Sunteți pe pagina 1din 15

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi

Degradarea acizilor graşi se face după un mecanism cunoscut sub denumirea de β-oxidare

Teoria β-oxidării a fost elaborată în 1904 de către Knopp, mecanismul enzimatic al degradării fiind stabilit de Lynen

enzimatic al degrad ă rii fiind stabilit de Lynen Conform teoriei β -oxid ă rii catena

Conform teoriei β-oxidării catena lineară a acidului gras este degradată treptat, prin ruperea succesivă a câte unui fragment din 2 atomi de carbon

Scindarea catenei are loc printr-un proces oxidativ ce se petrece la nivelul carbonului β faţă de gruparea carbonil

1

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi

Degradarea acizilor graşi necesită mai întâi pătrunderea lor în mitocondrii şi totodată activarea lor

Pătrunderea unui acid gras în mitocondrii parcurge 3 etape:

trunderea unui acid gras în mitocondrii parcurge 3 etape: 1. Activarea acizilor gra ş i are

1. Activarea acizilor graşi

are loc activarea acidului gras apărut în citoplasmă (din hidroliza trigliceridelor) cu CoA citoplasmatică şi în prezenţa tiokinazei

R-CH 2 -CH 2 -CO~SCoA + AMP

2

R-CH 2 -CH 2 -COOH + HS-CoA + ATP

i în prezen ţ a tiokinazei R-CH 2 -CH 2 -CO~SCoA + AMP 2 R-CH 2

- H 2 O

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi 2. Transferul restului acil pe carnitină

H C

3

CH 3 H + N C C C H H 2 2 CH 3 OH
CH 3
H
+
N
C
C C
H
H
2
2
CH 3
OH

carnitina

COOH

H C

CH 3 H + N C C C H H 2 2 CH 3 O
CH 3
H
+
N
C
C
C
H
H
2
2
CH 3
O
CO
R
C
CH 2
H 2

COOH

acil-carnitina

+ R-CH 2 -CH 2 -CO~SCoA

acil-CoA

+ CoA-SH

C CH 2 H 2 COOH acil-carnitina + R-CH 2 -CH 2 -CO~SCoA a c i

coenzima A citoplasmatica

restul

acil

este

preluat de carnitină

în prezenţa unei transferaze 3
în
prezenţa
unei
transferaze
3

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi 3. Transferul restului acil pe CoA mitocondrială

restul

mitocondrială

acil

este

transferat

de

la

carnitină

la

CoA

ă acil este transferat de la carnitin ă la CoA Acil-carnitină + CoA-SH Acil~SCoA + carnitină

Acil-carnitină + CoA-SH

Acil~SCoA + carnitină

ă la CoA Acil-carnitină + CoA-SH Acil~SCoA + carnitină acil-CoA astfel formată intră în ciclul de

acil-CoA astfel formată intră în ciclul de oxidare care are loc în mitocondrii

ciclul de oxidare se desfăşoară printr-o succesiune de reacţii care pot fi grupate în 4 etape

4

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen

5
5

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen 1. Dehidrogenarea acidului gras activat

are loc la carbonii nesaturat

α

şi

β

şi se formează

un acid gras

FAD

FADH 2

FAD FADH 2 dehidrogenaza R C C CO~SCoA H H derivat nesaturat al acil-CoA
FAD FADH 2 dehidrogenaza R C C CO~SCoA H H derivat nesaturat al acil-CoA

dehidrogenaza

R

C C
C C

CO~SCoA

H

H

derivat nesaturat al acil-CoA

NADP +

NADP + crotonil-PTA- reductaza H C 3 2 2 C H C H CO~S-PTA butiril-S-PTA

crotonil-PTA-

reductaza

H C

3

2

2

C

H

C

H

CO~S-PTA

butiril-S-PTA

R C C CO~SCoA H H 2 2 acil-CoA- acil-CoA NADPH + H + H
R C
C
CO~SCoA
H
H
2
2
acil-CoA-
acil-CoA
NADPH + H +
H C
CO~S-PTA
3
H H
crotonil-S-PTA

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen 2. Hidratarea dublei legături a acidului nesaturat

are loc formarea derivatului β-hidroxilat corespunzător

legarea apei are loc stereospecific şi duce la formarea formei L a β-hidroxiacilului

+ H 2 O enoilhidrataza H R C C CO~SCoA R C C CO~SCoA H
+ H 2 O
enoilhidrataza
H
R
C
C
CO~SCoA
R
C
C
CO~SCoA
H
H
H
2
- H 2 O
OH
derivat nesaturat al acil-CoA
hidroxiacil-CoA
H
crotonaza
H C
C
C
CO~S-PTA
H C
C
C
CO~S-PTA
3
3
H
H
2
OH
- H 2 O
7
hidroxibutiril-S-PTA
crotonil-S-PTA

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen 3. Oxidarea β-hidroxiacil-CoA

are loc scoaterea a 2 atomi gruparea carbonil

de H

din

poziţia β faţă de

NAD +

NADH + H +

N A D + NADH + H + hidroxiacil- dehidrogenaza R C C CO~SCoA O H

hidroxiacil-

dehidrogenaza

R

C

C

CO~SCoA

N A D + NADH + H + hidroxiacil- dehidrogenaza R C C CO~SCoA O H

O

H

2

cetoacetil-CoA

3

H 2

acetoacetil-S-PTA

NADPH + H +

NADP +

3 H 2 acetoacetil-S-PTA NADPH + H + NADP + PTA reductaza H C 3 H

PTA reductaza

H C

3

H

C

H

OH

2

C

CO~S-PTA

hidroxibutiril-S-PTA

8

H R C C CO~SCoA H 2 OH hidroxiacil-CoA
H
R
C
C
CO~SCoA
H
2
OH
hidroxiacil-CoA

H C

CO

C

CO~S-PTA

H C CO C CO~S-PTA

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen 4. Interacţiunea β-cetoacil-CoA cu CoA β-cetoacil-CoA se scindează cu formarea unui fragment de 2 atomi de C

H

O

2

cetoacetil-CoA

ceto-tiolaza

acil-CoA (n-2)

CH 3 -CO~SCoA

acetil-CoA

acil-CoA (n-2) CH 3 -CO~SCoA acetil-CoA R C C CO~SCoA + CoA-SH R-CO~SCoA +

R

C

C

CO~SCoA

+ CoA-SH

R C C CO~SCoA + CoA-SH R-CO~SCoA +

R-CO~SCoA

+

rezultă o moleculă de acil-CoA, în care restul acil este cu 2 atomi de C mai scurt decât cel de la care s-a pornit

9

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen

molecula de acil-CoA care se formează reintră într-o nouă secvenţă de β-oxidare

procesul se continuă până la totala transformare a acidului gras în acetil-CoA

R C C CO~SCoA H O 2 cetoacetil-CoA
R C
C
CO~SCoA
H
O
2
cetoacetil-CoA

+ CoA-SH

ceto-tiolaza

+ CoA-SH ceto-tiolaza R-CO~SCoA + acil-CoA (n-2) CH 3 -CO~SCoA acetil-CoA

R-CO~SCoA

+

acil-CoA (n-2)

CH 3 -CO~SCoA

acetil-CoA

10

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen

produsul final al β-oxidării acizilor graşi cu număr par de atomi de C este acetil-CoA

11
11

în continuare acetil-CoA se oxidează complet până la CO 2 şi H 2 O în ciclul ATC

complet până la CO 2 ş i H 2 O în ciclul ATC prin parcurgerea reac

prin parcurgerea reacţiilor în cadrul fiecărei spire se desprind din molecula acidului gras şi 4 atomi de H

coenzimele implicate în helixul lui Lynen sunt: NAD + şi FAD

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen CONCLUZII

Bilanţul energetic al helixului lui Lynen constă în calculul cantităţii de ATP format în acest proces oxidativ

cantit ăţ ii de ATP format în acest proces oxidativ Pentru a stabili num ă rul

Pentru a stabili numărul de moli de ATP ce se formează trebuie amintit:

- prin oxidarea unui mol de NADH+H + se formează o cantitate de energie echivalentă cu energia acumulată în 3 moli de ATP

- prin oxidarea unui mol de FADH 2 se formează o cantitate de energie echivalentă cu energia acumulată în 2 moli de ATP

12

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen CONCLUZII Pentru desprinderea fiecărei molecule de acetil-CoA din molecula unui acid gras se formează 1 mol FADH 2 şi 1 mol NADH+H +

gras se formeaz ă 1 mol FADH 2 ş i 1 mol NADH+H + Pe o

Pe o spiră se formează 2+3 = 5 moli de ATP

În cazul acidului palmitic constituit din 16 atomi de C, secvenţa de β-oxidare (o spiră) trebuie să se repete de 7 ori

Se formează 8 molecule de acetil-CoA şi se vor produce 5x7 = 35 moli ATP

13

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen CONCLUZII

Cele 8 molecule de acetil-CoA intră în ciclul lui Krebs şi se oxidează complet până la CO 2 şi H 2 O

Dintr-o moleculă de acetil-CoA în ciclul lui Krebs se formează 12 moli ATP

acetil-CoA în ciclul lui Krebs se formeaz ă 12 moli ATP Prin degradarea oxidativă a celor

Prin degradarea oxidativă a celor 8 molecule de acetil-CoA se formează 12x8 = 96 moli ATP

Deci oxidarea completă a acidului palmitic conduce la formarea a 35 + 96 = 131 moli ATP

14

METABOLISMUL GLICERIDELOR

CATABOLISMUL GLICERIDELOR
CATABOLISMUL GLICERIDELOR

Oxidarea acizilor graşi saturaţi - helixul lui Lynen CONCLUZII

Pentru activarea moleculei de acid palmitic ce a intrat în procesul de β-oxidare se consumă o moleculă de ATP

Prin urmare cantitatea netă de ATP este de 130 moli ATP

Prin urmare cantitatea netă de ATP este de 130 moli ATP Deoarece unei legături macroergice îi

Deoarece unei legături macroergice îi corespunde o cantitate de energie de 7,3 Kcal/mol, celor 130 moli ATP le vor corespunde 949 Kcal

Din cele 2230 Kcal care se eliberează prin oxidarea completă a acidului palmitic (într-o bombă calorimetrică) se înmagazinează sub formă de ATP doar 949 Kcal (η = 40%)

15