Doctrina

:

1. Mihail Udroiu,” Procedura Penala.Partea Generala.Partea Speciala”., editia 3, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2013 2. Ion Neagu, „Tratat de procedura penala.Partea Generala”, editia a 3-a revazuta si adaugita, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2013 3.Gheorghita Mateut, „Tratat de procedura penala.Partea Generala”,vol.II, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2012 4. Theodor si Bogdan Mrejeru, „Probele in procesul penal.Aspecte teoretice si jurisprudenta in materie”, editia a 2-a revizuita, Ed.Nomina Lex, Bucuresti, 2010 5. Grigore Gr.Theodoru, „Tratat de drept procesual penal”, editia a 2-a rev., Ed.Hamangiu, Bucuresti, 2008 6. C. Bîrsan, „Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole”, vol. I. „Drepturi şi libertăţi”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 Jurisprudenta: 1.www.scj.ro 2.www.mpublic.ro 3.www.legeaz.net 4.www.juris.ro