Sunteți pe pagina 1din 90

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

CAZ GENERAL

 

C

n H 2n+2

+

(3n+1)/2O 2

nCO 2

+

(n+1)H 2 O

 

alcan

 

oxigen

 

dioxid de

 

apă

 

carbon

 

REACŢIE DE OXIDARE (ARDERE)

 

CAZ GENERAL - ARDEREA ALCANILOR

 

C

n H 2n+2

+

(3n+1)/2O 2

nCO 2

+

(n+1)H 2 O

 

alcan

 

oxigen

 

dioxid de

 

apă

 

carbon

 

REACŢIE DE OXIDARE (ARDERE)

 

1.Arderea metanului

 
 

CH 4

+

2O 2

CO 2

+

2H 2 O

metan

 

oxigen

 

dioxid de

 

apă

carbon

 

REACŢIE DE OXIDARE (ARDERE)

 

Prof. KASTNER ELISABETA

1

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

2.Arderea etanului

 

C

2 H 6

+

7/2O 2

2CO 2

+

3H 2 O

etan

 

oxigen

 

dioxid de

 

apă

carbon

 

REACŢIE DE OXIDARE (ARDERE)

 

3.Arderea propanului

 

C

3 H 8

+

5O 2

3CO 2

+

4H 2 O

propan

 

oxigen

 

dioxid de

 

apă

carbon

 

REACŢIE DE OXIDARE (ARDERE)

 

4.Arderea butanului

 

C

4 H 10

+

13/2O 2

4CO 2

+

5H 2 O

butan

 

oxigen

 

dioxid de

 

apă

carbon

 

REACŢIE DE OXIDARE (ARDERE)

 

Prof. KASTNER ELISABETA

2

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

5.Arderea pentanului

 

C

5 H 12

+

8O 2

5CO 2

+

6H 2 O

pentan

 

oxigen

 

dioxid de

 

apă

carbon

 

REACŢIE DE OXIDARE (ARDERE)

 

6.Arderea hexanului

 

C

6 H 14

+

19/2O 2

6CO 2

+

7H 2 O

alcan

 

oxigen

 

dioxid de

 

apă

carbon

 

REACŢIE DE OXIDARE (ARDERE)

 

CAZ GENERAL HALOGENAREA ALCANILOR

 

R - H

+

Cl

2

R - Cl

+

HCl

alcan

 

clor

 

clorură de alchil

 

acid

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

Prof. KASTNER ELISABETA

3

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

1.1. Halogenarea metanului

CH 4

+

Cl 2

CH 3 Cl clorură de metil

+ HCl

metan

clor

acid

clorhidric

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

1.2

Halogenarea metanului

 
 

CH 3 Cl

+

 

Cl

2

CH 2 Cl 2

+ HCl

clorură de metil

   

clor

 

clorură de metilen

acid

 

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

1.3

Halogenarea metanului

 
 

CH 2 Cl 2

+

 

Cl

2

CHCl 3

+ HCl

clorură de metilen

   

clor

 

clorură de metin

acid

 

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

Prof. KASTNER ELISABETA

4

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

1.4 Halogenarea metanului

 

CHCl 3

+

Cl

2

CCl

4

+ HCl

clorură de metin

 

clor

 

tetraclorură de carbon

acid

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

2.

Halogenarea etanului

 
 

C

2 H 6

+

Cl

2

C

2 H 5 -Cl

+ HCl

 

etan

 

clor

 

clorură de etil

acid

 

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

2.

Halogenarea etanului

 
 

H 3 C CH 3

+

Cl

2

H 3 C CH 2 -Cl

+ HCl

 

etan

 

clor

 

clorură de etil

acid

 

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

Prof. KASTNER ELISABETA

5

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

3.

Halogenarea propanului

 
 

C

3 H 8

+

Cl

2

C

3 H 7 -Cl

+ HCl

 

propan

 

clor

 

clorură de propil

acid

 

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

3.

Halogenarea propanului

 

H 3 C CH 2 - CH 3

+

Cl

2

H 3 C-CH 2 - CH 2 -Cl

+ HCl

 

propan

 

clor

 

clorură de propil

acid

 

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

4.

Halogenarea butanului

 
 

C

4 H 10

+

Cl

2

C

4 H 9 Cl

+ HCl

n-butan

 

clor

 

clorură de butil

acid

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

Prof. KASTNER ELISABETA

6

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.

Halogenarea butanului

 
 

H 3 C CH 2 -CH 2 - CH 3

 

+

 

Cl

2

H

3 C-CH 2 -CH 2 -CH 2 -Cl

+

HCl

 

n-butan

 

clor

   

clorură de butil

 

acid

   

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

4.

Halogenarea izobutanului

 

(CH 3 ) 2 CH-CH 3

+

 

Cl

2

(CH 3 ) 2 CH-CH 2 -Cl

+

 

HCl

 

izobutan

   

clor

     

clorură de izobutil

   

acid

   

clorhidric

 

REACŢIE DE SUBSTITUŢIE

 

4.Izomerizarea n-butanului

H 3 C -CH 2 -CH 2 - CH 3

(CH 3 ) 2 CH-CH 3

n-butan

izobutan

REACŢIE DE IZOMERIZARE

Prof. KASTNER ELISABETA

7

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ A ALCANILOR

4.1.a. Cracarea n-butanului

H 3 C -CH 2 -CH 2 - CH 3

CH 4

+

H 2 C = CH-CH 3

n-butan

metan

propenă

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - CRACARE

4.2.a. Cracarea n-butanului

H 3 C -CH 2 -CH 2 - CH 3

CH 3 -CH 3

+

H 2 C = CH2

n-butan

etan

etenă

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - CRACARE

4.3.a.Dehidrogenarea n-butanului

H 3 C -CH 2 -CH 2 - CH 3

H 2 C = CH-CH 2 - CH 3

+

H 2

n-butan

1 -butenă

hidrogen

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - DEHIDROGENARE

Prof. KASTNER ELISABETA

8

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.4.a. Dehidrogenarea n-butanului

H 3 C -CH 2 -CH 2 - CH 3

H 3 C HC = CH-CH 3

+

H 2

n-butan

2 -butenă

hidrogen

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - DEHIDROGENARE

4.1.b. Cracarea n-butanului

C 4 H 10

CH 4

+

C 3 H 6

n-butan

metan

propenă

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - CRACARE

4.2.b. Cracarea n-butanului

C 4 H 10

C 2 H 6

+

C 2 H 4

n-butan

etan

etenă

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - CRACARE

Prof. KASTNER ELISABETA

9

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.3.b. Dehidrogenarea n-butanului

C 4 H 10

C 4 H 8

+

H 2

-butenă

hidrogen

n-butan 1

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - DEHIDROGENARE

4.4.b. Dehidrogenarea n-butanului

C 4 H 10

C 4 H 8

+

H 2

-butenă

hidrogen

n-butan 2

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - DEHIDROGENARE

5.1.a. Cracarea n-pentanului

H 3 C -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3

CH 4

+

H 2 C = CH-CH 2 -CH 3

n-pentan

metan

1-butenă

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - CRACARE

Prof. KASTNER ELISABETA

10

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

5.2.a. Cracarea n-pentanului

H 3 C -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3

H 3 C-CH 3

+

H 2 C = CH-CH 3

n-pentan

etan

propenă

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - CRACARE

5.3.a. Dehidrogenarea n-pentanului

 

H 3 C -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3

H 2 C = CH-CH 2 -CH 2 -CH 3

+

H

2

n-pentan

 

1-pentenă

 

hidrogen

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - DEHIDROGENARE

 

5.4.a. Dehidrogenarea n-pentanului

 

H 3 C -CH 2 -CH 2 -CH 2 - CH 3

H 3 C HC = CH-CH 2 -CH 3

+

H

2

n-pentan

 

2-pentenă

 

hidrogen

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - DEHIDROGENARE

 

Prof. KASTNER ELISABETA

11

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

5.1.b. Cracarea n-pentanului

C 5 H 12

CH 4

+

C 4 H 8

n-pentan

metan

1-butenă

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - CRACARE

5.2.b. Cracarea n-pentanului

C 5 H 12

C 2 H 6

+

C 3 H 6

n-pentan

etan

propenă

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - CRACARE

5.3.b. Dehidrogenarea n-pentanului

C 5 H 12

C 5 H 10

+

H 2

n-pentan

1 -pentenă

hidrogen

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - DEHIDROGENARE

Prof. KASTNER ELISABETA

12

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

5.4.b. Dehidrogenarea n-pentanului

C 5 H 12

C 5 H 10

+

H 2

n-pentan

2 -pentenă

hidrogen

REACŢIE DE DESCOMPUNERE TERMICĂ - DEHIDROGENARE

CAZ GENERAL : Adiţia hidrogenului la alchene

R HC = CH 2

+ H

2

R CH 2 -CH 3

alchenă

hidrogen

alcan

REACŢIE DE ADIŢIE

CAZ GENERAL : Adiţia hidrogenului la alchene

C n H 2n

+

H 2

C n H 2n+2

alchenă

hidrogen

alcan

REACŢIE DE ADIŢIE

Prof. KASTNER ELISABETA

13

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

2.

Adiţia hidrogenului la etenă

 
 

H 2 C = CH 2

+

H

2

H 3 C - CH 3

 

etenă

 

hidrogen

   

etan

 

REACŢIE DE ADIŢIE

 

2.

Adiţia hidrogenului la etenă

 
 

C

2 H 4

+

H

2

C

2 H 6

 

etenă

 

hidrogen

   

etan

 

REACŢIE DE ADIŢIE

 

3.Adiţia hidrogenului la propenă

CH 3 HC = CH 2

+ H

2

CH 3 CH 2 -CH 3

propenă

hidrogen

propan

REACŢIE DE ADIŢIE

Prof. KASTNER ELISABETA

14

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

3.Adiţia hidrogenului la propenă

C 3 H 6

+

H 2

C 3 H 8

propenă

hidrogen

propan

REACŢIE DE ADIŢIE

4.Adiţia hidrogenului la 1 -butenă

CH 3 CH 2 -HC = CH 2

+ H

2

CH 3 CH 2 -CH 2 -CH 3

1-butenă

hidrogen

n-butan

REACŢIE DE ADIŢIE

4.Adiţia hidrogenului la 1- butenă

C 4 H 8

+

H 2

C 4 H 10

1-butenă

hidrogen

n-butan

REACŢIE DE ADIŢIE

Prof. KASTNER ELISABETA

15

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.Adiţia hidrogenului la 2 -butenă

CH 3 HC = CH -CH 3

+ H

2

CH 3 CH 2 -CH 2 -CH 3

2-butenă

hidrogen

n-butan

REACŢIE DE ADIŢIE

4.Adiţia hidrogenului la 2- butenă

C 4 H 8

+

H 2

C 4 H 10

2-butenă

hidrogen

n-butan

REACŢIE DE ADIŢIE

4.Adiţia hidrogenului la izobutenă

(CH 3 ) 2 C = CH 2

+ H

2

(CH 3 ) 2 CH-CH 3

izobutenă

hidrogen

izobutan

REACŢIE DE ADIŢIE

Prof. KASTNER ELISABETA

16

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.Adiţia hidrogenului la izobutenă

C 4 H 8

+

H 2

C 4 H 10

izobutenă

hidrogen

izobutan

REACŢIE DE ADIŢIE

CAZ GENERAL : Adiţia clorului la alchene

R HC = CH 2

+ Cl

2

R CHCl CH 2 Cl

alchenă

clor

derivat diclorurat

REACŢIE DE ADIŢIE

CAZ GENERAL : Adiţia clorului la alchene

C n H 2n

+

Cl 2

C n H 2n Cl 2

alchenă

clor

derivat diclorurat

REACŢIE DE ADIŢIE

Prof. KASTNER ELISABETA

17

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

2.Adiţia clorului la etenă

H 2 C = CH 2

+

Cl 2

CH 2 Cl CH 2 Cl

etenă

clor

1,2 dicloretan

REACŢIE DE ADIŢIE

2.Adiţia clorului la etenă

C 2 H 4

+

Cl 2

C 2 H 4 Cl 2

etenă

clor

1,2 dicloretan

REACŢIE DE ADIŢIE

3.Adiţia clorului la propenă

CH 3 -HC = CH 2

+ Cl

2

CH 3 -CHCl CH 2 Cl

propenă

clor

1,2 diclorpropan

REACŢIE DE ADIŢIE

Prof. KASTNER ELISABETA

18

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

3.Adiţia clorului la propenă

C 3 H 6

+

Cl 2

C 3 H 6 Cl 2

propenă

clor

1,2 diclorpropan

REACŢIE DE ADIŢIE

4.Adiţia clorului la 1-butenă

CH 3 -CH 2 -HC = CH 2

+ Cl

2

CH 3 -CH 2 -CHCl CH 2 Cl

1-butenă

clor

1,2 diclorbutan

REACŢIE DE ADIŢIE

4.Adiţia clorului la 1-butenă

C 4 H 8

+

Cl 2

C 4 H 8 Cl 2

1-butenă

clor

1,2 diclorbutan

REACŢIE DE ADIŢIE

Prof. KASTNER ELISABETA

19

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.Adiţia clorului la 2-butenă

CH 3 -HC = CH CH 3

+ Cl

2

CH 3 -CHCl - CHCl CH 3

2-butenă

clor

2,3 diclorbutan

REACŢIE DE ADIŢIE

4.Adiţia clorului la 2-butenă

C 4 H 8

+

Cl 2

C 4 H 8 Cl 2

2-butenă

clor

2,3 diclorbutan

REACŢIE DE ADIŢIE

4.Adiţia clorului la izobutenă

 

(CH 3 ) 2 C = CH 2

+

Cl

2

(CH 3 ) 2 CCl-CH 2 Cl

izobutenă

 

clor

 

1,2-diclor 2metil propan

 

REACŢIE DE ADIŢIE

 

Prof. KASTNER ELISABETA

20

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.Adiţia clorului la izobutenă

 

C

4 H 8

+

Cl

2

C

4 H 8 Cl 2

izobutenă

 

clor

 

1,2-diclor 2metil propan

 

REACŢIE DE ADIŢIE

 

CAZ GENERAL : Adiţia acidului clorhidric la alchene

R HC = CH 2

+

H-Cl

R CHCl-CH 3

alchenă

acid clorhidric

derivat monoclorurat

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

CAZ GENERAL : Adiţia acidului clorhidric la alchene

C n H 2n

+

H-Cl

C n H 2n+1 -Cl

alchenă

acid clorhidric

derivat monoclorurat

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

Prof. KASTNER ELISABETA

21

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

2.

Adiţia acidului clorhidric la etenă – alchenă simetrică

 
 

H 2 C = CH 2

+

H-Cl

H 3 C - CH 2 Cl

 

etenă

 

acid clorhidric

 

clorură de etil

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov (nu e necesară)

2.

Adiţia acidului clorhidric la etenă – alchenă simetrică

 
 

C

2 H 4

+

H-Cl

C

2 H 5 -Cl

 

etenă

 

acid clorhidric

 

clorură de etil

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov (nu e necesară)

3.

Adiţia acidului clorhidric la propenă

 
 

CH 3 -HC = CH 2

+

H-Cl

H 3 C CHCl CH 3

 

propenă

 

acid clorhidric

 

clorură de izopropil

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

 

Prof. KASTNER ELISABETA

22

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

3. Adiţia acidului clorhidric la propenă

C 3 H 6

+

H-Cl

C 3 H 7 -Cl

propenă

acid clorhidric

clorură de izopropi

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

4. Adiţia acidului clorhidric la 1-butenă

CH 3 -CH 2 -HC = CH 2

+

H-Cl

H 3 C CH 2 - CHCl CH 3

1 -butenă

acid clorhidric

clorură de secbutil

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

4. Adiţia acidului clorhidric la 1-butenă

C 4 H 8

+

H-Cl

C 4 H 9 -Cl

1 -butenă

acid clorhidric

clorură de secbutil

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

Prof. KASTNER ELISABETA

23

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.

Adiţia acidului clorhidric la 2-butenă – alchenă simetrică

 
 

H 3 C-HC = CH-CH 3

+

H-Cl

H 3 C CH 2 - CHCl CH 3

 

2

-butenă

 

acid clorhidric

 

clorură de secbutil

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov (nu e necesară)

4.

Adiţia acidului clorhidric la 2-butenă – alchenă simetrică

 
 

C

4 H 8

+

H-Cl

C

4 H 9 -Cl

 

2

-butenă

 

acid clorhidric

 

clorură de secbutil

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov (nu e necesară)

4.

Adiţia acidului clorhidric la izobutenă

 
 

(CH 3 ) 2 C = CH 2

+

H-Cl

(CH 3 ) 3 C-Cl

 

izobutenă

 

acid clorhidric

 

clorură de terţbutil

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

 

Prof. KASTNER ELISABETA

24

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4. Adiţia acidului clorhidric la izobutenă

C 4 H 8

+

H-Cl

C 4 H 9 -Cl

izobutenă

acid clorhidric

clorură de terţbutil

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

CAZ GENERAL : Adiţia apei la alchene

R HC = CH 2

+

H-OH

R CH(OH)-CH 3

alchenă

apă

alcool monohidroxilic

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

CAZ GENERAL : Adiţia apei la alchene

 

C

n H 2n

+

H-OH

C

n H 2n+1 -OH

alchenă

 

apă

 

alcool monohidroxilic

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

 

Prof. KASTNER ELISABETA

25

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

2.

Adiţia apei la etenă – alchenă simetrică

 
 

H 2 C = CH 2

+

H-OH

H 3 C - CH 2 -OH

 

etenă

 

apă

 

alcool etilic

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov (nu e necesară)

2.

Adiţia apei la etenă – alchenă simetrică

 
 

C

2 H 4

+

H-OH

C

2 H 5 -OH

 

etenă

 

apă

 

alcool etilic

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov (nu e necesară)

3.

Adiţia apei la propenă

 
 

CH 3 -HC = CH 2

+

H-OH

H 3 C CHOH CH 3

 

propenă

 

apă

 

alcool izopropilic

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

 

Prof. KASTNER ELISABETA

26

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

3. Adiţia apei la propenă

C 3 H 6

+

H-OH

C 3 H 7 -OH

propenă

apă

alcool izopropilic

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

4. Adiţia apei la 1-butenă

CH 3 -CH 2 -HC = CH 2

+

H-OH

H 3 C CH 2 - CH(OH) CH 3

1 -butenă

apă

alcool secbutilic

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

4. Adiţia apei la 1-butenă

C 4 H 8

+

H-OH

C 4 H 9 -OH

1 -butenă

apă

alcool secbutilic

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

Prof. KASTNER ELISABETA

27

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.

Adiţia apei la 2-butenă – alchenă simetrică

 
 

H 3 C-HC = CH-CH 3

+

H-OH

H 3 C CH 2 - CH(OH) CH 3

 

2

-butenă

 

apă

 

alcool secbutilic

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov (nu e necesară)

4.

Adiţia apei la 2-butenă – alchenă simetrică

 
 

C

4 H 8

+

H-OH

C

4 H 9 -OH

 

2

-butenă

 

apă

 

alcool secbutilic

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov (nu e necesară)

4.

Adiţia apei la izobutenă

 
 

(CH 3 ) 2 C = CH 2

+

H-OH

(CH 3 ) 3 C-OH

 

izobutenă

 

apă

 

alcool terţbutilic

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

 

Prof. KASTNER ELISABETA

28

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4. Adiţia apei la izobutenă

 

C

4 H 8

+

H-OH

C

4 H 9 -OH

izobutenă

 

apă

 

alcool terţbutilic

 

REACŢIE DE ADIŢIE – regula lui Markovnicov

 

CAZ GENERAL Polimerizarea alchenelor

n R-HC = CH 2

-[(R)HC - CH 2 ] n -

alchenă

polimer

REACŢIE DE POLIMERIZARE

CAZ GENERAL Polimerizarea alchenelor

n C n H 2n

-[C n H 2n ] n -

polimer

REACŢIE DE POLIMERIZARE

Prof. KASTNER ELISABETA

29

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

2.Polimerizarea etenei

n H 2 C = CH 2

-[CH 2 - CH 2 ] n -

etenă

 

polietenă

REACŢIE DE POLIMERIZARE

2.Polimerizarea etenei

n C 2 H 4

-[C 2 H 4 ] n -

etenă

 

polietenă

REACŢIE DE POLIMERIZARE

3.Polimerizarea propenei

n CH 3 -HC = CH 2

-[(CH 3 )HC - CH 2 ] n -

propenă

polipropenă

REACŢIE DE POLIMERIZARE

Prof. KASTNER ELISABETA

30

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

3.Polimerizarea propenei

n C 3 H 6

-[C 3 H 6 ] n -

propenă

polipropenă

REACŢIE DE POLIMERIZARE

4.Polimerizarea 1-butenei

n CH 3 -CH 2 -HC = CH 2

-[(CH 3 -CH 2 )HC - CH 2 ] n -

1-butenă

polibutenă 1

REACŢIE DE POLIMERIZARE

4.Polimerizarea 1-butenei

n C 4 H 8

-[C 4 H 8 ] n -

1-butenă

polibutenă 1

REACŢIE DE POLIMERIZARE

Prof. KASTNER ELISABETA

31

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.Polimerizarea 2-butenei

n CH 3 -HC = CH-CH 3

-[(CH 3 )HC CH(CH 3 )] n -

2-butenă

polibutenă 2

REACŢIE DE POLIMERIZARE

4.Polimerizarea 2-butenei

n C 4 H 8

-[C 4 H 8 ] n -

2-butenă

polibutenă 2

REACŢIE DE POLIMERIZARE

4.Polimerizarea izobutenei

n (CH 3 ) 2 C = CH 2

-[(CH 3 ) 2 C CH 2 ] n -

izobutenă

poliizobutenă

REACŢIE DE POLIMERIZARE

Prof. KASTNER ELISABETA

32

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

4.Polimerizarea izobutenei

n C 4 H 8

-[C 4 H 8 ] n -

izobutenă

poliizobutenă

REACŢIE DE POLIMERIZARE

2.Polimerizarea clorurii de vinil

n Cl-HC = CH 2

-[(Cl)HC - CH 2 ] n -

clorură de vinil

policlorură de vinil

REACŢIE DE POLIMERIZARE

4.Polimerizarea acetatului de vinil

n CH 3 -CO-O-HC = CH 2

-[(CH 3 -COO)HC - CH 2 ] n -

acetat de vinil

poliacetat de vinil

REACŢIE DE POLIMERIZARE

Prof. KASTNER ELISABETA

33

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

3.Polimerizarea acrilonitrilului

n NC-HC = CH 2

-[(NC)HC - CH 2 ] n -

acrilonitril

poliacrilonitril

REACŢIE DE POLIMERIZARE

CAZ GENERAL – Dehidrohalogenarea derivaţilor monohalogenaţi – Obţinerea alchenelor

R- CH(H)-CH 2 -Cl

R- HC = CH 2 alchenă

+

HCl

derivat monohalogenat

acid

clorhidric

REACŢIE DE ELIMINARE DE HIDRACID

CAZ GENERAL – Dehidrohalogenarea derivaţilor monohalogenaţi – Obţinerea alchenelor

C n H 2n+1 -Cl

C n H 2n

+

HCl

derivat monohalogenat

alchenă

acid

clorhidric

REACŢIE DE ELIMINARE DE HIDRACID

Prof. KASTNER ELISABETA

34

REACŢII CHIMICE

COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” ORADEA -ANUL ŞCOLAR 2012-2013

2.Dehidrohalogenarea clorurii de etil – Obţinerea etenei

H-CH 2 -CH </