Sunteți pe pagina 1din 45

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI FIZIOPATOLOGIE 1.

Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de seminarii 2.4. Anul de studiu III Fiziopatologie EK3601 Lector univ. dr. Buhociu Elena Lector univ. dr. Buhociu Elena 2.5.Semestrul 6 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 36 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 2 24 3.3. seminarii 3.6. seminarii 1 12 ore
22 6 18 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (12 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 64 3.9. Total ore pe semestrul 6 100 3.10. Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminariilor Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de seminar cu dotri adecvate

6. Competenele specifice acumulate


s alctuiasc, dirijeze i evalueze programele de exerciii specifice patologiei discutate n cadrul cursurilor i lucrrilor practice - recunoaterea pacienilor cu afeciuni acute i cronice - posibilitatea de a ntocmi i conduce un program complex de recuperare pentru bolnavi crora li se pot aplica programe complexe de recuperare, n funcie de mecanismele de evoluie, de agravare i respectiv de remisie a bolilor - dezvoltarea capacitii de a monitoriza procesul de recuperare prin metodele i tehnicile kinetoterapeutice - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la nsuirea de ctre studeni a noiunilor teoretice legate de particularitile clinice ale pacienilor i la nelegerea mecanismelor bolilor acute i cronice care beneficiaz de tratament kinetic 1. nsuirea de ctre studeni a noiunilor teoretice legate de particularitile clinice ale fiecrui grup de afeciuni. 2. Prezentarea unor mecanisme de declanare, de evoluie, sau de autontreinere a diferitelor grupe de afeciuni, care pot beneficia de recuperare prin kinetoterapie. 3. Individualizarea programelor de aciune kinetic n funcie de simptomatologie, stadiul evolutiv al bolii, rspunsul la tratamentul complex i patologia asociat. 4. Stabilirea locului i momentului de aplicare a programelor kinetice i corelarea lor cu mijloacele terapeutice convenionale.

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 6

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

1. Fiziopatologia sngelui i echilibrului fluido-coagulant. (2 Interaciunea cu ore) studenii este regul de predare 2. Fiziopatologia coagulopatiilor i rsunetul lor clinic. (2 ore) Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

3. Fiziopatologia aprrii imune. (2 ore) 4. Imunodeficiene i reacii hiperergice. (2 ore) 5. Fiziopatologia inflamaiei. (2 ore) 6. Fiziopatologia durerii. (2 ore) 7. Fiziopatologia aparatului cardiovascular. (2 ore) 8. Fiziopatologia respiraiei. (2 ore) 9. Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic; Fiziopatologia aparatului excretor. (2 ore) 10. Fiziopatologia echilibrului acido-bazic i metabolismului Idem fosfo-calcic. (2 ore) 11. Fiziopatologia reaciei febrile. (2 ore) Idem 12. Fiziopatologia antrenamentului. (2 ore) Idem Bibliografie Buhociu E., Cursul teoretic predat Barbu, R., (1980), Fiziopatologie, Bucureti, Editura Didactic i pedagogic Cuparencu, B., Pleca,L., (1995), Actualiti n farmacologie i fiziopatologie, Cluj-Napoca, Editura Dacia Drgan, I., (2002), Medicin sportiv, Bucureti, Editura Medical Cordun, M., (1999), Kinetologie Medical, Bucureti, Editura Axa Nica, A.S., (1998), Compendiu de Medicin Fizic i recuperare, Bucureti, Editura Universitar Carol Davila Saragea, M., (1982), Fiziopatologie, vol. I, II, Bucureti, Editura Academiei

8.2. Seminarii - semestrul 6


1. Beneficii i limite ale kinetoterapiei n coagulopatii i n afeciunile autoimune. (2 ore)

Metode de predare
- explicaie- demonstraie

Observaii
Utilizarea cunotinelor pentru elaborarea, dozarea i conducerea programului kinetic

2. Fiziopatologia artropatiilor. (2 ore) 3. Fiziopatologia HTA i a complicaiilor sale; aspecte practice; criza hipertensiv. (2 ore) 4. Fiziopatologia astmului bronic indus de efort i a dispneei de efort. (2 ore) 5. Fiziopatologia leziunilor musculo-artioculare mecanisme de producere n activitatea sportiv. (2 ore)

Idem Idem Idem Idem

Idem Idem Idem Idem

6. Fiziopatologia oboselii musculare. Supraantrenamentul Idem Idem sportivului de performan. (2 ore) Bibliografie Buhociu E., Cursul teoretic predat Barbu, R., (1980), Fiziopatologie, Bucureti, Editura Didactic i pedagogic Cuparencu, B., Pleca,L., (1995), Actualiti n farmacologie i fiziopatologie, Cluj-Napoca, Editura Dacia Drgan, I., (2002), Medicin sportiv, Bucureti, Editura Medical Cordun, M., (1999), Kinetologie Medical, Bucureti, Editura Axa Nica, A.S., (1998), Compendiu de Medicin Fizic i recuperare, Bucureti, Editura Universitar Carol Davila Saragea, M., (1982), Fiziopatologie, vol. I, II, Bucureti, Editura Academiei

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare, cu medici specialiti de balneofizioterapie i recuperare medical

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Seminarii

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: elaborarea i conducerea programelor de exerciii de recuperare kinetic, aplicabile n funcie de particularitile entitilor patologice Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul seminariilor i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea a dou referate la alegere dintre urmtoarele teme: - Fiziopatologia osului - Fiziopatologia cartilajului - Fiziopatologia muchiului - Fiziopatologia sindromului anemic - Fiziopatologia efortului - Micarea anormal i tulburrile sensibilitii i reflexelor

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI BIOCHIMIE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Biochimie EK3602 Lector univ. dr. Alexandrescu Lygia Lector univ. dr. Alexandrescu Lygia 2.5.Semestrul 6 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 24 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 12 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 1 12 ore
20 9 10 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (6 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 51 3.9. Total ore pe semestrul 6 75 3.10. Numr de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de lucrri practice cu dotri adecvate

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice noiunile i conceptele biochimice raportate la efort - s interpreteze i evalueze complexele de modificri ale parametrilor biochimici n condiii de efort - s foloseasc terminologia disciplinei - s comunice i s colaboreze cu partenerii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei 7.2. Obiectivele specifice Transmiterea cunotinelor, terminologiei i fenomenelor specifice disciplinei 1. Obiectivul principal al acestei discipline este de a furniza cunotinele de baz necesare nelegerii proceselor de metabolism ce au loc n organism, a felului n care diferitele tipuri de efort folosesc drept suport energetic macronutrienii (glucide, lipide, proteine) precum i felul n care se dirijeaz antrenamentul sportiv cu ajutorul indicatorilor biochimici. 2. Explicarea procesului contraciei musculare, descrierea proceselor generatoare de energie necesare contraciei musculare, a modului de depozitare al acestei energii n organism. 3. Studierea metodelor de refacere a organismului sportivului de performan dup efort precum i familiarizarea studenilor cu susintoarele de efort, medicaia sportivului i favorizantele refacerii, un loc aparte ocupandu-l lista Comitetului Olimpic Internaional referitoare la substanele dopante i metodele de dopaj. 4. Acumularea noiunilor necesare pentru nelegerea mecanismelor moleculare ale proceselor biochimice n condiii de efort intens. 5. Dobndirea cunotinelor necesare pentru nelegerea mecanismelor de aciune a medicaiei trofotrope.

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 6


1. Noiuni introductive de biochimie: Sisteme biologice. Structura chimic a materiei vii. Metabolismul intermediar (2 ore) 2. Metabolismul Protidic: Digestia proteinelor aliment i absobia aminoacizilor. Biosinteza proteinelor. Catabolismul proteinelor i rolul lui n organism (2 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

3. Metabolismul Lipidic: Digestia i absorbia lipidelor. Degradarea acizilor grai. Metabolismul glicerolului (2 ore)

Idem

4. Metabolismul Glucidic: Digestia i absorbia glucidelor. Idem Idem Metabolismul glicogenului. Cile de metabolizare a glucozei. Glicoliza. Legturi macroergice. Sistemul ADP/ATP (2 ore) 5. Biochimia contractiei musculare: Ciclul Krebs. Oxidarea Idem Idem biologic. Structura i compoziia muchiului striat. Patobiochimia muchiului distrofic (2 ore) 6. Procese hidroelectrolitice: Repartiia apei n organism. Idem Idem Metabolismul apei i a ionilor minerali. Echilibrul acido-bazic. Receptori hormonali. Mecanisme de aciune ale hormonilor (2 ore) Bibliografie Alexandrescu L., Cursul teoretic predat Vjial, G., (1996, 2002), Curs de biochimia efortului, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Demeter, A., (1979), Fiziologia i biochimia educaiei fizice, Bucuresti, Editura Sport - Turism Dumitru, I.F., (1980), Biochimie, Bucuresti, Editura Didactic i Pedagogic Vjial, G., Lamor, M., (2002), Doping Antidoping, Bucuresti, Editura FEST

8.2. Lucrri practice - semestrul 6

Metode de predare

Observaii

1. Reacia sngelui i a altor lichide biologice. Metode de - explicaie-demonstraie evideniere a pH-ului. Sisteme tampon (2 ore) - metoda exersrii 2. Compoziia chimic a sngelui (2 ore) Idem 3. Modificrile compoziiei sngelui n efort (4 ore) Idem 4. Biochimismul contraciei musculare. Interpretarea Idem

modificrilor lactacidemiei (2 ore) 5. Transportul prin membrane. Vscozitatea dinamic a sngelui (2 ore) Bibliografie Alexandrescu L., Cursul teoretic predat Vjial, G., (1996, 2002), Curs de biochimia efortului, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Demeter, A., (1979), Fiziologia i biochimia educaiei fizice, Bucuresti, Editura Sport - Turism Dumitru, I.F., (1980), Biochimie, Bucuresti, Editura Didactic i Pedagogic Vjial, G., Lamor, M., (2002), Doping Antidoping, Bucuresti, Editura FEST

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: realizarea materialelor teoretice suplimentare specifice, aplicarea notiunilor teoretice in studii de caz si promovarea lor cu minim nota 5. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea unui referat asupra coninutului tematicii de baz

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI GIMNASTIC AEROBIC DE NTREINERE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Gimnastic aerobic de ntreinere EK3503 Asist. univ. drd. Bbligea Raluca 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare Vp 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4 Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 28 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 2 28 ore
7 12 8 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 47 3.9. Total ore pe semestrul 5 75 3.10. Numr de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Gimnastica de baz

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de gimnastic cu dotri adecvate - covor de gimnastic, oglinzi, gantere, stepre, casetofon

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei utiliznd terminologia gimnasticii - s organizeze procesul de instruire - s demonstreze coninuturile gimnasticii aerobice de ntreinere - s alctuiasc, dirijeze i evalueze programele de gimnastic aerobic de ntreinere - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1. Obiectivul general al disciplinei Crearea motivaiei pentru practicarea independent a exerciiilor aerobice de ntreinere
7.2. Obiectivele specifice - Influenarea creterii i dezvoltrii normale, corecte i armonioase - Prevenirea apariiei atitudinilor deficiente i a mbolnvirilor - Formarea capacitii de selecionare i alctuire a programelor de gimnastic aerobic cu efect profilactic - Perfecionarea capacitii de organizare i conducere a grupelor de gimnastic aerobic.

8. Coninuturi 8.2. Lucrri practice - semestrul 5


1. Particularitile tehnice i metodice predrii micrilor gimnice din coninutul programelor de gimnastic aerobic: variante de deplasare - pai de baz i specifici diferitelor tipuri de gimnastic i de dans, pai succesivi, adugai, pai n V, pai ncruciai, pai ritmici, pas schimbat, pai de dans (jazz dance, dans sportiv, pai de dans modern), combinaii cu pai variai. (8 ore) 2. Caracteristicile tehnice ale micrilor conduse (contientizarea schemei corporale, prelucrarea specific a musculaturii, mbuntirea mobilitii articulare, dezvoltarea coordonrii, mbuntirea forei musculare): micri conduse la nivelul membrelor superioare; micri conduse la nivelul trunchiului; micri conduse la nivelul membrelor inferioare (8 ore) 3. Caracteristicile tehnice ale micrilor de balans (capacitatea de relaxare reflex a grupelor musculare, mobilitate articular i suplee muscular, simul echilibrului, orientare spaiotemporal, ritmicitate motric) (8 ore) 4. Programe de gimnastic aerobic pentru nceptori (lucrul n poziii nalte i la sol) (4 ore)

Metode de predare
- explicaie- demonstraie - metoda exersrii

Observaii
- conducerea exerciiilor nvate

- explicaie- demonstraie - metoda exersrii

- conducerea
exerciiilor nvate

- metoda exersrii

- explicaie- demonstraie - metoda exersrii

- elaborarea de structuri de exerciii de gimnastic de ntreinere - elaborarea de structuri de exerciii de gimnastic de ntreinere

Bibliografie
Niculescu, G., (2008), Gimnastica aerobic aprofundare, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Macovei S., Vian A., (2003), Gimnastica aerobic de ntreinere, Bucureti, Federaia Romn Sportul Pentru Toi Stoenescu, G., (2000), Gimnastica aerobic i sportul aerobic, Bucureti, Editura ISPE

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar Tip activitate 10.5. Lucrri practice 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri practice - Prezena 70% 10.2. Metode de evaluare - verificare curent pe parcursul semestrului - Verificare practico-metodic pe semestrul 5 - Se nregistreaz frecvena 10.3. Pondere din nota final 40% 60%

10. Evaluare

10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: conducerea programelor de gimnastic aerobic Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: elaborarea unui program de gimnastic aerobic de ntreinere pentru tonifierea musculaturii abdominale i elaborarea unui program de gimnastic aerobic de ntreinere pentru tonifierea musculaturii membrelor inferioare

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI KINETOTERAPIE N AFECIUNI NEUROLOGICE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2.Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Kinetoterapie n afeciuni neurologice EK 3604 Prof. univ. dr. Sidenco Elena-Luminia Asist. univ. drd. Paol Iuliana 2.5.Semestrul

6 2.6. Tipul de evaluare

2.7.Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 4 48 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 2 24 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 2 24 ore
30 10 20 1 or/spt. 2 3

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (12 sptmni ) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 77 3.9. Total ore pe semestrul 6 125 3.10. Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Anatomie, Fiziologie, Evaluare motric i funcional Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipamente multimedia Sala de lucrri practice cu dotri adecvate: mese speciale, saltele, scri fixe, oglinzi, minge Bobath, mijloace ajuttoare de mers, obiecte portative de gimnastic, materiale pe suport electronic

5. Condiii ( acolo unde este cazul)

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei utiliznd terminologia de specialitate - s demonstreze coninuturile specifice disciplinei - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - s efectueze corect manevrele specifice; - s alctuiasc i s conduc o edin de kinetoterapie - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor i tehnicilor utilizate n recuperarea pacienilor cu afeciuni neurologice 1. nsuirea noiunilor teoretice legate de clinica suferinelor neurologice semiologie. 2. nsuirea metodologiei de evaluare funcional a pacienilor neurologici. 3. Deprinderea schemelor de organizare a programelor kinetice la pacienii neurologici, capacitatea de a personaliza programul complex de recuperare. 4. nsuirea metodologiei de aplicare a programelor kinetice la pacienii neurologici, n funcie de patologie, n cadrul programelor complexe de recuperare medical. 5. Cunoaterea evalurii complexe a pacientului neurologic. 6. Cunoaterea principalelor domenii de patologie neurologic semiologie, clinic, diagnostic clinic i prognostic funcional. 7. Cunoaterea aplicaiilor programelor de kinetoterapie n neurologie metodologie, individualizarea programului kinetic. 8. Cunoaterea procedurilor de hidro-termo-masso-electroterapie i aplicaiile lor n programele de recuperare fizical-kinetic n neurologie particularizri pe tipuri de patologie.

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs semestrul 6


1. Evaluarea clinic complex a pacientului neurologic (2 ore)

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportu-lui de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii. Idem

Interaciunea cu studenii este regul de predare. 2 prelegeri 2. Principalele sindroame clinice neurologice i particularitile lor Prelegerile sunt axate pe (2 ore) utilizarea de suport power-point

3. Mduva spinrii - morfologie extern, raporturi, structur (2 Idem ore) 4. Cile motilitii - motilitatea voluntar, automat; micrile Idem Idem reflexe. Cile sensibilitii exteroceptive, proprioceptive i interoceptive; cile senzoriale (2 ore) 5. Cile nervoase - fasciculele piramidale, extrapiramidale; Idem Idem sindroame medulare (2 ore) 6. Programul kinetic i recuperarea medical complex n Idem Idem sindroamele coloanei vertebrale cervico-dorso-lombare (2 ore) 7. Vascularizaia arterial la nivelul sistemului nervos central i Idem Idem periferic (2 ore) 8. Trunchiul cerebral - anatomie, structur, vascularizaie i Idem Idem semiologie. Emisferele cerebrale - structura general, analitic; funciile paleoencefalului i neoencefalului (2 ore) 9. Sistemul nervos vegetativ simpatic i parasimpatic (2 ore) Idem Idem 10. Metode i metodologie general de recuperare n patologia Idem Idem neurologic (2 ore) 11. Tehnici i metode generale i speciale de kinetoterapie Idem Idem particulariti de aplicare n diversele tipuri de patologie neurologic (2 ore) 12. Examenul neurologic al copilului nou nscut i sugar (2 ore) Idem Idem Bibliografie Sidenco E.L., Cursul teoretic predat Sbenghe, T.,(2000), Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Bucureti, Editura Medical Sbenghe, T.,(2002), Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical De Lisa J.A. i colectiv,(1998), Rehabilitation Medicine principles and practice (third edition), Editura Lippincott, Williams & Wilkins

Sidenco, E.L.,(2005), Electroterapie Aplicaii n medicina sportiv i n kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Kiss, J.,(1999), Fizioterapia i recuperarea medical n afeciunile aparatului locomotor, Bucureti, Editura Medical

8.2. Lucrri practice - semestrul 6

Metode de predare

Observaii
- Temele lucrrilor practice i metodele de predare utilizate contribuie la formarea , dezvoltarea i consolidarea abilitilor practice i a competenelor necesare carierei de kinetoterapeut - Conducerea tehnicilor nvate Idem

1. Evaluarea clinic a pacientului neurologic n funcie de - expunere sub form patologie. Scale de evaluare pentru pacientul neurologic (2 ore) de explicaie - demonstraie cu aciuni - metoda exersrii

- demonstraie cu aciuni - demonstraie cu mijloace tehnice - metoda exersrii 3. Metodele kinetice aplicabile pacientului neurologic Kabat, Idem Bobath (2 ore) 4. Elaborarea programului complex de recuperare i a programului - expunere sub form kinetic stabilirea obiectivelor i a mijloacelor n funcie de de explicaie patologie (2 ore) - demonstraie cu aciuni - metoda exersrii 5. Lombosacralgia scheme de kinetoterapie aplicabile n Idem perioada acut, subacut, cronic i de remisie; statusul post hernie de disc operat - programul kinetic de recuperare (2 ore) 6. Particularitile programelor kinetice n cadrul recuperrii Idem funcionale complexe n traumatismele vertebro-medulare la diverse nivele fr leziuni neurologice, evolutive sau neevolutive (2 ore) 7. Programele de kinetoterapie i recuperare funcional complex Idem n neuropatiile periferice generaliti n recuperarea neuropatiilor periferice: recuperarea sindromului motor, a sindromului senzitiv i a sindromului vasculotrofic (2 ore) 8. Programul kinetic i recuperarea funcional complex a Idem hemiplegiei stadiul iniial: controlul trunchiului, controlul extremitii inferioare, controlul extremitii superioare; stadiul mediu (de spasticitate): controlul trunchiului i al extremitii inferioare, controlul extremitii superioare; stadiul de refacere (avansat): procedee specifice pentru trunchi, procedee specifice pentru extremitile inferioare, procedee pentru extremitatea superioar (2 ore) 9. Paraplegia reeducarea paraplegicului n pat, n eznd, Idem reeducarea paraplegicului n ortostatism i mers (2 ore) 10. Programul kinetic n cadrul recuperrii funcionale complexe Idem din scleroza multipl i boala Parkinson (2 ore) 11. Programul kinetic n cadrul recuperrii funcionale complexe Idem din alte patologii neurologice cronice: atrofia muscular spinal, neuropatiile periferice ereditare, dobndite i neuropatiile autoimune, neuropatiile periferice endocrine i metabolice, neuropatiile periferice infecioase, miastenia gravis, distrofii

2. Particularitile tehnicilor anakinetice i kinetice n funcie de patologia neurologic tratat principalele sindroame clinice neurologice. Bazele procedurale ale exerciiului fizic terapeutic la pacientul neurologic poziia, micarea, tipurile de contracii musculare, elemente facilitatorii sau inhibitorii (2 ore)

- expunere sub form de explicaie

Idem Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem Idem Idem

musculare progresive, neuropatiile de ncarcerare (2 ore) 12. Evaluarea cunotinelor dobndite n cursul lucrrilor practice (2 ore) Bibliografie Sbenghe, T.,(2000), Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Bucureti, Editura Medical Sbenghe, T.,(2002), Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical De Lisa J.A. i colectiv,(1998), Rehabilitation Medicine principles and practice (third edition), Editura Lippincott, Williams & Wilkins Sidenco, E.L.,(2005), Electroterapie Aplicaii n medicina sportiv i n kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Kiss, J.,(1999), Fizioterapia i recuperarea medical n afeciunile aparatului locomotor, Bucureti, Editura Medical

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare, cu medici specialiti de recuperare medical

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota final - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele 60% de curs - Rspunsurile la examen 10.5. Lucrri practice - Implicarea n pregtirea i - Se noteaz referatul prezentarea temelor de lucrri - Se nregistreaz frecvena 20% practice - Prezena 70% - Activitatea desfurat de - Verificare practico-metodic student n timpul lucrrilor pe parcursul semestrului 20% practice 10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul lucrrilor practice Prezena la leciile practice 70 %. Elaborarea referatului o tem la alegere - Reevaluarea rolului electroterapiei n susinerea programelor kinetice n suferinele neurologice cronice, centrale i periferice. - Particularitile aplicaiilor electrostimulrii funcionale n patologia nervoas central i periferic. - Relaiile ntre electroterapia analgetic i de stimulare i programele kinetice specifice de scdere i control a spasticitii. - Nouti privind programele moderne de kinetoterapie asistat pe calculator i stimularea electric funcional n leziunile posttraumatice verterbo-medulare. - Actualiti privind programele complexe fizical-kinetice n recuperarea sechelelor posttraumatice ale membrelor complicate cu leziuni de trunchiuri nervoase periferice.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI KINETOTERAPIE N AFECIUNI RESPIRATORII 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Kinetoterapie n afeciuni respiratorii EK3505 Lector univ. dr. Buhociu Elena Lector univ. dr. Buhociu Elena 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 4 56 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 2 28 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 2 28 ore
25 10 14 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 69 3.9. Total ore pe semestrul 5 125 3.10. Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de kinetoterapie cu dotri adecvate - covor de gimnastic, saltele, scri fixe, bnci de gimnastic, obiecte portative (bastoane), mingi (medicinale i Bobath), cicloergometru, covor rulant, mas masaj, oglinzi

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice

6. Competenele specifice acumulate


s alctuiasc, dirijeze i evalueze programele de exerciii specifice patologiei - recunoaterea pacienilor cu afeciuni respiratorii cronice - posibilitatea de a ntocmi i conduce un program complex de recuperare pentru bolnavi cu afeciuni cronice respiratorii - dezvoltarea capacitii de a monitoriza procesul de recuperare prin metodele i tehnicile kinetoterapeutice - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la nsuirea de ctre studeni a noiunilor teoretice legate de particularitile clinice ale pacienilor cu afeciuni respiratorii, n funcie de patologie i stadiul evolutiv al afeciunii. 1. Prezentarea unor metode de evaluare funcional a pacienilor cu afeciuni respiratorii, n scopul stabilirii obiectivelor i mijloacelor kinetice de recuperare. 2. Individualizarea programelor de aciune kinetic n funcie de simptomatologie, stadiul evolutiv al bolii, rspunsul la tratamentul complex i patologia asociat. 3. Stabilirea locului i momentului de aplicare a programelor kinetice i corelarea lor cu mijloacele terapeutice convenionale. 4. Prezentarea unor modaliti concrete de lucru, cu oamenii n suferin. 5. Aplicarea unor metode de aciune specifice kinetoterapiei, asupra colegilor de grup, pentru deprinderea corect a tehnicilor proprii acestui domeniu.

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 5

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

1. Prezentarea noiunilor de mecanic a dinamicii cutiei toracice i Interaciunea cu a ciclului respirator (2 ore) studenii este regul de predare 2. Aspecte disfuncionale ale ciclului respirator (2 ore) Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

3. Evaluarea clinico-funcional a aparatului respirator ca expresie a tulburrii structurii i funciei toracopulmonare (2 ore) 4. Mecanisme endogene de aprare a mucoasei bronice (2 ore) Idem 5. Clasificarea afeciunilor respiratorii dup tipul disfunciei Idem toraco-pulmonare. (2 ore) 6. Mecanismele de apariie i tabloul clinic al afeciunilor cu Idem disfuncie ventilatorie obstructiv (2 ore) 7. Mecanismele de apariie i tabloul clinic al afeciunilor cu Idem disfuncie ventilatorie restrictiv (2 ore) 8. Mecanismele de apariie i tabloul clinic al afeciunilor cu Idem disfuncie ventilatorie mixt (2 ore) 9. Principiile, obiectivele i elemente ale programelor de Idem recuperare la pacieni cu disfuncie ventilatorie obstructiv (2 ore) 10. Principiile, obiectivele i elemente ale programelor de Idem recuperare la pacieni cu disfuncie ventilatorie restrictiv (2 ore) 11. Principiile, obiectivele i elemente ale programelor de Idem recuperare la pacieni cu disfuncie ventilatorie mixt (2 ore) 12. Particularizarea etapelor recuperatorii n funcie de de tipul Idem disfunciei i de evoluia afeciunii (2 ore) 13. Elaborarea programelor kinetoterapeutice n funcie de tipul Idem disfunciei respiratorii, etapa i modul de evoluie (2 ore) 14. Implicaii mecanice ale interveniilor chirurgicale toracale Idem (sternale, costale, vertebrale) i abdominale n perturbarea funciei respiratorii (2 ore) Bibliografie Buhociu E., Cursul teoretic predat Sbenghe, T., (2002), Kinetologia profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical Sbenghe, T., (1983), Recuperarea medical a bolnavilor respiratori, Bucureti, Editura.Medical Alexandrescu L. (2006), Elemente de semiologie i Farmacologie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine DeLisa, J.A., (1998), Rehabilitation Medicine principles and practice, Editura Lippincott, Williams & Wilkins

Cordun, M., (1999), Kinetologie Medical, Bucureti, Editura Axa Nica, A.S., (1998), Compendiu de Medicin Fizic i recuperare, Bucureti, EdituraUniversitar Carol Davila Ochian, G., (2008), Kinetoterapia n afeciuni respiratorii, Iai , Editura Pim

8.2. Lucrri practice - semestrul 5


1. Prezentarea modalitilor asociate de terapie n afeciunile respiratorii (aerosoloterapia, pneumoterapia, terapia ocupaional, balneoterapia) (2 ore) 2. Prezentarea mijloacelor proprii kinetoterapiei i a aplicabilitii lor n elaborarea programelor de recuperare respiratorie (2 ore) 3. Tehnici de relaxare (Jacobson, Schultz) (2 ore)

Metode de predare
- explicaie- demonstraie - metoda exersrii

Observaii
- conducerea exerciiilor nvate

- explicaie- demonstraie - conducerea - metoda fragmentatexerciiilor nvate imitativ - metoda fragmentatIdem imitativ - metoda exersrii 4. Particularizri ale posturrilor n funcie de patologie i locul - explicaie- demonstraie Idem de desfurare a edinei (2 ore) 5. Posturi relaxante i facilitatoare pentru respiraie (2 ore) - explicaie- demonstraie Idem - metoda exersrii 6. Posturi de drenaj bronic: metodologie, indicaii, Idem Idem contraindicaii (2 ore) 7. Reeducarea respiratorie propriu-zis: dirijarea aerului la - explicaie- demonstraie Idem nivelul cilor respiratorii superioare, controlul i coordonarea respiraiei, metode de alungire a fazelor respiratorii i a pauzelor dintre ele (2 ore) 8. Controlul raportului inspir/expir, controlul volumului curent, Idem Idem educarea inspirului i expirului cu rezisten (2 ore) 9. Reeducarea respiraiei costale i diafragmatice (2 ore) Idem Idem 10. Educarea tusei, educarea vorbitului (2 ore) Idem Idem 11. Creterea toleranei la efort i la frig; antrenamentul la efort Idem Idem dozat (2 ore) 12. Metodologia de ntocmire a programelor de kinetoterapie n Idem Idem disfuncii ventilatorii obstructive (2 ore) 13. Metodologia elaborrii programelor de kinetoterapie n Idem Idem disfuncii ventilatorii restrictive (2 ore) 14. Metodologia elaborrii programelor de kinetoterapie n Idem Idem disfuncii ventilatorii mixte (2 ore) Bibliografie Buhociu E., Cursul teoretic predat Sbenghe, T., (2002), Kinetologia profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical Sbenghe, T., (1983), Recuperarea medical a bolnavilor respiratori, Bucureti, Editura.Medical Alexandrescu L. (2006), Elemente de semiologie i Farmacologie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine DeLisa, J.A., (1998), Rehabilitation Medicine principles and practice, Editura Lippincott, Williams & Wilkins Cordun, M., (1999), Kinetologie Medical, Bucureti, Editura Axa Nica, A.S., (1998), Compendiu de Medicin Fizic i recuperare, Bucureti, EdituraUniversitar Carol Davila Ochian, G., (2008), Kinetoterapia n afeciuni respiratorii, Iai , Editura Pim

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare, cu medici specialiti de balneofizioterapie i recuperare medical

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i - Se nregistreaz frecvena prezentarea temelor de lucrri - Verificare practico-metodic pe 40% practice parcursul semestrului - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: elaborarea i conducerea programelor de exerciii de recuperare kinetic, aplicabile n funcie de particularitile entitilor patologice Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul lucrrilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: - Program de kinetoterapie pentru pacieni cu disfuncie ventilatorie obstructiv - Program de kinetoterapie pentru pacieni cu disfuncie ventilatorie restrictiv - Program de kinetoterapie pentru pacieni cu disfuncie ventilatorie mixt

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI KINETOTERAPIE N AFECIUNI CARDIO-VASCULARE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Kinetoterapie n afeciuni cardio-vasculare EK 3606 Lector univ. dr. Buneag Carmen Asist. univ. drd. Jianu Anca 2.5.Semestrul 6 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 36 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 2 24 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 1 12 ore
36 9 20 1 or/spt. 2 10

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (12 sptmni ) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 89 3.9. Total ore pe semestrul 6 125 3.10. Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipamente multimedia Sala de lucrri practice dotat cu aparatur specific de recuperare cardiovascular ( cicloergometru, covor rulant, cicloergometru de brae, aparat de vslit), gantere, electrocardiograf, aparat de tensiune, stetoscop

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei utiliznd terminologia medical i specific kinetoterapiei - s organizeze procesul de instruire - s demonstreze coninuturile specifice recuperrii afeciunilor cardiovasculare - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale practice diferite - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - contientizarea posibilitii existenei unor incidente i accidente n timpul lucrului cu bolnavii cardiovasculari i cunoaterea manevrelor de resuscitare cardiorespiratorie - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la nsuirea cunotinelor teoretice, practico-metodice i la formarea competenelor necesare pregtirii kinetoterapeuilor n domeniul recuperrii bolilor cardiovasculare - Clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor i tehnicilor specifice de recuperare a pacienilor cu diverse tipuri de afeciuni cardiovasculare, n funcie de entitatea clinic i de stadiul evolutiv al acestora . - Cunoaterea metodologiei de evaluare funcional a pacienilor cu afeciuni cardiovasculare pentru elaborarea programelor kinetice individualizate de recuperare. - Deprinderea de a personaliza programul complex de recuperare al pacienilor cu afeciuni cardio-vasculare i efectuarea schemelor de organizare a programelor kinetice. - Cunoaterea metodologiei de aplicare a programelor kinetice la pacienii cu diferite tipuri de suferine cardiovasculare. - Cunoaterea limitelor programelor kinetice n funcie de patologie, accidente i incidente posibile , msuri de prevenire i de contracarare a efectelor nedorite n timpul desfurrii programelor complexe de recuperare la pacienii cu afeciuni cardio-vasculare. -Stabilirea limitelor de intensitate la care se poate realiza programul kinetic specific recuperrii bolnavilor cardiovasculari, astfel nct s se obin rezultatele urmrite, fr afectarea funciei cardiace. -Prezentarea metodologiei specifice de testare la efort a bolnavilor cardiovasculari, pentru a se realiza programe individualizate de kinetoterapie, n funcie de restantul funcional cardiac.

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs semestrul 6


1. Arta de "a tri" a omului sntos: Date generale despre structura i funcia aparatului cardiovascular. Evaluarea funcional a aparatului cardiovascular. (2 ore) 2. Principalele entiti morbide n patologia cardio-vascular: Ateroscleroza; Boala coronarian (cardiopatia ischemic sau insuficiena coronarian cronic.,infarctul de miocard sau accidentul coronarian acut); Arteriopatiile periferice obliterante. (2 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare. Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point i pe filmulee video cu animaie

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii. Idem Idem

3.Metodologia general de recuperare n patologia cardiovascular. Kinetoterapia n afeciunile cardio-vasculare (2 ore) 4.Cardiopatia ischemic i prognosticul ei. "Stilul de via" al coronarianului. Adaptarea la efort a coronarianului. Readaptarea fizic. Combaterea sedentarismului i a repausului prelungit la pat. (2 ore) 5. Recuperarea medical complex n infarctul miocardic acut (accidentul coronarian acut). Fazele recuperarii post infarct miocardic acut (faza I, II i III). Riscul i rezultatele antrenamentului fizic.Obinerea efectului de antrenament. Probleme speciale ale recuperrii la vrstnici-bolnavi cu polipatologie- i la bolnavii cu diabet zaharat (2 ore) 6. Recuperarea n cardiopatia ischemic nedureroas, n angina pectoral stabil la efort i la pacienii cu tulburri de ritm cardiac. (2 ore) 7. Recuperarea medical complex i programul kinetic al pacienilor cu hipertensiune i cu hipotensiune arterial. (2 ore) 8. Recuperarea medical complex i programul kinetic al pacienilor cu status postrevascularizare coronarian i posttransplant cardiac. Recuperarea medical complex i programul kinetic specific al pacienilor postbypass aorto-

Idem Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem Prelegerea este axat pe utilizarea de filme video cu cazuri concrete de pacieni cu

Idem Idem

coronarian. Recuperarea medical complex i programul kinetic revascularizare specific al pacienilor post angioplastie transluminal percutan. miocardic Recuperarea medical complex i programul kinetic specific al pacienilor post transplant cardiac. (2 ore) 9. Arteriopatiile periferice obliterante: etiologie, semne clinice, Prelegerea este axat Idem tratament, program kinetic i recuperarea medical complex a pe utilizarea de suport pacienilor cu sindroame ischemice periferice. (2 ore) power-point 10. Programul kinetic i recuperarea medical complex a Prelegerea este axat pe Idem pacienilor cu boli ale venelor periferice i ale vaselor limfatice. utilizarea de suport Programul kinetic i recuperarea medical complex a pacienilor powerpoint i de grafic cu varice ale membrelor inferioare i cu boal tromboembolic. electronic Programul kinetic i recuperarea medical complex a pacienilor cu afectare a vaselor limfatice. (2 ore) 11. Recuperarea medical complex i programul kinetic al Prelegerea este axat Idem pacienilor cu insuficien cardiac congestiv. Principii generale pe utilizarea de suport ale tratamentului fizical, balneoclimatic i de recuperare power-point funcional n insuficiena cardiac. Programul kinetic propriu-zis n insuficiena cardiac. (2 ore) 12. Recuperarea medical complex i programul kinetic al Idem Idem pacienilor cu valvulopatii, cardiopatii congenitale,cardiomiopatii. Particularitile programului kinetic i de recuperare complex n valvulopatiile operate i neoperate. Particularitile programului kinetic i de recuperare complex n malformaiile cardiace congenitale cianogene i necianogene i n cardiomiopatii. (2 ore) Bibliografie Buneag C., Cursul teoretic predat Buneag, C., (2006), Recuperarea bolnavilor cardiovasculari, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Alpert,J., Francis,G., (1996), ngrijirea coronarian, Bucureti, EdituraTeora Aminoff, M.., Thierney, L., McPhee, S., Papadakis, Maxine, (2001), Diagnostic i tratament n practica medical, Ediie Internaional, Bucureti, Editura tiinelor Medicale Cintez, M., Vintil, M., Vinereanu,D., (1998), lnfarctul miocardic Diagnostic, Tratament acut, Recuperare, Bucureti, Editura Info-Medica Cordun, M., (1999), Kinetologie medical, Bucureti, Editura Axa Ispas, C., (1998), Noiuni de semiologie medical pentru kinetoterapeui, Bucureti, Editura Act Design Karassi, A., (1990), A tri dup infarctul miocardic, Bucureti, Editura Medical Marcus, S., (1997), Vindecarea coronarienilor prin alimentaie i micare, Bucureti, Editura Venus Bibliografie suplimentar Fauci, A., Braunwald, E., Isselbacher, K., Wilson, J., Martin, J., Longo, D., (2005), Harrison- Principii de Medicina intern, Editia a 15-a, Editura Lider Brannon, F.J., Foley, M.W., Starr, J.A., Saul, L.M., (1998), Cardiopulmonary Rehabilitation: Basic Theory and Application, Philadelphia, F.A. Davis Company Jobin, J., Maltais, F., Leblanc, P., Simard, C., (2000), Advances in cardiopulmonary rehabilitation, Human Kinetics, Champaign

8.2. Lucrri practice - semestrul 6

Metode de predare

Observaii

1. Evaluarea funcional a aparatului cardiovascular. Metodologia - explicaie-demonstraie testrii la efort a coronarienilor. Metodica antrenamentului fizic la - metoda exersrii pacienii cardiovasculari (2 ore) 2. Recuperarea n hipertensiunea i hipotensiunea arterial - explicaie-demonstraie programe kinetice practice adaptate , metodologie de aplicare (2 ore)

3. Recuperarea medical n arteriopatiile periferice - programe - explicaie-demonstraie kinetice practice, metodologie de aplicare. Recuperarea medical a - metoda exersrii pacienilor cu boli ale venelor periferice i ale vaselor limfatice programe kinetice practice, metodologie de aplicare (2 ore) 4. Recuperarea n angina pectoral stabil i de efort program Idem kinetic practic i metodologie de aplicare (2 ore)

- efectuarea practic a exerciiilor necesare pacienilor cardiovasculari n recuperare i reabilitare Idem

Idem

5. Recuperarea n infarctul de miocard acut - programe kinetice Idem Idem practice specifice fazelor I, II i III ale recuperrii dup accidentul coronarian acut (2 ore) 6. Recuperarea postrevascularizare miocardic - program kinetic Idem Idem practic, metodologie de aplicare (2 ore) Bibliografie Buneag C., Cursul teoretic predat Buneag, C., (2006), Recuperarea bolnavilor cardiovasculari, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Alpert,J., Francis,G., (1996), ngrijirea coronarian, Bucureti, EdituraTeora Aminoff, M.., Thierney, L., McPhee, S., Papadakis, Maxine, (2001), Diagnostic i tratament n practica medical, Ediie Internaional, Bucureti, Editura tiinelor Medicale Cintez, M., Vintil, M., Vinereanu,D., (1998), lnfarctul miocardic Diagnostic, Tratament acut, Recuperare, Bucureti, Editura Info-Medica Cordun, M., (1999), Kinetologie medical, Bucureti, Editura Axa Ispas, C., (1998), Noiuni de semiologie medical pentru kinetoterapeui, Bucureti, Editura Act Design Karassi, A., (1990), A tri dup infarctul miocardic, Bucureti, Editura Medical Marcus, S., (1997), Vindecarea coronarienilor prin alimentaie i micare, Bucureti, Editura Venus

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar i din strintate, cu medicii de la seciile de cardiologie, chirurgie cardiovascular, medicin intern,cu medicii de familie pentru a implementa programele de recuperare pacienilor cardiovasculari i a putea evalua rezultatele

10. Evaluare
Tip activitate 10.4 Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5 Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri practice 40% - Prezena 70% 10.6 Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: demonstrarea unei tehnici specifice de kinetoterapie i prezentarea practic a unei metode specifice in kinetoterapia pacientului cu afectare cardiovascular Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i calitatea referatului intocmit Realizarea referatelor:

Strategia i metodologia de influenare a factorilor de risc n dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Studiu de caz pentru recuperarea unui pacient care a suferit un accident coronarian acut (infarct acut de miocard). Studiu de caz pentru recuperarea unui pacient care a suferit o intervenie de revascularizare miocardic: by pass aortocoronarian. Studiu de caz pentru recuperarea unui pacient care a suferit o intervenie de revascularizare miocardic: angioplastie transluminal percutan. Studiu de caz pentru recuperarea unui pacient care a suferit o intervenie de transplantare cardiac.

Evaluarea cunotinelor teoretice Examen oral din toat materia predat

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI REEDUCARE MOTRIC I FUNCIONAL N PEDIATRIE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de seminarii i lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Reeducare motric i funcional n pediatrie EK3607 Lector univ. drd. Murean Doina Lector univ. drd. Murean Doina 2.5.Semestrul 6 2.6.Tipul de evaluare E scris 2.7.Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (12 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 77 3.9. Total ore pe semestrul 6 125 3.10. Numr de credite 5

4 48

din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs

2 24

3.3. seminarii, lucrri practice 3.6. seminarii, lucrri practice

1 1 24 ore
30 9 20 1 or/spt. 2 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminariilor i lucrrilor practice Competene profesionale Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de lucrri practice cu dotri adecvate - manechine didactice (sugar, copil cu sindrom Down)

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice i s realizeze programe de kinetoterapie specifice disciplinei - s alctuiasc, dirijeze i evalueze programele de kinetoterapie specifice disciplinei - s ofere exemple de exerciii cu efect de reeducare sau recuperare - s comunice i s colaboreze cu partenerii i cu pacienii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la nsuirea cunotinelor teoretice legate de particularitile clinice ale copiilor i modalitile de adaptare ale programelor de kinetoterapie vrstelor pediatrice. - nsuirea cunotinelor de baz i a elementelor caracteristice diferitelor perioade de cretere i dezvoltare ale copilului - nsuirea noiunilor specifice privind afeciunile pediatrice - Familiarizarea cu examinarea pacientului copil i cu metodele de evaluare specifice - nsuirea mijloacelor i tehnicilor de kinetoterapie folosite n pediatrie - Formarea abilitilor de organizare i aplicare a programelor de kinetoterapie la copil

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 6


1. Creterea i dezvoltarea normal a copilului. Criteriile de apreciere a creterii. Tulburrile de cretere (prin exces, insuficien, disarmonie) (2 ore) 2. Dezvoltarea neurologic normal a sugarului i copilului mic (4 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point 3. Particularitile aparatului locomotor la copil. Rahitismul Idem carenial comun aspecte clinice i elemente de recuperare (2 ore)

4. Deficienele membrelor inferioare la copil aspecte clinice i Idem elemente de recuperare (2 ore) 5. Deviaiile coloanei vertebrale la vrsta copilriei aspecte Idem Idem clinice i elemente de recuperare (2 ore) 6. Reumatismele inflamatorii la copil aspecte clinice i Idem Idem elemente de recuperare (2 ore) 7. Simptomatologia aparatului respirator la copil. Afeciunile Idem Idem respiratorii ale copilului aspecte clinice i elemente de recuperare (2 ore) 8. Malformaiile congenitale de cord; afeciunile cardioIdem Idem vasculare ale copilului aspecte clinice i elemente de recuperare (2 ore) 9. Sindromul Down aspecte clinice i elemente de recuperare. Idem Idem (2 ore) 10. Mucoviscidoza aspecte clinice i elemente de recuperare. Idem Idem Distrofiile musculare progresive aspecte clinice i elemente de recuperare (2 ore) 11. Infirmitatea motorie cerebral (IMC) aspecte clinice i Idem Idem elemente de recuperare (2 ore) Bibliografie Murean D., Cursul teoretic predat Murean, D., (2009), Kinetoterapia n pediatrie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Hurgoiu, L., (1991), Puericultura, Bucureti, Editura Medical Lauteslager, Peter, (2005), Copiii cu sindrom Down. Dezvoltarea motorie i intervenie, Craiova, Editura de Sud Psztai, Z., (2004), Kinetoterapie n neuropediatrie, Oradea, Editura ARIONDA Robnescu, N., (2001), Reeducarea neuromotorie, Bucureti, Editura Medical

8.2. Seminarii - semestrul 6


1. Examinarea sugarului i a copilului mic. Aspectul normal al nou-nscutului (2 ore) 2. Atitudinea corporal normal - modaliti de apreciere adaptate vrstei copilului. Metodologia programelor kinetice n atitudinile corporale deficiente la copil (4 ore) 3. Metodologia programelor kinetice n deficiene la nivelul gtului, toracelui, abdomenului (torticolis, torace nfundat, torace proeminent, hernii) (2 ore)

Metode de predare
- explicaie-demonstraie Idem

Observaii
Temele lucrrilor practice, respectiv metodele de predare utilizate contribuie la formarea, dezvoltarea i consolidarea abilitilor practice

Idem

i a competenelor necesare carierei de kinetoterapeut 4. Metodologia programelor kinetice n recuperarea consecinelor modificrilor osteo-articulare din perioada creterii copilului (2 ore) 5. Metodologia programelor kinetice n sechelele bolilor infecioase ale aparatului locomotor la copil. Aspecte fiziopatologice i de recuperare n artrogripoz (2 ore) Idem

Idem

8.2. Lucrri practice - semestrul 6

Metode de predare

Observaii
- conducerea exerciiilor nvate

1. Metodologia programelor kinetice n recuperarea - explicaie-demonstraie deficienelor membrelor inferioare ale copilului (coxavara, - metoda exersrii coxavalga, luxaie congenital de old, genuvarum, genuvalgum, picior strmb congenital) (2 ore) 2. Metodologia programelor kinetice n afeciunile respiratorii Idem pediatrice (2 ore) 3. Metodologia programelor kinetice n malformaiile Idem congenitale de cord (2 ore) 4. Metodologia programelor kinetice n distrofiile musculare Idem progresive (2 ore) 5. Metodologia programelor kinetice n sindromul Down (2 ore) Idem 6. Metodologia programelor kinetice n infirmitatea motorie Idem cerebral (2 ore)

Idem Idem Idem Idem Idem

Bibliografie
Murean D., Cursul teoretic predat Murean, D., (2009), Kinetoterapia n pediatrie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Hurgoiu, L., (1991), Puericultura, Bucureti, Editura Medical Lauteslager, Peter, (2005), Copiii cu sindrom Down. Dezvoltarea motorie i intervenie, Craiova, Editura de Sud Psztai, Z., (2004), Kinetoterapie n neuropediatrie, Oradea, Editura ARIONDA Robnescu, N., (2001), Reeducarea neuromotorie, Bucureti, Editura Medical

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului 10.3. Pondere din nota final 60%

10. Evaluare

10.5. Lucrri practice, seminarii

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice i seminarii - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: elaborarea i conducerea programelor de kinetoterapie specifice diferitelor afeciuni pediatrice (atitudine corporal deficient; luxaie congenital de old; astm bronic; sindrom Down) - promovarea lor cu minim nota 5. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i a seminariilor i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: Dezvoltarea neurologic normal a sugarului. Dezvoltarea neurologic

normal a copilului mic.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI RECUPERAREA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Recuperarea n traumatologia sportiv EK3508 Lector univ. dr. Buneag Rzvan Asist. univ. Ivanov Pavel 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 4 56 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 2 28 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 2 28 ore
25 10 14 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 69 3.9. Total ore pe semestrul 5 125 3.10. Numr de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de kinetoterapie cu dotri adecvate - covor de gimnastic, saltele, scri fixe, bnci de gimnastic, obiecte portative (bastoane), mingi (medicinale i Bobath), cicloergometru, covor rulant, mas masaj, oglinzi

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice i s realizeze programe de kinetoterapie specifice disciplinei - s alctuiasc, dirijeze i evalueze programele de kinetoterapie specifice disciplinei - s ofere exemple de exerciii cu efect de recuperare - s comunice i s colaboreze cu partenerii i cu pacienii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei 7.2. Obiectivele specifice Transmiterea cunotinelor, terminologiei i fenomenelor specifice disciplinei 1. nsuirea programelor de kinetoterapie n afeciunile traumatice de etiologie sportiv ale coloanei vertebrale. 2. nsuirea programelor de kinetoterapie n afeciunile traumatice de etiologie sportiv la nivelul membrului superior. 3. nsuirea programelor de kinetoterapie n afeciunile traumatice de etiologie sportiv la nivelul membrului inferior. 4. Formarea abilitilor de aplicare a programelor kinetoterapeutice nsuite.

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 5


1. Kinetoterapia - Generaliti (istoric, obiective, tehnici) (2 ore)

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

Interaciunea cu studenii este regul de predare 2. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a coloanei vertebrale Prelegerile sunt axate cervicale (2 ore) pe utilizarea de suport power-point

3. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a coloanei vertebrale toracice (2 ore) 4. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a coloanei vertebrale Idem lombare (4 ore) 5. Afeciuni traumatice: contuzii, plgi, entorse, luxaii, fracturi (2 Idem ore) 6. Afeciunile traumatice sportive ale membrelor superioare: Idem diagnostic; tehnici terapeutice (2 ore) 7. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a umrului i braului (2 Idem ore) 8. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a cotului (2 ore) Idem 9. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a antebraului, Idem pumnului i minii (2 ore) 10. Afeciunile traumatice sportive ale membrelor inferioare: Idem diagnostic; tehnici terapeutice (2 ore) 11. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a bazinului, oldului, Idem coapsei (2 ore) 12. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a genunchiului i Idem gambei (2 ore) 13. Kinetoterapia n traumatologia sportiv a gleznei i piciorului Idem (2 ore) Bibliografie Buneag R., Cursul teoretic predat Budic, C., (2005), Kinetoterapie n afeciunile ortopedico-traumatice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Murean, E., Jeleascov, C., Murean, D., (2006), Corectarea deficienelor fizice mijloace utilizate n ap i pe uscat, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Cotoman, R., (2006), Kinetoterapie metodica desfurrii activitii practice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Fozza, C.A., (2002), ndrumar pentru corectarea deficienelor fizice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Sbenghe, T., (2002), Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical Brotzman, S. Brent; Wilk, Kevin E., (2003), Clinical orthopaedic rehabilitation, 2nd ed., Mosby DeLisa, Joel A., (2005), Physical Medicine & Rehabilitation: Principles and Practice, 4th Edition, Lippincott Williams & Wilkins

8.2. Lucrri practice - semestrul 5


1. Structura programului kinetic n funcie de stadiul de evoluie al afeciunii la sportivi (2 ore) 2. Metode de recuperare fizical-kinetice aplicate sportivilor cu afeciuni traumatice cervicale i dorsale (2 ore)

Metode de predare

Observaii

- explicaie- demonstraie - conducerea - metoda exersrii exerciiilor nvate - explicaie- demonstraie - conducerea - metoda fragmentatexerciiilor nvate imitativ 3. Metode de recuperare fizical-kinetice aplicate sportivilor cu - metoda fragmentatIdem afeciuni traumatice lombare (4 ore) imitativ - metoda exersrii 4. Programul de kinetoprofilaxie i kinetoterapie aplicat n - explicaie- demonstraie Idem sporturile cu solicitare asimetric a aparatului locomotor (2 ore) 5. Metode de recuperare fizical-kinetice aplicate sportivilor cu - explicaie- demonstraie Idem afeciuni traumatice articulare: entorse, luxaii (2 ore) - metoda exersrii 6 Metode de recuperare n afeciuni traumatice la nivelul - explicaie- demonstraie Idem membrului superior (2 ore) - metoda exersrii 7. Programul kinetic n epicondilita lateral a tenismenului i - explicaie- demonstraie Idem medial a juctorului de golf, periartrita scapulo-humeral a baschetbalistului, sindromul de tunel carpian i ulnar al ciclistului (4 ore) 8. Metode de recuperare n afeciuni traumatice la nivelul Idem Idem membrului inferior (2 ore) 9. Programul kinetic n afeciunile traumatice ale oldului i Idem Idem coapsei (4 ore) 10. Programul kinetic n: condropatiile genunchiului, ruptura Idem Idem LIA sau a meniscurilor, tendinita ahilean, sindromul bandeletei ilio-tibiale (genunchiul alergtorului), traumatismele piciorului (4 ore) Bibliografie Buneag R., Cursul teoretic predat Budic, C., (2005), Kinetoterapie n afeciunile ortopedico-traumatice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Murean, E., Jeleascov, C., Murean, D., (2006), Corectarea deficienelor fizice mijloace utilizate n ap i pe uscat, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Cotoman, R., (2006), Kinetoterapie metodica desfurrii activitii practice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Fozza, C.A., (2002), ndrumar pentru corectarea deficienelor fizice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Sbenghe, T., (2002), Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical Brotzman, S. Brent; Wilk, Kevin E., (2003), Clinical orthopaedic rehabilitation, 2nd ed., Mosby DeLisa, Joel A., (2005), Physical Medicine & Rehabilitation: Principles and Practice, 4th Edition, Lippincott Williams & Wilkins

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare, cu medici specialiti de balneofizioterapie i recuperare medical

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan

40%

Evaluare practico-metodic: elaborarea i conducerea programelor de kinetoterapie specifice diferitelor afeciuni pediatrice - promovarea lor cu minim nota 5. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul lucrrilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: - Principii i mijloace utilizate n kinetoterapie pentru traumatologia sportiv a coloanei vertebrale - Principii i mijloace utilizate n kinetoterapia afeciunilor traumatice sportive ale membrelor superioare - Principii i mijloace utilizate n kinetoterapia afeciunilor traumatice sportive ale membrelor inferioare - Principii i mijloace utilizate n kinetoterapia afeciunilor traumatice sportive articulare (entorse, luxaii), musculare, sau osoase (fracturi)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI KINETOTERAPIE N AFECIUNI ENDOCRINO-METABOLICE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Kinetoterapie n afeciuni endocrino-metabolice EK3509 Lector univ. dr. Buhociu Elena Asist univ. Ivanov Pavel 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 28 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 14 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 1 14 ore
17 6 11 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (7 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 47 3.9. Total ore pe semestrul 5 75 3.10. Numr de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de kinetoterapie cu dotri adecvate - covor de gimnastic, saltele, scri fixe, bnci de gimnastic, obiecte portative (bastoane), mingi (medicinale i Bobath), cicloergometru, covor rulant, mas masaj, oglinzi

6. Competenele specifice acumulate


s alctuiasc, dirijeze i evalueze programele de exerciii specifice patologiei - recunoaterea pacienilor cu afeciuni endocrino-metabolice - posibilitatea de a ntocmi i conduce un program complex de recuperare pentru bolnavi cu afeciuni cronice endocrino-metabolice - dezvoltarea capacitii de a monitoriza procesul de recuperare prin metodele i tehnicile specifice kinetoterapiei - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea necesitii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune ncadrarea afeciunilor endocrine i metabolice ntre cele mai rspndite ale momentului, cu rspndire mai ales n rile dezvoltate din punct de vedere economic. - nsuirea de ctre studeni a noiunilor teoretice legate de programele de kinetoterapie i de masaj clasic, dar i tehnicile complementare acestuia, cu aplicabilitate direct n tratamentul specific al acestor afeciuni; - Prezentarea tehnicilor de lucru specifice kinetoterapiei i locul acestora n recuperarea specific; - Cunoaterea limitelor demersului kinetoterapeutic, n funcie de patologie - accidente i incidente, msuri de prevenire i de compensare a efectelor nedorite, ale tratamentului general.

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 5


1. Definirea entitilor patologice specifice; interrelaia ntre cele dou mari sisteme de control: sistemul nervos i sistemul endocrin (2 ore) 2. Descrierea i localizarea glandelor cu secreie intern; generaliti despre hormoni (2 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem Idem Idem Idem

3. Patologia hipofizei i tratamentul su (2 ore) 4. Patologia glandelor tiroid i corticosuprarenal (2 ore) 5. Diabetul zaharat (2ore) 6. Afeciuni metabolice hiperuricemii, dislipidemii, osteoporoza (2 ore) 7. Afeciuni metabolice prin aport crescut: obezitatea i Idem alcoolismul (2 ore) Bibliografie Buhociu E., Cursul teoretic predat Buhociu, E., (2006), Kinetoterapia n afeciunile endocrino-metabolice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Ionescu, B., Dumitrache, C., (1990), Tratamentul bolilor endocrine, Bucureti, Editura Medical Pun, R. (sub redacia), (1986), Tratat de Medicin Intern Boli de Metabolism i Nutriie, Bucureti, Editura Medical Mircea, I., (2004), Compendiu de Recuperare Medical, Editura Universitii din Oradea Sidenco, E.L., (2005), Metodica recuperrii minii, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Cordun, M., (1999), Kinetologie Medical, Bucureti, Editura Axa Pasztai, Z., Pasztai, A., (2001), Terapii Tehnici Metode complementare de relaxare, decontracturare folosite n kinetoterapie, Galai, Editura Logos

8.2. Lucrri practice - semestrul 5


1. Programe de kinetoterapie aplicate n cadrul tratamentului complex al hipofunciilor i hiperfinciilor hipofizare (2 ore) 2. Programe kinetice aplicate n hipo- i hiper-tiroidii (2 ore) 3. Programe kinetice aplicate n hipercorticism i n hipofuncia glandei cortcosuprarenale (2 ore) 4. Tratamentul kinetic al diabetului i al complicaiilor acestuia (2 ore) 5. Tratamentul kinetic specific al obezitii (2 ore) 6. Programe kinetice n hiperuricemii (2 ore) 7. Programe kinetice n osteoporoz (2 ore)

Metode de predare
- explicaie-demonstraie - metoda exersrii - explicaie-demonstraie - metoda exersrii - explicaie-demonstraie - explicaie-demonstraie - metoda exersrii Idem - explicaie-demonstraie

Observaii
- conducerea exerciiilor nvate Idem Idem Idem Idem - nvarea acordrii ajutorului - conducerea exerciiilor nvate

Bibliografie Buhociu, E., (2006), Kinetoterapia n afeciunile endocrino-metabolice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Ionescu, B., Dumitrache, C., (1990), Tratamentul bolilor endocrine, Bucureti, Editura Medical Pun, R. (sub redacia), (1986), Tratat de Medicin Intern Boli de Metabolism i Nutriie, Bucureti, Editura Medical Mircea, I., (2004), Compendiu de Recuperare Medical, Editura Universitii din Oradea Sidenco, E.L., (2005), Metodica recuperrii minii, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Cordun, M., (1999), Kinetologie Medical, Bucureti, Editura Axa Pasztai, Z., Pasztai, A., (2001), Terapii Tehnici Metode complementare de relaxare, decontracturare folosite n kinetoterapie, Galai, Editura Logos

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare, cu medici specialiti de balneofizioterapie i recuperare medical

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: elaborarea i conducerea programelor de exerciii de recuperare kinetic, aplicabile n funcie de particularitile entitilor patologice Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul lucrrilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea unui referat dintre urmtoarele: - Program de kinetoterapie pentru pacieni cu afeciuni tiroidiene - Program de kinetoterapie pentru pacieni cu diabet zaharat de tip II - Program de kinetoterapie pentru pacieni supraponderali

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI KINETOTERAPIE N GERIATRIE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de seminarii 2.4. Anul de studiu III Kinetoterapie n geriatrie EK3610 Lector univ. dr. Buneag Carmen Asist. univ. drd. Paol Iuliana 2.5.Semestrul 6 2.6.Tipul de evaluare Cv 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 36 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 2 24 3.3. seminarii 3.6. seminarii 1 12 ore
10 4 7 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (12 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 39 3.9. Total ore pe semestrul 6 75 3.10. Numr de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminariilor Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de seminar cu dotri adecvate

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei s explice i s realizeze programe de kinetoterapie specifice disciplinei s alctuiasc, dirijeze i evalueze programele de kinetoterapie specifice disciplinei - s ofere exemple de exerciii cu efect de recuperare - s comunice i s colaboreze cu partenerii i cu pacienii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei 7.2. Obiectivele specifice Transmiterea cunotinelor, terminologiei i fenomenelor specifice disciplinei - nsuirea cunotinelor teoretice necesare evalurii funcionale a pacienilor geriatrici n vederea elaborrii programelor de kinetoterapie adecvate diferitelor tipuri de patologie. - Elaborarea programelor de kinetoterapie adecvate diferitelor tipuri de patologie. - Aplicarea programelor de kinetoterapie la pacienii geriatrici respectnd limitele i contraindicaiile.

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 6


1. Kinetoterapia i recuperarea medical n geriatrie diferenierea pe categorii de vrst; capacitatea de efort; limite i posibiliti de efort (4 ore) 2. Influena kinetoterapiei asupra calitii vieii i asupra evoluiei capacitii funcionale a vrstnicului (4 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

3. Mijloace i metode de kinetoterapie aplicate n geriatrie. Exerciii i gesturi interzise (4 ore) 4. Definirea i valorizarea ADL-urilor (activities of daily Idem living) (2 ore) 5. Kinetoterapia n polipatologia geriatric (4 ore) Idem 6. Managementul efectelor induse de kinetoterapie n Idem afeciunile geriatrice frecvente (neurologice, cardio-vasculare, respiratorii, metabolice etc.) (4 ore) 7. Cderile vrstnicului. Kinetoterapia pentru reducerea riscului Idem cderilor (2 ore) Bibliografie Buneag C., Cursul teoretic predat Sbenghe, T., (1996), Recuperarea medical la domiciliul bolnavului, Bucureti, Editura Medical Sidenco, E.L., (2000, i reeditat), Recuperarea minii programe fizical-kinetice i de terapie ocupational, Bucureti, Editura A.P.P.

8.2. Seminarii - semestrul 6


1. Principiile programului kinetic n geriatrie (obiective, limite, indicaii, contraindicaii) (2 ore)

Metode de predare
- explicaie- demonstraie

Observaii
Utilizarea cunotinelor pentru elaborarea, dozarea i conducerea programului kinetic

2. Programe de kinetoterapie n recuperarea afeciunilor Idem neurologice centrale i periferice la vrstnici (2 ore) 3. Programe de kinetoterapie n recuperarea afeciunilor Idem reumatologice (inflamatorii cronice i degenerative protezate si neprotezate) la vrstnici (2 ore) 4. Programe de kinetoterapie n recuperarea afeciunilor Idem respiratorii i cardiovasculare la vrstnici (2 ore) 5. Programe de kinetoterapie n recuperarea afeciunilor Idem metabolice (osteoporoza i diabetul zaharat tip II) la vrstnici (2 ore) 6. Programe de kinetoterapie n prevenirea cderilor la vrstnici Idem (2 ore) Bibliografie Buneag C., Cursul teoretic predat Sbenghe, T., (1996), Recuperarea medical la domiciliul bolnavului, Bucureti, Editura Medical Sidenco, E.L., (2000, i reeditat), Recuperarea minii programe fizical-kinetice i de terapie Bucureti, Editura A.P.P.

Idem Idem Idem Idem Idem

ocupational,

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare

10. Evaluare
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota final 60%

10.4. Curs

- Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri

10.5. Seminarii

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul seminariilor i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: - Meninerea independenei la vrstnici prin programe de profilaxie kinetic geriatric - Program de recuperare pentru un pacient vrstnic cu minim 2 afeciuni diferite

- Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la colocviu - Se nregistreaz frecvena - Verificare curent pe parcursul semestrului - Evaluarea referatelor

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI KINETOTERAPIE N AFECIUNI REUMATOLOGICE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Kinetoterapie n afeciuni reumatologice EK 3511 Lector univ. dr. Buneag Rzvan Asist. univ. drd. Jianu Anca 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 28 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 14 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 1 14 ore
17 6 11 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (7 sptmni ) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 47 3.9. Total ore pe semestrul 5 75 3.10. Numr de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Fiziologia, Anatomia

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipamente multimedia Sala de kinetoterapie cu dotri adecvate - saltele, scri fixe, oglinzi, bastoane, greuti

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice i s realizeze complexe de exerciii specifice disciplinei - s personalizeze programul complex de recuperare al pacienilor cu afeciuni reumatologice i s efectueze schemele de organizare ale programelor kinetice - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - s stabileasc limite de intensitate la care se poate realiza programul kinetic specific recuperrii bolnavilor cu afeciuni reumatologice - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la nsuirea cunotinelor teoretice, practico-metodice i la formarea competenelor necesare pregtirii kinetoterapeuilor n recuperarea afeciunilor reumatologice 1. Cunoaterea noiunilor teoretice legate de particularitile clinice ale pacienilor cu afeciuni reumatologice n funcie de patologie i de stadiul clinic evolutiv. 2. Cunoaterea metodologiei de evaluare funcional a pacienilor cu afeciuni reumatologice pentru elaborarea programelor kinetice de recuperare. 3. Cunoaterea metodologiei de aplicare a programelor kinetice la pacienii cu suferine reumatologice. 4. Cunoaterea limitelor programelor kinetice n funcie de patologie, accidente i incidente, msuri de prevenire i contracarare a efectelor nedorite n timpul desfurrii programelor complexe de recuperare la pacienii cu afeciuni reumatologice.

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs semestrul 5

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii. Idem

1. Reumatismul articular acut: definiie, diagnostic, kinetoterapie Interaciunea cu studenii specific (2 ore) este regul de predare. 2. Poliartrita reumatoid i lupusul eritematos sistemic: definiie, Prelegerile sunt axate pe diagnostic, kinetoterapie specic (2 ore) utilizarea de suport power-point

3. Sclerodermia i polimiozita: definiie, diagnostic, kinetoterapie Idem specific (2 ore) 4. Spondilartropatii seronegative i artritele induse de Idem Idem microcristale: definiie, diagnostic, kinetoterapie specific (2 ore) 5. Boala artrozic: definiie, diagnostic, kinetoterapie (2 ore) Idem Idem 6. Osteoporoza: definiie, diagnostic, kinetoterapie (2 ore) Idem Idem 7. Reumatismul abarticular i manifestrile reumatice ntlnite n alte boli: definiie, diagnostic, kinetoterapie (2 ore) Bibliografie Buneag R., Cursul teoretic predat Firestein, S.G., Budd, C.R., (2008), Kelley's Textbook of Rheumatology 2 VolumeSet, Saunders Publisher, 8 edition Mazieres, B., Cantagrel, A., Constantin, A., Laroche, M., (2002), Guide practiquede rhumatologie, Editions Masson Pun, R., (1999), Tratat de medicin intern, Bucureti, Editura Medical Popescu, A., Ionescu, R., (1993 i reeditri), Compendiu de reumatologie, Bucureti, Editura Tehnic Popescu, E., (1999), Reumatologie, Bucureti, Editura Medical Naional Sbenghe, T., (1987 i reeditri), Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical Sbenghe, T., (1996 i reeditri), Recuperarea medical la domiciliul bolnavului, Bucureti, Editura Medical uteanu, S., (1999), Tratat de reumatologie, Bucureti, Editura Medical

8.2. Lucrri practice - semestrul 5

Metode de predare

Observaii

1. Cunoaterea metodologiei practice de recuperare a pacienilor - explicaie-demonstraie cu diferite tipuri de afeciuni reumatologice (2 ore) 2. Examenul clinic al bolnavului reumatic. Investigaii paraclinice Idem n reumatologie (2 ore) 3. Kinetoterapia n suferinele reumatologice ale articulaiilor Idem umrului, cotului i minii (2 ore) 4. Kinetoterapia n suferinele reumatologice ale articulaiilor Idem oldului, genunchiului, gleznei i piciorului (2 ore) 5. Kinetoterapia n procesele inflamatorii articulare (2 ore) Idem 6. Kinetoterapia n spondilita anchilopoetic (2 ore) Idem

7. Kinetoprofilaxia primar i secundar( 2 ore)

idem

Bibliografie
Buneag R., Cursul teoretic predat Firestein, S.G., Budd, C.R., (2008), Kelley's Textbook of Rheumatology 2 VolumeSet, Saunders Publisher, 8 edition Mazieres, B., Cantagrel, A., Constantin, A., Laroche, M., (2002), Guide practiquede rhumatologie, Editions Masson Pun, R., (1999), Tratat de medicin intern, Bucureti, Editura Medical Popescu, A., Ionescu, R., (1993 i reeditri), Compendiu de reumatologie, Bucureti, Editura Tehnic Popescu, E., (1999), Reumatologie, Bucureti, Editura Medical Naional Sbenghe, T., (1987 i reeditri), Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu medicii din clinicile de reumatologie i medicin intern, cu asociaiile de pacieni

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota final - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la 60% orele de curs - Rspunsurile la examen 10.5. Lucrri practice - Implicarea n pregtirea i prezentarea - Se nregistreaz frecvena temelor de lucrri practice - Verificare practico-metodic 40% - Prezena 70% pe parcursul semestrului 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: demonstrarea unei tehnici specifice de kinetoterapie i prezentarea practic a unei metode specifice n kinetoterapia pacientului cu afectare reumatologic (eliminatorie) Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Evaluarea cunotinelor teoretice Examen din toat materia predat

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI PRACTIC DE SPECIALITATE 1,2 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Practic de specialitate 1,2 Practic n instituii de ocrotire copii (1); Practic n instituii de ocrotire persoane adulte (2) Codul disciplinei EK3512 EK3612 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de Asist. univ. Cima Ctlin lucrri practice Asist. univ. drd. Jianu Anca Lector univ. drd. Murean Doina Asist. univ. drd. Cotoman Rodica Asist. univ. drd. Paol Iuliana 2.4. Anul de studiu 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare Vp 2.7.Regimul O disciplinei III 2.5.Semestrul 6 2.6.Tipul de evaluare Vp 2.7.Regimul O disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn - semestrul 5 - semestrul 6 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 1 1 26 din care: 3.2. curs din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 3.3. lucrri practice 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 1 1 26 ore
43 10 44 1 or/spt. 2 12

Studiul dup manual, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (13 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 124 3.9. Total ore pe semestrul 5,6 150 3.10. Numr de credite 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Reeducare motric i funcional n pediatrie; Kinetoterapie n geriatrie

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de kinetoterapie cu dotri adecvate - materiale specifice centrelor i instituiilor n care se desfoar practica

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice i s realizeze programe de kinetoterapie specifice disciplinei - s alctuiasc, dirijeze i evalueze programele de kinetoterapie specifice disciplinei - s ofere exemple de exerciii cu efect de reeducare sau recuperare - s comunice i s colaboreze cu partenerii i cu pacienii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale

Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea necesitii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei 7.2. Obiectivele specifice Transmiterea cunotinelor, terminologiei i fenomenelor specifice disciplinei - Familiarizarea studenilor cu aspectele psiho-sociale privind asistena i reabilitarea copilului i vrstnicului n cadrul instituiilor de ocrotire. - Observarea i contientizarea complexitii recuperrii medicale la copil i la vrstnic, datorat psihicului fragil i a patologiei specifice fiecrei vrste. - Deprinderea schemelor de organizare a programelor de kinetoterapie i cunoaterea limitelor kinetoterapiei impuse de patologie i de cadrul instituional, att la copil ct i la vrstnic.

8. Coninuturi 8.2. Lucrri practice - semestrul 5

Metode de predare

Observaii
- conducerea exerciiilor nvate Idem Idem Idem

1. Criterii practice de evaluare a dezvoltrii copilului, n special - explicaie-demonstraie din punct de vedere al capacitilor somatice i neuro-psihice (2 ore) 2. Relaia copil instituie (leagn, case de copii precolari etc.) Idem - kinetoterapeut (2 ore) 3. Recuperare pediatric - principii generale (2 ore) Idem 4. Aplicaiile kinetoterapiei n funcie de afeciunea pediatric Idem i vrst - boli reumatismale, boli ereditare, disfuncii n cresterea copilului, afeciuni respiratorii (2 ore) 5. Kinetoterapia de corectare a deviaiilor vertebrale la copii (2 Idem ore) 6. Metode kinetoterapeutice n reeducarea neuro-motorie la Idem copii (2 ore) 7. Terapia ocupaional n practica pediatric (2 ore) Idem

Idem Idem Idem

8.2. Lucrri practice - semestrul 6


1. Aspecte de bioetic n practica geriatric (2 ore)

Metode de predare
- explicaie-demonstraie

Observaii
- conducerea exerciiilor nvate Idem

2. Relaia vrstnic familie instituie (spital, cmin, azil) Idem kinetoterapeut (2 ore) 3. Evaluarea mioartrokinetic a pacientului vrstnic Idem Idem particulariti (2 ore) 4. Recuperarea n geriatrie principii generale (2 ore) Idem Idem 5. Sindromul de decondiionare (2 ore) Idem Idem 6. Terapia ocupaional n geriatrie (2 ore) Idem Idem Bibliografie Muresan, D., (2009), Kinetoterapia n pediatrie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Albu, C., (2004), Kinetoterapie pasiv, Bucureti, Editura Polirom Bogdan, C., (1994), Elemente de geriatrie, Bucureti, Editura Medical Marcu, V., Dan, M., (2007), Kinetoterapie/Physiotherapy, Editura Universitii din Oradea Robnescu, N., (2001), Reeducarea neuro-motorie, Bucureti, Editura Medical Sbenghe, T., (2002), Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Bucureti, Editura Medical Sidenco, E.-L., (2005), Ghid de evaluare articular i muscular, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare, cu medici specialiti de balneofizioterapie i recuperare medical

10. Evaluare
Tip activitate 10.5. Lucrri practice - semestrul 5 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri practice - Prezena 70% - Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri practice - Prezena 70% 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Verificare curent pe parcurs - Evaluarea coninutului i prezentrii referatului - Verificare practico-metodic - Se nregistreaz frecvena - Verificare curent pe parcurs - Evaluarea coninutului i prezentrii referatului - Verificare practico-metodic 10.3. Pondere din nota final 40% 60% 40%

10.5. Lucrri practice - semestrul 6

60% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: elaborarea i conducerea programelor de kinetoterapie specifice copiilor i vrstnicilor instituionalizai. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul lucrrilor practice. Completarea Caietului de practic de specialitate Realizarea referatelor: - Mijloace utilizate n promovarea igienei posturale prin kinetoterapie la copii instituionalizai de vrsta precolar (semestrul 5) - Asocieri de tehnici i mijloace ale kinetoterapiei n vederea creterii interesului pentru activitile motrice la vrstnici (semestrul 6)

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI KINETOTERAPIE N AFECIUNI OBSTETRICO-GINECOLOGICE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Kinetoterapie n afeciuni obstetrico-ginecologice EK3515 Lector univ. dr. Buneag Carmen Asist. univ. drd. Jianu Anca 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 28 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 14 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 1 14 ore
30 9 20 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (7 sptmni ) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 72 3.9. Total ore pe semestrul 5 100 3.10. Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Fiziologia, Anatomia

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipamente multimedia Sala de kinetoterapie cu dotri adecvate: - saltele, oglinzi, bastoane, mingi Psysioball, schelet uman, etc

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice i s realizeze complexe de exerciii specifice disciplinei - s alctuiasc, s dirijeze i s evalueze comlexele de exerciii specifice fiecrei perioade de sarcin sau luzie - s demonstreze coninuturile specifice gimnasticii aerobice - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu gravida/luza venit la sala de kinetoterapie - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la nsuirea cunotinelor teoretice, practico-metodice i la formarea competenelor necesare pregtirii kinetoterapeuilor specializai n obstetric i ginecologie 1. Cunoaterea principalelor entiti din sfera obstetricii i ginecologiei, a indicaiilor i contraindicaiilor n recuperarea lor complex, inclusiv prin kinetoterapie. 2. nsuirea de ctre studeni a cunotiinelor practice legate de mijloacele kinetoterapiei n scop igienic i profilactic n diferite ginecopatii i n diferitele perioade ale sarcinii i luziei. 3. Stabilirea limitelor de intensitate la care se poate realiza programul kinetic specific perioadei de sarcin i lehuzie, astfel nct s se obin rezultatele urmrite, fr afectarea sarcinii sau a strii generale a lehuzei 4. Prezentarea metodologiei specifice de lucru pentru fiecare trimestru al sarcinii, precum i pentru perioadele postpartum 5. Prezentarea metodelor de educaie pentru naterea natural, subliniind importana acestora

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs semestrul 5


1. Noiuni anatomo-funcionale ale aparatului genital al femeii Bazinul osos. Perineul. Organele genitale externe i interne ale femeii. Legtura ntre noiunile anatomo-funcionale i mijloacele specifice kinetoterapiei. (2 ore) 2. Sarcina normal i patologic i recuperarea medical complex - Diagnosticul de sarcin. Modificri ale organismului matern n sarcin. Formarea i dezvoltarea produsului de concepie. Importana i utilitatea gimnasticii prenatale. (2 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare. Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii. Idem Idem

3. Naterea i luzia - Travaliul i tipurile de respiraii utilizate n timpul naterii. Luzia normal i patologic. (2 ore) 5. Kinetoterapia n trimestrele sarcinii - Obiectivele i mijloacele folosite specifice fiecrui trimestru al sarcinii. Indicaii metodice specifice fiecrui trimestru al sarcinii. Programele kinetice propriu-zise specifice fiecrui trimestru al sarcinii. (2 ore) 6. Metode de educaie pentru naterea natural - Metoda Lamaze. Naterea sub ap. Metoda Bradley. Hapnotomia. Metoda Dick-Read. Metoda Kitzinger. Anestezia peridural. (2 ore) 7. Recuperarea medical complex postpartum. Recuperarea i kinetoterapia n lehuzia propriu-zis: obiective i mijloace folosite, indicaii metodice, program kinetic. Recuperarea i kinetoterapia n lehuzia tardiv: obiective i mijloace folosite, indicaii metodice, program kinetic. ( 2 ore)

Idem Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Bibliografie
Buneag C., Cursul predat Buneag, C., (2007), Kinetoterapia n obstetrico-ginecologie i n afeciunile abdominale, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Florea, M., Dan, V., (1991), Recuperarea femeilor cu afeciuni genitale, Bucureti, Editura Medical Tache, G.O., (2001), Ghid de medicin fizic i recuperare medical, Bucureti, Editura Scripta Berlescu, E., (1982), Dicionar enciclopedic medical de balneoclimatologie, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic Sbenghe, T., (1996), Recuperarea medical la domiciliul bolnavului, Bucureti, Editura Medical

8.2. Lucrri practice - semestrul 5

Metode de predare

Observaii

1. Femeia i aparatul genital feminin; legtura ntre datele - explicaie-demonstraie antomice i funcional i recuperarea propriu-zis. pe scheletul uman

Demonstrarea practic pe scheletul osos a noiunilor anatomice legate de bazinul osos al femeii. Evidenierea diametrelor i strmtorilor cu importan obstetrical. (2 ore) 2.Mijloacele kinetoterapiei n scop igienic i profilactic n bolile -explicaie-demonstraie ginecologice precum i n obstetric - Obiective i mijloace folosite. Indicaii metodice specifice. Mijloace kinetice specifice utilizate. (2 ore) 3. Kinetoterapia n pregtirea pentru sarcin. Sarcina normal i Idem patologic - Demonstraie practic n sala de kinetoterapie a programului complex kinetic specific util pentru pregtirea sarcinii. (2 ore) 4. Programul complex kinetoterapic n timestrul I de sarcin Idem Demonstraie practic n sala de kinetoterapie a programului complex kinetic specific pentru trimestrul I de sarcin. (2 ore) 5. Programul complex kinetoterapic n timestrul II de sarcin Demonstraie practic n sala de kinetoterapie a programului Idem complex kinetic specific pentru trimestrul II de sarcin. (2 ore) 6. Programul complex kinetoterapic n timestrul III de sarcin i Idem pentru pregtirea naterii - Demonstraie practic n sala de kinetoterapie a programului complex kinetic specific pentru trimestrul III de sarcin; programul kinetic i exersarea tipurilor de respiraii pentru pregtirea naterii. (2 ore) 7.Programul complex kinetic n lehuzia propriu-zis i n Idem lehuzia tardiv - Obiective i mijloace folosite pentru recuperarea din lehuzia propriu-zis i n lehuzia tardiv. Indicaii metodice folosite pentru recuperarea din lehuzia propriu-zis i n lehuzia tardiv. Demonstraie practic n sala de kinetoterapie a programului complex kinetic specific pentru lehuzia imediat i lehuzia tardiv. (2 ore)

- demonstrarea tipurilor de exerciii folosite Idem

Idem

Idem Idem

Idem

Bibliografie
Buneag C., Cursul predat Buneag, C., (2007), Kinetoterapia n obstetrico-ginecologie i n afeciunile abdominale, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Florea, M., Dan, V., (1991), Recuperarea femeilor cu afeciuni genitale, Bucureti, Editura Medical Tache, G.O., (2001), Ghid de medicin fizic i recuperare medical, Bucureti, Editura Scripta Berlescu, E., (1982), Dicionar enciclopedic medical de balneoclimatologie, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic Sbenghe, T., (1996), Recuperarea medical la domiciliul bolnavului, Bucureti, Editura Medical

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu seciile de obstetric i ginecologie interesate ntr-o posobil colaborare cu facultile de kinetoterapie, cu gravidele i luzele

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la 60% orele de curs - Rspunsurile la examen 10.5. Lucrri practice - Implicarea n pregtirea i prezentarea - Se nregistreaz frecvena temelor de lucrri practice - Verificare practico-metodic 40% - Prezena 70% pe parcursul semestrului 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: demonstrarea unei tehnici specifice de kinetoterapie i prezentarea practic a unei metode specifice n kinetoterapia din obstetric i ginecologie Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Evaluarea cunotinelor teoretice Examen oral din toat materia predat

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI ACTIVITI SPORTIVE ADAPTATE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor lucrri practice 2.4. Anul de studiu III Activiti sportive adaptate EK3515 Lector univ. dr. Gheorghe Ioana Lector univ. dr. Gheorghe Ioana 2.5.Semestrul 5 2.6.Tipul de evaluare Cv 2.7.Regimul disciplinei A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 42 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 14 3.3. seminar 3.6. lucrri practice 2 28 ore
18 6 14 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 58 3.9. Total ore pe semestrul 3 100 3.10. Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de lucrri practice cu dotri adecvate

6. Competenele specifice acumulate


- cunoaterea rolului i locului educaiei fizice i sportului adaptat n sistemul de nvmnt - cunoaterea terminologiei de specialitate i operarea cu aceasta - cunoaterea problematicii atitudinale a persoanelor cu deficiene - aplicarea principiilor didactice adaptate persoanelor cu cerine educative speciale - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la formarea competenelor necesare nsuirii unor cunotine privind persoanele cu disabiliti i necesitile acestora n activitile fizice i performaniale - nsuirea cunotinelor teoretice i metodologice privind sportul adaptat - Formarea capacitii de nelegere a mecanismelor de sport adaptat i sport de performan la personele cu deficiene fizice - Formarea i dezvoltarea capacitii de integrare a persoanelor cu deficiene n contextul social actual

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 5

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca facultii Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem Idem

1. Educaia fizic i sportul adaptat, activiti motrice formative (2 Interaciunea cu ore) studenii este regul de predare 2. Cadrul instituional al educaiei fizice i sportului adaptat (2 Prelegerile sunt axate ore) pe utilizarea de suport power-point

3. Obiectivele educaiei fizice i sportului adaptat (2 ore) 4. Elemente de didactic a educaiei fizice i sportului adaptat (2 ore) 5. Principii didactice adaptate persoanelor cu cerine educative Idem speciale (2 ore) 6. Metode de instruire (2 ore) Idem 7. Direcii curriculare (2 ore) Idem Bibliografie Gheorghe, G.I., Cursul teoretic predat Teodorescu, S., (2010), Activiti sportive adaptate, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Teodorescu-Mate, S., Bota, A., (2002), Educaie fizic i sport adaptat pentru persoane cu deficiene senzoriale, mintale i defavorizate social, Bucureti, Editura Semne Todea, S.F., (2008), Teoria educaiei fizice i sportive, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Todea, S.F., (2001), Exerciiul fizic n educaie fizic, sport i kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

8.2. Lucrri practice - semestrul 5


1. Clasificarea deficienelor, delimitri conceptuale (2 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare

Observaii
Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

2. Educaia fizic i sportul adaptat pentru persoanele cu deficiene de vedere (2 ore) 3. Educaia fizic i sportul adaptat pentru persoanele cu deficiene de auz (2 ore) 4. Educaia fizic i sportul adaptat pentru persoanele cu deficien mental (2 ore) 5. Educaia fizic i sportul adaptat pentru persoanele defavorizate social (2 ore) 6. Prezentare Special Olympic (2 ore) 7. Strategia general a activitii sportive pentru persoanele cu handicap (2 ore) 8. Sporturi unificate (2 ore)

9. Orientrile sportive ale persoanelor cu handicap (2 ore) Idem 10. Aspecte ale integrrii colare a copilului cu autism (2 ore) Idem 11. Legislaia romn privind activitatea sportiv a persoanelor cu Idem handicap (2 ore) 12. Federaia Romn a Persoanelor cu Handicap (2ore) Idem 13. Jocurile Paralimpice (4 ore) Idem Bibliografie Gheorghe, G.I., Cursul teoretic predat Teodorescu, S., (2010), Activiti sportive adaptate, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Teodorescu-Mate, S., Bota, A., (2002), Educaie fizic i sport adaptat pentru persoane cu deficiene senzoriale, mintale i defavorizate social, Bucureti, Editura Semne Todea, S.F., (2008), Teoria educaiei fizice i sportive, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Todea, S.F., (2001), Exerciiul fizic n educaie fizic, sport i kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la colocviu - Se nregistreaz frecvena 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul lucrrilor practice i n pregtirea temelor pentru acas.