Sunteți pe pagina 1din 5

Tema pentru acasa Problema 1

Efectul unui medicament se calculeaza conform formulei r=ark-1+0.4k ,unde r este concentratia substantelor active peste k ore dupa administrarea lui.Initial r0 =1,iar 0<a<1.Din formula rezulta ca rk atinge valoarea maxima rm dupa ce au trecut m ore,ulterior incepind sa scada.Scrieti un program ce va determina peste cite ore efectul medicamentului in studiu va atinge valoarea maxima. Numarul real a se citeste de la tastatura.

Modelul matematic

1, dacak = 0 r= k ar + 0 . 4 k 1
Algorimtul
1. 2. 3. 4. 5. k=0; r=1; k:=k+1,calculam efectul r(k); calculam efectul r(k+1); daca r(k) < r(k+1) atunci treci la pasul 2 afiseaza valoarea lui k

Programul var r,r1,a:real; k:integer; function em(k:integer):real; begin if k=0 then em:=1 else em:=a*em(k-1)+exp(k*ln(0.4)); end; begin write('a='); readln(a); k:=0; r:=1; while em(k)<em(k+1) do k:=k+1; writeln('efectul maxim va fi peste',k,'ore'); end. Testare a=0; efectul maxim va fi peste 0 ore; a=0.9; efectul maxim va fi peste 2 ore;

Problema 2
Determinati o metoda de stimulare pentru calcularea elementului cu numarul n din sirul de numere 1,2,3,5,8,13,21, .Exista oare o metoda analitica pentru determinarea elementului cu numarul n?

Modelul matematic
F(n)-termenul de ordinul n din sir

1, dacan = 1 F (n) = 2, daca.n = 2 F (n 1) + F (n 2) pentru.n > 2


Algoritmul
1.Declaram functia f care va rezolva expresia 2. Daca x=1 atunci functia f=1 3. Daca x=2 atunci functia f=2 4. Daca x>2 atunci functia f=f(n-1)+f(n-2) 5. Citim numarul n de la tastatura 6. Afisam rezultatul

Programul var n :integer; function f(x:integer):integer; begin if x=1 then f:=1 else if x=2 then f:=2 else if n>2 then f:=f(n-1)+f(n-2); end; begin write('n='); readln(n); writeln('numarul pe pozitia ',n,'este ', f(n)); end. Testare
Numarul de pe pozitia 2 este 2 Numarul de pe pozitia 5 este 8

Problema 3
Elaborati un program care calculeaza suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice,avind primul termen cu valoarea a1,(a1>0) si ratia r,(r>0).

Modelul matematic
Sn = ( 2 * a1 + ( n 1) * r ) * n 2

Algoritmul
1.Declaram variabilele a1,r,s :real si variabila n:integer 2.Citim de la tastatura primul termen a1,ratia r si numarul de termeni n 3.Calculam conform formulei stiute suma primelor n termeni.

Programul var a1,r,s:real; n:integer; begin write('a1= '); readln(a1); write('r= '); readln(r); write('n='); readln(n); s:=((2*a1+(n-1)*r)*n)/2; writeln('suma primelor n termeni este ',s); end. Testare
Pentru r:=1 , a1:=3 ,n:=3 suma este 12 Pentru r:=5 ,a1:=2.3 ,n:=6 suma este 88.8

Problema 4

a) In timpul zilei o buburuza urca pe un stilp de 5m ,iar in timpul noptii coboara 3m.Ascensiunea incepe dimineatza.inaltimea stilpului este de 15m.peste cite zile va ajunge buburuza in virful stlpului? b) In conditiile punctului precedent ascensiunea incepe dimineata de la inaltimea de 6m c) In conditiile punctului precedent ascensiunea incepe odata cu scaderea noptii

Modelul matematic a)
Nr de zile 1 2 3 4 5 6 7 8 Initial 0 2 4 6 8 10 12 14 Urcat pe zi 5 5 5 5 5 5 5 5 Coborit pe zi 3 3 3 3 3 3 3 3 total 2 4 6 8 10 12 14 16

Raspuns:peste 8 zile b)
Nr de zile 1 2 3 4 5 Initial 6 8 10 12 14 Urcat pe zi 5 5 5 5 5 Coborit pe zi 3 3 3 3 3 total 8 10 12 14 16

Raspuns:peste 5 zile c)
Nr de zile 1 2 3 4 5 6 Initial 3 5 7 9 11 13 Urcat pe zi 5 5 5 5 5 5 Coborit pe zi 3 3 3 3 3 3 total 5 7 9 11 13 15

Raspuns:peste 7 zile Algoritmul

1.Declaram variabilele de tip integer si real 2. Citim de la tastatura inaltimea stilpului(h) ,inaltimea initiala a buburuzei(x) ,cu cit se ridica bucuruza pe zi (r) ,cu cit coboara ea pe zi(c). 3. Calculam zilele in care ea va ajunge in virf cu ajutorul formulei obtinute 4.Afisam rezultatul

Programul var h,x,r,c:integer; z:real; begin write('h='); readln(h); write('x='); readln(x); write('r='); readln(r); write('c='); readln(c); z:=(h-x)/(r-c); writeln('buburuza se va ridica in',z:2:0,'zile'); end. Testare
In cazut I buburuza ajunge in 8 zile In cazul II buburuza va ajunge in 5 zile In cazul III buburuza va ajunge in 6 zile