Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE COMAND Modul A

Nr. CURS RSVTI organizat la SOCIETATEA/P.F.A. (Punct de Lucru/Filial) Nr. Inmatric. in Reg. Comertului Sediu social Cont IBAN Tel. Fax *Nume, Prenume participant CNP Tel. / Data / Perioada

C.I.F. Localitate Banca E-mail Judet/Sector

B.I./C.I. seria Fax

nr. E-mail

eliberat de

*Not: Persoanele fizice ce se nscriu in nume propriu completeaza doar aceste campuri.

Obiectul comenzii: Admiterea participarii la cursul de RSVTI organizat la in perioada Destinatarul comenzii: Asociaia Pentru Integrare Europen Muntenia C.I.F. RO 18085620, CIPJSP nr.

36 / 2005 / Judecatoria Sector 4 Bucureti, Adresa: Str. Elena Cuza, Nr. 79, Sect. 4, Bucuresti, avand Cont IBAN RO 04 RNCB 0069 0717 7764 0001 deschis la B.C.R. Bucureti - Sucursala Libertii. Cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1152 0215 deschis la Raiffeisen Bank Ag. Rond Cosbuc
Tipul comenzii: Prezenta comand este ferm. Plata pentru CURS RSVTI este de 940 lei/cursant (pret final) sau Bucuresti 840 lei/cursant (pret final) Modalitate de plat: Emitentul comenzii accept efectuarea platii, (OP/numerar): Clauze: Emitentul prezentei comenzi i persoana pentru care se face plata, a luat la cunotin de regulamentul de organizare al cursului, l accept integral i se oblig s l respecte. Emitentul anexeaza la prezenta comanda documentele prevazute in Art.10* din Ordinul 130/2011 (MO 395/2011).

Prezenta comand ferm ine loc de contract.


EMITENT Semntura i tampila unitii

* Documente ce se anexeaza pentru inscriere, conform Art. 10 (Ordin 130/2011):


a) copie diploma studii tehnice; b) curriculum vitae; c) copie act identitate; d) fia de aptitudini medicale (adeverinta) , eliberat de un medic de medicina muncii, cu mentiunea apt pentru activitatea RSVTI.