Sunteți pe pagina 1din 90

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL CnH2n+2 alcan

(3n+1)/2O2 oxigen

nCO2 dioxid de carbon REACIE DE OXIDARE (ARDERE)

(n+1)H2O ap

CAZ GENERAL - ARDEREA ALCANILOR CnH2n+2 + (3n+1)/2O2 alcan oxigen

nCO2 dioxid de carbon REACIE DE OXIDARE (ARDERE)

(n+1)H2O ap

1.Arderea metanului CH4 + metan

CO2 dioxid de carbon REACIE DE OXIDARE (ARDERE)

2O2 oxigen

2H2O ap

1 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Arderea etanului C2H6 + etan

2CO2 dioxid de carbon REACIE DE OXIDARE (ARDERE)

7/2O2 oxigen

3H2O ap

3.Arderea propanului C3H8 + propan

3CO2 dioxid de carbon REACIE DE OXIDARE (ARDERE)

5O2 oxigen

4H2O ap

4.Arderea butanului C4H10 + butan

4CO2 dioxid de carbon REACIE DE OXIDARE (ARDERE)

13/2O2 oxigen

5H2O ap

2 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

5.Arderea pentanului C5H12 + pentan

5CO2 dioxid de carbon REACIE DE OXIDARE (ARDERE)

8O2 oxigen

6H2O ap

6.Arderea hexanului C6H14 + alcan

6CO2 dioxid de carbon REACIE DE OXIDARE (ARDERE)

19/2O2 oxigen

7H2O ap

CAZ GENERAL HALOGENAREA ALCANILOR R-H + Cl2 R - Cl alcan clor clorur de alchil REACIE DE SUBSTITUIE

HCl acid clorhidric

3 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

1.1. Halogenarea metanului CH4 + Cl2 metan clor

CH3Cl clorur de metil

HCl acid clorhidric

REACIE DE SUBSTITUIE 1.2 Halogenarea metanului CH3Cl + Cl2 CH2Cl2 clorur de clor clorur de metil metilen REACIE DE SUBSTITUIE 1.3 Halogenarea metanului CH2Cl2 + Cl2 CHCl3 clorur de clor clorur de metilen metin REACIE DE SUBSTITUIE

HCl acid clorhidric

HCl acid clorhidric

4 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

1.4 Halogenarea metanului CHCl3 + Cl2 CCl4 clorur de clor tetraclorur de metin carbon REACIE DE SUBSTITUIE 2. Halogenarea etanului C2H6 + etan

HCl acid clorhidric

Cl2 clor

C2H5-Cl clorur de etil

HCl acid clorhidric

REACIE DE SUBSTITUIE 2. Halogenarea etanului H3C CH3 + etan

Cl2 clor

H3C CH2-Cl clorur de etil

HCl acid clorhidric

REACIE DE SUBSTITUIE

5 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3. Halogenarea propanului C3H8 + Cl2 propan clor

C3H7-Cl clorur de propil REACIE DE SUBSTITUIE

HCl acid clorhidric

3. Halogenarea propanului H3C CH2- CH3 + Cl2 propan clor

H3C-CH2- CH2-Cl clorur de propil REACIE DE SUBSTITUIE

HCl acid clorhidric

4. Halogenarea butanului C4H10 + Cl2 n-butan clor

C4H9Cl clorur de butil

HCl acid clorhidric

REACIE DE SUBSTITUIE

6 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4. Halogenarea butanului H3C CH2-CH2- CH3 + n-butan

Cl2 clor

H3C-CH2-CH2-CH2-Cl + clorur de butil

HCl acid clorhidric

REACIE DE SUBSTITUIE 4. Halogenarea izobutanului (CH3)2CH-CH3 izobutan + Cl2 clor (CH3)2CH-CH2-Cl clorur de izobutil REACIE DE SUBSTITUIE + HCl acid clorhidric

4.Izomerizarea n-butanului H3C -CH2-CH2- CH3 n-butan REACIE DE IZOMERIZARE

(CH3)2CH-CH3 izobutan

7 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC A ALCANILOR 4.1.a. Cracarea n-butanului H3C -CH2-CH2- CH3 CH4 + H2C = CH-CH3 n-butan metan propen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - CRACARE

4.2.a. Cracarea n-butanului H3C -CH2-CH2- CH3 CH3-CH3 + n-butan etan REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - CRACARE

H2C = CH2 eten

4.3.a.Dehidrogenarea n-butanului H3C -CH2-CH2- CH3 H2C = CH-CH2- CH3 + H2 n-butan 1 -buten hidrogen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - DEHIDROGENARE
8 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.4.a. Dehidrogenarea n-butanului H3C -CH2-CH2- CH3 H3C HC = CH-CH3 + H2 n-butan 2 -buten hidrogen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - DEHIDROGENARE

4.1.b. Cracarea n-butanului C4H10 CH4 + n-butan metan REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - CRACARE

C3H6 propen

4.2.b. Cracarea n-butanului C4H10 C2H6 + n-butan etan REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - CRACARE

C2H4 eten

9 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.3.b. Dehidrogenarea n-butanului C4H10 C4H8 + H2 n-butan 1 -buten hidrogen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - DEHIDROGENARE

4.4.b. Dehidrogenarea n-butanului C4H10 C4H8 + H2 n-butan 2 -buten hidrogen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - DEHIDROGENARE

5.1.a. Cracarea n-pentanului H3C -CH2-CH2-CH2- CH3 CH4 + H2C = CH-CH2-CH3 n-pentan metan 1-buten REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - CRACARE

10 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

5.2.a. Cracarea n-pentanului H3C -CH2-CH2-CH2- CH3 H3C-CH3 + H2C = CH-CH3 n-pentan etan propen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - CRACARE

5.3.a. Dehidrogenarea n-pentanului H3C -CH2-CH2-CH2- CH3 H2C = CH-CH2-CH2-CH3 + H2 n-pentan 1-penten hidrogen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - DEHIDROGENARE

5.4.a. Dehidrogenarea n-pentanului H3C -CH2-CH2-CH2- CH3 H3C HC = CH-CH2-CH3 + H2 n-pentan 2-penten hidrogen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - DEHIDROGENARE

11 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

5.1.b. Cracarea n-pentanului C5H12 CH4 + n-pentan metan REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - CRACARE

C4H8 1-buten

5.2.b. Cracarea n-pentanului C5H12 C2H6 + n-pentan etan REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - CRACARE

C3H6 propen

5.3.b. Dehidrogenarea n-pentanului C5H12 C5H10 + H2 n-pentan 1 -penten hidrogen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - DEHIDROGENARE

12 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

5.4.b. Dehidrogenarea n-pentanului C5H12 C5H10 + H2 n-pentan 2 -penten hidrogen REACIE DE DESCOMPUNERE TERMIC - DEHIDROGENARE

CAZ GENERAL : Adiia hidrogenului la alchene R HC = CH2 + H2 alchen hidrogen REACIE DE ADIIE

R CH2-CH3 alcan

CAZ GENERAL : Adiia hidrogenului la alchene CnH2n + H2 alchen hidrogen REACIE DE ADIIE

CnH2n+2 alcan

13 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2. Adiia hidrogenului la eten H2C = CH2 + H2 eten hidrogen REACIE DE ADIIE

H3C - CH3 etan

2. Adiia hidrogenului la eten C2H4 + H2 eten hidrogen REACIE DE ADIIE

C2H6 etan

3.Adiia hidrogenului la propen CH3 HC = CH2 + H2 propen hidrogen REACIE DE ADIIE

CH3 CH2-CH3 propan

14 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Adiia hidrogenului la propen C3H6 + H2 propen hidrogen REACIE DE ADIIE

C3H8 propan

4.Adiia hidrogenului la 1 -buten CH3 CH2-HC = CH2 + H2 1-buten hidrogen REACIE DE ADIIE

CH3CH2-CH2-CH3 n-butan

4.Adiia hidrogenului la 1- buten C4H8 + H2 1-buten hidrogen REACIE DE ADIIE

C4H10 n-butan

15 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia hidrogenului la 2 -buten CH3 HC = CH -CH3 + H2 2-buten hidrogen REACIE DE ADIIE

CH3CH2-CH2-CH3 n-butan

4.Adiia hidrogenului la 2- buten C4H8 + H2 2-buten hidrogen REACIE DE ADIIE

C4H10 n-butan

4.Adiia hidrogenului la izobuten (CH3)2C = CH2 + H2 izobuten hidrogen REACIE DE ADIIE

(CH3)2CH-CH3 izobutan

16 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia hidrogenului la izobuten C4H8 + H2 izobuten hidrogen REACIE DE ADIIE

C4H10 izobutan

CAZ GENERAL : Adiia clorului la alchene R HC = CH2 + Cl2 alchen clor REACIE DE ADIIE

R CHCl CH2Cl derivat diclorurat

CAZ GENERAL : Adiia clorului la alchene CnH2n + Cl2 alchen clor REACIE DE ADIIE

CnH2nCl2 derivat diclorurat

17 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Adiia clorului la eten H2C = CH2 + eten

Cl2 clor REACIE DE ADIIE

CH2Cl CH2Cl 1,2 dicloretan

2.Adiia clorului la eten C2H4 + eten

Cl2 clor REACIE DE ADIIE

C2H4Cl2 1,2 dicloretan

3.Adiia clorului la propen CH3-HC = CH2 + Cl2 propen clor REACIE DE ADIIE

CH3-CHCl CH2Cl 1,2 diclorpropan

18 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Adiia clorului la propen C3H6 + Cl2 propen clor REACIE DE ADIIE

C3H6Cl2 1,2 diclorpropan

4.Adiia clorului la 1-buten CH3-CH2-HC = CH2 1-buten

Cl2 clor REACIE DE ADIIE

CH3-CH2-CHCl CH2Cl 1,2 diclorbutan

4.Adiia clorului la 1-buten C4H8 1-buten

Cl2 clor REACIE DE ADIIE

C4H8Cl2 1,2 diclorbutan

19 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia clorului la 2-buten CH3-HC = CH CH3 2-buten

Cl2 clor REACIE DE ADIIE

CH3-CHCl - CHCl CH3 2,3 diclorbutan

4.Adiia clorului la 2-buten C4H8 2-buten

Cl2 clor REACIE DE ADIIE

C4H8Cl2 2,3 diclorbutan

4.Adiia clorului la izobuten (CH3)2C = CH2 + izobuten

Cl2 clor REACIE DE ADIIE

(CH3)2CCl-CH2Cl 1,2-diclor 2metil propan

20 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia clorului la izobuten C4H8 + izobuten

Cl2 clor REACIE DE ADIIE

C4H8Cl2 1,2-diclor 2metil propan

CAZ GENERAL : Adiia acidului clorhidric la alchene R HC = CH2 + H-Cl R CHCl-CH3 alchen acid clorhidric derivat monoclorurat REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov

CAZ GENERAL : Adiia acidului clorhidric la alchene CnH2n + H-Cl CnH2n+1-Cl alchen acid clorhidric derivat monoclorurat REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov
21 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2. Adiia acidului clorhidric la eten alchen simetric H2C = CH2 + H-Cl H3C - CH2Cl eten acid clorhidric clorur de etil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar)

2. Adiia acidului clorhidric la eten alchen simetric C2H4 + H-Cl C2H5-Cl eten acid clorhidric clorur de etil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar)

3. Adiia acidului clorhidric la propen CH3-HC = CH2 + H-Cl H3C CHCl CH3 propen acid clorhidric clorur de izopropil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov
22 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3. Adiia acidului clorhidric la propen C3H6 + H-Cl C3H7-Cl propen acid clorhidric clorur de izopropi REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov

4. Adiia acidului clorhidric la 1-buten CH3-CH2-HC = CH2 + H-Cl H3C CH2- CHCl CH3 1 -buten acid clorhidric clorur de secbutil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov

4. Adiia acidului clorhidric la 1-buten C4H8 + H-Cl C4H9-Cl 1 -buten acid clorhidric clorur de secbutil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov
23 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4. Adiia acidului clorhidric la 2-buten alchen simetric H3C-HC = CH-CH3 + H-Cl H3C CH2- CHCl CH3 2 -buten acid clorhidric clorur de secbutil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar)

4. Adiia acidului clorhidric la 2-buten alchen simetric C4H8 + H-Cl C4H9-Cl 2 -buten acid clorhidric clorur de secbutil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar)

4. Adiia acidului clorhidric la izobuten (CH3)2C = CH2 + H-Cl (CH3)3C-Cl izobuten acid clorhidric clorur de terbutil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov
24 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4. Adiia acidului clorhidric la izobuten C4H8 + H-Cl C4H9-Cl izobuten acid clorhidric clorur de terbutil REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov

CAZ GENERAL : Adiia apei la alchene R HC = CH2 + H-OH R CH(OH)-CH3 alchen ap alcool monohidroxilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov

CAZ GENERAL : Adiia apei la alchene CnH2n + H-OH CnH2n+1-OH alchen ap alcool monohidroxilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov
25 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2. Adiia apei la eten alchen simetric H2C = CH2 + H-OH H3C - CH2-OH eten ap alcool etilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar)

2. Adiia apei la eten alchen simetric C2H4 + H-OH C2H5-OH eten ap alcool etilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar)

3. Adiia apei la propen CH3-HC = CH2 + H-OH H3C CHOH CH3 propen ap alcool izopropilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov
26 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3. Adiia apei la propen C3H6 + H-OH C3H7-OH propen ap alcool izopropilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov

4. Adiia apei la 1-buten CH3-CH2-HC = CH2 + H-OH H3C CH2- CH(OH) CH3 1 -buten ap alcool secbutilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov

4. Adiia apei la 1-buten C4H8 + H-OH C4H9-OH 1 -buten ap alcool secbutilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov
27 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4. Adiia apei la 2-buten alchen simetric H3C-HC = CH-CH3 + H-OH H3C CH2- CH(OH) CH3 2 -buten ap alcool secbutilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar)

4. Adiia apei la 2-buten alchen simetric C4H8 + H-OH C4H9-OH 2 -buten ap alcool secbutilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar)

4. Adiia apei la izobuten (CH3)2C = CH2 + H-OH (CH3)3C-OH izobuten ap alcool terbutilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov
28 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4. Adiia apei la izobuten C4H8 + H-OH C4H9-OH izobuten ap alcool terbutilic REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov

CAZ GENERAL Polimerizarea alchenelor n R-HC = CH2 -[(R)HC - CH2]nalchen polimer REACIE DE POLIMERIZARE

CAZ GENERAL Polimerizarea alchenelor n CnH2n REACIE DE POLIMERIZARE

-[CnH2n]npolimer

29 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Polimerizarea etenei n H2C = CH2 eten

REACIE DE POLIMERIZARE

-[CH2 - CH2]npolieten

2.Polimerizarea etenei n C2H4 eten

REACIE DE POLIMERIZARE

-[C2H4]npolieten

3.Polimerizarea propenei n CH3-HC = CH2 propen

-[(CH3)HC - CH2]npolipropen REACIE DE POLIMERIZARE


30

Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Polimerizarea propenei n C3H6 propen

REACIE DE POLIMERIZARE

-[C3H6]npolipropen

4.Polimerizarea 1-butenei n CH3-CH2-HC = CH2 -[(CH3-CH2)HC - CH2]n1-buten polibuten 1 REACIE DE POLIMERIZARE

4.Polimerizarea 1-butenei n C4H8 1-buten

REACIE DE POLIMERIZARE

-[C4H8]npolibuten 1

31 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Polimerizarea 2-butenei n CH3-HC = CH-CH3 -[(CH3)HC CH(CH3)]n2-buten polibuten 2 REACIE DE POLIMERIZARE

4.Polimerizarea 2-butenei n C4H8 2-buten

REACIE DE POLIMERIZARE

-[C4H8]npolibuten 2

4.Polimerizarea izobutenei n (CH3)2C = CH2 -[(CH3)2C CH2]nizobuten poliizobuten REACIE DE POLIMERIZARE


32 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Polimerizarea izobutenei n C4H8 -[C4H8]nizobuten poliizobuten REACIE DE POLIMERIZARE

2.Polimerizarea clorurii de vinil n Cl-HC = CH2 -[(Cl)HC - CH2]nclorur de vinil policlorur de vinil REACIE DE POLIMERIZARE

4.Polimerizarea acetatului de vinil n CH3-CO-O-HC = CH2 -[(CH3-COO)HC - CH2]nacetat de vinil poliacetat de vinil REACIE DE POLIMERIZARE
33 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Polimerizarea acrilonitrilului n NC-HC = CH2 -[(NC)HC - CH2]nacrilonitril poliacrilonitril REACIE DE POLIMERIZARE CAZ GENERAL Dehidrohalogenarea derivailor monohalogenai Obinerea alchenelor R- CH(H)-CH2-Cl R- HC = CH2 + HCl derivat monohalogenat alchen acid clorhidric REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID CAZ GENERAL Dehidrohalogenarea derivailor monohalogenai Obinerea alchenelor CnH2n+1-Cl CnH2n + HCl derivat monohalogenat alchen acid clorhidric REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID
34 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Dehidrohalogenarea clorurii de etil Obinerea etenei H-CH2-CH2-Cl H2C = CH2 clorur de etil eten REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID 2.Dehidrohalogenarea clorurii de etil Obinerea etenei C2H5-Cl C2H4 clorur de etil eten REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID

HCl acid clorhidric

HCl acid clorhidric

3.Dehidrohalogenarea clorurii de propil Obinerea propenei CH3- CH(H)-CH2-Cl CH3- HC = CH2 + clorur de propil propen REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID

HCl acid clorhidric

35 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Dehidrohalogenarea clorurii de propil Obinerea propenei C3H7-Cl C3H6 + clorur de propil propen REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID 3.Dehidrohalogenarea clorurii de izopropil Obinerea propenei CH3- CH(Cl)-CH2-H CH3- HC = CH2 + clorur de izopropil propen REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID

HCl acid clorhidric

HCl acid clorhidric

3.Dehidrohalogenarea clorurii de izopropil Obinerea propenei C3H7-Cl C3H6 + clorur de izopropil propen REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID

HCl acid clorhidric

36 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Dehidrohalogenarea clorurii de n-butil Obinerea 1-butenei CH3-CH2- CH(H)-CH2-Cl CH3-CH2- HC = CH2 + clorur de n-butil 1-buten REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID 4.Dehidrohalogenarea clorurii de n-butil Obinerea 1-butenei C4H9-Cl C4H8 + clorur de n-butil 1-buten REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID 4.Dehidrohalogenarea clorurii de secbutil Obinerea 2-butenei CH3-CH2- CH(Cl)-CH3 CH3- HC = CH-CH3 + clorur de secbutil sau 2 clor butan 2-buten

HCl acid clorhidric

HCl acid clorhidric

HCl acid clorhidric REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID - regula lui Markovnicov

37 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Dehidrohalogenarea clorurii de secbutil Obinerea 2-butenei C4H9-Cl C4H8 + clorur de secbutil sau 2 clorbutan 2-buten

HCl acid clorhidric REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID - regula lui Markovnicov

4.Dehidrohalogenarea clorurii de secbutil Obinerea 2-butenei CH3-CH2- CH(Br)-CH3 CH3- HC = CH-CH3 + clorur de secbutil sau 2 bromobutan 2-buten

HBr acid bromhidric REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID - regula lui Markovnicov

4.Dehidrohalogenarea clorurii de secbutil Obinerea 2-butenei C4H9-Br C4H8 + clorur de secbutil sau 2 bromobutan 2-buten

HBr acid bromhidric REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID - regula lui Markovnicov

38 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Dehidrohalogenarea clorurii de terbutil Obinerea izobutenei (CH3)2C(Cl)-CH2-H (CH3)2C = CH2 + clorur de terbutil izobuten REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID 4.Dehidrohalogenarea clorurii de terbutil Obinerea izobutenei C4H9-Cl C4H8 + clorur de terbutil izobuten REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID 4.Dehidrohalogenarea clorurii de izobutil Obinerea izobutenei (CH3)2CH-CH2-Cl (CH3)2C = CH2 + clorur de izobutil izobuten REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID

HCl acid clorhidric

HCl acid clorhidric

HCl acid clorhidric

39 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Dehidrohalogenarea clorurii de izobutil Obinerea izobutenei C4H9-Cl C4H8 + clorur de izobutil izobuten REACIE DE ELIMINARE DE HIDRACID

HCl acid clorhidric

1.Descompunerea termic a metanului Obinerea acetilenei 2CH4 HC CH + metan 15000C acetilen sau etin REACIE DE DESCOMPUNERE

3H2 hidrogen

40 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL - Adiia hidrogenului la alchine etapa 1 R-C CH + H2 2+ alchin hidrogen Pd/Pb etapa 2 R-HC = CH2 + H2 alchen hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

R-HC = CH2 alchen R-H2C - CH3 alcan

CAZ GENERAL - Adiia hidrogenului la alchine etapa 1 CnH2n-2 + H2 2+ alchin hidrogen Pd/Pb etapa 2 CnH2n + H2 alchen hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

CnH2n alchen CnH2n+2 alcan

41 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Adiia hidrogenului la acetilen sau etin etapa 1 HC CH + H2 2+ acetilen sau etin hidrogen Pd/Pb etapa 2 H2C = CH2 + H2 eten hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

H2C = CH2 eten H3C - CH3 etan

2.Adiia hidrogenului la acetilen sau etin etapa 1 C2H2 + H2 2+ acetilen sau etin hidrogen Pd/Pb etapa 2 C2H4 + H2 eten hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

C2H4 eten C2H6 etan

42 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Adiia hidrogenului la propin etapa 1 CH3-C CH + H2 2+ propin hidrogen Pd/Pb etapa 2 CH3-HC = CH2 + H2 propen hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

CH3-HC = CH2 propen CH3-H2C - CH3 propan

3.Adiia hidrogenului la propin etapa 1 C3H4 + H2 2+ propin hidrogen Pd/Pb etapa 2 C3H6 + H2 propen hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

C3H6 propen C3H8 propan

43 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia hidrogenului la 1-butin etapa 1 CH3-CH2-C CH + H2 2+ 1-butin hidrogen Pd/Pb etapa 2 CH3-CH2-HC = CH2 + H2 1-buten hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

CH3-CH2-HC = CH2 1-buten CH3-CH2-H2C - CH3 butan

4.Adiia hidrogenului la 1-butin etapa 1 C4H6 + H2 2+ 1-butin hidrogen Pd/Pb etapa 2 C4H8 + H2 1-buten hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

C4H8 1-buten C4H10 butan

44 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia hidrogenului la 2-butin etapa 1 CH3-C C-CH3 + H2 2+ 2-butin hidrogen Pd/Pb etapa 2 CH3-HC = CH-CH3 + H2 2-buten hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

CH3-HC = CH-CH3 2-buten CH3-H2C CH2-CH3 butan

4.Adiia hidrogenului la 2-butin etapa 1 C4H6 + H2 2+ 2-butin hidrogen Pd/Pb etapa 2 C4H8 + H2 2-buten hidrogen Pd REACIE DE ADIIE

C4H8 2-buten C4H10 butan

45 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL - Adiia bromului la alchine etapa 1 R-C CH + Br2 alchin brom etapa 2 R-BrC = CHBr + Br2 1,2 dibromo alchen brom REACIE DE ADIIE

R-BrC = CHBr 1,2 dibromo alchen R-Br2C - CHBr2 1,1,2,2 tetrabromo alcan

CAZ GENERAL - Adiia bromului la alchine etapa 1 CnH2n-2 + Br2 alchin brom etapa 2 CnH2n-2Br2 + Br2 1,2 dibromo alchen brom REACIE DE ADIIE

CnH2n-2Br2 1,2 dibromo alchen CnH2n-2Br4 1,1,2,2 tetrabromo alcan

46 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Adiia bromului la acetilen sau etin etapa 1 HC CH + Br2 acetilen sau etin brom etapa 2 BrHC = CHBr + Br2 1,2 dibromo eten brom REACIE DE ADIIE

BrHC = CHBr 1,2 dibromo eten Br2HC CHBr2 1,1,2,2 tetrabromo etan

2.Adiia bromului la acetilen sau etin etapa 1 C2H2 + Br2 acetilen sau etin brom etapa 2 C2H2Br2 + Br2 1,2 dibromo eten brom REACIE DE ADIIE

C2H2Br2 1,2 dibromo eten C2H2Br4 1,1,2,2 tetrabromo etan

47 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Adiia bromului la propin etapa 1 CH3-C CH + Br2 propin brom etapa 2 CH3-BrC = CHBr + Br2 1,2 dibromo propen brom REACIE DE ADIIE

CH3-BrC = CHBr 1,2 dibromo propen CH3-Br2C CHBr2 1,1,2,2 tetrabromo propan

3.Adiia bromului la propin etapa 1 C3H4 + Br2 propin brom etapa 2 C3H4Br2 + Br2 1,2 dibromo propen brom REACIE DE ADIIE

C3H4Br2 1,2 dibromo propen C3H4Br4 1,1,2,2 tetrabromo propan

48 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia bromului la 1-butin etapa 1 CH3-CH2-C CH + Br2 1-butin brom etapa 2 CH3-CH2-BrC = CHBr + Br2 1,2 dibromo buten 1 brom REACIE DE ADIIE

CH3-CH2-BrC = CHBr 1,2 dibromo buten 1 CH3-CH2-Br2C CHBr2 1,1,2,2 tetrabromo butan

4.Adiia bromului la 1-butin etapa 1 C4H6 + Br2 1-butin brom etapa 2 C4H6Br2 + Br2 1,2 dibromo buten 1 brom REACIE DE ADIIE

C4H6Br2 1,2 dibromo buten 1 C4H6Br4 1,1,2,2 tetrabromo butan

49 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia bromului la 2-butin etapa 1 CH3-C C-CH3 + Br2 2-butin brom etapa 2 CH3-BrC = CBr-CH3 + Br2 2,3 dibrom buten 2 brom REACIE DE ADIIE

CH3-BrC = CBr-CH3 2,3 dibrom buten 2 CH3-Br2C CBr2-CH3 2,2,3,3 tetrabrom butan

4.Adiia bromului la 2-butin etapa 1 C4H6 + Br2 2-butin brom etapa 2 C4H6Br2 + Br2 2,3 dibrom buten 2 brom REACIE DE ADIIE

C4H6Br2 2,3 dibrom buten 2 C4H6Br4 2,2,3,3 tetrabrom butan

50 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL - Adiia acidului bromhidric la alchine etapa 1 R-C CH + H-Br R-BrC = CH2 acid alchin 2 bromo alchen
bromhidric

R-BrC = CH2 2 bromo alchen

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

R-Br2C CH3 2,2 dibromo alcan

REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov CAZ GENERAL - Adiia acidului bromhidric la alchine etapa 1 CnH2n-2 + H-Br CnH2n-1Br acid alchin 2 bromo alchen
bromhidric

CnH2n-1Br 2 bromo alchen

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

CnH2nBr2 2,2 dibromo alcan

REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov


51 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Adiia acidului bromhidric la acetilen sau etin etapa 1 HC CH + H-Br BrHC = CH2 acid 1 bromo eten sau bromur de etin
bromhidric vinil

BrHC = CH2
1 bromo eten sau bromur de vinil

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

Br2HC CH3 1,1 dibromo etan

REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov (nu e necesar) 2.Adiia acidului bromhidric la acetilen sau etin etapa 1 C2H2 + H-Br C2H3Br acid 1 bromo eten sau bromur de etin
bromhidric vinil

C2H3Br
1 bromo eten sau bromur de vinil

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

C2H4Br2 1,1 dibromo etan

REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov-(nu e necesar)


52 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Adiia acidului bromhidric la propin etapa 1 CH3-C CH + H-Br acid propin


bromhidric

CH3-BrC = CH2 2 bromo propen CH3-Br2C - CH3 2,2 dibromo propan

CH3-BrC = CH2 2 bromo propen

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov 3.Adiia acidului bromhidric la propin etapa 1 C3H4 + H-Br acid propin
bromhidric

C3H5Br 2 bromo propen C3H6Br2 2,2 dibromo propan

C3H5Br 2 bromo propen

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov


53 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia acidului bromhidric la 1-butin etapa 1 CH3-CH2-C CH + H-Br acid 1-butin


bromhidric

CH3-CH2-BrC = CH2 2 bromo 1-buten CH3-CH2-Br2C - CH3 2,2 dibromo butan

CH3-CH2-BrC = CH2 2 bromo 1-buten

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov 4.Adiia acidului bromhidric la 1- butin etapa 1 C4H6 + H-Br acid 1-butin
bromhidric

C4H7Br 2 bromo 1-buten C4H8Br2 2,2 dibromo butan

C4H7Br 2 bromo 1-buten

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov


54 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia acidului bromhidric la 2-butin etapa 1 CH3-C C- CH3 + H-Br acid 2-butin
bromhidric

CH3-HC = CBr-CH3 2 bromo 2-buten CH3- H2C - C Br2 - CH3 2,2 dibromo butan

CH3-HC = CBr-CH3 2 bromo 2-buten

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov 4.Adiia acidului bromhidric la 2- butin etapa 1 C4H6 + H-Br acid 2-butin
bromhidric

C4H7Br 2 bromo 2-buten C4H8Br2 2,2 dibromo butan

C4H7Br 2 bromo 2-buten

etapa 2 H-Br
acid bromhidric

REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov


55 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL - Adiia apei la alchine etapa 1 R-C CH + H-OH R-(OH)C = CH2 alchin ap enol instabil Tautomeria -etapa 2 R-(OH)C = CH2 R - CO CH3 enol instabil ceton KUCEROV- REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

CAZ GENERAL - Adiia apei la alchine etapa 1 CnH2n-2 + H-OH CnH2n-1 -OH alchin ap enol instabil Tautomeria -etapa 2 CnH2n-1 -OH CnH2nO enol instabil ceton KUCEROV - REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

56 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Adiia apei la acetilen sau etin etapa 1 HC CH + H-OH H2C = CH-OH acetilen sau etin ap enol sau alcool vinilic instabil Tautomeria -etapa 2 H2C = CH-OH H3C-HC = O enol sau alcool vinilic instabil etanal sau aldehid acetic KUCEROV- REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

2.Adiia apei la acetilen sau etin etapa 1 C2H2 + H-OH C2H3 -OH acetilen sau etin ap enol sau alcool vinilic instabil Tautomeria -etapa 2 C2H3 -OH C2H4O enol sau alcool vinilic instabil etanal sau aldehid acetic KUCEROV - REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

57 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Adiia apei la propin etapa 1 CH3-C CH + H-OH CH3-(OH)C = CH2 propin ap enol instabil Tautomeria -etapa 2 CH3-(OH)C = CH2 H3C- CO CH3 enol instabil propanon KUCEROV- REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

3.Adiia apei la propin etapa 1 C3H4 + H-OH C3H5 -OH propin ap enol instabil Tautomeria -etapa 2 C3H5 -OH C3H6O enol instabil propanon KUCEROV - REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

58 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia apei la 1-butin etapa 1 CH3-CH2-C CH + H-OH CH3-CH2-(OH)C = CH2 1-butin ap enol instabil Tautomeria -etapa 2 CH3-CH2-(OH)C = CH2 H3C-CH2- CO CH3 enol instabil 2-butanon KUCEROV- REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

4.Adiia apei la 1-butin etapa 1 C4H6 + H-OH C4H7 -OH 1-butin ap enol instabil Tautomeria -etapa 2 C4H7 -OH C4H8O enol instabil 2-butanon KUCEROV - REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

59 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Adiia apei la 2-butin etapa 1 CH3-C C-CH3 + H-OH CH3-HC = C(OH)-CH3 2-butin ap enol instabil Tautomeria -etapa 2 CH3-HC = C(OH)-CH3 H3C-CH2- CO CH3 enol instabil 2-butanon KUCEROV- REACIE DE ADIIE regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE

4.Adiia apei la 2-butin etapa 1 C4H6 + H-OH C4H7 -OH 2-butin ap enol instabil Tautomeria -etapa 2 C4H7 -OH C4H8O enol instabil 2-butanon KUCEROV - REACIE DE ADIIE - regula lui Markovnicov // TAUTOMERIE
60 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL Arderea alchinelor CnH2n-2 + (3n-1)/2O2 nCO2 alchin oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

(n-1)H2O ap

2.Arderea acetilenei sau etinei HC CH + 5/2O2 2CO2 acetilen sau etin oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

H2O ap

2.Arderea acetilenei sau etinei C2H2 + 5/2O2 2CO2 acetilen sau etin oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

H2O ap

61 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Arderea propinei CH3-C CH propin

4O2 3CO2 oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

2H2O ap

3.Arderea propinei C3H4 propin

4O2 3CO2 oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

2H2O ap

4.Arderea 1-butinei CH3-CH2-C CH 1-butin

11/2O2 4CO2 oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

3H2O ap

62 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

4.Arderea 1-butinei C4H6 1-butin

11/2O2 4CO2 oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

3H2O ap

4.Arderea 2-butinei CH3-C C-CH3 2-butin

11/2O2 4CO2 oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

3H2O ap

4.Arderea 2-butinei C4H6 2-butin

11/2O2 4CO2 oxigen dioxid de carbon REACIA DE ARDERE

3H2O ap

63 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

6.Halogenarea catalitic a benzenului C6H6 + Cl2 benzen clor FeCl3

C6H5-Cl clorobenzen

H-Cl acid clorhidric

REACIA DE SUBSTITUIE LA NUCLEU

6.Nitrarea benzenului C6H6 + HO-NO2 C6H5-NO2 benzen acid azotic H2SO4 nitrobenzen REACIA DE SUBSTITUIE LA NUCLEU

H-OH ap

6.Alchilarea benzenului cu propen C6H6 + H2C=CH-CH3 C6H5-CH(CH3)2 benzen propen H+ izopropilbenzen REACIA DE SUBSTITUIE LA NUCLEU

64 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

7.Halogenarea catalitic a toluenului 2C6H5- CH3 + 2Cl2 Cl-C6H4-CH3 + Cl-C6H4-CH3 + toluen clor FeCl3 o cloro toluen p cloro toluen REACIA DE SUBSTITUIE LA NUCLEU

2H-Cl acid clorhidric

7.Nitrarea toluenului 2C6H5- CH3 + 2HO-NO2 O2N-C6H4-CH3 + O2N-C6H4-CH3 + 2H-OH toluen acid azotic H2SO4 o nitro toluen p nitro toluen ap REACIA DE SUBSTITUIE LA NUCLEU 10.Halogenarea catalitic a naftalinei 2C10H8 + 2Cl2 C10H7Cl + C10H7Cl naftalina clor FeCl3 cloro cloro naftalin naftalin REACIA DE SUBSTITUIE LA NUCLEU

2H-Cl acid clorhidric

65 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

6.Nitrarea naftalinei C10H8 + naftalina

HO-NO2 C10H7NO2 acid H2SO4 nitro naftalin azotic REACIA DE SUBSTITUIE LA NUCLEU

H-OH ap

2.Fermentaia acetic a alcoolului etilic CH3-CH2-OH + O2 CH3-COOH alcool etilic oxigen acetobacter acid acetic REACIE DE OXIDARE

H2O ap

2.Fermentaia acetic a alcoolului etilic C2H6O + O2 C2H4O2 alcool etilic oxigen acetobacter acid acetic REACIE DE OXIDARE
Prof. KASTNER ELISABETA

H2O ap
66

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

1.Arderea metanolului CH3-OH + metanol

3/2O2 CO2 oxigen dioxid de carbon REACIA DE OXIDARE - ARDERE

2H2O ap

1.Arderea metanolului CH4O + metanol sau alcool metilic

3/2O2 oxigen

CO2 dioxid de carbon

2H2O ap

REACIA DE OXIDARE - ARDERE 3.Obinerea trinitratului de glicerin HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH + 3HO-NO2 O2N-O-CH2-CH(O-NO2)-CH2-O-NO2 + 3HO-H 1,2,3 propantriol sau acid trinitratul de glicerin ap
glicerina azotic

REACIA DE ESTERIFICARE

67 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.Obinerea trinitratului de glicerin C3H5(OH)3 + 3HO-NO2


1,2,3 propantriol sau glicerina
acid azotic

C3H5(O-NO2)3 trinitratul de glicerin

3HO-H

ap

REACIA DE ESTERIFICARE

4.Deshidratarea 2 butanolului CH3-CH2-CH(OH)-CH3 H3C-HC=CH-CH3 + 2 butanol 2 buten REACIE DE ELIMINARE regula lui Markovnicov

HO-H ap

4.Deshidratarea 2 butanolului C4H10O C4H8 + 2 butanol 2 buten REACIE DE ELIMINARE DE AP regula lui Markovnicov

H2O ap

68 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL : Oxidarea blnd a alcoolilor primari cu K2Cr2O7 + H2SO4

CAZ GENERAL : Oxidarea blnd a alcoolilor primari cu K2Cr2O7 + H2SO4 R-CH2-OH + [O] R-HC=O + alcool primar oxigen K2Cr2O7 + H2SO4 aldehid REACIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ALDEHIDE

H2O ap

2.Oxidarea blnd a alcoolului etilic cu K2Cr2O7 + H2SO4 CH3-CH2-OH + [O] CH3-HC=O + alcool etilic sau oxigen K2Cr2O7 + H2SO4 aldehid acetic etanol sau etanal REACIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ALDEHIDE

H2O ap

69 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL : Oxidarea energic a alcoolilor primari cu KMnO7 + H2SO4

CAZ GENERAL : Oxidarea energic a alcoolilor primari cu KMnO7 + H2SO4 R-CH2-OH + 2[O] R-COOH + H2O alcool primar oxigen KMnO7 + H2SO4 Acid carboxilic ap REACIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ACIZI CRBOXILICI

2.Oxidarea energic a alcoolului etilic cu KMnO7 + H2SO4 CH3-CH2-OH + 2[O] CH3-COOH + H2O alcool etilic sau oxigen KMnO7 + H2SO4 acid acetic sau ap etanol acid etanoic REACIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ACIZI CARBOXILICI

70 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL : Oxidarea blnd a alcoolilor primari cu K2Cr2O7 + H2SO4 3R-CH2-OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3R-HC=O + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O
alcool primar dicromat de potasiu acid sulfuric aldehid sulfat de crom (III) sulfat de potasiu ap

2Cr6+ + 6e 2Cr3+ REDUCERE 3C-1 6e 3C+1 OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ALDEHIDE - REDOX 2.Oxidarea blnd a alcoolului etilic cu K2Cr2O7 + H2SO4
3CH3-CH2-OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3CH3-HC=O + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O sulfat dicromat acid aldehid sulfat de ap alcool etilic de de sulfuric acetic sau crom (III) sau etanol potasiu
potasiu etanal

2Cr + 6e 2Cr3+ REDUCERE -1 +1 3C 6e 3C OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ALDEHIDE - REDOX

6+

71 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL : Oxidarea energic a alcoolilor primari cu KMnO7 + H2SO4


5R-CH2-OH + 4KMnO7 + 6H2SO4 5R-COOH +
alcool primar
permangat de potasiu

4MnSO4 +
sulfat de mangan (II)

2K2SO4 + 11H2O
sulfat de potasiu ap

acid sulfuric

acid carboxilic

4Mn7+ + 20e 4Mn2+ REDUCERE 5C-1 20e 5C+3 OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ACIZI CARBOXILIXCI - REDOX 2.Oxidarea energic a alcoolului etilic cu KMnO7 + H2SO4
5CH3-CH2-OH + 4KMnO7 + 6H2SO4 5CH3-COOH + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 11H2O permangat sulfat de acid acid acetic sulfat de ap alcool etilic de potasiu potasiu sulfuric sau acid mangan sau etanol
etanoic (II)

4Mn7+ + 20e 4Mn2+ REDUCERE 5C-1 20e 5C+3 OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALCOOLILOR PRIMARI LA ACIZI CARBOXILICI - REDOX

72 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL Reacia cu metale reactive R-COOH + Na acid carboxilic natriu sau sodiu ACIDITATEA CAZ GENERAL Reacia cu metale reactive 2R-COOH + Mg acid carboxilic magneziu

R-COO-Na+ carboxilat de sodiu

1/2H2 hidrogen (se degaj)

(R-COO- )2Mg+2 carboxilat de magneziu ACIDITATEA

H2 hidrogen (se degaj)

2.Reacia cu metale reactive CH3-COOH + Na CH3-COO-Na+ acid acetic sau natriu sau sodiu acetat de sodiu acid etanoic ACIDITATEA
Prof. KASTNER ELISABETA

1/2H2 hidrogen (se degaj)

73

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Reacia cu metale reactive 2CH3-COOH + Mg acid acetic sau magneziu acid etanoic

(CH3-COO- )2Mg+2 acetat de magneziu ACIDITATEA

H2 hidrogen (se degaj)

2.Reacia cu metale reactive 2CH3-COOH + Zn acid acetic sau zinc acid etanoic

(CH3-COO- )2Zn+2 acetat de zinc

H2 hidrogen (se degaj)

ACIDITATEA CAZ GENERAL Reacia cu oxizi metalici 2R-COOH + CaO (R-COO- )2Ca+2 acid carboxilic oxid de calciu carboxilat de sau var nestins calciu ACIDITATEA

H2O ap

74 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2. Reacia cu oxizi metalici 2CH3-COOH + CaO (CH3-COO- )2Ca+2 acid acetic sau oxid de calciu acetat de calciu acid etanoic sau var nestins ACIDITATEA CAZ GENERAL Reacia cu hidroxizii alcalini R-COOH + NaOH
acid carboxilic acid

H2O ap

R-COO- Na+

H-OH
ap ap

hidroxid de sodiu carboxilat de sodiu baz sare ACIDITATEA REACIA DE NEUTRALIZARE

2. Reacia cu hidroxizii alcalini CH3-COOH + NaOH


acid acetic sau acid etanoic acid hidroxid de sodiu

CH3-COO- Na+
acetat de sodiu

H-OH
ap ap

baz sare ACIDITATEA REACIA DE NEUTRALIZARE

75 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL Reacia cu hidroxizii alcalini 2R-COOH + Ca(OH)2 (R-COO- )2Ca+2


acid carboxilic acid hidroxid de calciu carboxilat de calciu sau var stins baz sare ACIDITATEA REACIA DE NEUTRALIZARE

2H-OH
ap ap

2. Reacia cu hidroxizii alcalini 2CH3-COOH + Ca(OH)2


acid acetic sau acid etanoic acid

(CH3-COO- )2Ca+2

2H-OH
ap ap

hidroxid de calciu acetat de calciu sau var stins baz sare ACIDITATEA REACIA DE NEUTRALIZARE

CAZ GENERAL Reacia cu carbonaii R-COOH + NaHCO3


acid carboxilic acid tare

R-COO- Na+

H2CO3
acid carbonic acid slab

bicarbonat de carboxilat de sodiu sodiu sare de acid slab sare de acid tare ACIDITATEA Acizii tari scot acizii slabi din srurile lor.

76 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2. Reacia cu carbonaii CH3-COOH + NaHCO3


acid acetic sau acid etanoic acid tare

CH3-COO- Na+

H2CO3
acid carbonic acid slab

bicarbonat de acetat de sodiu sodiu sare de acid slab sare de acid tare ACIDITATEA Acizii tari scot acizii slabi din srurile lor.

CAZ GENERAL Reacia cu carbonaii 2R-COOH + CaCO3


acid carboxilic acid tare

(R-COO- )2Ca+2

H2CO3
acid carbonic acid slab

carbonat de calciu carboxilat de calciu sau piatra de var sare de acid slab sare de acid tare ACIDITATEA Acizii tari scot acizii slabi din srurile lor.

2. Reacia cu carbonaii 2CH3-COOH +


acid acetic sau acid etanoic acid tare

CaCO3

(CH3-COO- )2Ca+2

H2CO3
acid carbonic acid slab

carbonat de calciu acetat de calciu sau piatra de var sare de acid slab sare de acid tare ACIDITATEA Acizii tari scot acizii slabi din srurile lor.

77 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL Reacia de esterificare cu alcooli monohidroxilici esterificare R1-COOH + R2-OH R1-COO-R2 + hidroliz acid carboxilic alcool carboxilat de alchil (ester) REACIA DE ESTERIFICARE

H-OH ap

2.Reacia de esterificare cu alcooli monohidroxilici CH3-COOH + CH3-CH2-OH esterificare CH3-COO-CH2-CH3 hidroliz acid acetic alcool etilic acetat de etil sau etanol (ester) REACIA DE ESTERIFICARE

H-OH ap

78 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Reacia de esterificare a acidului salicilic CH3-COOH + HOOC-C6H4-OH esterificare CH3-COO-C6H4-COOH + H-OH hidroliz acid acetic acidul salicilic sau acidul acetil salicilic ap acidul orto (ester) sau aspirina hidroxibenzoic REACIA DE ESTERIFICARE

2.Reacia de hidroliz a acidului acetilsalicilic H-OH + CH3-COO-C6H4-COOH hidroliz HOOC-C6H4-OH + esterificare ap acidul acetil salicilic acidul salicilic sau (ester) sau aspirina acidul orto hidroxibenzoic REACIA DE HIDROLIZ
Prof. KASTNER ELISABETA

CH3-COOH acid acetic

79

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

Procesul de fotosintez nCO2 + nH2O dioxid de ap carbon

lumin clorofil

Cn(H2O)n
hidrai de carbon (amidonul produs principal)

nO2 oxigen

Plantele sintetizeaz hidrai de carbon n procesul de fotosintez.


Degradarea prin oxidare a hidrailor de carbon Cn(H2O)n + nO2 nCO2

nH2O

energie

hidrai de oxigen oxidare dioxid de ap carbon carbon Organismele animale degradeaz hidraii de carbon rezultnd CO2, H2O i energie, astfel restabilindu-se echilibrul natural.

6.Fermentaia alcoolic a glucozei C6H12O6 glucoz drojdia de bere

2CH3-CH2-OH alcool etilic sau etanol FERMENTAIA ALCOOLIC

2CO2 dioxid de carbon

80 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

6. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens (fabricarea oglinzilor)


HO-CH2-[CH(OH)]4-HC=O +
glucoz 2[Ag(NH3)2]OH reactivTollens HO-CH2-[CH(OH)]4-COOH acid gluconic + 4NH3 + H2O + 2Ag amo ap argi niac nt

2e 2Ag0 REDUCERE 2e C+3 OXIDARE REACIA OGLINZII DE ARGINT REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILIXCI - REDOX 6.Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling + HO-CH2-[CH(OH)]4-HC=O
glucoz

2Ag+ C+1

+ 2Cu(OH)2
reactiv Fehling

HO-CH2-[CH(OH)]4-COOH
acid gluconic

Cu2O oxid cupric pp. rou

+ 2H2O
ap

2Cu2+ + 2e 2Cu+1 REDUCERE C+1 2e C+3 OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILICI - REDOX

81 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

6. Oxidarea glucozei cu reactiv Tollens (fabricarea oglinzilor) + 2[Ag(NH3)2]OH C6H12O6 C6H12O7


glucoz reactivTollens acid gluconic

+ 4NH3 + H2O + 2Ag amo niac ap argi nt

2e 2Ag0 REDUCERE 2e C+3 OXIDARE REACIA OGLINZII DE ARGINT REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILIXCI - REDOX 6.Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling + 2Cu(OH)2 + Cu2O + 2H2O C6H12O6 C6H12O7 + glucoz reactiv Fehling acid gluconic oxid cupric pp. rou ap

2Ag+ C+1

2Cu2+ + 2e 2Cu+1 REDUCERE C+1 2e C+3 OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILICI - REDOX

82 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL: Oxidarea aldehidelor cu reactiv Tollens (fabricarea oglinzilor) + 2[Ag(NH3)2]OH + 4NH3 + H2O + R-HC=O R-COOH reactivTollens amo ap aldehid acid carboxilic
niac

2Ag argi nt

2e 2Ag0 REDUCERE 2e C+3 OXIDARE REACIA OGLINZII DE ARGINT REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILIXCI - REDOX CAZ GENERAL: Oxidarea aldehidelor cu reactiv Fehling + 2Cu(OH)2 + Cu2O + 2H2O R-HC=O R-COOH reactiv oxid ap aldehid acid carboxilic + Fehling cupric pp. rou

2Ag+ C+1

2Cu2+ + 2e 2Cu+1 REDUCERE C+1 2e C+3 OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILICI - REDOX

83 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

1.Oxidarea aldehidei formice cu reactiv Tollens (fabricarea oglinzilor) + 2[Ag(NH3)2]OH + 4NH3 + H-HC=O H-COOH reactivTollens amo aldehid formic acid formic
niac

H2O + 2Ag ap argi nt

2e 2Ag0 REDUCERE 2e C+3 OXIDARE REACIA OGLINZII DE ARGINT REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILIXCI - REDOX 1.Oxidarea aldehidei formice cu reactiv Fehling + 2Cu(OH)2 + Cu2O + 2H2O H-HC=O H-COOH reactiv oxid ap aldehid formic acid formic + Fehling cupric pp. rou

2Ag+ C+1

2Cu2+ + 2e 2Cu+1 REDUCERE C+1 2e C+3 OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILICI - REDOX

84 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.Oxidarea aldehidei acetice cu reactiv Tollens (fabricarea oglinzilor) + 2[Ag(NH3)2]OH + 4NH3 + CH3-HC=O CH3-COOH reactivTollens amo aldehid acetic acid acetic
niac

H2O + 2Ag ap argi nt

2e 2Ag0 REDUCERE 2e C+3 OXIDARE REACIA OGLINZII DE ARGINT REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILIXCI - REDOX 2.Oxidarea aldehidei acetice cu reactiv Fehling + 2Cu(OH)2 + Cu2O + 2H2O CH3-HC=O CH3-COOH reactiv oxid ap aldehid acetic acid acetic + Fehling cupric pp. rou

2Ag+ C+1

2Cu2+ + 2e 2Cu+1 REDUCERE C+1 2e C+3 OXIDARE REACIA DE OXIDARE A ALDEHIDELOR LA ACIZI CARBOXILICI - REDOX

85 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

Hidroliza enzimatic a amidonului -(C6H10O5)n+ nH2O nC6H12O6 amidon ap enzime glucoz REACIA DE HIDROLIZ A POLIZAHARIDELOR

Identificarea amidonului -(C6H10O5)n+ iod coloraie albastr amidon REACIA DE IDENTIFICARE A AMIDONULUI

CAZ GENERAL: Structura amfionic a aminoacizilor + H2N-CH(R)-COOH H3N-CH(R)-COO aminoacid amfion n stare cristalin aminoacizii au structur de amfion.
86 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

CAZ GENERAL: Caracterul amfoter al aminoacizilor + H3N-CH(R)-COO+ HO H2N-CH(R)-COO- + aminoacid (cedeaz mediu + un H unei baze) bazic Aminoacizii se comport ca un acid n prezena unei baze. CAZ GENERAL: Caracterul amfoter al aminoacizilor + + H3N-CH(R)-COO+ H3O+ H3N-CH(R)-COOH + aminoacid (accept mediu un H+ de la un acid) acid Aminoacizii se comport ca o baz n prezena unui acid.

H2O

H2O

CAZ GENERAL: Condensarea aminoacizilor


H2N-CH(R1)-COOH + H2N-CH(R2)-COOH H2N-CH(R1)-CO-NH-CH(R2)-COOH + H2 O

aminoacid

aminoacid dipeptid REACIA DE CONDENSARE A AMINOACIZILOR

ap

87 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

2.2.Condensarea aminoacizilor
H2N-CH2-COOH + acid aminoacetic sau glicin H2N-CH2-COOH acid aminoacetic sau glicin H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH + H2 O

glicil-glicin

ap

REACIA DE CONDENSARE A AMINOACIZILOR 3.3.Condensarea aminoacizilor


H2N-CH(CH3)-COOH + H2N-CH(CH3)-COOH H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH acid acid alanil-alanina aminopropionic sau aminopropionic sau alanina alanina + H2 O

ap

REACIA DE CONDENSARE A AMINOACIZILOR 2.3.Condensarea aminoacizilor


H2N-CH2-COOH + H2N-CH(CH3)-COOH acid aminoacetic acid sau glicin aminopropionic sau alanina H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH + H2 O

glicil-alanina

ap

REACIA DE CONDENSARE A AMINOACIZILOR

88 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

3.2.Condensarea aminoacizilor
H2N-CH(CH3)-COOH + H2N-CH2-COOH acid acid aminoacetic aminopropionic sau sau glicin alanina H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH + H2 O

alanil-glicina

ap

REACIA DE CONDENSARE A AMINOACIZILOR

89 Prof. KASTNER ELISABETA

REACII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRNCUI ORADEA -ANUL COLAR 2012-2013

Etalon + +

Etalon + +

Etalon + +

90 Prof. KASTNER ELISABETA

S-ar putea să vă placă și