Sunteți pe pagina 1din 28

Managementul apelor uzate in zone urbane

Martie 2010 Curs 1 Conf.dr.ing. Daniela TEODORESCU

Structura curs
Aspecte legislative date statistice Structuri retele de canalizare in zone urbane Retele exterioare de canalizare de incinta Retele exterioare de canalizare urbane Retele exterioare de canalizare pluviala Sisteme speciale de canalizare (vid) Echipamente de epurare in zone urbane

Fenomenul de incalzire globala


Temperatura medie in 2100 va fi cu 1,8 4,0 grd C mai mare decat cea din 1980 2000; Nivelul marii va creste cu 0,18-0,59 m in 2100 (Antarctica, Groenlanda); Politica actuala in vederea reducerii efectului de sera.

Fenomenul de incalzire globala si resursele de apa


Resursele de apa vor inregistra o crestere in temperatura Cresterea evenimentelor - inundatii Limitarea resurselor de apa Afectarea calitatii apei

Rapoarte europene - eea

Consecinte ale incalzirii globale Modificari ale debitelor raurilor

Consecinte ale incalzirii globale Modificari ale debitelor raurilor


Evolutia resurselor de apa in zona Alpilor Centrali apa rezultata din precipitatii

Consecinte ale incalzirii globale Modificari ale debitelor raurilor

Consecinte ale incalzirii globale Modificari ale disponibilitatii resurselor de apa

Consecinte ale incalzirii globale Modificari ale debitelor raurilor

Consecinte ale incalzirii globale Modificari ale debitelor raurilor

Consecinte ale incalzirii globale

Consecinte ale incalzirii globale

Consecinte ale incalzirii globale

Directiva Cadru a Apei - 2000/60/EC


Termen - 2015

Legislatie europeana privind resursele de apa


Primul val legislativ (1970) Primul Program european pentru protecia mediului a fost lansat n anul 1973, Urmeaza un set de reglementri privind calitatea apei, respectiv Directiva apelor de suprafa, din 1975 1980 - Directiva apei potabile Directiva privind calitatea apei n cursurile de ap pentru peti (1978) Directiva privind apele pentru crustacee (1979) Directiva privind calitatea apelor pentru scldat/agrement (1976) Directiva privind apele subterane (1980) Domeniul legislativ pentru valorile limit pentru emisii a fost acoperit de Directiva substanelor periculoase (1976) Directive secundare privind limitele diferitelor substane individuale.

Legislatie europeana privind resursele de apa


Un al doilea val legislativ a ncercat s revizuiasc i s completeze scprile legislaiei existente. Prin urmare, au fost lansate Directiva pentru epurarea apelor uzate oreneti (1991) Directiva nitrailor (1991) Directivele apei potabile i a apei pentru scldat (1994, 1995) revizii Program de aciune pentru apele subterane Directiva privind calitatea ecologic a apei (1994) Directiva IPPC un sistem integrat legislativ privind prevenirea i controlul polurii apei (Integrated Pollution Prevention and Control Directive, 1996) Prin urmare, n 1997, Comisia European propune Directiva cadru pentru ap se aproba dupa 3 ani DIRECTIVA CADRU PENTRU APA = O nou formul managerial de control al calitii apei.

STANDARDELE UNIUNII EUROPENE PENTRU CA L I TA T E A A P E I

Structura legislativa a Directivei Cadru a apei

DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA

Standardele privind Calitatea Apei de la Directivele asupra Apelor de Suprafata (75/440 / CEE) Apei pentru Peste (78/ 659 / CEE) Apei pentr u Crustacee (79/923/ CEE) Apei Subterane (80/ 68 / CEE) Dir ectiva privind Substantele Periculoase (76 / 464/ CEE) si cele 7 "directive fice" ale sale - sa fie integrate in viitoarea DIRECTIVA C A DRU PRIVIND APA

DIRECTIVA PRIVIND APA DE A GREMENT (76/ 160 / CEE)

DIRE CTIVA PRIVIND A PA P OTABILA (80/ 778/CEE)

MA NA GEMEN TUL IN TEGRA T A L CALITA TII A PEI

Structura legislativa a Directivei Cadru a apei

MA NA GEMEN TUL IN TEGRA T A L CALITA TII A PEI

VALORILE LIMITA PRIVIND EMISIILE IN EU

A LTE MASURI SI LEGISLATII

DIRECTIVA PRIVIND A PELE UZA TE ORA SENESTI (91 /271 / CEE) DIRECTIV A IPPC (96/ 61 / CEE) DIRECTIVA PRIVIND SUBSTANTELE PERICULOA SE ( 76/464/CEE), valori limita propuse a fi incluse in Directiva IPPC DIRECTIVA PRIVIND NITRA TII (91 / 676 / CEE) LEGISLA TIA PESTICIDELOR: PRODUSE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR (91 /414/ CEE)

DIRECTIVA PRIVIND HA BITA TELE NA TURALE (92/43/ CEE) DIRECTIVA PRIVIND PASARILE SA LBA TICE (79/409 / CEE) DIRECTIVA PRIVIND NA MOLURILE DE EPURA RE (86/278 / CEE) DIRECTIVA SEVESO (82/501 / CEE) DIRECTIV A PRIVIND EVALUAREA IMPA CTULUI A SUPRA MEDIULUI (85/337 / CEE) ALTE MA SURI SA U LEGISLA TII IMPORT ANTE ALE CE, NA TIONALE SA U REGIONA LE

A P E I ND U S T R IA L E S I U R B A N E

COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR UZ ATE IN SISTEM ELE DE CANALIZ ARE

EVACUAREA APELOR INDUSTRIALE DIRECT IN RAURI

PLANIFICARE, CONSTRUCTIE, INTRETINERE: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (91/271/CEE) : EVACUAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI - preepurare acolo unde este necesar - (91/271/CEE), DIRECTIVA IPPC (96/61/CEE) DIRECTIVA PRIVIND SUBSTANTELE PERICULOASE (76/464/CEE), si DIRECTIVELE "FIICE"

Structura legislativa a Directivei Cadru a Apei

TRATA REA APELOR UZ ATE

TRATAREA APELOR UZ ATE

VALORI LIM ITA PENTRU EM ISII: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (91/271/CEE)

VALORI LIM ITA PENTRU EM ISII: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (pentru evacuarile provenind de la industria alimentara) DIRECTIVA IPPC (Principiul de preveniri la sursa; stabilirea valorilor limita a emisiilor bazate pe BAT) DIRECTIVA PRIVIND SUBSTANTELE PERICULOASE (76/464/CEE), si DIRECTIVELE "FIICE" : NAM OLURI DE EPURARE DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI DIRECTIVA PRIVIND NAMOLURILE DE EPURARE DIRECTIVA IPPC

NAM OLURI DE EPURARE: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (91/271/CEE) DIRECTIVA PRIVIND NAMOLURILE DE EPURARE (86/278/CEE)

EVACUAREA APELOR UZ ATE EPURATE IN RAURI

EVACUAREA APELOR UZ ATE EPURATE IN RAURI

M ASURARE SI M ONITORIZARE: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (pentru efluenti si principalele rauri afectate) DIRECTIVA PRIVIND SUBSTANTELE PERICULOASE SI DIRECTIVELE "FIICE"

M ASURARE SI M ONITORIZARE: DIRECTIVA PRIVIND APA DE AGREMENT (pentru locurile de scaldat) VIITOAREA DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA (obligatii generale de a monitoriza apa raurilor)

REALIZAREA STANDARDELOR P ENTRU CALITATEA APEI: DIRECTIVA PRIVIND APA DE AGREMENT (pentru locurile de scaldat) VIITOAREA DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA

REALIZAREA STANDARDELOR PENTRU CALITATEA APEI: DIRECTIVA PRIVIND APA DE AGREMENT (pentru locurile de scaldat) VIITOAREA DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA

Structura legislativa a Directivei Cadru a Apei


A P E I ND U S T R IA L E S I U R B A N E

COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR UZ ATE IN SISTEM ELE DE CANALIZ ARE

EVACUAREA APELOR INDUSTRIALE DIRECT IN RAURI

PLANIFICARE, CONSTRUCTIE, INTRETINERE: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (91/271/CEE) EVACUAREA AP ELOR UZATE INDUSTRIALE : DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI - preepurare acolo unde este necesar - (91/271/CEE), DIRECTIVA IPPC (96/61/CEE) DIRECTIVA PRIVIND SUBSTANTELE PERICULOASE (76/464/CEE), si DIRECTIVELE "FIICE"

TRATA REA APELOR UZ ATE

TRATAREA APELOR UZ ATE

Structura legislativa a Directivei Cadru a Apei


TRATA REA APELOR UZ ATE TRATAREA APELOR UZ ATE
VALORI LIM ITA PENTRU EM ISII: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (91/271/CEE) VALORI LIM ITA PENTRU EM ISII: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (pentru evacuarile provenind de la industria alimentara) DIRECTIVA IPPC (Principiul de preveniri la sursa; stabilirea valorilor limita a emisiilor bazate pe BAT) DIRECTIVA PRIVIND SUBSTANTELE PERICULOASE (76/464/CEE), si DIRECTIVELE "FIICE" : NAM OLURI DE EPURARE DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI DIRECTIVA PRIVIND NAMOLURILE DE EPURARE DIRECTIVA IPPC

NAM OLURI DE EPURARE: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (91/271/CEE) DIRECTIVA PRIVIND NAMOLURILE DE EPURARE (86/278/CEE)

EVACUAREA APELOR UZ ATE EPURATE IN RAURI

EVACUAREA APELOR UZ ATE EPURATE IN RAURI

M ASURARE SI M ONITORIZARE: DIRECTIVA PRIVIND APELE UZATE ORASENESTI (pentru efluenti si principalele rauri afectate) DIRECTIVA PRIVIND SUBSTANTELE PERICULOASE SI DIRECTIVELE "FIICE"

M ASURARE SI M ONITORIZARE: DIRECTIVA PRIVIND APA DE AGREMENT (pentru locurile de scaldat) VIITOAREA DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA (obligatii generale de a monitoriza apa raurilor)

REALIZAREA STANDARDELOR PENTRU CALITATEA APEI: DIRECTIVA PRIVIND APA DE AGREMENT (pentru locurile de scaldat) VIITOAREA DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA

REALIZAREA STANDARDELOR PENTRU CALITATEA APEI: DIRECTIVA PRIVIND APA DE AGREMENT (pentru locurile de scaldat) VIITOAREA DIRECTIVA CADRU PRIVIND APA

Directiva Cadru a Apei termen 2015


The Water Framework Directive 2000/60/EC (WFD) sau Directiva Cadru a Apei restabilirea mediului apei in 2015 Se pot admite, in cazuri speciale, intarzieri de maxim 12 ani; Statele care nu respecta legislatia vor fi amendate, penalizate. Directiva Cadru a Apei nu a inclus efectele incalzirii globale, fapt care nu a determinat prelungirea termenelor Efectele incalzirii globale limitarea poluarii, utilizarea surselor de energie neconventionala, limitarea emisiilor

DIRECTIVA APELOR UZATE ORENETI (91/271/CEE)

Aceast directiv se refer la protejarea apelor de suprafa prin controlul evacurii apelor uzate oreneti i industriale. Ca regul, pentru comuniti cu populaie care depete 2000 de locuitori, sunt necesare TREPTE DE EPURARE PRIMAR I SECUNDAR. Termenul limit pentru atingerea obiectivelor acestei directive este 2005.

Definitii

AGLOMERARE UMAN - o zon (o localitate sau mai multe localiti/pri din acestea) n care populatia i/sau activitile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate urbane i dirijarea lor spre o staie de epurare sau spre un punct final de evacuare. APE UZATE - Ape reziduale care provin din activiti casnice, sociale sau economice, coninnd substane poluante sau reziduuri care le altereaz caracteristicile fizice, chimice i bacteriologice. APE UZATE URBANE - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale i/sau ape meteorice APE UZATE MENAJERE - ape uzate provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din activitatile menajere

Definitii

Aviz de gospodrire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiioneaz finanarea i execuia obiectivelor noi de investiie, dezvoltarea, modernizarea sau retehnologizarea unor instalaii existente ori procese tehnologice, precum i realizarea de lucrri de interes public, ce se construiesc pe ape sau care au legtur cu apele; Autorizaie de gospodrire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiioneaz punerea n funciune sau exploatarea obiectivelor noi, ori a celor existente, construite pe ape sau care au legtur cu apele; Ecosistem - este un ansamblu de organisme care interacioneaz reciproc cu mediul lor, n care substanele sunt interschimbate intr-o manier ciclic vast.

Definitii

Epurare primar - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic i/sau chimic, care implic decantarea materiilor n suspensie sau prin alte procedee, n care CBO5 al apelor uzate influente este redus cu cel puin 20%, iar materiile n suspensie, cu cel puin 50% Epurare secundar - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundara sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condiiilor prevzute n normele tehnice ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane Epurare corespunzatoare - epurarea apelor uzate prin orice proces i/sau sistem care, dup evacuarea apelor uzate, permite receptorilor s ntruneasca obiectivele relevante de calitate prevzute n normele tehnice i n avizele i autorizaiile de gospodrire a apelor n vigoare Locuitor echivalent (l.e.) - ncrcarea organic biodegradabil avnd un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60 g O(2)/zi Namol - nmol rezidual, tratat sau netratat, care provine din staia de epurare a apelor uzate

Poluarea cauzata de apele uzate urbane (Romania - Minister:MPM)


Poluarea apelor cauzat de aglomerarile umane se datoreaz n principal urmtorilor factori: Ratei reduse a populaiei racordate la sistemele colectare i epurare a apelor uzate Serviciile publice de alimentare cu ap, canalizare i epurare au un rol important pentru mbuntirea calitii vieii. Datorit ratei reduse a populaiei racordate la sisteme de colectare i epurare a apelor uzate, se produce poluarea rurilor prin evacuarea apelor uzate menajere prin rigole, direct n ru i poluarea pnzei freatice prin infiltrarea n sol a apelor uzate. Funcionrii necorespunztoare a staiilor de epurare existente Staiile de epurare reprezint principalul mijloc pentru tratarea apelor poluate, ns, dac acestea nu funcioneaz corespunztor, conduc la poluarea apelor de suprafa cu substane organice, nutriei i substane toxice. Managementului necorespunztor al deeurilor Dezvoltarea zonelor urbane necesit o mai mare atenie i din punct de vedere al colectrii deeurilor menajere prin construirea unor depozite ecologice de deeuri i eliminarea depozitrii necontrolate a deeurilor, ntlnit deseori pe malurile rurilor i a lacurilor. Dezvoltrii zonelor urbane i proteciei insuficiente a resurselor de ap Captrile de ap pentru potabilizare sunt reglementate prin lege, n ceea ce privete calitatea apei i protecia sursei de ap. Lipsa zonelor de protecie constituie un pericol de contaminare a apei. Calitatea apelor de suprafa este influenat de evacurile de ape uzate, cnd acestea nu sunt preepurate sau neadecvat epurate, nainte de a fi descarcate n receptor.

Aplicarea DCA WFD in Romania

n Romnia, legislaia european din domeniul epurrii apelor uzate i evacurii n mediul acvatic a fost transpus n perioada 20022005, ns, sunt necesare n continuare etape de implementare pentru conformarea integral la cerinele Directivei. Avnd n vedere att poziionarea Romniei n bazinul hidrografic al fluviului Dunrea i bazinul Mrii Negre, ct i necesitatea proteciei mediului n aceste zone, Romnia a declarat ntregul su teritoriu ca zon sensibil. Acest decizie se concretizeaz n faptul c aglomerrile cu mai mult de 10.000 locuitori echivaleni trebuie s asigure o infrastructur pentru epurarea apelor uzate urbane care s permit epurarea avansat, mai ales n ceea ce privete nutrienii azot i fosfor HG 352/2005 art. 3 (1). n ceea ce privete gradul de epurare, epurarea secundar (treapt biologic) este o regul general pentru aglomerarile mai mici de 10.000 locuitori echivaleni. Termenele de implementare ale Directivei variaz i depind de dimensiunea aglomerrii i de impactul acesteia asupra apelor receptoare.

Definitie locuitor echivalent

Locuitorul echivalent (l.e.) reprezint unitatea de msura pentru poluarea biodegradabil i stabilete dimensiunea polurii provenit de la o aglomerare uman. Se exprim ca media acelei poluri produs de o persoan ntr-o zi n directiv s-a fixat valoarea de 60 grame consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) pe zi. Modul de calcul al locuitorilor echivaleni pentru o aglomerare uman este dat de raportul dintre ncrcarea total n CBO5 a apelor uzate i valoarea de 60 g CBO5/zi corespunztoare unui locuitor echivalent.

Termene implementare WFD in RO:


Romnia a obinut termene pentru: Colectarea apelor uzate urbane dup cum urmeaz:

pn la 31 decembrie 2013, conformarea cu directiva va fi realizat n aglomerri umane cu mai puin de 10.000 l.e.; pn la 31 decembrie 2018, conformarea cu directiva va fi realizat n aglomerri umane cu mai puin de 10.000 l.e; pn la 31 decembrie 2015, conformarea cu directiva va fi realizat n aglomerri umane cu mai puin de 10.000 l.e.; pn la 31 decembrie 2018, conformarea cu directiva va fi realizat n aglomerri umane cu mai puin de 10.000 l.e.

Epurarea apelor uzate urbane i evacuarea acestora:


Termene implementare WFD in RO:


100

100

Grad realizare retele de canalizare (% locuitori echivalenti) Grad realizare a statiilor de epurare (% locuitori echivalenti)

80,2

76,7

80
60,8

69,1 60,6 50,5

60

51,1

%
40
33,7

20

0 2002 2010 2013 2015 2018

Legislatie RO

Legea nr. 310/28.06.2004 pentru modificarea i completarea Legii apelor nr. 107/1996 (M.O.nr.584/30.06.2004), la rndul ei modificat i completat de Legea 112/2006. Aceste legi transpun prevederile Directivei Cadru privind Apa nr. 2000/60/CE. Hotrrea de Guvern nr. 352/2005 cuprinde:
Anexa 1 NTPA 011 Norme tehnice privind colectarea i evacuarea apelor uzate oreneti prin care se transpun cerinele Directivei; Anexa la normele tehnice NTPA 011 Planul de aciune privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti, n care sunt stabilite, la modul general, aciuni, termene i responsabiliti pentru activitile de implementare a Directivei; Anexa 2 NTPA 002 Normativ privind condiiile de evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor i direct n staiile de epurare; Anexa 3 NTPA 001 Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate industriale i oreneti la evacuarea n receptori naturali.

Starea sistemului de colectare ape uzate


Populaia cu locuinte racordate la sistemul de colectare a apelor uzate Regiunile de dezvoltare regional cu cele mai mari grade de conectare la sisteme de colectare a apelor uzate referitor la populaia din regiune sunt:

Regiunea

Bucureti-Ilfov 79,8% Regiunea de Vest 46,0% Regiunea Central cu 45,0%.

Accesul populatiei la serviciile publice


populaia care beneficiaz de ambele servicii 54%; populaia care beneficiaz numai de alimentare cu ap, dar nu i de canalizare - 16%; populaia care nu beneficiaz nici de alimentare cu ap, nici de canalizare 16%.

Repartitia incarcarilor organice


Se observ faptul c aglomerrile umane cu mai mult de 150.000 l.e. (aa numitele big cities), dei reprezint doar 0,85% ca numr, produc o ncrcare organic (l.e.) aproape similar cu a celor 2341 aglomerri cu 2000 10.000 l.e.

Dimensiune aglomerri

Numar aglomerri

% din total numr aglomerri


0,85 5,02 4,26 89,87 100

ncrcare total (l.e.)

% din total l.e.

> 150000 l.e. 15000 - 150000 10000 15000 l.e. 2000-10000 l.e. Total

22 131 111 2 341 2 605

9 562 512 5 686 925 1 349 507 10 177 236 26 776 189

35,7 21,2 5,1 38,0 100

Investiiile necesare n noile State Membre n perioada 20072013

Surse de finantare in Romania

Mil. Euro 1350 1200 1050 900 750 600 450 300 150 0
19 95 19 99 20 01 19 91 19 93 19 97 20 03 20 05

Phare IB

Phare ESC + CBC

ISPA

SAPARD

Sursa informatii date prezentate despre Romania

Statii de epurare in zone urbane alte tari

Indicatorii de apreciere a polurii apelor uzate


Indicatorii de apreciere a polurii fizice a apelor uzate Indicatorii de apreciere a polurii chimice a apelor uzate Indicatorii de apreciere a polurii bacteriologice a apelor uzate Indicatorii de apreciere a caracteristicilor radioactive ale apelor uzate

Indicatorii de apreciere a polurii fizice a apelor uzate

Turbiditatea apelor uzate este dat de prezena n apele uzate, n diverse stadii de dispersie, a substanelor de natur organic sau anorganic. Aprecierea gradului de turbiditate se face pe o scar avnd ca etalon turbureala produs de 1 mg caolin, sau silice, ntr-un litru de ap distilat, conform STAS 6323. De exemplu, pentru apa potabil, conform STAS 1342, se admite un grad maxim de turbiditate pe scara silice de 10o; turbiditatea apelor uzate neepurate se situeaz n jurul valorii de 500o silice. Culoarea apelor este dat de diverse substane dizolvate, sau n dispersii fine. Aprecierea culorii se face utiliznd ca etalon culoarea unei soluii format dintr-un miligram de clor platinat de potasiu i clorur de cobalt . Astfel este definit un grad de culoare. De exemplu, pentru apele potabile, conform STAS 1342, gradul de culoare maxim admis este de 30; culoarea apelor uzate neepurate poate atinge 300-500 grade. Mirosul apelor uzate este datorat degajrilor de gaze dizolvate (H2S; NH3 etc), vaporilor de substane volatile aflate n apele uzate, respectiv mercaptan, produse petroliere i datorit gazelor rezultate din procesele de fermentare a unor substane organice. Temperatura apelor uzate se datoreaz proceselor de producie de unde acestea rezult i se msoar n grade Celsius.

Indicatorii de apreciere a polurii chimice a apelor uzate

Substane solide sedimentabile (S.S.S.) acestea permit a se aprecia n ce msur se poate reduce poluarea apelor uzate prin sedimentare (decantare) sau prin centrifugare. Determinarea (S.S.S.) se efectueaz prin centrifugarea si deshidratarea sedimentului la 105 grd C. Coninutul de substan uscat (S.U.) rezultat se raporteaz la volumul probei, care este 1dm3. Deci, concentraia apelor uzate n materii sedimentabile se exprim n S.U. (mg/dm3).

Prin calcinarea la 600oC a sedimentului rezultat la 105oC se obine cantitatea de substane anorganice (S.S.A.) coninute de S.S.S., iar diferena care s-a volatilizat prin calcinare reprezint substanele organice (S.O.) sau substanele volatile (S.V.): S.S.O.= S.S.S.(105 grd C) S.S.A.(600 grd C). Acestea se raporteaz (fiecare dintre ele) la volumul probei de ape uzate, respectiv la 1dm3 : (S.V./dm3) sau (S.O./dm3).

Indicatorii de apreciere a polurii chimice a apelor uzate

Substanele solide dizolvate (S.S.D.) se determin prin filtrarea unei probe de ap uzat de 1dm3 printr-o membran permeabil, numai la apa i suspensiile solide dizolvate. Filtratul se evapor la 105oC, iar sedimentele rmase reprezint substanele solide dizolvate (S.S.D.). Substanele solide coloidale (S.S.C.) se determin trecnd o prob de ap, din care s-au eliminat suspensiile sedimentabile i flotabile, (S.S.S. i S.S.F.) printr-o membran permeabil la apa care conine numai solide dizolvate. Suspensiile reinute pe membrana permeabil, uscate la 105oC reprezint (S.S.C.). Suspensiile solide flotabile (S.S.F.) -reprezint substanele cu densitatea specific subunitar, care se pot separa din apele uzate prin flotare natural sau ajutat prin diverse procedee. Caracteristicile substanelor organice pot, pe de o parte, oferi informaii n legtur cu comportarea acestora n instalaiile de canalizare, iar pe de alt parte, ofer posibilitatea stabilirii procedeelor optime de preepurare; caracteristicile substanelor organice pot fi exprimate de urmtorii indicatori de poluare

Indicatorii de apreciere a polurii chimice a apelor uzate

CBO5 -Consumul biochimic de oxigen la 5 zile:- reprezint un indicator indirect de determinare a substanelor de natur organic, degradabile i asimilabile de microorganisme. Determinarea se face cu o prob de ap uzat n care se introduce n anumite proporii, n funcie de ncadrarea acestora, apa saturat cu O2. Dup ce proba respectiv este inut ntr-un incubator la t=20oC, timp de cinci zile, se determin oxigenul (O2) care a mai rmas n apele uzate.Diferena ntre O2 iniial i O2 rezidual, reprezint consumul de O2 al microorganismelor aflate n ap. Consumul de oxigen este proporional cu concentraia de substane organice degradate de microorganisme. Consumul biochimic de oxigen la cinci zile, reprezint circa 70 % din consumul total de oxigen necesar degradrii ntregii cantiti de substane organice n apa care are loc n 20 zile, CBO20.

Fazele de descompunere biochimica a apelor uzate


Faza primara (a carbonului) oxigenul se consuma pentru oxidarea substantelor organice (20 zile la 20grd C) Faza secundara (a azotului) oxigenul se consuma pentru transformarea amoniacului in nitriti (NO2-) si apoi in nitrati NO3-, incepe dupa 10 zile si poate dura 100 zile transformarea constituie procesul de nutrificare a materiilor organice

CBO5 - evolutie
CBO

CBOu u= 10 -20 zile CBO5 CBO(tot) = 1,5 x CBO5

CBO(tot) = 1,5 x CBO5 Oxigen pentru reducerea subst organice (treapta secundara)

Indicatorii de apreciere a polurii chimice a apelor uzate

Consumul chimic de oxigen (CCO) - indicator indirect al cantitii de substane aflate n apele uzate. Consumul chimic de oxigen permite aprecierea cantitilor de substane organice att biodegradabile, ct i nebiodegradabile, care pot fi oxidate direct de oxigen, respectiv de distrugere a structurii acestora, prin preluarea de ctre O2 a hidrogenului H din molecula de substan organic. Determinarea CCO se efectueaz prin utilizarea bicromatului de potasiu (K2Cr2O7), sau hipermanganatului de potasiu (MnO4K), care cedeaz apelor uzate O2. n practica curent se prefer indicatorul CCO-Cr, care prezint o mai mare exactitate a aprecierii oxidrii directe a substanelor organice.

Carbonul organic total (COT) - Indicatorul respectiv reprezint cantitatea de substane organice din apele uzate, apreciat prin cantitatea de carbon organic care intr n constituia acestora. COT este superior ca precizie n determinarea cantitilor de substane organice din apele uzate fa de testul CCO. Cu toate acestea, testul COT este puin folosit n practica curent, datorit att costului ridicat al aparaturii de laborator specifice, ct i calificrii superioare a personalului care poate efectua testul respectiv.

Indicatorii de apreciere a polurii chimice a apelor uzate

Indicatorii privind coninutul de diverse substane din apele uzate, ca metaloizi, metale grele, diveri compui i gaze dizolvate (CO2, H2S, CH4, NH3) se determin prin metode standardizate. Aceste determinri sunt absolut necesare, att pentru stabilirea gradului necesar de eliminare a acestora n vederea aducerii apelor uzate la limite impuse pentru protecia mediului, ct i pentru stabilirea procedeului de reducere sau eliminare a lor. Concentraia ionilor de hidrogen (pH) este un indicator al reaciei apelor uzate, care pot fi alcaline, acide sau neutre.

Proprietati bacteriologice
Bacterii banale Bacili coli contaminare cu ape uzate menajere; insotesc bacilul febrei tifoide Bacterii saprofite contaminare cu dejectii animale; semnaleaza bacilul febrei tifoide Bacterii patogene produc imbolnavirea organismului

Calculul gradului de epurare necesar


Gradul de epurare/preepurare pentru ncrcarea n suspensii, substane organice, substane chimice, metale grele, uleiuri, gaze,etc, se stabilete procentual, lund n considerare ncrcarea apelor uzate i limitele impuse de normele i avizele obinute, respectiv

M m 100 M

[%]

M- concentraiile (cantitile) n elemente poluante a apelor uzate, dup preepurrile locale i bazinul de uniformizare. m- concentraiile (cantitile) limit n elemente poluante, impuse prin legislatie. CBO5- poate fi redus cu: cca 1520%- prin site; cca 2020%- prin decantare; cca 4070%- prin tratare chimic; cca 6090%- prin epurare biologic anaerob; cca 7598%- prin epurare biologic aerob cu nmol activ cca 4090%- prin filtrare, supraclorare, sau ozonizare