Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program 1.1.Instituia de nvmnt superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/Calificarea 2.Date despre disciplin 2.1.Denumirea disciplinei 2.2. Codul disciplinei 2.3. Titularul activitilor de curs 2.4.Titularul activitilor de seminar 2.5. Anul de studiu I

UNIVERSITATEA SPIRU HARET PSIHOLOGIE I PEDAGOGIE PSIHOLOGIE I PEDAGOGIE BRAOV TIINE ALE EDUCAIEI LICEN PEDAGOGIE

PEDAGOGIA NVMNTULUI SUPERIOR PP/PED/1/2/13/S CONF. UNIV.DR. FLOREA NADIA CONF. UNIV.DR. FLOREA NADIA 2.6.Semestrul 2 2.7. Tipul evaluare de VP, E2 2.8.Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de 24 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator nvmnt Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: elaborare proiect pe una din tematicile prezentate la curs 3.7 Total ore studiu individual 26 3.9 Total ore pe semestru 50 3.10 Numr de credite 2

1 14 ore 6 10 8 1 1

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Fundamentele pedagogiei, 4.2 de competene Cunoaterea, nelegerea conceptelor, teoriilor i metodelor de baz ale domeniului i ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvat n comunicarea profesional 5. Condiii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a Prelegerile se desfoar n sli cu acces la internet i cu echipament de predare cursului multimedia. 5.2. de desfurare a Seminariile se desfoar n sal prevazut cu acces la internet. seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale Competene transversale

1 credit: C1.1 Cunoaterea i nelegerea aparatului conceptual al domeniului tiinele educaiei precum i a metodologiei specifice acestuia. 1 credit: C5.1 Elaboreaz discursul didactic prin abordarea integratoare a conceptelor, teoriilor si paradigmelor din tiinele educaiei

CT1: Autonomie i responsabilitate; CT2: Atitudine de relaionare i comunicare deschis, sincer, cooperant, receptiv; CT3: Disponibilitate de analiz i interpretare a valorilor ce descriu o situaie, un eveniment sau un comportament;

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei nelegerea specificului procesului didactic universitar i a celorlalte activiti specifice nvmntului superior 7.2 Obiectivele specifice Pn la finalizarea cursului, studenii vor fi n msur: - s formuleze cel puin un punct de vedere privind a firmarea i instituionalizarea Pedagogiei nvmntului superior; - s analizeze modelul conceptual-metodologic de descriere a calificrilor din nvmntul superior (CNCIS); - s explice norme i valori implicate n activitatea studenilor versus norme i valori implicate n activitatea cadrelor didactice universitare; - s descrie cel puin trei tipuri de activiti i metode specifice nvmntului superior; - s identifice cel puin trei direcii de asigurare a calitii activitilor din nvmntui superior.

8. Coninuturi 8.1 Curs 1. Constituirea Pedagogiei nvmntului superior. Etape n constituirea i dezvoltarea universitii. Tradiia universitii romneti. Afirmarea i instituionalizarea Pedagogiei nvmntului superior: asociaii guvernamentale i neguvernamentale n domeniul nvmntului superior; conferine internaionale ale universitarilor (UNESCO, CEPES, Sinaia mai, 1992 Libertate academic i autonomie universitar s.a.) 2. Reforma nvmntului superior pentru realizarea Spaiului European Comun pentru nvmntul Superior. Implementarea procesului Bologna. De la Cadrul European al Calificrilor (CEC) la Cadrul Naional al Calificrilor din nvmntul Superior. Metodologia de realizare a Cadrului Naional al Calificrilor din nvmntul Superior. Metode de predare Prelegere Observaii Notie de curs; sinteze Biblioteca virtual

Demonstraie, prelegere interactiv, cu oponent

Idem

3. Campusul universitar i actorii si. Cadrul didactic universitar: recrutare, evaluare i promovare n cmpul universitar; tipuri de competene, tipuri de profesori n campusul universitar. Educaia universitar i caracteristicile studentului. Tipuri de studeni. Norme i valori implicate n activitatea studenilor; stiluri de activitate i de nvare. Statutul studentului -proiect legislativ. 4. Tipuri de activiti i metode specifice nvmntului superior. Clasificarea i caracterizarea principalelor tipuri de activiti (cursuri, seminarii, lucrri practice, de laborator, practic pedagogic, excursii didactice, practic de teren, consultaii, concursuri, conferine, sesiuni de comunicri tiinifice, consiliere, etc.). Metode de predare-nvare specifice nvmntului superior (criteria de clasificare i analiza unor metode). 5. Evaluarea performanelor studenilor. Conceptul i evoluia conceptului de performan. Rezultatele nvrii i descriptorii acestora conform modelului conceptual-metodologic de descriere a calificrilor din nvmntul superior (competene profesionale i competene transversale). Tipuri de evaluare. Metode i tehnici. Indicatori, criterii i grile de evaluare n educaia universitar. Bibliografie 1. *** Legea Educaiei Naionale, titlul III, nvmntul superior, http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847

Prelegere interactiv

Idem

Prelegere

Idem

Demonstraie

Idem

2. *** Cadrul European al Calificarilor CEC, http://www.anc.gov.ro/index.php?page=cadruleuropean-al-calificarilor---cec sau The European Qualifications Framework (EQF) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm 3. *** Cadrul Naional al Calificrilor CNC, http://www.anc.gov.ro/index.php?page=cadrul-nationalal-calificarilor-cnc

4. Metodologia de realizare a Cadrului Naional al Calificrilor din nvmntul Superior. Ghid de


aplicare , http://docis.acpart.ro/uploads/Fisiere/Metodologie%20CNCIS.pdf 5. Ordin nr. 4430 din 29/06/2009 privind utilizarea Cadrului national al calificarilor din invatamantul superior, http://www.upt.ro/pdf/legi/OMECI_4430_2009_Cadrul_national_al_calificarilor_din_inv_sup.pdf 6. Biggs, J., 2003. Teaching for Quality Learning at University, Maidenhead: The Society for Research in Higher Education and Open University Press 7. Florea, Nadia Mirela; ranu, Adela Mihaela; Eisenstat, Eric ; Epure, Manuela, The European Qualifications Framework (EQF) as the standard for computer aided assessment of competencies formation, in Anywhere, Anytime Education on Demand, Volume I (Ion Roceanu, coordinator), Proceedings of the 7th International Scientific Conference eLearning and Software for Education , Bucharest, April 28-29, 2011, Ed. Universitar, pp.452-459, 2011. http://adlunap.ro/eLSE_publications/papers/2011/1741_2.pdf 8. Neculau, A., coord. 1997, Cmpul universitar i actorii si, Ed. Polirom, Iai 9. Videanu, G., Neculau, A. (coord., 1986), Didactica universitar, Univ. Al.I.Cuza, Iai 10. Vinanu, N., 2001, Educaie universitar, Ed. Aramis, Bucureti

8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaii Se recomand consultarea bibliografiei indicate Idem

1. Afirmarea i instituionalizarea Pedagogiei - dezbatere-argumentare nvmntului superior - demers comparativ. Studii de caz: Canada, USA, Germania, Australia; The Open University 2. Funciile universitii contemporane. Posibiliti - dezbatere de grupare/ clasificare. Evoluia funciilor clasice. Participare la dezvoltarea economic i social a societii. 3. Metodologia nvmntului superior. Metode de - activiti de grup i predare-nvare n nvmntul superior. Activizarea individuale metodelor didactice clasice n activitile de predare- Joc de rol, aplicaii nvare-seminarizare cu studenii). Mijloace de nvmnt; platforme de nvare - evaluare utilizate n nvmntul superior. 4. Cercetarea tiinific n universitate. Elemente de gestiune i de management specifice asigurrii calitii activitilor din nvmntui superior. Libertatea academic i deontologia profesional. Evaluarea programelor de studii i organisme de asigurare a calitii. Prospectiva pedagogiei nvmntului superior. Direcii de perfecionare a activitilor din campusul virtual. Bibliografie: Studiul de caz, - dezbatere; analiz de coninut conversaia euristic, Studiu de caz, studiul documentelor colare

Idem

Idem

1. *** Un proces de reform european pentru mbuntirea proaspatului creat Spaiu European al nvmntului Superior (SEIS), http://www.bologna.ro/index.php?i=24&a=despre-procesul-bologna 2. *** CEPES (Centre Europen pour lEnseignement Suprieur), Colecia Higher Education 3. *** UNESCO, 1985, Pedagogie universitaire : la formation des formateurs, seminaire organise par lUNESCO, Praga in Revista Forum nr.4, 1986 4. Bireaud, A. (1990), Les mthodes pdagogiques dans lenseignement suprieur , Les ditions dOrganisation, Paris 5. Singer, Mihaela; Sarivan, Ligia (coord.2006), Quo Vadis, Academia?, Ed. Sigma, Bucureti, 2006 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Discutarea cu reprezentani ai ministerului, cu profesori din mai multe universiti pe teme de perfecionare i de dezvoltare a pedagogiei universitare.

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple de analiz. Corectitudinea, originalitatea rspunsurilor date Creativitate, stpnirea conceptelor utilizate, fluiditate i impact n prezentarea eseului. 10.2 Metode de evaluare Se nregistreaz frecvena i soliditatea interaciunii la orele de curs. Evaluare continu pe parcursul semestrului Evaluare oral 10.3 Pondere din nota final 30%

10.5 Seminar/laborator

50%

Eseu structurat prezentare oral

20%

10.6 Standard minim de performan


Realizarea sarcinilor de documentare, de realizare i de prezentare a unui eseu structurat, care s dezvolte o tem a programei disciplinei Pedagogia nvmntului superior, propunnd un titlu sugestiv - spre exemplu: Activiti multimedia n nvmntul superior.

Data completrii: .

Semntura titularului de curs,

Semntura titularului de seminar, .. Semntura efului de departament

Data avizrii n departament