Sunteți pe pagina 1din 1

_______________________________ SEDIUL__________________________ CUI ____________________________ J20/____________________________ Nr.Data eliberarii.

ADEVERINTA
Prin prezenta se adevereste prin prezenta ca dl.(d-na) ........................... domiciliata in localitatea . str nr.posesor al BI/CI seria numarul, CNP a fost angajatul societatii .C.U.I.., cu sediul in .., in baza contractului individual de munca cu norma intreaga de 8 ore/zi, incheiat pe durata nedeterminata inregistrat cu nrdin data de.., incadrat in functia/meseria de Tinand seama de prevederile art.296 alin.1 din Codul Muncii, potrivit caruia vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se probeaza cu carnetul de munca, iar dupa aceasta data, incapand cu data de 01.01.2011 se abroga dispozitiile Decretului nr.92/1976 privind carnetul de munca privind carnetul de munca iar conform HG 161/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, evidenta muncii se realizeaza electronic. Astfel, eliberam prezenta adeverinta, pentru a tine loc inregistrarilor din carnetul de munca dupa data de 31.12.2010. Pe durata executarii contractului individual de munca (sau dupa data de 31.12.2010), dupa caz, au intervenit urmatoarele mutatii (incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca). Nr. Mutatia crt. intervenita Anul/Luna/ ziua Meseria/ Functia Salariul de baza Nr.si data actului pe baza inclusiv sp.care caruia se face inscrierea intra in calcul. si temeiul legal pct.med.anual./ Timp de lucru Contract de munca nr..din...... Decizia nr. din ..

1. 2.

Angajare cf. Art.12.1 C.M. Incetat C.I.M. cf. ArtC.M

Contractul individual de munca al domnului (ei) a incetat la data de .. in baza prevederilor art..din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, modificata si completata. In perioada lucrata a avut un numar de.zile concediu fara plata. S-a eliberat prezenta in baza documentelor detinute de angajator, pentru stabilirea vechimii in munca. ADMINISTRATOR,