Sunteți pe pagina 1din 5

16.

O societate comerciala are inregistrata o creanta comerciala asupra unei persoane afiliate acesteia, pe care o scoate din evidenta la 15 februarie 2008 ca urmare a obtinerii unei hotarari judecatoresti, ramasa definitiva.La calculul profitului impozabil, aceasta cheltuiala reprezentand pierdere din creante neincasate este: a) cheltuiala nedeductibila integral; b) cheltuiala deductibila pentru partea acoperita de provizion; c)cheltuiala deductibila pentru ca este neincasata de mai mult de 100 de zile; d)cheltuiala deductibila intrucat scoaterea din gestiune are la baza o hotarare judecatoreasca; e) cheltuiala deductibila intrucat poate fi recuperata de la persoana afiliata; f) cheltuiala deductibila intrucat este in cadrul termenului de prescriptie. 17.O societate comerciala cu activitate de prestari servicii financiar contabile plateste o taxa de inregistrare la organizatia pentru protectia mediului SOS Natura in suma de 12000 lei.La calculul profitului impozabil aceasta cheltuiala este: a) cheltuiala nedeductibila, intrucat asociatia respectiva nu are legatura cu activitatea desfasurata de aceasta; b) cheltuiala deductibila limitat, in limita echivalentului in lei a 5000 de euro; c) cheltuiala deductibila in limita unei cote de 2% la profitul contabil; d) cheltuiala deductibila integral intrucat este o cheltuiala cu protectia mediului; e) cheltuiala deductibila intrucat este platita unei organizatii de utilitate publica; f) cheltuiala deductibila in limita de 2% din cifra de afaceri. 18.O societate comerciala a hotarat la adunarea generala din 25 martie 2008 sa acopere pierderea contabila din anul 2007 cu rezervele constituite in anii fiscali 2002-2003 din diferente dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard de impozit pe profit.La calculul profitului impozabil aceste rezerve sunt: a) impozabile, prin recalcularea impozitului pe profit datorat la data aplicarii facilitatii, respectiv anii 2002-2003; b) impozabile, prin includerea in calculul profitului impozabil datorat pentru anul 2007; c) impozabile, prin luarea in calculul profitului impozabil datorat pentru trimestrul I 2008; d) sunt neimpozabile, intrucat nu sunt distribuite asociatilor; e) sunt neimpozabile intrucat societatea nu se afla in procedura de fuziune, divizare f) sunt impozabile cu o cota de 10% . 19.O societate comerciala produce un program informatic pentru gestiunea creantelor neincasate,care in conformitate cu prevederile hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor se va amortiza contabil pe o perioada de 5 ani. Din punct de vedere fiscal cheltuielile aferente producerii programului informatic se recupereaza prin intermediul cheltuielilor de amortizare ,astfel: a)linear ,pe o perioada de 3 ani; b)accelerat,pe o perioada de 5 ani; c)linear,pe o perioada de 5 ani; d)integral la darea in folosinta; e)linear pe perioada de folosinta; f)nu se recupereaza prin intermediul cheltuielilor de amortizare.

20.O societate comerciala se obliga sa realizeze pentru o persoana juridica nerezidenta ,in baza unui contract de prestari servicii, un studiu de piata, al carui termen scadent de realizare, fixat la 31.03.2008 , a fost depasit cu 15 zile . Societatea plateste in 15.04.2008 penalitati conform clauzelor contractuale in suma de 10.000 euro, in situatia in care prin conventie de evitare a dublei impuneri nu sunt asimilate dobanzilor. La calculul profitului impozabil aceste cheltuieli sunt considerate: a) cheltuieli nedeductibile integral; b) cheltuieli deductibile limitat la 4% din valoarea contractului; c) cheltuieli deductibile in limita a 2% din profitul contabil al lunii aprilie 2008; d) cheltuieli deductibile integral intrucit sunt platite in baza unui contract comercial; e) cheltuieli deductibile integral intrucit sunt platite unui nerezident care a transmis certificat de rezidenta fiscala; f) cheltuieli nedeductibile fiscal intrucit nerezidentul nu a prezentat certificat de rezidenta fiscala. 21.O societate comerciala, plateste prime de asigurari pentru angajatii sai, in baza unui contract de asigurari de viata, incheiat cu o societate de asigurari. .La calculul profitului impozabil aceste cheltuieli sunt : a)deductibile integral daca sunt impozitate ca venit salarial, conform titlului III; b)deductibile in limita de 2% ,aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului; c)deductibile in limita a 2% din profitul contabil; d)deductibile in limita a 200 euro pe an; e)deductibile doar daca societatea inregistreaza la finele anului profit; f)deductibile in limita a 3% din cifra de afaceri. 22.O societate comerciala scoate din evidenta ,in februarie 2008, o creanta comerciala pentru care, in anul 2006 s-a inscris la masa credala a unei societati aflate in procedura de lichidare..Care este tratamentul fiscal al pierderilor nregistrate la scoaterea din eviden a creanei nencasate ca urmare a inchiderii procedurii de faliment si obtinerii hotaririi judecatoresti ? a) deductibile integral; b) nedeductibile; c) deductibile 20%; d) deductibile in urmatorii 5 ani fiscali; e) deductibile 10%; f) deductibile 50%; 23. O societate comercial pltitoare de impozit pe profit, efectueaza investiii privind retehnologizarea procesului de fabricatie utiliznd pentru finanarea acestora un credit de 1000000 euro, de la o banc din Austria rambursabil intr-o perioad de 5 ani, 500.000 euro de la un asociat al societii cu termen de rambursare pe 3 ani, iar pentru utilaje o finanare de 2.000.000 euro de la o societate de leasing din Italia. Care dintre finanrile menionate se iau n considerare la determinarea gradului de ndatorare prevazut pentru determinarea nivelului deductibil al cheltuielilor cu dobnzile i diferenelor de curs valutar? a) doar mprumutul de la asociatul societii; b) finanarea de la societatea de leasing; c) creditul de la banca din Austria; d) toate finanrile; e) finanarea de la societatea de leasing i creditul de la banca din Austria; f) nu calculeaz gradul de ndatorare.

24. O societate comercial este ncadrat din punct de vedere fiscal ca microntreprindere. n anul fiscal 2008, care este baza impozabil i cota de impozitare care va fi aplicat pentru determinarea impozitului pe venitul microntreprinderii? a) prin aplicarea unei cote de 2,5 % asupra veniturilor rezultate din orice surs, din care se scad dup caz, valoarea caselor de marcat achiziionate i veniturile expres menionate de lege; b) prin aplicarea unei cote de 1 % asupra veniturilor din orice surs ; c) prin aplicarea unei cote de 1,5 % asupra veniturilor realizate din orice surs din care se scad valoarea activelor corporale i necorporale achiziionate; d) prin aplicarea unei cote de 2 % asupra veniturilor din orice surs; e) prin aplicarea unei cote de 2,5 % asupra veniturilor din orice surs; f) prin aplicarea unei cote de 3 % asupra veniturilor din orice surs. 25. Societatea comercial Aurora,, S.R.L. pltete n 20 iunie 2008 dividendele stabilite prin adunarea general unuia dintre asociai, societatea comercial Mamaia S.A.. Care sunt condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc aceasta pentru ca dividendele s-i fie pltite fr reinerea impozitului pe dividende : a) beneficiarul dividendelor deine minim 15 % din titlurile de participare pe o perioad de 2 ani mplinii pn la data plii acestora; b) beneficiarul dividendelor deine minim 15 % din titlurile de participare pe o perioad de 3 ani mplinii pn la data plii acestora; c) beneficiarul dividendelor deine minim 20 % din titlurile de participare pe o perioad de 2 ani mplinii pn la data plii acestora; d) beneficiarul dividendelor deine minim 10 % din titlurile de participare pe o perioad de 2 ani mplinii la data plii acestora; e) beneficiarul dividendelor deine minim 25 % din titlurile de participare pe o perioad de 2 ani mplinii pn la data plii acestora; f) beneficiarul dividendelor deine minim 5 % din titlurile de participare pe o perioad de 2 ani mplinii pn la data plii acestora; 26. O societate comerciala inregistreaza pierderi patrimoniale ca urmare a unei inundatii.Care este regimul fiscal al cheltuielilor reprezentand valoarea stocurilor i valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile distruse : a. cheltuieli deductibile integral; b. cheltuieli deductibile limitat; c. cheltuieli nedeductibile; d. cheltuieli deductibile n proporie de 50 %; e. cheltuieli deductibile n proporie de 30 %; f. cheltuieli deductibile numai n situaia n care contribuabilii nregistreaz profit n anul curent . 27. Societile comerciale bancare, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, au obligaia de a plti impozit pe profit: a. impozit pe profit anual cu pli anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflaie estimat cu ocazia elaborrii bugetului iniial al anului pentru care se efectueaz plile anticipate; b. pe profitul estimat n anul curent; c. impozit pe veniturile realizate din orice surs; d. impozit pe venitul mondial; e. nu efectueaz pli fiind pe pierdere fiscal n anul n curs; f. efectueaz pli la nivelul 1/12 din impozitul pe profit aferent anului precedent.

28. La determinarea profitului impozabil este deductibil, din punct de vedere fiscal, pentru anumite mijloace fixe amortizabile amortizarea accelerat. Cum se calculeaz amortizarea accelerat n acest caz: a. n primul an de utilizare amortizarea nu poate depi 50% din valoarea de intrare, iar pentru urmtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz prin raportarea valorii rmase de amortizare a mijlocului fix la durata normal de utilizare rmas; b. n primul an de utilizare amortizarea nu poate depi 30% din valoarea de intrare, iar pentru urmtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz prin raportarea valorii rmase de amortizare a mijlocului fix la durata normal de utilizare rmas; c. pe o perioad de maxim 2 ani; d. n primul an de utilizare amortizarea nu poate depi 25% din valoarea de intrare, iar pentru urmtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz prin raportarea valorii rmase de amortizare a mijlocului fix la durata normal de utilizare rmas; e. pe o perioada de maxim 5 ani; f. n primul an de utilizare amortizarea nu poate depi 35% din valoarea de intrare iar pentru urmtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz prin raportarea valorii rmase de amortizare a mijlocului fix la durata normal de utilizare rmas; 29. .O societate comercial nregistreaz o sponsorizare n valoare de 5000 lei. Care este limita de deducere a cheltuielilor de sponsorizare la calculul impozitului pe profit: a. 3 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; b. 5 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 40% din impozitul pe profit datorat; c. 3 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 40% din impozitul pe profit datorat; d. 10 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; e. 20 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; f. 40 din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; 30. La determinarea profitului impozabil tratamentul fiscal al rezervei legale constituite de contribuabil potrivit legii societilor comerciale este: a. deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pn ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din patrimoniu, dup caz; b. nedeductibil; c. deductibil n limita unei cote de 20% aplicat asupra profitului contabil, d. deductibil n limita unei cote de 10% aplicat asupra profitului contabil, e. deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, dupa determinarea impozitului pe profit; f. deductibil n limita a 25%. 31. Care este procentul de deinere din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru UE pentru care, dividendele primite de o persoan juridic romn, contribuabil pltitor de impozit pe profit, sunt neimpozabile la determinarea profitului impozabil: a. minimum 15% din capitalul social; b. minimum 1% din capitalul social; c. orice procent; d. peste 20% din capitalul social; e. minimum 5% din capitalul social; f. 100% din capitalul social.

32. O societate comerciala are o creanta comerciala neincasata la termenul prevazut in contractul de prestari servicii. Numrul de zile de nencasare de la data scadenei este de peste 100 de zile. Care este numarul de zile de neincasare dupa care societatea comerciala poate constitui provizioane deductibile la calculul profitului impozabil: a. 270 de zile de la data scadenei; b. 90 de zile de la data scadenei; c. 360 de zile de la data scadenei; d. 60 de zile de la data scadenei; e. 100 de zile de la data scadenei; f. 180 de zile de la data scadenei; 33. La calculul profitului impozabil deducerea cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar este limitata in functie de gradul de indatorare. Care este gradul de ndatorare al contribuabililor care determin cheltuieli cu dobnzile integral deductibile la calculul profitului impozabil: a. mai mic sau egal cu 3; b. mai mic sau egal cu 2; c. mai mic sau egal cu 1; d. mai mic sau egal cu 4; e. mai mic sau egal cu 5; f. mai mic sau egal cu 10;

S-ar putea să vă placă și