Sunteți pe pagina 1din 8

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituia de nvmnt superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.

Programul de studii/Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1.Denumirea disciplinei 2.2. Codul disciplinei 2.3. Titularul activitilor de curs 2.4.Titularul activitilor de seminar
2.5. Anul de studiu III

Universitatea Spiru Haret

tiine ale educaiei Licen Profesor n nvmntul preuniversitar obligatoriu

Practic pedagogic n nvmntul preuniversitar obligatoriu (2) -practica didactic efectiv la discipline colare obligatorii

Lector univ.dr. Nadia Mirela FLOREA

2.6.Semestrul

2.7. Tipul de evaluare

2.8. Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe 3 din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator sptmn 3.4 Total ore din planul 36 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator de nvmnt Distribuia fondului de timp ore Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 20 Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate 25 i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 25 Tutoriat Examinri 2 Alte activiti 3.7 Total ore studiu 14 individual 3.8 Total ore pe 50 semestru 3.9 Numr de credite 2 4. Precondiii: 4.1 de curriculum 1. Noiuni, principii, teorii tiinifice din curriculum universitar de licen, la specialiti corespunztoare disciplinelor colare din nvmntul preuniversitar. 1 3 36

2. Practic pedagogic n nvmntul preuniversitar obligatoriu (1) 4.2 de competene C 1.1. Utilizarea noiunilor, a principiilor, a teoriilor i a aplicaiilor din tiinele de specialitate n metodologia aplicrii noului curriculum la disciplinele colare din nvmntul preuniversitar C1.2 Analiza, explicarea i interpretarea contextului socioeducaional specific organizaiei colare i a grupului /clasei de elevi C1.2 Analiza, explicarea i interpretarea contextului socioeducaional specific organizaiei colare i a grupului /clasei de elevi

5. Condiii: 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/laboratoru lui instruire pe grup, sala special din colile de aplicaie; sli de clas, cabinete, laboratoare din colile de aplicaie; alte locaii de desfurare a activitilor extracolare.

6. Competenele specifice acumulate 6.1.Competene profesionale /didactice: C 1.5. Conceperea unor demersuri didactice adecvate particularitilor curriculumului colar de specialitate, n funcie de durat, cicluri curriculare, particulariti ale clasei de elevi, etc.; proiecte de management curricular menite s asigure att funcionarea eficient, ct i dezvoltarea organizaiei colare (la nivelul colii sau al clasei de elevi), valorificnd orientrile inovative din domeniu. C2.1 Utilizarea adecvat a terminologiei tiinifice n contextul aplicrii metodelor didactice de predare-nvare a disciplinelor de specialitate; localizarea problemelor de management educaional, precum i a dificultilor ntmpinate n activitile de predare, nvare, evaluare la nivelul grupurilor de elevi ; propunerea de soluii pentru rezolvarea acestora. C 2.3. Sesizarea dificultilor n nvare ntmpinate de elevi i acordarea asistenei necesare pentru depairea lor i obinerea progresului n nvare. C 2.4. Evaluarea (auto)critic i constructiv a modalitilor, a limitelor i a dificultilor de realizare a leciei, fa de proiectarea acesteia, n toate etapele i n toate tipurile de activiti specifice procesului didactic (predare-nvare-evaluare). Identificarea situaiilor de blocare a comunicrii didactice i proiectarea de soluii pentru rezolvarea acestora n diferite situaii educaionale de predare-nvare-evaluare la disciplinele colare C3.5 Elaborarea lucrrilor de proiectare didactic, valorificnd resursele paradigmei curriculumului i ale cercetrii cantitative i calitative 6.2.Competene transversale
CT1 Atitudine responsabil fa de domeniul didactic (tiine ale educaiei) i tiinific (tiine din domeniul specialitii) n abordarea situaiilor - problem cu grad ridicat de dificultate n vederea soluionrii eficiente a acestora, cu respectarea principiilor i a normelor de etic profesional CT2 Formarea i perfecionarea de abiliti de lucru n echip, prin aplicarea eficient a

principiilor i a tehnicilor de comunicare i de relaionare la nivel organizaional sau de grup profesional n condiiile asumrii de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice (de la posturi cu diferite roluriri executive, pn la posturi de conducere). CT3 Deschiderea ctre nvarea pe tot parcursul vieii; autoevaluarea nevoii de formare profesional, dezvoltarea i adaptarea competenelor profesionale la cerinele i dinamica contextului profesional i social, n scopul inseriei pe piaa muncii i al adaptrii la dinamica cerinelor acesteia. Valorificarea abilitilor de comunicare oral i scris n limba matern/strin, utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii -TIC, rezolvarea de probleme i luarea deciziilor privind cariera profesional.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Aplicarea principiilor i a metodelor didactice n acticitile de predare-nvare-evaluare a coninuturilor tiinifice ale disciplinei de specialitate, din perspectiva a cel puin o unitate de nvare la o disciplin colar obligatorie din nvmntul preuniversitar; obiectivul se consider atins dac studenii masteranzi realizeaz adaptrile necesare la contextul psihopedagogic i didactic n care coninutul tiinific este selectat, prelucrat i transmis elevilor. Pn la sfritul perioadei de practic didactic efectiv la discipline colare obligatorii, studenii vor fi n msur: - s stabileasc datele necesare proiectrii leciilor de prob cuprinse n unitatea de nvare repartizat, urmrind parcurgerea urmtoarelor etape: profesorul ndrumtor, disciplina, clasa, subiectul leciei, sistemul de lecii analiza curriculum-lui colar, identificarea competenelor specifice, diagnoza nivelului de pregtire al elevilor, formularea obiectivelor operaionale, anticiparea activitii instructiveducative; - s valorifice cunotinele socio-psiho-pedagogice i metodice dobndite n adoptarea strategiilor didactice adecvate (metode i procedee, mijloace de nvmnt, forme de organizare a activitii elevilor, tratare difereniat, modaliti specifice de evaluare); - s utilizeze metodele i mijloacele de nvmnt n concordan cu obiectivele urmrite, dar i n funcie de situaia de nvare concret; - s realizeze activitatea didactic, avnd n vedere aciuni de evaluare continu n scopul perfecionrii leciei pe parcursul derulrii ei (elemente de conexiune invers); - s (auto)aprecieze / s (auto)evalueze, pe baza unor criterii riguroase, leciile desfurat; - s propun variante metodologice posibile, prin care leciile au o eficien sporit.

7.2 Obiectivele specifice:

8. Coninuturi 8.1 Curs nu e cazul 8.2 Seminar / Practic didactic efectiv Instructaj privind activitatea de practic 3 Metode de predare Observaii

didactic efectiv la discipline din curriculum obligatoriu, trunchi comun-TC: - organizarea grupelor/subgrupelor, prezentarea profesorilor mentori; - programul de activiti sptmnale i al regulamentului de ordine interioar; - prezentarea obligaiilor privind activitatea studenilor practicani, a profesorului mentor i al coordonatorului din universitate; - planificarea susinerii leciilor din unitatea de nvare, pentru fiecare student, minim trei lecii; - familiarizarea cu cerinele redactrii lucrrilor de proiectare didactic din Caietul de practic pedagogic, respectiv cu: Planificare anual, Proiectul unei uniti de nvare din trunchiul comun-obligatoriu, Proiecte de lecie la minim trei tipuri de lecie; - familiarizarea cu criteriile de evaluare a proiectului unitii de nvare, din perspectiva respectrii structurii i a criteriilor de selecie pentru necesarul leciilor care urmeaz s fie predate, n cadrul acesteia; - analiza rubricilor fiei de autoevaluare a studentului; propuneri de dezvoltare; - completarea cuprinsului pentru realizarea unui portofoliu personal de practic. Spt.1: 2h Activiti de proiectare curricular la discipline din curriculum obligatoriu (trunchi comun-TC): Planificare anual, Proiectul unei uniti de nvare din trunchiul comun-obligator,,minim trei proiecte de lecie: 1. lecie de dobndire de cunotine sau lecie mixt; 2. lecie de formare de priceperi i deprinderi sau lecie mixt; 3. lecie de evaluare Numrul leciilor predate poate varia, n funcie de nr. orelor repartizate prin planificarea anual pentru unitatea de nvare la care se ntocmete proiectul atent elaborat, respectnd structura i criteriile de selecie. Spt.2: 2h Corectarea ntocmirii lucrrilor de proiectare didactic la o disciplin obligatorie, din TC (1) Spt.3: 2h Corectarea ntocmirii lucrrilor de proiectare didactic la o disciplin obligatorie, din TC (2) Spt.4: 2h

Instructajul Demonstraia Unitile de nvare trebuie s aib minim 3 ore, respectiv studentul practicant trebuie s proiecteze i s predea trei tipuri de lecie: 1. lecie de dobndire de cunotine sau lecie mixt; 2. lecie de formare de priceperi i deprinderi sau lecie mixt; 3. lecie de evaluare.

Conversaia

Demonstraia, exerciiul metoda lucrrilor practice

Planificare anual, proiectul unei uniti de nvare din trunchiul comunobligatoriu, trei proiecte de lecie, la trei tipuri de lecie diferite, se ntocmesc la aceeai clas i pentru aceeai disciplin colar.

Metoda lucrrilor practice

Sunt valorificate i tehnicilor de studiu independent (inclusiv a TIC) Sunt valorificate i tehnicilor de studiu independent (inclusiv a TIC) 4

Metoda lucrrilor practice

Susinerea leciilor de prob, n conformitate cu planificarea acestora n Exerciiul cadrul unitii de nvare; discuii de Activitate practic analiz i autoevaluare dup fiecare lecie. Completarea portofoliului de practic cu proiectele de lecie corectate, cu resursele didactice utilizate n lecie; cu fie de lucru, probe de evaluare, copii dup cteva lucrri ale elevilor, fiele de evaluare a profesorului mentor i fiele de autoevaluare (pentru cel puin trei lecii). Spt. 5 11: 14 ore Colocviu: Prezentarea portofoliului de practic, n care se Colocviu vor integra toate documentele activitilor desfurate: 1. Planificarea anual, 2. Proiectul unei uniti de nvare (min.3 h/lecii), 3. Proiectele leciilor din unitatea de nvare corectate (min.3) 4. Fiele de evaluare a leciilor de prob, notate de profesorul mentor (pentru cel puin trei lecii) 5. Fiele de autoevaluare (pentru cel puin trei lecii) 6. Materialul didactic utilizat la leciile predate (plane, slide-uri, fie de lucru, fie de evaluare, soft educaional s.a.); 7. Probe de evaluare aplicate n clas 8. Copii dup cteva lucrri ale elevilor 9. Fia psihopedagogic a unui elev (opional). . Spt. 14: 10 min.* nr. studeni Bibliografie: 1. ... (autor), (an apariie), manual pentru clasa a ...-a, ...(editura), ... (localitate) 2. http://curriculum2009.edu.ro/, butonul Programe colare, disciplina ..., clasa(corespunztoare manualului colar deinut) 3. *** (2001), Ghid metodologic de aplicare a programelor scolare din aria curricular (corespunztoare disciplinei de specialitate), Editura SC Aramis Print, Bucureti; 4. ***(2001): Instruirea difereniat. Aplicaii ale teoriei inteligenelor multiple, Ghid, MEC; 5. Florea, Nadia Mirela; ranu, Mihaela Adela (2010), Caiet de practic pedagogic, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti; 6. Pnioar, I.O.(2009), Profesorul de succes, Ed. Polirom, Iai 7. Singer, Mihaela; Sarivan, Ligia, (coord.), 2006 : Quo vadis, Academia ? Repere pentru o reform de profunzime n nvmntul superior, Ed.Sigma, Bucureti

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Discutarea coninutului disciplinei i a cerinelor privind dobndirea competenelor profesionale i transversale stabilite pentru ocupaia de profesor de gimnaziu i de profesor de liceu cu specialiti care au lucrat / lucreaz la Institutul de tiine ale Educaiei i la COR (Codul Ocupaiilor din Romnia); Coninuturile disciplinei contribuie la dobndirea competenelor solicitate de funciile didactice: director de coal, director CCD, inspector colar; Coninuturile disciplinei corespund nivelului de aspiraii al studenilor i al reprezentailor comunitii locale.

10. Evaluare: Evaluarea final const n prezentarea oral a portofoliului personal de practic, respectiv a elementelor reprezentative din activitile desfurate (50%). Evaluarea final are ca precondiie participarea la minim 12 dintre cele 14 aplicaii. Tip activitate 10.4 Curs 10.5 Seminar /laborator 10.1 Criterii de evaluare Sptmnal: Implicarea n discuiile de analiz a lectiilor predate i a celorlalte activiti la care studenii masteranzi au participat sau la care s-au implicat n organizare.

10.2 Metode de evaluare Observare sistematic discuii, microdezbateri, conversaia de verificare

10.3 Pondere din nota final -

Evaluare pe parcurs (50%) Spt. 3,4:

Corectarea ntocmirii lucrrilor de proiectare didactic la o disciplin obligatorie, din TC, avnd ca repere : -optimizarea strategiei didactice proiectate ; -stabilirea coerenei ntre formularea obiectivelor operaionale cu coninuturile informative i cu itemii/sarcinile de evaluare pentru leciile care urmeaz a fi predate. -descrierea metodelor aplicate n desfurarea leciilor care urmeaz a fi predate; - corelarea sarcinilor de nvare cu timpul alocat; -diferenierea gradului de dificultate al acestora n funcie de etapa leciei - dirijarea nvrii sau etapa de fixare, retenie i transfer; -acordarea feedback-ului ; - monitorizarea activitilor individuale / de grup, etc. 10.6 Standard minim de performan

50% Metoda lucrrilor practice

Not: conform art.10.1 din Regulamentul practicii pedagogice, nota minim la aceast disciplin este 7 (apte); o not mai mic determin refacerea activitilor i a lucrrilor evaluate. Criterii pentru obinerea notei 7(apte): - ntocmirea tuturor lucrrilor de proiectare didactic: Planificare anual, Proiectul unei uniti de nvare din trunchiul comun-obligatoriu, Proiecte de lecie la minim trei tipuri de lecie; - predarea a cel puin trei lecii din unitatea de nvare. Condiii de intrare la colocviu: 1. participarea la minim 10 din cele 12 activiti de practic pedagogic; 2. not la evaluarea pe parcurs (50%). Criteriile de evaluare sunt urmtoarele: - portofoliul de practic este organizat conform recomandrilor de la instructaj; - studentul i prezent portofoliul coerent i n concordan cu structura redactat; - studentul aduce dovezi concludente ale activitilor derulate la clas pe baza elementelor din portofoliul prezentat - studentul se autoevalueaz din punctual de vedere al efecturii lucrrilor de proiectare i din punctual de vedere al aplicrii la clas; - studentul motiveaz alegerea competenelor i corelarea lor cu activitile de nvare, formularea obiectivelor operaionale, a strategiilor didactice folosite pentru atingerea obiectivelor, a tehnicilor de evaluare utilizate n vederea testrii atingerii obiectivelor; - studentul rspunde cu precizie la 3 ntrebri legate de leciile predate (ex.: Care a fost activitatea cea mai inetesant /atrgtoare pentru elevi? Cum a fost organizat colectivulde elevi pentru a realiza o anumit activitate de nvare? Care au fost elementele de feedback utilizate? , etc.);

- studentul indic cel puin o direcie de dezvoltare personal i profesional (ex.: mi propun s ... ); - studentul ofer concluzii pertinente referitoare la activitile derulate cu elevii (ex.: Cel mai dificil aspect al aplicrii a fost ... ; Cel mai uor mi s-a prut s ... ) - studentul propune variante metodologice posibile, prin care aplicaiilor la clas i leciile, n ansamblul lor au o eficien sporit.

Pentru nota 10 toate criteriile trebuie s fie satisfcute. Data completrii: . Semntura titularului de seminar, ..

Data avizrii n departament,

Semntura efului de departament, .................................................