Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris la MATEMATIC
PROBA D

Varianta .001

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic : profil: Servicii, toate specializ rile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializ rile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic :profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional :profil Militar,
specializarea tiin e sociale

NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.

La toate subiectele se cer rezolv ri complete


SUBIECTUL I ( 20p )
n sistemul cartezian de coordonate xOy se consider punctele A(0, 3) , B(6, 0) , C (3, 3) i D(2, 2) .
(4p) a) S se calculeze distan a de la punctul A la punctul C.
(4p) b) S se calculeze aria triunghiului ABC.
(4p) c) S se demonstreze c punctele A, B i D sunt coliniare.
(4p) d) S se arate c triunghiul MNP este dreptunghic, unde MN = 5 , MP = 12 i NP = 13 .
(2p) e) S se calculeze sin 3 30 .
(2p) f) S se calculeze, n mul imea numerelor complexe, num rul 2i 2 + 4i 4 .

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se calculeze num rul 2 + 23 + 2 5 + 2 7 .
(3p) b) Se consider func iile f , g : R R , cu f ( x ) = x 2 , astfel nct func ia g este inversa
func iei f. S se calculeze g (1) .
(3p) c) S se determine termenul al treilea al dezvolt rii (1 2a )5 .
(3p) d) S se rezolve n R ecua ia 2 x 2 = 2 .
(3p) e) S se rezolve ecua ia x + 2 = x , x 0 .
2.

1
Se consider func ia f : (0, ) R , f ( x ) = x 2 .
x
a) S se calculeze f (2 ) .
(3p)
f ( x ) f (2 )
.
(3p) b) S se calculeze lim
x2
x2
(3p) c) S se calculeze xlim f ( x ) .

f (x ) dx .

(3p) e) S se demonstreze c

x 2 f ( x ) 2 x f (x ) = 3 , pentru orice x > 0 .

(3p) d) S se calculeze

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic : profil: Servicii, toate specializ rile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializ rile
1
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic :profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional :profil Militar,
specializarea tiin e sociale

Varianta 001

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )


Se consider func iile f : R R , f ( x ) = x + 2
f n (x ) = ( f

i fn : R R ,

f ... f )( x ) , pentru orice n N * , unde reprezint opera ia de compunere a


de n ori f

func iilor.

(4p) a) S se calculeze f (0) .


(4p) b) S se calculeze f (2 ) + f (3) + ... + f (11) .
(4p) c) S se determine inversa func iei f.

(2p) d) S se arate c

2 0 3
3 2 0 = f (9 ) .
4 3 2

(2p) e) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c n N * , x R , f n ( x ) = x + 2n .


n

0
1
1 0
*
(2p) f) S se arate c
2 1 = f (0 ) 1 , n N .

n
*
(2p) g) S se arate c n N , f1 (1) + f 2 (1) + ... + f n (1) = n 2 + 2n .

SUBIECTUL IV ( 20p )
Se consider func ia f : R R , f ( x ) = x 3 + x 2 + x 1 .

(4p) a) S se calculeze f ( x ) , x R .
1

(4p) b) S se calculeze

x f (x ) dx .
0

f (x )
.
x3
x
(2p) d) S se calculeze xlim f e .

(4p) c) S se calculeze lim

( )

(2p) e) S se demonstreze c func ia f este cresc toare pe R .


f ( x ) 1 , x 0 .
2

(2p) g) S se calculeze

1
2

f ( x ) + f ( x )
dx .
x2

(2p) f) S se arate c

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic : profil: Servicii, toate specializ rile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializ rile
2
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic :profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional :profil Militar,
specializarea tiin e sociale

Varianta 001

S-ar putea să vă placă și