Sunteți pe pagina 1din 2

OSCILAII MECANICE

1. Un corp oscileaz conform ecuaiei y=0,2sin2(5t+1/6) m. Calculeaz primul moment n care


elongaia este egal cu jumtate din amplitudine.(R: 3/60 s)
2. Un oscilator liniar cu m=1g este scos din poziia de echilibru pn la distana 2cm unde fora
elastic este 0,2N. Stabilete ecuaia micrii. (R: A=2cm, =100rad/s i
0
= /2)
3. Un corp cu m=2kg este atrnat de un resort vertical cu K=50N/m. La momentul iniial t=0
corpul se afl la distana 2cm de poziia de echilibru i are viteza 10cm/s. Calculeaz amplitudinea
micrii oscilatorii.(R: 2 2 cm)
4. Un punct material oscileaz armonic cu pulsaia e=4t rad/s, pornind din poziia cu elongaia
maxim. La momentul t =T/8, elongaia micrii este egal cu y =5 2 cm. S se determine amplitudinea
oscilaiei.
5. Un punct material execut oscilaii armonice cu amplitudinea A=0,12m. Punctul material
pornete din poziia de echilibru cu viteza v
0
=9,6m/s. Calculeaz elongaia micrii la momentul cnd
viteza devine v
0
/4.(R: 0,116m)
6. Un punct material parcurge o micare oscilatorie y=Acos(t+ /6) cu perioada 0,06s.
Calculeaz momentul cel mai apropiat la care acceleraia este egal cu jumtate din valoarea sa
maxim.(R: 5ms)
7. Un punct material oscileaz cu amplitudinea A=5cm i T=16s, pornind din poziia cu elongaia
maxim. Calculeaz intervalul de timp dup care corpul atinge prima dat de la pornire valoarea maxim
a vitezei. (R: 4s)
8. Un oscilator armonic liniar trece prin punctele de coordonate x
1
=3cm, respectiv x
2
=4cm cu
vitezele v
1
=4m/s, respectiv v
2
=3m/s. Masa oscilatorului este m=20g. Calculeaz constanta de elasticitate
a resortului oscilatorului.
9. Un corp parcurge o micare oscilatorie armonic y=Asin(t+/6) cu T=0,6s. Calculeaz
intervalul de timp necesar pentru a parcurge a doua jumtate a distanei dintre poziia de echilibru i
poziia n care elongaia este maxim. (R: 0,1s)
10. Un corp legat de un resort executa oscilaii armonice, aflndu-se iniial n poziia de echilibru.
tiind c la elongaia de y
1
=3cm, viteza este v
1
=6cm/s, determin pulsaia micrii oscilatorii.
11. Scrie ecuaia unei oscilaii armonice cunoscnd vitezele v
1
=3cm/s corespunztoare elongaiei
y
1
=6cm, respectiv v
2
=5cm/s pentru y
2
=4cm/s. La momentul iniial
0
= /4.
12. Un punct material are o micare oscilatorie y=0,05sin2 (t+1/3) m. Calculeaz intervalul de
timp n care punctul material parcurge distana de la A/2 la A
2
2
.(R: 1/24s)
13. Un oscilator liniar armonic oscileaz cu frecvena 29Hz, amplitudinea A=2mm i faza iniial
nul. Calculeaz viteza medie cu care se deplaseaz oscilatorul ntre punctele corespunztoare elongaiilor
y
1
=
2
2
A i respectiv y
2
=
2
3
A. (v
m
=0,22m/s)
14. Un punct material oscileaz cu A=12cm. El pornete din poziia de echilibru cu viteza
v
0
=9,6m/s. Calculeaz viteza n poziia n care elongaia este y=A/4. (R: 4,65m/s)
15. Un corp oscilator liniar cu amplitudinea oscilaiei de 8 mm se afl dup 0,01 s de la nceperea
oscilaiei la distana de 4 mm de poziia de echilibru. S se calculeze: a) pulsaia oscilatorului; b)
frecvena oscilaiei; c) perioada oscilaiei; d) viteza oscilatorului in poziia dat; e) acceleraia
oscilatorului in poziia dat.
16. Ecuaia oscilaiei punctului material,de masa m=(2/)
2
Kg ,are forma: y=0,1.sin(
4
t
t+
2
t
) cm.
Calculeaz valoarea maxima a forei ce acioneaz asupra punctului material.
17. Un corp cu m=5g oscileaz dup ecuaia y=0,1sin |
.
|

\
|
+
3
1
2
t
t
m. Calculeaz energia cinetic
dup 20s de la pornire. (R: 46,25 J)
18. Un corp de masa m=2kg, legat de un resort elastic, efectueaz o micare oscilatorie armonic,
a crei amplitudine este A=25cm. Daca energia totala a oscilatorului este 4J, determin pulsaia micrii.
19. Calculeaz energia cinetic a unui punct material de mas m=0,5g care oscileaz armonic cu
amplitudinea A=5cm i frecvena 1/ Hz cnd se afl la distana y=4cm de poziia de echilibru.(R: 0,9J)
20. Un punct material efectueaz o micare oscilatorie descris de legea y=Asin(2t+ /6) m.
Calculeaz cel mai apropiat moment de timp pentru care energia cinetic este egal cu energia potenial.
(R: 1/25 s)
21. Un punct material oscileaz dup legea y =Asin(tt + t/4) (m). S se determine raportul dintre
energiile cinetic si potenial ale punctului material, la momentul t
1
=T/4 i t
2
=T/8 de la pornire, unde T
este perioada oscilaiei.
22. Un corp cu M=10g oscileaz dup legea x=0,4sin(10tt+t/3) m. Calculeaz energia cinetic i
potenial n momentul n care elongaia este un sfert din amplitudine. (R: 750mJ, 50mJ)
23. Un punct material cu m=0,2kg efectueaz o micare oscilatorie armonic n care valoarea
maxim a forei este egal cu F=200N iar energia total este 40J. Oscilatorul pornete din poziia de
echilibru. Stabilete ecuaia de micare.(R: A=0,4m, =50rad/s)
24. Amplitudinea micrii oscilatorii a unui punct material este 4cm, iar energia cinetic maxim a
punctului material este 12 10
-6
J. La ce elongaie, fa de poziia de echilibru, asupra punctului material
acioneaz o for de 310
-4
N?
25. Un corp cu m=0,1kg este suspendat de un resort elastic K=10
3
N/m. Pendulul oscileaz avnd
impulsul p
1
=0,3 3 kg m/s la distana y
1
=3cm de poziia de echilibru. Considernd faza iniial nul, s
se determine: a)legea de micare; b)energia cinetic i potenial la y
2
=2,5cm. (R: A)6cm, 1,4875J,
0,3125J)
26. Ecuaia oscilaiei unui punct material este y=3 10
-2
(sint+cost) m. Stabilete amplitudinea
micrii. (R: 2 3 cm)
27.Un oscilator armonic cu m=1kg are legea de micare x= 3 sin10t + cos10t(cm). S se
determine: a)amplitudinea, faza iniial i pulsaia; b)impulsul maxim i timpul dup care se atinge
aceast valoare; c)energia cinetic i potenial a t=/20 s.
28. Ecuaia oscilaiei unui punct material este y= ) cos 3 (sin 10
3
5
3
t t e e

m. Calculeaz faza
iniial a oscilaiei.(R: -/3)
29. Ecuaia oscilaiei unui punct material este y= t t e e cos 10 5 sin 10
3
5
3 3
+ (m). Calculeaz
amplitudinea i faza iniial a oscilaiei.
30. Un oscilator armonic cu m=1kg are legea de micare y= 3 sin20t+cos20t(cm). S se
determine: amplitudinea, faza iniial, pulsaia i acceleraia maxim.
31. Un punct material oscileaz dup legea y=6sin2t+2 3 cos2t cm. Exprim ecuaia micrii
oscilatorii.
32. Dou pendule gravitaionale au lungimile 5cm i 180cm. Calculeaz raportul frecvenelor cu
care oscileaz cele dou pendule n acelai loc. (R: 6)
33. Lungimea unui pendul gravitaional a fost modificat cu 24%. Cu ct la sut s-a modificat
perioada de oscilaie?
34. Un oscilator efectueaz o micare compus din dou oscilaii armonice de ecuaii:
A) ( ) (cm).
2
2 sin 6
1
|
.
|

\
|
+ =
t
tt t y i ( ) ( ) (cm). 2 sin 8
2
t t + = t t y
B)y
1
(t)=2sin(200t+ /6) i y
2
(t)=3sin(200t+ /2)
Calculeaz amplitudinea, faza rezultant i defazajul dintre cele dou oscilaii n fiecare caz.
35. Un punct material este supus simultan oscilaiilor y
1
=sint i y
2
=2sin(t+0,5) , unde y
1
i
y
2
sunt exprimai n cm. S se afle amplitudinea i faza micrii rezultante.
Stabilete ecuaia micrii obinute prin suprapunerea a dou oscilaii paralele descrise de ecuaiile:
a)y1=6sint, y2=8cost
b)y1=5sin(t+/6), y2=7sin(t+/3)
(R: a)y=10sin(t+53
o
10
,
), b)y=11,6sin(t+47
o
30
,
)
36. Un corp legat de un resort execut oscilaii armonice, aflndu-se iniial n poziia de echilibru.
tiind c la elongaia y
1
=3cm viteza este v
1
=10cm/s, iar la elongaia y
2
=5cm viteza este v
2
=6cm/s.
Calculeaz pulsaia micrii oscilatorii.

S-ar putea să vă placă și