Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE Forma de nvmnt : MASTER Specializarea : ANUL I

PROIECT
UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE
Disciplina:

ntocmit,

2010 1

CUPRINS

1. PREZENTAREA GENERAL A PROIECTULUI 1.1 Descrierea procesului de prelucrare a datelor in vederea obtinerii codului de inregistrare fiscala pentru asociatiile si fundatiile nonprofit................2 2. MODELAREA CONCEPTUAL A DATELOR ( MCD) 2.1 Entitati............................................................................................................4 2.2 Atribute..........................................................................................................5 2.3 Asocieri............................................................................................................6 2.4 2.5 Modelul Modelul Entitate conceptual al Asociere datelor........................................................................7 ( EA).................................................................8 3. MODELAREA CONCEPTUALA A PRELUCRRILOR (MCP) Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Definirea Evenimente Intocmirea Identificarea tabloului evenimente domeniului investigat.....................................................9 identificate................................................................11 rezultate .............................12 operaiilor................................................................13 2

Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7

Identificarea Identificarea Elaborarea modelului regulilor conceptual de al

sincronizrilor.........................................................13 emisie...................................................14 prelucrrilor.......................14 4. MODELAREA LOGIC A DATELOR ( MLD) 4.1 relaional.........................................................................................18 Modelul

1. PREZENTAREA GENERAL A PROIECTULUI


1.1 Descrierea procesului de prelucrare a datelor in vederea obtineii codului de inregistrare fiscala pentru asociatiile si fundatiile nonprofit
Contribuabilul se prezinta la compartimentul Registru Contribuabil. Contribuabilul intocmeste Declaratia 010 Declaratie de inregistrare

fiscala/ Decl.de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati... pentru obtinerea codului fiscal in urma obtinerii personalitatii juridice prin inscrierea in Registrul Asociatiilor. Compartimentul Registru Contribuabil analizeaza datele declarat de Inregistrarea declaratiei depuse, se inapoieaza un exemplar contribuabil impreuna cu documentele anexata. contribuabilului si unul se trimite la Serviciul I.T. pentru prelucrare

Serviciul I.T. prelucreaza datele din declaratia 010 in aplicatia Serv.I.T. dupa primirea lotului cu cod fiscal listeaza Certificatul de

informatica pe care trimite la validare si obtinerea codului fiscal. inregistrare fiscala aferente codului fiscal acordat pentru contribuabil si trimite inapoi la Comp.Registru Contribuabil Contribuabilul ridica Certificatul de Inregistrare Fiscala care se prezinta cu delegatie si stampila. tiind c : In cadrul subsistemului informatic privind evidenta contribuabililor incris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor la Judecatorie, avand personalitate juridica se urmareste obtinerea codului fiscal si eliberarea Certificatului de inregistrare fiscala. In declaratia 010 Declaratie de inregistrare fiscala... se precizeaza : denumirea, domiciliul fiscal, forma de proprietate, forma juridica, obiectul de activitate si vectorul fiscal. Inregistrarea declaratiei de catre Compartimentul Registru Contribuabil se face dupa analiza corectitudinii datelor, scriind in Registru de Intrare denumirea contribuabilului, domiciliul fiscal,numarul de inregistrare, data de inregistrare, numele persoanei care a verificat si numar de legitimatiei a functionarului. Prelucrarea declaratiei de catre Serviciul de Tehnologia Informatiei in aplicatia de informatica se face prin introducerea datelor din declaratia 010 . In prima tabele denumit CODPLATITORI date generale despre contribuabil ( denumire, adresa, data inregistrarii) , in tabela denumit CODECONOMICI date despre forma de proprietate si forma juridica, in tabela COD_PERIOADE_INREGISTRARE date despre vectorul fiscal daca este cazul, adica despre tipuri de impozite si contributii datorate bugetului statului sau a altor bugete, iar in tabela COD_CERTIFICATE se tine evidenta Certificatelor de inregistrare fiscala listate, numarul, seria, data listarii. Restricii:

Un cod fiscal se acorda numai unui contribuabil; Un numar de inregistrare se acroda numai unei inregistratii. Un numar si o serie se acorda numai unui Certificat de Inregistrare

Fiscala

2. MODELAREA CONCEPTUAL A DATELOR


2.1 Entitati
CODPLATITOR Cod_fiscal* Denumire Jud_cod Localitate Strada Numar Nr_inregistrare Data_inregistrare DECLARATIE 010 Denumire* Localitate Strada Jud_cod Nr_inregistrare Data_inregistrare Forma de proprietate Forma juridica Cod_imp COD_PERIOADE_INREGISTRARE Cod_fiscal* Cod_imp Data_inceput Data_sfarsit * - CHEIE PRIMARA REGISTRU CONTRIBUABIL Denumire* Localitate Nr_inregistrare Data_inregistrare Numele functionarului Nr_legitimatie COD_ECONOMICI Cod_fiscal* Forma de proprietate Forma juridica Jud_cod Jud_cod Serie Numar Data_listarii COD_CERTIFICATE Cod_fiscal*

2.2 Atribute
Atribut Cod_fiscal Denumire Jud_cod Localitate Strada Numar Nr_inregistrare Data_inregistrare Forma de proprietate Forma juridica Numar Serie Data_listarii Numele functionarului Nr_legitimatie Cod_imp Data_inceput Data_sfarsit Denumire atribut Cod de identificare fiscala Numele contribuabilului Denumirea judetului Denumirea localitatii Denumirea strazii Numarul strazii Numar de inregistrare a declaratiei 010 Data de inregistrare a declaratiei 010 Privat, strain- codificat Asoc, Fundatie, PL codificat Numarul certificatului Seria certificatului Data listarii certificatului Numele persoanei care a verificat declaratia Numarul legitimatiei Tip impozit, contributie Data impozitului Data impozitului N,6 N,3 DATE DATE Introdus Introdus Introdus Introdus REG.CONTRIB CODPERIOADE CODPERIOADE CODPERIOADE Tip/Lu ng N,13 T,50 N,2 T,30 T,30 N,4 N,6 DATE N,8 N,8 N,7 T,2 DATE T,40 Asocier e Generat Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Introdus Entitate CODPLATITORI CODECONOMICI CODPLATITORI REG.CONTR. CODPLATITORI CODPLATITORI CODPLATITORI CODPLATITORI CODPLATITORI REG.CONTR. CODPLATITORI REG.CONTR. CODPLATITORI DECL.010 CODPLATITORI DECL.010 CODCERTIFICAT CODCERTIFICAT CODCERTIFICAT REG.CONTRIB

2.3 Asocieri
DECLARATIE 010 Denumire Localitate Strada Numar Jud_cod Nr_inregistrare Data_inregistrare Forma proprietate Forma proprietate Cod_imp REGISTRU CONTRIBUABIL

0,1 preda

1,1

Denumire Localitate Nr_inregistrare Data_inregistrare Numele functionarului

COD_PLATITORI Cod_fiscal Denumire Localitate Strada Numar Jud_cod Nr_inregistrare Data_inregistrare

CODCERTIFICATE

1,1 listare

1,1

Cod_fiscal Jud_cod Serie Numar Data_listarii

COD_PLATITORI Cod_fiscal Denumire Localitate Strada Numar Jud_cod Nr_inregistrare Data_inregistrare

COD_PERIOADE_ INREGISTRARE

0,1 Inreg. impozitului

1,1

Cod_fiscal Cod_imp Data_inceput Data_sfarsit

COD ECONOMICI Cod_fiscal Forma proprietate Forma proprietate Jud_cod

COD_PLATITORI

0,1 incadreaza

1,1

Cod_fiscal Denumire Localitate Strada Numar Jud_cod Nr_inregistrare Data_inregistrare

2.4 Modelul conceptual al datelor

DECLARATIE 010 Denumire Localitate Strada Numar Jud_cod Nr_inregistrare Data_inregistrare Forma proprietate Forma proprietate Cod_imp

REGISTRU CONTRIBUABIL

0,1 preda

1,1

Denumire Localitate Nr_inregistrare Data_inregistrare Numele functionarului

Prelucrare 1,1

COD_PLATITORI Cod_fiscal Denumire Localitate Strada Numar Jud_cod Nr_inregistrare Data_inregistrare

1,1 incadre aza 0,1

0,1
COD ECONOMICI Cod_fiscal Forma proprietate Forma proprietate Jud_cod

1,1 Inregistrar e impozit 1,1 1,1


COD_CERTIFICATE Cod_fiscal Jud_cod Serie Numar Data_listarii

Listare

COD_PERIOADE_ INREGISTRARE Cod_fiscal Cod_imp Data_inceput Data_sfarsit

2.5 Modelul EA

10

3. MODELAREA CONCEPTUAL A PRELUCRRILOR


Etapa 1: Definirea domeniului investigat. Problema supus analizei acoper n principal urmtoarele activiti: Contribuabilul se prezinta la compartimentul Registru Contribuabil Contribuabilul intocmeste Declaratia 010 Declaratie de inregistrare fiscala/ Decl.de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati.. pentru obtinerea codului fiscal in urma obtinerii de personalitate juridica prin inscrierea in Registrul Asociatiilor Compartimentul Registru Contribuabil analizeaza datele declarat de contribuabil impreuna cu documentele anexata Inregistrarea declaratiei depuse, se inapoieaza un exemplar contribuabilului si unul se trimite la Serviciul I.T. pentru prelucrare Serviciul I.T. prelucreaza datele din declaratia 010 in aplicatia informatica pe care trimite la validare si obtinerea codului fiscal Serv.I.T. dupa primirea lotului cu cod fiscal listeaza Certificatul de inregistrare fiscala aferente codului fiscal acordat pentru contribuabil si trimite inapoi la Comp.Registru Contribuabil Contribuabilul ridica Certificatul de Inregistrare Fiscala

Principalii actori implicai sunt: 1. Contribuabilul care: se prezinte la Comp. Reistru Contribuabilul completeaza Declaratia 010 Declaratie de inregistrare... primeste inapoi un exemplar inregistrat din declaratia cu care se prezinte la ridicarea Certificatului de inregistrare fiscala 2. Compartimentul Registru Contribuabil: primirea declaratiilor de inregistrare verificarea corectitudinii datelor dein declaratiile prezentate dupa analiza datelor se inregistreaza in Registrul de Intrare 11

se inapoieaza un exemplar contribuabilului se unul trimite la Serviciul I.T. pentru prelucrare elibereaza Certificatele de Inregistrare Fiscale pentru contribuabili

3. Serviciul Tehnologia Informatiei prelucreaza datele din declaratia 010 in aplicatia informatica trimite datele prelucrate pentru validare si pentru obtinerea codului fiscal dupa primirea codului fiscal se listeaza certificatul se trimite Certificatul de Inregistrare Fiscale inapoi la Comp.Registru Contribuabil NOT: Pentru a simplifica reprezentarea, modelul conceptual al prelucrrilor va fi divizat inndu-se cont de principalele procese care apar, i anume: 1. Depunerea Declaratiei 010 2. Analiza corectitudinii datelor si inregistrare declaratiei 3. Trimiterea declaratiei pentru prelucrare 4. Listarea Certificatului 5. Ridicarea Certificatului de catre contribuabil

C O N T R I B U A B I L

Depune decl.010

Restiure; date incorecte

R E G I S T R U C O N T.

Trimite spre prelucrare

S E R V I C I U L I. T.

Ridica certificatul

Inapoierea Cert. listat

12

Etapa a 2-a: Evenimente identificate. E1 : E2 : E3 : E4 : E5 : E6 : E7: E8: Prezentarea contribuabilului la Compartimentul Registrul Contribuabil Declaratie 010 depus Date corecte Date incorecte Declaratie 010 corectat de contribuabil Inscrierea in Registru de intrare al Comp.de Reg.Contribuabil 1 exemplar contribuabil 1 exemplar Serviciul Tehnologia Informatiei

E9 : Declaratie prelucrata E10: Date acceptate E11: Cod de inregistrare fiscala generat de program E12: Date neacceptate de aplicatia informatica E13: Declaratie respinsa E14: Certificat de inregistrare fiscale listat E15: Certificat de inregistrare fiscal predat E16 Certificat de inregistrare fiscal eliberat pentru contribuabil

13

Etapa a 3-a: Intocmirea tabloului evenimente-rezultate. Nr. EVENIMENTE ACIUNI EXECUTATE Intocmirea declaratiei 010 Verificarea corectitudinii datelor 3. 4. 5. 6. Date corecte Date incorecte Declaratie corectat Inscrierea in Registru completate Inregistrarea declaratiei 010 Inapoiarea decl.pentru corectare Inregistrarea decl. 010 Impartirea declaratiilor 7 Restituirea unui ex.contribuabilului 8. 9. 10. 1 ex. Serv I.T. Declaratie prelucrata Date acceptate Inregistrate Primirea de catre contrib. a 1 ex. EVENIMENTE REZULTAT Declaratie 010 depusa Date corecte sau Date incorecte Inscrierea in Registru Declaratie corectat Inscrierea in Registru 1 ex. Contribuabil si 1 ex Serv.I.T Declaratie restituite contrib

crt. DECLANATOARE 1. Prezentarea contribuabilului la Registrul 2. Contribuabil Declaratie 010 depusa

11. 12.

Date neacceptate Cod de inregistrare fiscala generat de program Certificate de inregistrare listat Certificate de inregistrare fiscale predate

Decl.010 Primirea de catre Declaratie prelucrata Serv IT 1 ex. Decl.010 Trimiterea spre Date acceptate validare Sau Date neacceptate Receptia lotului Cod de inregistrare fiscala generat de program Respingerea validarii Declaratie respinsa datelor Listarea certificatului Certificate de de inregistrare inregistrare listat Trimiterea Certificatelor listate catre Reg.Contribuabil Inmanarea certificatului contribuabilului Certificate de inregistrare fiscale predate Certificate de inregistrare fiscale eliberate 14

13. 14

Etapa a 4-a: Identificarea operaiilor.

OP1 = Intocmirea declaratiei 010 Declaratie de inregistrare fiscala OP2 = Verificarea corectitudinii datelor din declaratia 010 OP3 = Inapoierea declaratiei contribuabilului pentru corectie OP4 = Inregistrarea declaratie de catre functionarul de Comp. Reg. Contrib. OP5 = Impartirea declaratiilor inregistrate OP6 = Primirea de catre contrib. a unui ex din declaratia inregistrata OP7 = Primirea de catre Serv IT. a unui ex din declaratia inregistrata OP8 = Trimiterea spre validare ptr. Obtinerea codului de inregistrare fiscala OP9 = Receptia lotului cu codul fiscal generat OP10 = Respingerea validarii datelor OP11 = Listarea Certificatului de inregistrare fiscala OP12 = Trimiterea Certificatului de inregistrare fiscala listat de catre Comp. Reg.C. OP13 = Inmanarea Certificatului de inregistrare fiscala contribuabilului

Etapa a 5-a: Identificarea sincronizrilor. Sincronizrile ce apar n cadrul modelului conceptual al prelucrrilor au fost deja marcate n cadrul etapei a 3-a, ntocmirea tabloului evenimenterezultate, deoarece acestea reprezint cazurile unde n cadrul primei coloane a tabloului evenimente-rezultate (cea a evenimentelor declanatoare) apar dou sau mai multe evenimente legate printr-un operator logic (i / sau). La elaborarea modelului conceptual al prelucrrilor se mai poate specifica, acolo unde este cazul, durata de sincronizare (intervalul de timp n care trebuie s aib loc sincronizarea).

15

Etapa a 6-a: Identificarea regulilor de emisie. OPERAIE REGULI DE EMISIE Operaia Operaia Operaia Operaia Operaia 11 Operaia 13 2 4 6 8 R2,1 R4,1 R6,1 R8,1 R11,
1

Datele corespund normelor de complectare a declaratiei Se acorda numai un nr.de inregistrare unei declaratie 010 Contribuabilul primeste inapoi exemplarul cuvenit Programul informatic accepta numai datele corespunzatoare nomenclatoarele Un numar si o serie se poate acorda numai unui certificate de inregistrare Contribuabilul ridica certificatului numai pe baza de delegatie

R13,
1

Etapa a 7-a: Elaborarea modelului conceptual al prelucrrilor. Dup cum s-a specificat anterior, modelul conceptual al prelucrrilor va fi divizat inndu-se cont de principalele procese care apar, i anume: 7.1 Intocmirea si predarea declaratiei 010 7.2 Inregistrarea declaratiei de catre Compartimentul de Registru Contribuabil 7.3 Prelucrare de catre Serviciul IT 7.4 Listarea si eliberarea Certificatului de Inregistrare Fiscala

16

7.1 Intocmirea si predarea declaratiei 010 E1

OP1 Intocmirea declaratiei 010 Completarea de catre contribuabil

E2

OP2 Verificare corectitudinii datelor Daca corespunde cerintelor legii OP


NOT OK OK

E4 e OP3 Inapoierea decl.ptr.corectare

E3

Restituirea declaratiei contribuabilului

E5

E3 sau E5 OP4 Inregistrare declaratiei Stampilarea,acordarea numarului de inreg.de catre functionarul public

E6

17

7.2 Inregistrarea declaratiei de catre Compartimentul de Registru Contribuabil

E6 OP5 Impartirea declaratiilor inregistrate Un exemplar se trimite la Serv IT si unul se inapoieaza contribuabilului

E7

E8

OP6 Primirea de catre contrib. Inmanarea declaratiei

OP7 Primirea de catre Serv IT Preluarea de catre Serv IT a

E9

OP8 Trimiterea spre validare a datelor Lot trimis cu datele incarcate spre validare si obtinerea codului fiscal NOT OK E12 OK

E1 0 OP9 Receptia lotului Receptionarea codului fiscal generat E11 18

OP10

Respingerea validarii datelor

Datele nu corespund cu nomenclatoare E13

7.4 Listarea si eliberarea Certificatului de Inregistrare Fiscala

E11

OP11

Listarea certificatului

Listare si introducerea numarului si seriei certificatului

E14

OP12 Contrib.

Trimiterea cert. La Reg.

Restituirea decl.010 impreuna cu certificatul listat

E15

OP13

Inmanarea certificatului

Reg.Contr. inmaneaza Certificatul contribuabilului

4. MODELAREA LOGIC A DATELOR ( MLD)


19

4.1 Modelul relaional, modelul logic al datelor


CODPLATITOR(Cod_fiscal, Denumire, Jud_cod, Localitate, Strada, Numar, Nr_inregistrare, Data_inregistrare)

20

COD_ECONOMICI ( Cod_fiscal,Forma de proprietate,Forma juridica,Jud_cod)

21

COD_CERTIFICATE ( Cod_fiscal, Jud_cod, Serie, Numar, Data_listarii)

22

DECLARATIE 010 ( Denumire contribuabil, Jud_cod, Localitate, Strada, Numar, Nr_inregistrare, Data_inregistrare, Forma de proprietate,Forma juridica, Cod_imp)

23

REGISTRU CONTRIBUABIL ( Denumire contribuabil, Localitate,Nr_inregistrare, Data_inregistrare, Numele functionarului, Nr_legitimatie)

24

COD_PERIOADE_INREGISTRARE ( cod_fiscal, cod_imp, Data_inceput, Data_sfarsit)

25

FORMS

26

REPORTS
27

28