Sunteți pe pagina 1din 22

EURISTICA

COMPETENTE

GENERALE/SPECIFICE

EDUCAŢIE

FIZICĂ

1. Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase

1.1, Recunoaşterea influenţelor aerului şi apei asup-e sănătăţii

1.2, Demonstrarea principalelor caracteristici ale postu- corporale corect adoptate

1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice

principalelor segmente corporale

 

1.4.

Respectarea requlilor de iqienă personală

 

2.

Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie

2.1.

Efectuarea de acţiuni

motrice

specifice

unor forme

ce

de capacitatea psiho-motrică individuală

manifestare a capacităţilor motrice

 

2.2.

Aplicarea deprinderilor

motrice în condiţii de joc şi

ce

3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau

spontane

întrecere

2.3. Aplicarea deprinderilor de expresivitate corporală şi a

celor adaptate din diferite discipline sportive

3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor şi altcr

activităţi motrice 3.2. Participarea la activităţi specifice educaţiei fizice

organizate în grup

3.3. Manifestarea

fair-play în timpul activităţilor motrice

atitudinii

de

cooperare,

întrajutorare

ş

CONŢINUTURI

UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA

COMPETENŢELOR SPECIFICE

1. ELEMENTE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR MOTRICE

- Formaţii de adunare (în linie pe un rând şi pe două rânduri); formaţiile de deplasare în coloană câte unul; poziţiile drepţi ş

pe loc repaus; întoarceri prin săritură, la stânga şi la dreapta;

2. ELEMENTE ALE DEZVOLTĂRII FIZICE ARMONIOASE

- Postura corectă; poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat şi culcat; exerciţii de prelucrare selectivă a

segmentelor corpului; complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică; exerciţii corective pentru atitudini deficiente;

3. CAPACITĂŢI MOTRICE

- Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivrşi tactili; viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare; viteza de deplasare re direcţie rectilinie; coordonarea acţiunilor motrice realizate individual; forţa dinamică segmentară; rezistenţa generală a eforturi aerobe; mobilitate şi stabilitate articulară;

4. DEPRINDERI DE LOCOMOŢIE, DE MANIPULARE ŞI DE STABILITATE

- Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas fandat; alergarea: în tempo uniform moderat, accelerată, cu ocolire de obstacole, cu

schimbare de direcţie, cu purtare de obiecte; săritura cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare: de pe loc, din deplasare; deplasări în echilibru pe banca de gimnastică, cu purtare şi păşire peste obiecte; escaladarea: prin apucare, sprijir şi păşire pe obstacol; tracţiunea: pe banca de gimnastică, pe perechi; căţărarea - coborârea: Ia scara fixă, pe plan înclinat; târârea: pe genunchi şi pe coate; deprinderi de manipulare de tip propulsie: lansare, rostogolire şi aruncare; lovire cu mâna şi cu piciorul; lovire cu obiecte: racheta, paleta etc. (manevrarea obiectelor); deprinderi de manipulare de tip absorbţie:

prindere cu două mâini de pe loc, din autoaruncări şi de la partener; deprinderi de stabilitate de tip axial: îndoire, întindere, răsucire, întoarcere, balansare; posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice, rostogoliri, starturi din poziţii diferite: ştafete şi parcursuri aplicative conţinând deprinderile de locomoţie, de manipulare şi de stabilitate formate;

5.

IGIENĂ ŞI PROTECŢIE INDIVIDUALĂ

-

Igiena echipamentului; importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzirea); măsuri de prevenire a accidentelor;

6.

DEPRINDERI MOTRICE SPECIFICE DISCIPLINELOR SPORTIVE

-

Specifice atletismului: alergarea de rezistenţă; alergarea de viteză cu start din picioare; aruncarea mingii de oină de pe loc

la distanţă; specifice gimnasticii acrobatice: cumpănă pe un genunchi; semisfoara; podul de jos; rulare: laterală, dorsală, pe piept şi abdomen; rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit; specifice gimnasticii ritmice: balansări de braţe; variaţii de paşi; întoarceri pe loc; specifice gimnasticii aerobice: paşi aerobici de bază; specifice jocurilor sportive - jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice fiecărui joc sportiv predat: minibaschet; minifotbal; minihandbal; badminton; tenis de masă; tenis de câmp; specifice sporturilor sezoniere: schi; patinaj role/ gheaţă; înot; şah; sanie; regulile de bază ale sporturilor predate; informaţii sportive

7. DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE

- Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport; cerinţele comportamentului în întreceri; agresivitate versus combativitate; relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de educaţie fizică şi sport.

H

Aria curriculară: Educaţie fizică şi sport

f] Disciplina: Educaţie fizică Clasa I

I

1 Număr de ore pe săptămână: 2

135

motrice

motrice

motrice

motrice

Calităţi

Calităţi

Calităţi

Calităţi

sportive elementare

sportive elementare

sportive elementare

sportive elementare

sportive elementare

sportive elementare

sportive elementare

atletismului

atletismului

atletismului

atletismului

atletismului

Deprinderi motrice

Deprinderi motrice

Deprinderi motrice

Deprinderi motrice

Deprinderi motrice

Deprinderi motrice

Deprinderi motrice

specifice

specifice

specifice

specifice

specifice

Unităţi

Unităţi

de

de

învăţare

învăţare

Capacitatea de organizare a activităţilor practice sportive

Elemente ale dezvoltării fizice

Elemente ale dezvoltării fizice

armonioase

armonioase

viteză

forţă

rezistenţă

mobilitate şi stabilitate articulară Deprinderi motrice de bază

Deprinderi motrice utilitar-

Deprinderi motrice utilitar-

aplicative

aplicative

alergare de

viteză

alergare de

alergare de

durată

durată

aruncarea

aruncarea

mingii de

mingii de

oină

oină

specifice

specifice

gimnasticii

gimnasticii

acrobatice

ritmice

bljeuiiLt: jucuinur Jocu ri recreative Susţinerea probelor de evaluare

bpuruve

Unitate de învăţare principale 3:

XIX

XX

39

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

37 | 38

1 40 41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

mm

i

4-

G mna Stic ă

 

For tă

a

Drob atic ă

Unitate de învăţare secundat ă:

116

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

63

64

65

66

67

68

69

70

 

b b

 

R

1 1

ezist

ezistenţă

 

i i

Joc

Joc

porţi

s porţi

Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare (an şcolar)

Număr

de

lecţii

acordate

Nr.

Nr.

Nr.

crt.

crt.

crt.

Unitatea

Unitatea

Unitatea

de

de

de

învăţare

învăţare

învăţare

Ca

Principală

unitate

de

învăţare

Secundară

Total

Total

1.

Capacitatea de orqanizare

4

-

4

2.

Dezvoltare fizică armonioasă

6

-

6

3. Dezvoltarea vitezei

6

-

6

4. Dezvoltarea îndemânării

6

-

6

5. Dezvoltarea forţei

-

6

6

6.

Dezvoltarea rezistenţei

-

12

12

7.

Deprinderea motrică de bază - săritura

4

-

4

8.

Deprinderi de aruncare-prindere

4

-

4

9.

Alergarea de viteză

6

-

6

10.

Deprinderi sportive elementare

10

-

10

11.

Jocuri recreative

-

12

12

Planificarea calendaristici orientativi

Nr.

crt.

0.

1.

2.

3.

3.

3.

3.

Unităţi

de

învăţare

1.

Capacitatea de

organizare

Dezvoltarea

fizică

armonioasă

Deprinderi

Deprinderi

Deprinderi

Deprinderi

motrice de bază

motrice de bază

motrice de bază

motrice de bază

-

-

- -

mers

mers

mers

mers

Deprinderi

Deprinderi

Deprinderi

Deprinderi

motrice de bază

motrice de bază

motrice de bază

motrice de bază

-

-

- -

alergare

alergare

alergare

alergare

Deprinderi

Deprinderi

Deprinderi

Deprinderi

motrice de bază

motrice de bază

motrice de bază

motrice de bază

-

-

- -

săritura

săritura

săritura

săritura

Deprinderi

Deprinderi

Deprinderi

Deprinderi

motrice de bază

motrice de bază

motrice de bază

motrice de bază

-

- -

-

aruncare-

aruncare-

aruncare-

aruncare-

prindere

prindere

prindere

prindere

4. Alergare de

viteză

5. Dezvoltarea

vitezei şi

îndemânării

6. Deprinderi

sportive

elementare

7. Jocuri recreative

8. Gimnastică

acrobatică

 

Nr.

Obs

Compet.

Conţinuturi

ore

Săpt.

2.

3.

4.

5.

6.

1.1.,1.2.

% formaţie de adunare în linie pe un rând;

 

4

I

-

II

1.3.,1.4.

* formaţie de deplasare în coloană câte unul;

 

% alinierea în linie;

% întoarceri prin săritură, la stânga şi la dreapta

 

1.2.,2.1.

* poziţiile: stând depărtat, pe genunchi, şezând şi culcat;

6

XI

-

XIV

2.2.,2.3.

* mişcări şi aduceri ale braţelor (înainte, sus, lateral); ale palmelor pe şold, pe umeri, la ceafă; îndoiri şi întinderi ale braţelor;

 

* postura corectă;

% exerciţii corective

-

3.1.,3.2.

3.1.,3.2.

3.1.,3.2.

3.1.,3.2.

2.2.

2.2.

2.2.

2.2.

* mers obişnuit cu ţinută corectă şi coordonare de braţe; % mers în coloană câte unul

% pasul de alergare;

se realizează

lecţie

 

fiecare

% alergare cu păstrarea distanţei săritură la coardă;

 

lecţie

T J

* săritură de loc şi cu deplasare;

 

* jocuri dinamice şi ştafete

* aruncarea lansată cu una şi cu două mâini;

 

4

ni - iv

* aruncarea cu rostogolirea obiectului pe sol la distanţă;

 

* prinderea cu două mâini din autoaruncări în sus, în podea (sol), la perete;

% jocuri dinamice şi ştafete

 

2.1.,2.2.

* startul din picioare;

3.1.,3.3.

* pasul lansat de viteză;

3.4.

% alergare accelerată;

% concurs: alergare de viteză cu start din picioare;

 

* evaluare: alergare de viteză cu start din picioare pe distanţa de 25 m sau naveta 5x 5

 

2.3.,2.2.

% viteză de execuţie în manevrarea unor obiecte;

 

6

VIII

 

-

X

2.1.3.3.

* viteză de deplasare; viteză de reacţie la stimuli vizuali şi auditivi; îndemânare în acţiuni motrice;

 

% coordonarea acţiunilor motrice realizate individual;

 

* aruncarea cu două mâini de jos la ţintă orizontală;

 

* ştafete

1.2.,3.1.

% pasarea şi prinderea mingii cu două mâini de pe loc;

10

III -

VII

3.3.,3.2.

* pasarea cu o mână şi prinderea cu două mâini de

pe loc;

1.2.,2.1.

* dribling simplu şi multiplu de pe loc;

2.2.,3.3.

% conducerea mingii cu piciorul;

1.3.,2.2.

* ştafete şi jocuri cuprinzând procedeele învăţate

2.3.,1.4.

% jocuri de atenţie;

14

VIII

-

XIV

3.1.,2.1.

% jocuri dinamice

8

XV

- XVIII

3.2.,3.3.

2.2.,3.1.

* cumpăna pe un genunchi;

 

XV

- XVIII

2.1.,2.3.

* semisfoara;

% podul de jos;

*> rulări;

137

0.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

I

| * rostogoliri înainte din ghemuit în ghemuit

j

]

|

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elemente de

1.1.

%

formaţie de deplasare în coloană câte unul şi câte

 

4

XIX

-

XX

organizare a

2.2.

doi;

activităţilor practice

2.3.

* poziţiile „drepţi" şi „pe loc repaus";

 

sportive

1.3.

* întoarcerea prin săritură, la stânga şi la dreapta

 

Calităţi motrice de

 

1.1.

* forţa dinamică segmentară (abdomen, spate,

 

8

XIX -

XXII

bază-forţă

2.2.

membre)

 

2.1.

2.3.

Deprinderi motrice

 

2.3.

* săritură (săritură de pe loc şi cu deplasare, cu

 

6

XXIII -

XXV

de bază

2.1.

desprindere de pe ambele picioare);

 

2.2.

* aruncare şi prindere de pe loc (aruncări lansate, azvârlite, la ţintă, la partener, la distanţă, prinderea cu două mâini)

Deprinderi motrice

 

1.2.

* echilibru (menţinerea poziţiilor stând pe vârfuri, pe

 

10

XX

-

XXIV

 

utilitar-aplicative

2.1.

un genunchi, într-un picior pe sol şi pe suprafeţe

 
 

2.2.

înguste şi înălţate);

2.3.

* căţărare (căţărarea pe scară fixă, prin păşire şi apucături succesive);

 
 

* escaladare (escaladarea cu apucare, sprijin şi păşire pe/peste obstacol);

* tracţiune-împingere (deplasarea propriului corp, prin împingeri realizate cu braţele şi cu picioarele);

* târâre (pe palme şi genunchi, pe antebraţe şi genunchi);

* transport cu greutăţi (transport de obiecte uşoare), apucate cu ambele mâini, individual şi în perechi

Alergare de durată

 

1.2.

* alergare de rezistenţă în eforturi aerobe;

 

12

XXX - XXXV

 

în tempo moderat

1.3.

* reglarea respiraţiei în efort

 
 

2.1.

Aruncarea mingii de

2.1.

* exerciţii pregătitoare;

 

8

XXVI

-

XXIX

oină de pe loc,

la

 

2.2.

* aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă;

 

distanţă

3.1.

* aruncarea mingii de oină sub formă de concurs

Gimnastică

2.2.

* cumpăna pe un genunchi;

 

4

XIX

-

XX

acrobatică

2.1.

* semisfoara;

 

2.1.

* podul de jos;

 

 

% rulări;

 

* rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit

 

Deprinderi motrice

 

1.3.

* exerciţii pregătitoare;

 

18

XXVII

-

specifice jocurilor

3.2.

* jocuri pentru învăţarea jocului de

 

XXXV

 

sportive

3.1.

minibaschet/minifotbal;

(minibaschet,

 

2.1.

*

informaţii sportive

minifotbal)

3.3.

1.4.

Jocuri recreative

 

1.3.

jocuri de atenţie;

4

XIX -

XX

 

3.1.

% jocuri dinamice

 

2.1.

3.3.

îndemânare a

 

1.3.

* aruncarea cu două mâini de jos

la ţinta orizontală

4

XXXIV -

 
 

2.1.

XXXV

2.2.

Elemente ale

 

2.1,

* poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi,

 

6

XXV - XXVII

 

dezvoltării fizice

2.2.

şezând şi culcat;

armonioase

2.3.

* Mişcări:

 

- duceri ale braţelor (înainte, sus, lateral)

- duceri ale unui picior înainte, înapoi, lateral;

- duceri ale mâinilor pe şold, pe umeri, la ceafă;

- flexii şi extensii ale braţelor şi picioarelor;

- îndoiri, aplecări ale trunchiului;

- răsuciri ale gâtului, ale trunchiului, rotiri ale capului şi ale braţelor; %exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului;

* complexe de dezvoltare fizică libere

Atenţie ! învăţătorul va distribui conţinuturile pe semestre în funcţie de condiţiile concrete în care lucrează.

138

i —

j Unitatea de învăţare: Capacitatea de organizare

I

Număr de ore alocat: 4

Proiectarea unităţilor de învăţare

Nr.

Conţinuturi

 

crt.

-

detalieri

-

0.

1.

1.

+< Importanţa activităţii de educaţie fizică

* Formaţia de adunare în

linie pe un rând

alinierea în linie pe un rând

şi

2. * Formaţie de adunare în linie pe un rând

* Formaţie de deplasare în coloană câte unul

3. întoarceri prin săritură, la stânga şi la dreapta, de pe loc

4. % Aceleaşi conţinuturi de la

2 şi

lecţiile

3

Compet.

Activităţi

de

învăţare

2.

3.

1.1.

* prezentarea în câteva cuvinte a importanţei activităţii de educaţie fizică;

1.2.

* se fac recomandări privind echipamentul necesar;

1.3.

prezentarea regulilor de practicare a educaţiei fizice, de comportare a elevilor

2.3.

pe teren sau în sala de educaţie fizică, pericolele de accidentare la care pot fi expuşi;

* aranjarea elevilor şi stabilirea locului pentru fiecare elev în linie pe un rând (se aliniază mai întâi fetele de la cea mai înaltă până la cea mai mică, urmând apoi cu băieţii tot în ordine descrescătoare de la dreapta la stânqa)

1.1.

% alinierea pe un rând după înălţime, de la dreapta la stânga;

1.2.

* observaţii, corectări individuale şi colective;

 

1.3.

* recunoaşterea locului în formaţie a vecinilor;

2.3.

% împrăştierea şi revenirea în formaţia de adunare pe linia trasată pe sol;

% din formaţia de adunare pe o linie, întoarcere cu faţa spre direcţia de deplasare;

% păstrarea distanţei în timpul deplasării. Jocuri: „Cine ne-a ieşit în drum?"

 

2.3.

* învăţarea întoarcerilor prin săritură spre direcţiile indicate: gard, perete;

3.1.

* învăţarea întoarcerilor prin săritură la stânga şi la dreapta;

% exersarea întoarcerilor la semnale sonore

 

1.1.

% adunarea pe un rând (alinierea după înălţime, de la dreapta la stânga);

2.3.

% recunoaşterea locului în formaţie a vecinilor;

3.1.

% pe linii marcate exersarea alinierii elevilor;

 

% exersarea întoarcerilor la dreapta şi stânga Jocuri: „Caută steguleţul"

mmmmmmm'

I Unitatea de învăţare: Dezvoltarea fizică armonioasă

" I Număr de ore alocat: 6 ore

Nr.

Conţinuturi

 

crt.

-

detalieri

-

0.

1.

1.

% Poziţiile: stând depărtat, pe genunchi, şezând şi culcat

Compet.

Activităţi

de

învăţare

2.

3.

1.2.

% învăţarea poziţiilor de bază: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, şezând

1.1.

şi culcat;

1.3.

% demonstraţii, explicaţii cu ajutorul unoi planşe;

1.4.

% corectări individuale, recomandări

Perioada:

Evaluare

Resurse

Obs.

 

- instrumente

-

4.

s.

6.

%teren de sport

% observare

% fluier

sistematică

* aprecieri

individuale

* teren de sport

* observarea

% fluier

sistematică

* cretă

% aprecieri

colective

* aprecieri

individuale

%teren de sport

% observarea

* fluier

sistematică

clopoţel

% aprecierea

activităţii

elevilor

* teren

* observarea

% fluier

sistematică

* steguleţ

* aprecieri

colective şi

individuale

Perioada:

Evaluare

Resurse

- instrumente

-

Obs.

4.

5.

6.

* teren de sport

% observare

* fluier

sistematică

*

% cretă

planşe

* aprecieri verbale

* aplicarea sistematică a măsurilor Imediate de igiena după efort (spălare pe mâini, ştergere transpiraţie, schimbare ec hlp;tment etc.)

I

V)

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

*

Mişcări:

1.1

% ducerea

braţelor întinse înainte;

 

%teren de sport

*

observare

 

- duceri ale braţelor

% ducerea

braţelor întinse sus, în prelungirea corpului;

% fluier

sistematică

înainte, sus, lateral;

*

ducerea braţelor întinse lateral (se execută 3x 8 timpi);

 

% planşe

*

aprecieri verbale

 

- duceri ale palmelor pe şold, umeri, ceafă; - îndoiri şi întinderi ale

% stând cu mâinile pe umeri: ducerea braţului stâng sus, dreptul rămâne pe umăr, apoi invers; % stând depărtat, mâinile la umăr: ratarea braţelor înainte, cu păstrarea

 

braţelor, ale trunchiului,

 

mâinilor pe umeri, apoi ratarea braţelor înapoi, cu menţinerea mâinilor pe

rotări ale braţului şi a

umeri (se execută 3x 8

timpi);

capului;

 

* rotări cu braţele întinse

- postură corectă.

3.

% Complex de exerciţii,

1.1.

* demonstraţii, explicaţii

 

%teren de sport

%

observare

cuprinzând mişcările

1.2.

1) stând depărtat:

%

fluier

sistematică

învăţate

1.3.

ti, 2 - arcuirea braţelor cu ducerea coatelor spre

înapoi;

 
 

1.4.

t 3 -

ridicarea pe vârfuri, ducerea braţelor lateral;

 
 

t 4 - revenire cu mâinile pe şolduri

 
 

2) stând depărtat, braţele întinse înainte:

 
 

ti, 2

-

ratarea braţului stâng;

 

t 3 , 4 - ratarea braţului drept;

t5 6 7 8 - ratarea ambelor braţe (se execută 3x 8

timpi)

4.

% Complex de exerciţii

1.1.

repetarea complexului de exerciţii de la ledţia nr. 3

 

%teren de sport

*

observare

libere

1.2.

-

pe grupe de 4-6 exersări;

 

%

fluier

sistematică

 

1.3.

1) stând depărtat, braţele pe lângă corp:

 
 

ti - ducerea braţelor întinse înainte; t 2 - ducerea braţelor întinse sus, în prelungirea corpului;

 

t 3 -

ducerea braţelor întinse lateral;

 

t 4 - ducerea braţelor întinse pe lângă corp (poziţia

iniţială). (Se execută

3x 8

 

timpi);

5.

*

Evaluare: complex de dezvoltare fizică, cu execuţii libere

 

* corectări individuale executarea complexului de exerciţii însuşit în lecţiile 3 şi 4

 

* teren de sport

*

probă practică

6.

% Complex de exerciţii

1.1.

% exersarea complexului de exerciţii pe grupe de 4-6 elevi;

%teren de sport

* observare

 

libere

1.2.

*

exerciţii de relaxare

 

sistematică,

 

1.3.

aprecieri

| Unitatea de învăţare: Alergare de viteză

 

I Număr de ore alocat: 6

 

Perioada:

 

Nr.

crt.

Conţinuturi

- detalieri

-

Compet.

Activităţi

de

învăţare

Resurse

Evaluare

- instrumente

-

Obs.

O.

1.

2.

3.

4.

S.

6.

1.

% Startul din picioare şi

2.1.

% demonstraţii, explicaţii

 

%teren de sport

* aprecieri

 

lansarea la start

2.2.

- vârful piciorului la linie, celălalt picior în spate;

 

%

fluier

individuale

%Şcoala alergării

2.3.

- îndoaie genunchiul piciorului din spate;

 

% repere (jaloane,

% observare

 

* Pasul alergător de

 

-

lăsarea greutăţii în faţă;

 

linii trasate pe

 

sistematică

 

accelerare

-

se pleacă prin dezechilibrare;

sol)

 

- corpul uşor înclinat înainte;

140

0.

1.

2.

* Şcoala alergării

- pasul accelerat

- pasul alergător lansat de viteză

3.

4.

Startul de sus, lansarea de la start

5.

6.

2.

3.

4.

5.

6.

 

- braţele îndoite la 90° şi pendulează în plan paralel;

 

- exersarea alergării cu joc de gleznă (joc de gleznă la bară fixă, la scară, între doi colegi)

 

Jocul de gleznă

 
 

* picioarele uşor depărtate, pe vârfuri, un genunchi în extensie, celălalt se îndoaie;

 

* picioarele uşor depărtate, pe vârfuri, un genunchi în extensie, celălalt se îndoaie; braţele să fie relaxate

 

-

alergare cu genunchii sus pe distanţe de 10-20 m;

 

aplicarea sistematică a măsurilor imediate de igiena după efort (spălare pe mâini, ştergere transpiraţie, schimbare echipament etc.)

 

- alergare - palmele atingând genunchii;

 

- alergare pe loc cu reper la palmă;

 

- alergare cu pendularea gleznei înapoi;

 

- alergar e c u genunchi i i a piep t 4 m - > s e trec e î n alergar e accelerat ă 8 m -»• se trece în alergare lansată 4 m (alergare de revenire).

 

Concurs:

 

- linia de plecare;

- 3-4 m joc de glezne;

- 6-8 m alergare cu genunchii la piept;

 

- 8 m alergare accelerată;

 

- 4-5 m alergare lansată (de revenire)

 

2.1.

* activităţile de învăţare de la lecţia 1

 

*

repere de

%

observare

2.2.

Exerciţii cu ajutorul băncii de gimnastică:

 

direcţionare a

sistematică

2.4.

- se aşază o bancă de gimnastică;

 

alergării

- se pleacă în alergare uşoară, în dreptul băncii se execută alergare accelerată, după ce se trece de bancă, pas lansat

 

%

fluier

 

Se

aşază două

bănci

pe aceeaşi

linie:

 

-

alergare uşoară până în dreptul primei bănci, pas accelerat în dreptul celor două bănci, pas lansat, ocolirea băncii, alergare uşoară, pas accelerat, pas lansat

 
 

% Repetarea lecţiei nr. 2

 

2.1.

*

exersarea startului din picioare fără comenzi;

 

2.3.

% alinierea la start câte 4 -5 elevi pentru exersarea startului;

 

2.4.

%exersarea alergării cu accelerare. Joc cu mingea

 
 

1) se lansează mingea,

•;<« aleargă în viteză până

la ea, se aduce

mingea;

2) se lansează

mingea până la jaloane, se pleacă în viteză pentru a readuce

 

mingea. Jocuri dinamice pentru aleiyarea de viteză:

 

„Ştafeta pe numere", „AloHiare cu handicap"

2.1.

*

repetarea lecţiei ni. 4 l.i t are se adaugă concursuri de alergare de viteză pe

%

fluier, jaloane,

* observare

2.3.

20

m cu startul de

sus.

banca de

sistematică

2.4 .

Jocuri : „Crabi i ',1 1 revciţll"

 

gimnastică

* aprecieri verbale

% lecţie de evaluare: alergai e de vltcvă pe distanţa de 20 m cu start de sus

% teren sport

%

probă practică

% fluier

| şgsmmmmm?

I Unitatea de învăţare: Deprinderi motrice de bază: Săritura

-

I

Număr de ore alocat: 4

Nr.

crt.

Conţinuturi

- detalieri

Compet.

2.

Activităţi

de

învăţare

3.

Resurse

Evaluare

Obs.

- instrumente

-

4.

5.

6.

*> marcaje pe teren

% observare

 

% corzi (6-10)

sistematică

% fluier

* obiecte suspendate (sticle de plastic, corzi)

observare sistematică %temă de lucru acasă (repetare

*

 

% 5-6 corzi

sărituri pe loc şi

% marcaje pe teren

deplasare la coardă)

% marcaje pe teren

* observare

 

* 5-6 corzi

sistematică

 

* aprecieri individuale

 

* fanioane

Perioada:

 

Resurse

Evaluare

Obs.

- instrumente

-

4.

5.

6.

-

0. 1.

1. % Pasul sărit %Săritură la coardă

2.1.

* menţinerea în aer în momentul desprinderii a poziţiei pasului fandat; piciorul

2.3.

care execută zborul este îndoit la piept, cu braţul opus uşor îndoit spre înainte, în timp ce piciorul care execută elanul şi desprinderea este întins înapoi însoţit de braţul opus;

% corpul este uşor aplecat înainte, desprinderea este puternică, asigurându-se

un zbor de

1 m (Elevii îşi imaginează

că trebuie

să sară „un şanţ

cu

apă");

% săritură la coardă individual;

 

* ştafete; Joc: „Barza ne pândeşte"

2.1.

* săritură cu atingerea unui obiect suspendat (la poartă sau la coşul de

 

2.3.

baschet);

2.2.

% sărituri pe ambele picioare cu diferite întoarceri;

 

*« săritură la coardă,

de pe loc şi cu deplasare

 

1

2.1.

* se realizează cu o uşoară îndoire a genunchilor, braţele se balansează uşor pe

2.3.

lângă corp;

2.2.

* se insistă pe o revenire flexibilă a picioarelor pe sol (a se evita revenirea pe toată talpa şi cu picioarele întinse);

* sărituri la coardă de pe loc şi în deplasare. Joc: „Cursa broscuţelor" Ştafete: Săritură pe un picior până la un punct fix, ocolire, întoarcere în alergare de viteză cu predarea ştafetei la următorul, care continuă acţiunea * Repetarea lecţiei nr. 3 Ştafete: Pas sărit până la un punct fix, întoarcere în alergare de viteză, predarea ştafetei la următorul care continuă acţiunea

2.

*

Săritură

desprindere pe unul şi pe ambele picioare la coardă

de

pe loc şi

cu

%Săritură cu deplasare

3.

% Săritură de

desprindere pe unul şi pe ambele picioare %Sărituri la coardă

pe loc

cu

4.

Unitatea de învăţare: Deprinderea de aruncare şi prindere

Număr de ore alocat: 4

Nr.

Conţinuturi

 

crt.

-

detalieri

-

0.

1.

1.

% Aruncarea lansată cu

una

şi cu două

mâini

Compet.

2.

Activităţi

de

învăţare

3.

2.1.

* aruncarea cu două mâini: picioarele depărtate cu stângul uşor înainte,

*> teren de sport

% observare

2.3.

trunchiul drept, mingea se ţine cu două mâini în dreptul pieptului;

% cretă

sistematică

2.2.

% se aruncă prin împingerea acesteia înainte simultan cu îndepărtarea braţelor

* fluier

% aprecieri

înainte;

% mingi

individuale şi

* aruncarea cu o mână: poziţie uşor depărtată, mingea ţinută în palma braţului îndemânatec, care este ridicat deasupra umărului;

* piciorul opus braţului de aruncare este uşor înainte;

colective

142

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

* în momentul aruncării, braţul cu mingea se duce puţin înapoi, mişcarea executându-se din umăr prin întinderea braţului spre înainte şi lansarea mingii

2.

% Aruncarea cu rostogolire

2.1.

* exersarea rostogolirii mingii pe sol (se realizează prin împingerea mingii pe

teren de sport

* observare

a obiectului pe sol la

2.2

sol cu o mână; conducerea se realizează cu braţul îndemânatec);

% mingi

sistematică

distanţă

2.3.

%întreceri: „Ştafeta cu mingea rostogolită"

* spaţii marcate

3.

% Prinderea mingii cu două

2.1.

% exersarea prinderii mingii (picioarele depărtat, stângul înainte, palmele

%teren de sport

% observare

mâini deasupra capului

2.3.

formează un căuş orientat spre înainte; se amortizează mingea prin

* mingi de tenis,

sistematică

 

2.2.

flexibilitatea degetelor);

de handbal

% aprecieri

 

% exersarea aruncării şi prinderii mingii de tenis, handbal la perete.

colective şi

Jocuri: „Mingea la căpitan", „Mingea suveică"

individuale

4.

% Repetarea lecţiei nr. 3

Unitatea de învăţare: Viteză şi îndemânare Număr de ore alocat: 7

Nr.

Conţinuturi

 

Compet.

Activităţi

de

învăţare

crt.

- detalieri

-

0.

1.

2.

3.

1.

* Viteză de reacţie şi

 

2.3.

trecerea din diferite poziţii în altele, la semnale auditive şi vizuale (la

execuţie

2.2.

comandă): din stând în sprijin ghemuit, din fandat în ghemuit;

* Adoptări de poziţii ale segmentelor şi corpului,

 

* culegerea unor obiecte de pe sol şi aşezarea lor în alt loc cu execuţie rapidă. Concursuri:

la semnale vizuale şi auditive

% Alergare în tempo maxim la semnal auditiv sau vizual, din diferite poziţii (ghemuit, cu spatele)

2.

% Viteză de reacţie

şi

de

2.3.

% alergare în tempo 1 /4 cu culegerea unor obiecte şi transportarea lor în diferite

execuţie

 

2.2.

locuri stabilite;

 

2.1.

% alergare cu diferite sarcini la semnale auditive (strigă un nume, răspunde la o întrebare);

 

* alergare în cerc cu diferite sarcini la semnale auditive: ghemuit, rămâne într-un picior, strigă ceva; pase la perete în viteză maximă fără să cadă mingea

3.

% îndemânare : rostogolirea

2.3.

% rostogolirea mingii pe sol, pasă de la un reper;

 

mingii pe sol şi transmitere

2.2.

* cu picioarele depărtat, aruncare lansată a mingii cu două mâini de jos la o ţintă pe sol delimitată, la distanţa de 3-4 m

%îndemânare: aruncare la ţintă orizontală cu două mâini de jos

 

I

4.

% Repetarea lecţiei ni. :s

 

5.

% Aruncarea la

ţintă

 

2.3.

%

cu picioarele depărtat, aruncarea lansată a mingii cu două mâini de jos, la o

orizontală cu două mâini

2.1.

ţintă pe sol delimitată, la dl'.lanţa de 3-4 m

 

de ios

2.2.

6.

% Evaluar e

*

c u picioarel e dopa i lai , a i un< ar e lansat ă c u dou ă mâin i d e jo s l a ţint ă delimitată pe sol, la distanţa de ! 4 III

7.

* Viteză de deplasare şi

2.3.

%

alergare cu ridicare accentuată a genunchilor;

 

îndemânare

2.1.

%

ştafetă pe echipe: din alergare luaiea i m eniul de jos, trecerea pe deasupra

 

2.2.

capului şi aşe/aiea pe sol. Joc: „Cursa pe numei ii"

143

Resurse

4.

% teren de sport

% fluier

%

% steguleţe

jaloane

%

%

* obstacole vii

jaloane

mingi

%

%

%

jaloane

mingi

cretă

* mingi

* cretă

* mingi

%

%

* fanioane

cercuri

linii trasate

Perioada:

Evaluare

- instrumente

5.

observare

sistematică

*

%

aprecieri

observarea

sistematică

%

observare

sistematică

observare

sistematică

*

*

probă practică

observare

sistematică

-

Obs.

6.

Unitatea de învăţare: Deprinderi sportive elementare

Număr de ore alocate: 10

Nr.

Conţinuturi

crt.

- detalieri

0.

1. * Şcoala mingii

1.

 

Compet.

Activităţi

de

învăţare

Resurse

Evaluare

Obs.

-

- instrumente

-

 

2.

3.

4.

5.

6.

de

3.3.

% exersarea obişnuirii cu mingea;

 

% mingi mijlocii,

% observare

3.2.

colectivul se aşază pe două sau mai multe rânduri egale, elevii fiind la o

 

mari

sistematică

3.1.

distanţă de braţ unul de altul;

 

% fluier

* se transmit mingile de la cel din faţă spre cel din spate (sau invers). Jocuri: „Mingea prin tunel", „Mingea călătoare pe şiruri"

 

3.3.

% exerciţii de prindere, pasării mingii;

 

% mingi

% observare

3.1.

% se organizează clasa în triunghi, pătrat pentru realizarea pasei cu două mâini,

% fluier

sistematică

3.1.

de

3.2.

pe loc;

3.3.

* rânduri faţă în

pe două

faţă;

* exerciţii de aruncare a mingii la perete şi prinderea acesteia

 

3.3.

% prinderea şi pasarea mingii de pe loc în perechi faţă în faţă la o distanţă de 2-3

 

*

mingi (10-12)

% observare

3.2.

m;

%

fluier

sistematică

3.1.

pe două

rânduri faţă în faţă,

la

*> cretă

* aprecieri

+> prinderea şi pasarea mingii de pe loc în zigzag distanţa de 3-4 m. Joc: „Pase în doi"

 

%

jaloane

3.3.

% uşor depărtat, cu mingea ţinută în palma braţului îndemânatec, ridicat

%

mingi (10-12)

% observare

3.1.

deasupra umărului; în momentul pasării braţul se duce uşor înapoi, mişcarea

 

* fluier

sistematică

3.2.

executându-se din umăr prin întinderea braţului spre înainte şi lansarea

% jaloane

* aprecieri

mingii;

* cretă

* exersarea prinderii cu două mâini:

 

- genunchii uşor îndoiţi, palmele apropiate formând împreună un căuş;

- întâmpinarea mingii prin întinderea braţelor spre minge şi amortizarea (palmele şi degetele fiind relaxate)

 

3.3.

* exersarea driblingului simplu sau multiplu:

 

* mingi mijlocii

% observare

- împingerea mingii în sol cu o mână,

înălţi nea până

la care poate să

sară

*

sistematică

3.1.

mingea şi să nu depăşească nivelul taliei;

mingi de baschet mingi de handbal

* de

temă

acasă

lucru

3.2.

- se efectuează cu braţul îndemânatec, pair ia făcută căuş, degetele răsfirate, flexate, astfel încât să se asigure împinge rea mingii şi nu lovirea ei

 

*> fluier, jaloane

3.3.

* exersarea driblingului multiplu de pe loc, într-un cerc marcat pe sol.

 

* mingi

* observare

3.1.

Jocuri:

% fluier

sistematică

3.2.

1) dribling de pe loc, pasarea mingii unui coleg aşezat într-un punct fix, alergare până în dreptul lui, reprimirea mingii, ocolirea lui şi întoarcere, dribling pe loc, pasarea mingii la următorul care continuă acţiunea. 2) „Ştafetă cu mingea printre jaloane"

 

3.3.

* exersarea conducerii mingii cu piciorul pe culoare marcate cu creta pe sol;

 

% mingi

* observare

3.1,

% exersarea conducerii mingii cu piciorul pe culoare formate din jaloane.

 

* jaloane

sistematică

3.2.

Ştafetă cu mingea printre jaloane

* fluier

3.3.

„Cursa pe numere", „Mingea la căpitan", „Fereşte-te de minge"

% fluier

* observare

3.2.

% Copiii sunt împărţiţi în două grupe, care formează două cercuri, în mijlocul

 

* mingi de handbal

sistematică

3.1.

fiecărui cerc se află câte un copil cu o minge în mână. Copiii ţinându-se de mână se deplasează pe cerc. La semnal, cel cu mingea din cerc încearcă, prin aruncare cu o mână de la umăr, să nimerească un copil. Cel atins va lua locul în mijlocul cercului

2. % Pasarea şi prinderea mingii cu două mâini

3. % Pasarea şi prinderea mingii cu două mâini pe loc

4. % Pasarea cu o mână

loc

şi

prinderea cu două mâini

de pe

5.

% Dribling simplu şi

multiplu de pe loc (cu mingea de handbal sau bachet)

6. % Dribling multiplu, de pe loc

7. * Conducerea mingii cu piciorul

8. % Ştafete şi jocuri cuprinzând procedeele învăţate

144

1

I

Unitatea d e învăţare: Jocuri recreative

 

Număr de ore alocat: 22

 

Nr.

Conţinuturi

crt.

- detalieri

-

Compet.

Activităţi

de

învăţare

Resurse

0.

1.

2.

3.

4.

1.

„Curs a păianjenului "

3.3.

% explicaţii, demonstraţii;

 

* mingi

 

„Podul umblător"

2.3.

% respectarea regulilor;

* jaloane

„Merg pe stradă"

3.1.

jocuri pe echipe;

% teren marcat

„Puii de cuc"

3.2.

* corectări, aprobări, dezaprobări

 
 

3.3.

 

2.

„Leapş a pe ghemuite "

2.3.

% explicaţii, demonstraţii;

 

% beţe

 

„De-a vulpea şchioapă"

3.1.

respectarea regulilor;

* minge

„De-a şarpele"

3.2.

*» jocuri pe echipe;

 

* frânghii

„Şoarecele şi pisica"

corectări, aprobări, dezaprobări

 
 

3.

„Al treilea fuge "

2.3

% explicaţii, demonstraţii;

 

* bănci de

 

„Alergare spre o ţintă

3.1.

respectarea regulilor;

gimnastică

necunoscută"

2.1.

% exersarea deprinderilor însuşite în condiţii variate;

* steguleţe

„Batista călătoare" „Pisicile şi ogarul"

3.3.

% corectări, recomandări

 
 

4.

Repetarea lecţiilor 1- 3

 

!

5.

„Oraşu l asediat"

3.1.

*

explicaţii;

% jaloane

 

„înconjură pătratul"

3.2.

%jocuri pe echipe;

 

% fluier

„Omul

negru"

3.3.

% activităţi practice de exersare;

 

„Urmărirea"

 

* evidenţieri

 

6.

„Curs a într-u n picior"

3.1.

>> respectarea regulilor impuse de joc;

 

% cercuri

 

„Broscuţele sar în lac"

2.2.

* întreceri pe echipe;

 

* cretă

„Barza şchioapă"

3.2.

* corectări;

* de

bancă

„Puntea peste prăpastie"

3.3.

* evidenţieri

gimnastică

 

7.

Repetare a jocurilo r de la lecţiile 5-6

 

8.

„Şarpel e prin tunel "

2.3.

% explicaţiile privind regulile Jocului;

 

mingi

 

„Conducerea mingii"

2.1.

% respectarea regulilor;

 

% pietricele

„Cursa pe numere" (cu

3.1.

* corectări;

 

mingea)

1.1.

% evidenţieri

„Cine este mai rapid"

2.2.

 

9.

„Călăreţii "

2.3.

% explicarea regulilor;

 

* mingi

 

„Maimuţele vesele"

3.1.

% exersarea în activităţi |>ni< Iii e;

 

* cretă

„Aruncarea la ţintă"

2.1.

* corectări, aprecieri

 

* jaloane

„Pasă în cerc"

2.2.

„Prizonierii"

3.3.

 

10.

„încărcare a pepenilor"

2.3.

* explicarea regullloi de joi,

 

* mingi

 

„Nu scăpa mingea"

2.2.

* exersare în actlvll.'il,l pimllcc ;

% cretă

„De două ori câştigător"

1.2.

* corectări;

* jaloane

„Ţapul săltăreţ"

5.3.

* aprecieri

 
 

11.

„Ţinteşte dacă poţi"

2.3.

* exersarea joctn llot;

 

* mingi

 

„Prizonierii"

3.1.

% evidenţieri;

* aparate din sala

„Vânătorii şi raţele"

2.1.

% modulul DI '

corectări asupi . I

D<•••!-I'/II I

.I I

I• ;

de gimnastică

„Mingea în cerc"

2.2.

* recomanclili 1

 

Evaluare

- instrumente

5.

% observare

sistematică

% observare

sistematică

* observare

sistematică

% observare

sistematică

* observare

sistematică

% observare

sistematică

* observare

sistematică

* observare

sistematică

* observare

sistematică

-

Obs.

6.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

„Apără turnul"

 

3.3.

12.

Se repetă jocurile de la lecţiile 10-11

13.-

% explicaţii;

 

'

% steguleţe, mingi

% observare

22.

demonstraţii;

 

% bănci de

sistematică

% recomandări;

gimnastică

aprecieri

% jocuri dinamice: „Cine şi-a schimbat locurile?", „De-a statuile", „Acum!",

% cerculeţe mici

individuale şi

„Nu scăpa mingea!", „Vânătorul iscusit", „Lupta pentru minge",

% cutie de carton

colective

„Puntea spre prăpastie", „întrecerea elefanţilor", „Transportul lăzii", „Scăunelul", „Ruperea lanţului", „Tragerea frânghiei", „Culesul cartofilor", „Cursa pe numere", „Du-te, vino!", „Huştiuluc"

* minge medicinală obstacole vii

* calificative

 

* jaloane

Unitatea de învăţare: Gimnastică acrobatică

 

Număr de ore alocat: 8

 

Nr.

crt.

Conţinuturi

- detalieri

-

Compet.

Activităţi

de

învăţare

Resurse

Evaluare

- instrumente

-

Obs.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

* un genunchi

Cumpăn a pe

3.2.

% pe un genunchi şezând, sprijin pe palme, ducerea celuilalt picior întins înapoi

% saltele

* observare

 

2.1.

în arcuire;

* planşă

sistematică

 

% la scară fixă, mâinile sprijinite pe şipcă în dreptul pieptului, ducerea alternativă a unui picior întins înapoi cu arcuire (umerii rămân paralel cu scara fixă)

 

2.

* Semisfoara

 

3.2.

% din poziţia de pe un genunchi, prin alunecarea unui picior înapoi, urmărind ca

% saltele

% observarea

 

2.1.

partea anterioară a coapsei să fie în contact direct cu solul, vârful piciorului bine întins pe sol, corpul drept, capul sus

* planşe

sistematică

3.

* Cumpăna pe un genunchi

2.3.

* Se repetă lecţiile nr. 1 şi nr. 2

 

* Semisfoara