Sunteți pe pagina 1din 2
R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Direcţia Generală pentru Învăţământ

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar Str. Gen. Berthelot Nr.28-30, sector 1, Bucureşti

Tel./fax 3135547

Berthelot Nr.28-30, sector 1, Bucureşti Tel./fax 3135547 Nr. 25.433/30.01.2007 ,,UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY” Concurs

Nr. 25.433/30.01.2007

,,UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY” Concurs de literatură şi jurnalism sportiv REGULAMENT

Art. 1. Concursul de creaţie literară “Sport şi Literatură” se înscrie într-o mişcare naţională, de promovare a principiilor, idealurilor şi a spiritului olimpic în mediul şcolar, precum şi încurajarea creaţiei artistice cu tematică olimpică, pornind de la triada Sport - Cultură - Educaţie. Art.2.Concursul este promovat şi sprijinit de Comitetul Internaţional Olimpic precum şi de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Academia Olimpică Română şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Art. 3. La acest concurs pot participa tineri la 3 categorii de vârstă :

a) sub 12 ani;

b) de la 12-18 ani ;

c) peste 19 ani.

Aceştia se pot înscrie la următoarele categorii :

- poezie

- proză scurtă

- cronică sportivă.

Art. 4. Condiţii de participare:

4.1. Lucrările prezentate trebuie să aibă ca subiect spiritul olimpic sau unul dintre

valorile olimpismului: toleranţă, fair-play, bucuria aflată în efort, respectul faţă de ceilalţi,

solidaritate, balanţa între corp şi minte.

4.2. Se admite o singură lucrare pentru fiecare participant.

4.3. Lucrările participanţilor la secţiunea proză scurtă nu trebuie să depăşească 10 coli

de hârtie format A4 (21/30 cm).

4.4. Lucrările vor fi însoţite de următoarele date: numele şi prenumele concurentului,

titlul lucrării, unitatea de învăţământ, clasa, vârsta, oraşul şi judeţul.

4.5. Lucrările nu se returnează participanţilor.

4.6. Toate drepturile aparţin Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Art. 5. Concursul se desfăşoară în două faze: faza judeţeană şi faza naţională.

5.1. Faza judeţeană se desfăşoară până la data de 15 iunie 2007.

5.2 Fiecare judeţ va desemna un juriu local format din 2 persoane: inspectorul sau metodistul de limba şi literatura romană şi cel de educaţie fizică şi sport, care vor stabili câştigătorii fazei judeţene. 5.3.Inspectoratul Şcolar Judeţean va expedia un număr de maxim 30 de lucrări (câte 10 pentru fiecare categorie de vârstă) pe adresa Comitetului Olimpic şi Sportiv

Român (Calea Victoriei nr.155, bloc D1, tronson 5, etaj 3, sector 1, Bucureşti, cod 010073) până la data de 15 septembrie 2007.

5.4. Faza finală se va desfăşura în Bucureşti între 20 – 31 octombrie 2007. Juriul naţional va acorda, în urma deliberărilor, premiile şi menţiunile. Art. 6. Se vor acorda premii, separat pentru fiecare categorie - poezie, proză scurtă, cronică sportivă, astfel:

- 1 locul I -1 locul II -1 locul III -5 menţiuni -1 premiu special (se acordă unui participant care este legitimat la un club sportive şcolar şi / sau care a obţinut performanţe sportive). Marele Premiu al concursului, premiul “Tudor George”, se va acorda celei mai bune lucrări indiferent de categorie (proză scurtă , poezie sau cronică sportivă).

Art. 7. Lucrările premiate vor fi publicate în Buletinul Informativ al Academiei Olimpice Române, iar câştigătorul Marelui Premiu al concursului va participa într-o tabără olimpică organizată de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.