P. 1
Catalog 2015

Catalog 2015

|Views: 784|Likes:
Published by Rafael Popa
fsdfs bvjjh
fsdfs bvjjh

More info:

Published by: Rafael Popa on Oct 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

2

3
10
AAC - AUSTRIAN AGRICULTURL CLUSTER
Vienna - Austria
Dresdner Strasse 89/19
A-1200 Vienna
Tel: +43-676-40 51 250
Fax: +43-4272-22 204
E-mail: of ce@aac.or.at
www.aac.or.at
REŢEA AGRICOLĂ ÎN SERVICIUL CLIENŢILOR:
Austrian Agricultural Cluster (AAC) este o asociaţie a celor mai
inovativi producători austrieci de tehnologii pentru domeniul agricol,
industriei alimentare şi energiei regenerabile. Companiile membre au
activat cu succes în ultimii ani în comerţul internaţional.
SOLUŢII INTEGRTE DE PROIECT:
Prin intermediul reţelei de companii specializate în sectoare variate
ale agriculturii, industriei alimentare şi energiei regenerabile, AAC
este un partener competent pentru proiecte agricole integrate,
incluzând componenta de fnanţare de corporaţie combinată cu
programele de fnanţare nerambursabilă ale Uniunii Europene.
Competenţele principale se bazează pe asigurarea de know-how
ştiinţifc, consultanţă şi cele mai noi tehnologii furnizate de cele mai
avansate companii austriece.
AGRICULTURL NETWORK IN SERVICE OF CUSTOMERS
Te Austrian Agricultural Cluster (AAC) is an association of the
most innovative Austrian producers of agricultural, food processing
and renewable energy technologies. Te member companies have
been successfully active for several years in foreign trade.
INTEGRTED PROJECT SOLUTIONS
Trough the network of qualifed companies in various sectors of
agriculture, food-processing and renewable energy, the AAC is a
competent partner for integrated agricultural project including
corporate fnance combined with European Union subsidy programs.
Te core competence lies in the provision of scientifc know-how,
consulting and latest technologies of the most advanced Austrian
companies.
Reprezentat în România de / Represented in Romania by:
WIESER CONSULT ROMÂNIA
București - România
Str. Frumoasă Nr. 56, Sect. 1, RO-010988
Tel./Fax: +40-21-310 99 13
E-mail: of ce@wieserconsult.ro
www.wieserconsult.ro
Persoana contact: Dragos Apostol, Tel.: +40-21-250 350
Austrian
Agricultural
Cluster
stand A40
11
AGENŢIA DE DEZVOLTARE NORD-VEST
Cluj Napoca - România
Str. Sextil Puşcariu Nr. 2, Jud. Cluj
Tel.: +40-264-431 550
Fax: +40-264-439 222
E-mail: secretariat@nord-vest.ro
www.nord-vest.ro
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, înfinţată în anul 1998,
este un ONG de utilitate publică, ce acţionează în domenii specifce
dezvoltării regionale.
Coordonatorul şi editorul a trei planuri de dezvoltare regională:
2000-2002, 2004-2006 şi 2007-2013.
Organismul intermediar pentru Programul Operaţional Regional
2007-2013.
Coordonatorul proiectului BISNet Transylvania fnanţat prin
Programul pentru Competitivitate şi Inovare.
Proiectul BISNet Transylvania - Reţea Suport în Afaceri şi Inovare
pentru IMM-uri în Transilvania
Proiectul vizează creşterea competitivităţii şi capacităţii de inovare
a IMM- urilor din Macroregiunea RO1 (Regiunea Centru şi Nord
– Vest), prin furnizarea unor servicii integrate de informare şi
consultanţă în afaceri şi inovare, prin intermediul unui parteneriat
constituit într-un consorţiu format din şapte instituţii.
Consorţiul este structurat pe trei piloni relevanţi:
Agenţii de Dezvoltare Regională (Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord-Vest – coordonator şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Centru – partener);
Universităţi şi Institute de Cercetare (Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca – partener, Universitatea Transilvania din Braşov – partener,
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică
– INOE 2000 – Centrul de Transfer Tehnologic CENTI – partener,
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie
Electrică – Incubatorul de Afaceri de la Sf. Gheorghe -partener);
Instituţii fnanciare cu servicii destinate IMM-urilor (Banca
Transilvania prin Clubul Întreprinzătorului Romăn - partener).
Serviciile oferite sunt structurate pe trei direcţii:
Servicii de Informare, Cooperare în Afaceri şi Internaţionalizare
Servicii pentru Inovare, Transfer Tehnologic şi know-how
Servicii pentru încurajarea participării IMM- urilor la programele de
fnanţare.
stand A46
12
AG-CHIM TRDING COMPANY S.R.L.
Bucureşti - România
Şos. Dudeşti-Pantelimon Nr. 42C, Sect. 3, RO-033094
Tel: +40-21-255 70 20 / 21 / 32 /33
Fax: +40-21-255 70 52
E-mail: of ce@agchim.ro
www.agchim.ro
Însămânţări artifciale la animale: aparatură laborator, consumabile, diluanţi
spermă, ecograf pentru determinarea gestaţiei la animalele de fermă;
Echipamente pentru creşterea animalelor şi igiena în ferme: identifcare
animale, instrumentar veterinar, suzete şi adăpătoare pentru porci,
medicatoare; maşini spălat sub înaltă presiune, termonebulizatoare şi
generatoare de aerosoli, dezinfectante şi detergenţi uz veterinar;
Maşini şi echipamente pentru unităţi de prelucrarea cărnii, laptelui şi
panifcaţiei: maşini de spălat navete, sterilizatoare cuţite, spălătoare
mâini, cărucioare, uşi speciale rezistente la temperaturi scăzute etc.
Firme reprezentate/ Represented companies:
MINITUB – Germania/ Germany; HAUPTNER – Germania/ Germany
MONOFLO – Germania/ Germany; DOSATRON – Franţa/ France
EWABO – Germania/ Germany; IGEBA – Germania/ Germany
OERTZEN – Germania/ Germany; NIEROS – Slovenia/ Slovenia
AGRI-ALIANŢA S.R.L.
Afumaţi - România
Şos. Ştefăneşti Nr. 140, Jud. Ilfov, RO-077010
Tel: +40-31-730 91 03
Fax: +40-31-401 98 22
Email: of ce@agrialianta.com
Roman, Jud. Neamţ
Tel/Fax: +40-233-743 034
Slobozia, Jud. Ialomiţa, Şos. Brăilei Nr. 17, RO-920095
Tel: +40-374-004 277 / Fax: +40-745-730 017
Roşiori de Vede, Jud. Teleorman
Tel./Fax: +40-247-460 349
Orţişoara, Jud. Timiş, Str. Principală Nr. 280, RO-307305
Tel: +40-256-233 289 / Fax: +40-256-233 288
AGRI-ALIANŢA vă oferă o gamă completă de maşini şi echipamente
agricole, dar şi orice tip şi marcă de piese schimb şi scule pentru
atelierele mecanice. Echipamentele propuse corespund culturilor de
cereale şi plante prăşitoare, legumiculturii, viticulturii, arboriculturii
şi zootehniei, precum şi sectorului forestier şi public.
AGRI-ALIANŢA vă consiliază în alegerea maşinilor şi
echipamentelor agricole, oferindu-vă un service de calitate şi o
aprovizionare promptă cu piese de schimb.
stand A37
stand E4
13
AGRICOVER S.R.L.
București - România
Str. Stan Tabără Nr. 28-31, Sect. 5,
RO-051795
Tel: +40-21-336 46 45
Fax: +40-21-335 25 00
E-mail: agricover@agricover.ro
www.agricover.ro
Grupul Agricover este cel mai mare furnizor de produse agricole,
servicii, consultanță tehnică și fnanțare pentru fermieri și industria
procesatoare.
Agricover oferă soluții complete pentru agricultură: produce
sămânță certifcată, distribuție sămânță și produse de uz-ftosanitar
furnizate de marii producători mondiali, credite pentru agricultură,
achiziționare și valorifcare recolte, servicii logistice, 32 baze de
recepție și silozuri.
Agricover Group is the biggest provider of complete solutions
for agriculture in Romania- seed production, distribution-plant
protection products, purchase crops, agricultural fnancing, logistics
services, storage.
AGRICULTORUL ROMÂN
Revista „Agricultorul român“
este editată de către Editura
CERES Bucureşti.
Director: Prof univ. dr. Mihai Berca
Persoana de contact: Ing. Maria Damian
Tel./Fax: +40-21-317 90 23
 
Revista este de informare ştiinţifcă agricolă şi apare sub egida
Fundaţiei Universitare CER pentru Dezvoltare Agricolă şi Rurală.
 
Se adresează fermierilor, inginerilor agronomi, cercetătorilor din
domeniu, cadrelor didactice precum şi studenţilor de la universităţile
de profl.
stand A36
stand A39
14
AGRIPROM INTERNAŢIONAL S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Mircea Vodă Nr. 43, Bl. M32,
Sc. A, Ap. 18, Sect. 3, RO-030664
Tel: +40-21-320 82 64
Fax: +40-31-409 24 31
E-mail: of ce@agriprom.ro
www.agriprom.ro
Construcţie şi echipamente zootehnice pentru ferme vaci de lapte,
sisteme de climatizare şi de evacuare a dejecţiilor.
AGRO EXPERT S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Str. Liviu Rebreanu Nr. 68, Jud. Cluj, RO-400446
Tel: +40-264-403 237; +40-264-403 364
Fax: +40-264-403 237
E-mail: of ce@agro-expert.ro
www.agro-expert.ro
Societatea AGRO EXPERT s-a înfinţat în anul 1998 în Cluj Napoca.
Societatea s-a impus în scurt timp ca lider pe piaţa locală de pesticide,
prin creşterea cifrei de afaceri şi a numărului de clienţi de la un an la
altul.
Societatea are ca obiect de activitate aprovizionarea fermierilor
cu inputuri agricole, satisfacerea cerinţelor clienţilor în domeniul
producţiei agricole, comercializarea produselor de uz ftosanitar,
seminţe, îngrăşăminte, fertilizanţi, adjuvanţi, precum şi promovarea
de materiale şi produse destinate agriculturii. O atenţie deosebită
este adresată implementării şi urmăririi celor mai noi şi efciente
tehnologii agricole destinate fermelor.
De-a lungul celor 10 ani de activitate, AGRO EXPERT a devenit
un nume recunoscut de tot mai mulţi agricultori din centrul și nord
vestul ţării.
Prin produsele şi serviciile de calitate, AGRO EXPERT se situează pe
primele locuri în preferinţele agricultorilor transilvăneni şi nu numai.
Din anul 2005 societatea AGRO EXPERT deţine certifcatul ISO
9001:2000. Din anul 2009 AGRO EXPERT este unic reprezentant
pe România a societății JSR din Marea Britanie pe parte de genetic
pentru valorifcarea pe piață a materialului genetic, scrofțe și vieri,
părinți și bunici.
stand A59
stand A6
15
AGRISORG S.R.L.
Săcădat - România
Str. Principală Nr. 444/A, Jud. Bihor, RO-417430
Tel: +40-259-458 336
Fax: +40-259-458 385
E-mail: of ce@agrisorg.com
www.agrisorg.com
S.C. AGRISORG este importator ofcial al utilajelor agricole
(motocositori, motocultivatoare, tractoare, accesorii) marca BCS,
generatoarelor de curent marca BCS by MOSA, generatoarelor de
aer cald marca Oklima şi al motoarelor şi pieselor de schimb marca
HONDA.
AGRO INDUSTRIAL PART S.R.L.
Oradea – România
Bd. Dacia Nr. 23, Bl. P11, Ap. 3B, Jud. Bihor
Tel: +40-359-466 942
Fax: +40-259-424 113
E-mail: v_calin74@yahoo.com
S.C. Agro Industrial Part S.R.L. vinde și distribuie piese, uleiuri și
accesorii pentru toată gama de utilaje agricole și construcții.
AGRO LEGATO RO S.R.L.
Brașov - România
Str. Nicolae Bălcescu Nr. 5, Ap.3, Jud. Brașov, RO-500019
Tel.: +40-268-412 103
Fax: +40-268-412 103
E-mail: info.ro@agrolegato.com
www.agrolegato.com
 
- Tehnologie de muls HungaroLact
TM
, pentru vaci, oi, capre şi bivoli;
- Subansamble şi piese de schimb pentru instalaţii de muls;
- Instalaţii de răcire lapte;
- Aparatură, teste şi instrumente de laborator pentru controlul
calităţii în industria alimentară;
 
stand B29
stand E48
stand E30
16
 AGRO FLOR PROD S.R.L.
Craiova – România
Str. Frații Golești Nr. 6, Jud. Dolj, RO-1100
Mobil: +40-722-378 809
Fax: +40-251-423 211
E-mail: agroforprod@yahoo.com
AGROFERN S.R.L.
Săliște – România
Comuna Ciurila, Sat Săliște, Jud. Cluj
Mobil: +40-731-356 952
Fax: +40-264-455 331; +40-264-435 873
Oi de carne, rasa HAMPSHIRE
AGROMEHANIK, D.D., SLOVENIA
Kranj - Slovenia
Hrastje 52 A, 4000 Kranj
Tel: +386 (4) 2371 300
Fax: +386 (4) 2371 303
Mobil: +386-51-635 622
info@agromehanika.si
www.agromehanika.si
AGROMEHANIK is the largest producer of special tractors and
plant protection machines in Slovenia. Very high percentage of
export confrms that company has the quality, knowledge and high
performing services.
Our main products are special tractors with 30 – 50 HP suitable
for use in diferent felds (vineyards, orchards, forestry, communal
areas, small farms, etc.). Te main advantages of AGT tractors in this
segment are front and rear power lif, the tractor cab, front and rear
standard cardan shaf, reversible drivers consul, etc. Te tractors can
be equipped with all kinds of agricultural implements. AGT tractors
have EU homologation and EURO 3 engines.
In the segment of plant protection machines we ofer diferent
types of tractor spraye rs, mistblowers, spreaders, etc. Products are
economical, very precise and suitable to EU standards.
stand E51
stand E31
stand B25
17
AGROSEM IMPEX S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Str. Fabricii de zahăr Nr. 109, Jud. Cluj, RO-400624
Tel: +40-264-415 187
Fax: +40-264-415 186
E-mail: agrosemcj@clicknet.ro
Obiect de activitate: Comercializarea seminţelor de legume,
fori, material săditor foricol; a seminţelor de cereale, plante
tehnice, plante furajere; produse pentru întreţinerea şi îngrijirea
plantelor (îngrăşăminte, pesticide); aparate de stropit, unelte de
grădinărit, pământ de fori, gazon.
Puncte de lucru:
Cluj Napoca, Str. Fabricii de zahăr Nr.109
Depozit de desfacere cu ridicata şi Magazin de desfacere cu
amănuntul :
P-ţa Mihai Viteazu Nr. 1
Magazin de desfacere cu amănuntul şi Magazinul FERMIERUL:
Str. Argeş F.N. (P-ţa Mihai Viteazul).

AGROSEZ COM S.R.L.
Braşov - România
Str. Busuiocului Nr 8, Jud. Braşov, RO-500376
Tel/Fax: +40-268-549 256
Mobil: +40-722-286 590; +40-744-635 500
E-mail: agrosez@agrosez.ro
www.agrosez.ro
S.C. AGROSEZ COM S.R.L. BRȘOV este o societate importatoare
de: Utilaje pentru zootehnie; Utilaje agricole; Remorci agricole;
Motocositoare; Grupuri individuale pentru muls vaci, capre, oi; Săli
de muls; Tancuri de răcire a laptelui; Generatoare electrice; Remorci
Tehnologice; Remorci Tehnologice cu Autopropulsie.
S.C. AGROSEZ COM S.R.L. BRSOV imports the following
products: Agricultural machines; Agricultural lorries; Mowing
mashines; Individual milking groups for cows, goats, sheep; Milking
rooms; Milk cooling tanks; Electric generators; Mixer Feeders; Self-
propelled Mixer Feeders.
stand A14a
stand E18
18
AGROSTAR IMPEX S.R.L.
Sannicoara - România
Str. Clujului Nr. 81, Jud. Cluj, RO-407042
Tel./Fax: +40-264-232 870
E-mail: of ce@agrostar.ro
www.agrostar.ro
Societatea S.C. Agrostar Impex S.R.L. a fost înfinţată în anul 1995,
activitatea principală constă în comercializarea şi service-ul utilajelor
agricole, începând din anul 2004 societatea a devenit ofcial dealer al
mărcii Claas şi în prezent reprezentăm cele mai importante mărci de
utilaje agricole produse în Europa.
Așadar activitatea societăţii se bazează pe următoarele:
Dealer pentru mărcile CLAAS, LEMKEN, AMAZONE,
BEINLICH, HAWE, MAILLEUX, FRNSGUARD, BCS
importator pentru mărcile GRZIOLI, REMAC, LUCLAR,
MUTI, service, piese de schimb.
Deasemenea asigurăm şi utilaje pentru exploatarea lemnului,
întreţinere spaţii verzi, utilaje pentru regii autonome, comunale şi
rezervoare pompe de combustibili.
AGROSTEP HELLAS S.R.L.
București - România
Str. Vasile Pârvan Nr. 2-4, Sect. 1
Tel/Fax: +40-21-310 15 19;
Mobil: +40-769-250 512; +40-765-378 748;
+40-747-954 447;
Email: of ce@agrostep.ro
www.agrostep.ro
Societatea “AGROSTEP HELLAS” este specializată în cercetarea și
producția de substanțe destinate următoarelor domenii de interes
agricol:
Fertilizarea și protecția culturilor;
Fertilizarea și îmbogățirea proprietăților solului;
Decontaminarea solurilor, spațiilor de depozitare, spațiilor frigorifce
și industriale prin utilizarea noilor tehnologii pe baza de ozon;
Majoritatea îngrășămintelor și fertilizatorilor din gama noastră sunt
pe baza de compuși naturali și se deosebesc de alte produse utilizate
în agricultura convențională datorită procentului important de
aminoacizi, enzime și proteine din conținutul acestora. AGROSTEP
HELLAS se adresează, în egală măsură, și agriculturii biologice
printr-un număr important de produse certifcate pe care vă lăsăm să
le descoperiți pe acest website dedicat.
stand E29
stand A41
19
AGROVET TRDE S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Siriului Nr. 20, Sect. 1, RO-014354
Tel: +40-21-208 03 21/23
Fax: +40-21-208 03 30
E-mail: agrovet@agrovet.ro
www.agrovet.ro
“Încredere şi Performanţă!”
Suntem alături de Dvs. cu soluţii complete pentru realizarea
perfecţiunii, prin folosirea de:
• seminţe de grâu, porumb, orz, orzoaică, foarea - soarelui, atent
produse şi selecţionate;
• produse pentru protecţia plantelor, prevenirea şi combaterea
buruienilor, bolilor şi dăunătorilor;
• tratamente de fertilizare aplicate la sol şi foliare;
• produse pentru igienă şi sănătate publică;
• medicamente veterinare şi furaje pentru animale.
AKHERON SERV S.R.L.
Simian - România
Nr. 750, Jud. Bihor, RO-417545
Mobil: +40-742-042 066; +40-741-649 805
Fax: +40-359-814 488
E-mail: akheron_serv@yahoo.com
www.akheronserv.ro
Firma noastră este distribuitor pentru mărcile:
REGENT - Austria - utilaje pentru prelucrarea solului.
SAPHIR – Germania - utilaje pentru prelucrarea solului.
OLIMAC – Germania - hedere de porumb.
PROFI LINE – Germania - adaptoare de rapiță.
GRNIT – Germania - piese de schimb și accesorii.
Comercializăm combine, mașini și utilaje agricole second-hand,
import Germania, Austria, Suedia.
stand A12
stand E46
20
AMANDUS KHL GmbH & Co. KG
Reinbek - Germany
Dieselstrasse 5-9, D-21465 Reinbek
Tel: +49-40-72 77 10
Fax: +49-40-72 77 1 110
E-mail: info@amandus-kahl-group.de
www.akahl.de
Tehnologia pentru prelucrarea furajelor și a granulelor.
Amandus Kahl Hamburg a fost înfințată în 1876, astăzi având în
spate mai mult de 125 de ani de experiență în construcția de utilaje
și fabrici. În 1991 a fost înfințat Grupul KHL. Astăzi, membrii
grupului KHL sunt:
F.H. SCHULE MUEHLENBAU GmbH - Mori pentru orez, Fabrici
pentru tratamentul cerealelor și legumelor
NEUHAUS NEOTEC GmbH-fabrici pentru prăjirea cafelei, centre
pentru cafea verde
AMANDUS KHL GmbH&Co. KG
Programul de livrare:
Fabrici: fabrici de producție a furajelor la cheie și uzine pentru
nutrețuri combinate, creveți și hrană pentru pești, hrană pentru
animalele de casă, premix/concentrate, fbre, paie, hrană verde, pulpă
de sfeclă uscată, lemn și biomasă.
Utilaje: Echipamente de dozare și cântărire, malaxoare, mori cu
ciocănele, dispozitive de dozare a lichidelor, malaxoare continue,
omogenizatoare, reactoare hidrotermice, sterilizatoare, expander,
extrudoare, prese de granulare, uscătoare/răcitoare, sisteme pentru
fărâmițare, Rotospray, sisteme de vizualizare a controlului și procesului.  
Technology for the Feed & Grain Processing
AMANDUS KHL HAMBURG was founded in 1876 and
today looks back on more than 125 years of machine and plant
construction. 1991 the KHL Group was founded. Today, the
members of the KHL Group are:
F. H. SCHULE MUEHLENBAU GmbH - Rice Mills, Plants for the
treatment of cereals and legumes
NEUHAUS NEOTEC GmbH - Cofee roasting plants, green cofee
centers;
AMANDUS KHL GmbH &Co. KG
Te delivery programme:
Plants: Turn-key feed factories and plants for compound feed, shrimp
and fsh feed, petfood, premix/concentrate, roughage, straw, green
forage, dried beet pulp, wood and biomass.
Machines: Proportioning and weighing equipment, mixers, hammer
mills, liquid proportioning units, continuous mixers, conditioners,
hydrothermal reactors, sterilizers, annular gap expanders, extruders,
pelleting presses, driers/coolers, crumblers, Rotospray, control and
process visualisation systems.
stand A8
21
ALEX Alföldi Exportfővállalkozás Kf.
Szolnok - Hungary
H-5000 Szolnok, Meder u. 38
Tel: +36-56-423 500
Fax: +36-56-377 392
E-mail: alexkf@t-online.hu
www.alexkf.hu
Proiectarea şi executarea sistemelor de transportare a materialelor, în
special benzile transportoare de execuţie fxă sau mobilă utilizate în
operaţiunile de preparare a hranei furajere, depozitarea cerealelor etc.
Elevator cu cupe, curăţitoare, site, maşini de tratat seminţe.
AMBASADA
REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS
DEPARTAMENTUL
PENTRU AGRICULTURĂ
București - România
Aleea Alexandru Nr. 20,
RO-011823
Tel: +40-21-231 56 57
Fax: +40-21-231 63 73
E-mail: bkr-lnv@minbuza.nl
www.netherlandsemb.ro
Departamentul pentru Agricultură din cadrul Ambasadei Regatului
Țărilor de Jos la București reprezintă Ministerul olandez al
Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor în România.
Pe lângă activitatea de cooperare bilaterală cu autoritățile române în
domeniu, Departamentul pentru Agricultură realizează o serie de
activități menite să stimuleze relațiile comerciale româno-olandeze
precum și investițiile olandeze în sectorul agro-alimentar din
România.
Astfel de activități sunt: furnizarea de liste cu frme din sectorul
agro-alimentar din Olanda și România, activități de match-making
(misiuni economice pentru stabilirea de contacte între frme
olandeze și românești); organizarea de seminarii; întâlniri cu frme
olandeze ce doresc să intre pe piața românească.
Pentru zona de centru-vest aceste servicii sunt oferite și de
NBSO - Netherlands Business Support Of ce din Cluj.
Info: www.netherlandsemb.ro
stand E6
stand A45
22
AMICORN POPCORN Kf.
Budapest – Hungary
Budafoki út 64, H-1117
Tel./Fax: +(36-1) 206-7290
E-mail: info@amicorn.hu
Popcorn, vatacukor, stb. gépek és anyagok értékesítése.
Comercializează maşini şi materiale pentru producţia de popcorn şi
vată de zahăr.
Materials and machinery for the production of popcorn and coton
candy
ASOCIAŢIA AGROM-RO
Sângeorgiu de Mureş – România
Str. Principală Nr. 1227, Jud. Mureş, RO-547530
Tel/Fax: + 40-265-319 968; + 40-265-319 691
Mobil: + 40-744-838 692; +40-744-601 443
E-mail: of ce@agromro.ro; contact@agromcom.ro;
agromro@gmail.com
www.agromro.ro; www.agromcom.ro
Asociaţia AGROM-RO – Centrul de Instruire în Agricultură
Asociaţia derulează proiecte privind promovarea agriculturii şi
formarea profesională în domeniul agricol.
Oferta AGROM-RO: formarea profesională şi consiliere prin:
cursuri autorizate CNFPA:
– „Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale”,nivel iniţiere;
– „Lucrător îngospodărie agroturistică”, nivel califcare;
– „Lucrător în agricultură şi gospodărie ecologică”, nivel califcare;
– „Administrator pensiune turistică”, nivel califcare;
– „Operator calculator electronic şi reţele”, nivel iniţiere.
consultanţă de specialitate, studii şi strategii de dezvoltare rurală,
demonstraţii practice, seminarii.
AGROM-COM S.R.L.
Comercializează şi distribuie garduri electrice, articole şi dezinfectante
pentru muls mecanic, articole pentru echitaţie, instrumentar veterinar,
piese utilaje agricole şi alte produse (consumabile) necesare pentru
zootehnie importate din Germania, Austria şi Elveţia.
stand B9
stand B13
23
Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit

Odată cu fnalizarea Programului SAPARD, Ministerul Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) pune la dispoziţia
investitorilor români noi oportunităţi fnanciare pentru dezvoltarea
proiectelor de investiţii în agricultură. Concret, România va benefcia
prin FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală)
de mult mai mulţi bani, pentru mult mai multe investiţii.
Succesul Programului SAPARD, evidenţiat şi prin depunerea a
peste 5.000 de proiecte de investiţii eligibile prin care s-au solicitat
aproximativ 1,6 miliarde de euro oferite de către Uniunea Europeană
şi Guvernul României, este cel mai clar argument al facilităţilor reale
pe care le creează accesarea fondurilor europene nerambursabile
destinate dezvoltării agriculturii şi mediului rural, în ansamblul său.
Începând din acest an şi până în 2013, Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit va acorda fermierilor, investitorilor
români şi autorităţilor publice locale fonduri europene
nerambursabile de aproximativ 10 miliarde de euro, prin Fondul
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.
Oferta fnanciară pe care o punem la dispoziţia investitorilor
este susţinută şi de o metodologie de accesare a fondurilor
nerambursabile mult simplifcată – eliminarea condiţiei de certifcare
a cofnanţării private, introducerea posibilităţii depunerii şi analizării
proiectelor la nivel judeţean etc. – precum şi de o arie mult mai largă
de investiţii eligibile şi de categorii de potenţiali benefciari.
Fondurile europene derulate prin APDRP vor asigura în acelaşi timp
creşterea calităţii vieţii în mediul rural şi dezvoltarea unor investiţii la
standarde europene, efciente şi rentabile.
stand A47
24
Asociația Națională pentru Protecția
Consumatorilor și Promovarea
Programelor și Strategiilor
din România - Secretariatul General -
O 9 ATITUDINE
București – România
Str. C.A. Roseti Nr. 10, Et. 3, Ap. 6, Sect. 1, RO-010283
Tel.: +40-31-805 84 35; +40-21-316 05 46
Fax: +40-31-805 84 36, +40-31-402 26 32
E-mail: of ce@protectia-consumatorilor.ro
Este o organizație neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat,
fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă,
întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor.
Obiectivele Asociației sunt: de a proteja drepturile și interesele
legitime ale consumatorilor, de a face consumatorii conștienți de
drepturile pe care le au, de a dezvolta programe și proiecte în scopul
realizării acestor obiective. Scopurile specifce ale programelor sunt
de a proteja consumatorii împotriva riscului de a achiziționa și folosi
produse și servicii de calitate îndoielnică, de a informa consumatorii 
despre produsele care le-ar putea pune în pericol sănătatea, astfel
încât aceștia să aibă dreptul de a alege, de încurajare a competiției
loiale, de rezolvare a reclamațiilor consumatorilor.
AUSTRIAN FEDERL ECONOMIC CHAMBER
Vienna - Austria
Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Vienna
Tel: +43-590- 900 3500
Fax: +43-590-900 113 500
E-mail: marion.tschernuter@wko.at
www.wko.at
Organiser of the AUSTRIAN PAVILLON at AGRRIA 2009.
Organizator al PAVILIONULUI AUSTRIAC la AGRRIA 2009
stand B27
stand A40
25
AUTORITATEA HIPICĂ NAŢIONALĂ
Bucureşti – România
B-dul Unirii Nr.13, Bl. 2C, Sc.2, Ap.35, Sect.5, RO-040102
Tel: +40-21-316 00 67; +40-21-335 03 73
Fax: +40-21-335 03 73
E-mail: of ce@autoritateahipica.ro
www.autoritateahipica.ro
Autoritatea Hipică Naţională este o instituţie publică de interes
naţional care s-a născut din dorinţa crescătorilor de cai din România.
Specialişti, crescători, “oameni de cai” au iniţiat, prin reprezentanţii
lor în Parlament, elaborarea “Legii calului” (nr. 389/2005). Actul
normativ răspunde nevoilor actuale de reglementare a înregistrării
şi monitorizării cabalinelor de rasă şi pentru implementarea unui
program naţional de ameliorare a cabalinelor din marea creştere.
AHN, prin Legea calului, oferă sprijin crescătorilor din România
în acţiunile de ameliorare genetică, prin distribuirea de fonduri
către crescătorii cu performaţe, prin editarea de Stud book-uri,
prin expoziţii, concursuri, consultanţă tehnică. AHN urmăreşte
adminstrarea riguroasă şi corectă a patrimoniului genetic prin
ameliorarea continuă a raselor precum şi prin conservarea,
prezervarea populaţiilor cabaline vulnerabile sau în pericol.
Te National Horse Authority is a public institution of national
importance that was initiated by the entire equine community.
Experts, breeders, horse-loving people have initiated, through the
representatives in the Parliament, a Code of Practice
(Law 389/2005). Tis law provides the rules for registration, and
screening of husbandry, with the fnal goal of ensuring a national
breeding plan of horses.
Te Romanian National Horse Authority is empowered to motivate the
top breeders by organizing expositions and contests, editing Stud books,
and ofering technical and fnancial consultancy. Another important role
of NHA is to provide a strict administration of the genetic patrimony, by
the continuous improvement of the cultural breeds, and the conservation
of the vulnerable or endangered breeds of horses.
stand B16
26
ASOCIATIA OLANDEZA - EXPORT ANIMALE VII
DUTCH LIVESTOCK EXPORT ASSOCIATION
EK Zoetermeer – Te Netherlands
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Tel: +31-79-368 75 03
Fax: +31-79-368 75 93
E-mail: bnve@pve.nl
www.bnve.nl
Te Dutch Livestock Export Association is engaged in sales
promotion of livestock for fatening and slaughtering abroad in the
widest sense. Its main tasks include lifing any export restrictions,
creating conditions for new export opportunities and carrying
out promotional activities for the export of Dutch livestock to
existing and new prospective markets. When necessary, the Dutch
Livestock Export Association acts as a mediator for imports into the
Netherlands.
Asociația Olandeză pentru Exportul de Animale Vii promovează - în
sens larg - vânzările în străinatate a animalelor vii pentru îngrăşare
şi tăiere. Principalele sale atribuţii cuprind înlăturarea oricăror
restricţii la export, crearea de condiţii pentru noi oportunităţi de
export şi realizarea unor activităţi promoţionale pentru exporturile
olandeze de animale vii, atât pe pieţele existente, cât şi pe cele
noi, de perspectivă. Atunci când este necesar, Asociaţia Olandeză
pentru Exportul de Animale Vii acţionează ca intermediar pentru
importurile în Olanda.
AGRIFERMA S.A.
Bragadiru - România
Şos. Alexandriei Nr. 544, km 14, Jud. Ilfov, RO-077025
Mobil: +40-722-321 434
Fax: +40-21-448 04 09
E-mail: vanzari@agriferma.ro
www.agriferma.ro
stand A11
stand B19
27
BANAT NOVA PULS S.R.L.
Timişoara - România
Str. Crişan Nr. 41/A, Jud. Timiş, RO-300368
Tel: +40-256-423 616
Fax: +40-256-306 899
E-mail: of ce@banatnova.ro
www.banatnova.ro
Maşini şi instalaţii de muls.
Adăposturi şi echipamente de grajduri.
Tancuri de răcire şi stocare.
BANAT TRCTOR SERIVCE S.R.L.
Timişoara - România
P-ţa Vasile Adamachi Nr.6, Jud. Timiş, RO-300592
Tel: +40-256-293 424;
Tel/Fax: +40-256-275 246; +40-256-292 670
E-mail: anton@banat-tractor.ro; albu@banat-tractor.ro
www.banat-tractor.ro
Comercializează cu service în garanţie şi postgaranţie: culegătoare de
porumb ştiuleţi pe un rând şi două rânduri; rotocositori; greble de
adunat şi împrăştiat brazda; tractoare şi prese de balotat.

stand E15
stand E34
28
BANDRINO IMPORT-EXPORT S.R.L.
Sf. Gheorghe - România
Str. Lt. Paius David Nr.51/J, Jud.Covasna, RO-520027
Tel: +40-267-314 340,
Mobil: +40-722-385 485, +40-740-077 820
Fax: + 40-267-314 332
E-mail: bandrino@planet.ro
www.babolna-bandrino.ro
Cégünk takarmánygyártással (takarmánykeverékek,
koncentrátumok, kiegészítő takarmányok), Porcijó kutya- és
macskaeledel gyártásával, forgalmazásával foglalkozik. Laboratóriumi
szolgáltatásaink európai színvonalúak.
Importă şi comercializează premixuri, concentrate, nutreţuri
combinate, aditivi furajeri pentru toate speciile de animale, hrană
pentru câini şi pisici.
Asigură consultaţii profesionale, optimizarea reţetelor pe calculator
în domeniul furajării animalelor, analize de laborator.
With more than 700 products, our company is an important
participant on the Hungarian feed market. We ofer premixes,
concentrates, feed mixes and feed complements for our customers
who are supported by our high-level services.
BIOGEST S.R.L.
Timişoara – România
Str. George Coşbuc Nr. 1,
Jud. Timiș, RO-300048
Tel/Fax: +40-256-220 555
E-mail: of ce@biogest-biogas.com
www.biogest-biogas.com
Experts for environmental engineering for 21 years
Business segments:
Renewable Energy from Biogas, Waste Water Treatment
References:
118 Waste water treatment plants; 31 Biogas plants
Scope of Services:
Project Development, Design, Funding, Turn Key Systems, Start Up,
Plant Management and Maintenance
Sites in Austria, Romania, Hungary and Czech Republic
Markets: Central-, Eastern- and South Eastern Europe.
stand C1
stand A40
29
BÁRIUM Kf
Orosháza - Hungary
Alsótanya 328/47 hrsz. Pf.110, H-5900
Tel/Fax: +(36-68) 411-830
E-mail: barium@mail.globonet.hu
Élelmiszeripari gépek, berendezések, higiéniai eszközök valamint
rozsdamentes (inox) ajtók, ablakok gyártása, helyszíni szerelése, az
EU és HACCP előírások szerint. Cégünk 14 éve gyárt elsősorban
a baromf, sertés-marha vágóhidak, feldolgozóüzemek és a tejipar
részére feldolgozó berendezéseket.
További információért forduljanak Mogyorós Mihályhoz, románul
beszélő munkatársunkhoz az alábbi telefonszámon: +(36-70) 366-8859
Producţia de utilaje, aparate pentru industria alimentară, utilaje de igienă,
uşi şi geamuri necorozive, montare conform normelor UE şi HACCP.
Firma noastră produce de 14 ani utilaje pentru abatoare de păsări,
porcine şi bovine respectiv pentru fabrici de industria laptelui.
Informaţii în limba română:
Mogyorós Mihály – inginer, Tel: +(36-70) 366-8859
Equipment for meat and poultry processing line and hygiene
equipment, stainless steel doors and windows. According with EU
and HACCP directions.
Our 14 years of producing machines for poultry, pig and catle
slaughterhouses and for milk processing industry.
Contact person, in Romanian language:
Mogyorós Mihály – engineer, Tel: +(36-70) 366-8859
BRIELMAIER MOTORMÄHER GmbH
Friedrichshafen - Germany
Alt- Eggenweiler 11
88048 Baden Würtemberg
Tel: +49 (0)7546-917 615
Fax: +49 (0)7546-917 616
E-mail: info@brielmaier.com
www.brielmaier.com
Motocositoare Brielmaier cu acţionare hidraulică cu un ax.
Cu diferite tipuri de roţi şi diferite agregate: coasă, greblă cu benzi,
cositoare rotativă, etc.
stand B26
stand E66
30
BECKER CONSULT S.R.L.
București - România
Str. Academiei Nr. 35-37, RO-010013
Tel.: +40-21-314 35 60
Fax: +40-21-314 41 10
E-mail: of ce@beckerconsult.ro
BECKER CONSULT – Sky is the limit of opportunities
Echipa noastră de specialiști oferă consultanță în domeniul obținerii
fnanțărilor.
Suntem alături de Dumneavoastră încă din faza elaborării ideii
de proiect, asistându-vă în cristalizarea proiectului propriu zis,
identifcarea surselor de fnanțare posibile (naționale, bancare și/sau
europene), întocmirea dosarului de fnanțare și obținerea fondurilor
necesare, precum și în implementarea proiectului Dumneavoastră.
Echipa noastră este formată din consultanți cu experiență în
domeniul fnanțărilor și suntem în măsură să vă oferim expertiza în
următoarele domenii: Agricultură; Silvicultură; Mediu și energie
regenerabilă; Turism; Dezvoltarea Resurselor Umane; Industrie;
Transport.
Suntem preocupați de extinderea continuă a ariei de expertiză astfel
încât să venim în întâmpinarea cerințelor tuturor clienților noștri.
Ideea Dumneavostră poate deveni realitate cu ajutorul experților
noștri, fără a f nevoie să treceți prin procesul birocratic al obținerii
fnanțărilor nerambursabile.
BECKER CONSULT – Sky is the limit of opportunities
Our experts are qualifed to ofer consulting services for obtaining
funding for your projects. We can assist you even in the earliest
stages, by helping you shape your ideas into a successful project, by
identifying funding opportunities (from national , banking and/or
European sources), by preparing your application fle and assisting
you in obtaining the needed funds, as well as by coaching you on
the best ways to implement your project. Our team comprises
experienced consultants and we can provide services in the following
felds: Agriculture; Forestry; Environment and renewable energy;
Tourism; Development of Human Resources; Industry; Transport
We are constantly expanding our expertise area so as to properly
meet our clients’ requests. Your idea can come true with the help of
our consultants and you will be spared of the burocratic process of
fund-obtaining.
stand A40
31
BIAGEN SELECT S.R.L.
Bistriţa - România
Str. Drumul Tarpiului Nr. 21A,
Jud. Bistriţa Năsăud, RO-420062
Tel/Fax: +40-263-234 240
Fax: +40-263-234 419
E-mail: biagenselect@yahoo.com
Biagen Select este o societate comercială care a luat finţă în anul
2004, având ca acţionar principal Federaţia Crescătorilor de Taurine
din Transilvania alături de alte două frme de prestigiu din Europa,
Swissgenetics şi Vianco din Elveţia.
Activitatea principală: activităţi de servicii în domeniul agriculturii,
respectiv organizarea însămânţărilor artifciale la specii de animale
domestice, controlul ofcial al performanţelor la bovine, import-
export de bovine, comercializare de material seminal congelat pentru
bovine cu mare valoare genetică.
Societatea are ca proprietari crescătorii de taurine din şapte judeţe
din Transilvania precum şi din cele mai renumite organizaţii
specializate în însămânţări artifciale şi ameliorarea animalelor din
Europa. S-a înfinţat pentru a instala în Transilvania o organizaţie
privată de servicii după normele europene.
De asemenea asigură asistenţă, importă juninci de mare valoare
biologică din Germania şi Elveția precum si msc din diferite rase la
solicitarea crescătorilor.
BRITISH TEXEL SHEEP SOCIETY
United Kingdom
National Agricultural Centre, Stoneleigh Park, Kenilworth,
Warwickshire. CV8 2LG
Tel: +44-(0)2476-696 629
Fax: +44-(0)2476-696 472
E-mail: of ce@texel.co.uk
www.texel.co.uk
Most dominant terminal sire breed in the UK with exceptional
carcass qualities, recognized by upland and hill producers as a
popular crossing sire due to hardiness and adaptability.
Reprezintă masculul terminal al rasei dominant utilizată în UK, cu
excepționale calități ale carcasei, recunoscut de către producătorii
din zonele montane și de deal ca find un reproducător des folosit în
încrucișări datorită rezistenței și puterii mari de adaptabilitate.
stand A22
stand E53
32
BONDA NUTRIȚIA ANIMALĂ S.R.L.
Ploiești - România
Str. Alba Iulia Nr. 80, Jud. Prahova, RO-100074
Tel: +40-344-117 024/5
Mobil: +40-756-162 950
Fax: +40-344-117 026
E-mail: info@bonda.ro
www.bonda.ro
Bonda este o companie internațională ce se ocupă cu vânzarea produselor
bogate în vitamine pentru hrănirea animalelor. Compania este reprezentată
în țări ca: Olanda, Belgia, Franța, Germania și recent în România iar din
anul 2005 este parte a consorțiului Cehave Landbouwbelang.
Din Decembrie 2008, Bonda este activă și pe piața româneasca sub
numele de Bonda Nutriția Animală S.R.L. ocupându-se cu comerțul
de borhot și drojdie de bere pentru hrănirea animalelor. În afară de
comerț, preocuparea noastră este de a încuraja însilozarea borhotului
de bere în vederea obținerii resurselor de hrană necesară animalelor.
Scopul nostru este sa ne diversifcăm activitatea și în alte domenii ale
industriei alimentare românești pentru a deservi mai bine nevoile
fermierilor români.
ASOCIAŢIA BIOAGRICULTORILOR DIN
ROMÂNIA „BIOTERR”
Luna de Sus – România
Str. Principală Nr. 376, Jud. Cluj, RO-407281
Tel: +40-264-266 606
Mobil: +40-746-110 542
Fax: +40-264-266 709
E-mail: bioterra@internet.ro; of ce@bioterra.org.ro
www.bioterra.org.ro
Asociaţia BIOTERR oferă: Consultanţă pentru fermieri; Informaţii
despre piaţă; Informaţii de specialitate prin website, revista
trimestrială, ghidul legislativ pentru agricultura ecologică, broşurile
despre cultura plantelor şi creşterea animalelor în sistem ecologic;
Cursuri de instruire şi seminarii; Inspecţia şi certifcarea produselor
agroalimentare ecologice, prin S.C. ECOINSPECT S.R.L. - prima
frmă românească acreditată de RENAR şi MAPDR.
Te Organic Farmers’ Association of Romania BIOTERR ofers:
Consultancy for farmers; Information about the organic market;
Information about organic farming, through it’s magazine, web site,
legislative guide, brochures about organic technologies; Inspection
and certifcation, through ECOINSPECT Ltd.
stand A45
stand C3
33
BRINKMAN HUNGARY Kf.
Hódmezővásárhely - Hungary
6800 Hódmezővásárhely
Szántó Kovács János u. 180.
Tel: +36-62-243 247; +36-62-533 260
Fax: +36 62 243-254
E-mail: romania@brinkman.com
www.brinkman.ro
Persoană de contact în limba română:
Cristina HANGAN
Tel.: +40-31-780 00 94
Mobil: +36-30-830 44 42
E-mail: cristina@brinkman.com
Materiale, maşini şi tehnologii pentru hoticultură:
Proiecte pentru sere complete; Instalaţii peredele (ecrane); Unităţi
de irigare VOCOM, sisteme de fertilizare, picurătoare, bazine; Țevi şi
conecţii din PVC; Control computerizat al climei PRIVA; Fertilizanţi;
LIBREL fer chelat, microelemente; CULTILENE vată de minerale;
Produse din folie; Clipsuri și cârlige de agăţat pentru tomate; Shadefx
şi Transfx vopsele pentru umbrire; JAVO utilaj pentru umplere
ghivece şi planşe, ghivece şi planşe; MENNO disinfection agent;
Echipamente pentru storpire (pulverizare) (RIPA carucior pulverizare,
NIVOLA arzator de sulf); Măsurător professional pentru EC şi pH,
Analiza apei şi reţete de fertilizare; Sfaturi horticole; Suport tehnic
acordat de către echipa noastră tehnică.
BÜTNER AGRRTECHNIK S.R.L.
Com. Cârţa – România
Nr. 376, Jud. Sibiu, RO-557070
Tel: +40-269-521 218; +40-269-521 208
Mobil: +40-740-059 896; +40-756-088 848
Fax: +40-269-521 218
E-mail: agrartechnik@yahoo.com
www.buetner-agrartechnik.de
Firma Butner Agrartechnik oferă următoarele activităţi: proiectarea
de grajduri noi şi modernizarea grajdurilor existente; Creşterea
vacilor de lapte; Grajduri de îngrăşarea taurilor, ovinelor şi porcilor
graşi; Producţia de purcei.
Pentru toate grajdurile se oferă sisteme de ventilaţie, aprovizionare cu apă,
curăţare gunoi, furajare, instalaţia electrică precum şi construcţia clădirii.
Toate dotările corespund celor mai noi norme ale Comunitaţii Europene.
Toate grajdurile în proces de modernizare precum şi cele noi
costruite benefciază de susţinerea şi consultanţa frmei Butner.
După modernizare fermierul are în continuare dreptul la consultanţă
de specialitate gratuită.
Importul şi vânzarea de remorci tehnologice.
stand B8
stand E3
34
BRONTO COMPROD S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Str. Corneliu Coposu Nr. 5,
Jud. Cluj, RO-400235
Tel: +40-264-435 337, +40-264-436 654, +40-264-406 790
Fax: +40-264-406 703
E-mail: of ce@bronto.ro
www.bronto.ro
Bronto Comprod a fost înfinţată în decembrie 1994, cu capital integral
românesc, compania acţionează pe piaţa utilajelor mici şi mijlocii de
grădinărit, comercializează prin toată ţara cea mai variată gamă de
produse din acest domeniu. Prezenţa de 15 ani pe piaţa românească a
utilajelor de grădinărit a fost menţinut prin trei principii fundamentale:
promptitudinea în deservirea clienţilor, asigurarea unui stoc optim a unor
game variate de produse şi nu în ultimul rând satisfacţia clienţilor săi, ceea
ce se realizează printr-un raport optim de preţ/calitate.
Bronto Comprod are sediul în Cluj-Napoca, pe strada Corneliu Coposu,
nr. 35, locaţia birourilor, iar cele două depozite deţinute se afă în Cluj-
Napoca şi în satul Suceag judeţul Cluj. În prezent compania are 45 de
angajați şi o logistică sufcientă care să acopere cerinţele clienţilor din
toată ţara. Oferim produse de înaltă calitate, promptitudine la livrare şi
un preţ competitiv. Prin personalul tehnic şi comercial specializat oferim
serviciile necesare începând de la informarea şi prezentarea produselor,
vânzarea, punerea în funcţiune, instruirea cumpărătorilor asupra modului
de utilizare, livrarea în toată ţara, service în garanţie şi în post garanție.
Bronto Comprod este colaborator unic în România a mărcilor: MTD,
Ikra, Szentkirály şi Inter. Pe lângă acestea comercializează produsele
Azud, sisteme de irigaţii şi de fltrare a apei, produse Triunfo, atomizoare
de mare capacitate şi motosăpătoare, iar din acest an şi produse Pubert,
motosăpătoare şi motocositoare semiprofesionale.
Bronto Comprod pune la dispoziţia clienţilor săi o gamă largă de peste
500 modele de utilaje pentru întreţinerea grădinii şi la toate acestea
asigură şi piese de schimb.
Bronto Comprod distribuie o gamă variată de produse:
maşini de tuns gazon electrice sau cu motor motocoase şi electrocoase
trimere pentru cosmetizarea marginii gazonului
moară de resturi vegetale aspiratoare de frunză ferăstraie electrice şi
cu motor motosăpătoare şi anexele necesare pentru cultivarea solului
stropitori de diferite capacităţi folie de solar produse de sezon precum
prese de struguri, zdrobitori sau freze de zăpadă şi lopeţi de zăpadă, cu un
cuvânt TOTUL PENTRU GRDINA TA!
Bronto Comprod este reprezentată în toată ţara prin distribuitori zonali şi
de marile magazine, iar distribuţia produselor comercializate se realizează
prin intermediul propriului parc auto.
Pentru mai multe informaţii despre produsele noastre nu ezitaţi să ne
vizitaţi pe site-ul nostru www.bronto.ro, sau să ne contactaţi la numerele
de telefon 0264/436 654, 0264/435 337, 0264/406 790 sau la adresa de
e-mail of ce@bronto.ro, iar noi o să stăm la dispoziţie pentru consiliere
să găsiţi produsul potrivit pentru grădina dumneavoastră.
stand E26
35
CENTRUL DE INFORMARE
ŞI CONSULTANŢĂ
TRNSILVANIA S.A.
Cluj-Napoca - România
B-dul Muncii Nr. 18, Jud. Cluj,
RO-400641
Tel: +40-364-116 273
Fax: +40-364-116 274
E-mail: of ce@cict.ro
www.cict.ro
Grupul nostru de consultanţă are experienţă în atragerea şi
implementarea de fnanţări nerambursabile în cadrul programelor de
pre-aderare PHARE, ISPA şi SAPARD ale Uniunii Europene, precum
şi în identifcarea şi accesarea fnanţărilor rambursabile oferite de
instituţiile fnanciare: credite, leasing, fnanţări private.
Odată cu aderarea României la Uniunea Europeana, aveţi
posibilitatea de a obţine fnanţări nerambursabile din fondurile
alocate ţării noastre în perioada de programare 2007-2013. Aceste
fonduri se adresează atât autorităţilor publice locale, organizaţiilor
neguvernamentale şi non-proft, instituţiilor publice cât şi mediului
de afaceri, reprezentat de întreprinderi mari, întreprinderi mici şi
mijlocii, persoane fzice şi asociaţii familiale. Domeniile în care se pot
atrage fnanţări nerambursabile sunt: modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii, protecţia mediului, instruirea personalului, investiţii
în echipamente noi şi competitive, dezvoltarea turismului,
îmbunătăţirea efcienţei energetice, implementarea standardelor de
calitate, susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei, dezvoltare rurală,
agricultura şi pescuitul.
Pe baza experienţei noastre, vă putem acorda asistenţă pe tot
parcursul procesului de obţinere a fnanţării nerambursabile,
începand cu informarea adecvată a solicitantului despre sursele de
fnanţare nerambursabilă, continuând cu întocmirea documentaţiei
şi terminând cu implementarea propriu-zisă a proiectului (dosare de
achiziţii, dosare de plată, rapoarte fnale etc).
Un alt domeniu în care avem experienţă relevantă este identifcarea
şi accesarea fnanţărilor rambursabile oferite de instituţiile fnanciare
româneşti sau străine, de tipul creditului, leasingului şi a fnanţărilor
private de capital. În funcţie de proflul companiei dvs, de volumul
fnanţării şi de tipul proiectului propus, vom selecta din baza noastră
de date cele mai bune surse de fnanţare, cele care se potrivesc cel
mai bine necesităţilor dvs. Si în acest caz vom f alaturi de dvs. pe
parcursul întregului proces.
Va stam la dispoziţie cu orice alte informaţii suplimentare, fe la locul
desfăşurării proiectului pe care vi-l propuneţi, fe în altă locaţie, de
comun acord. De asemenea, vă invităm să vizitaţi pagina noastră de
internet www.cict.ro.
stand A44
36
CHEMINOVA  A/S ROMÂNIA
Bucureşti - România
Str. Doamnei Nr. 9, Sect. 3,
RO-030054
Tel: +40-21-311 20 92
Fax: +40-21-315 34 35
E-mail: of ce.romania@cheminova.com
www.cheminova.com
Cheminova A/S Danemarca, prezentă în România prin reprezentanţa
sa, este numărul 10 mondial în domeniul producătorilor de pesticide,
fertilizanți și produse speciale pentru agricultură.
Activitatea acesteia atinge standarde extrem de ridicate, care se
regăsesc în:
• Cercetare & dezvoltare;
• Proiectarea & dezvoltarea unor facilităţi de producţie ultra-
performante;
• Producţie efcientă şi control de calitate riguros;
• Responsabilitate faţă de mediu;
• Suport pentru noi formulări potrivite cerinţelor pieţei;
• Generare de date şi susţinere pentru înregistrări noi;
• Ambalare şi transport;
• Vânzări şi marketing;
• Suport tehnic şi soluţii tehnologice;
• Dezvoltarea resurselor umane;
• Forţă şi independenţă fnanciară.
În acest moment, Cheminova A/S deține în România un portofoliu
de 17 produse înregistrate ofcial, urmând ca până în 2012 să se
ajungă la circa 25, care să acopere protecția tuturor segmentelor în
ceea ce privește culturile de importanță majoră.
Toate acestea sunt puse acum la dispoziția fermierilor români,
indiferent de mărimea exploatațiilor pe care le administrează.
Soluțiile noastre pot sta oricând în spatele succesului afacerii
Dumneavoastră.
NOU!
Începând cu 1 ianuarie 2009, a fost înfințată fliala Cluj-Napoca,
Str. Liviu Rebreanu, Nr. 68, unde funcționează Departamentul
Național de Vânzări. Relații suplimentare se pot obtine la:
of ce.romania@cheminova.com.
stand A6
37
CO. MAT. S.R.L.
Bellizzi (SA) - Italy
Via Dell’ Artigianato Nr. 2 , BELLIZZI (SA) 84092
Calea Turzii Nr. 199, Cluj-Napoca, Jud. Cluj – România
Tel: +40-364-116 407
Fax: +40-364-116 408
Mobil:+40-727-881 205; +40-747-758 790
www.comatonline.com
Comat este o companie specializată în proiectarea și construcția de
mașini și instalații ( inclusiv la cheie ) pentru sectorul produselor
lactate, în special pentru brânzeturi flate, precum :
MOZZARELLA
BRÂNZĂ FILATĂ TARE (Cașcaval, Kasar, Brânză pentru pizza,
String chees, Oaxaca)
URDĂ ( cremă de brânză din zerul din lapte)
În ceea ce privește producția de brânzeturi, mai sus menționată,
compania COMAT este în măsură să satisfacă toate etapele
procesului, precum: depozitarea laptelui, coagularea, taierea brânzei
dulci, transportul acesteia, flatura, formarea, întărirea, sărarea și
ambalarea. Fiecare dintre liniile de mai sus pot f prelucrate în funcție
de exigențele clientului, ceea ce semnifcă faptul că producția noastră
nu este standard, ci este o constantă colaborare cu clienții noștrii,
de la primul contact pentru dezvoltarea celui mai bun proiect, la
instalații, asamblare și controlul fnal. Experiența noastră ne permite
să consiliem clientul cu varianta optimă, pentru că suntem în măsură
să oferim linii foarte versatile, de la cele tradiționale la cele semi
automate , sau la cele complet automatizate.
COMISION DIC S.R.L. - Revista Ferma
Dumbrăviţa - România
Str. Al. Petöf Nr. 52,
Jud. Timiş, RO-307160
Tel: +40-256-213 328
Fax: +40-256-211 730
E-mail: redactia@revista-ferma.ro
www.revista-ferma.ro
Editează: Revista FERMA, ziarul ANUNŢURI AGRICOLE, Revista
UTILAJE AGRICOLE şi newsleter-ul OBSERVATOR AGRICOL.
Deţine şi administrează portalul www.agroinfo.ro, site-urile www.
anunturi-agricole.ro, www.revista-ferma.ro şi magazinul virtual www.
agroshop.ro.
Distribuie “Cartea agricolă prin poştă”
Noi informăm agricultura!
stand A56
stand A9/A61
38
COMPETITIV S.R.L.
Oradea - România
Str. Simion Bărnuţiu Nr. 12,
Jud. Bihor, RO-410204
Tel: +40-259-475 320
Fax: +40-359-425 688
E-mail: competitiv@rdslink.ro
www.competitiv.ro
Importator și distribuitor de aparate electroinsecticide, aparate cu
ultrasunete împotriva gândacilor, rozătoarelor, șoareci, șobolani,
rodenticide împotriva rozătoarelor.
CYBER TRDE S.R.L.
Brașov – România
Str. 13 Decembrie Nr. 94, Jud. Brașov, RO-500164
Tel./Fax: +40-368-449 049
E-mail: cyber_trd@yahoo.com
www.cybertrade.ro
Firme reprezentate:
FIMA Spa, FEMAC S.R.L., CALDERONI, ARGNANI&MONTI;
SAME DEUTZ – FAHR; AMA – Italia
PAPADOUPOULOS – Grecia
CIMBRIA HEID S.R.L.
București – România
Str. Sfânta Maria Nr. 1-5, Bl. 10A4
Tel: +40-21-260 20 10
Fax: +40-21-260 20 50
E-mail: of ce@cimbria.ro
stand A28
stand E65
stand A40
39
COMISIA EUROPEANĂ
D.G. Agricultură și
Dezvoltare Rurală
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for
Agriculture and
Rural Development
Brussels - Belgium
130, Rue de la Loi, B-1049 Brussels
Tel: +32 2 295 63 63
Fax: +32 2 299 17 61
E-mail: hans-erwin.barth@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/agriculture
 
Reprezentanța Comisiei Europene în România
Bucureşti - România
Str. Jules Michelet Nr. 18-20, Sect. 1
Tel: +40-21-203 54 00 
Fax: +40-21-212 88 08
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu
Comisia Europeană va participa la AGRRIA 2009.
D. G. Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene este
responsabilă cu implementarea politicii agricole şi de dezvoltare
rurală a UE. Standul Comisiei îşi va focaliza activităţile pe agricultura
în UE şi va avea un prezentator care va oferi jocuri şi întrebări pentru
întreaga familie pentru a le testa cunoştinţele agricole. Experţi
ai Comisiei vor f disponibili să răspundă întrebărilor tehnice
ale fermierilor şi industriei agro-alimentare. Va f disponibilă o
gamă largă de publicaţii pe teme actuale ale agriculturii UE, mini-
conferinţe şi o zi dedicată problematicii dezvoltării rurale.
Te European Commission will participate in AGRRIA 2009.
Te European Commission’s Directorate-General for Agriculture and
Rural Development is responsible for the implementation of the EU’s
agriculture and rural development policy (CAP). Te Commission’s
stand will focus its activities on agriculture in the EU and there will
be a presenter to introduce games and quizzes for the whole family
to test their agricultural knowledge. Experts from the Commission
will be available to answer technical questions from farmers and the
agricultural industry. Tere will also be a wide range of publications
available on current EU agricultural topics, mini conferences and a
day dedicated to rural development maters.
stand A48
40
COMISIA EUROPEANĂ
D.G. Sănătate și Consumatori
EUROPEAN COMMISSION,
Directorate General for Health
and Consumers
Brussels - Belgium
101, Rue Froissart , Brussels 1040
Tel: +32 2 299 11 11
E-mail: emma.soto@ec.europa.eu
htp://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
Te goal of the EU campaign is to promote the role of the European
Union and Member States in safeguarding the health of farmed
and domestic animals in the EU and abroad, as well as the health
of citizens thanks to safe food and the prevention of zoonoses
(diseases afecting animals and humans). Hence the key slogan for
the campaign stresses the link between animal and public health:
Animals + Humans = One health.
From 10 to 16 November 2008, the EU Veterinary Week took
place in order to increase awareness of the EU’s Animal Health
Strategy for 2007–13. Over the week, lots of events were organised
in all EU countries to promote biosecurity, involving professionals
(veterinarians, farmers, custom of cers) and the general public. Tis
information campaign expands beyond the boundaries of the week
thanks to a Roadshow. Te “One Health” Roadshow started from
Brussels on Monday 10 November. Te customised vehicle hit then
the road to visit agricultural and tourism fairs around the EU and
distribute information to the public. Since its launch, the vehicle has
already atended a number of important events in several Member
States.
More information about the campaign can be found on the dedicated
website of the campaign: htp://www.one-health.eu/ee/index.php
stand A58
41
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ
ŞI DEZVOLTARE RURLĂ CLUJ
Cluj-Napoca - România
B-dul Muncii Nr. 18, Jud. Cluj, RO-400641
Tel: +40-264-591 752; +40-264-431 698
Fax: +40-264-591 414
E-mail: dadrcluj@clicknet.ro
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj este instituţia
descentralizată a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale în judeţul Cluj.
Elaborează şi susţine programe de dezvoltare rurală, strategii
şi politici specifce în domeniul producţiei agroalimentare;
supraveghează utilizarea terenului cu destinaţie agricolă; iniţiază
acţiuni privind informarea legislativă europeană; urmăreşte şi
răspunde de aplicarea prevederilor specifce privind statutul de stat
membru a României la Uniunea Europeană; acordă consultanţă
pentru producătorii agricoli privind înfinţarea exploataţiilor
agricole şi formarea de asociaţii profesionale; elaborează strategii
de dezvoltare a agriculturii judeţului pe termen scurt, mediu şi
lung în conformitate cu PNDR; atestează exploataţiile agricole
familiale; asigură relaţiile între băncile comerciale şi producătorii
agricoli, legate de Programul FIDA şi întocmeşte dosarele de
creditare; popularizează şi acordă sprijin producătorilor agricoli în
vederea accesării fondurilor europene şi guvrnamentale destinate
sectorului agricol; acreditează agenţii economici care produc bunuri
alimentare, cordanda licenţe de fabricaţie, verifcă respectarea calităţii
produselor; promovează produsele tradiţionale.
Organizează: expoziţii, publicaţii şi emisiuni radio-TV pe teme
agricole; elaborează şi implementează prognoze privind protecţia
solului, plantelor, animalelor şi mediului; acordă sprijin fnanciar
producătorilor agricoli, conform programelor guvernamentale şi ale
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
DALIS IMPEX S.R.L.
Sighişoara – România
Str. Caisului Nr. 2, Jud. Mureş, RO-545400
Fax: +40-265-777 432
Mobil: +40-745-396 618
E-mail: muresan@dalisimpex.ro
www.dalisimpex.ro
Comercializăm furaje, concentrate, premixuri, proteine şi microelemente
ce intră în furajarea animalelor de fermă. De asemenea importăm din
Ungaria pui broileri de o zi rasele ROSS 308 precum şi pui de curcă de o
zi rasa BIG 6. Pentru optimizarea raţiilor furajere echipa noastră vă stă la
dispoziţie cu un program extrem de performant ce poate calcula cele mai
bune şi proftabile raţii pentru animalele dumneavoastră.
stand A47
stand A14
42
DAIRY-DÁV Kf
Debrecen-Hungary
Kádár dűlő 28/b., Debrecen 4002
Tel: +36-52-346-917;
Fax: +36-52-310 931;
E-mail: info@dairy-dav.hu
www.dairy-dav.hu
Executăm şi comercializăm, prin montare şi punere în funcţiune cu
garanţie a tehnologiilor de muls Fullwood (săli de muls, muls pe
conductă, aparate de muls) înzestrate cu instalaţii de răcire Fullwood-
Packo, Mueller Europa, prin comanda asistată de calculator Fullwood
Fusion. Executăm pentru grajduri structuri metalice galvanizate
(boxe de odihnă cu saltele) siteme pentru evacuare a bălegarului
(sistem eliminare prin lanţ sau hidraulic) precum şi tratarea gunoiului
de grajd, prin diferite metode, cu pompe cu axuri de diferite lungimi,
agitatoare, separatoare de bălegar cu presă de tip: melc. Montăm
sisteme complete antistres, cu ventilatoare, cu dispozitiv de aburire,
cu sisteme moderne de perdea, cu plase speciale pentru umbrire.
Livrăm remorci furajere Gilioli (5-17 m
3
) formă tractată sau
automobilă, cu maşina de desfăcut şi tocat baloţi (pătraţi – cilindrici)
tip Teagle-Tomahawk.
DANBRED INTERNATIONAL A/S
Copenhagen V-Denmark
Axeltorv 3, DK-1609
Tel: +45 3373 2688
Fax: +45 3391 6015
E-mail: sea@danbredint.dk
www.danbredint.dk
DBI was founded in 1972 by all registered breeding herds in
Denmark.
In cooperation with the National Commitee for Pig Production and
the Federation of Danish Pig Producers and Slaughterhouses , DBI
exports purebred Danish Landrace, Danish Large White and Danish
Duroc as well as crossbreds between the breeds. Export of fresh
semen is also under the auspices of DBI.
DBI not only assists selecting breeding pigs in the registered breeding
herds, but also makes all sanitary arrangements concerning the
veterinarian, quarantine, health certifcates etc., as well as shipment
and transport in specially equipped trucks and aircrafs to all parts of
the world.
DBI has exported breeding pigs to more than 40 countries in South
America, North America, Europe, Africa, and Asia.
stand A51
stand E13
43
DAMULS S.R.L.
Cluj Napoca – România
Str. Gheorghe Doja Nr. 47, Jud. Cluj, RO-400068
Mobil: +40-730-222 697; +40-743-124 544
Fax: +40-264-276 766
E-mail: lucius1202@yahoo.com
Sisteme și echipamente de muls MILKLINE, în confgurații și soluții
tehnice pentru fecare fermă de vaci, optimizare sistem de muls în
funcție de fermă și condițiile fecărei ferme. Sisteme de muls la bidon
sau în sistem închis la conductă și tanc, pentru răcire și stocare.
Tancuri de lapte cu răcitor de diferite capacități. Gamă completă de
echipamente și produse pentru sisteme de muls. Instalare și service
de specialitate pentru echipamentele de muls din ferme prin mașinile
tehnice special echipate și dotate acestui scop.
Obiectivul nostru: Un fermier mulțumit de calitatea laptelui extra cu
valoare maximă, confort pentru animal și fermier.
MILKLINE systems and milking equipments, in confguration and
technical solutions for each dairy farm, milking system optimization
according to the each farm. Milking systems in small hand milk tank,
or in closed pipe system and tank, for cooling and storage. Milk tanks
with cooling of various capacities. Complete range of equipment and
products for milking systems. Professional team for installation and
full service in the farm by special equipped cars.
Our goal: A happy farmer for extra quality milk with maximum value,
comfort for the animal and farmer.
DAN FARM TECH IMPEX S.R.L.
Călărași – România
Str. Viitor Nr. 189, Jud.Călărași
Mobil: +40-729-830 455
E-mail: dan.techfarm@yahoo.com
Unic reprezentant al celor mai prestigioase frme daneze în
producerea de echipamente de furajare, boxare, climatizare,
management de fermă. Pachet complet pentru construcții hale,
proiecte Fonduri Structurale.
stand E44
stand A31
44
DANISH AGRICULTURL COUNCIL
Copenhagen V – Denmark
Axelborg, Axeltorv 3, DK-1609
www.agriculture.dk
Organiser of the DANISH PAVILLON at AGRRIA 2009.
Organizator al PAVILIONULUI DANEZ la AGRRIA 2009
DANUTRITION S.A.
Cerghizel – România
Str. Principală, Cerghizel 100A, Jud. Mures, RO-547607
Mobil: +40-729-894 525
Fax: +40-265-710 489
E-mail: mariusvet@gmail.com
www.danutrition.ro
DaNutrition este o societate comercială pe acţiuni înfinţată în
anul 2006 de un grup de investitori din Danemarca (nutriţionişti şi
fermieri) şi Marcu Marius - medic veterinar.
Societatea oferă fermierilor produse pentru nutriţia rumegătoarelor
mari (premixuri, lapte praf ), energizante, aditivi, material seminal
congelat, produse veterinare, folie siloz, plasă siloz, import juninci:
Danemarca, Franţa, consultanţă pentru ferme (optimizare raţii),
produse pentru nutriţia porcilor (făină de peşte, aminoacizi:
triptofan, lizina, metionina), containere criogenice, etc.
DCM SERV S.R.L.
Cluj Napoca – România
Str. Crinului Nr. 5, Bl. B11, Sc.1 , Ap. 12,
Jud. Cluj, RO-400606
Fax: +40-364-819 139
Mobil: +40-745-797 641; +40-766-425 442
E-mail: info@dcmzootehnie.com
www.dcmzootehnie.com
DCM SERV S.R.L. comercializează echipamente pentru zootehnie:
garduri electrice, adăpători zootehnice, echipamente uz veterinar,
echipamente muls, saltele odihnă, front furajare, folii şi textile
agricole: folie pentru siloz, plasă antivânt. Consultanţă zootehnică,
construcţii zootehnice.
stand A51
stand B21
stand E56
45
DAS TREI EXIM S.R.L.
Chimindia - România
Str. Principală Nr. 121D,
Jud. Hunedoara, RO-337268
Punct de lucru: Calea Dorobanţilor Nr. 67, Cluj-Napoca, Cluj
Tel/Fax: +40-264-448501; +40-354-501 021
Mobil: +40-730-020 680
E-mail: das3exim@yahoo.com
www.husqvarna.ro
Utilaje profesionale pădure, grădină şi agricultură: ferăstraie,
cultivatoare, motocoase, pulverizatoare, tractoare şi maşini de tuns
gazon, sisteme de irigaţii, tractoare agricole şi accesorii.
DONOANGI S.R.L.
Codlea – România
Str. Grădinarilor Nr. 27, Jud. Brașov, RO-505100
Tel./Fax: +40-268-253 247
E-mail: info@donoangi.ro
www.donoangi.ro
Importator și distribuitor transmisii cardanice mașini agricole,
radiatoare, tractoare, rabă și taf, furtun PVC; sfoară balotat, talere
disc, cilindri foarta tractor.
DOMNIȚA&CO IMPEX S.R.L.
Cluj Napoca – România
Str. G. Bruno Nr. 8-10, Jud. Cluj
Tel.: +40-264-436 376
Mobil: +40-728-853 673
Fax: +40-264-436 376
E-mail: coldeaemil@domnita.com.ro
www.domnita.com.ro
Importator tractoare, stivuitoare şi utilaje de construcţii.
stand E19
stand B15
stand E40
46
DLG e.V. – Deutsche
Landwirtschafs-Gesellschaf
(German Agricultural Society)
Frankfurt am Main – Germany
Eschborner Landstr. 122,
60489 Frankfurt am Main
Tel: +49-69-247 88 269
Fax: +49-69-247 88 123
E-mail: v.arndt@dlg.org
www.dlg.org
DLG (Societatea Germană pentru Agricultură) este o organizaţie
competentă în sectorul agricol și al industriei alimentare. DLG
acţionează internaţional și are peste 20.000 de membrii. Ea întreţine
pe plan mondial un schimb de cunoştinţe și expertiză cu practicieni
internaţionali de înaltă profesionalitate, experţi și alte organizaţii
de specialitate. Domeniile de activitate sunt: know-how transfer,
organizare de expoziţii (AGRITECHNICA, EuroTier, Bioenergie
Europe, Opolagra, AgroFarm, Potato Europe, DLG Field Days),
testarea și certifcarea calităţii pentru maşini/utilaje agricole și
produse ale industriei alimentare, editare publicaţii.
DLG – German Agricultural Society: agricultural and food know-
how, exhibitions (AGRITECHNICA, EuroTier, Opolagra,
AgroFarm, Potato Europe, DLG Field Days), publishing, certifed
agricultural machinery quality and food testing.
DELAVAL ROMÂNIA S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Buzeşti Nr. 61, Bl. A6, Sc. A, Ap. 12,
Sect. 1, RO-011013
Tel: +40-21-318 72 85; +40-31-405 87 02; +40-31-405 87 01
Fax: +40-21-317 96 17
www.delaval.com
DeLaval este prezent în peste o sută de țări și livrează aproape
jumătate din echipamentele de muls vândute în lume. Scopul nostru
este să întâlnim nevoile fermierilor, folosind o experiență în domeniu
de peste 125 de ani, oferind soluții complete, ce fac diferența și
conducând progresul în industria laptelui. Misiunea noastră pe
plan global este ca fermierii să atingă cote înalte de efciență și
proftabilitate în producția de lapte, folosind echipamente DeLaval.
WE DRIVE PROGRESS IN MILK PRODUCTION!
stand A25
stand A4
47
DIPAR TRDE S.R.L.
Alesd – România
Piața Unirii Bl. PB5, Ap. 9, Jud. Bihor, RO-415100
Tel: +40-744-668 718
E-mail: mihai.szoke@yahoo.com
Societatea noastră importă și distribuie carne proaspătă de rață, gâscă,
curcan și pui, mezeluri germane de renume la cel mai bun raport preț/
calitate. Suntem unicul importator ale mezelurilor Eggelbusch în România.
Produsele Eggelbusch îmbină în mod armonios rețetele nemțești
tradiționale, cu tehnologia modernă, folosind numai materie primă
(carne de porc, de vită și de pasăre) de cea mai bună calitate. Această
alăturare permite obținerea unor produse care satisfac cele mai diverse
gusturi și nu în ultimul rând, cel mai avntajos raport preț/calitate.
DYNAMIC TOOLS S.R.L.
Bistrița – România
Str. Împăratul Traian Nr. 8, Jud. Bistrița Năsăud
Tel: +40-263-206 098
Fax: +40-263-206 033
E-mail: marketing@dynamicbn.ro
www.dynamicbn.ro
Vânzare și service de utilaje agricole, forestiere, de grădinărit, etc
Magazine în: Bistrița – Str. Împăratul Traian Nr 8 și B-dul
Independenței, complex BIG;
Cluj-Napoca – B-dul Muncii Nr. 219, Str. Fabricii de Zahăr Nr. 89;
Drobeta Turnu Severin – Str. Traian Nr. 9;
Băile Herculane – Str. Trandafrilor Nr. 56, cât și în Beclean, Năsăud,
Ilva Mică.
EVOLUŢIA DAN S.R.L.
Târgu Lăpuş - România
Str. Anton Pann Nr. 8, Jud. Maramureş, RO-435600
Tel/Fax: +40-262-385 777
Mobil: +40-744-870 201
E-mail: evolutiadan@yahoo.com
www.evolutiadan.ro

Reprezentând în România mai multe frme Occidentale, importă,
distribuie şi comercializează o foarte variată gamă de produse
necesare unei zootehnii moderne.
Fronturi de furajare, adăpători, garduri electrice, maşini de tuns (oi,
vaci, cai, câini, pisici), separatoare şi pasteurizatoare de lapte, aparate
de muls, instrumentar veterinar, articole pentru igiena animalelor, şei
şi divers echipament de călărie, motocositori etc.
stand B23
stand E30
stand A62/E20
48
49
EURTO S.A.
Odorheiu Secuiesc - România
Str. Rákóczi Ferenc Nr.124, Jud. Harghita, RO-535600
Tel: +40-266-218 072; +40-266-218 348; +40-266-219 977
Mobil: +40-721-564 675; +40-724-640 240;
+40 724-646 903; +40-730-555 843; +40-726-381 741
Fax: +40-266-219 975
E-mail: of ce@eurato.ro
www.eurato.ro
Domeniul principal de activitate: fabricarea şi comercializarea
instalaţiilor şi utilajelor frigorifce pentru uz comercial şi industrial:
Vitrine frigorifce orizontale; Vitrine frigorifce verticale; Agregate
frigorifce pentru camere frigorifce; Agregate frigorifce pentru
maşini izoterme; Camere şi depozite frigorifce; Caroserii auto
termoizolate; Rafuri metalice pentru magazine; Lăzi congelatoare;
Părţi componente pentru instalaţii frigorifce; Instalaţii de aer
condiţionat; Dotări complete pentru magazine; Sisteme de
monitorizare a temperaturii; Executarea patinoarelor mobile.
Our core activity is the production and sale of refrigerators for
commercial and industrial use: Horizontal and vertical refrigerating
cabinets; Refrigerators for coldrooms; Refrigerators for insulated
cars; Cold rooms; Insulated car super structures; Metalic shelves
for shops and supermarkets; Refrigerators; Freezers; Spare parts for
refrigerators; Air conditioning systems; Complete furnishings for
shops; Temperature monitoring systems; Construction of moveable
skating rink.
EUROAGRISERE S.R.L.
RICHEL SERRES DE FRNCE
Bucureşti - România
Str. Foişorului Nr. 5, Bl. F4C, Sc. 2, Ap. 39, Sect. 3,
RO-031172
Tel: +40-21-326 01 06
Mobil: +40-740-923 510
Fax: +40-21-326 01 05
E-mail: euroagrisere@yahoo.com; adrian.oancea@rdslink.ro
RICHEL SERRES DE FRNCE
- Sere cu acoperire din polyetilenă (folie dublă gonfabilă) sau
polycarbonat, sere din sticlă, construcţii de crescătorii, spaţii
protejate.
- Echipamente pentru sere: ecrane de umbrire, ecrane termice,
sisteme de răcire, ferti-irigare, încălzire, mese de cultură etc.
stand A49
stand A33/E9
50
EUROXTRDE LAPKIADÓ KFT
 
H - 2143 Kistarcsa, Raktár krt 1. 
Tel : +36-28/507 080
Fax : +36-28/507 084
Mobil: 0720 607 423
E-mail: autoutilitare@euroxtrade.hu 
www.autoutilitare.net,  www.euroxtrade.hu
      
EuroXtrade este un magazin internaţional de anunţuri publicitare
pentru utilaje de construcţii noi şi folosite, vehicule utilitare, utilaje
agricole etc. precum şi accesorii şi piese de schimb pentru acestea.
Apare lunar, în 11 numere anual (ediţia decembrie-ianuarie este
cumulată) în 3 limbi (maghiară, română şi internaţională (engleză/
germană)).
Conţine deasemenea anunţuri publicitare de servicii oferite în
transporturi, logistică, service, fnanţare achiziţii, etc precum şi
informaţii despre licitaţii, târguri şi expoziţii de profl din toată lumea,
vă oferă spre lecturare articole de actualitate, interesante, din punct
de vedere al specialiştilor şi nu numai.
EuroXtrade este un mijloc ideal de punere în vânzare a stocului
dumneavoastră de utilaje şi echipamente, fe mici, fe mari. Ofertele
ajung la un public ţintă larg, de la companiile din imediata vecinătate
până la cele din cele mai îndepărtate colţuri ale lumii.
EuroXtrade is a multilingual advertising magazine for new and used
construction machines, commercial vehicles, agricultural machines
and relevant accessories and spare parts. It is published 11 times a
year, simultaneously in three parallel editions (Hungarian, Romanian
and International (English/ German)).
Beside this, our magazine also includes advertisements from the
felds of logistics, services, purchase fnancing and other related
services. Also ofers auction dates, trade fair news and other
interesting reports.
Whether large or small equipments, Euroxtrade is an ideal medium
for selling your stock to an international audience from companies
just around the corner to far places worldwide.
stand B30
51
EUROMETAL DI MICHELAZZO ENRICO
Castegnero (VI) – Italy
Via Stazione 12, 36020
Tel: +39-0444 730 571
Fax: +39-0444 738 539
E-mail: eurometal.e@tiscali.it
www.eurometalcostruzioni.it
Eurometal este activă din 2001 în domeniul dulgheriei. În prezent
execută hale, grajduri, acoperișuri, structuri portante, învelitori,
pereți de tampon și scări de urgență, pentru uz industrial, artizanal,
agricol și civil.
FERROSAN S.R.L.
Cluj-Napoca – România
Calea Turzii, Nr.178C,
RO-400495
Tel: +40-264-453 232;
+40-364-416 025
Mobil: +40-743-165 108
Fax: +40-264-276 716
E-mail: kmor@ferrosan.com; lea@ferrosan.com
www.ferrosan.com
Ferrosan A/S is a Danish food supplements and medical devices
manufacturer who has expanded their production to the new EU
country - Romania, by acquisition of a drug factory in Cluj-Napoca.
Te Cluj-based plant is Ferrosan’s frst production facility outside
Denmark founded in order to increase the production facility.
We are looking to support our growth in Romania through the
newly established production facility which delivers our product
throughout the world. We’ve entered the Romanian vitamins
and minerals supplement market with state of the art, innovative
technologies products which address to all ages categories, from
newborns to elderly, from small children to their mothers.
Ferrosan is an international company with strong market positions
and a solid fnancial performance having a clear conception of its
environmental responsibility. Ferrosan’s primary objective is to
further the general health and well-bing of the population.
stand E49
stand A51
52
FLOVY PROD COM S.R.L.
Cluj-Napoca -România
Str. Pădurii Nr.6, Ap.4,
Jud. Cluj, RO-400446
Tel/Fax : +40-264-274 118
Mobil : +40-745-191 328
E-mail : fovy@clicknet.ro
SC FLOVY PROD COM S.R.L., unic importator pe teritoriul
României al produselor VEBI –ITALIA, importă şi comercializează
o gamă variată de produse: rodenticide; staţii de intoxicare pentru
şoareci/şobolani (cu importanţă deosebită pentru frmele care
prestează servicii de deratizare); moluscocide; insecticide; fertilizanţi
foliari; fungicide;
SC FLOVY PROD COM S.R.L., sole importer within the Romanian
territory of the VEBI – ITALIA products , imports and markets a
wide range of products :
rhodenticides; mouse/ rat poisoning stations (extremely important
to the companies providing deratisation services); molluscocides;
insecticides; foliary fertilizers; fungicides;
FOSS ANALYTICAL A/S
CARLEX EXPORT A.G. –
Reprezentanța FOSS în România
București – România
Calea 13 Septembrie Nr. 81,
Bl. 77 A, Sc. A, Et 2, Ap 6,
Sect. 5, interfon: C 006
RO-050713
Tel: +40-21-411 15 19;
+40-21- 411 77 48
Fax: +40-21-411 77 10
E-mail: carlex@rdslink.ro
www.carlex.se
Analytical solutions for the agriculture and food industry, for
laboratory, at-line and in-line use.
FOSS Analytical
Slangerupgade 69
DK-3400 Hilleroed - DENMARK
stand B12
stand A51
53
FRIESIAN S.R.L.
București – România
Str. Poterași Nr. 20-22, Et. 4, Ap. 18,
Sect. 4, RO-040266
Mobil: +40-724-217 797; +40-724-217 795
E-mail: irina.gheorghe@friesian.ro
www.friesian.ro
Friesian este o societate de consultanță româno-olandeză specializată
în sectorul agricol. Expertiza noastră variază de la consilierea pe
probleme de politici agricole pentru MAPDR, managementul
fermelor și până la achiziționarea de terenuri agricole. Experiența
noastră variaza de la activități în sectorul lactatelor și cultivării
terenurilor agricole până la sectorul fructelor și legumelor.
Servicii oferite : înfințare societăți comerciale, achiziționare și/sau
leasing de terenuri agricole; înfințare de ferme și managementul
acestora; obținerea de fnanțări (inclusiv fondurile structurale);
planuri de afaceri; identifcarea de parteneri locali ; recrutare,
instruire și ghidare pentru managementul local; training HACCP și
ISO 22000; instruire pentru îmbunătățirea laptelui materie primă.
FRIGOPARTNER S.R.L.
Cluj-Napoca – România
Str. Dorobanților Nr. 18-20,
Jud. Cluj, RO-400117
Tel: +40-264-598 903
Fax: +40-264-439 400
E-mail: cluj@frigopartner.com
www.frigopartner.com
Comercializează utilaje frigorifce: agregate, compresoare, centrale
frigorifce, vaporizatoare, condensatoare, elemente de automatizare
și de reglaj, țevi de cupru, izolații, scule specifce, aparate de aer
condiționat, panouri termizolante și uși frigorifce, vane de răcit lapte.
stand B6
stand A45
54
FRUMAC BURG’S MACHINEFABRIEK B.V.
Oostdijk - Olanda
Bolwerk 7, 4415 AA
Tel: +31 113 501 373
Mobil: +31 610 645 986
Fax: +31 113 502 896
E-mail: avanburg@burg-machinefabriek.nl
www.frumac.com
FRUMAC reprezintă o alianță între Van Wamel și Burg’s
Machinefabriek care a fost special creată pentru a furniza cele mai
bune produse clienților noștri.
Împreună, PERFECT si BMF vă oferă o gamă completă de
echipamente pentru sortarea și ambalarea fructelor și legumelor.
Fructe.Legume.Sortare.Ambalare
Firme reprezentate:
Frumac Van Wamel B.V. Energieweg 1 6658 AE Beneden-Leeuwen
Holland Tel. +31 487 592 944 Fax. +31 487 592 970
G-A NUTRIȚIE ANIMALĂ S.R.L.
Berești-Bistrița - România
Sat Brad, Comuna Berești-Bistrița,
Jud. Bacău
Tel/Fax: +40-234-228 804
E-mail: of ce@evialis.ro
www.evialis.ro
S.C. G-A NUTRIȚIE ANIMALĂ S.R.L. – Domeniul de activitate
este producerea, promovarea și comercializarea unei game variate
de produse specifce nutriției animale: complemente furajere pentru
rumegătoare și concentrate proteice destinate distribuției. EVIALIS
este marca sub care se comercializează aceste produse. Alături de
produse oferă și servicii de consultanță tehnică prin intermediul
specialiștilor în nutriția animală.
stand A45
stand A38
55
GEA WESTFALIASURGE RO S.R.L.
Alba Iulia - România
Str. Regimentul 5 Vânători Nr. 38,
Jud. Alba, RO-510158
Tel: +40-258-832 256
Fax :+40-258-812 272
E-mail: of ce@westfalia.ro
www.westfalia.com
Leader mondial în domeniu, GEA WestfaliaSurge este prezentă peste
tot în lume unde se produce lapte şi oferă toată gama de echipamente
de muls şi răcire necesare unei ferme, indiferent de mărimea sau de
specifcul acesteia.
• Oferta nostră: Instalaţii de muls la conductă sau bidon; Săli de
muls profesionale cu productivităţi înalte şi confort animal şi al
operatorilor optim; Soluţii performante de management al mulsului
şi al cirezii; Gama completă de tancuri de răcire; Accesorii şi
consumabile; Echipamente evacuare şi pompare dejecţii; Sisteme
pentru stabulaţia animalelor.
• Forţa noastră: Prezenţa globală – 11 locaţii de producţie şi clienţi în
peste 100 de ţări; Servicii de TOP; Gama completă de echipamente
şi inovativitatea produselor noastre; Experienţa de 80 de ani în
avangarda producţiei de lapte.
• Obiectivele noastre: Confort optim pentru mulgător şi animal;
Efcienţă şi proftabilitate maximă în toate fazele procesului;
Securitatea alimentară; Lapte de calitate EXTR şi cu valoare
maximă; Un mediu curat.
Go4Agri INTERNATIONAL B.V.
Bemmel – Holland
Nijverheidstraat 53A, 6681 LN
Tel: +31-627856565
Fax: +31-481424117
E-mail: info@go4agri.com
www.go4agri.com
Sere la cheie și accesorii, Posibilități de leasing.
Turnkey projects and belongings, Greenhouses&Animal-protection,
Biogas-Installations, Leasing possibilities.
stand A60
stand A50
56
GENERL LEASING S.A.
Bucureşti - România
B-dul Ficusului Nr. 8, Ap. 2, Sect. 1, RO-013974
Tel: +40-21-233 10 64, +40-21-233 10 65
Fax: +40-21-233 10 67
E-mail: of ce@generalleasing.ro; info@ generalleasing.ro
www.generalleasing.ro
GENERL LEASING S.A. este o societate cu capital integral
autohton, constituită în anul 1993.
Obiectul de activitate este distribuția de mașini și utilaje agricole de
înaltă productivitate: tractoare, combine, utilaje de prelucrat solul,
utilaje combinate pentru prelucrat solul și semănat, mașini pentru
întretinerea culturilor.
Oferta cuprinde, în principal produse ale unora dintre cele mai
cunoscute mărci: combine de recoltat cereale LAVERDA, tractoare
agricole Mc CORMICK (toată gama de putere) și gama completă de
utilaje agricole KVENERLAND.
Pentru toate mașinile și utilajele oferite se furnizează service în
garanție, post garanție și piese de schimb.
Centre vânzări și service / Sales and service centers:
Slobozia - România Apahida - România
Șos. București – Constanța, Str. Libertății nr. 7 – 15,
Km.107, Jud. Ialomița Jud. Cluj
Tel: +40-243-230 247; Tel: +40-264-231 010
+40-243-234 072 Fax: +40-264-231 166
Fax: +40-243-230 304 E-mail: generalleasing@clicknet.ro
E-mail: of ce@gls-service.ro
GLOBAL DISTRIBUTION GROUP
Dej – România
Str. Crângului Nr. 15, Jud. Cluj, RO-405200
Tel/Fax: +40-264-220 701
Mobil: +40-730-123 633
E-mail: global_distribution_group@yahoo.com
GLOBAL DISTRIBUTION GROUP
Consultanţă în afaceri şi management - animale, utilaje, construcţii,
prelucrare.
stand E22
57
GRTECO - TEHNOPLUS S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Str. C-tin Brâncuşi Nr.153, Ap. 156, Jud. Cluj, RO-400458
Tel/Fax: +40-264-594 052
E-mail: of ce@grateco.ro
www.grateco.ro
Gama completă de utilaje pentru procesarea laptelui, Mașini de dozat
și ambalat, Utilaje și echipamente sector zootehnic, Aparatură specială,
Criogenie și tehnici conexe.
Full range of milk processing devices, Machinery for dosing and
packing, Devices and equipment for the zootechny sector, Special
devices, Criogenics and related techniques.
GRENE KRMP A/S
Skjern – Denmark
Grene Kramp Holding A/S
Kobbervej 6, DK-6900
Tel: +45 96 808 500
Fax: +45 96 808 550
E-mail: grenekramp@grenekramp.com
www.grenekramp.com
Grene Kramp is a part of the Grene and Kramp groups – Europe’s
leading suppliers of spare parts, accessories and animal husbandry
products for agriculture.
GREEN MASTER S.R.L.
Braşov - România
Str. Calea Feldioarei Nr. 73Z,
Jud. Braşov, RO-500483
Tel/Fax: +40-368-446 328
E-mail: a.barro@rdsbv.ro
www.greenmaster.ro
Firma Green Master este unic importator al brandu-lui Barenbrug
– Olanda, în domeniul semințelor de plante furajere și semințe de
gazon.
stand A17
stand A51
stand A3
58
GÜNTHER SOSNA Grossvieh-Export DE
Covasna - România
Str. Oltului Nr. 43, Bl. 7, Sc. G, Ap. 2, Jud. Covasna, RO-520027
Tel: +49-171276 6440
Mobil: +40-744-351 510
Fax: +40-267-315 119; +49-86718 4202
E-mail: kindazalan@citromail.hu;
sosna.guenther@t-online.de
GUYOMARC`H NUTRIȚIE ANIMALĂ
GUYOMARC`H ROMÂNIA S.R.L.
Bucureşti - România
B-dul Expoziţiei Nr. 1, Et. 6, Camerele 611-613, Sect. 1
Tel: +40-21-310 27 64/65/66
Fax: +40-21-313 45 04
E-mail: of ce@guyomarch.ro
www.guyomarch.com
S.C.GUYOMARC`H ROMANIA S.R.L. – Produce și
comercializează o gamă variată de produse specifce nutriției animale:
premixuri și macropremixuri vitamino minerale pentru toate speciile
de animale, specialități și aditivi nutriționali, înlocuitori de lapte praf
pentru viței. EVIMIX este marca sub care se comercializează aceste
produse. Alături de produse oferă și servicii de consultanță tehnică
prin intermediul specialiștilor în nutriția animală.
HOERMANN S.R.L.
Miercurea Sibiului - România
DN1, km 343,5, Jud. Sibiu, RO-557150
Mobil: +40-721-617 826
E-mail: sm@hoermann-info.com
www.hoermann-info.com
HÖRMANN este astăzi numărul unu atunci când vine vorba
despre soluţii complete pentru grajdurile de vite, dar nu numai. Noi
suntem una dintre puţinele frme din Germania care oferă dintr-o
singura sursă, întreg grajdul ca un sistem complet, de la fundaţie, la
construcţie, la acoperiş, la coama de iluminare şi aerisire, uşi, porţi,
instalaţii de evacuare a dejecţiilor şi toate celelalte echipamente
şi servicii necesare amenajării grajdului, inclusiv clădirile anexe
corespunzătoare.
De aceea: HÖRMANN – Grajdul de la A la Z.
stand A19
stand A38
stand A15
59
HOG SLAT FABRICARE S.R.L.
Arad - România.
Str. Pastorului Nr. FN, Jud. Arad, RO-310293
Tel: +40-257-259 848
Fax: +40-357-424 140
E-mail: dminda@hogslat.com
www.hogslat.com
Tehnologizare ferme de porci: boxe, instalaţii furajare, adăpare,
sisteme de ventilaţie.
Hog farm equipments: penning, feed line, waterer, ventilation
system.

HOTRCO AGRI B.V.
Hegelsom - Olanda
Stationsstraat 142, 5963 AC
Tel: +31 773 275 022 (of ce)
Mobil: +31 646011253
Fax: +31 773 275 001
E-mail: c.pauwels@hotraco.com
www.hotraco.com
Hotraco Agro este specializată în proiectarea şi construirea de
sisteme de automatizare menite să creeze, monitorizeze şi să
modifce, dacă este necesar, condiţiile optime de mediu în grajduri.
Hotraco oferă sisteme complete de control al climatului pentru
fermele de păsări şi porci. Sistemele noastre sunt livrate în întreaga
lume. Aceasta înseamnă că putem face faţă oricăror condiţii climatice.
De asemenea, aplicăm zilnic aceste cunoştinţe în cazul sistemelor şi
produselor noastre. Datorita rețelei noastre din întreaga lume, puteţi
găsi un expert Hotraco Agri aproape de dvs. Echipa de service este
mereu pregătită: telefoanele noastre vă stau la dispoziție 24 ore pe
zi, 7 zile pe săptămână. În plus, echipa noastră are posibilitatea de a
verifca clienţii noştri din întreaga lume, prin intermediul sistemelor
moderne de tehnologie în domeniul ICT.
stand A45
stand A53
60
HOOGENDOORN GROWTH MANAGEMENT
Vlaardingen – Olanda
Westlandseweg 190, P.O. Box 108, 3130 AC
Tel/Fax: +31-10-460 80 80
E-mail: mh@hoogendoorn.nl; pkw@hoogendoorn.nl
www.hoogendoorn.nl
Hoogendoorn este cunoscut ca find cel mai inovator furnizor de
sisteme automate pentru industria horticolă. Timp de 40 de ani,
ne-am concentrat să dezvoltăm un climat optim pentru sere, să
îmbunătățim producția și să minimalizăm riscurile din industria
horticolă, în special în domeniul serelor. În tot acest timp, am
învățat să abordăm fecare proiect într-un mod unic, indiferent de
dimensiunea acestuia.
ILINOX HUNGARY Kf
Lőrinci-Selyp – Hungary
Vörösmajori út 52, H-3024
Tel.: +(36-37) 588-600
Fax: +(36-37) 588-058
E-mail: sales@ilinox.hu
Rozsdamentes elektromos szekrények gyártása és forgalmazása
élelmiszeripar és gyógyszeripar részére.
Produce şi comercializează dulapuri din material necoroziv pentru
industria alimentară şi farmaceutică.
Produces and sells steel cases for food and pharmaceutical industry
INOX S.A.
Măgurele - România
Str. Atomiştilor Nr.12,
Jud. Ilfov, RO-077125
Tel: +40-21-457 53 35
Fax: +40-21-457 53 40/41
E-mail: inox@inoxsa.ro
www.inoxsa.ro
Mașini, utilaje și tehnologii pentru prelucrarea laptelui.
stand A45
stand B24
stand E42
61
IKR Zrt.
Bábolna - Hungary
IKR Park, Bábolna H-2943
Tel: +36-34-569 055
Fax: +36-34-569 056
E-mail: gulyasv@ikr.hu
www.ikr.hu
Compania IKR Zrt. este una din cele mai mari companii
producătoare şi distribuitoare de produse agricole, dezvoltare
tehnologică, distribuţie şi întreţinere a echipamentelor agricole cu o
reţea de dealeri cu acoperire naţională. Ne mândrim cu 17 parteneri
regionali şi 10 centre agrochimice.
Reprezentanța în România: IKR România S.R.L.
Înfnţată în anul 1999 ca şi flială Română a frmei IKR BABOLNA
(Ungaria), IKR ROMANIA S.R.L. este importator şi distribuitor
de: Maşini şi utilaje agricole: tractoare, maşini şi utilaje agricole
pentru prelucrarea solului, semănat, fertilizarea solului, protecţia
plantelor, recoltarea cerealelor, nutreţurilor şi rădăcinoaselor, irigaţii,
horticultură, sere (producători: AGROMERKUR, BREVIGLIERI,
DONDI, FARESIN, GALLIGNANI, GREEN PLUS, GÜTLER,
IRRIFRNCE, KÖCKERLING, KÜHNE, MATERMACC,
OMIKRON, OPAL, OPTIGÉP, SIDERMAN, SIGMA 4, SITREX,
STETZL, TECNOMA, TIETJEN, TRCTAIR); Tehnologii pentru
producerea, uscarea, tratarea şi depozitarea seminţelor, cerealelor,
nutreţurilor şi furajelor (producători: AGREX, AGRIKON GROUP,
FARMEX); Piese de schimb şi accesorii pentru maşini agricole din
import (producători: AGREX, AGROMERKUR, BREVIGLIERI,
CASE, CLAAS, DONDI, FARESIN, FARMEX, GALLIGNANI,
GREEN PLUS, GERINGHOFF, GÜTLER, KNOCHE, 
KÖCKERLING, KÜHNE, KUHN, MATERMACC, NEW
HOLLAND, OMIKRON, OPAL, OPTIGÉP, SEKO, SIDERMAN,
SIGMA 4, SITREX, STETZL, TRCTAIR); Zootehnie:
echipamente pentru stabulaţia animalelor (SEKO) ; Echipamente
GPS; Service.
IKR ROMÂNIA S.R.L.
Satu Nou 1A, Jud. Bihor, România
Tel.: +40-722/243274
Fax: +40-259/367289
E-mail:ikr@ikr.ro
stand E2
62
INFO AGRR ROMÂNIA
AGS - PES EXIM S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Maior Vasile Băcilă Nr. 3,
Bl. 2, Sc. 1, Ap. 3, Sect. 2,
RO-022841
Tel/Fax: + 40-21-242 42 55;
+ 40-31-417 08 33
Mobil: + 40-740-087 169;
+40-732-408 896
E-mail: of ce@infoagrar.ro
www.infoagrar.ro
Info Agrar România, este un catalog anual, agricol, distribuit la nivel
naţional, publicaţie care participă şi la toate târgurile de profl din ţară.
Este creat ca mijloc de comunicare pentru cei care, agricultura este,
în acelaşi timp, pasiune, mod de viaţă şi afacere şi îşi propune, o
abordare complexă şi diversă a informaţiei universului agricol.
Fermierii, producătorii agricoli, micii procesatori şi prestatori de
diverse servicii, precum şi frme importante, fac parte din publicul
ţintă al catalogului.
Catalogul este structurat pe judeţe şi conţine informaţii despre:
• Producători şi distribuitori de produse de uz veterinar şi material
de reproducţie;
• Crescători de animale, procesatori de carne, procesatori de lapte;
• Producători şi distribuitori de utilaje pentru industria
alimentară;
• Producători şi distribuitori de produse de uz ftosanitar;
• Producători şi distribuitori de utilaje pentru agricultură;
• Producători şi distribuitori de seminţe şi material săditor;
• Echipamente şi utilaje pentru zootehnie;
• Producători agricoli, morărit şi panifcaţie;
• Administraţia locală şi de stat;
• Firme de peisagistică, amenajări.
INFOALIMENT S.R.L. – INFOFERMA
București – România
Str. Comana Nr. 46, Sect. 1
Tel/Fax: +40-21-260 09 12; +40-21-260 09 13
E-mail: of ce@infoferma.ro
www.infoferma.ro
stand A1
stand A15a
63
INTERCAS S.R.L.
Cluj-Napoca – România
Str. Kovari Nr. 8, Jud. Cluj, RO-400217
Tel: +40-264-594 176
Fax: +40-264-484 690
E-mail: info@intercas.ro
www.intercas.ro
Obiect de activitate:
Echipamente pentru zootehnie: materiale pentru construcţie hală
grajd; structuri metalice pentru dotări interior grajd; adăpători;
instalaţii de: alimentare automată, evacuare a dejecţiilor, colectare/
transport dejecţii la fose, bazinele de stocare dejecţii, climatizare,
muls; tancuri răcire lapte; distribuitoare automate pentru vânzare
lapte; preparate igienice pentru zootehnie; grupuri electrogene.
Servicii pentru zootehnie: consultanţă tehnică – proiectare tehnologică
pentru modernizări, restructurări, înfinţări ferme, proiecte FEADR, etc.
Firme reprezentate:
Italia: OMV - Structuri metalice (cuşete separatoare, rasteluri cu
autocaptură); TECNOZOO - Săli de muls; IOTI - Adăpători
bovine, porcine; SALAMI SILVANO - Aparate de muls;
ALESSANDRI - Grupuri electrogene; FIC - Tancuri răcire lapte; LA
MECCANICA - Instalaţii de climatizare şi de alimentare automată cu
concentrate lichide sau uscate; PROSAGRI - Sisteme de alimentare
automată; TG CHIMICA – Preparate igienice pentru zootehnie;
PROMETEA - Distribuitoare automate pentru vânzare lapte.
Olanda: GENAP - Bazine stocare dejecţii.
IRCAT-CO S.R.L.
Ciorogârla -România
Șos. București Nr. 10, Jud. Ilfov, RO-077055
(autostrada București-Pitești, km 14)
Tel: +40-21-317 01 90/1/2/3/4/5
Fax: +40-21-317 01 96/7
E-mail: of ce@ircat.ro
www.ircat.ro
Compania noastră este reprezentant unic în România al cunoscutelor
frme INGERSOLL-RND, BOBCAT, MONTABERT, VOLVO,
DOOSAN, HARTL.
Echipamentele noastre se adresează cu preponderență sectorului
de construcții, dar avem și câteva utilaje care pot ajuta și pe cei din
domeniul agricol. Aici putem menționa gama de utilaje BOBCAT:
încărcătoare compacte multifuncționale, cu peste 50 accesorii,
încărcătoare articulate, încărcătoare cu braț telescopic.
stand E68
stand A32
64
INTERJUTE B.V.
Hulst – Olanda
P.O Box 154 - 4560 AD
Tel: +31 114 311 000
Fax: +31 114 311 512
E-mail: interjute@interjute.nl
www.interjute.com
De peste de 50 de ani compania INTERJUTE B.V. este activă în
domeniul ambalajelor fexibile. Astăzi, suntem unii dintre cei mai
importanți furnizori de saci din Europa, oferind o gamă largă de
saci din polipropilenă, bumbac, iută şi fbre mixte pentru ambalarea
cerealelor, făinii, zahărului, semințelor, îngrășămintelor, hranei
pentru animale, malţ, etc. Putem oferi, saci de toate mărimile pentru
ambalarea a 25 kg, 50 kg şi până la 2.000 kg. (Giant bags).
Scopul nostru nu este doar de a oferi un produs de calitate la un preţ
competitiv; dorim să ne distingem prin oferirea de servicii complete.
Vă rugăm să-l contactați pe Dl Ștefan Cristea de la biroul nostru din
București (+40-21-250 99 55) pentru orice fel de informații despre
produsele noastre.
IPSO S.R.L.
Mogoşoaia-România
Şos. Bucureşti-Târgovişte Nr. 174D,
Jud. Ilfov, RO-077135
Tel: +40-21-207 20 70
Fax: +40-21-207 20 80
E-mail: diana.sava@ipso.ro
www.ipso.ro
IPSO AGRICULTURĂ, importator şi distribuitor exclusiv de maşini
şi echipamente agricole John Deere, Kuhn şi Manitou în România,
oferă producătorilor agricoli soluţii integrate, piese de schimb,
service în câmp şi pregătirea operatorilor. IPSO AGRICULTURĂ
este în continuă dezvoltare având centre regionale în: Mogoşoaia,
Feteşti, Galaţi, Ulmeni, Craiova, Filipeşti, Tg. Mureș, Timişoara şi
Oradea.
IPSO AGRICULTUR, exclusive importer and distributor of
agricultural equipment John Deere, Kuhn and Manitou in Romania,
ofers integrated solutions to the farmers, spare parts and service.
IPSO AGRICULTUR is constantly growing having regional centers
in: Mogoşoaia, Feteşti, Galaţi, Ulmeni, Craiova, Filipeşti, Tg. Mureş,
Timişoara and Oradea.
stand A45
stand E5
65
INTEROFFICE TRDE SERVICE S.R.L.
Oradea - România
Str. Nufărului, Nr. 46, Bl. A46, Ap. 20, Jud. Bihor, RO-410584
Punct de Lucru: Str. Cetății, Nr. 91/A, Biharia (Oradea), jud.
Bihor, RO-417050
Tel./Fax: +40-259-406 293; +40-259-471 899 ;
+40-259-435 355
E-mail: marketing@panagroteh.ro; of ce@panagroteh.ro;
sales@panagroteh.ro
www.panagroteh.ro
Viziunea noastră reînnoită și obiectivul strategic pentru perioada 2009
- 2013 este acela de a reduce distnțele în lanțul de distribuție dintre
fermele și frmele din zona rurală, precum și autoritățile și entitățile din
același sector și producătorii de mașini, echipamanete și utilaje agricole
și comunale prin prețuri corecte! Rezolvarea problemelor generate
de cerințele dezvoltării rurale durabile în perioada de post – aderare
la Uninunea Europeană, prin achiziții planifcate pe o perioadă de 3-5
ani este valoarea adaugată în Proiectul PanAgroteh® lansat 2009, vizând
perimetrul geografc imediat: Transilvania-Banat-Crișana .
Vom schimba concentrarea noastră în realizarea obiectivelor
strategice de la a face cunoscute produsele și activitatea sa, respectiv
brandul PanAgroteh la dezvoltarea unor parteneriate durabile
prin cooptarea unor parteneri – benefciari din diferite locații și
identifcați în ultimii 4 ani de activitate; prin identifca nivelul optim
al investițiilor individuale sau realizarea unor proiecte mari prin
asocierea acestor, cu suportul și implicarea Interof ce & PanAgroteh
Grup în realizarea obiectivelor de la proiect la fnanțare și execuție.
J&K WILDLIFE MANAGEMENT S.R.L.
Cristuru-Secuiesc - România
Str. Harghitei Bl. P, Sc. 3, Ap. 1,
Jud. Harghita, RO-535400
Tel/Fax: +40-266-244 464
E-mail: of ce@jkwildlife.ro
www.jkwildlife.ro
Firma se ocupă cu comercializarea şi montajul gardurilor electrice.
Suntem distribuitori unici ai produselor de marcă GALLAGHER,
din Noua Zeelandă. De asemenea ne ocupăm cu construcţia
gardurilor din plasă zincată pentru orice întrebuinţare dar în special
pentru ţarcuri de vânătoare. La noi mai găsiţi cântare digitale
GALLAGHER pentru animale, adăpătoare fără îngheţ MIRCO
originale din SUA, şi echipamente pentru ferme.
stand E41
stand E10
66
KSZ-COOP DERECSKE Zrt
KSZ COOP S.R.L.
Derecske - Hungary
Rózsakert 3 (sediul central/
central of ce), H-4130
Tel: +36-54-411-203
Fax: +36-54-411-681
E-mail: info@kasz-coop.hu
Oradea - România
Str. Războieni Nr. 72-74
Tel/Fax: +40-259-420-010
Mobil: +40-751 246-728;
+40-751-246-729;
+40-752-155-501
E-mail: of ce@kasz-coop.ro
Firma Kasz-Coop Derecske Zrt. derulează activitatea de comerţ de
utilaje agricole, piese de schimb şi service, din anul 1990 pe piaţa
Estică a Ungariei. Comercializează produse cu marca CASE IH, Zetor,
MTZ, Locust, Weidemann, Gallignani, He-Va, Lindsay, Lemken,
Vogel Noot, Strautmann, Samson distribuitor de îngrăşăminte
lichide, RM şi Gaspardo uscătoare Bonfanti. În afara celor amintite
comercializează şi piese de schimb pentru mărcile John Deere, New
Holland, Deutz şi Fendt. Reţeaua noastră de service acoperă toată
zona de Est a Ungariei.
Te main activity of the Kasz-Coop Derecske ZRt. is trading of
agricultural machinery, spare parts and service. Te company acts
since 1990 in the eastern part of Hungary. Among the machineries the
supplying range includes CASE IH, Zetor, MTZ, Locust, Lemken,
Vogel Noot, Strautmann, Samson slurry tank, RM and Gaspardo
brands and Bonfanti cereal dryers. We ofer spare parts and accessories
of John Deere, New Holland, Deutz and Fendt brands also. Service
mechanics are made all across the eastern part of Hungary.
Căutăm distribuitori.
Comerţ en-gros şi en-detail pentru piese de schimb.
Looking for wholesalers network.
Retail and wholesales of agricultural spare parts.
KÉZKER Kf
Nyíregyháza - Hungary
Széchenyi u. 17, H-4400
Tel/Fax: (36-42) 311-028
E-mail: kezker.kf@chello.hu
Szárító, tisztító berendezések forgalmazása. Komplet telepek
kivitelezése.
Comercializarea utilajelor de uscat şi de curăţat. Execută staţii
complete.
Sells machineries for drying and cleaning. Execute complete stations
stand B3
stand B20
67
KWA AGRRTECHNIK S.R.L.
Timişoara - România
Str. Augustin Pacha Nr.1 Ap.15,
Jud. Timiş, RO-300055
Tel/Fax: + 40-256-293 882
Mobil: +40-751-309 864
E-mail: info@kwa.ro
www.kwa.ro
Firma KWA este liderul pe piaţă în domeniul depozitelor şi
uscătoarelor de cereale, având la bază mulţi ani de experienţă,
respectiv preţuri convenţionale. Firma KWA oferă o paletă largă de
soluţii personalizate de la componente simple, la cele mai complexe
construcţii. Uscătoarele KWA se caracterizează prin calitate şi
efcienţă . Oferim aceleaşi utilaje de uscare pentru grâu, porumb şi
toate celelalte culturi de câmp: uscătoare liniare, circulare şi prin
procesare. KWA oferă, de asemenea, soluţii de curăţare a cerealelor,
staţii de seminţe, linii de ambalare şi insăcuire şi de mecanizare
(benzi transportoare, elevatoare).
KWS SEMINŢE S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Braţului Nr. 30, Sect. 2, RO-020566.
Tel: +40-21-315 42 80
Fax: +40-21-310 42 38
E-mail: of ce@kws.ro
www.kws.ro
KWS îşi desfăşoară activitatea în ameliorare de mai bine de 150 ani.
De-a lungul timpului, KWS s-a transformat într-o companie
internaţională lider în ameliorarea plantelor :
Suntem lideri mondiali la sfecla de zahăr. La porumb suntem
între cele mai mari trei companii din Europa, la fel şi la rapiţă . De
asemenea şi la cereale suntem lideri în pieţele nord-europene;
Grupul KWS are mai mult de 40 subsidiare şi companii afliate în
jurul globului, cu activităţi în 70 de ţări; Suntem prezenţi în pieţele
importante cu propriile locaţii de selecţie şi testare, activităţi de
multiplicare şi de procesare seminţe; Aproape 2800 de angajaţi de
pretutindeni lucrează pentru KWS, iar aproximativ 1000 dintre ei,
în ameliorare; KWS investeşte aproape 15% din vânzările anuale în
cercetare şi dezvoltare.
stand A27
stand A23
68
KG GREENHOUSPROJECTS / KG SYSTEMS
Bergschenhoek – Olanda
Leeuwenhoekweg 58, 2661 DD
Tel: +31 10 52 126 44; B.Greeve +31 6 28642040;
R.Plaizier + 31 6 15941042
Fax: +31 10 52 178 93
E-mail: info@keesgreeve.nl; info@kgsystems.nl
www.keesgreeve.nl; www.kgsystems.nl
KG Greenhouseprojects este o companie specializată în horticultură,
cu o experiență de peste 35 ani. Fie că e vorba despre demontarea
unor sere existente sau construirea unor proiecte complete din
materiale noi sau second-hand, KG Greenhouseprojects este
furnizorul dvs. total. Abordarea noastră complexă ne permite să
realizăm noi înșine fecare proiect, de la A la Z, de la fundație până la
încălzire, ecrane termice, sisteme de cultivare, etc.
KG Systems s-a dovedit a f un important furnizor al sistemelor de
cultivare, fe complet automate, semi-automate sau manuale. Toate
sistemele, mai mult sau mai puțin complexe, necesită o abordare
personală și o consiliere adecvată. Expertiza noastră permite
proiectarea, fabricarea și instalarea echipamentelor pentru sere, de
către angajații noștrii.
LANTEC INDUSTRIES S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Srăbună Nr. 1, RO-012461
Tel.: +40-21-668 68 29
Fax: +40-21-668 68 36
of ce@lantecind.ro
www.lantecind.ro
LUNENBURG VLEES B.V.
Oudewater - Olanda
Elzenweg 15, 3421 T
Tel: +31-348-566 228
Fax: +31-348-564 454
E-mail: arne.de.beer@lunenburgvlees.nl
www.lunenburgvlees.nl
Lunenburg Vlees este o afacere de familie, în care se produc aproximativ
1800 de tone de carne de porc săptămânal. Producem carne dezosată
cât și carne cu os. Suntem specializați în orice fel de pulpe de porc
(inclusiv mușchi individuali) și feică, atât proaspete cât și congelate.
stand A45
stand E62
stand A45
69
MERCEDES-BENZ ROMÂNIA
București - România
Str. Biharia Nr. 26 RO-013981
Tel: +40-21-20 04 681
Fax: +40-21-2004 489
E-mail: stelian.campean@daimler.com
www.mercedes-benz.ro
Mercedes-Benz oferă soluții de transport internațional, frigorifce,
distribuție și specializate. Consumul redus de combustibil,
siguranța și fabilitatea sunt principalele caracteristici ale modelelor
actros, axor, atego și econic. În plus, cursurile de perfecționare a
conducătorilor auto oferite de Mercedes-Benz vin în întâmpinarea
nevoilor individuale ale fecărei companii și au aport semnifcativ,
demonstrat la creșterea efcienței în transporturi.
Mercedes-Benz Financial Services oferă soluții de fnațare avantajoase.
MARTON MASCHINENBAU GmbH
Friedburg - Austria
Teichstät 87, A-5211
Tel: +43 7746 3821 0
Mobil: +43-664-401 74 82 (mobile)
Fax: +43-7746 3821-16
E-mail: of ce@maraton.at
www.maraton.at
Dumpers for the agriculture, construction of special vehicles in
forestry, the local authorities sector and earth moving.
MARLEX IMPEX S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Str. Aurel Vlaicu Nr. 4, Jud. Cluj, RO-400690
Tel: +40-264-412 927
Mobil: +40-724-242 247; +40-740-032 143
Fax: +40-264-447 084
E-mail: of ce@marlex.ro
www.marlex.ro
Rafuri metalice pentru magazine;
Mese pentru casa de marcat;
Coşuri şi cărucioare;
Sisteme de ghidare a circulaţiilor pentru magazine;
Sisteme de arhivare şi depozitare;
Mobilier de birou şi scaune ergonomice.
stand A40/E60
stand A34
stand E35
70
MAP – MAȘINI AGRICOLE PERFORMANTE S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Lugoj Nr. 68, Sect. 1, RO-012212
Tel: + 40-31-228 15 56; + 40-31-228 15 57
Fax: + 40-21-223 51 52
E-mail: of ce@map-agricultura.ro
www.map-agricultura.ro
Filiale:
Bucureşti - România
B-dul Bucureştii Noi Nr. 40, Sect. 1
Piatra Neamț - România
B-dul Eroilor Nr.6, Bl 2, Scara C, ap. 45, Jud. Neamț
Tel/Fax: +40-333-224 001/ +40-333-224 000
Tractoare agricole, forestiere, pentru pomicultură, viticultură,
horticultură, combine agricole de recoltat cereale, încărcătoare
frontale şi toată gama de utilaje agricole.
MARCOSER S.R.L.
Matca - România
Jud. Galați, RO-807185
Tel./Fax:+40-236-836 366
E-mail: of ce@marcoser.ro
www.marcoser.ro
Importator și distribuitor de semințe de legume, folie profesională
pentru sere și solarii, sisteme de irigare prin picurare, tăvi, ghivece,
îngrășăminte solide și lichide, folie microporoasă tip agril, folie de
mulcire, plase de umbrire;
SC MARCOSER SRL oferă consultanță agricolă propunându-și să
vină în întâmpinarea agricultorilor pentru prevenirea și rezolvarea
cu profesionalism și seriozitate a problemelor apărute pe parcursul
dezvoltării culturilor de legume;
Cercetare – dezvoltare în legumicultură: SC MARCOSER SRL
dispune de loturi experimentale, un laborator mobil de analize de sol
și colaborează cu fermieri din bazine legumicole puternice cum ar
f: Matca, Balta Doamnei, Băleni, Copăceni, Dăbuleni unde testează
noi hibrizi, noi fertilizanți și metode noi de tehnologie de cultură la
legume.
stand E32
stand B22
71
MASCHIO - GASPARDO ROMÂNIA S.R.L.
Chişineu-Criş - România
Str. Înfrăţirii Nr. 155, Jud. Arad, RO-315100
Tel: +40-257-307 030
Fax: +40-257-307 040
E-mail: info@maschio.ro
www.maschionet.com
Grupul Maschio Gaspardo este prezent pe piaţa românească
din primavara anului 2003 printr-o flială proprie productivă şi
comercială. În această unitate se produc utilaje pentru prelucrarea
solului: scarifcatoare, cultivatoare, grape cu discuri şi combinatoare.
Firma Maschio produce freze din 1965, maşini exportate în toată lumea.
Freze fxe şi rabatabile până la 8 metri lăţime pentru tractoare de la 10
la 320 CP. O gamă vastă de grape rotative fxe şi rabatabile şi tocători
pentru fnisare.
Firma Gaspardo produce maşini agricole de peste 150 de ani
păstrându-şi poziţia de conducător în termeni tehnici inovativi. Această
tehnologie se aplică tuturor tipurilor de culturi: porumb, foarea –
soarelui, soia, sfeclă de zahăr, bumbac, fasole, cereale şi legume.
Semănători fxe, pneumatice de precizie, combinaţii de semănători cu
grape şi freze.
Semănători în linie pentru păioase, prăşitoare, cositori precum şi
numeroase accesorii.
MAT S.A.
Craiova - România
B-dul. Decebal Nr. 111, Jud. Dolj, RO-200746
Tel: +40-251-435 564
Fax: +40-251-435 421
E-mail: of ce@matcraiova.ro
www.matcraiova.ro
MAT Craiova, companie care a aniversat recent 130 de ani de la
constituire, este unicul producător de tractoare din România şi cel
mai mare fabricant de maşini şi utilaje agricole.
Întotdeauna la dispoziţia Dvs. prin: întreaga noastră activitate, atent
monitorizată prin sistemul managementului calităţii conform
SRN 9001/2004 certifcat HU 04/06.92 şi UKS 005; service prompt şi
performant în termen de garanţie şi ulterior; piese de schimb de origine
pe toată durata normată de exploatare a utilajelor; punerea în funcţiune a
utilajelor şi instruirea deservenţilor gratuite; asistenţă pentru identifcarea
celor mai avantajoase modalităţi de fnanţare şi pentru întocmirea
documentelor de achiziţionare (prin Creditul ProAgricol, leasing,
programul «Rabla» şi fonduri structurale – măsurile 1.2.1 şi 3.2.2).
MAT Craiova - descoperă forţa belşugului!
stand E39
stand E10
72
MASTER LUX S.R.L.
Sendreni - România
Str. DN25 (Șoseaua Galați – Tecuci) Nr 3, Jud. Galați, RO-807290
Tel: +40-236-826 800 /826 458 Filiala Sendreni, Jud. Galați
+40-232-275 050 Filiala Valea Lupului, Jud. Iași
+40-21-266 50 77/79 Filiala Tunari, Jud. Ilfov
Fax: +40-236-826 800; +40-232-275 050; +40-21-266 50 77
E-mail: cradu77@yahoo.com; ramona.olexin@gmail.com;
luxmaster@yahoo.com
www.tehagro.ro; www.master-lux.ro
SC Master LUX SRL cuprinde toată gama de utilaje necesare
agriculturii: Tractoare BELARUS cu Putere Instalată cuprinsă între
80 - 130 CP; Pluguri de 2,3,4,5 trupițe tractate simple și reversibile;
Cultivatoare printre rânduri cu lățimea de lucru între 2,5m-până la
5,6m!; Semănători pentru culturi prășitoare tip SPP pentru semănat
la 4-6-8 rânduri cu/fără introducerea îngrășămintelor; Grape mici,
medii, grele cu discuri pentru prelucrarea solului în vii și livezi și în
câmpuri; Remorci agricole basculabile cu capacități de 5-20 tone;
Tractoare pentru vii și livezi cu putere instalată între 25-35 CP
Relaţia noastră cu un client nu se încheie niciodată cu vânzarea
echipamentului respectiv, ci continuă prin livrarea de piese de schimb
originale și consumabile și asigurarea unui service de calitate. Pe
lângă aceasta, efectuăm service-ul în garanţie și postgaranţie pentru
toate utilajele pe care le comercializăm.
MECANICA CEAHLĂU S.A.
Piatra Neamţ - România
Str. Dumbravei Nr. 6, Jud. Neamţ, RO-610202
Tel: +40-233-213 893;
Fax: +40-233-210 423
E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro
www.mecanicaceahlau.ro
Suntem una dintre cele mai cunoscute frme producătoare de maşini
agricole din sud-estul Europei, cu o experienţă de peste 85 de ani.
Datorită dotării şi colaborării cu alte frme de prestigiu din CE, avem
în fabricaţie maşini şi echipamente agricole ce corespund exigenţelor
pieţei internaţionale. Între produsele executate şi comercializate de
Mecanica Ceahlău se găsesc următoarele: Pluguri clasice cu 2, 3, si 4
trupițe; pluguri reversibile licenţă Lemken cu 2-5 trupițe; grape cu
discuri cu lățime de 1,5-7 m; freze pentru prelucrat solul orizontale
și verticale; maşini de afânat solul; compactoare licenţă Lemken;
combinatoare semănători pentru plante prăşitoare cu și fără fertilizator;
semănători pentru plante păioase; cultivatoare cu şi fără fertilizator;
maşini de irigat cu tambur; maşini pentru cultura cartoflor; maşini
pentru erbicidare şi fertilizare; maşini pentru distrus resturi vegetale.
stand E67
stand E36
73
MECANICA MARIUS S.A.
Cluj-Napoca - România
B-dul Muncii Nr. 10, Jud. Cluj, RO-400641
Tel/Fax: +40-264-415 067
E-mail: mecanicamarius@clicknet.ro
www.mecanicamarius.ro
Produce şi comercializează:
Pluguri clasice şi reversibile, grape cu discuri, cultivatoare, freze
licenţă Kuhn, maşini de scos cartof, maşini de împrăştiat gunoi de
grajd, remorci vidanjere, remorci auto, remorci automestecătoare
pentru distribuit furaje în grajduri licenţă Himel Germania.
Adăpători pentru păsări, bovine, porcine, aparate de stropit, mori cu
ciocane, desfăcătoare de boabe, piese de schimb pentru tractoare,
tobe de eşapament, bucşe, axe, pinioane, mobilier metalic, construcţii
metalice, reparaţii maşini agricole.
MEDICOM S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Str. Fabricii de Zahăr Nr. 153,
Jud. Cluj, RO-400693
Tel/Fax: +40-264-413 185
E-mail: vitafort_ro@yahoo.com
www.vitafort.hu
Reprezentanta frmei VITAFORT Elso Takarmanygyarto es
Forgalmazo ZRT din Ungaria, una dintre primele unităţi din
industria de nutreţuri, concentrate şi premixuri cu peste 30 de ani de
tradiţie, experienţă şi cercetări, produce sub strictul control al calităţii
ISO 9001 şi al siguranţei alimentelor HACCP: Vitamine - gama
Vitasol; Premixuri (0,5-5%); Concentrate (5%-35%); Nutreţuri
combinate brizurate, granulate, pentru toate speciile de animale
şi categorii de vârstă; Produse pet-food (hrană uscată, suplimente
nutriţionale, şampoane).
Asigurăm partenerilor noştri servicii de specialitate gratuite la
cele mai înalte standarde europene, servicii de laborator (chimice,
microbiologice), dezvoltarea sistemului de calitate pentru
Fabrici de Nutreţuri Combinate şi a sistemelor HACCP pentru
siguranţa alimentelor, elaborăm proiecte pentru reconstrucţia,
retehnologizarea Fabricilor de Nutreţuri Combinate conform
cerinţelor UE.
Printre cei mai de seama acţionari ai frmei din Ungaria se numără
INZO, membru francez al INVIVO GROUP, una dintre cele mai
mari companii agricole din Europa, care consolidează poziţia
societăţii VITAFORT în mijlocul unei intense competiţii din
industria de nutreţuri.
stand E8
stand A54
74
MERT-SAN IMPEX MAŞINI AGRICOLE S.R.L.
Codlea - România
Str. Lungă Nr. 12, Jud. Braşov, RO-505100
Tel/Fax: +40-268-252 256
Mobil: +40-722-410 465
E-mail: mertsanro@yahoo.com
www.mert-san.ro
SC MERT-SAN IMPEX MAȘINI AGRICOLE S.R.L. a fost
înfințată în anul 1998 și este cel mai mare producător și importator
pentru orice tip de mașini agricole și piese de schimb, având peste
60 de dealeri în cele mai importante zone agrare ale României.
Comercializează: transmisii cardanice, furtun PVC pentru
semănători, talere de disc, brăzdare, scaune de tractor, sisteme de
protecție împotriva dăunătorilor, remorci, tancuri de răcice a laptelui,
generatoare, motopompe, motocultivatoare.
METRIPOND PLUS Kf
Hódmezővásárhely - Hungary
Bajcsy-Zs. u. 70, H-6800
Tel.: +(36-62) 530-870
Fax: +(36-62) 242-022
E-mail: info@metripondplus.hu
Termékei közül elsősorban a közúti hídmérlegeit, zsákoló-,
átfolyás-mérlegeit, szalag- és tartálymérlegeit ajánlja Önöknek a
mezőgazdaság és az ipar számára.
Vă oferim în primul rând bascule pod pentru vehicule rutiere, balanţe
pentru însăcuit, cântare cu bandă, cântare cu rezervor, cântare
dozatoare, pentru industrie şi agricultură.
Our products are mainly for road balances, bagging, fow and sheets
balances, strip and tank balances, recommended for agriculture and
industry.
stand E43
stand B5
75
MEWI IMPORT EXPORT AGRR
INDUSTRIETECHNIK S.R.L.
Orţişoara – România
DN 69 Timişoara-Arad KM 22, Jud. Timiş, RO-307305
Atelier, comp. Marketing:
Tel: +40-256-494 350; +40-256-233 228
Fax: +40-256-490 729; +40-256-233 227 (Magazie)
Administraţie: Tel: +40-256-221 537 / Fax. +40-256-221 536
Birou Bucureşti: Tel: +40-21-203 27 26 / Fax: +40-21-203 27 94
E-mail: info@mewi.ro
www.mewi.ro
Comercializează utilaje noi şi second hand:
FENDT – tractoare VARIO; combine de recoltat; prese de balotat;
HORSCH – utilaje NO-TILL/MINI-TILL
RBE – pluguri; grape pentru prelucrat solul; semănători;
KNOCHE - utilaje pentru prelucrarea solului;
GERINGHOFF – culegătoare de recoltat porumb şi foarea soarelui
pentru combine de recoltat; hedere universale de recoltat cereale,
rapiţă, soia pentru combine de recoltat;
KRMPE – remorci pentru transport produse agricole;
SPEARHEAD – tocătoare de resturi vegetale,
MASCAR – prese de balotat; semănători;
FELLA – utilaje pentru recoltat furaje;
GASPARDO – semănători; scarifcatoare;
AGRIO – aparate de erbicidat;
RUCH – distribuitoare de îngrăşăminte,
THALER - încărcătoare frontale pentru zootehnie, gospodărie comunală;
MERLO – încărcătoare telescopice
RSSPE – piese de uzură pentru utilaje agricole, cuţite pentru
industria alimentară;
Service şi reparaţii utilaje agricole
FENDT – VARIO tractors; harvesting combines, ;
HORSCH – NO-TILL/MINI-TILL maschines;
RBE – ploughs; harrow for soil processing; seeders;
KNOCHE - equipment for soil processing;
GERINGHOFF – corn collecting equipment for harvesting
combines; universal collecting equipment for harvesting
combines(for cereals, rape, soya,);
KRMPE – trailer for agricultural produce transport;
SPEARHEAD – mowers
MASCAR - equipment for fodder harvesting; seeders;
FELLA - equipment for fodder harvesting;
GASPARDO – seeders; subsoilers;
AGRIO – weed-killing devices;
RUCH – fertiliser spreader
THALER - frontal wheel loader for zootechny;
MERLO – telehandler
RSSPE – spare parts and tear parts for agriculture equipment,
knifes for feeding industry;
Service, agricultural equipment repair
stand E14
76
MOTOR FORCE IMPEX S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Calea Turzii Nr. 188, Jud. Cluj, RO-400495
Tel/Fax: +40-264-412 530; +40-264-480 168
E-mail: motor.force@rdslink.ro
www.motorforce.ro
Societatea noastră comercializează utilaje agricole, forestiere şi de
construcţii de mică mecanizare. Fiind reprezentanţă naţională pentru
frmele de renume mondial asigurăm piese de schimb originale,
service garanţional şi postpostgaranţional.
MUELLER
Assen - Olanda
Narcisstraat 14, 9404 RK
Tel: +31 592 361 600
Mobil: +31 6 21553516
Fax: +31-592361601
E-mail: jtenhorn@muel.com
www.meko.nl
Mueller înseamnă soluții totale pentru sistemele de răcire a laptelui.
Mueller este un partener de încredere pentru industria producătoare
și cea procesatoare a laptelui. Suntem recunoscuți pentru soluțiile
totale pentru răcirea și depozitarea laptelui crud. De asemenea,
oferim și asistență tehnică și echipamente pentru monitorizarea,
clasifcarea și menținerea condițiilor de depozitare și igienizare a
tancurilor de răcire.
Produse: Răcirea laptelui- Tancuri noi de răcire pentru lapte
Mueller Bulk, Unitate de răcire Mueller High perform EnergyStar,
Schimbător de caldură cu plăci, Sistem de recuperare a căldurii,
MilkGuard (echipament de monitorizare și protecție)-
Tancuri de răcire de mici dimensiuni pe sistem de transport;
Tancuri de răcire second hand;
Piese de schimb (orice frmă).
stand E12
stand E45
77
MULMIX FACCO S.R.L.
Campo San Martino PD - Italy
Via Palladio 7, 35010 Campo San Martino PD
Tel: +39-049-963 8211
Fax: +39-049-963 0511
E-mail: paola@mulmix.info
www.mulmix.com
Cereals storage plants.
Feed mill installations
Seed selection installations
MUNAX S.R.L.
Timişoara - România
Calea Buziaşului Nr. 105,
Jud. Timiş, RO-300701
Tel : +40-256-274 388
Mobil: +40-724-343 775
Fax: +40-256-400 779
E-mail: of ce@munax.ro
www.munax.ro
MUNAX este o societate privată, fondată în anul 2003, şi are ca
obiect de activitate comercializarea utilajelor agricole, a pieselor de
schimb şi service.
Venind în întâmpinarea clienţilor noştrii, suntem în măsură să oferim
o serie de utilaje agricole cu care fermierii pot obţine efcienţă şi
productivitate sporită.
Compania noastră s-a înfinţat şi funcţionează după principiul de a
forma în primul rând o echipă cu un personal competent şi specifc
pentru fecare activitate.
Puncte de lucru:
jud. Bihor - tel. +40-372-706 137; jud. Dolj - tel. +40-372-706 135;
jud. Mureş - tel. +40-265-470 020; jud. Satu-Mare - tel. +40-261-864 444;
jud. Vaslui - tel. +40-235-311 835; jud. Botoşani - tel. +40 732 970 210
jud. Teleorman - tel. +40-730-160 706; jud. Braşov - tel. +40-732-970 211
Reprezentanţi:
jud. Harghita - tel +40-720-400 105; jud. Brăila- tel. +40-732-970 218
stand E25
stand E61
78
NEXXON S.R.L.
Târgu Secuiesc - România
Str. Orban Balazs Nr.14, Jud. Covasna, RO-525400
Tel.: +40-267-364 170
Fax: +40-267-364 130
E-mail: vanzari@nexxon.ro
www.nexxon.ro
NEXXON SRL - Specialistul NR.1 în anvelope!
Societatea comercială NEXXON S.R.L. este o frmă de import
şi distribuţie, reprezentanţă comercială a mai multor frme
internaţionale pe piaţa din România în domeniul anvelopelor şi a
camerelor de aer.
Pe langă comercializarea anvelopelor pentru toate gamele de
vehicule, frma este specializată pe domeniul anvelopelor agricole şi
industriale cu vechime de peste 12 ani.
Pe lângă brandurile premium de tipul mărcilor Michelin, Goodyear,
Dunlop, distribuim şi mărci de anvelope cu preţuri rezonabile,
dar de foarte bună calitate, precum Petlas, Bkt sau Alliance. Prin
promptitudine şi calitate continuă, venim în deservirea clienţilor
noştrii, având tot timpul în atenţie şi soluţiile de acoperire integrală
a pieţii de anvelope pentru utilajele şi maşinile agricole de ultimă
generaţie.
Comercializăm într-o scară largă şi camere de aer pentru anvelope
aproape pentru toate modelele de autovehicule, tractoare, maşini
industriale şi agricole, precum şi lanţuri antiderapante de la
sortimentele de lanţuri pentru autovehicule şi camioane până la tafuri
şi tractoare.
Specialiştii noştrii bine pregătiţi sunt tot timpul gata să dea informaţii
pentru clienţii noştrii, prin cataloage de produse, sau prin discuţii
orientate spre rezolvarea problemelor specifce alegerii şi schimbării
anvelopelor.
Benefciem de o vastă reţea de depozite engross în mai multe puncte
ale ţării: Tg. Secuiesc, Bucureşti, Cluj-Napoca, Baia Mare, Timişoara,
Constanţa, distribuţia realizându-se cu ajutorul fotei auto proprii
şi în cazuri de urgenţă prin poşta de curierat rapid. Astfel reuşim
să acoperim cu produsele noastre în timp util orice localitate din
ţară. Suntem partenerul ideal pentru achiziţionarea brandurilor de
anvelope din clasa economică, middle şi premium din România.
Din portofoliul de anvelope agro-industriale amintim brandurile
Petlas, BKT, Alliance, Goodyear, Michelin.
stand C2
79
NHR AGROPARTNERS S.R.L.
Otopeni – România
Calea Bucureștilor Nr. 247,
Jud. Ilfov, RO-075100
Tel.: +40-21-300 79 06
Fax: +40-21-351 54 40
E-mail: of ce@vait.ro
www.newhollandromania.ro
Firma NHR AGROPARTNERS S.R.L., membră a grupului VA
Intertrading AG Austria, este importator şi distribuitor autorizat
pentru România al maşinilor şi utilajelor agricole NEW HOLLAND,
STEYR, JCB, POTINGER, HYDRC, BRNTNER, HARDI,
BOGBALLE şi distribuitor VOGEL & NOOT.
Oferim o diversitate mare de produse:
Tractoare mărcile: New Holland, Steyr şi JCB cu puteri nominale
cuprinse între 40 şi 535 CP, pentru toate tipurile de ferme vegetale,
viticole, pomicole, zootehnice şi pentru activităţi speciale forestiere şi
municipale.
Combine de recoltat New Holland cu fux transversal sau axial, cu
puterea motorului cuprinsă între 133 şi 450 CP, echipate cu hedere
pentru cereale păioase şi pentru porumb şi cu adaptoare pentru
rapiţă, foarea soarelui.
Incărcătoare frontale cu braţ telescopic New Holland şi JCB,
prevăzute cu cleşte pentru baloţi, cupe, furci pentru paleţi, cu o
capacitate de ridicare până la 4 tone, la o înălţime de max. 9 m;
Pluguri reversibile, grape cu discuri, combinatoare, grape rotative,
semănători mecanice şi pneumatice pentru cereale păioase şi plante
prăşitoare, inclusiv pentru semănat direct, cultivatoare, cositori,
greble, remorci autoîncărcătoare pentru furaje, prese pentru baloţi
cilindrici cu legare cu sfoară sau plasă, cu şi fără înfoliere în plastic
marca Potinger (Austria), remorci Brantner (Austria), încărcătoare
frontale Hydrac (Austria), maşini de ierbicidat marca Hardi
(Danemarca), maşini de fertilizat Bogballe (Danemarca).
Un stoc de piese de schimb originale, de cca. un milion euro se afă în
permanenţă în ţară, pentru a răspunde prompt la solicitările clienţilor
noştri, atât în perioada de garanţie cât şi postgaranţie.
Reţeaua de distribuţie acoperă întreaga ţară, prin puntele de lucru
din: Arad, Cluj-Napoca, Strunga-Iaşi, Constanţa, Craiova, Brăila şi
prin distribuitorii din Timişoara şi Călăraşi.
Pentru achiziţionarea cât mai facilă a produselor noastre am înfinţat
în 2005 propria societate de leasing: Agropartners Leasing IFN.
stand E17
80
NITROGÉNMŰVEK Zrt.
Pétfürdő - Hungary
Str Hősök tere Nr. 14, H-8105 Pétfürdő
Tel: +36-88-620 100
Fax: +36-88-620 102
E-mail: nrt@nitrogen.hu
www.nitrogen.hu
S.C. BH Chemical Impex S.R.L., în calitate de reprezentantă a
combinatului chimic Nitrogénművek Zrt.- unic producător de azotat
din Ungaria, comercializeză următoarele produse marca GENEZIS:
azotat de amoniu, nitrocalcar, uree respectiv îngrăşăminte chimice
complexe NPK.
Reprezentanţa română:
BH Chemical Impex S.R.L.
Satu Mare - România
Str. Al. I. Cuza Nr 2, Jud. Satu Mare, RO-440011
Tel/Fax: +40-261-768 245; +40-261-768-345
E-mail: chemicalimpex@clicknet.ro
PIG.AT S.R.L.
Baia Mare – România
Str. Nucului Nr. 7B, Jud. Maramureş, RO-430075
Mobil: +40-720-393 985
Fax: +43-2269-2218 19
E-mail : of ce@pig.at
www.pig.at
S.C. PIG.AT S.R.L. este o frmă care aparţine în întregime Asociaţiei
crescătorilor de porci din Austria şi a fost fondată pentru a sprijinii
şi a dezvolta producţia rurală de porci din România şi de asemenea,
pentru a mări nivelul de producţie la standarde UE.
Vă oferim: Consultanţă pentru producătorii de porci din România,
prin specialişti în management, probleme de sănătate, modalităţi de
hrănire, întreţinere şi adăpostire, pentru a-i putea sfătui cum să-şi
dezvolte performanţele; Importul porcilor din Austria (hibrizi
O-HYB F1, O-HYB F2, rasă pură TOP GENETIC) pentru a garanta
cel mai înalt nivel de performanţe la nivel genetic; Colaborarea cu
alte companii de producţie a porcilor, pentru a da posibilitatea unei
înţelegeri mai bune, posibilităţi mai bune de vânzare şi preţuri mai
mari pentru fermierii producători, datorită pregătirii profesionale a
frmei; Training pentru angajaţi timp de 4 săptămâni într-o fermă în
sistem de şcoală care are 600 de capete de scroafe în Austria. Training
de o saptămână pentru colectarea şi tratarea spermei, la o staţie de IA.
stand B7
stand A40
81
PIAŢA AGRICOLĂ
Baia Mare - România
Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea Nr. 13,
Ap. 3, Jud. Maramureş, RO-430 292
Tel/Fax: +40-362-808 101
Mobil: +40-728-942 656; +40-728-039 290
E-mail: redactie@piataagricola.eu
www.piataagricola.eu
PIAŢA agricolă este o publicaţie de actualitate agricolă care se
adresează tuturor jucătorilor activi din agricultură, dezvoltare rurală,
silvicultură, vânătoare-pescuit. Se distribuie în toate judeţele din
Transilvania şi Banat.
PIAŢA agricolă este concepută şi editată de jurnalişti profesionişti
care, din dorinţa de a informa corect şi complet publicul-ţintă,
şi-au asigurat colaborarea editorială a unor specialişti din cadrul
instituţiilor de specialitate. Conţinutul publicaţiei este elaborat pe
baza informaţiilor şi comunicatelor instituţiilor ofciale de profl din
România şi ţările membre ale UE, precum şi pe baza propriilor surse
şi documente, respectând normele deontologice.
PIAŢA agricolă – un ziar cultivat bine!
PIGNAGNOLI COSTRUZIONI S.R.L.
Pieve Porto Morone ( PV) - Italy
Str. XXIV Maggio Nr. 38
Pieve Porto Morone ( PV) 27017
Tel: +39-038-2718 055 (Italy)
Fax: +39-038-2718 056 (Italy)
Tel/Fax: +40-21-250 46 83 (România)
E-mail: estero@pignagnoli.com
www.pignagnoli.com
PIGNAGNOLI este o frmă, care de trei generaţii, este specializată
în producţia de dotări şi în producţia de structuri metalice pentru
zootehnie.
Calitatea, siguranţa şi inovaţia, au fost întotdeauna caracteristicile
care au permis acestei frme să se dezvolte, până la a deveni, în
zilele noastre o frmă de succes în domeniul producţiei dotărilor şi
structurilor metalice pentru ferme zootehnice şi pentru industrie.
PIGNAGNOLI realizează proiectare şi executare a proiectelor
pentru ferme zootehnice, cu tehnologii avansate, realizează montaj,
modernizare structuri existente, instalaţii pentru tratamentul şi
gestionarea dejecţiilor, grajduri complete la cheie.
stand A63
stand B1
82
PLANEO TRDING S.R.L.
Cluj-Napoca – România
Str. Paris Nr. 49, Jud. Cluj
Tel: +40-264-453 341
Fax: +40-264-453 269
E-mail: planeo@clicknet.ro
www.planeo.ro
Importator și distribuitor de tractoare și utilaje agricole, piese
de schimb și service în garanție și post garanție. Reprezentant al
mărcilor SAME DEUTZ-FAHR-tractoare, HYMACH-cositori cu
braț, VAIA-cisterne vidanje, CLERIS-răspânditoare de îngrășăminte,
UNIGREEN-mașini de ierbicidat, AGROSTROJ-cositori,
EMME&EMME-remorci agricole, SGARIBOLDI-remorci
tehnologice.
PRE - MERVO UA
Utrecht - Olanda
P.O. Box 40248, 3504 AA
Tel: +31 (0) 302 482 079
Mobil: +31 620 611 569
Fax: +31 (0) 302 415 354
E-mail: premervo@premervo.nl
www.premervo.nl
Pre-Mervo, cu sediul în Olanda, este o companie implicată în
producerea şi vânzarea de mixuri de vitamine şi minerale către
industria de concentrate alimentare pentru animale și distribuitori.
Oferim o gamă completă de premixuri, mixuri de minerale pentru
toate speciile de animale. Furnizăm cel mai bun produs la un pret cât
mai redus, bazat pe o experienţă și cunoștințe acumulate în ultimii
40 de ani. Împreună, find un excelent sprijin pentru clienţii noştrii,
suntem mândri de a transmite sloganul nostru:
“Pre-Mervo oferă mai multă valoare hranei animalelor”
stand E24
stand A45
83
PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMÂNIA S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Siriului Nr. 20, Sect. 1, RO-014354
Tel: +40-21-208 03 14 /41/52/61
Fax: +40-21-208 03 33
E-mail: probstdorfer@agrovetmang.ro
www.probstdorfer.ro
Primul producător de grâu PREMIUM din România, precum şi
a soiurilor de grâu DURUM, orzoaică de toamnă, orz şi orzoaică
pentru bere, de calitate superioară.
Grâu de toamnă PREMIUM: ASTARDO, ATRIUM,
BITOP,CAPO,FRIDOLIN, JOSEF, LUKS, PHILIPP, PIRENEO
Grâu de toamnă clasa A+: LUDWIG
Grâu de toamnă clasa A: BALATON
Grâu de toamnă DURUM: AURDUR, CORDUR
Orz de toamnă: CORDULA, HEIKE, MONTANA, PALINKA, TRAMINER
Orzoaică de primăvară: DANUTA, EUNOVA, MARGRET,
OHAR, TUNIK, VIENNA, XANADU
Secară: AMILO, DANKOWSKIE DIAMENT, KIER, PLACIDO
Triticale: AGRNO, KITARO, POLEGO, PRESTO
Mazăre: ROSALIE, ALISSA, TINKER
PROCREDIT BANK S.A.
Cluj-Napoca – România
Str. Andrei Mureşanu Nr. 8, Jud. Cluj, Ro-400071
Tel: +40-264-406 630; +40-372-709 575
Mobil: +40-748-262 828; +40-752-660 640
Fax: +40-264-406 241
E-mail: info.cluj@procreditbank.ro
www.procreditbank.ro
ProCredit Bank este o bancă orientată spre dezvoltare, a cărei misiune este
să ofere servicii excelente clienţilor săi şi o gamă largă de produse bancare.
În operaţiunile de creditare, ProCredit Bank  se concentrează  asupra
afacerilor foarte mici şi  întreprinderilor mici şi mijlocii, find convinsă
că aceste afaceri creează cel mai mare număr de locuri de muncă şi au o
contribuţie vitală în cadrul economiilor în care operează.
În prezent, ProCredit Bank are o reţea de sucursale şi agenţii în 24 de
orașe, totalizând 42 de unități, fecare acoperind o zona de 100 km din
aria rurală învecinată.
Creditarea agriculturii constituie o prioritate în cadrul serviciilor pe
care ProCredit Bank le oferă.
ProCredit Bank acordă credite producătorilor agricoli şi frmelor cu
activitate în agricultură încă de la începutul anului 2003, având în
derulare la această dată un portofoliu de peste 11.000 credite agricole,
cu un volum ce depăşeşte 35,5 milioane EURO.
Produsele de creditare ale ProCredit Bank – Creditul pentru Fermieri,
Creditul pentru dezvoltare rurală, Creditul pentru Investiții în Agricultură
şi Creditul sezonier – pot acoperi ORICE destinaţie agricolă.
stand B4
stand A39
84
PROFITUL AGRICOL
Bucureşti - România
B-dul Mărăşti Nr. 61,
Clădirea ASAS, Et. 3,
Camera 318, Sect. 1, OP 32, CP 2
Tel: +40-21-318 46 67
Tel/Fax: +40-21-318 46 68;
+40-21-318 13 18
E-mail: redactie@agrinet.ro
www.agrinet.ro
Revista PROFITUL AGRICOL este singura publicaţie săptămânală
din domeniul agriculturii şi industriei alimentare. În paginile ei
apar informaţii de interes tehnologic, comercial, juridic, fscal etc.
Publicăm, de exemplu, cotaţiile produselor agricole la principalele
burse din lume; Publicăm, de asemenea, un breviar al tuturor actelor
normative legate de agricultură etc.
Revista apare de 12 ani, fără întrerupere, în condiţii grafce excelente,
format A4, cu minim 44 pagini, coperţi şi planşe publicitare color.
Tirajul este de 6.000 exemplare săptămânal. Se difuzează în toate
judeţele ţării. Cele mai multe exemplare se vând prin abonamente
plătite direct la redacţie. De asemenea, au mai făcut abonamente
societăţi specializate în difuzarea presei, atât din Bucureşti cât şi din
judeţe (MT Press, Interpress Sport, Zirkon Media, etc.)
Dacă avem în vedere ca în România sunt cca. 10 – 15 mii de societăţi
comerciale agricole, înseamnî că deţinem o cotă de peste 40 % din
potenţialul real al pieţei.

Pentru mai multe informaţii despre revistă, puteţi vizita site-ul
www.agrinet.ro sau ne puteţi contacta la Tel/Fax: +40-21-318 46 68
şi pe e-mail: proftulagricol@agrinet.ro.
stand A43
85
PROMEXOR TRDE S.R.L.
Oradea - România
Str. Nufarului Nr. 46, Bl. A46, Ap. 20,
Jud. Bihor, RO-410584,
Tel./Fax: +40-359-414 348
E-mail: promexor@rdslink.ro
Serviciile de marketing externalizat, consultanță și susținerea
domeniului agricol cu programe de susținere a agriculturii de
precizie, prietenoase cu mediul înconjurător, organizarea de
evenimente, demonstrații, simpozioane, traininguri, precum și
reprezentarea comercială a partenerilor din PanAgroteh® Grup.
PUR IZOLAŢIE S.R.L.
Cluj Napoca – România
Str. Crizantemelor Nr. 22 Ap. 1,
Jud. Cluj, RO-400447
Tel./ Fax: +40-364-145 871
Mobil: +40-728-891 243
E-mail: info@pluimers.ro
www.pluimers.ro
Izolări profesioniste cu poliuretan sufat de cea mai înaltă calitate
pentru grajduri, depozite, silozuri sau construcţii civile. În vederea
reducerii cheltuielilor izolaţia perfectă este asigurată prin calitatea
excepţională a materialului şi metodologia de aplicare, astfel
creându-se o suprafaţă izolată fără întreruperi, crăpături sau puncte
de îmbinare. Suprafaţa izolată nu necesită nicio pregătire prealabilă.
Acest sistem de izolare rezistă la diferenţe de temperatură de la -40 la
+80 de grade Celsius. De asemenea materialul este total impermeabil,
folosind şi la reabilitarea şi renovarea clădirilor vechi. Un alt avantaj
este reprezentat de rapiditatea execuţiei: 400 mp/zi.
RTMANN ROMÂNIA S.R.L.
Bucureşti - România
Vikonacka 43, Turda
Cod 401118
Tel./Fax: 0264 316 334
sorinsmb@yahoo.com
stand E33
stand E37
stand B8
86
RDIO ROMÂNIA ANTENA SATELOR
Bucureşti - România
Str. General Berthelot Nr. 60-64, Sect. 1
Tel.: +40-21-303 12 00
Fax: +40-21-303 13 18
E-mail: antenasatelor@srr.ro
Glasul pamantului romanesc!
153 kHz, 531 kHz, 603 kHz, 630 kHz, 1314 kHz.
RIELA ROMÂNIA S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Str. Madách Imre Nr. 65,
Jud. Cluj, RO-400464
Tel: +40-264-442 339
Mobil: +40-744-530 293
Fax: +40-264-441 910
E-mail: rielaromania@riela.de
www.riela.de
Reprezintă în România frma:
RIELA Getreidetechnik Karl-Heinz Knoop, Germania: Uscătoare
mobile şi fxe pentru cereale, instalaţii de silozuri; Tehnică de
transport pentru cereale; Instalaţii pentru tratat şi condiţionat
seminţe, bucătării furajere; Transportoare melcate, elevatoare, benzi
transportoare; Instalaţii de aerare; Uscătoare orizontale pentru
produse rezultate din industria forestieră, prelucrarea lemnului,
reciclarea deşeurilor şi al resturilor rezultate din staţii de epurare,
aceste uscătoare find ideale pentru a utiliza căldura reziduală de la
instalaţiile de biogaz în procesul de uscare; Uscător cu bandă pentru
uscarea fructelor şi plantelor medicinale.
TOTUL DINTR-O MÂNĂ: Consultanţă-Proiectare-Montaj-
Service-Depozit piese de schimb în ţară
 
Represented company in Romania:
RIELA Getreidetechnik Karl-Heinz Knoop, Germany: Drying
and storage systems for grains; Complete conveying systems; Seed
handling and conditioning equipment, feed milling and mixing plant;
Conveying augers, bucket elevators, belt conveyors; Ventilation
systems; Horizontal driers for forestry products, for wood
processing, for waste recycling and for residues from sewage
plants, this driers being proper for using the waste heat of biogas
installations; Belt drier for fruits and herb.
EVERYTHING FROM ONE HAND: Counselling-Planning-
Assembly-Service-Spare parts depot in Romania
stand A42
stand E21
87
ROMCOM INVEST S.R.L.
Oradea - România
Str. Sfântul Ladislau Nr. 7,
Jud. Bihor, RO-410174
Tel: +40-259-479 793; +40-359-409 438
Fax: +40-259-441 911; +40-259-419 878
E-mail: of ce@romcom.ro
www.romcom.ro
Vrei să obţii fonduri europene nerambursabile pentru proiectele tale?
La ROMCOM avem peste 100 de proiecte de succes!
Ce îţi oferim?
Îţi întocmim cererea de fnanţare în conformitate cu cerinţele
fnanţatorului
Te îndrumăm pentru obţinerea rapidă a documentelor, actelor şi
avizelor necesare
Te ajutăm să obţii cofnanţare pentru proiect
Îţi întocmim dosarele de achiziţii şi te asistăm la implementarea
proiectului
Îţi pregătim cererea de plată, aşa încât să obţii rapid decontarea
investiţiei
Care sunt benefciile tale?
Obţii fnanţare nerambursabilă pentru proiectul tău în cel mai scurt
timp
Lucrezi cu un consultant care are experienţă în fnanţări
nerambursabile
Benefciezi de contactele pe care noi deja le-am stabilit cu instituţiile
de fnanţare
Reduci la maxim timpul, banii şi nervii investiţi în pregătirea si
implementarea proiectului
Ne plăteşti comisionul de succes doar atunci când ai obţinut
fnanţarea
RIVER COMPANY S.R.L.
Baia Mare - România
Str. Gheorghe Pop de Basești Nr. 68, Jud. Maramureș,
RO- 430155.
Tel./Fax: +40-262-276 829
Mobil: +40-744-693 616
of ce@rivercompany.ro
www.rivercompany.ro
Echipamente de curațenie cu înaltă presiune.
stand A18
stand B28
88
ROMVAC COMPANY S.A.
Voluntari – România
Şos. Centurii, Nr.7, Jud. Ilfov, RO-077190
Tel: +40-21-350 31 09; + 40-21-350 31 11
Fax: +40-21-350 31 10
E-mail: romvac@romvac.ro
www.romvac.ro
S.C. ROMVAC COMPANY S.A. – CENTRU DE CERCETARE ŞI
PRODUCŢIE DE BIOPREPARTE ŞI MEDICAMENTE DE UZ
VETERINAR
Compania ROMVAC este structurată ca societate comercială
pe acţiuni, integral privatizată şi având un capital social de peste
4.600.000 de lei. Cu cele peste 300 de produse înregistrate şi cu o
cifră de afaceri anuală de circa 9.000.000 €, compania ROMVAC este
leader pe piaţa internă a producătorilor de biologice şi medicamente
de uz veterinar.
S.C. ROMVAC COMPANY S.A., producător de vaccinuri şi
medicamente de uz veterinar, cu o experienţă de peste 30 de ani
în domeniu este partenerul de încredere în asigurarea sănătăţii
animalelor dumneavoastră.
CU NOI SUNTEŢI ÎN SIGURNŢĂ!
ROYAL DE BOER
Leeuwarden - Olanda
Vestaweg 5, NL-8938 AV
Tel: + 31 58 233 2000
Mobil: +31 621 39 8871
Fax: + 31 58 233 2001
E-mail: hein.kleingunnewiek@deboerstal.com
www.deboerstal.com
Royal De Boer Barn Equipment este o companie cu o istorie
bogată. Încă de la înfinţarea frmei am fost orientați spre dezvoltare.
Orientați spre viitor, investim în cunoaşterea şi în dezvoltarea
produselor, privind mereu spre următoarele proiecte. Nu numai
pentru a f inovatori, dar în special pentru a oferi o gamă completă și
durabilă de de echipamente pentru grajduri, de aceea suntem cel mai
mare furnizor din Olanda. Desigur, suntem conştienţi de obiectivul
dumneavoastră: obţinerea proftului pentru mai mulți ani, prin
intermediul grajdului dumneavoastră.
stand A16
stand A45
89
ROTA GUIDO S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Calea Turzii Nr. 199, Biroul Nr.7, Jud. Cluj, RO-400495
Tel: +40-364-116 407
Mobil: +40-747-758 790; +40-727-881 205
Fax: +40-364-116 408
E-mail: info@rotaguido.ro; c.serachitopol@rotaguido.ro
www.rotaguido.ro
Via 1º Maggio, 3 Fiorenzuola D’Arda (PC) - Italy
ROTA GUIDO , frma prezentă de peste 45 de ani pe piață, cu experiența
la nivel național și internațional este partenerul leader în sectorul
zootehnic, agro-zootehnic și agro-alimentar. Este în măsură să ofere cele
mai bune garanții de calitate, specializare, siguranță și afdabilitate.
Datorită vastei experiențe și directei colaborări cu marile centre de
cercetare din Europa din domeniu, ROTA GUIDO este în măsură
să analizeze problematicile fecărui centru zootehnic în parte și de a
adopta soluțiile cele mai corecte atât în centrele zootehnice noi cât și
în modernizarea centrelor zootehnice existente.
Serviciile noastre includ: proiectarea centrelor zootehnice plecând de
la realizarea planurilor de situație și ajungând la proiectarea de detaliu a
fecărui adapost în parte, execuția și montajul structurilor adăposturilor,
a dotărilor , gestionarea și vehicularea dejecțiilor ce fac parte din aceste
centre zootehnice, realizarea centrelor zootehnice complete la cheie.
Realizăm centre zootehnice integrate, structuri din oțel zincat la cald, dotări
zootehnice pentru bovine de lapte, bovine de carne, bivolițe, oi, capre,
porci, găini, iepuri, instalații gestionare dejecții și Instalații de BIOGAZ.
Realizare de structuri pentru industria agro-alimentară și a fabricilor
de lapte.
STUDIOUL REGIONAL DE RDIO CLUJ
Cluj-Napoca - România
Str. Donath Nr. 160, Jud. Cluj, RO-400293
Tel: +40-264-420 030
Fax: +40-264-420 026
E-mail: of ce@radiocluj.ro
www.radiocluj.ro

RDIO CLUJ este un post public regional, parte a Societaţii Române
de Radiodifuziune. Emite pe frecvenţele de 909, 1404, 1593 kHz şi
95,6 MHz în limbile română şi maghiară. Este recepţionat în judeţele:
Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş,
Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu.
Are două subredacţii: Antena Sibiului (95,4 MHz) şi Radio Sighet (1404 kHz).
Pentru că radioul este cel mai rapid mediu de informare a oamenilor
din regiune, ascultătorii aleg întotdeauna Radio Cluj.
stand A2
stand A55
90
SCHAUER AGR RO S.R.L.
Timişoara - România
Str. Augustin Pacha Nr.1, Ap. 15, Jud. Timiş, RO-300055
Mobil: +40-731-923 333
E-mail: of ce@schauer.co.at
www.schauer.co.at
Schauer are soluţii la problemele speciale ale dumneavoastră
privitoare la bovine, suine şi cabaline - Schauer are răspunsul potrivit
pentru adăposturi. Fiind cel mai mare producător austriac, Schauer
oferă o gamă largă de soluţii, care răspund cerinţelor speciale
operaţiunilor dumneavoastră în cel mai mic detaliu. Faceţi economie
de timp şi scăpaţi de probleme - achiziţionaţi sistemul Schauer
potrivit pentru dumneavoastră. Proiectarea individuală şi fabricarea
în conformitate cu standarde înalte de calitate vă asigură că investiţia
va funcționa mulţi ani spre satisfacţia dumneavoastră.
Produse: Adăposturi pentru bovine - sisteme de evacuare a
dejecţiilor; Sisteme controlate electronic pentru furajarea suinelor;
Furajare lichidă; Furajare uscată; Seturi de mixare.
SAMSOM AGRO A/S
Viborg – Denmark
Vestermarksvej 25, DK-8800
Tel: +45 87 50 93 00
Fax: +45 87 50 93 01
E-mail: samson@samson-agro.com
www.samson-agro.com
SAMSON AGRO A/S is the leading manufacturer in Northern
Europe of slurry tankers, incorporators, distributing booms,
spreaders slurry pumps and mixers for professional contractors.
SAMSON AGRO A/S ist der erste Produzent in Nordeuropa
von Güllewagen, einarbeitungsgeräte, Schleppschlauchverteiler,
Stalldungstreuer, Güllepumpen, und Mixer für professionelle
Lohnunternehmen und grosse landwirdschafliche Betriebe.
stand A40
stand E27
91
SANO – FURJARE MODERNĂ S.R.L.
Arad – România
Str. Toamnei, Nr. 15,
Jud. Arad, RO-310346
Tel.: + 40-257-228 024; + 40-728-186-868
Fax: + 40-257-228 025
E-mail: info@sano-online.ro
www.sano-online.ro
S.C. Sano – Furajare modernă S.R.L. este o companie de origine
germană, cel mai mare şi mai modern producător de premixuri şi
înlocuitori de lapte, lider pe piaţa esteuropeană. Compania produce
şi comercializează premixuri, înlocuitori de lapte şi produse auxiliare
pentru furajarea bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi păsărilor.
Produsele sunt obţinute după standardele din industria alimentară
şi sunt analizate în laboratoare acreditate. Sano a creat pentru
ferma dumneavoastră şi concepte de furajare ce au ca rol creşterea
productivităţii, îmbunătăţirea calităţii produselor, îmbunătăţirea
stării de sănătate a animalelor, stimularea fertilităţii. De aceea
flozofa companiei Sano este: „Furajarea sănătoasă şi proftabilă a
animalelor!”.
SCHULZ SYSTEMTECHNIK GmbH
Visbek - Germany
Schneiderkruger Str. 12, 49429 Visbek
Tel: +49 (0) 4445-8970
Fax: +49 (0) 4445-7122
E-mail: info@schulz.st
www.schulz.st
Complete housing, feeding and climate systems for pig and poultry
production: modern housing facilities for sows, fnishers and rearing.
Ef cient feeding systems – wet or dry for all feeding methods.
For poultry we ofer various types of foor feeding, nests and egg
handling systems for layers and breeders. For all animals: watering,
heating and cooling, animal weighing, lighting, automation and
alarms, silos, safe and energy-ef cient ventilation systems. And we
ofer more: experienced consultants, careful planning and installation
as well as dependable service.
Our associate in Romania: Ciprian Gheorghe, Jud. Braşov,
Tel./Fax: +40-268-415 137.
stand A29
stand A20
92
SCHWANINGER  MARTIN        
   
Petnau - Austria
Birkenweg 7, A-6408
Tel: +43-5238 86226
Mobil: +43-664-240 33 44
Fax: +43-5238-86227
E-mail: martin@martin-schwaninger.net
Contacte în limba română: Toma Victor, reprezentant pentru România
Mobil RO: +40-722-468 739,
Mobil AUT: +43-650-283 93 66
E-mail: vitomar2001@hotmail.com
  
 Export taurine de reproducție.
SEMTEST-BVN S.A.
Sângeorgiu de Mureş – România
Str. Tofalău Nr. 677, Jud. Mureş, RO-547530
Tel: +40-265-318 913; +40-265-318 758
Fax: +40-265-319 003
E-mail: of ce@semtest-bvn.ro
www.semtest-bvn.ro
Activitatea principală o reprezintă creșterea și testarea
reproducătorilor, producerea și difuzarea de material seminal de mare
valoare genetică.
SEMTEST S.A. CRIOVA
Craiova – România
Str. Prelungirea Bechetului km. 8,2 , Jud. Dolj, RO-207365
Tel: +40-251-370 044
Fax: +40-251-370 066
E-mail: semtest77@yahoo.com
S.C. SEMTEST CRIOVA S.A. produce și comercializează material
seminal congelat de înaltă valoare genetică de la cei mai performanți
tauri din lume din rasele Holstein , Brună , Fleckvieh, Pinzgauer
și din rasele de carne Charolais, Limousin, Belgian White Blue,
Piemontese, Aberdeen Angus, Blonde D’Aquitaine pentru încrucișări
F1 cu rasele locale pentru obținerea de produși cu caracteristici
privind sporul de creștere rapid și cu o calitate a carcasei și a cărnii
net superioare raselor locale. Materialul seminal se comercializează
ambalat în paiete tip Cassou de 0.25 ml și corespunde normelor
europene. Unitatea este autorizată U.E. cu nr. RO 730770235.
stand E47
stand A21
stand A30
93
STALL INVEST S.R.L.
Carei - România
Str. Grigore Ureche Nr. 10/A,
Jud. Satu Mare, RO-445100
Tel/Fax: +40-261-866 821
Mobil: +40-728-076 681; +40-728-947 283
E-mail: stallinvest@yahoo.com
www.stallinvest.ro
STALL INVEST S.R.L. importator și distribuitor specializat în
comercializarea echipamentelor zootehnice vă oferă:
Soluții complete de furajare, adăpare și ventilație pentru suine –
bovine – ovine – caprine – cabaline – păsări:
Hale modulare prefabricate; Silozuri metalice și din fbră de sticlă
de diferite capacități, cântare, snecuri, micro FNC; Boxe comune,
gestație, fatare, tineret, îngrășare, linii spiralate sau lanț cu noduri,
alimentatoare automate, suzete, dozatoare de medicamente; Sisteme
de Ventilație Computerizate Automate, Clape de admisie, Sisteme
de răcire, Panouri, vaporizatoare, Incălzire – Aeroterme, Paturi calde
electrice, Becuri cu infrarosu; Laborator de însămânțare artifcială
(aparate testare gestație, microscoape, catetere, diluanți, instrumentar
veterinar, crotalii, mănuși control, termobox; Sisteme de creștere
păsări la sol și în cuști, Cuibare automate și manulale, Incubatoare;
Săli de muls, Agregate de muls, Tancuri răcire a laptelui, Cușete
individuale, Racloare; Plase antivânt, Adapatoare, Accesorii pentru
igiena ugerului, soluții pentru dezinfecție, ecornator, mucarnite, inele
nazale, găleți supt pentru vitei, Garduri electrice.
stand B18/E55
94
STOAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE
AND TEACHER EDUCATION
Dronten – Olanda
Agripark Oost 2, 8251 KH
Tel: +31 321 386 123
Tel : +31 321 313 500
E-mail: info@stoashogeschool.nl
www.stoashogeschool.nl
Stoas University for Applied Science and teacher Education
este singura Universitate de Agricultură din Olanda pentru
profesori, traineri și specialiști din domeniul educației și științei
managementului în agricultură, dezvoltare rurală și natură.
Programul este bazat pe competențe și orientat spre obținerea de
rezultate. Competențele sunt defnite în strânsă legătură cu vocațiile.
Studenții Stoas învață în strânsă legătură cu natura și mediul
înconjurător. În cadrul Stoas studenții nu acumulează doar informații
teoretice, și modalitatea de a îi învăța pe alții, la rândul lor, ei aplică în
practică teoriile învățate.
Stoas oferă cursuri internațional specializate cu durata de un an
“Education and Knowledge Management”. Vizitați site-ul Stoas:
www.stoashogeschool.nl
SUPER FARM LAND S.R.L.
Cluj-Napoca - România
Str. Răşinari Nr. 4, Bl. A1, Ap. 39 , Jud. Cluj
Tel/Fax: +40-264-553 541
Mobil: +40-755-125 156
E-mail: vanzari@superfarmland.ro
www.superfarmland.ro
Importator echipamente pentru zootehnie.
Animal breeding equipment.
stand A45
stand A64
95
TADIS AGRO S.R.L.
București – România
Str. Hristo Botev Nr. 28, Sect.3, RO-030237
Tel: +40-21-312 75 43
Fax:+40-21-312 75 42
E-mail: of ce@tadis.ro
Cu o experiență solidă în sectorul agricol de pe piața din România,
TADIS AGRO vă oferă o gamă completă de echipamente agricole,
de la producători – lideri în domeniu, echipamente din cele mai
noi generații, caracterizate prin robustețe, polivalență, performanță
și productivitate – toate în sprijinul agriculturii de mâine. Optând
pentru echipamentele noastre – investiți în siguranța unor mărci de
renume, în valori reale.
TADIS Agro este importator și distribuitor autorizat al brandurilor:
CASE, MANIP, GREGOIRE BESSON, KRONE, VADERSTAD,
SULKY, MONOSEM, JOSKIN, STORTI, GILIBERT, RELIGIEUX
FRERES, BLANCHARD, HAWE, GERINGHOFF.
Echipa de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă oferi consiliere
atât în alegerea echipamentelor, cât și a soluțiilor fnanciare adaptate
nevoilor Dumneavoastră.
Echipele de service TADIS AGRO vin în sprijinul clienților pentru
a asigura o funcționare optimă a echipamentelor – garanție a unei
colaborări pe termen lung.
With a solid experience in the agricultural sector of the Romanian
market, TADIS AGRO ofers a full range of agricultural machineries
and equipments, from manufacturers - leaders in the feld. Te
equipments provided by our company, the newest generations, are
characterized by robustness, performance and productivity - all
of them designed for tomorrow’s agriculture. By choosing our
equipments you are investing in the warranty of the well known
brands and in real values.
TADIS AGRO is an authorized importer and distributor of
the following brands: CASE, MANIP, GREGOIRE BESSON,
KRONE, VADERSTAD, SULKY, MONOSEM, JOSKIN, STORTI,
GILIBERT, RELIGIEUX FRERES, BLANCHARD, HAWE,
GERINGHOFF.
Our team of specialists is at your disposal to advice you, both in the
choice of equipments and fnding the best fnancial solutions tailored
to your needs.
Te TADIS AGRO service specialist’s team ofer support to
customers by ensuring an optimal functioning of the agricultural
equipments - guarantee of a long-term cooperation.
stand E 16
96
TOTAL DAIRY MANAGEMENT S.R.L.
Cluj Napoca - Romania
Calea Turzii Nr. 199
Via Dello Strone 8/B 25020 SAN PAOLO (BS) – Italy
Tel: +40-364-116 407
Mobil: +40-727-881 205, +40-747-758 790
Fax: +40-364-116 408
www.tdm.it
TOTAL DAIRY MANAGEMENT SRL este o frmă italiană care
are în spate douăzeci de ani de experiență în care a crescut rapid,
reușind să se impună pe piață ca punct de referință pentru mulgerea
și gestiunea fermelor de lapte.
TDM oferă diverse tipologii de instalații de muls, fe pentru: bovine,
bubaline și ovi-caprine, realizate fe din oțel zincat fe din inox.
Introducerea sistemelor informatice de la S.A.E. Aflkim în sălile de
muls și diversele servicii pe care TDM le-a dezvoltat în timp permit
fermierilor să-și îmbunătățească producția, devenind un instrument
esențial pentru a aduna importante informații referitoare la efectivul
de animale.
Total Dairy Management înseamnă gestiunea totală în gestionarea
laptelui, frma pune la dispoziția fermierului o echipă de experți
califcați și specializați (printre care veterinari și nutriționiști) și
garantează o asistență tehnică a sălilor de muls și tancurilor de răcire
la cel mai înalt nivel.
TOTAL DAIRY MANAGEMENT SRL is an Italian frm with 20
years experience. During this period of time the company has grown
rapidly and has succeeded in gaining an outstanding position in the
market of milking systems and milk farm management systems.
TDM is able to ofer diferent types of milking parlours for cows,
bufalos, sheep and goats. Te parlours are made of stainless steel or
galvanized steel.
Te introduction of S.A.E. Afkim management systems in the
milking parlours and the comprehensive service assistance ofered by
TDM allow farmers to improve the productivity of their farms and to
obtain relevant and objective information on the state of health and
the growth of their herds.
Our philosophy is all in the company name: Total Dairy
Management. It means that we plan the total management of animal
dairy farms thanks to a team of highly qualifed and specialized
experts (such as veterinarians and nutritionists) and that we
guarantee ef cient and rapid technical assistance for all our projects:
from the “simple” milking parlour with cooling milk system included
to the larger and much more complex turn-key breeding centers.
stand A57
97
TEHNODIESEL S.R.L.
Dudeştii Noi - România
Ruta Timişoara - Sânnicolau M. - Cenad DN 6,
Km 10, Jud. Timiş, RO-307041
Tel/Fax: +40-256-378 003
E-mail: info@tehnodiesel.com
Unic importator: Weidemann, JF-Stoll, Kirchner, Köppl, Reform,
Müthing.
Dealer autorizat: Massey Ferguson, Merlo, Vogel&Noot, Brantner.
Esenţiale pentru clienţi sunt asigurarea pieselor de schimb, service-ul
de specialitate, consultanţă în alegera utilajelor cât şi suport în ceea ce
priveşte subvenţiile şi fnanţările.
Pentru a asigura promptitudinea operaţiunilor de service de
specialitate, echipele mobile dotate cu microbuze de service sunt în
permanenţă pe teren, find sprijinite suplimentar de diferite frme
partenere.
TORNUM DRYER S.R.L.
București – România
Str. Piscu Răchitei Nr. 11, Et. 3, Ap. 3, Sect. 3, RO-031884
Mobil: +40-728-867 686; +40-727-837 937
Fax: +40-31-817 44 92
E-mail: info@tornum.ro; viorel@tornum.ro;
ciprian@tornum.ro
www.tornum.se
Tornum Dryer S.R.L. este subsidiarul pe piața românească al Tornum
AB Suedia. Tornum AB este specializată în sisteme pentru stocarea și
gestionarea cerealelor remarcându-se prin câteva echipamente marcă
înregistrată precum sistemul de golire a silozurilor „Kannalsystem”
sistemul „Delta Keops” de eliminare a riscurilor de înfundare a gurii
de golire centrală a silozurilor și nu în ultimul rând uscătoarele de
cereale cu fux continuu și recuperare de energie de până la 30%. Vă
invităm să vizitați standul nostru.
stand E28
stand B10
98
TEHNOFAVORIT S.A.
Bonţida - România
Str. Principală Nr. 273, Jud. Cluj, RO-407105
Tel: +40-264-262 280
Fax: +40-264-262 285
E-mail: desfacere@tehnofavorit.ro
www.tehnofavorit.ro
S.C. TEHNOFAVORIT S.A. Bonţida produce şi comercializează :
- F.N.C.-uri şi Micro F.N.C.-uri, bucătării furajere de la 500 la 10000
kg/h produs fnit - sisteme complet automatizate, care realizează
măcinarea, cântărirea, dozarea, amestecarea şi depozitarea comandate
de calculator, realizate în colaborare cu frma HIMEL – lider pe piaţa
Germaniei şi Europei;
- Silozuri şi uscătoare de cereale de diferite capacităţi şi dimensiuni;
- Maşini şi echipamente de erbicidat, purtate sau tractate cu capacităţi
de la 70 la 2.500 l şi rampe de pulverizare de la 8 la 24 m realizate în
colaborare cu frme de renume din vest;
- Maşini de stropit în vii şi livezi, de la 300 la 1.500 l, purtate,
semipurate sau tractate, realizate în colaborare cu aceleaşi prestigioase
frme;
- Cositori multidisc şi greble de adunat, de răvăşit, produse de sau sub
licenţă KUHN – Franţa, liderul mondial în domeniu;
- Prese de balotat pentru baloţi cilindrici sau paralelipipedici, maşini
de înfoliat sau maşini combinate/înfoliat import Italia;
- Remorci tehnologice autoamestecătoare pentru furajare în grajd
cu autoîncărcare de la 5,5 la 20 m.c., produse de frmele HIMEL-
Germania sau ALIECO - Italia;
- Remorci tehnologice pentru transportul şi transvazarea furajelor
concentrate de 6-20 m.c, import Italia.;
- Remorci tehnologice pentru transportul produselor agricole,
produse de MENGELE şi ANNABURGER, Germania;
- Mori cu ciocane de uz gaspodăresc TEHNOFAVORIT şi HIMEL;
- Amestecătoare de furaje sau utilaje compacte de măcinat şi
omogenizat;
- Tocători de paie, fân, alte materiale fbroase şi resturi lemnoase
provenite din tăiere din vii şi livezi sau din alte activităţi ale
municipalităţilor, produse proprii sau import vest;
- Transportoare melcate şi transportoare pneumatice HIMEL;
stand E7
99
HIGH REAL SERVICE S.R.L.
TOP GHID ALIMENTAR
Bucureşti - România
Str. Ştirbei Vodă Nr. 76, Ap. 6,
Sect. 1, RO-010117
Tel/Fax: +40-21-310 24 55;
+40-21-313 39 29; +40-21-313 39 30
Mobil: +40-744-346 241; +40-723-283 786
E-mail: of ce@topghidalimentar.ro
www.topghidalimentar.ro
Editor / distribuitor al publicaţiei “TOP GHID ALIMENTAR”
cuprinzând frme cu activitate în domeniul AGRO-ALIMENTAR:
Producători, importatori - exportatori, distribuitori;
Produse, materii prime, servicii;
Utilaje, ambalaje şi accesorii;
Agricultură (produse, maşini şi utilaje, servicii);
Controlul calităţii; aparatură şi servicii de laborator;
Igienă / protecţie.
Un simplu fax sau e-mail conţinând date de identifcare ale societăţii
Dvs., adresa poştală
Completă, nr. de telefon, obiectul de activitate şi persoana de
contact şi veţi primi prin poştă (GRTUIT), catalogul “TOP GHID
ALIMENTAR” disponibil şi pe
internet la www.topghidalimentar.ro.
TRIMAX CDC S.R.L.
Atel - România
Str. Principală Nr. 498 B,
Jud. Sibiu RO-557020
Tel./Fax: +40-269-515 614
E-mail: of ce@trimax.ro
www.trimax.ro
stand A1
stand E63
100
TRKTORPOOL
c/o Landwirtschafsverlag GmbH
Muenster - Germany
Huelsebrockstr. 2, 48165 Muenster
Tel: +49-2501-801 297
Fax: +49-2501-801 348
E-mail: service@traktorpool.ro
www.traktorpool.ro
În Europa, la cea mai bine cotată bursă de pe internet în domeniul
maşinilor agricole, nivelul cel mai ridicat de solicitare îl au utilajele
agricole, uneltele şi piesele de schimb.
Cei interesaţi pot să caute oferte la categoria utilajelor, care cuprinde
peste 60.000 de anunţuri, sau să îşi depună în condiţii avantajoase
propriile anunţuri. Cu peste 800.000 de vizitatori pe lună, www.
traktorpool.ro este cea mai importantă piaţă pentru comercianţi şi
privaţi.
Europe´s biggest Internet-Exchange for used agricultural machinery
ofers a huge range of agricultural machines, implements and spare
parts.
Te interested parties can search in a current inventory of more than
60.000 ofers or place their own advert at favourable conditions.
Atracting more than 800.000 international visitors every month
www.traktorpool.ro is the prime marketplace for dealers as well as
private vendors.
UNICHIM S.R.L.
Unirea – România
Str. Traian Nr. 298, Jud. Alba, Cod 517785
Fax: +40 258 876 445
Mobil: +40 722 667 163
E-mail: bicumarius@unilact.ro
www.unilact.ro
De 10 ani procesăm laptele din zona ecologică a Subcarpaţilor
Apuseni. Din această zonă, depărtată de poluarea oraşelor şi din
ferma proprie din judeţul Alba se nasc zilnic brânzeturile UNILACT:
telemea, caşcaval, brânză de burduf, mozzarella, în diverse
sortimente.
stand A24
stand A65
101
VALDO INVEST S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 48, Sect. 5, RO-050183
Tel: +40-21-313 02 04; +40-21-313 02 05
Fax: +40-21-313 02 06
E-mail: of ce@valdo-invest.ro
www.valdo-invest.ro
Utilaje şi echipamente pentru industria alimentară.
VALTEC TRCTOARE TRNSILVANIA S.R.L.
Cluj Napoca - România
Str. Viilor Nr. 54, Jud. Cluj, RO-400337
Tel./Fax: +40-264-431 591
E-mail: contact@valtra.ro, comercial@valtra.ro
www.valtra.ro
S.C. VALTEC TRCTOARE TRNSILVANIA S.R.L.- este unic
importator şi distribuitor în România al următoarelor mărci de
prestigiu: VALTR – tractoare, AGROLUX - pluguri, SAMPO
ROSENLEW - combine de recoltat, KONGSKILDE - utilaje pentru
prelucrarea solului.
S.C. VALTEC TRCTOARE TRNSILVANIA S.R.L- is the sole
importer and distributor in Romania of the following prestigious
brands : VALTR- tractors, AGROLUX- ploughs, SAMPO
ROSENLEW - combine harvester, KONGSKILDE- soil processing
equipment.
VITFOSS ROMÂNIA S.R.L.
Buzău – România
Șoseaua Brăilei; Km 7,
Jud. Buzău; RO – 120118
Tel./Fax: + 40-238 712 304
E-mail: mba@vitfoss.ro
www.vitfoss.com
Companie daneză, lider European în producția și comercializarea de
premixuri, aditivi și suplimente pentru producția de furaje.
stand A51
stand E23
stand A26
102
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA
Cluj-Napoca - România
Calea Mănăştur Nr. 3-5, Jud. Cluj, RO-400372
Tel: + 40-264-596 384
Fax: + 40-264-593 792
E-mail: contact@usamvcluj.ro
www.usamvcluj.ro
Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur, fondat în anul
1869, actualmente Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca, a parcurs un drum presărat cu realizari
semnifcative sau mai puţin semnifcative, dar care datorită celor
care au slujit-o de-a lungul timpului, prin dăruirea lor, de la origini si
până în zilele noastre, au izbutit să lase moştenire cel mai de preţ dar,
întruchipat prin această şcoală: CUNOAŞTEREA.
Citadelă a învăţământului agronomic transilvan, universitatea şi-a
adus în cei 140 de ani de funcţionare, o remarcabilă şi recunoscută
contribuţie la formarea de specialişti, dezvoltarea ştiinţei şi practicii
agricole naţionale şi universale.
La ora actuală, în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Cluj-Napoca studiază peste 7000 de studenţi la cursuri de lungă durată,
inclusiv la ID şi FR, peste 300 de studenţi la master şi aproximativ 500 de
doctoranzi cu şi fără frecvenţă. Comunitatea academică este formată din
250 cadre didactice de înaltă ţinută profesională.
Studenţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Cluj-Napoca benefciază de o gamă largă de facilităţi în domeniile
social, cultural-artistic, sportiv. Universitatea noastră dispune de
patru cămine studenţeşti cu o capacitate de peste 1.200 de locuri
de cazare şi un restaurant care asigură masa pentru 1.500 de
studenţi, sală şi terenuri de sport, club studenţesc. Universitatea
este structurată în patru facultăţi în cadrul cărora funcţionează 19
specializări de lungă de durată:
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ, cu specializările: Agricultură,
Montanologie, Ştiinţele solului, Tehnologia prelucrării produselor
agricole, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Ingineria şi
protecţia mediului în agricultură (învăţământ de licenţă, 4 ani, zi),
Biologie (3 ani).
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ, specializări: Horticultura,
Peisagistică, Silvicultură, Inginerie economică în agricultură, Inginerie
şi management în alimentaţie publică şi agroturism, Măsurători terestre
şi cadastru (invătământ de licenţă, durata studiilor 4 ani,zi).
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII,
specializări: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Biotehnologii agricole,
Biotehnologii în industria alimentară (învăţământ de licenţă, 4 ani).
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ, cu specializări:
Medicină veterinară (învăţământ de licenţă, 6 ani/zi), Biotehnologii
în medicină veterinară (învăţământ de licenţă, 4 ani/zi).
USAMV Cluj-Napoca dezvoltă cooperări naţionale (Consorţiul
Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Uniunea
Universităţilor Clujene) şi internaţionale (39 de parteneri) pe linie
de învăţământ şi cercetare ştiinţifcă.
stand A7
103
USAMV Cluj-Napoca este membră în Asociaţia Universităţilor
Europene, a fost evaluată în sistemul de valori ale U.E., find
considerată o universitate de succes.
Cluj-Mănăştur Institute for Agronomic Education, founded in 1869,
presently the University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine of Cluj-Napoca, has taken a path doted about with
signifcant and less signifcant achievements, but which, owing to
those that have served it along these years, through their dedication,
from the origins to our days, have succeeded to bequeath us the most
valuable of gifs, embodied in this school, that is, KNOWLEDGE.
A citadel of the Transylvanian agronomic education, the university
has brought in its 140 of activity a remarkable and recognized
contribution to the training of specialists, to the development of
national and universal agricultural science and practice.
Nowadays, the University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine is training more than 7000 students in long-cycle higher
education, including distance learning and part time education, over
300 master students and approximately 500 PhD full-time and part-
time students. Te academic community is formed of 250 teachers of
a high professional standing.
Te students of the University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine Cluj-Napoca beneft from a large range of
facilities in the social, cultural-artistic and sport domains. Our
University owns four students residences with over 1.200 places of
accommodation and a restaurant which provides meals for 1.500
students, a sport hall, playing grounds and a student club.
Te University is structured in four faculties within which there are
19 long-cycle majors/specializations functioning.
THE FACULTY OF AGRICULTURE, with the following majors/
specializations: Agriculture, Mountain Sciences, Soil Sciences,
Technology of Agri-food Processing, Control and Expertise of Food
Products, Engineering and Protection of Environment
Agriculture (bachelor/frst degree, duration of studies 4 years, full-
time), Biology (3 years).
THE FACULTY OF HORTICULTURE, majors/specializations:
Horticulture, Landscape Science, Forestry, Economic Engineering in
Agriculture, Engineering and management in food product and agro-
tourism, Land Measurements and Survey (bachelor/frst degree,
duration of studies 4 years, full-time).
THE FACULTY OF ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY,
majors/specializations: Animal Husbandry, Fish Farming and Aquaculture,
Agricultural Biotechnology, Food Industry Biotechnology (bachelor/frst
degree, duration of studies 4 years, full-time).
THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, majors/
specializations: Veterinary Medicine ((bachelor/frst degree, duration
of studies 6 years, full-time), Biotechnology in Veterinary Medicine
((bachelor/frst degree, duration of studies 4 years, full-time).
U.S.A.M.V.Cluj-Napoca develops national cooperation (Te
Consortium of the Universities of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine) and International Universities (39 partners)
for education and scientifc research.
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca is a member of the European Universities
Association EUA, and it has been evaluated according to the E.U.
value system, being considered as a university of success.
104
VOLÁNPACK Zrt
Budapest - Hungary
Kozma u. 4, H-1108
Tel.: +(36-1) 431-6200
Fax: +(36-1) 431-6260
E-mail: volanpack@volanpack.hu
VOLÁNPACK Zrt. 40 éve biztosítja prof szintű szállítói csomagolási
rendszerek tervezését, gyártását az autóipar, az elektronikai ipar és a
gépipar vevői számára.
VOLÁNPACK S.A. de 40 de ani asigură la un înalt nivel profesional
proiectarea şi fabricarea sistemelor de ambalaj pentru transport
utilizate în industria auto, industria electronică, industria mașini
unelte.
WIESER CONSULT S.R.L.
Bucureşti - România
Str. Frumoasă Nr. 56, Ap.4,
Sect. 1, RO-010988
Tel: +40-31-102 56 57
Tel/Fax: +40-21-310 99 13
E-mail: of ce@wieserconsult.ro
www.wieserconsult.ro
CONSULTANŢA ÎNSEAMNĂ FLEXIBILITATE ŞI ADAPTABILITATE
WIESER CONSULT ROMÂNIA asigură servicii de consultanţă
integrată pentru programele de fnanţare active pentru România după
aderare la Uniunea Europeană.
Cu scopul de a oferi servicii de consultanţă cât mai complete,
WIESER CONSULT se afă într-un permanent proces de extindere
a sferei de competente, implicând astfel experţi din cele mai variate
domenii.
Serviciile oferite benefciarilor constau în soluţii comprehensive
de consultanţă şi management de proiect pe întreaga perioadă de
derulare a investiţiei.
Serviciile de consultanţă oferite acopeă următoarele arii de expertiză:
Agricultură şi dezvoltare rurală; Industrie alimentară; Silvicultură şi
industrializarea lemnului; Energie regenerabilă şi mediu; Turism
stand B11
stand A40
105
WEDA - DAMMANN & WESTERKMP GmbH
Luten - Germany
Am Bahnhof 10, 49424 Luten
Tel: +49-4441-8705-0
Fax: +49-4441-5500
E-mail: info@weda.de
www.weda.de
Liquid Feeding
Dry Feeding
House Equipment
Environmental Control Technology
Liquid Manure Treatment
For pigs.
ZAR
Zentrale Arbeitsgemeinschaf
österreichischer Rinderzüchter
Vienna - Austria
Dresdner Strasse 89/19, A-1200 Vienna
Tel: +43-1-334 17 21
E-mail: info@zar.at
www.zar.at
ZAR este asociaţia generală a crescătorilor de taurine din Austria.
Calităţile ce disting taurinele din Austria sunt: productivitatea
ridicată, sănătatea, vitalitatea, adaptibilitatea şi rezistenţa la boli.
Certifcatele de origine eliberate de asociaţiile de crescători atestate
garantează calitatea efectivelor austriece, liniile genetice şi potenţialul
de producţie. Fermele de reproducţie din Austria respectă cele mai
înalte standarde veterinare.
Te Central Federation of Austrian Catle Breeders is the head
organisation for all Austrian catle breeds. High productivity, health
and vitality, outstanding adaptability and resistance to disease
distinguish Austrian breeding catle. Breeding certifcates issued by
recognized breeding organizations guarantee the quality of Austrian
lifestock, their blood lines and production capacity. Pure-breed animals
from Austria are raised on farms of highest veterinary standards.
stand A5
stand A40
106
ZETOR TRCTOR S.R.L.
Nădlac - România
Str. Cartierul Nou, Nr.19,
Jud. Arad, RO-315500
Tel: +40-357-440 500
Mobil: +40-728-024 925
Fax: +40-357-440 501
E-mail: of ce@zetor.ro
www.zetor.ro
S.C. ZETOR TRCTOR S.R.L. este importatorul exclusiv al
tractoarelor agricole marca ZETOR fabricate în Cehia. Tractoarele
agricole comercializate benefciază de o garanție de 2 ani sau 1800
ore de funcționare. Un mare avantaj îl reprezintă costurile mici
de exploatare. Pentru tractoarele vândute piesele de schimb sunt
asigurate pe o perioadă de 10 ani. În afară de tractoare agricole,
societatea vă pune la dispoziție o gamă largă de utilaje agricole cum
ar f: pluguri, grape cu discuri, combinatoare, scarifcatoare, tăvălugi,
semănători pentru păioase și pentru plante prășitoare, mașini pentru
erbicidat, remorci. Deasemenea vă oferă și echipamente pentru
tractoare cum ar f: încărcătoarele frontale, echipamentele pentru
pădure și retroexcavatoarele.
ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT
Beriain-Navarra - Spania
Poligono Industrial Morea Norte, 19
Beriain-Navarra, 31191
Tel: +34-948-368 301
Mobil: +40-722-402 559
Fax: +34-948-368 363; +40-21-460 82 23
E-mail: zucami@zucami.es, m.safoiu@zucami.es
www.zucami.es
Infinţată în 1984, Zucami Spania are ca obiect de activitate
producerea de baterii standard european pentru creşterea intensivă a
găinilor ouătoare, tineretului de înlocuire şi a puilor broiler.
Zucami Spania oferă la cerere soluţii complete de creştere, respectiv
eliminare dejecţii, sistem de uscare a dejecţiei, colectare ouă
automată, microclimat, iluminat.
stand E38
stand A13
107 107
WOLF SYSTEMBAU GmbH
Austria
Fischerbühel 1 4644 Scharnstein
Tel.: +43-7615-300-103
Fax: +43-7615-300-5103
gabriele.buchegger@wolfsystem.at
ZSANNA - MANNA Bt
Érd, 2030, Hungary
Felsö út 140
Tel.: 0036 70 426 29 24
www.zsanna-manna.hu
stand B17
stand A40
108
PRODUCĂTORI DE PRODUSE
TRDIȚIONALE PARTICIPANȚI LA
AGRRIA 2009
S.C. SONIMPEX  S.R.L.
Topoloveni, jud. Arges
Producător: magiun
Diana Stanciulov; Mobil: +40-722-705 950
S.C. LORIALBA PREST S.R.L.
Brad, jud. Alba
Producător: produse din carne
Alba Ion; Mobil: Mobil: +40-752-269 345
Asociatia crescatorilor de ovine si ecvine Bran si Asociatia
crescatorilor de taurine Brasov
Bran,jud. Brasov
Producător: produse lactate
Gontea Petru; Mobil: +40-744-432 718
S.C.  SICILIANA S.R.L.
Simleul Silvaniei, Jud. Salaj
Producător: produse din carne
Cordis Ileana; Mobil: +40-745-366 474
P.F. OPINCARU
Sebes, jud. Alba
Producător: turta dulce
Opincaru Lucian; Mobil: +40-751-129 354
S.C.  DELIFRUCT PROD. S.R.L.
Oradea, jud. Bihor
Producător: bauturi alcoolice
Sabau Ilie; Mobil: +40-728-971 983
S.C.  TOTO  S.R.L.
Lapusel, jud. Maramures
Producător: produse din carne
Tataran Ioan; Mobil: +40-722-613 194
109
PRODUCĂTORI DE PRODUSE
TRDIȚIONALE PARTICIPANȚI LA
AGRRIA 2009
S.C.  THEREZIA PRODCOM S.R.L.
Panet, jud. Mures
Producător: produse lactate
Cserge Atila: Mobil: +40-744-481 507
S.C.   BODIA AGROLACT S.R.L.
Bodia, jud. Salaj
Producător: produse lactate
Angela Bujor; Mobil: +40-724-037 977
P.F.  CIOCAN GHEORGHE
Bixad, jud. Satu-Mare
Producător: bauturi alcoolice
Ciocan Gheorghe; Mobil: +40-744-547 580
S.C. PRO  MIHAI EMINESCU TRUST S.R.L
Sibiu, jud. Sibiu
Producător: suc de mere ecologic
Sancu Stefan; Mobil: +40-746-242 100
S.C. TRNS -SERV S.R.L
Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Producător: produse din carne
Csoka Lajos; Mobil: +40-744-794 740
S.C.  ZACOM  S.R.L.
Darabani, jud. Botosani
Producător: produse din carne
Condriuc Catalin; Mobil: +40-745-259 528
Asociatia patronala a producatorilor de palinca naturala din
judetul Salaj
Zalau, jud. Salaj
Producător: bauturi alcoolice
Ardelean Grigore; Mobil: +40-746-041 845
110
PRODUCĂTORI DE PRODUSE
TRDIȚIONALE PARTICIPANȚI LA
AGRRIA 2009
S.C.  NBM  S.A.
Fagaras, jud. Brasov
Producător: produse din carne
Lazureanu Mariana; Mobil: +40-720-100 707
S.C. STUPINA BIRIS  S.R.L.
Blaj, jud. Alba
Producător:miere
Biris Tiberiu; Mobil: +40-745-757 116
S.C.  TREMONT DOBRE SI FIII  S.R.L.
Baicoi, jud. Prahova
Producător: miere
Dobre Traian; Mobil: +40-744-588 939
S.C.  ECOLAND  S.R.L.
Salard, jud. Bihor
Producător: paste ecologice
Nagy Lajos; Mobil: +40-745-590 455
S.C.  MIRDATOD  S.R.L.
Ibanesti, jud. Mures
Producător: produse lactate
Mircea Todoran; Mobil: +40-744-573 637
S.C.  PALMAR  VALI  S.R.L.
Pecica, jud. Arad
Producător: produse de panifcatie
Petran Marilena; Mobil: +40-745-855 633
S.C.  DORIS  S.R.L.
Pecica, jud. Arad
Producător: produse de panifcatie
Petran Marilena; Mobil: +40-745-855 633
Bio ROMANIA
Asociatia Operatorilor din Agricultura
Ecologica din Romania
Bucuresti - România
Bdul Marasti nr. 59,
Cod postal 011464, Sector 1,
USAMV - Complex Calypso
Tel: +40 37 4006994
Fax: +40 31 8174072
Mobil: +40 727 182287
e-mail: of ce@bio-romania.org
Web: www.bio-romania.org
Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologica - “BIO
România” este o persoană juridică română de drept privat, fără
scop lucrativ, neguvernamentală şi apolitică, independentă este
constituita in septembrie 2008 în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000.
Scopul pentru care a fost constituita Asociaţia este promovarea
excelenţei în domeniul agriculturii ecologice în vederea creşterii
competitivităţii în acest domeniu şi a dezvoltării durabile
a mediului rural, precum şi armonizarea, reprezentarea şi
apărarea intereselor operatorilor din agricultura ecologică, atât
la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.


MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, cod potal 020921, oficiul potal 37
Telefon: 004-021-307-24-00
www.madr.ro, link agricultura ecologic
România dispune de un mare potenial natural i uman pentru practicarea
agriculturii ecologice. Acest sistem de agricultur este o soluie viabil, care rezolv
impactul negativ al agriculturii asupra mediului i a calitii produselor. În mod simplu,
agricultura ecologic este un sistem agricol menit s furnizeze consumatorului, alimente
proaspete, gustoase i autentice i care în acelai timp respect ciclul natural de via al
sistemelor. Agricultura ecologic constituie i un mijloc de revitalizare a spaiului rural.

Autoritatea responsabil pentru sectorul de agricultur ecologic este Ministerul
Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale prin Compartimentul de agricultur
ecologic.

În conformitate cu legislaia comunitar i naionala autoritatea responsabil are
urmtoarele responsabiliti:

-Elaboreaz politici, strategii i planuri de aciune în domeniu;
-Iniiaz proiecte de acte normative naionale privind agricultura ecologic;
-Înregistreaz, în fiecare an, solicitrile de înscriere a operatorilor, persoane fizice i/sau
juridice, care produc, prepar, depoziteaz, comercializeaz sau import sau export
produse agroalimentare ecologice;
-Elaboreaz în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologic;
-Aprob in fiecare an organismele de inspecie i certificare din domeniu, care fac dovada
conformitii cu prevederile legislaiei în vigoare;
-Controleaz i supravegheaz activitatea organismelor de inspecie i certificare
aprobate;
-Acord derogri privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea
organismelor de inspecie i certificare;
-Elaboreaz i administreaz baza de date pentru semine sau material vegetativ sditor i
acord derogri pentru utilizarea de semine care nu provin din agricultura ecologic;
-Autorizeaz importul produselor agroalimentare ecologice din tere ri în Uniunea
European;
-Aprob cererile solicitanilor pentru utilizarea siglei «ae»;
-Asigur legtura cu organismele interne i internaionale din domeniu;
-Organizeaz aciuni de informare i promovare a conceptului de agricultur ecologic în
colaborare cu partenerii sociali.


VIZITAȚI STANDUL NAȚIONAL AL OLANDEI
Organizat de către Ministerul Agriculturii, Naturii și Calității Alimentelor din
Olanda, prin Departamentul pentru Agricultură din cadrul Ambasadei Regatului
Țărilor de Jos la București, acest stand reprezintă cea de a doua participare ofcială a
Olandei la târgul internațional AGRRIA.
Departamentul pentru Agricultură din cadrul Ambasadei desfășoară, printre
altele, activități precum: furnizarea de liste cu frme din sectorul agro-alimentar
din Olanda și România, activități de match-making (misiuni economice pentru
stabilirea de contacte între frme olandeze și românești); organizarea de seminarii;
întâlniri cu frme olandeze ce doresc să intre pe piața românească.
Pentru zona de centru-vest a României aceste servicii, precum și alte servicii cu
caracter comercial, sunt oferite și de către NBSO - Netherlands Business Support
Of ce din Cluj-Napoca.
Informații suplimentare și date de contact pe www.netherlandsemb.ro
Firme co-expozante:
Bonda Nutriția Animală SRL - companie internațională ce se ocupă cu vânzarea
produselor bogate în vitamine pentru hrana animalelor, printre care se numară și
comerțul de borhot și drojdie de bere.
www.bonda.ro
Friesian – consultanță pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul agricol. Servicii:
achiziționare terenuri agricole; înfințare și management ferme; obținere fnanțări
(inclusiv fonduri UE), instruire HACCP și ISO 22000, îmbunătățirea calității
laptelui crud.
www.friesian.ro
Frumac - echipamente și utilaje pentru sortarea și ambalarea fructelor și legumelor.
www.frumac.com
Hoogendoorn Growth Management - furnizor de sisteme automate pentru industria horticolă.
www.hoogendoorn.nl
Hotraco Agri - proiectarea şi construirea de sisteme automatizate pentru controlul
și monitorizarea climatului în fermele de păsări şi porci.
www.hotraco.com
Interjute – ambalaje fexibile. Saci de toate mărimile (inclusiv giant bags) din
polipropilenă, bumbac, iută şi fbre mixte pentru ambalarea cerealelor, făinii,
zahărului, semințelor, îngrășămintelor, hranei pentru animale, malţ, etc.
www.interjute.com
KG greenhouseprojects/KG systems - proiecte complete din materiale noi
sau second-hand pentru sere, proiectarea, fabricarea și instalarea echipamentelor
(încălzire, ecrane termice, sisteme de creștere).
www.keesgreeve www.kgsystems.nl
Lunenburg Vlees - producător aprox. 1800 de tone de carne de porc săptămânal.
Specializați în orice tip de carne de porc, atât proaspătă cât și congelată.
www.lunenburgvlees.nl
Mueller – soluții totale pentru răcirea și depozitarea laptelui la rece. Oferim și
asistență tehnică și echipamente pentru monitorizarea, clasifcarea și menținerea
condițiilor de depozitare și igienizare a tancurilor de răcire.
www.meko.nl
Pre-Mervo UA - producerea şi vânzarea de mixuri de vitamine şi minerale către
industria de concentrate alimentare pentru toate speciile de animale.
www.premervo.nl
Royal de Boer Barn Equipment - gama completă și durabilă de echipamente
pentru grajduri www.deboerstal.com
Stoas University for Applied Science and Teacher Education - singura Universitate
de Agricultură din Olanda pentru profesori, traineri și specialiști din domeniul
educației și științei managementului în agricultură, dezvoltare rurală și natură.
www.stoashogeschool.nl
144
AAC - AUSTRIAN AGRICULTURL CLUSTER.....................Austria.................A40...............10
ADINTER COMSERV S.R.L............................................................România..............E69....................
AGENȚIA DE DEZVOLTARE NORD VEST..............................România..............A46...............11
AG - CHIM TRDING COMPANY S.R.L.................................. România..............A37...............12
AGRI ALIANȚA S.R.L....................................................................... România..............E4.................12
AGRI MEDIA....................................................................................... România..............A1......................
AGRICOVER S.R.L.............................................................................România..............A36...............13
AGRICULTORUL ROMÂN.............................................................România..............A39...............13
AGRIFERMA S.A................................................................................România..............B19...............26
AGRIPROM INTERNAȚIONAL S.R.L........................................România..............A59...............14
AGRISORG S.R.L................................................................................România..............E30...............15
AGRO EXPERT S.R.L........................................................................România..............A6.................14
AGRO FLOR PROD S.R.L................................................................România..............B25...............16
AGRO INDUSTRIAL PART S.R.L.................................................România..............B29...............15
AGRO LEGATO RO S.R.L................................................................România..............E48...............15
AGROCOMERŢ HOLDING S.A...................................................România..............E29...............18
AGROFERN S.R.L...............................................................................România..............E51...............16
AGROM - COM S.R.L........................................................................România..............B13...............22
AGROMEHANIK D.D....................................................................Slovenia...............E31...............16
AGROSEM IMPEX S.R.L..................................................................România..............A14a.............17
AGROSEZ COM S.R.L.......................................................................România..............E18...............17
AGROSTAR IMPEX S.R.L................................................................România..............E29...............18
AGROSTEP HELLAS S.R.L.............................................................România..............A41...............18
AGROVET TRDE S.R.L..................................................................România..............A12...............19
AKHERON SERV S.R.L.....................................................................România..............E46...............19
ALEX ALFÖLDI EXPORTFŐVALLALKOYAS KFT............. Ungaria................E6..................21
ALFA KLOTA S.R.L..........................................................................România..............A4.................46
ALMA TRVEL................................................................................... România..............A6.................14
AMANDUS KHL GmbH & CO. KG........................................... Germania............A8.................20
AMBASADA REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS -
DEPARTAMENTUL PENTRU AGRICULTURĂ.....................Olanda.................A45...............21
AMICORN POPCORN Kf..............................................................Ungaria................B9.................22
ANSOAIN & BURGUETE S.L.........................................................Spania..................A13.............106
AGENȚIA DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURLA
ȘI PESCUIT.......................................................................................... România..............A47...............23
AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU
AGRICULTURĂ CLUJ......................................................................România..............A47....................
ASOCIAȚIA AGROM - RO.............................................................. România..............B13...............22
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE OVINE ȘI ECVINE BRAN.. România..............C4......................
ASOCIAȚIA CRESCĂTORILOR DE TAURINE BRȘOV...România..............C4......................
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR ȘI PROMOVAREA
PROGRMELOR ȘI STRTEGIILOR DIN ROMÂNIA...... România..............B27...............24
ASOCIAȚIA OLANDEZĂ - EXPORT ANIMALE VII
(DUTCH LIVESTOCK EXPORT ASSOCIATION).................Olanda.................A11...............26
EXPOZANŢI/COEXPOZANŢI ŢAR STAND PAG.
145
ASOCIAȚIA PATRONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE
PALINCĂ NATURLĂ DIN JUDEȚUL SĂLAJ.......................România..............C4......................
AUSTRIAN FEDERL ECONOMIC CHAMBER....................Austria.............A40...............24
AUTORITATEA HIPICĂ NAȚIONALĂ..................................... România..............B16...............25
BANAT NOVA PULS S.R.L..............................................................România..............E15...............27
BANAT TRCTOR SERVICE S.R.L..............................................România..............E34...............27
BANDRINO IMPORT - EXPORT S.R.L......................................România..............C1.................28
BÁRIUM Kf......................................................................................... Ungaria..............B26...............29
BECKER CONSULT S.R.L...............................................................România..............A40...............30
BESAMUNGSVEREIN NEUSTADT a.d. AISCH e.V................ Germania............A21...............92
BIAGEN SELECT S.R.L.................................................................... România..............E53...............31
BIOGEST ENERGIE- UND WASSERTECHNIK GmbH....... Austria..............A40...............28
BIOGEST S.R.L....................................................................................România..............A40...............28
BIOTERR - ASOCIAȚIA BIOAGRICULTORILOR DIN
ROMÂNIA............................................................................................România..............C3.................32
BODIA AGROLACT S.R.L...............................................................România..............C4......................
BONDA NUTRIȚIA ANIMALĂ S.R.L.........................................România..............A45...............32
BRIELMAIER MOTORMÄHER GmbH......................................Germania............E66...............29
BRINKMAN HUNGARY Kf...........................................................Ungaria................B8.................33
BRITISH TEXEL SHEEP SOCIETY..............................................Marea Britanie....A22...............31
BRONTO COMPROD S.R.L...........................................................România..............E26...............34
BRUTARUL - BORO INFO S.R.L.................................................. România.........................................
BÜTNER AGRRTECHNIK S.R.L.............................................România..............E3..................33
BÜTNER CLIMATECHNIK GmbH...........................................Germania............E3..................33
CARLEX EXPORT AG......................................................... România..........A51...........52
CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSULTANȚĂ
TRNSILVANIA S.A..........................................................................România..............A44...............35
CHEMINOVA A/S ............................................................................ România..............A6.................14
CHEMINOVA A/S REPREZENTANŢĂ......................................România..............A6.................36
CIMBRIA HEID S.R.L....................................................................... România..............A40...............38
CIOCAN GHEORGHE P.F.............................................................. România..............C4......................
CO. MAT. S.R.L....................................................................................Italia......................A56...............37
COMISIA EUROPEANĂ
D.G. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURLĂ................Belgia...................A48...............39
COMISIA EUROPEANĂ
D.G. SĂNĂTATE ȘI CONSUMATORI.........................................Belgia.................A58...............40
COMISION DIC S.R.L. - Revista "FERMA".................................România..............A9/A61........37
COMPETITIV S.R.L.......................................................................... România..............A28...............38
CYBER TRDE S.R.L........................................................................ România..............E65...............38
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTATE
RURLĂ CLUJ.................................................................................... România..............A47...............41
DAIRY - DÁV Kf................................................................................. Ungaria................E13...............42
DALIS IMPEX S.R.L...........................................................................România..............A14...............41
DAMULS S.R.L....................................................................................România..............E44...............43
DAN FARM TECH IMPEX S.R.L...................................................România..............A31...............43
EXPOZANŢI/COEXPOZANŢI ŢAR STAND PAG.
146
DANBRED INTERNATIONAL A/S....................................Danemarca......A51............42
DANISH AGRICULTURL COUNCIL...............................Danemarca......A51............44
DANUTRITION S.A......................................................................... România..............B21...............44
DAS TREI EXIM S.R.L...................................................................... România..............E19...............45
DCM SERV S.R.L................................................................................ România..............E56...............44
DELAVAL ROMÂNIA S.R.L........................................................... România..............A4.................46
DELIFRUCT PROD. S.R.L...............................................................România..............C4......................
DIPAR TRDE S.R.L......................................................................... România..............B23...............47
DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU
SIGURNȚA ALIMENTELOR CLUJ...........................................România..............A47....................
DLG e.V.- DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-
GESELLSCHAFT..................................................................Germania.........A25...........46
DOMNIȚA & CO IMPEX S.R.L......................................................România..............E40...............45
DONOANGI S.R.L..............................................................................România..............B15...............45
DOPHARMA VET S.R.L...................................................................România..............A16...............88
DORIS  S.R.L.........................................................................................România..............C4......................
DYNAMIC TOOLS S.R.L.................................................................România..............E30...............47
ECO MARKET ROMÂNIA..............................................................România..............C3......................
ECOLAND  S.R.L................................................................................România..............C4......................
ETNO TV.............................................................................................. România..............B14....................
EURTO S.A........................................................................................ România..............A33/E9........49
EUROAGRISERE S.R.L.....................................................................România..............A49...............49
EUROMETAL DI MICHELAZZO ENRICO..............................Italia......................E49...............51
EUROXTRDE LAPKIADÓ KFT................................................ Ungaria................B30...............50
EVOLUŢIA DAN S.R.L.....................................................................România..............A62/E20......47
F.H. SCHULE MÜHLENBAU GmbH...........................................Germania............A8.................20
FARMAVET S.A...................................................................................România..............B2......................
FERROSAN A/S....................................................................Danemarca.......A51............51
FERROSAN S.R.L.................................................................România...........A51............51
FLOVY PROD COM S.R.L...............................................................România..............B12...............52
FOSS ANALYTICAL A/S..................................................... Danemarca......A51...........52
FRIESIAN S.R.L...................................................................................România..............A45...............53
FRIGOPARTNER S.R.L.....................................................................România..............B6.................53
FRUMAC BURG'S MACHINEFABRIEK B.V............................. Olanda.................A45...............54
G - A NUTRIȚIE ANIMALĂ S.R.L................................................România..............A38...............54
GEA WESTFALIASURGE RO S.R.L....................................România..........A50...........55
GENERL LEASING S.A.................................................................România..............E22...............56
GLOBAL DISTRIBUTION GROUP.............................................România.....................................56
GO4AGRI INTERNATIONAL B.V................................................ Olanda.................A60...............55
GRMA TRDING S.R.L.................................................................România..............A52....................
GRTECO TEHNOPLUS S.R.L.....................................................România..............A3.................57
GREEN MASTER S.R.L.................................................................... România..............A17...............57
GRENE KRMP A/S............................................................ Danemarca......A51...........57
GÜNTHER SOSNA Grossvieh-Export DE...................................Germania............A19...............58
EXPOZANŢI/COEXPOZANŢI ŢAR STAND PAG.
147
GUYOMARC'H NUTRIȚIE ANIMALĂ -
GUYOMARC'H ROMÂNIA S.R.L.................................................România..............A38...............58
HIGH REAL SERVICE SRL - TOP GHID ALIMENTAR .......România..............A1.................99
HOERMANN S.R.L............................................................................România..............A15...............58
HOG SLAT FABRICARE S.R.L.......................................................România..............A53...............59
HOOGENDOORN GROWTH MANAGEMENT....................Olanda.................A45...............60
HOTRCO AGRI B.V........................................................................ Olanda.................A45...............59
IKR ROMÂNIA S.R.L.........................................................................România..............E2..................61
IKR Zrt....................................................................................................Ungaria................E2..................61
IKR GmbH......................................................................................... Germania............E26...............34
ILINOX HUNGARY Kf....................................................................Ungaria................B24...............60
INFO AGRR ROMÂNIA................................................................România..............A1.................62
INFOALIMENT S.R.L. - INFOFERMA....................................... România..............A15a.............62
INOX S.A...............................................................................................România..............E42...............60
INTERCAS S.R.L................................................................................ România..............A32...............63
INTERJUTE B.V.................................................................................. Olanda.................A45...............64
INTEROFFICE TRDE SERVICE S.R.L. ...................................România..............E10...............65
IPSO S.R.L..............................................................................................România..............E5..................64
IRCAT - CO S.R.L................................................................................România..............E68...............63
J&K WILDLIFE MANAGEMENT S.R.L......................................România..............E41...............65
JSR Genetics Limited...........................................................................Marea Britanie....A6.................14
KNTOR SANDOR...........................................................................Ungaria................E57....................
KSZ - COOP DERECSKE Zrt....................................................... Ungaria................B3.................66
Kasz Coop S.R.L...................................................................................România..............B3.................66
KEES GREVE GREENHOUSPROJECTS / KG SYSTEMS.... Olanda.................A45...............68
KÉZKER Kf..........................................................................................Ungaria................B20...............66
KINDA ZALAN P.F.............................................................................România..............A19...............58
KWA AGRRTECHNIK S.R.L........................................................România..............A27...............67
KWS SEMINȚE S.R.L. ...................................................................... România..............A23...............67
LANTEC INDUSTRIES S.R.L.........................................................România..............E62...............68
LIMAGRIN.........................................................................................România..............A6.................14
LORIALBA PREST S.R.L..................................................................România..............C4......................
LUMEA SATULUI.............................................................................. România..............A1......................
LUNENBURG VLEES B.V................................................................ Olanda.................A45...............68
MAP - MAȘINI AGRICOLE PERFORMANTE S.R.L..............România..............E32...............70
MARTON MASCHINENBAU GmbH.......................................Austria.................A40/E60......69
MARCOSER S.R.L..............................................................................România..............B22...............70
MARLEX IMPEX S.R.L......................................................................România..............A34...............69
MASCHIO GASPARDO ROMÂNIA S.R.L.................................România..............E10...............71
MASTER LUX S.R.L...........................................................................România..............E67...............72
MASTERRIND GmbH......................................................................Germania............A30...............92
MAT S.A.................................................................................................România..............E39...............71
MAZZONI S.R.L..................................................................................Italia......................B28...............87
MECANICA CEAHLAU S.A........................................................... România..............E36...............72
MECANICA MARIUS S.A............................................................... România..............E8.................73
EXPOZANŢI/COEXPOZANŢI ŢAR STAND PAG.
148
MEDICOM S.R.L................................................................................ România..............A54..............73
MERCEDES-BENZ ROMÂNIA..................................................... România..............E35...............69
MERT - SAN IMPEX MAȘINI AGRICOLE S.R.L..................... România..............E43...............74
METRIPOND PLUS Kf....................................................................Ungaria................B5.................74
MEWI IMPORT EXPORT AGRR
INDUSTRIETECHNIK S.R.L..........................................................România..............E14...............75
MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR ȘI
DEZVOLTĂRII RURLE..................................................................România..............A47....................
MIRDATOD  S.R.L............................................................................. România..............C4......................
MOTOR FORCE IMPEX S.R.L...................................................... România..............E12...............76
MTD HUNGARIA.............................................................................Ungaria................E26...............34
MUELLER............................................................................................ Olanda.................A45...............76
MULMIX FACCO S.R.L....................................................................Italia......................E61...............77
MUNAX S.R.L......................................................................................România..............E25...............77
NBM  S.A............................................................................................... România..............C4......................
NEXXON S.R.L....................................................................................România..............C2.................78
NHR AGROPARTNERS S.R.L.............................................România..........E17...........79
NITROGÉNMŰVEK Zrt..................................................................Ungaria................B7.................80
OFICIUL JUDEȚEAN DE PLAȚI PENTRU
DEZVOLTARE RURLĂ ȘI PESCUIT CLUJ.............................România..............A47....................
OFICIUL JUDEȚEAN DE CONSULTANȚĂ
AGRICOLĂ CLUJ...............................................................................România..............A47....................
OPINCARU P.F....................................................................................România..............C4......................
PALMAR  VALI  S.R.L........................................................................România..............C4......................
PIAȚA AGRICOLĂ.............................................................................România..............B1.................81
PIG AT S.R.L.........................................................................................România..............A40...............80
PIG.AT VERBAND ÖSTERREICHISCHER SCHWEINEBAUERN... Austria.................A40...............80
PIGNAGNOLI CONSTRUZIONI S.R.L......................................Italia......................A63...............81
PLANEO TRDING S.R.L...............................................................România..............E24...............82
PRE - MERVO UA...............................................................................Olanda.................A45...............82
PRO  MIHAI EMINESCU TRUST S.R.L.................................... România..............C4......................
PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMÂNIA S.R.L............... România..............A39...............83
PROCREDIT BANK SA BUCUREȘTI -
SUCURSALA CLUJ............................................................................România..............B4.................83
PROFITUL AGRICOL......................................................................România..............A43...............84
PROMEXOR TRDE S.R.L.............................................................România..............E33...............85
PUBERT................................................................................................. Franţa...................E26...............34
PUR IZOLAȚIE S.R.L........................................................................România..............E37...............85
RDIO ROMÂNIA - ANTENA SATELOR.................................România..............A42...............86
RTMANN GmbH...........................................................................Germania............B8.................85
RTMANN ROMANIA S.R.L.......................................................România..............B8.................85
RICHEL SERRES DE FRNCE......................................................Franta...................A49...............49
RIELA ROMÂNIA S.R.L...................................................................România..............E21...............86
RIELA GETREIDETECHNIK KRL - HEINZ KNOOP.........Germania............E21...............86
RIVER COMPANY S.R.L..................................................................România..............B28...............87
EXPOZANŢI/COEXPOZANŢI ŢAR STAND PAG.
149
ROMCOM INVEST S.R.L................................................................România..............A18...............87
ROMVAC COMPANY S.A............................................................... România..............A16...............88
ROTA GUIDO S.R.L.......................................................................... Italia.....................A55...............89
ROYAL De BOER................................................................................Olanda.................A45...............88
RUDOLF HOERMANN GmbH&CO.KG................................... Germania............A15...............58
SAMSON AGRO A/S............................................................ Danemarca.......E27............90
SANO FURJARE MODERNĂ S.R.L...........................................România..............A29...............91
SCHAUER AGR RO S.R.L.............................................................România..............A40...............90
SCHAUER AGROTRONIC GmbH...............................................Austria.................A40...............90
SCHONTAL SCHUL IMPEX S.R.L...............................................România..............A35....................
SCHULZ SYSTEMTECHNIK GmbH.................................. Germania........A20...........91
SCHWANINGER MARTIN.............................................................Austria.................E47...............92
SEMTEST - BVN S.A......................................................................... România..............A21...............92
SEMTEST S.A. CRIOVA................................................................România..............A30...............92
SICILIANA S.R.L.................................................................................România..............C4......................
SISTEMA AZUD S.A......................................................................... Spania...................E26...............34
SONIMPEX  S.R.L...............................................................................România..............C4......................
STALL INVEST S.R.L.........................................................................România..............B18/E55......93
STOAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE AND
TEACHER EDUCATION................................................................Olanda.................A45...............94
STUDIOUL REGIONAL DE RDIO CLUJ...............................România..............A2.................89
STUPINA BIRIS  S.R.L.......................................................................România..............C4......................
SUPER FARM LAND S.R.L..............................................................România..............A64...............94
SWISS GENETICS..............................................................................Elveția..................E53...............31
SZENTKIRLY KFT. / LTD............................................................ Ungaria................E26...............34
TOTAL DAIRY MANAGEMENT S.R.L.......................................Italia......................A57...............96
TADIS AGRO S.R.L............................................................................România..............E16...............95
TEHNODIESEL S.R.L.......................................................................România..............E28...............97
TEHNOFAVORIT S.A...................................................................... România..............E7..................98
THEREZIA  PRODCOM S.R.L.......................................................România..............C4......................
TIGSA.................................................................................................... Spania...................B18/E55......93
TORNUM DRYER S.R.L.................................................................. România..............B10...............97
TOTO  S.R.L......................................................................................... România..............C4......................
TRKTORPOOL C/O Landwirtschafsverlag Gmbh.........Germania........A24.........100
TRNS -SERV S.R.L...........................................................................România..............C4......................
TREMONT DOBRE ȘI FIII  S.R.L.................................................România..............C4......................
TRIMAX CDC S.R.L...........................................................................România..............E63...............99
UNICHIM S.R.L..................................................................................România..............A65.............100
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLEŞI
MEDICINĂ ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ.................... România..............A7......102/103
VALDO INVEST S.R.L.......................................................................România..............A26.............101
VALTEC TRCTOARE TRNSILVANIA S.R.L........................România..............E23.............101
VB LEASING ROMÂNIA.................................................................România..............E25...............77
VIANCO................................................................................................ Elveția..................E53...............31
VITFOSS A/S........................................................................ Danemarca......A51.........101
EXPOZANŢI/COEXPOZANŢI ŢAR STAND PAG.
150
VITFOSS ROMÂNIA S.R.L..................................................România..........A51.........101
VOLÁNPACK Zrt............................................................................... Ungaria................B11.............104
WEDA DAMMANN & WESTERKMP GmbH................... Germania........A5...........105
WIESER CONSULT S.R.L............................................................... România..............A40.............104
WOLFSYSTEMBAU GmbH............................................................ Austria.................A40.............107
ZACOM  S.R.L..................................................................................... România..............C4......................
ZAR - ZENTRLE ARBEITSGEMEINSCHAFT
ÖSTERREICHISCHER RINDERZÜCHTER............................ Austria.................A40.............105
ZETOR TRCTOR S.R.L................................................................. România..............E38.............106
ZSANNA-MANNA............................................................................. Ungaria................B17.............107
ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT.............................................. Spania...................A13.............106
FIRME REPREZENTATE ŢAR STAND PAG.
ACCORD................................................................................................ ...............................E22...............56
ACEMO.................................................................................................. Franţa...................E4..................12
AFIKIM................................................................................................... Israel.....................A14a/E15..17/27
AGRIO....................................................................................................................................E10/E14...65/75
AGRIPHAR........................................................................................... Belgia...................A6.................14
AGRITRONIC-TRIMBLE................................................................ ...............................E33...............85
AGROCELLI......................................................................................... ...............................E39...............71
AGROFINAL........................................................................................ Cehia....................E38.............106
AGROGEP.............................................................................................................................E10...............65
AGROLUX............................................................................................. Suedia..................E23.............101
AGROMEHANIK............................................................................. ...............................E33...............85
AGRONOMIC...................................................................................... Franţa...................E4..................12
AGROS.................................................................................................... Grecia...................A6.................14
AKPIL...................................................................................................... Polonia.................E28...............97
ALCO...................................................................................................... ...............................B6.................53
ALESSANDRI....................................................................................... Italia......................A32...............63
ALO......................................................................................................... Suedia..................E4..................12
ALTRD LERIN.................................................................................. Franţa...................E4..................12
AMA........................................................................................................ Italia......................E65...............38
AMAZONE........................................................................................... Germania............E29...............18
AMITY TECHNOLOGY/WIL-RICH.......................................... America...............E4..................12
ANTONIO CARRRO...................................................................... Italia......................E30...............47
ARGNANI&MONTI.......................................................................... Italia......................E65...............38
ARMA TRC........................................................................................ ...............................E39...............71
ARYSTA LIFESCIENCE.................................................................... Franța...................A12...............19
ASMOTOR............................................................................................ Germania............E12...............76
AUSTRO DIESEL...............................................................................................................E10...............65
AZUD.......................................................................................................Spania...................E26...............34
BASF.........................................................................................................Germania.............A12...............19
EXPOZANŢI/COEXPOZANŢI ŢAR STAND PAG.
151
BAUER....................................................................................................................................E22...............56
BAYER CROPSCIENCE.....................................................................Germania.............A12...............19
BCS........................................................................................................... Italia......................E30........15/47
BEINLICH..............................................................................................Germania.............E29...............18
BELARUS...............................................................................................................................E10...............65
BERGMANN..........................................................................................Germania.............E4..................12
BERTOLINI........................................................................................... Italia......................E30................47
BITZER...................................................................................................................................B6..................53
BOBCAT.................................................................................................................................E68................63
BOGBALLE............................................................................................Danemarca..........E17................79
BONDA VEEVOEDERBUREAU B.V..............................................Olanda.................A45...............32
BONNEL.................................................................................................Franţa...................E4..................12
BOVI-DENMARK A/S....................................................................... Danemarca..........B21...............44
BRNTNNER.......................................................................................Austria..................E17................79
BRIGGS & STRTON...................................................................... SUA......................E12................76
BRUCHA................................................................................................................................B6..................53
CALDERONI.........................................................................................Italia......................E65................38
CAP ALLIANCE...................................................................................Franţa...................E4..................12
CARLY.....................................................................................................................................B6..................53
CARUELLE.............................................................................................Franţa...................E4..................12
CHEMINOVA A/S...............................................................................Danemarca..........A6/A12..14/19
CHEMTUR-NETHERLAND BV..................................................Olanda.................A6..................14
CHIEF......................................................................................................Marea Britanie....B10...............97
CK INDUSTRIES.................................................................................Franţa...................E4/A62/E20...12,47
CLAAS.....................................................................................................Germania.............E29................18
CLAIR......................................................................................................Austria..................A62/E20......47
CLERIS....................................................................................................................................E24................82
CLIMAX..................................................................................................Olanda.................E4..................12
COCHET.................................................................................................Franţa...................E4..................12
CODIAGRO...........................................................................................Spania...................B22...............70
COOPEX MONTBELIARDE...........................................................Franţa...................B21...............44
COSNET..................................................................................................Franţa...................E4..................12
CROCCO...............................................................................................................................B6..................53
CTA MILK..............................................................................................Italia......................A14a/E15..17/27
DAMAS....................................................................................................Danemarca..........B10...............97
DELAVAL................................................................................................Suedia...................A12...............19
DETIA DEGESH GmbH.................................................................... Germania.............A12...............19
DOLMAR...............................................................................................Germania.............E30................47
DOOSAN................................................................................................................................E68................63
DOREZ....................................................................................................Franţa...................E4..................12
DOSATRON...........................................................................................Franţa...................A37...............12
DOW AGROSCIENCE.......................................................................SUA......................A12...............19
DUPPONT..............................................................................................SUA......................A12...............19
DWM COPELAND.............................................................................................................B6..................53
EGHEBJERG..........................................................................................Danemarca..........A31...............43
FIRME REPREZENTATE ŢAR STAND PAG.
152
ELIWELL................................................................................................................................B6..................53
ELMEGA.................................................................................................Spania...................A14a/E15..17/27
EQUIP HORSE......................................................................................Franţa...................A62/E20......47
ERRI-COMFORT A/S........................................................................ Danemarca..........B21...............44
EWABO....................................................................................................Germania.............A40...............24
FALC........................................................................................................ Italia......................E4..................12
FELLA.....................................................................................................................................E14................75
FEMAC S.R.L.........................................................................................Italia......................E65................38
FENDT....................................................................................................................................E14................75
FERRO FLEX - FAUCHEUX............................................................................................E10................65
FERROSAN A/S.................................................................... Danemarca......A51...........51
FIC............................................................................................................ Italia......................B6/A32...53/63
FIMA SPA............................................................................................... Italia......................E65................38
FOSS ANALYTICAL A/S...................................................... Danemarca......A51...........52
FRNSGUARD.....................................................................................Franţa...................E29................18
FRNZ EGENBEREGER GmbH.................................................... Germania.............B21...............44
FRUMAC VAN WAMEL B.V............................................................. Olanda.................A45...............54
GALLAGHER........................................................................................Noua Zeelandă...E41................65
GALLIGNANI.......................................................................................Italia......................E4..................12
GASPARDO...........................................................................................................................E14................75
GEER....................................................................................................... ...............................E33................85
GENAP.....................................................................................................Olanda.................A32...............63
GERINGHOFF......................................................................................Germania.............E5/E14...64/75
GILI.......................................................................................................... Spania...................E4..................12
GRNIT - WEBER.............................................................................. Germania.............E46................19
GRZIOLI..............................................................................................Italia......................E29................18
GREGOIRE...........................................................................................................................E22................56
H&B..........................................................................................................Germania.............E46................19
HAIFA CHEMICALS...........................................................................Israel.....................A12...............19
HAMPSHIRE.........................................................................................Franța...................E51................16
HARDI.....................................................................................................Danemarca..........E17................79
HARTL....................................................................................................................................E68................63
HAUPTNER..........................................................................................Germania.............A40...............24
HAUPTNER...........................................................................................Elveţia..................A62/E20......47
HAWE......................................................................................................Germania.............E29................18
HERMANOS GARCIA......................................................................................................E39................71
HIMEL.....................................................................................................Germania.............E7/E8...73/98
HONDA..................................................................................................Japonia.................E30................47
HONDA EUROPE...............................................................................Belgia....................E30................15
HORSCH................................................................................................................................E14................75
HUMPOLECKE STROJIRNY...........................................................Cehia....................E38.............106
HUQSVARNA.......................................................................................Suedia...................E19...............45
HYDRC.................................................................................................Austria..................E17................79
HYMACH...............................................................................................................................E24................82
IGEBA......................................................................................................Germania.............A37...............12
FIRME REPREZENTATE ŢAR STAND PAG.
153
IGOL.......................................................................................................................................E33...............85
IKR MGBH..........................................................................................Germania.............E26................34
INDUSTRIAL CHIMICA..................................................................Italia......................A28...............38
INGERSOLL-RND...........................................................................................................E68...............63
INNTALLER MISCHFUTER GmbH&CO KG.........................Germania.............A12...............19
INTER - GOIZPER..............................................................................Spania...................E26................34
IOTI....................................................................................................... Italia......................A32...............63
IRRILAND..............................................................................................Italia......................E4.................12
ISKO PLASTIC.....................................................................................Turcia...................B22...............70
JCB............................................................................................................Marea Britanie....E17................79
JF MAQUINAS...................................................................................... Brazilia.................E4..................12
JOHN DEERE........................................................................................SUA......................E5..................64
JOHNSON CONTROLS...................................................................................................B6..................53
JSR............................................................................................................ Marea Britanie....A6..................14
KIOTI......................................................................................................................................E39................71
KNOCHE...............................................................................................................................E14...............75
KOHLER.................................................................................................SUA......................E12...............76
KONGSKILDE......................................................................................Danemarca..........E23.............101
KRMPE................................................................................................................................E14................75
KUBOTA.................................................................................................Japonia.................E4..................12
KUHN......................................................................................................Franţa...................E5/E8...64/73
KVERNELAND....................................................................................................................E22...............56
LA MECCANICA.................................................................................Italia......................A32...............63
LACME....................................................................................................Franţa...................A62/E20......47
LAE..........................................................................................................................................B6..................53
LAMBERT...............................................................................................Franţa...................E4..................12
LAVERDA..............................................................................................................................E22...............56
LEMKEN.................................................................................................Germania.............E29...............18
LIMAGRIN..........................................................................................Franţa...................A6.................14
LOMBARDINI......................................................................................Italia......................E12...............76
LUCAS.....................................................................................................Franţa...................E4..................12
LUCLAR.................................................................................................Italia......................E29................18
MAILLEUX............................................................................................Franţa...................E29................18
MAKHTESHIM AGAN......................................................................Israel.....................A12...............19
MANITOU..............................................................................................Franţa...................E5..................64
MASCAR................................................................................................................................E14................75
MASCHIO GRUP.................................................................................Italia......................E10................71
MASSEY FERGUSON.........................................................................Austria...................E10/E28/E34
27/65/97
MASTERCOOL...................................................................................................................B6..................53
MATROT................................................................................................ Franţa...................E4..................12
MC CORMICK....................................................................................................................E22................56
MEPU.......................................................................................................Finlanda...............E7..................98
MERLO....................................................................................................Italia...........................E4/E14/E28
12/75/97
FIRME REPREZENTATE ŢAR STAND PAG.
154
MIKRO TRDE...................................................................................................................A14...............41
MIKSKAR............................................................................................Estonia.................B22...............70
MILKIVIT TROWNUTRITION.....................................................Germania.............A12...............19
MILKLINE..............................................................................................Italia......................E44................43
MINITUB................................................................................................Germania.............A37...............12
MIRCO..................................................................................................SUA......................E41................65
MONOFLO............................................................................................Germania.............A37...............12
MONTABERT.......................................................................................................................E68................63
MOSA...................................................................................................... Italia......................E30................15
MOSEGARDEN....................................................................................Danemarca..........B21...............44
MTD.........................................................................................................Ungaria................E26................34
MURRY.................................................................................................SUA......................E12................76
MUTI.....................................................................................................Italia......................E29................18
NARDI....................................................................................................................................E39................71
NEW HOLLAND..................................................................................Italia......................E17................79
NIEROS...................................................................................................Slovenia................A37...............12
OEHLER................................................................................................................................E22...............56
OERTZEN...............................................................................................Germania.............A37...............12
OKLIMA..................................................................................................Italia......................E30...............15
OLIMAC - BAUMANN.......................................................................Germania.............E46...............19
OMIKRON............................................................................................................................E10................65
OMV......................................................................................................... Italia......................A32...............63
PAPADOUPOULOS............................................................................Grecia...................E65................38
PETKUS...................................................................................................Germania.............E7..................98
PIM LTD................................................................................................. Bulgaria................A26.............101
PLUIMERS B.V.....................................................................................................................E37................85
PÖTINGER..........................................................................................Austria..................E17................79
PRO FEED.............................................................................................................................A14...............41
PROBSTDORFER SAATZUCHT GmbH&Co. KG....................Austria..................A12/A39...19/83
PROMETEA...........................................................................................Italia..................................................
PRONAR.................................................................................................Polonia.................E10/E34...27/65
PROSAGRI.............................................................................................Italia......................A32...............63
PUBERT...................................................................................................Franța...................E26................34
QUIVOGNE...........................................................................................Franţa...................E4..................12
RBE.......................................................................................................................................E14................75
RSSPE...................................................................................................................................E14................75
RUCH...................................................................................................................................E14................75
REFCO....................................................................................................................................B6..................53
REGENT..................................................................................................Austria..................E46................19
REMAC....................................................................................................Italia......................E29................18
RICHEL SERRES DE FRNCE....................................................... Franţa...................A49...............49
RIELA GETREIDETECHNICK KRL - HEINZ KNOOP e.K...... Germania.............E21...............86
RIVACOLD............................................................................................................................B6..................53
RKD..........................................................................................................Spania...................E4..................12
ROBIX......................................................................................................Ungaria................E12................76
FIRME REPREZENTATE ŢAR STAND PAG.
155
RONOT....................................................................................................Franţa...................E4..................12
SALAMI SILVANO...............................................................................Italia......................A32...............63
SALTENBROCK...................................................................................Germania............E46................19
SAME DEUTZ – FAHR......................................................................Italia...................... E24/E32/E65
38/70/82
SAMPO ROSENLEW...........................................................................Finlanda...............E23.............101
SAPHIR - WEBER................................................................................Germania.............E46................19
SATIMEX QUEDLINBURG.............................................................Germania.............A14a.............17
SHARDA.................................................................................................India.....................A12...............19
SIGMA 4.................................................................................................................................E22...............56
SIP............................................................................................................. Slovenia...............E34...............27
SIPMA.....................................................................................................................................E10...............65
SKNDIA ELEVATOR AB.................................................................Suedia...................B10...............97
SKOV AS................................................................................................. Danemarca..........A31...............43
SMS RPKYCANY..................................................................................Cehia....................E38.............106
SOLA....................................................................................................... Spania...................E4..................12
SOLO....................................................................................................... Germania.............E12................76
SPAGGIARI INDUSTRIA GOMMA S.R.L...................................Italia......................A14a/E15..17/27
SPEARHEAD........................................................................................................................E14................75
SPIRFLEX............................................................................................Danemarca..........A31...............43
STEYR......................................................................................................Austria..................E17................79
STIHL.......................................................................................................Germania.............E30................47
SUBARU..................................................................................................Japonia.................E30...............47
SUEVIA....................................................................................................Germania.............A62 / E20....47
SUKOV.....................................................................................................Cehia....................E38.............106
SUMITOMO..........................................................................................Japonia.................A12...............19
SYNGENTA AGRO............................................................................. Elveţia..................A12...............19
SZENTKIRÁLY.....................................................................................Ungaria................E26................34
TCL.......................................................................................................... ...............................B6..................53
TECNOZOO......................................................................................... Italia......................A32...............63
TEKO....................................................................................................... ...............................B6..................53
TG CHIMICA........................................................................................Italia......................A32...............63
THALER................................................................................................................................E14................75
TIGSA......................................................................................................Spania...................B18/E55......93
TORNUM AB........................................................................................Suedia...................B10...............97
UKL....................................................................................................... Franţa...................A62/E20.....47
VAIA........................................................................................................................................E24................82
VALTR.................................................................................................. Finlanda...............E23.............101
VEBI INSTITUTO BIOCHIMICO.................................................Italia......................B12...............52
VERMOREL.......................................................................................... România..............E4..................12
VICON....................................................................................................................................E22...............56
VIKING................................................................................................... Austria..................E30...............47
VIKING GENETICS............................................................................Danemarca/SuediaB21...............44
VITAFORT..............................................................................................Ungaria................A54...............73
VOLVO....................................................................................................................................E68...............63
FIRME REPREZENTATE ŢAR STAND PAG.
156
VÖS - VERBAND ÖSTERREICHISCHER SCHWEINNEBAUERN. Austria..................A40...............80
WALTERSCHEID................................................................................................................E22...............56
WEIDEMANN.......................................................................................Germania.............E28................97
WIESER CONSULT ........................................................................... România..............A40...............10
WINDSOR..............................................................................................SUA......................E12................76
WM ..........................................................................................................Germania.............E4..................12
YANIGAV.................................................................................................Franţa...................E4..................12
ZAGRODA.............................................................................................................................E39................71
ZANIN.....................................................................................................Italia......................B10...............97
ZDT.......................................................................................................... Cehia....................E38.............106
ZERIM GEDER...............................................................................Israel.....................B22...............70
ZETOR A.S.............................................................................................Cehia....................E38.............106
ZIEGLER................................................................................................ Germania.............E4..................12
ZINPRO..................................................................................................................................A14...............41
ZUIDBERG............................................................................................................................E22...............56
AGRICULTURĂ ŢAR STAND PAG.
AAC - AUSTRIAN AGRICULTURL CLUSTER......................Austria..................A40...............10
AGRI-ALIANŢA S.R.L........................................................................ România..............E4..................12
AGRICOVER S.R.L..............................................................................România..............A36...............13
AGRISORG S.R.L.................................................................................România..............E30................15
AGRO EXPERT S.R.L..........................................................................România..............A6..................14
AGRO FLOR PROD S.R.L.................................................................România..............B25...............16
AGRO INDUSTRIAL PART S.R.L.................................................. România..............B29...............15
AGROFERN S.R.L............................................................................... România..............E51...............16
AGROMEHANIK, D.D....................................................................Slovenia................E31...............16
AGROSEM IMPEX S.R.L...................................................................România..............A14a.............17
AGROSTAR IMPEX S.R.L.................................................................România..............E29................18
AGROSTEP HELLAS S.R.L..............................................................România..............A41...............18
AGROVET TRDE S.R.L...................................................................România..............A12...............19
AKHERON SERV S.R.L......................................................................România..............E46...............19
ALEX ALFÖLDI EXPORTFŐVALLALKOYAS KFT...............Ungaria................E6..................21
AMANDUS KHL GmbH & Co. KG..............................................Germania.............A8.................20
ASOCIATIA OLANDEZĂ - EXPORT ANIMALE VII /
DUTCH LIVESTOCK EXPORT ASSOCIATION..................... Olanda.................A11...............26
BANAT TRCTOR SERVICE S.R.L...............................................România..............E34................27
BRIELMAIER MOTORMÄHER GmbH.......................................Germania.............E66................29
BRONTO COMPROD S.R.L............................................................România..............E26................34
CARLEX EXPORT A.G......................................................... România..........A51..........52
CYBER TRDE S.R.L..........................................................................România..............E65................38
DALIS IMPEX S.R.L............................................................................România..............A14...............41
DANBRED INTERNATIONAL A/S.....................................Danemarca.......A51............42
DAS TREI EXIM S.R.L....................................................................... România..............E19................45
FIRME REPREZENTATE ŢAR STAND PAG.
157
DELAVAL ROMÂNIA S.R.L............................................................ România..............A4..................46
DONOANGI S.R.L.............................................................................. România..............B15...............45
DYNAMIC TOOLS S.R.L.................................................................. România..............E30................47
FLOVY PROD COM S.R.L............................................................... România..............B12...............52
FOSS ANALYTICAL A/S...................................................... Danemarca......A51...........52
FRIESIAN S.R.L................................................................................... România..............A45...............53
FRUMAC BURG'S MACHINEFABRIEK B.V...............................Olanda.................A45...............54
GENERL LEASING S.A.................................................................. România..............E22...............56
GO4 AGRI INTERNATIONAL B.V................................................ Olanda.................A60...............55
GREEN MASTER S.R.L..................................................................... România..............A17...............57
GRENE KRMP A/S............................................................. Danemarca......A51...........57
HOOGENDOORN GROWTH MANAGEMENT.....................Olanda.................A45...............60
IKR Zrt.....................................................................................................Ungaria................E2..................61
INTEROFFICE TRDE SERVICE S.R.L. .................................... România..............E10................65
IPSO S.R.L..............................................................................................România..............E5..................64
KEES GREVE GREENHOUSPROJECTS / KG SYSTEMS..... Olanda.................A45...............68
KWA AGRRTECHNIK S.R.L.........................................................România..............A27...............67
KWS SEMINŢE S.R.L......................................................................... România..............A23...............67
MAP-MAŞINI AGRICOLE PERFORMANTE S.R.L................ România..............E32................70
MARTON MASCHINENBAU GmbH........................................ Austria..................A40 / E60....69
MARCOSER S.R.L............................................................................... România..............B22...............70
MASCHIO - GASPARDO ROMÂNIA S.R.L............................... România..............E10................71
MASTER LUX S.R.L........................................................................... România..............E67................72
MAT S.A..................................................................................................România..............E39................71
MECANICA CEAHLĂU S.A............................................................ România..............E36................72
MECANICA MARIUS S.A.................................................................România..............E8..................73
MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK S.R.L.România..............E14................75
MOTOR FORCE IMPEX S.R.L.......................................................România..............E12................76
MUELLER..............................................................................................Olanda.................A45...............76
MULMIX FACCO S.R.L.....................................................................Italia......................E61................77
MUNAX S.R.L.......................................................................................România..............E25................77
NEXXON S.R.L.....................................................................................România..............C2.................78
NHR AGROPARTNERS S.R.L..............................................România..........E17............79
NITROGÉNMŰVEK Zrt................................................................... Ungaria................B7..................80
PLANEO TRDING S.R.L................................................................România..............E24................82
PRE - MERVO UA................................................................................Olanda.................A45...............82
PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMÂNIA S.R.L.................România..............A39...............83
PROMEXOR TRDE S.R.L..............................................................România..............E33................85
PUR IZOLAȚIE S.R.L..........................................................................România..............E37................85
RIELA ROMÂNIA S.R.L....................................................................România..............E21................86
SAMSON AGRO A/G............................................................ Danemarca......E27............90
SHAWER AGR RO S.R.L................................................................România..............A40...............90
STOAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE AND
TEACHER EDUCATION.................................................................Olanda.................A45...............94
TADIS AGRO S.R.L............................................................................. România..............E16...............95
TEHNODIESEL S.R.L........................................................................România..............E28................97
AGRICULTURĂ ŢAR STAND PAG.
158
TEHNOFAVORIT S.A........................................................................România..............E7..................98
TORNUM DRYER S.R.L....................................................................România..............B10...............97
TRKTORPOOL C/O Landwirtschafsverlag Gmbh..........Germania.........A24.........100
VALTEC TRCTOARE TRNSILVANIA S.R.L........................ România..............E23.............101
WEDA DAMMANN & WESTERKMP GmbH....................Germania.........A5...........105
WIESER CONSULT S.R.L.................................................................România..............A40.............104
ZETOR TRCTOR S.R.L.................................................................. România..............E38.............106
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŢAR STAND PAG.
AAC - AUSTRIAN AGRICULTURL CLUSTER......................Austria..................A40...............10
AGRO LEGATO RO S.R.L.................................................................România..............E48................15
AMANDUS KHL GmbH & Co. KG............................................. Germania.............A8..................20
BONDA NUTRIŢIA ANIMALĂ S.R.L..........................................România..............A45...............32
CO.MAT S.R.L.......................................................................................Italia......................A56...............37
CARLEX EXPORT A.G......................................................... România..........A51............52
DIPAR TRDE S.R.L...........................................................................România..............B23...............47
FOSS ANALYTICAL A/S...................................................... Danemarca......A51...........52
FRIESIAN S.R.L....................................................................................România..............A45...............53
FRIGOPARTNER S.R.L..................................................................... România..............B6..................53
FRUMAC BURG'S MACHINEFABRIEK B.V...............................Olanda.................A45...............54
GRTECO TEHNOPLUS S.R.L......................................................România..............A3.................57
INTERCAS S.R.L..................................................................................România..............A32...............63
LUNENBURG VLEES B.V..................................................................Olanda.................A45...............68
RIVER COMPANY S.R.L...................................................................România..............B28...............87
VALDO INVEST S.R.L....................................................................... România..............A26.............101
FLORI/GRĂDINĂRIT ŢAR STAND PAG.
AGRO FLOR PROD S.R.L.................................................................România..............B25...............16
AGROSEM IMPEX S.R.L...................................................................România..............A14a.............17
AGROSTAR IMPEX S.R.L.................................................................România..............E29................18
AGROVET TRDE S.R.L...................................................................România..............A12...............19
BRINKMAN HUNGARY Kf............................................................Ungaria................B8..................33
HOOGENDOORN GROWTH MANAGEMENT.....................Olanda.................A45...............60
MARCOSER S.R.L...............................................................................România..............B22...............70
STOAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE AND
TEACHER EDUCATION.................................................................Olanda.................A45...............94
AGRICULTURĂ ŢAR STAND PAG.
159
TRINING DE SPECIALITATE ŢAR STAND PAG.
GO4 AGRI INTERNATIONAL B.V................................................ Olanda.................A60...............55
FRIESIAN S.R.L................................................................................... România..............A45.............53
INSTITUŢII, ASOCIAŢII, ŞCOLI DE PROFIL ŢAR STAND PAG.
AAC - AUSTRIAN AGRICULTURL CLUSTER..................... Austria..................A40...............10
ASOCIATIA OLANDEZĂ - EXPORT ANIMALE VII /
DUTCH LIVESTOCK EXPORT ASSOCIATION..................... Olanda.................A11...............26
ASOCIAŢIA AGROM-RO................................................................. România..............B13...............22
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR ȘI PROMOVAREA
PROGRMELOR ȘI STRTEGIILOR DIN ROMÂNIA........România..............B27...............24
COMISIA EUROPEANA
D.G. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURLĂ.......................Belgia....................A48...............39
COMISIA EUROPEANA
D.G. SĂNĂTATE ȘI CONSUMATORI..........................................Belgia...................A58...............40
STOAS UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE AND
TEACHER EDUCATION.................................................................Olanda.................A45...............94
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ..............................................România..............A7......102/103
ZOOTEHNIE ŢAR STAND PAG.
AAC - AUSTRIAN AGRICULTURL CLUSTER......................Austria..................A40...............10
AG-CHIM TRDING COMPANY S.R.L......................................România..............A37...............12
AGRIPROM INTERNAŢIONAL S.R.L.........................................România..............A59...............14
AGRO EXPERT S.R.L..........................................................................România..............A6..................14
AGRO LEGATO RO S.R.L.................................................................România..............E48................15
AGROFERN S.R.L................................................................................România..............E51................16
AGROSEZ COM S.R.L....................................................................... România..............E18................17
AGROSTAR IMPEX S.R.L.................................................................România..............E29................18
AGROVET TRDE S.R.L...................................................................România..............A12...............19
AUTORITATEA HIPICĂ NAȚIONALĂ.......................................România..............B16...............25
BANAT NOVA PULS S.R.L...............................................................România..............E15................27
BIAGEN SELECT S.R.L......................................................................România..............E53................31
BRITISH TEXEL SHEEP SOCIETY...............................................Marea Britanie....A22...............31
BÜTNER AGRRTECHNIK S.R.L.............................................. România..............E3..................33
DAIRY-DÁV Kf.....................................................................................Ungaria................E13................42
DAMULS S.R.L.....................................................................................România..............E44................43
DAN FARM TECH IMPEX S.R.L....................................................România..............A31...............43
DANUTRITION S.A.......................................................................... România..............B21...............44
DCM SERV S.R.L..................................................................................România..............E56................44
DELAVAL ROMÂNIA S.R.L.............................................................România..............A4..................46
160
EVOLUȚIA DAN S.R.L......................................................................România..............A62/E20......47
FRIESIAN S.R.L....................................................................................România..............A45...............53
G-A NUTRIȚIE ANIMALĂ S.R.L...................................................România..............A38...............54
GEA WESTFALIASURGE RO S.R.L.....................................România..........A50...........55
GRTECO TEHNOPLUS S.R.L......................................................România..............A3..................57
GRENE KRMP A/S............................................................. Danemarca......A51...........57
GÜNTHER SOSNA Grossvieh-Export DE....................................Germania.............A19...............58
GUYOMARC`H NUTRIŢIE ANIMALĂ -GUYOMARC`H
ROMÂNIA S.R.L.................................................................................. România..............A38...............58
HOERMANN S.R.L.............................................................................România..............A15...............58
HOG SLAT FABRICARE S.R.L........................................................România..............A53...............59
HOTRCO AGRI B.V..........................................................................Olanda.................A45...............59
INOX S.A................................................................................................ România..............E42...............60
INTERCAS S.R.L.................................................................................România..............A32...............63
J&K WILDLIFE MANAGEMENT S.R.L.......................................România..............E41................65
MEDICOM S.R.L................................................................................. România..............A54...............73
PIG AT S.R.L..........................................................................................România..............A40...............80
PIGNAGNOLI CONSTRUZIONI S.R.L.......................................Italia......................A63...............81
RIVER COMPANY S.R.L...................................................................România..............B28...............87
ROMVAC COMPANY S.A................................................................ România..............A16...............88
ROTA GUIDO S.R.L............................................................................Italia......................A55...............89
ROYAL DE BOER................................................................................ Olanda.................A45...............88
SANO - FURJARE MODERNĂ S.R.L......................................... România..............A29...............91
SCHAUER AGROTRONIC GmbH................................................Austria..................A40...............90
SCHWANINGER MARTIN..............................................................Austria..................E47...............92
SEMTEST - BVN S.A...........................................................................România..............A21...............92
SEMTEST S.A. CRIOVA.................................................................România..............A30...............92
STALL INVEST S.R.L..........................................................................România..............B18/E55......93
TEHNOFAVORIT S.A........................................................................România..............E7..................98
SUPER FARM LAND S.R.L...............................................................România..............A64...............94
VITFOSS A/S......................................................................... Danemarca......A51.........101
VITFOSS ROMÂNIA S.R.L...................................................România..........A51..........101
ZUCAMI - POULTRY EQUIPMENT.............................................Spania...................A13.............106
AMBALAJE ŢAR STAND PAG.
FERROSAN A/S.................................................................... Danemarca......A51...........51
FERROSAN S.R.L..................................................................România..........A51...........51
FRUMAC BURG'S MACHINEFABRIEK B.V...............................Olanda.................A45...............54
INTERJUTE B.V................................................................................... Olanda.................A45...............64
ZOOTEHNIE ŢAR STAND PAG.
161
FINANŢARE/CONSULTANŢĂ ŢAR STAND PAG.
AAC - AUSTRIAN AGRICULTURL CLUSTER......................Austria.................A40...............10
CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSULTANŢĂ
TRNSILVANIA S.A...........................................................................România..............A44...............35
FRIESIAN S.R.L................................................................................... România..............A45...............53
GLOBAL DISTRIBUTION GROUP.............................................. România....................................56
GO4 AGRI INTERNATIONAL B.V................................................ Olanda.................A60...............55
MARCOSER S.R.L............................................................................... România..............B22...............70
PROCREDIT BANK SA BUCUREȘTI - SUCURSALA CLUJ..... România..............B4.................83
ROMCOM INVEST S.R.L.................................................................România..............A18...............87
TADIS AGRO S.R.L............................................................................. România..............E16...............95
WIESER CONSULT S.R.L.................................................................România..............A40............104
PUBLICAŢII SPECIALE ŢAR STAND PAG.
AGRI MEDIA........................................................................................ România..............A1......................
AGRICULTORUL ROMÂN............................................................. România..............A39...............13
BIOTERR - ASOCIAŢIA BIOAGRICULTORILOR
DIN ROMÂNIA................................................................................... România..............C3.................32
BRUTARUL - BORO INFO S.R.L................................................... România..............
REVISTA FERMA................................................................................ România..............A9/A61........37
EUROXTRDE LAPKIADÓ KFT..................................................Ungaria................B30...............50
INFO AGRR ROMÂNIA.................................................................România..............A1..................62
INFOALIMENT - INFOFERMA.....................................................România..............A15a.............62
PIAŢA AGRICOLĂ..............................................................................România..............B1..................81
PROFITUL AGRICOL........................................................................România..............A43...............84
TRKTORPOOL C/O Landwirtschafsverlag Gmbh..........Germania.........A24.........100
HIGH REAL SERVICE - TOP GHID ALIMENTAR..................România..............A1..................99
ANUNŢURI AGRICOLE...................................................................România..............A9/A61........37
LUMEA SATULUI................................................................................România..............A1......................
UTILAJE AGRICOLE.........................................................................România..............A9/A61........37
ALTELE ŢAR STAND PAG.
AMBASADA REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS –
DEPARTAMENTUL PENTRU AGRICULTURĂ...................... Olanda.................A45...............21
BIOGEST ENERGIE- UND WASSERTECHNIK GmbH.........Austria...............A40...............28
BIOGEST S.R.L.....................................................................................România..............A40...............28
COMPETITIV S.R.L............................................................................România..............A28...............38
DLG e.V. - DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-
GESELLSCHAFT...................................................................Germania.........A25............46
DOMNIȚA&CO IMPEX S.R.L.........................................................România..............E40...............45
162
EUROMETAL DI MICHELAZZO ENRICO............................... Italia......................E49...............51
FERROSAN A/S.................................................................... Danemarca.......A51...........51
FERROSAN S.R.L..................................................................România..........A51...........51
FRUMAC BURG'S MACHINEFABRIEK B.V...............................Olanda.................A45...............54
IRCAT-CO S.R.L...................................................................................România..............E68...............63
TRKTORPOOL C/O Landwirtschafsverlag Gmbh..........Germania.........A24.........100
SALON PRODUSE BIO STAND C3
EZIDRI.................................................................................................... România....................................C3
ONEA DINU ALINA...........................................................................România....................................C3
TIVADAR PETRU................................................................................ România....................................C3
ESCARPROD SCA.............................................................................. România....................................C3
BIO ROMANIA.................................................................................... România....................................C3
SHALOM BIOFOODS........................................................................România....................................C3
A F MIHALCA IOANA.......................................................................România....................................C3
SONNENTOR S.R.L............................................................................România....................................C3
PETRS BIO S.R.L...............................................................................România....................................C3
AVI POP...................................................................................................România....................................C3
TEOCRIS SRL.......................................................................................România....................................C3
TREMOT DOBRE SI FII................................................................... România....................................C3
BIO TERR............................................................................................România....................................C3
ECO INSPECT.......................................................................................România....................................C3
ECOLAND S.R.L..................................................................................România....................................C3
PRO M. EMINESCU TRUST............................................................România....................................C3
CH PIETROASARTI......................................................................România....................................C3
ASOCIATIA VALEA ASAULUI........................................................România....................................C3
ENAL ROMANIA.................................................................................România....................................C3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->