Sunteți pe pagina 1din 3

Ordinulministruluifinanelorpublicenr.1286din1octombrie2012 pentruaprobareaReglementrilorcontabileconformecuStandardeleinternaionalede raportarefinanciar,aplicabilesocietilorcomercialealecrorvalorimobiliaresunt admiselatranzacionarepeopiareglementat, publicatnMonitorulOficialnr.687din4octombrie2012 Avnd n vedere prevederile art.

. 1 din Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de ctre societile comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat a Standardelor InternaionaledeRaportareFinanciar, n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, n baza art. 4 alin. (1) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrilei completrileulterioare, viceprimministrul,ministrulfinanelorpublice,emiteprezentulordin. ART.1 (1) Se aprob Reglementrile contabile conforme cu Standardele internaionale de raportarefinanciar,aplicabilesocietilorcomercialealecrorvalorimobiliaresuntadmise la tranzacionare pe o pia reglementat, prevzute n anexa nr. 1*), care face parte integrantdinprezentulordin. (2) Piaa reglementat are nelesul prevzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaadecapital,cumodificrileicompletrileulterioare. *) Anexele nr. 1i 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 687 bis, care se poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",Bucureti,os.Pandurinr.1. ART.2 Reglementrile prevzute la art. 1 alin. (1) se aplic mpreun cu Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu Standardele internaionale de raportare financiar, precum i cu alte prevederi legale aplicabile, n scopul asigurrii unui grad ridicat de transpareni comparabilitate a situaiilor financiare anuale. ART.3 Prevederile prezentului ordin nu se aplic: instituiilor de credit, instituiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementrilor legale, nscrise n Registrul general, instituiilor de plat i instituiilor emitente de moned electronic, definite potrivit legii, care acord credite legate de serviciile de plati a cror activitate este limitat la prestarea de servicii de plat, respectiv emitere de moned electronici prestare de servicii de plat, Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar; entitilor autorizate, reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor; entitilor autorizate, reglementatei supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entitilor autorizate, reglementate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare.

ART.4 n nelesul prezentului ordin, Standardele internaionale de raportare financiar, denumite n continuare IFRS, reprezint standardele adoptate potrivit procedurii prevzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului Europeani al Consiliului din 19 iulie 2002privindaplicareastandardelorinternaionaledecontabilitate. ART.5 Administratorii entitilor, respectiv alte persoane care au obligaia gestionrii entitilor, precum i persoanele care au obligaia organizrii i conducerii acestora, directorii economici, contabiliiefi sau alte persoane mputernicite s ndeplineasc aceast funcie, trebuie s asigure msurile necesare pentru aplicarea corespunztoare a prevederilor prezentuluiordin. ART.6 (1) Situaiile financiare anuale individuale ntocmite de entiti n baza reglementrilor contabileconformecuIFRSfacobiectulaudituluistatutar,potrivitlegii. (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii,i situaiile financiare anuale consolidate conformecuIFRS,ntocmitedeentitincalitatedesocietimam. ART.7 Situaiile financiare anuale, respectiv situaiile financiare anuale consolidate, au componenteleprevzutedeIAS1. ART.8 (1)Pentruexerciiulfinanciaralanului2012,situaiilefinanciareanualeindividualenbaza IFRS se ntocmesc prin retratarea informaiilor din contabilitatea organizat n baza Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile i completrileulterioare. (2) n scopul ntocmirii situaiilor prevzute la alin. (1), entitile aplic IFRS, inclusiv prevederileIFRS1"AdoptareapentruprimadataStandardelorinternaionalederaportare financiar". n acest sens, situaia poziiei financiare, parte component a situaiilor financiare anuale ncheiate la 31 decembrie 2012, va cuprinde informaii corespunztoare sfritului exerciiului financiar de raportare, sfritului exerciiului financiar anterior celui de raportarei nceputului exerciiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situaia rezultatului global va cuprinde dou coloane de informaii, corespunztoare exerciiului financiar curent (de raportare) i exerciiului financiar anterior celui de raportare. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplic entitilor care au declarat expliciti fr rezerve c au ntocmit situaii financiare anuale n baza IFRSi care se ncadreaz n cazurile prevzute expresdeIFRS1. ART.9 (1) Situaiile financiare anuale prevzute la art. 8 se depun la unitile teritoriale ale MinisteruluiFinanelorPublice,nsoitededocumenteleprevzutedelege. (2) Odat cu documentele prevzute la alin. (1) se depune i o situaie cuprinznd rezultatele retratrii, n baza IFRS, a informaiilor din contabilitatea organizat n baza Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrileicompletrileulterioare.

(3)Situaiaprevzutlaalin.(2)sedepunenformatulprevzutnanexanr.2*),careface parteintegrantdinprezentulordin. *) Anexele nr. 1i 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 687 bis, care se poate achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",Bucureti,os.Pandurinr.1. ART.10 Entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ntocmesc situaiile financiare anuale prevzute la art. 6 la data aleas pentru ntocmirea acestora. n acest scop, ultima coloan din situaia poziiei financiare, respectiv celelalte componente ale situaiilor financiare anuale, poate cuprinde numai informaii corespunztoare unei perioade de raportare care se ncheie ulterior datei de1ianuarie2013. ART.11 n scopul ntocmirii situaiilor financiare anuale n baza IFRS, entitile procedeaz la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilori capitalurilor propriii evaluarea acestorapotrivitprevederilorcuprinsenIFRS. ART.12 ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2013, entitile prevzute de prezentul ordinin contabilitateanbazaprevederilorIFRS. ART.13 (1) Pentru asigurarea sistemului informaional al statului, Ministerul Finanelor Publice poate solicita entitilor care aplic prevederile prezentului ordin depunerea unei raportri contabileanualelaunitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice. (2) Aceast raportare se ntocmete pe baza datelor din balana de verificare cuprinznd elementedeterminatepotrivitprevederilorIFRS. (3) Prevederile alin. (2) se aplic inclusiv pentru raportarea aferent datei de 31 decembrie2012. ART.14 (1) Prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd cu situaiile financiare anuale ale exerciiuluifinanciar2012. (2) ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2013, entitilor care facobiectul prezentului ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrileulterioare. ART.15 PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Viceprimministru,ministrulfinanelorpublice, FlorinGeorgescu Bucureti,1octombrie2012. Nr.1.286.