Sunteți pe pagina 1din 6

Grup Scolar Industrial Nicolae Iorga Negresti, jud. Vaslui Aria curricular: Consiliere i orientare Diriginte: prof. ing.

. Ardeleanu D-tru Daniel Clasa: a X-a J, coala de Arte i Meserii, nivel 1 de calificare Domeniul: Electric Calificarea: Lucrtor n electrotehnic Nr. ore/an: 30 (1 or/spt. X 30 spt.) Anul scolar: 2008/2009

Avizat director,

Avizat responsabil comisie metodica

PLANIFICARE CALENDARISTICA
CONSILIERE SI ORIENTARE Nr. crt. 0. Nr.de ore Componenta 1. Subcomponenta 2. 1.1.1 1.1 Autocunoastere 1.2.1 1 Autocunoastere si dezvoltare personala 1.2.2 1.2 Managementul resurselor personale 1.2.3 1.2.4 1.3 Dezvoltarea personalitatii elevului 1.3.1 Competente 3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de autocunoastere; Sa identifice si sa gaseasca solutii pentru nevoile personale Sa-si asume raspunderea si sa aiba initiativa personala; Sa cunoasca si sa respecte normele si valorile grupului; Sa-si formeze si sa-si dezvolte capacitatea de organizare a clasei Dezvoltarea capacitatii de valorificare maxima a potentualului propriu sem sem I II 4. 5. 1 1 1 sapt 6.

0.

1.

2. 2.1.1 2.1 Abilitati sociale 2.1.2

3. Sa cunoasca si sa respecte normele si valorile grupului; Formarea conduitei participarii la viata sociala, cultivarea tolerantei; Armonizarea si exersarea propriului sistem de valori in acord cu cel social; Sa descrie evenimentele marcante din propria familie; Sa cunoasca rolulu familiei in formarea si dezvoltarea personalitatii; Realizarea unei campanii publicitare pentru un produs, un serviciu, o persosna, un post, etc.; Cunoasterea atitudinii verbale sau nonverbale in strategia invatarii; Folosirea dictionarului, sporirea expresivitatii in limbaj; Formarea deprinderilor de a utiliza informatiile referitoare la produsele si serviciile de care beneficiaza; Sa receptioneze regulamentul scolar; Sa-si insuseasca cerintele regulamentului scolar; Stimularea motivatiei invatarii continue in scopul dezvoltarii propriei carierei Formarea si dezvoltarea capacitatii decizionale; Dezvoltarea abilitatilor de informare privind cariera;

4. 1

5. 1

6.

Comunicare si abilitati sociale 2.2 Familia

2.1.3 2.2.1 2.2.2

3.1.1 3.1 Managementul informatiilor 3 Managementul informatiilor si invatarii 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 Managementul invatarii 3.2.1 3.2.2 3.2.3

4.1.1 4 Planificarea carierei 4.1 Planificarea si dezvoltarea carierei 4.1.2

0.

1.

2. 4.2.1 4.2.2 4.2 Marketing personal 4.2.3 4.3.1 4.3 Piata muncii 4.3.2 4.3.3

3. Ierarhizarea dupa evaluarea absentelor, notelor si disciplinei; Formarea capacitatilor de sustinere adecvata a drepturilor proprii; Sa aprecieze obiectiv propriul statut social; Descrierea posibilitatilor de afacere pe plan local; Stabilirea pasiunilor si argumentarea necesitatilor lor Identificarea unui posibil viitor loc de munca in domeniul de pregatire Constituirea unui model de viata bazat pe valori umane; Delimitarea normelor de politete in diferite situatii; Sa demonstreze necesitatea manierelor in viata de zi cu zi; Sa prezinte modul personal de raportare la evenimentele scolare Dezvoltarea exigentelor in selectia bunurilor si a serviciilor; Exemplificarea sarcinilor si distribuirea lor organizatorilor; Evidentierea rolului individului in societate; Identificarea cauzelor ce duc la aparitia conflictelor;

4.

5.

6.

5.1.1 5.1 Calitatea vietii personale 5 Calitatea stilului de viata 5.1.4 5.1.5 5.2 Calitatea relatiilor sociale si a mediului de munca 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.1.2 5.1.3

TEMATICA ORELOR LA DIRIGENTIE SEMESTRUL I, Anul colar 2008/2009 CLASA a X-a J


Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ACTIVITATEA DESFASURATA Analiza situatiei la invatatura, frecventa si purtare, din clasa a IXFunctia privilegiu sau responsabilitate Egocentrismul si spiritul de echipa Idealuri si aspiratii Proba de autocunoastere prin intermediul colegilor Legea temeiul democratiei Echilibrul dintre om si natura Notiuni de legislatie rutiera Despre profesia de pompier Riscul nuclear Rolul juridicului in educatie Consecintele implicarii juridice in societate Interesul si actiunile dezinteresate Sa intelegem folclorul si portul romanesc Sanatatea personala si de grup 1 2 3 4 5 9 SAPTAMANA 10 11 12 13 14 15 16 17 18

OBS.

* * * * * * * * * * * * * *
* Diriginte, Prof. ing. Ardeleanu D-tru Daniel

Caracterizarea clasei a X-a J In clasa a X-a J, la inceputul anului scolar 2008/2009 sunt inscrisi un numar de 22 de elevi, din care 5 baieti si 17 fete. Din numarul total de elevi existenti la sfarsitul clasei a IX-a, in anul scolar 2007/2008, au promovat 22 de elevi, doi elevi au fost considerati repetenti datorita numarului mare de absente nemotivate si corigentelor la doua discipline, respectiv elevul Cocuz Gelu Claudiu (237 absente nemotivate), iar elevul Mocanu Florin a inregistrat un numar de 222 absente nemotivate si situatia la invatatura neincheiata la mai mult de trei discipline. Din numarul elevilor care au promovat anul scolar 8 sunt interni, din orasul Negresti, iar 14 sunt externi, cu preponderenta din localitatile limitrofe Orasului Negresti, dintre care 9 au facut naveta zilnic iar 5 elevi au foast cazati in caminul internat al liceului. Domeniul de calificare in care se pregatesc elevii este domeniul electric cu calificarea profesionala: Lucrator in electrotehnica, nivel 1 de calificare. In ceea ce priveste situatia la invatatura a levilor promovati, doi elevi au obtinut medii intre 5 5,99; 10 elevi cu medii intre 6 6,99 si 10 elevi cu medii intre 7 7,99. Situatia la disciplina a fost un characteristic buna, neinregistrandu-se acte de indiscipline si medii scazute la purtare, cu exceptia celor datorate numarului de absente nemotivate, obtinandu-se la purtare 16 medii de 10, o medie de 9, 3 medii de 8, doua medii de 7 si doua medii sub 7. S-au inregistrat la nivel de clasa un numar total de 1109 absente, din care 313 absente motivate. Elevii s-au acomodat si integrat perfect cerintelor noii trepte de scolaritate, fiind un colectiv disciplinat si receptive la cerintele scolii. In calitate de diriginte, am reusit in timpul anului scolar, anterior, sa am mai multe lectorate cu parintii si consilii profesorale la clasa, astfel incat am realizat o legatura mai rigida a relatiei scoala famile, am fost mereu aproape de colectivul de elevi, raspunzandu-le tuturor solicitarilor, acordandu-le in permanenta consultanta cu privire la intocmirea unor documente, la modul de organizare a clasei, responsabilitatilor care le revin in calitate de elevi si permanent am intreprins actiuni de sprijin a colectivului clasei. Am completat la zi caietul dirigintelui cu toate datele prevazute de acesta. Diriginte, Prof. ing. Ardeleanu D-tru Daniel