marfa la cursul la care ati inregistrat factura, totul este in regula.
Conform Codului fiscal:
Art. 1342. - (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:

- la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la
care intervine faptul generator. ........ Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a
contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii
acestora.

Pentru achizitia intracomunitara de bunuri efectuata de catre un cumparator stabilit in
Romania, faptul generator si exigibilitatea taxei corespund cu data faptului generator si
exigibilitatea taxei pentru livrarea intracomunitara de bunuri efectuata de furnizorul
stabilit in statul membru.
Pentru fiecare avans achitat inainte de livrarea bunurilor, furnizorul din UE este obligat
conform Directivei 112/2006 a C.E. sa emita o factura pe care sa scrie data incasarii
avansului.
Aceasta factura se inregistreaza in jurnalul de cumparari (respectiv de vanzari) si se
raporteaza in decontul aferent. Cursul folosit este data facturii de avans.


Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro
Declaratia 390 in 117 studii de caz

Cursul de schimb valutar
Art. 1391.
(2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta
decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este
ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb
utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine
exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.

Norme metodologice:
22. (1) in sensul art. 1391 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb
comunicat de Banca Nationala a Romaniei se intelege cursul de schimb comunicat de
respectiva banca in ziua anterioara si care este valabil pentru operatiunile care se vor
desfasura in ziua urmatoare.
(2) in contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi
utilizat cursul de schimb al unei banci comerciale, in caz contrar aplicandu-se cursul de
schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cazul incasarii de avansuri inainte
de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru
determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii
avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv atunci cand
se fac regularizarile avansurilor incasate.
Copyright 2010 RENTROP&STRATON Grup de Editur i Consultan n Afaceri www.portalcontabilitate.ro