Sunteți pe pagina 1din 2

TEST TEST

1. Definiţi evaluarea 1. Definiţi evaluarea


2. Definiţi cheltuielile 2. Definiţi veniturile
3. Cum se evaluează bunurile cumpărate şi bunurile aduse ca aport la 3. Cum se evaluează bunurile obţinute din producţie proprie şi
capitalul social bunurile obţinute prin donaţii
4. Enumeraţi tipurile de activităţi dintr-o unitate 4. Enumeraţi tipurile de evaluare
5. Pe baza cheltuielilor şi veniturilor date determinaţi rezultatele 5. Pe baza cheltuielilor şi veniturilor date determinaţi rezultatele
parţiale, rezultatul brut, impozitul pe profit (16%) şi rezultatul net. parţiale, rezultatul brut, impozitul pe profit (16%) şi rezultatul net.
Cheltuieli cu mărfurile 7000 lei Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu impozitul 1000 lei 6000 lei
Cheltuieli din tranzacţii financiare Cheltuieli din difernţe de curs valutar 4000 lei
6000 lei Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli cu salariile 6000 lei
8000 lei Cheltuieli cu provizioanele privind materiile prime
Cheltuieli cu provizioanele privind activele financire 3000 lei
2000 lei Cheltuieli cu impozitul 2000 lei
Cheltuieli din calamităţi naturale Cheltuieli din calamităţi naturale 2000
3000 lei lei
Venituri din producţia vândută 9000 lei Venituri din vânzarea mărfurilor 9000 lei
Venituri din diferenţe de curs valutar 9000 lei Venituri din investiţii financiare 7000 lei
Venituri din servicii prestate Venituri din provizioane privind activele financiare
6000 lei 4000 lei
Venituri din provizioane privind produsele finite Venituri din lucrări efectuate
4000 lei 8000 lei
Încadraţi cheltuielile şi veniturile de mai sus în activitatea specifică Încadraţi cheltuielile şi veniturile de mai sus în activitatea specifică

TEST TEST

1. Definiţi evaluarea 1. Definiţi evaluarea


2. Definiţi cheltuielile 2. Definiţi veniturile
3. Cum se evaluează bunurile cumpărate şi bunurile aduse ca aport la 3. Cum se evaluează bunurile obţinute din producţie proprie şi
capitalul social bunurile obţinute prin donaţii
4. Enumeraţi tipurile de activităţi dintr-o unitate 4. Enumeraţi tipurile de evaluare
5. Pe baza cheltuielilor şi veniturilor date determinaţi rezultatele 5. Pe baza cheltuielilor şi veniturilor date determinaţi rezultatele
parţiale, rezultatul brut, impozitul pe profit (16%) şi rezultatul net. parţiale, rezultatul brut, impozitul pe profit (16%) şi rezultatul net.
Cheltuieli cu mărfurile 7000 lei Cheltuieli cu materiile prime
Cheltuieli cu impozitul 1000 lei 6000 lei
Cheltuieli din tranzacţii financiare Cheltuieli din difernţe de curs valutar 4000 lei
6000 lei Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli cu salariile 6000 lei
8000 lei Cheltuieli cu provizioanele privind materiile prime
Cheltuieli cu provizioanele privind activele financire 3000 lei
2000 lei Cheltuieli cu impozitul 2000 lei
Cheltuieli din calamităţi naturale Cheltuieli din calamităţi naturale 2000
3000 lei lei
Venituri din producţia vândută 9000 lei Venituri din vânzarea mărfurilor 9000 lei
Venituri din diferenţe de curs valutar 9000 lei Venituri din investiţii financiare 7000 lei
Venituri din servicii prestate Venituri din provizioane privind activele financiare
6000 lei 4000 lei
Venituri din provizioane privind produsele finite Venituri din lucrări efectuate
4000 lei 8000 lei
Încadraţi cheltuielile şi veniturile de mai sus în activitatea specifică Încadraţi cheltuielile şi veniturile de mai sus în activitatea specifică