Sunteți pe pagina 1din 0

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013

Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie


Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

1GHIDUL SOLICITANTULUISPRIJIN FINANCIAR ACORDAT
PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR
INTERNAIONALE
N NTREPRINDERILE MICI I MIJLOCII
09.07.2008

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

2CUPRINS

Capitolul I. INFORMAII GENERALE 5
I.1. Introducere 5
I.1.1 Cadrul de reglementare 5
I.2. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 20072013 6
I.2.1. Axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient 7
I.2.2. Domeniul major de intervenie D1.1 Investiii productive i pregtirea pentru
competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM 7
I.2.3. Operaiunea Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale 7
I.2.4. Alocarea financiar 8
I.3. Ajutorul de minimis 8
I. 4. Apelul de proiecte cu depunere continu 9

Capitolul II. CONDIII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI I PROIECTULUI 10
II.1. Criterii de eligibilitate 11
II.1.1. Criterii de eligibilitate a solicitantului 11
II.1.2. Criterii de eligibilitate a proiectelor 15

Capitolul III. CEREREA DE FINANARE 19
III.1. Completarea Cererii de finanare 19
III.1.1 Completarea Cererii de finanare 19
III.1.2 Lista de verificare a Cererii de finanare 21
III.2. Cheltuielile eligibile 22
III.3. Contribuia proprie a solicitantului i valoarea maxim a finanrii nerambursabile 25
III.4. Depunerea cererii de finanare 25
Capitolul IV. EVALUAREA SELECIA I CONTRACTAREA 28
IV.1.Procesul de evaluare i selecie a proiectului 28
IV.1.1. Verificarea conformitii administrative 28
IV.1.2. Verificarea eligibilitii Cererii de finanare 28
IV.1.3. Evaluarea tehnic i financiar a proiectului 29
IV.1.4 Criterii de evaluare i selecie 30
IV.2. Contractarea 31
IV.3. Contestaiile 31

Capitolul V. OBLIGAIILE BENEFICIARULUI 32
V.1. Amendamente la contractul de finanare 33
V.2. Eligibilitatea cheltuielilor 33
V.2.1. Asigurarea cofinanarii i a cheltuielilor neeligibile 34
V.2.2. Rambursarea cheltuielilor 34
V.2.3. Plata finanrii nerambursabile 35

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

3

V.3. Returnarea finanrii nerambursabile 35
V.4. Raportarea activitii n cadrul proiectului 36
V.5. Achiziii publice 36
V.6. Control i audit 36
V.7. Informare, publicitate i arhivare 37

ANEXE
ANEXA 1. Cerere de finanare 39
Formularul A Rezumatul proiectului 53
Formularul B Declaraia de eligibilitate 54
Formularul C Declaraia de angajament 55
Formularul D Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM 56
Formularul E Curiculum vitae 64
Formularul F Opisul Cererii de finanare 67
Formularul G Declaraia pe propria rspundere cu privire la ajutorul de minimis 69
ANEXA 2. Grila de verificare a conformitii administrative 71
ANEXA 3. Grila de verificare a eligibilitii 73
ANEXA 4. Grila de evaluare tehnic i financiar 75
ANEXA 5. Contractul de finanare 78
Anexa I Msuri de monitorizare i control 89
Anexa II Msuri de informare i publicitate 91
Anexa III Formularul Cererii de rambursare 94
Anexa IV Formularul Raportului de progres 102
Anexa V Formularul raportului final al proiectului 106
Anexa VI Normele interne de achiziii 110
Anexa VII Cererea de finanare modificat, completat i aprobat de OI 118
Anexa VIII Raport al beneficiarului privind durabilitatea investiiei 119
ANEXA 6. Glosar de termeni 120
ANEXA 7. Oficiile teritoriale pentru IMM i Cooperaie 124


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

4


Prezentul ghid se adreseaz ntreprinztorilor, n scopul orientrii lor n accesarea
finanrilor nerambursabile pentru acest apel de proiecte n cadrul Programului Operaional
Sectorial Creterea Competitivitii Economice 20072013, Axa prioritar 1 Un sistem de
producie inovativ i ecoeficient, Domeniul major de intervenie 1.1 Investiii productive i
pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM, Operaiunea b)
Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale.
Acest ghid prezint regulile pentru pregtirea, ntocmirea i depunerea proiectelor n
vederea implementrii standardelor internaionale i descrie modalitatea de selecie, aprobare i
derulare a acestora.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

5

Capitolul I
INFORMAII GENERALE
I.1. INTRODUCERE
Aderarea la Uniunea European presupune noi provocri pentru ntreprinderile romneti, n
special pentru cele din categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM), impuse de cerinele Pieei
Unice, dar n acelai timp creeaz noi oportuniti de dezvoltare prin accesul acestora la asisten
financiar nerambursabil din Fonduri Structurale.
In cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, se
deschide primul apel de proiecte pentru operaiunea Sprijin financiar pentru implementarea
standardelor internationale, din cadrul axei prioritare 1 - Un sistem de producie inovativ i eco-
eficient, domeniul major de intervenie 1.1 - Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe
pia a ntreprinderilor, n special a IMM.
Autoritatea de Management desemnat pentru administrarea Programului Operaional
Sectorial "Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 este Ministerul Economiei i
Finanelor".
Organismul Intermediar responsabil pentru implementarea operaiunilor adresate
IMM n cadrul axei prioritare 1 este Ministerul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer,
Turism i Profesii Liberale prin Direcia pentru gestionarea fondurilor comunitare pentru
IMM, n conformitate cu Acordul de delegare de atribuii specifice, ncheiat cu Autoritatea de
Management.
I.1.1. Cadrul de reglementare
. La nivel european

Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 care reglementeaz prevederile generale privind
Fondul European pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
Coeziune;
Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului nr.1080/2006 privind Fondul
European pentru Dezvoltare Regional;
Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere n aplicare a
Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 i a Regulamentului Parlamentului European i al
Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regional;
Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziiilor articolelor 87 i 88 din
Tratatul CE ajutorului de minimis

B. La nivel naional
Cadrul Strategic Naional de Referin (CNSR) 2007-2013 reprezint documentul strategic
naional prin care se stabilesc prioritile de intervenie ale Instrumentelor Structurale i face
legtura ntre prioritile naionale de dezvoltare stabilite n PND 2007-2013 i prioritile la
nivel european cuprinse n Orientrile Strategice privind Coeziunea pentru 2007-2013;
Programul Operational Sectorial Creterea Competitivitii Economice adoptat prin
Decizia Comisiei Europene nr. 3472, din 12 iulie 2007;

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

6

HG nr. 759 din 11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin programele operaionale.
Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 1669/27.05 2008 pentru aprobarea Listelor
de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunilor 1.1.2. Sprijin
pentru implementarea standardelor internaionalei 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi
piee i internaionalizare" Domeniul Major de Intervenie 1.1 Investiii productive i
pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM, n cadrul Axei
Prioritare 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient din cadrul Programului
operaional sectorial Creterea competitivitii economice (POS CCE) 2007-2013".
Ordinul Ministrului Economiei i Finantelor nr.1862/ 2008 privind aprobarea schemei de
ajutor de minimis Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale i pentru
creterea competitivitii IMM prin accesul pe noi piee i internaionalizare", aferent
operaiuniilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale" i c)
Sprijin pentru accesul IMM pe noi piee i internaionalizare, Domeniului major de
intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a
ntreprinderilor, n special a IMM, Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i
ecoeficient, din cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii
Economice.

Obiectivul general al CSNR l constituie utilizarea Instrumentelor Structurale n scopul
reducerii disparitilor de dezvoltare economic i social dintre Romnia i statele membre UE,
prin generarea unei creteri suplimentare a PIB de 15-20% pn n anul 2015.
Pentru perioada 2007-2013, Comisia European aloc Romniei o sum total de 19,668
miliarde Euro, din care 19,21 mld. Euro pentru Obiectivul Convergen i 0,46 mld.Euro pentru
Obiectivul Cooperare teritorial european.
I.2. PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII
ECONOMICE 2007-2013
Obiectivul general al POS-CCE este creterea productivitii ntreprinderilor romneti, cu
asigurarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de productivitatea la nivelul
Uniunii Europene, astfel nct Romnia s ating, pn n anul 2015, un nivel de aproximativ 55%
din valoarea medie a productivitii din UE.
Se are n vedere atingerea urmtoarelor obiective specifice:
Consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv;
Crearea unui mediu favorabil dezvoltrii durabile a ntreprinderilor;
Creterea capacitii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperrii ntre instituii de
cercetare dezvoltare i inovare (CDI) i ntreprinderi, precum i creterea accesului
ntreprinderilor la CDI;
Valorificarea potenialului tehnologiei informaiei i comunicaiilor i aplicarea acestuia n
sectorul public (administraie) i cel privat (ntreprinderi, ceteni);
Creterea eficienei energetice i dezvoltarea durabil a sistemului energetic, prin
promovarea surselor regenerabile de energie.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

7

I.2.1. Axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient
Sprijinul financiar pentru ntreprinderile mici i mijlocii se va acorda n cadrul acestei axe
prioritare printr-un set de msuri complementare, direcionate ctre: investiii tangibile i
intangibile, susinerea accesului IMM la servicii specializate n managementul afacerilor, facilitarea
accesului la credit i finanare precumi inovare tehnologic, n scopul extinderii gamei de produse
i creterii calitii produselor.
Obiectivele axei prioritare sunt:
Consolidarea i dezvoltarea sectorului productiv;
Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea ntreprinderilor;
Bugetul pentru ntreaga perioad de programare, alocat din Fondul European pentru
Dezvoltare Regional i de la bugetul de stat reprezint cca. 35,86% din bugetul total al POS CCE.
DOMENIILE MAJORE DE INTERVENIE
AP 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient
D1.1. Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor,
n special a IMM
D1.2. Accesul IMM la finanare
D1.3. Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului
I.2.2. Domeniul major de intervenie D1.1. - Investiii productive i pregtirea pentru
competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM
Obiectivul specific al domeniului major de intervenie D1.1 este reprezentat de consolidarea
i dezvoltarea sectorului productiv din Romnia i va putea fi atins prin:
valorificarea sectorului productiv bazat pe extindere i modernizare, prin achiziionarea de
tehnologii i echipamente noi, licene i know-how;
inovarea proceselor de producie i a produselor;
adoptarea standardelor europene i internaionale i certificarea sistemelor de management
(de calitate, de mediu etc);
accesul pe noi piee i internaionalizare;
promovarea dezvoltrii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului i
mbuntirea competitivitii internaionale.
OPERAIUNI
a) Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii tangibile
i intangibile
b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale
c) Sprijin pentru accesul pe noi piee i internaionalizare
I.2.3. Operaiunea Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale
n cadrul acestei operaiuni se vor finana proiectele de sprijinire a ntreprinderilor mici i
mijlocii, pentru implementarea de standarde internationale n urmtoarele domenii:


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

8

1. nfiinarea, modernizarea i acreditarea laboratoarelor de ncercri i etalonri;
2. implementarea i/sau certificarea sistemului de management al calitii ISO 9001
(produselor i/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau
EMAS sau sistemului de management integrat calitate/mediu;
3. etichetarea ecologic;
4. certificarea produselor /serviciilor /proceselor.
I.2.4. Alocarea financiar
Alocarea financiar pentru acest prim apel de proiecte este de 4,10 milioane Euro,
echivalent lei.
I.3. AJUTORUL DE MINIMIS
n cadrul operaiunii b)Sprijin pentru implementarea standardelor internionale ajutorul
financiar nerambursabil va fi acordat solicitanilor eligibili n conformitate cu prevederille
Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziiilor art. 87 i 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al UE L379/5/28.12.2006.
Valoarea maxim a ajutorului financiar nerambursabil este de 200.000 euro (echivalent n
lei) cu condiia respectrii ajutorului de minimis.

Intensitatea maxim a ajutorului reprezint procentul maxim calculat la valoarea eligibil
a proiectului (valoarea cheltuielilor eligibile) care poate fi finanat din fonduri nerambursabile.
La ntocmirea bugetului, solicitantul va ine cont att de condiiile n care cheltuielile
prevzute n proiect pot fi considerate eligibile, ct i de intensitile din prezentul ghid, pentru a
stabili contribuia proprie i a determina cuantumul maxim al finanrii nerambursabile pe care l
poate solicita.
Intensitatea maxim a ajutorului de minimis acordat n cadrul acestui apel este de:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru micro ntreprinderi i ntreprinderile
mici;
- 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru ntreprinderile mijlocii.

Beneficiarul de ajutor de minimis n cadrul acestei scheme trebuie s fac dovada unei
contribuii de minim 30%, respectiv 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului,
contribuie asigurat de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase (de exemplu credit),
ntr-o form liber de orice ajutor de stat.
Pentru a beneficia de finanare nerambursabil n cadrul prezentei scheme de finanare,
beneficiarul va da o declaraie privind ajutoarele de minimis primite n acel an fiscal i alte ajutoare
de minimis primite n ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritilor locale, fie
din surse comunitare).
Organismul Intermediar va acorda ajutorul de minimis dup ce va verifica, pe baza
declaraiei pe propria rspundere a agentului economic, faptul c suma total a ajutoarelor de
minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal n curs, fie din
surse ale statului sau ale autoritilor locale, fie din surse comunitare, nu depete echivalentul n
lei a 200.000 Euro (echivalentul n lei a 100.000 Euro pentru operatorii economici care activeaz n

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

9

domeniul transporturilor).
n cazul n care valoarea total a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe
o perioad de trei ani consecutivi, cumulat cu valoarea alocrii financiare acordate n conformitate
cu prevederile prezentei scheme, depete echivalentul n lei a 200.000 Euro (echivalent n lei
100.000 Euro pentru operatori economici care activeaz n domeniul transporturilor), solicitantul nu
poate beneficia de prevederile prezentei scheme de finanare, nici chiar pentru acea fracie din
ajutor care nu depete acest plafon.
Organismul Intermediar va verifica dac solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat
sau de minimis pentru aceleai cheltuieli eligibile.
I.4. APELUL DE PROIECTE CU DEPUNERE CONTINU
Pentru proiectele de implementare a standardelor internationale care solicit sprijin financiar
nerambursabil, se aplic procedura apelului de proiecte cu depunere continu.
Apelul de proiecte cu depunere continu const n primirea cererilor de finanare, pn la
epuizarea bugetului stabilit pentru apelul respectiv.
Cererile de finanare se pot depune

ncepnd cu data specificat n apelul de proiecte.Termenul menionat se refer la nscrierea on-line (detaliat n Capitolul III.1 al prezentului Ghid).

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

10

Capitolul II
CONDIII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI I PROIECTULUI
n aceast seciune, sunt prezentate criteriile de eligibilitate care vor fi aplicate tuturor
cererilor de finanare n procesul de evaluare i selecie a proiectelor depuse de ctre solicitani n
cadrul operaiunii 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale
Criteriile de eligibilitate, evaluare i selecie se ntemeiaz pe dispoziiile urmtoarelor
documente:
Criteriile de eligibilitate, evaluare i selecie se ntemeiaz pe dispoziiile urmtoarelor
documente:
Programul Operaional Sectorial "Creterea Competitivitii Economice" 2007 2013;
Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului
general al Comunitilor Europene;
Regulamentul Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind
punerea n aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002;
Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din tratat
ajutoarelor de minimis;
H.G. nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n
cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr.1669 / 27.05. 2008 privind aprobarea
listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunilor 1.1.2.
Sprijin pentru implementarea standardelor internaionalei 1.1.3. Sprijin pentru accesul
pe noi piee i internaionalizare Domeniul Major de Intervenie 1.1 Investiii
productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM, n
cadrul Axei Prioritare 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient din cadrul
Programului operaional sectorial Creterea competitivitii economice (POS CCE) 2007-
2013
Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor nr. 1862/ 2008 pentru aprobarea schemei de
ajutor de minimis Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaionale
i pentru creterea competitivitii prin accesul pe noi piee i internaionalizare, aferent
operaiunilor b. Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale i c. Sprijin pentru
accesul IMM pe noi piee i internaionalizare, Domeniul major de intervenie 1.1.
Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a
IMM, Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient din cadrul
Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice,

Cererile de finanare depuse la sediul Organismului Intermediar sau al OTIMMC, vor
parcurge urmtoarele etape:
nregistrare;
Verificare administrativ;
Verificare n ceea ce privete eligibilitatea;
Evaluare tehnico-financiara
Selectarea proiectelor;
ntocmirea listei cu proiectele selectate

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

11

Primirea avizului AM
ncheierea contractului de finanare.
II.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Cererea de finanare (vezi ANEXA nr. 1 la prezentul Ghid) completat de ctre solicitant
face obiectul verificrii eligibilitii solicitantului i a proiectului, pe baza criteriilor enumerate n
continuare i incluse n grila de verificare a eligibilitii (Anexa 3 la prezentul ghid).
Eligibilitatea cheltuielilor se verific att n procesul de evaluare a cererii de
finanare/proiectului, ct i pe baza cererii de rambursare a cheltuielilor efectuate (ANEXA nr. III la
Contractul de finanare) i a documentelor justificative de efectuare a activitilor i a plilor.
Categoriile de cheltuieli eligibile sunt cele prevzute n prezentul ghid si aprobate prin
Ordinul MEF nr 1669/27.05.2008 i vor fi luate n considerare de ctre solicitant n vederea
elaborrii bugetului proiectului.
II.1.1. Criterii de eligibilitate a solicitantului
Solicitantul eligibil este operatorul economic care ndeplinete criteriile enumerate i
detaliate n cadrul prezentului capitol.
1) FORMA DE CONSTITUIRE A SOLICITANTULUI
Pot beneficia de alocare financiar nerambursabil persoanele juridice care sunt
microntreprinderi, ntreprinderi mici sau mijlocii.
Prin urmare, aa cum rezult din prevederile legale n vigoare, pot depune proiecte n cadrul
prezentei scheme de finanare societile comerciale i societile cooperative care ndeplinesc
urmtoarele condiii (conform Legii nr. 346/2004 cu modificrile i completrile ulterioare i Legii
nr.1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei):
1. sunt microntreprinderi, adic au pn la 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual
net sau dein active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei la cursul euro din
data 31 decembrie 2007
2. sunt ntreprinderi mici, adic au ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri
anual net sau dein active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei la cursul
euro din data 31 decembrie 2007.
3. sunt ntreprinderi mijlocii, adic au ntre 50 i 249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri
anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau dein active totale care nu
depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, echivalent n lei la cursul euro din data 31
decembrie 2007.
4. sunt societi cooperative (conform prevederilor Legii nr.1/2005 privind organizarea i
funcionarea cooperaiei), adic asociaii autonome de persoane fizice i/sau juridice, dup
caz, constituite pe baza consimmntului liber exprimat de acestea, n scopul promovrii
intereselor economice, sociale i culturale ale membrilor cooperatori, fiind deinute n
comun i controlate democratic de ctre membrii lor, n conformitate cu principiile
cooperatiste, al cror capital social este variabil i nu poate fi mai mic de 500 lei, iar
numrul minim de membri cooperatori este de minimum 5 persoane
5. i desfoar activitatea n Romnia i are codul CAEN eligibil aferent proiectului pentru
care solicit finanare nerambursabil nscris n certificatul constatator
Calculul cifrei de afaceri i al numrului de salariai se va realiza conform art. 5 i art. 6 din

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

12

Legea nr. 346/2004
1
privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru fiecare dintre urmtoarele clasificri: ntreprinderea

1
ART. 5
(1) Numrul mediu de salariai corespunde numrului mediu de persoane angajate n ntreprindere n cursul
anului, determinat pe baz lunar.
(2) Numrul mediu de salariai reprezint media aritmetic simpl rezultat din suma efectivelor zilnice de
salariai din luna respectiv - inclusiv zilele de repaus sptmnal i srbtorile legale -, mprit la numrul total de
zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus sptmnal sau srbtoare legal se vor lua n calcul efectivele de salariai
din ziua lucrtoare precedent, cu excepia persoanelor al cror contract individual de munc a ncetat n acea zi.
(3) n efectivele zilnice de salariai avute n vedere la calcularea numrului mediu anual de salariai se includ
salariaii angajai pe durat nedeterminat, salariaii temporari care lucreaz n baza unui contract de punere la dispoziie
ncheiat ntre ntreprindere i un agent de munc temporar, pe durata acestui contract, proprietarii-directori, partenerii
care desfoar o activitate permanent n ntreprindere i care beneficiaz de avantaje financiare oferite de
ntreprindere.
(4) Salariaii cu program de lucru corespunztor unei fraciuni de norm vor fi inclui n numrul mediu,
proporional cu timpul de lucru prevzut n contractul individual de munc cu timp parial.
(5) La calcularea numrului mediu anual de salariai nu se vor avea n vedere salariaii al cror contract
individual de munc este suspendat pentru perioada luat n calcul, conform prevederilor legale, i ucenicii i elevii sau
studenii care urmeaz o form de pregtire profesional pe baz de contract de ucenicie sau de formare profesional.
(6) Nu vor fi introduse/introdui n numrul mediu anual de salariai salariatele/salariaii aflate/aflai n
concediu de maternitate sau parental.
(7) Numrul mediu anual de salariai se determin pe baza Registrului general de eviden a salariailor,
ntocmit i completat conform prevederilor legale n vigoare.
ART. 6
(1) Datele utilizate pentru calculul numrului mediu anual de salariai, cifra de afaceri net anual i activele
totale sunt cele raportate n situaiile financiare aferente exerciiului financiar precedent, aprobate de adunarea general
a acionarilor sau asociailor.
(2) Dac la data ntocmirii situaiilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaz n plafoanele
stabilite la art. 3 i 4, aceasta nu i va pierde calitatea de ntreprindere mic, mijlocie sau microntreprindere dect dac
depirea acestor plafoane se produce n dou exerciii financiare consecutive.
(3) n cazul unei ntreprinderi nou-nfiinate, ale crei situaii financiare nu au fost aprobate, n condiiile legii,
datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin n cursul
exerciiului financiar i se declar pe propria rspundere de ctre reprezentantul/reprezentanii ntreprinderii n cauz.
(4) n calculul cifrei de afaceri nete anuale sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adugat i alte taxe
indirecte.
(5) n cazul unei ntreprinderi autonome, datele, inclusiv numrul mediu anual de salariai, vor fi stabilite
exclusiv pe baza situaiilor financiare anuale ale ntreprinderii respective.
(6) Datele, inclusiv numrul mediu anual de salariai, ale unei ntreprinderi partenere sau legate cu o alt
ntreprindere se vor stabili pe baza situaiilor financiare anuale i a altor date ale ntreprinderii ori, dac exist, pe baza
situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus, care se vor cumula cu datele oricrei
ntreprinderi partenere a ntreprinderii n cauz, situat imediat n amonte sau n aval de aceasta, proporional cu
procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente).
(7) Datele prevzute la alin. (6) se vor cumula n proporie de 100% cu datele oricrei ntreprinderi care este
legat direct sau indirect de ntreprinderea n cauz, dac datele nu sunt deja incluse n situaiile financiare anuale
consolidate.
(8) Datele ntreprinderilor partenere ale ntreprinderii n cauz trebuie s provin din situaiile financiare anuale
proprii i din celelalte date consolidate, dac acestea exist. La acestea se adaug 100% din datele ntreprinderilor legate
de aceste ntreprinderi partenere, cu excepia cazului n care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.
(9) Datele ntreprinderilor cu care ntreprinderea respectiv este legat trebuie s provin din situaiile
financiare anuale proprii i din celelalte date consolidate, dac acestea exist. La acestea se adaug, n mod
proporional, datele oricrei ntreprinderi partenere a acestor ntreprinderi legate, situat imediat n amonte sau n aval
de acestea, cu excepia cazului n care au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate, ntr-o proporie cel
puin egal cu procentul definit la alin. (6).
(10) Atunci cnd n evidenele consolidate nu sunt incluse informaii cu privire la numrul mediu anual de
salariai al unei ntreprinderi, cifrele privind numrul mediu anual de salariai se calculeaz prin cumularea
proporional a datelor aferente ntreprinderilor partenere i a datelor aferente ntreprinderilor cu care ntreprinderea
respectiv este legat.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

13

independent, partener sau legat potrivit legii.
Nu sunt eligibile n cadrul acestei operaiuni organizaiile neguvernamentale, persoanele
fizice, persoanele fizice autorizate i asociaiile familiale.
2) ACTIVITATEA ECONOMIC A SOLICITANTULUI
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie s ndeplineasc cumulativ, alturi de condiiile
menionate la pct. 1), urmtoarele condiii:
a) A desfurat n mod legal activitate economic pe perioada exerciiului financiar precedent.
b) A obinut profit din exploatare n ultimul exerciiu financiar nainte de data depunerii Cererii
de finanare. n acest sens se va ataa, la Cererea de finanare, situaia financiar (bilanul si
contul de profit si pierdere) depus la Administraia finanelor publice pentru ultimul
exerciiu financiar (vezi pct 1.2 la Cererea de finanare).
c) nu i desfoar activitatea ntr-unul din urmtoarele sectoare de activitate:
1. pescuit i acvacultur;
2. producia primar a produselor agricole;
3. procesarea i comercializarea produselor agricole;
4. sectorul carbonifer
d) nu se ncadreaz ntr-una din situaiile de mai jos:
1. este n stare de insolven, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. este n stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar
sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu
creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
3. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una din situaiile prevzute la
pct. 2;
4. nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia, i la bugetele locale, inclusiv pentru toate
punctele de lucru menionate n certificatul constatator;
5. este declarat ntr-o situaie grav de nclcare contractual pentru nendeplinirea
obligaiilor provenind dintr-o procedur de achiziii sau dintr-o alt finanare din
fondurile Comisiei Europene;
6. a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a
Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene i acest ordin nu a fost executat
2
;
7. este n dificultate, n conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la
ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate, publicate
n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. C 244/01.10.2004
3
;

2
n situaia n care solicitantul a fcut obiectul unui ordin al unei instane judectoreti din Romnia, emis pn
la 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat i acest ordin a fost executat (sumele respective au fost pltite),
Solicitantul va anexa decizia Consiliului Concurenei privind recuperarea ajutorului, ordinul de recuperare al instanei
judectoreti i dovada efecturii plii.
n cazul n care solicitantul a fcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise dup 1 ianuarie 2007
pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executat (provizoriu sau definitiv), solicitantul va
prezenta o fotocopie a deciziei Comisiei Europene i dovada efecturii plii
3
O ntreprindere este considerat ca fiind n dificultate, n principiu i indiferent de mrimea ei, n urmtoarele
mprejurri:
a) n cazul unei societi cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de jumtate din
capitalul social i mai mult de un sfert din capital s-a pierdut n ultimele 12 luni; sau

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

14

3) REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI
Solicitantul este eligibil n cazul n care reprezentantul su legal (menionat n certificatul
constatator) nu se afl ntr-una din situaiile de mai jos:
a) a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite profesionale ndreptate mpotriva
legii, hotrre formulat de o autoritate de judecat ce are for de lucru judecat (res
judicata), (ex. hotrrea instanei mpotriva creia nu mai pot fi exercitare cile de atac
prevzute de lege);
b) a fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru fraud, corupie, implicarea n
organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale
Comunitii Europene.
4) PROPRIETATEA ASUPRA INFRASTRUCTURII I TERENULUI
- numai n cazul construciei de laboratoare-
Pentru a fi eligibil solicitantul trebuie s aib n proprietate sau n concesiune/sau asimilat
terenul i infrastructura pe care se face investiia n baza unui contract de concesiune sau
proprietate. n cazul n care terenul aparine unui operator economic de drept privat, este necesar
prezentarea unui act juridic din care s rezulte dreptul de folosin i/construcie asupra terenului
respectiv pe o perioad de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanare.
La data depunerii cererii de finanare, contractul de concesiune/sau asimilat trebuie s mai
fie valabil pe o perioad de minimum 10 ani i trebuie s se fac dovada dreptului de a face
investiii asupra terenului i cldirilor aflate n concesiune, pe perioada de valabilitate a contactului
de concesiune sau asimilat.
Dovada dreptului de proprietate se va face prin prezentarea unei fotocopii (certificat de
solicitant) a actului de proprietate, iar dovada concesiunii se va realiza prin prezentarea unei
fotocopii (certificat de solicitant
4
) a contractului de concesiune sau asimilat din care s rezulte
acest lucru.
5) INFRASTRUCTURA I/SAU TERENUL PE CARE SE FACE INVESTIIA
- numai n cazul construciei de laboratoare-
Pentru ca proiectul depus de solicitant s fie eligibil, infrastructura i/sau terenul pe care se
face investiia trebuie s ndeplineasc cumulativ, la data depunerii Cererii de finanare, urmtoarele
condiii:
a) sunt deinute n proprietate sau concesiune/asimilat, de ctre solicitant sau, dup caz,
achiziionarea acestora constituie activitate distinct n cadrul cererii de finanare;
b) nu fac obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti cu privire la
situaia juridic;
c) nu fac obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului comun;

b) n cazul unei societi n care cel puin o parte dintre asociai sunt inui nelimitat pentru datoriile
ntreprinderii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din
evidenele contabile ale societii i mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut n cursul ultimelor 12
luni; sau
c) pentru ntreprinderile de orice form juridic, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile pentru a fi
supuse unei proceduri prevzute de legislaia privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului.
d) administratorul societii a fost supus unei condamnri n ultimii 3 ani, de ctre o instan de judecat, din
motive profesionale sau etic-profesionale.
4
O fotocopie certificat de solicitant nsemn fotocopia documentului original care poart nscrisul "conform
cu orginalul" semntura reprezentantului legal i tampila societii.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

15

n acest sens, solicitantul va completa, semna i depune Declaraia de eligibilitate, conform
Formularului B din ANEXA nr. 1 la prezentul ghid.
6) CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie s dovedeasc faptul c are capacitatea operaional i
financiar de implementare a proiectului.
a) Capacitatea operaional (administrativ) poate fi dovedit prin:
- experiena anterioar n gestionarea de proiecte i/sau prin capacitatea de a asigura
resursele necesare implementrii proiectului;
- contractarea de servicii de management al proiectului, iar n acest caz solicitantul
anexeaz la cererea de finanare:
cerinele minime (experiena similar, expertiza etc) pe care solicitantul le impune
prin caietul de sarcini de achiziionare a serviciilor de management al proiectului;
activitile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii
de management;
o prezentare cu privire la modul n care solicitantul i persoanele angajate ale
acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de
management al proiectului.
b) Capacitatea financiar are n vedere capacitatea solicitantului de a asigura contribuia
proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, capacitatea de a asigura finanarea cheltuielilor neeligibile
ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) i cea de asigurare a resurselor financiare
necesare implementrii corespunztoare a proiectului pn la rambursarea/decontarea cheltuielilor.
n acest sens, solicitantul va anexa la formularul Cererii de finanare Declaraia de
angajament (Formularul C din Cererea de finanare).
Solicitantul are obligaia ca, n termen de 15 zile de la livrarea
echipamentelor/instalaiilor, s ncheie o poli de asigurare pentru acestea cesionat n
favoarea OI, pe care o va prezenta o dat cu urmtoarea cerere de rambursare.
II.1.2. Criterii de eligibilitate a proiectelor
Proiectul reprezint o serie de activiti i o investiie de resurse pe o perioad determinat
menite s rspund unei nevoi reale i s conduc la realizarea unui obiectiv/set de obiective clare,
concrete i reale.
Proiectul propus prin Cererea de finanare poate fi considerat eligibil n cadrul POS CCE,
adic poate fi co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) i de la bugetul de
stat, dac ndeplinete urmtoarele criterii:
1. PROIECTUL VIZEAZ DEZVOLTAREA I CRETEREA COMPETITIVITII
NTREPRINDERII
n cadrul operaiunii 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale
se finaneaz urmtoarele activiti:


nfiinarea, modernizarea i acreditarea laboratoare de ncercri i etalonri;
Implementarea i/sau certificarea sistemului de management al calitii ISO 9001 (produselor
i/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de
management integrat calitate/mediu;
Etichetarea ecologic;
Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

16


ATENIE!
Eligibilitatea unei activiti nu este echivalent cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru
realizarea acelei activiti. n acest sens, se recomand consultarea Listei cheltuielilor
eligibile de la Capitolul III.2 n cadrul proiectelor pentru care se solicit finanare trebuie s
existe cel puin o activitate eligibil.
NU se finaneaz activitatea de construcie de laboratoare fr cea de achiziionare de
echipamente specifice dotrii acestor laboratoare, sau doar activitatea de instruire a
personalului operativ fr achiziionare de echipamente, dar se finaneaz proiectele care
implic numai achiziionarea de echipamente/tehnologii i certificri.
Nu se finaneaz activiti pentru reacreditri sau recertificri.

2. PROIECTUL RESPECT LEGISLAIA N DOMENIUL EGALITII DE ANSE, AL
DEZVOLTRII DURABILE (TEME ORIZONTALE), AL AJUTORULUI DE STAT I AL
ACHIZIIILOR PUBLICE
Promovarea egalitii de anse i a nediscriminrii i dezvoltarea durabil (protecia i
mbuntirea mediului nconjurtor) sunt prioriti agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii
Europene, ncorporate, sub diferite forme, n toate politicile Uniunii Europene.
Angajamentele Romniei n ceea ce privete implementarea acestor prioriti se reflect i n
sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil i
promovare a egalitii de anse.
Pe lng informaiile incluse la punctul 3.2 Dezvoltarea durabil din Cererea de finanare,
solicitantul va anexa la Cererea de finanare, dup caz, avizul/autorizaia/ acordul de mediu.
Pentru detalii privind respectarea normelor n domeniul ajutorului de stat, vezi capitolul I,
punctul 3, din prezentul ghid.
n ceea ce privete achiziia de bunuri/servicii/lucrri n vederea implementrii
proiectului, este obligatorie respectarea legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice sau a
normelor simplificate de achiziii (Anexa VI la contract), dup cum urmeaz:
APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA ACHIZIIILE PUBLICE
n cazul operatorilor economici privai - beneficiari ai POS Creterea Competitivitii
Economice
Tip Contract Conditii n care se aplic prevederile
legale la achiziia public
Procedura de urmat
Contract de
LUCRRI

Cumulativ:
contractul este finanat n mod direct,
n proporie de peste 50%, din fonduri
comunitare i/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului este
mai mare dect echivalentul n lei a
2.500.000 euro.
Una din procedurile de achiziie
prevzute de OUG nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

17

Cumulativ:
contractul este finanat n mod direct,
n proporie de peste 50%, din fonduri
comunitare i/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului este
mai mic sau egal cu echivalentul n
lei a 2.500.000 euro.
Beneficiarul are obligaia de a respecta
procedurile prevzute n Normele
interne de achiziii din Anexa VI la
Contractul de finanare
contractul este finanat n mod direct,
n proporie de 50% sau mai puin, din
fonduri comunitare si/sau de la bugetul
de stat.
Beneficiarul are obligaia de a respecta
procedurile prevzute n Normele
interne de achiziii din Anexa VI la
Contractul de finanare
Cumulativ:
contractul este finanat n mod direct,
n proporie de peste 50%, din fonduri
comunitare i/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului este
mai mare dect echivalentul n lei a
125.000 euro.
Una din procedurile de achiziie
prevzute de OUG nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

Cumulativ:
contractul este finanat n mod direct,
n proporie de peste 50%, din fonduri
comunitare i/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului este
mai mic sau egal cu echivalentul n
lei a 125.000 euro.
Beneficiarul are obligaia de a respecta
procedurile prevzute n Normele
interne de achiziii din Anexa VI la
Contractul de finanare
Contractul de
SERVICII

contractul este finanat n mod direct,
n proporie de de 50% sau mai puin
din fonduri comunitare i/sau de la
bugetul de stat .
Beneficiarul are obligaia de a respecta
procedurile prevzute n Normele
interne de achiziii din Anexa VI la
Contractul de finanare
Cumulativ:
contractul este finanat n mod direct,
n proporie de peste 50%, din fonduri
comunitare i/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului este
mai mare dect echivalentul n lei a
1.000.000 euro.
Una din procedurile de achiziie
prevzute de OUG nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

Contractul de
FURNIZARE

Cumulativ:
contractul este finanat n mod direct,
n proporie de peste 50%, din fonduri
comunitare i/sau de la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului este
mai mic dect echivalentul n lei a
1.000.000 euro.
Beneficiarul are obligaia de a respecta
procedurile prevzute n Normele
interne de achiziii din Anexa VI la
Contractul de finanare

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

18

contractul este finanat n mod direct,
n proporie de de 50% sau mai puin
din fonduri comunitare i/sau de la
bugetul de stat.
Beneficiarul are obligaia de a respecta
procedurile prevzute n Normele
interne de achiziii din Anexa VI la
Contractul de finanare
Nerespectarea prezentelor instruciuni atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziiei
de servicii, lucrri sau produse n cadrul proiectelor co-finanate prin Programul Operaional
"Sectorial Creterea Competitivitii Economice- POS CCE" .
Beneficiarii privai au dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, cnd
valoarea achiziiei nu depete echivalentul n lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziie de produse,
servicii sau lucrri.

Cheltuielile legate de consultana specializat (realizarea proiectului aferent construciei,
obinerea avizelor, autorizaiilor de construcie) sunt considerate eligibile de la data intrrii n
vigoare a schemei de finanare si nu pot fi recunoscute ca eligibile i nu pot fi, n consecin,
cofinanate, dac procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat normele n domeniul
achiziiilor publice. Condiiile prezentate mai sus trebuie respectate pe toat durata implementrii
proiectului.
3. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Perioada de implementare a activitilor proiectului este perioada cuprins ntre data
semnrii contractului de finanare i data finalizrii ultimei activiti prevzute n cadrul
proiectului.
Finalizarea proiectului va trebui efectuat n cel mult 2 ani de la data semnrii contractului
de finanare.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

19

Capitolul III
CEREREA DE FINANARE
III.1. COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE
Formularul standard al Cererii de finanare este prezentat n Anexa nr. 1 la prezentul ghid i
este disponibil, n format electronic, la adresa: www.animmc.ro.

ATENIE!
Cererea de finanare trebuie nsoit de formularele acesteia i de documentele care dovedesc
eligibilitatea proiectului i a solicitantului enumerate n prezentul ghid. Formularele anexate la
Cererea de finanare fac parte integrant din aceasta.
III.1.1. Completarea Cererii de finanare
Completarea Cererii de finanare, inclusiv a formularelor acesteia, se face conform
instruciunilor de completare i va urmri ntocmai modelul standard. Modificarea modelului
standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea documentelor suport n alt ordine dect
cea specificat, necompletarea tuturor datelor solicitate etc) conduce la respingerea Cererii de
finanare pe motiv de neconformitate administrativ. La fiecare paragraf necompletat se vor preciza
motivele necompletrii.
Pe lng instruciunile i recomandrile cuprinse n seciunile de mai jos, formularul
standard al Cererii de finanare cuprinde informaii suplimentare cu privire la completarea i
elaborarea documentelor.
Cererile de finanare trebuie s fie redactate pe calculator, n limba romn. Nu sunt
acceptate cereri de finanare completate de mn.
Dosarul Cererii de finanare va cuprinde, n mod obligatoriu, un opis (vezi Formularul
F -al Anexei 1 Cererea de finanare). Pagina opis va fi pagina cu numrul 0 a Cererii de finanare
(vezi indicaiile privind completarea opisului din formularul Cererii de finanare).
Cererea de finanare trebuie completat ntr-un mod clar i coerent pentru a nlesni
procesul de evaluare!
n acest sens, furnizai informaiile necesare i relevante, preciznd modul n care va fi atins
scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce msur proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor corespunztoare Axei prioritare I din POS CCE.

Cererea de finanare i formularele acesteia trebuie s fie nsoite de urmtoarele
documente(acestea vor fi ndosariate conform formularului F al Anexei 1):

1. Actul de mputernicire, n original, conform hotrrii AGA/CA/membrilor
cooperatori de aprobare a proiectului n cazul n care Cererea de finanare nu este
semnat de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoan mputernicit n
acest sens
2. Certificatul constatator n original emis de Oficiul Registrului Comerului de pe
lng tribunalul unde i are sediul solicitantul cu cel mult 30 zile naintea depunerii
cererii de finanare, n care s se menioneze obligatoriu: datele de identificare, codul
unic de nregistrare, asociaii i reprezentanii legali ai societii, domeniul de

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

20

activitate principal i toate domeniile de activitate secundare, punctele de lucru,
filialele, sucursalele, subunitile societii, situaia juridic a societii.
3. Cazierul judiciar n original al reprezentantului legal al solicitantului.
4. Certificate de atestare fiscal n original privind ndeplinirea obligaiilor de plat la
bugetul general consolidat eliberate de Administraia Finanelor Publice pentru
sediul social i pentru punctele de lucru care au CIF i care sunt menionate n
certificatul constatator. Vor fi respinse proiectele solicitanilor care au datorii
restante la bugetul general consolidat.
5. Certificate de atestare fiscal n original privind ndeplinirea obligaiilor de plat a
impozitelor taxelor locale i altor venituri la bugetele locale eliberate de Direcia
impozite i taxe locale n a crei raz i are sediul solicitantul, pentru sediul social i
pentru punctele de lucru menionate n certificatul constatator. Vor fi respinse
proiectele solicitanilor care au datorii restante la bugetele locale.
6. Bilanul contabil depus i nregistrat la Direcia General a Finanelor Publice-
inclusiv Contul de profit i pierdere i Datele informative pentru exerciiul financiar
precedent n fotocopie certificat de solicitant.
7. Cazierul fiscal al solicitantului, n original.
8. Hotrrea consiliului de administraie/adunrii generale a acionarilor/ adunrii
generale a membrilor cooperatori de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de
proiect, n original (cu excepia SRL cu asociat unic).
9. Declaraia de eligibilitate (Formularul B al Cererii de finanare), n original, prin care
Solicitantul declar urmtoarele:
a) societatea nu se ncadreaz n nici una din categoriile menionate n Seciunea II.1.1
Criterii de eligibilitate ale Solicitantului, din prezentul ghid;
b) reprezentantul legal nu a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite
profesionale ndreptate mpotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce
are for de lucru judecat;
c) reprezentantul legal nu a fost subiectul unei judeci de tip res judicata (hotrre
definitiv i irevocabil) pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau
n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale Comunitii Europene.
10. Declaraia de angajament, n original, semnat de ctre solicitant, ntocmit n
conformitate cu Formularul C al Cererii de finanare, prin care acesta se oblig:
a. S furnizeze contribuia proprie ce i revine din costurile eligibile;
b. S finaneze toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului;
c. S asigure resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n
condiiile rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
d. S respecte, pe durata pregtirii proiectului i a implementrii acestuia, prevederile
legislaiei comunitare i naionale n domeniul egalitii de anse, nediscriminrii,
proteciei mediului, achiziiilor publice i ajutorului de stat.
e. Declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i
mijlocii, ntocmit n conformitate cu Formularul D al Cererii de finanare i semnat
de ctre solicitant.
11. Declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis, ntocmit conform
Formularului G al Cererii de finanare i semnat de ctre solicitant.
12.CV-ul managerului de proiect i al echipei de proiect, ataate i ntocmite conform
Formularului E al cererii de finanare.
13. Actele de proprietate, concesiune sau asimilate asupra infrastructurii i terenului, n
fotocopie certificat de solicitant (dac este cazul);

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

21

14. Act de proprietate i ncheierea de autentificare a acestuia, documentele cadastrale i
nregistrarea terenurilor n registre (extras de carte funciar) sau
15. Contract de concesiune sau asimilat cu valabilitate minim la depunerea CF de 10 ani,
inclusiv documentele care atest dreptul de a efectua lucrrile prevzute prin proiect asupra
infrastructurii (dreptul de administrare).

Dup completare, cererea de finanare i anexele:
- se vor semna de ctre reprezentantul legal pe fiecare pagin, n partea dreapt, n josul
paginii i se vor tampila pe fiecare pagin, n josul paginii, pe centru;
- se vor ndosaria (se va utiliza dosar cu in) i numerota manual toate paginile, n ordine
cresctoare, de la "0" la "n", n partea dreapt jos a fiecrui document ("n" este numrul total
al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate). Opisul este pagina 0 a
Cererii de finanare.
- se vor multiplica n dou exemplare de ctre solicitant (1 original i 3 fotocopii), conform
indicaiilor de mai sus.
- se va realiza i ataa pe suport electronic (CD) care va conine un fiier electronic scanat: cu
toate documentele depuse
III.1.2. Lista de verificare a Cererii de finanare
Solicitanii trebuie s verifice dac dosarul Cererii de finanare este complet, pe baza Grilei
de verificare a conformitii administrative a Cererii de finanare (Anexa nr. 2 la prezentul ghid)
dup cum urmeaz:
1. Cererea de finanare (inclusiv anexele) este redactat n 4 exemplare (1 original i 3
fotocopii) marcate corespunztor.
2. Dosarul este scanat i depus pe suport electronic (CD).
3. Paginile cererii de finanare (inclusiv anexele, formularele i documentele solicitate) sunt
numerotate i tampilate conform instruciunilor din prezentul Ghid.
4. Declaraia de la punctul 5.2 din Cererea de finanare respect modelul Anexei 1, este datat,
tampilat i semnat de reprezentantul legal sau de o persoan mputernicit.
5. Toate rubricile Cererii de finanare sunt completate cu datele i informaiile solicitate i
respect modelul Anexei 1 din prezentul Ghid.
6. Opisul este completat conform Formularului F din Anexa nr. 1 la prezentul ghid.
7. Actul de mputernicire, n original, conform hotrrii AGA/CA/membrilor cooperatori de
aprobare a proiectului n cazul n care Cererea de finanare nu este semnat de
reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoan mputernicit n acest sens.
8. Hotrrea adunrii generale a acionarilor/asociailor/membrilor cooperatori de aprobare a
proiectului i a cheltuielilor legate de proiect, n original (cu excepia SRL cu asociat unic).
9. Certificatul constatator este eliberat n termenul prevzut n prezentul ghid (cu cel mult 30
de zile nainte de data nscrierii on line) cuprinde toate informaiile solicitate i este anexat
n original.
10. Certificate de atestare fiscal n original privind plata obligaiilor la bugetul general
consolidat eliberate de Administraia Finanelor Publice inclusiv pentru toatele punctele de
lucru care au CIF menionate n certificatul constatator - se verific existena documentelor
conform certificatului constatator, valabilitatea lor la data nscrierii online i faptul c
solicitantul nu are datorii restante.
11. Certificate de atestare fiscal n original privind impozitele, taxele locale i alte venituri la
bugetul local eliberate de Direcia impozite i taxe locale n a crei raz i are sediul

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

22

solicitantul, inclusiv pentru toatele punctele de lucru menionate n certificatul constatator -
se verific existena documentelor conform certificatului constatator, valabilitatea lor la data
nscrierii on-line, i c solicitantul nu are datorii restante.
12. Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, n original.
13. Cazierul fiscal al solicitantului, n original.
14. Documente care dovedesc capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul: CV-urile
managerului de proiect sau ale membrilor echipei de proiect.
15. Declaraia de angajament, n original, semnat de ctre solicitant, ntocmit n conformitate
cu Formularul C al Cererii de finanare, prin care acesta se oblig:
16. S furnizeze contribuia proprie ce i revine din costurile eligibile;
17. S finaneze toate costurile neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului;
18. S asigure resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile
rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
19. Actele de proprietate, concesiune sau asimilate asupra infrastructurii i terenului, n
fotocopie certificat de solicitant (dac este cazul);
Act de proprietate i ncheierea de autentificare a acestuia, documentele cadastrale i
nregistrarea terenurilor n registre (extras de carte funciar) sau
Contract de concesiune cu valabilitate minim la depunerea CF de 10 ani, inclusiv
documentele care atest dreptul de a efectua lucrrile prevzute prin proiect asupra
infrastructurii (dreptul de administrare).
20. Bilanul contabil depus i nregistrat la Direcia General a Finanelor Publice- inclusiv
Contul de profit i pierdere i Datele informative pentru exerciiul financiar precedent n
fotocopie certificat de solicitant.

Atenie!
CV-urile vor fi completate conform Formularului comun european de curriculum vitae
(HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea Formularului comun european de curriculum vitae, MOF.
nr. 633/13.07.2004) Formularul E din ANEXA nr. 1 la prezentul ghid.

21. Declaraia de eligibilitate respect Formularul B al Anexei 1, este datat, semnat n original
i tampilat de ctre solicitant.
22. Declaraia de angajament este ntocmit conform Formularul C al Anexei 1, datat, semnat
n original i tampilat de ctre solicitant.
23. Declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii,
respect modelul standard, este completat cu datele i informaiile solicitate, datat, semnat i
tampilat de ctre solicitant.
24. Declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis respect Formularul G al
Anexei 1, este datat, semnat n original i tampilat de ctre solicitant.
Perioadele de valabilitate menionate n opisul la Cererea de finanare trebuie s respecte
prevederile legale specifice/cerinele din prezentul ghid pentru fiecare document.
III.2. CHELTUIELILE ELIGIBILE
n completarea Seciunii 4 Finanarea proiectului din Cererea de finanare, solicitantul va
ine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor aprobate prin Ordin nr.1669/27.05.2008i
stabilirea contribuiei proprii.
Sunt cheltuieli eligibile pentru finanare de urmtoarele activitii:

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

23

1. Cheltuieli pentru nfiinarea, modernizarea i acreditarea
5
laboratoarelor de ncercri i
etalonri:
1.1 lucrri de construcie i modernizare laboratoare, inclusiv instalaii aferente
construciilor;
1.2 cheltuieli pentru lucrri de proiectare i consultana specializat pentru elaborarea
documentaiei i obinerea avizelor, autorizaiei de construcie;
1.3. cheltuieli pentru obinerea de acorduri, avize autorizaii
1.4 achiziionare i instalarea de instrumente, echipamente i mobilier pentru laboratoarele
de ncercri i etalonri;
1.5 achiziia de echipamente IT i programe informatice aferente obiectului de activitate
pentru care solicit finanaarea;
1.6 consultan pentru elaborarea documentelor de acreditare;
1.7cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziionate;
1.8cheltuieli legate de activitatea de acreditare, conform contractului ncheiat cu organismul
de acreditare.

2. Cheltuieli aferente implementrii i/sau certificrii
6
sistemului de management al calitii
(produselor i/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau
sistemului de management integrat calitate/mediu:
2.1 consultan pentru elaborarea documentelor i implementarea sistemului pe nivele;
2.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare i certificare a sistemului, conform
contractului ncheiat cu organismul de certificare acreditat;
2.3 cheltuieli legate de instruire n domeniul calitii - cursuri autorizate pentru
reprezentantul managementului pentru calitate,auditorul(ii) intern(i) i personalul implicat;
2.4 dispozitive de msurare i monitorizare a proceselor/produselor.

3. Cheltuieli aferente etichetrii ecologice:
3.1 tarife pentru obinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
3.2 costuri pentru testare i verificare a ncadrrii n criteriile specifice.

4. Cheltuieli aferente certificrii produselor/serviciilor/proceselor:

5
Nu se acord finanare pentru reacreditri.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

24

4.1 consultan pentru elaborarea documentelor;
4.2 cheltuieli legate de activitatea de evaluare i certificare, conform contractului ncheiat cu
organismul de certificare acreditat.
Toate cheltuielile aferente implementrii standardelor internaionale vor fi considerate
fr TVA.
Toate bunurile achiziionate trebuie s fie noi.

Urmtoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
a) taxa pe valoarea adugat (TVA);
b) dobnda i alte comisioane aferente creditelor;
c) cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing;
d) dezafectarea centralelor nucleare;
e) amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat.

O cheltuial este considerat eligibil pentru cofinanare (rambursare n limita stabilit) n
cadrul POS CCE, dac ndeplinete cumulativ urmtoarele criterii:
1. este efectiv pltit ntre data semnrii contractului de finanare i termenul prevzut n
cadrul acestuia dar nu mai trziu de 31 iulie 2015;
2. este nsoit de urmtoarele documente n original: facturi, ordine de plat, extras de cont,
chitane, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale sau de alte documente contabile
cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora cheltuielile s poat fi auditate
i identificate. Documentele justificative originale vor fi returnate solicitantului dup
aplicarea tampilei care atest finanarea din fonduri structurale, pentru evitarea dublei
finanri;
3. este n conformitate cu prevederile Contractului de finanare ncheiat ntre solicitant i
Ministerul pentru IMM, Comer, Turism i Profesii Liberale, n calitate de Organism
Intermediar cu respectarea art. 54 alin. (5) i art. 60 din Regulamentul Consiliului nr.
1083/2006
7
;
4. este conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare, n special cele referitoare la
ajutorul de stat;
5. este menionat n lista cheltuielilor eligibile;
6. este n legtur direct cu activitile propuse n proiect i este necesar pentru realizarea
proiectului.
Cheltuielile includ i cheltuieli legate de consultan specializat (realizarea proiectului
aferent construciei, obinerea avizelor, autorizaiilor de construcie). Acestea sunt considerate
eligibile de la data intrrii n vigoare a prezentei scheme de minimis. Dimensiunea finanrii
solicitate trebuie s se ncadreze n limita de maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
microntreprinderi i ntreprinderi mici, respectiv maxim 60% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru ntreprinderi mijlocii;

6
Nu se acord finanare pentru recertificri.
7
Art. 54(5), Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006: o cheltuial cofinanat din Fondurile Structurale
(Fondul European de Dezvoltare Regional i Fondul Social European) sau Fondul de Coeziune nu poate primi
asisten din alte instrumente financiare comunitare.
Art. 60, Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006: Autoritatea de management este responsabil de gestionarea
i implementarea Programului operaional, n conformitate cu principiul unui management financiar sntos.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

25

III.3. CONTRIBUIA PROPRIE A SOLICITANTULUI I VALOAREA MAXIM A
FINANRII NERAMBURSABILE
Contribuia proprie reprezint procentul din suma cheltuielilor eligibile ale proiectului care
va fi suportat de ctre solicitant i este de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Orice cheltuial neeligibil, precum i orice cheltuial conex ce va aprea n timpul
implementrii proiectului va fi suportat de ctre solicitant, dar nu va fi luat n calcul la
determinarea contribuiei proprii a solicitantului.

ATENIE!
Contribuia n natur nu este considerat contribuie proprie a solicitantului i nu este
eligibil

Valoarea total a ajutoarelor de minimis acordate agentului economic pe o perioad de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedeni i anul fiscal n curs), cumulat cu valoarea alocrii financiare
acordate n conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu poate depi echivalentul n lei a
200.000 Euro (echivalentul n lei a 100.000 Euro n cazul operatorilor economici care activeaz n
sectorul transporturilor).
Solicitanii trebuie s nu mai fi beneficiat de alocri financiare nerambursabile provenite din
surse publice pentru cheltuielile eligibile care fac obiectul ajutorului de minimis acordat prin
prezenta schem.

Solicitantul va acoperi:
- valoarea cheltuielilor eligibile care depesc intensitatea maxim pentru ajutorul de minimis;
- valoarea cheltuielilor neeligibile i a celor conexe;
- resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile
rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
n completarea Seciunii 4 Finanarea proiectului din Cererea de finanare, Solicitantul va
ine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor i stabilirea contribuiei proprii, detaliate n
capitolul III al prezentului ghid.
Achiziia de servicii de instruire i consultan va respecta normele de achiziii prevzute n
Anexa VI la Contract.
III.4. DEPUNEREA CERERII DE FINANARE
Cererea de Finanare se poate depune la oricare dintre Oficiile Teritoriale pentru IMM i
Cooperaie (OTIMMC) sau la sediul Organismului Intermediar pentru POS CCE din Str. Poterai
nr.11, sector 4 Bucureti de luni pn joi ntre orele 9.00-15.00 i vineri ntre orele 9.00 i 14:00.
Adresele i datele de contact ale Oficiilor Teritoriale se gsesc n Anexa nr. 8 la prezentul ghid.
Depunerea cererii de finanare este precedat de nregistrarea on-line a solicitanilor.


Interfaa on-line cuprinde cate un cmp (buton) corespunztor apelului de proiecte.
Formularul de nscriere on-line cuprinde urmtoarele cmpuri:
o Numele firmei.
o Numrul de Ordine din Registrul Comerului (J pentru ntreprinderi, C pentru
cooperative).

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

26

o Cod de Identificare Fiscal (CIF sau CUI) atribuit de ctre Ministerul Economiei i
Finanelor.
o Adresa firmei (localitatea i judeul).
o Numele proiectului.
o Valoarea total a proiectului.
o Valoarea finanrii nerambursabile.
o O adres de e-mail de contact valabil.
o Cmp control antispam.

Atenie!
Toate documentele aferente proiectului trebuie s fie valabile la data nregistrarii on-line.

Dup nregistrarea on-line, solicitantul va primi pe adresa de e-mail de contact un numr de
nregistrare corespunztor apelului, unic pe ar i invitaia ca n maxim trei zile lucrtoare s se
prezinte la OI/OTIMMC ales pentru a depune proiectul sau s l trimit prin pot/curier (data
potei/curierului trebuie s conin data sus-menionat).
Numrul de nregistrare va fi folosit n corespondena purtat pe toat perioada de evaluare a
proiectului.
Solicitantul trebuie s depun Cererea de finanare mpreun cu toate anexele completate n
limba romn, n 4 exemplare (1 original i 3 fotocopii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe
copert, n partea superioar dreapt, cu ORIGINAL, respectiv FOTOCOPIA nr.1,
FOTOCOPIA nr.2" i FOTOCOPIA nr.3.
Exemplarele depuse vor fi fotocopii simple ale exemplarului original. Se recomand
realizarea exemplarelor fotocopie prin multiplicarea fa-verso a exemplarului original.
Unde este cazul, se vor anexa traducerile legalizate, nsoite de fotocopia documentului
original.
Se recomand ca, pe lng cele 4 exemplare, solicitantul s i realizeze un exemplar propriu
complet al dosarului Cererii de finanare.
Dosarul Cererii de finanare (cu toate anexele) va fi scanat i depus n format electronic
(inscripionat pe un CD).
Cererea de finanare (un original, 3 fotocopii i CD) va fi trimis ntr-un colet sigilat prin
pota recomandat, curier sau depuse personal, la sediul OI/OTIMMC mai sus menionat. Partea
exterioar a coletului sigilat, corespunztor cererii de finanare trebuie s poarte, n mod obligatoriu,
o etichet cu urmtoarele informaii:

"Cerere de finanare pentru Programul Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice 2007-2013"
Axa prioritar 1 - Un sistem inovativ i ecoeficent de producie
Domeniul de intervenie 1.1. Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, n special a IMM",
Operaiunea: Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale i pentru creterea
competitivitii .
Schema de finanare: Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor
internaionale i pentru creterea competitivitii prin accesul pe noi piee i internaionalizare,
Autoritate de management: Ministerul Economiei i Finanelor
Organism intermediar: Ministerul pentru IMM, Comer, Turism i Profesii Liberale
Direcia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM
Str. Poterai nr. 11, sector 4, Bucureti, cod 040263

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

27

Sediul OTIMMC......................

< Denumirea i adresa complete ale sediului Solicitantului >
<Tiltul proiectului>"
<Numr unic de nregistrare>

ATENIE!
Cererile de finanare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau trimise la
alte adrese vor fi respinse.
Un beneficiar poate depune concomitent, n cadrul aceluiai apel de proiecte, mai multe
cereri de finanare, dac sunt justificate i susinute i cu condiia respectrii ajtorului de
minimis.

n cazul respingerii unei Cereri de finanare pe motiv de neconformitate administrativ,
neeligibilitate sau punctaj insuficient obinut ca urmare a evalurii, solicitantul va fi informat asupra
motivelor de respingere, care vor fi avute n vedere la mbuntirea Cererii de finanare, respectiv a
proiectului. n cazul n care dorete, dup corectarea n mod corespunztor a Cererii de finanare,
solicitantul o poate depune din nou. n acest caz, procesul de depunere, evaluare i selecie va fi
reluat n totalitate, Cererea de finanare va primi un nou numr de nregistrare.

Solicitanii pot solicita informaii suplimentare de la Organismul Intermediar sau pot
consulta site-ul www.animmc.ro.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

28

Capitolul IV
EVALUAREA, SELECIA I CONTRACTAREA
IV.1. PROCESUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTULUI
Procesul de evaluare i selecie a proiectului se va derula n trei etape:
- Verificarea conformitii administrative;
- Verificarea eligibilitii ;
- Evaluarea tehnic i financiar a proiectului.
IV.1.1. Verificarea conformitii administrative
Dup depunerea Cererii de finanare, Organismul Intermediar va verifica, din punct de
vedere administrativ, Cererea de finanare i va urmri, n principal, dac:
- au fost depuse toate documentele;
- documentele sunt complete i semnate conform cerinelor;
- a fost depus numrul de exemplare solicitat;
- documentele depuse sunt n termenul de valabilitate la data nregistrrii on-line.
Grila de verificare a conformitii administrative este prezentat n Anexa nr. 2 la prezentul
Ghid.
n cazul n care unul sau mai multe dintre documente nu sunt semnate i tampilate conform
cerinelor, solicitantul va primi o scrisoare/fax de ntiinare din partea OI IMM, prin care i se vor
solicita clarificri. Dac n 5 zile de la primirea scrisorii/faxului, solicitantul nu se conformeaz
cerinelor, propunerea este respins.
Pentru a fi admis n etapa urmtoare a procesului de evaluare, respectiv verificarea
eligibilitii, proiectul trebuie s obin rspuns pozitiv la toate criteriile. n caz contrar, proiectul
este respins i solicitantului i se trimite o notificare prin care i se comunic respingerea cu
precizarea motivelor.
n cazul n care nu sunt depuse toate documentele sau cele depuse nu sunt n termenul de
valabilitate, dosarul este respins, iar pentru depunerea dosarului complet este necesar obinerea
unui nou numr de nregistrare on-line.
Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificrii administrative a Cererii de finanare
se va face n scris de ctre Organismul Intermediar n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la
data depunerii cererii de finanare.

Atenie!
Intervalul de timp alocat evalurii administrative ncepe din a treia zi lucrtoare, urmtoare
depunerii efective a proiectului, iar n cazul proiectelor ce necesit completri, termenul va
curge de la data primirii completri, nregistrat la Organismul Intermediar.
IV.1.2. Verificarea eligibilitii Cererii de finanare
Verificarea eligibilitii se realizeaz de ctre Organismul intermediar numai pentru Cererile
de finanare conforme din punct de vedere administrativ, urmrindu-se ndeplinirea condiiilor de
eligibilitate.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

29

Grila de verificare a eligibilitii beneficiarului i a proiectului este prezentat n Anexa nr.
3 la prezentul Ghid.
Organismul Intermediar are dreptul de a solicita clarificri privind Cererea de finanare. n
acest caz, solicitantul va trebui s transmit clarificrile n condiiile i termenul limit specificate n
solicitarea de clarificri. Nerespectarea acestor condiii duce la respingerea Cererii de finanare.
Numai cererile de finanare declarate eligibile (care ndeplinesc toate criteriile din Grila de
verificare a eligibilitii, adic primesc DA la toate criteriile) sunt admise n urmtoarea etap a
procesului de evaluare, evaluarea calitii proiectului conform criteriilor de selecie menionate n
prezentul ghid.
n caz contrar, propunerea este declarat neeligibil i nu se evalueaz din punct de vedere
tehnic i financiar, iar solicitantului i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor.

Atenie!
Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare i selecie pentru acordarea finanrii i
Cererea de finanare este respins n cazul n care se dovedete c acesta:
Se face vinovat de inducerea n eroare a Organismului intermediar sau a comisiilor de
evaluare i selecie prin furnizarea de informaii incorecte cu privire la condiiile de
eligibilitate sau dac a omis furnizarea unor informaii solicitate.
A ncercat s obin informaii confideniale sau s influeneze comisiile de evaluare i
selecie sau Organismul intermediar n timpul procesului de evaluare.

Notificarea solicitantului asupra rezultatului verificrii eligibilitii Cererii de finanare se va
face n scris de ctre Organismul intermediar n termen de maximum 13 zile lucrtoare de la data
aprobrii administrative a proiectului. n cazul n care sunt solicitate clarificri, perioada se
prelungete n mod corespunztor.
IV.1.3. Evaluarea tehnic i financiar a proiectului
Evaluarea tehnic i financiar este realizat de o echip de experi format din personalul
angajat n cadrul Organismului intermediar i/sau evaluatori independeni.
Evaluarea tehnic i financiar va permite aprecierea gradului n care proiectul rspunde
criteriilor din Grila de evaluare tehnic i financiar a proiectului prezentat n Anexa nr. 4 la
prezentul Ghid.
n cazul n care echipa de experi descoper c anumite informaii lipsesc sau sunt neclare
pot cere n scris informaii suplimentare de clarificare de la solicitant cu privire la documentele
existente. Solicitantul va transmite informaii suplimentare referitoare la proiect n condiiile
solicitate de ctre Organismul intermediar. Acestea nu vor fi luate n considerare n cazul n care
aduc modificri de fond asupra proiectului.
Nerespectarea acestor condiii duce la respingerea Cererii de finanare.
n urma evalurii tehnice i financiare, proiectul primete un punctaj (conform Grilei de
evaluare tehnic i financiar prevzut n Anexa nr. 4 la prezentul ghid) ntre 0 i 30 puncte.
Pentru a fi selectat pentru finanare, proiectul trebuie s obin un punctaj de minimum 15
puncte.
Notificarea Solicitantului asupra rezultatului evalurii tehnice i financiare a proiectelor se
va face n scris, de ctre Organismul Intermediar, n maximum 20 de zile lucrtoare de la data
aprobrii eligibilitii proiectului. n cazul n care se vor solicita clarificri la Cererea de finanare,
perioada de rspuns menionat se prelungete n mod corespunztor.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

30

IV.1.4. Criterii de evaluare i selecie
Criteriile de evaluare i selecie vizeaz urmtoarele aspecte:

Criteriul 1. Relevana
Pentru aceast seciune se va examina Cererea de finanare, n special capitolele:
2.3 Descrierea Proiectului i 2.7 Indicatori.
Se va evalua
contribuia proiectului pentru activitatea firmei;
contribuia proiectului la obiectivele POS CCE, Axa prioritar 1 Un sistem de producie
inovativ i ecoeficient, Domeniul major de intervenie 1.1. Investiii productive i pregtirea
pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a IMM; operaiunea 1.1.2. Sprijin
pentru implementarea standardelor internaionale;
localizarea proiectului.

Criteriul 2. Calitatea, maturitatea proiectului i capacitatea beneficiarului de implementare a
proiectului:
Pentru aceast seciune se va examina Cererea de finanare, n special capitolele:
2.3-2.6: Descrierea activitilor proiectului i Descrierea rezultatelor, Managementul proiectului;
2.1.3 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului;
3. Concordana cu politicile UE i legislaia naional;
4. CV-urile echipei de proiect.

Se va evalua:
Corelarea ntre activitile propuse, resursele necesare i scopul proiectului:
msura n care solicitantul a identificat corect tipul de proiect propus i scopul acestuia.
Resursele umane i financiare s fie estimate i repartizate adecvat pe activiti;
descrierea clar a obiectivelor urmrite prin realizarea proiectului. Proiectul conine indicatori
de performan msurabili i cuantificabili ce pot fi verificai n mod obiectiv;
Se va urmri eligibilitatea cheltuielilor propuse i respectarea condiiilor de finanare i dac
bugetul este corelat cu activitile proiectului.

Gradul de pregtire/maturitate a proiectului: Estimarea finalizrii procedurii de achiziie.

Capacitatea de implementare a proiectului:
capacitatea managerului de proiect i a echipei de proiect de a implementa proiectul;
obiectivele proiectului sunt clare i pot fi atinse n perspectiva realizrii proiectului.

Criteriul 3. Sustenabilitatea
Pentru aceast seciune se va examina Cererea de finanare, n special capitolele:
2.3 -2.6: Descrierea activitilor proiectului i Descrierea rezultatelor; Managementul proiectului;
Calendarul activitilor;
2.13 Impactul asistenei financiare nerambursabile asupra implementrii proiectului;
3: Concordana cu politicile UE i legislaia naional;
4: Pachetul de finanare a proiectului.
Se va evalua:
Creterea cifrei de afaceri pe perioada de post implementare.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

31

IV.2. CONTRACTAREA
n urma evalurii tehnice i financiare se va ntocmi o list a proiectelor aprobate care va fi
supus spre avizare Autoritii de Management. Autoritatea de Management acord avizul asupra
proiectelor aprobate n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea listei. Dup primirea avizului de la
Autoritatea de Management pentru lista de proiecte aprobate, Organismul Intermediar va comunica
n scris solicitantului rezultatul evalurii.
Contractul de finanare va fi ncheiat ntre Beneficiar i Ministerul pentru IMM, Comer,
Turism i Profesii Liberale prin Direcia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru IMM n
calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE n termen de maxim 25 zile lucrtoare de la data
aprobrii proiectului.
IV.3. CONTESTAIILE
n situaia n care solicitantul se consider vtmat ntr-un drept al su sau ntr-un interes
legitim privind decizia Organismului Intermediar, acesta are dreptul de a contesta respectiva decizie
n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la primirea acesteia.
Pentru soluionarea contestaiilor se va forma o comisie alctuit din personalul OI i/sau
experi externi. Contestaia scris trebuie depus la sediul Organismului Intermediar din str. Poterai
nr. 11, sector 4, Bucureti, unde va primi numr de nregistrare. Contestaia scris trebuie s conin
urmtoarele elemente:
a) denumirea, sediul, codul unic de nregistrare i numele persoanelor care reprezint
contestatarul i calitatea lor;
b) denumirea i sediul Organismului Intermediar;
c) denumirea proiectului depus i numrul de nregistrare;
d) obiectul contestaiei;
e) mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, n msura n care este posibil;
f) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice.
Termenul de soluionare a contestaiilor este de 10 zile lucrtoare de la data depunerii
acestora la Organismul Intermediar.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

32

Capitolul V
OBLIGAIILE BENEFICIARULUI
n acest capitol sunt precizate obligaiile beneficiarului de sprijin financiar nerambursabil n
cadrul POS-CCE.
Se recomand consultarea textului integral al Contractului de finanare (Anexa nr. 5 la
prezentul ghid), precum i a celorlalte anexe ale acestui Ghid.
Prin semnarea contractului de finanare, beneficiarul accept termenii i condiiile n care va
primi finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze pe propria rspundere proiectul
pentru care primete finanare cu respectarea legislaiei naionale i comunitare.
Beneficiarul are obligaia de a implementa proiectul pentru care s-a semnat un contract de
finanare din POS CCE n conformitate cu prevederile din Cererea de finanare aprobat. Dac
beneficiarul nu reuete s pun n aplicare proiectul n condiiile asumate i stipulate n contractul
de finanare, acesta trebuie s i asume eecul parial sau total n realizarea obligaiilor. n acest
caz, Autoritatea de Management, reprezentat de Ministerul Economiei i Finanelor i rezerv
dreptul de a ntrerupe plile.
Beneficiarul are obligaia ca pe toat durata derulrii contractului s nu nregistreze datorii
restante la bugetul de stat, bugetele locale, asigurri sociale, asigurri pentru omaj, asigurri pentru
accidente de munc i boli profesionale, precum i asigurri de sntate sau altele, prevzute de
legile n vigoare.
Beneficiarul trebuie ca pe toat perioada de derulare a proiectului s comunice ctre
Organismul Intermediar toate modificrile care pot surveni cu privire la datele sale de contact
(adres, nume i prenume, statutul juridic al firmei).
Beneficiarul trebuie s furnizeze la OI toate informaiile solicitate de acesta n scopul
implementrii proiectului. n acest sens beneficiarul are obligaia de a ntocmi un raport intermediar
i unul final care s cuprind informaii despre implementarea aciunii n perioada de timp stabilit.
Beneficiarul este obligat s prezinte rapoarte trimestriale de progres tehnic, pe toat durata
de implementare a proiectului, iar timp de 3 ani dup finalizarea activitilor proiectului, va
transmite rapoarte anuale.
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct pe conturi analitice pentru proiect.
Sistemul contabil utilizat va fi n conformitate cu legislaia naional n vigoare.
Beneficiarul trebuie s-i ia toate msurile de precauie pentru a evita conflictul de interese
i trebuie s informeze fr ntrziere Organismul Intermediar despre orice situaie ce poate
conduce la un astfel de conflict.
Beneficiarul trebuie s respecte obligaiile de informare i publicitate pentru proiect,
conform Anexei II Msuri de informare i publicitate - la contractul de finanare.
Beneficiarul este obligat s pstreze investiia pe o perioad de cel puin trei ani de la data
ncheierii proiectului.
Contribuia din fondurile publice (naionale i comunitare) poate fi redus i/sau Autoritatea
de Management poate cere napoierea, n totalitate sau parial, a sumelor deja pltite, precum i a
dobnzii aferente acestor sume, dac beneficiarul nu respect termenii contractuali.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

33

V.1. AMENDAMENTE LA CONTRACTUL DE FINANARE
Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, n
condiiile prevzute de contractul de finanare.
Beneficiarul trebuie s cunoasc faptul c, dac pe perioada de valabilitate a contractului
intervin modificri de natur s afecteze obiectivul proiectului sau modificri care afecteaz
condiiile de eligibilitate prevzute pentru apelul de proiecte n cadrul cruia s-a obinut finanarea
nerambursabil, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanare, finanarea nerambursabil se
va sista, iar sumele acordate pn n acel moment se vor recupera n conformitate cu legislaia
naional i prevederile contractuale.
Beneficiarul poate efectua modificri asupra bugetului, dac acesta nu afecteaz scopul
principal al proiectului i impactul financiar se limiteaz la transferul a maximum 10% din suma
nscris iniial n cadru fiecrei linii n cadrul aceluiai capitol de cheltuieli eligibile fr a se
modifica valoare total eligibil a proiectului. Beneficiarul transmite Organismului Intermediar
bugetul astfel modificat n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data modificrii acestuia.
Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa
pe parcursul implementrii proiectului, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale relevante.
V.2. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
Baza legal:
HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin programele operaionale publicat n Monitorul Oficial nr. 517
din 1 august 2007.
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European
pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune, art. 55 i
Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziiilor art. 87 i 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al UE L379/5/28.12.2006;
Ordinul Ministrului Economiei si Finanelor nr.1669/2008 pentru aprobarea Listelor de
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunilor 1.1.b Sprijin pentru
implementarea standardelor internaionale, Domeniul major de intervenie 1.1.
Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, n special a
IMM'', Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i eco-eficient din cadrul
Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 20072013.
O cheltuial poate fi considerat eligibil pentru co-finanare (rambursare n limita stabilit)
n cadrul acestei operaiuni, dac a fost efectuat de ctre beneficiar dup data intrrii n vigoare a
contractului de finanare, dintre Organismul Intermediar i beneficiar.
Cheltuielile eligibile cheltuielile efectuate n scopul implementrii standardelor internaionale nu
sunt legate de cheltuielile normale de funcionare a ntreprinderii;
Pentru implementarea standardelor internaionale sunt eligibile urmtoarele cheltuieli:
a) cheltuieli pentru nfiinarea, modernizarea i acreditarea laboratoare de ncercri i
etalonri;
b) cheltuieli aferente implementrii i/sau certificrii sistemului de management al
calitii ISO 9001 (produselor i/sau serviciilor), sistemelor de management al
mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat
calitate/mediu
c) cheltuieli aferente etichetrii ecologice;

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

34

d) cheltuieli aferente certificrii produselor/serviciilor/proceselor.
Toate cheltuielile eligibile vor fi considerate fr TVA
Cheltuielile includ i cheltuieli legate de consultan specializat (realizarea proiectului
aferent construciei, obinerea avizelor, autorizaiilor de construcie). Acestea sunt considerate
eligibile de la data intrrii n vigoare a prezentei scheme de minimis. Dimensiunea finanrii
solicitate trebuie s se ncadreze n limita de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
microntreprinderi i ntreprinderi mici, respectiv maxim 60% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru ntreprinderi mijlocii;
V.2.1. Asigurarea cofinanrii i a cheltuielilor neeligibile
Baza legal: O.G. nr 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a
prefinanrii i a co-finanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de
dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea
acestora pentru obiectivul convergen (publicat n Monitorul Oficial nr 86 din 2 februarie 2007),
aprobat cu modificri si completri prin Legea nr 249/2007 publicat n Monitorul Oficial nr 498
din 25 august 2007.
Ordinul nr 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OG nr.29/2007, cu modificrile si completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial nr.591 din
28 august 2007.
beneficiarul de ajutor de minimis din cadrul acestei scheme trebuie s fac dovada
unei contribuii de minimum 30% din cheltuielile eligibile ale proiectului pentru
contribuia asigurat de solicitant fie din resurse proprii, fie prin finanare extern (de
exemplu credit bancar), ntr-o form liber de orice ajutor de stat,
sumele pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile n cadrul proiectului;
sumele pentru acoperirea cofinanrii din fondurile programului n cadrul
proiectului; aceste sume vor fi cheltuite n avans de ctre beneficiari pn la
rambursarea cheltuielilor de ctre Autoritatea de Management.
Fundamentarea bugetului propriu al proiectului se va face n funcie de obiectivele ce
urmeaz a fi realizate prin proiect, n funcie de cheltuielile eligibile i neeligibile i cheltuieli
conexe.
V.2.2. Rambursarea cheltuielilor
Baza legal pentru rambursarea cheltuielilor este prevzut de urmtoarele acte normative:
O.G. nr. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a co-
finanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul
instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru
obiectivul convergen (publicat n Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007), aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 249/2007 publicat n Monitorul Oficial nr. 498 din 25
august 2007.
Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
OG nr.29/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial nr. 591 din
28 august 2007.
Beneficiarul poate s depun la Organismul Intermediar, n tranele stabilite conform
prevederilor contractuale, cererile de rambursare nsoite de raportul de progres. Pe toat perioada

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

35

de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare
pentru trimestrul urmtor n conformitate cu graficul menionat anterior.

Numrul maxim al cererilor de rambursare este 3.
V.2.3. Plata finanrii nerambursabile
Beneficiarul are obligaia s prezinte Organismului Intermediar toate documentele
justificative de efectuare a plii (facturi, chitane, ordine de plat, file cec, extrase de cont).
Beneficiarul trebuie s depun documentele justificative de plat n original (facturi,
chitane, ordine de plat, extrase de cont) care cuprind att valoarea contribuiei proprii ct i
valoarea finanrii nerambursabile, precum i dovada efecturii investiiei.
Documentele doveditoare vor fi napoiate beneficiarului cu tampila care atest finanarea
din fondurile POS CCE. n cazul n care proiectul necesit elaborarea unor studii i folosete
serviciile unei firme de consultan, este necesar ca la decontare s se prezinte studiul elaborat de
ctre firma de consultan n original, fotocopie a facturii firmei de consultan, dovada plii
efectuate de beneficiar si aprobarea beneficiarului pentru documentele elaborate n cadrul
consultanei. Dac studiul face obiectul dreptului de autor i nu poate fi prezentat, atunci se va
aduce un document de atestare a lucrrii emis de ctre firma de consultan la care se anexeaz un
rezumat al studiului semnate i tampilate.
n cazul achiziionrii de brevete, licene, know how sau soluii tehnice nebrevetate valoarea
lor trebuie s fie certificat de un evaluator independent autorizat.
Plata finanrii nerambursabile survine dup ce beneficiarul face dovada efecturii
cheltuielilor n cadrul proiectului.
Din momentul n care beneficiarul a depus documentele justificative privind efectuarea
cheltuielilor, plata finanrii nerambursabile ctre beneficiar se va face ntr-o perioad de maximum
3 luni.
Finanarea nerambursabil va fi acordat n maxim 3 trane.
V.3. RETURNAREA FINANRII NERAMBURSABILE
(vezi Contractul de finanare Anexa 5)
Returnarea finanrii nerambursabile se va realiza n urmtoarele situaii:
a. beneficiarul d o declaraie fals privind condiiile de realizare a proiectului;
b. lipsa justificrii efecturii corecte/reale a cheltuielilor;
c. lipsa respectrii prevederilor contractului privind informarea i publicitatea;
d. refuzul monitorizrii;
e. delocalizarea investiiei n afara Romniei n mai puin de 3 ani de la ncheierea proiectului;
f. nchiderea ntreprinderii n mai puin de 3 ani de la finalizarea proiectului;
g. meninerea investiiei mai puin de 3 ani de la data finalizrii proiectului (nstrinarea,
vnzarea sau gajarea activelor achiziionate prin proiect);
h. neatingerea obiectivelor menionate n cererea de finanare(proporional);
i. nerealizarea activitilor/proiectului menionate n cererea de finanare;
j. alte cazuri prevzute n contractul de finanare sau n prezentul ghid.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

36

V.4. RAPORTAREA ACTIVITII N CADRUL PROIECTULUI
Beneficiarul trebuie s transmit odat cu cererea de rambursare i raportul de progres,
completat n formatul standard prevzut la contractul de finanare, prin care se vor raporta
activitile desfurate n perioada de implementare, stadiul realizrii indicatorilor, rezultatele finale
obinute etc.
La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui s descrie modul n care proiectul
respect legislaia n domeniul egalitii de anse i al dezvoltrii durabile.
Raportul de progres se va trimite Organismului Intermediar trimestrial, indiferent dac
nsoete sau nu cererea de rambursare, pe toat durata de implementare a proiectului, iar timp de 3
ani dup finalizarea activitilor proiectului, beneficiarul va transmite anual rapoarte de durabilitate.

A se vedea Anexa nr. IV la Contractul de Finanare: Formularul raportului de progres
A se vedea Anexa nr.VIII la Contractul de Finanare: Formularul raportului de
durabilitate
V.5. ACHIZIII PUBLICE
Atribuirea contractelor de achiziii necesare implementrii proiectului se va realiza n conformitate
cu Normele interne de achiziii anexa la Contractul de finanare i dup caz, Ordonana de
urgen 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune
de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
Beneficiarul rspunde de respectarea tuturor prevederilor n vigoare ale legislaiei n
domeniul achiziiilor. n cazul n care se constat nclcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente
achitrii serviciilor astfel achiziionate vor fi considerate neeligibile i nu vor fi rambursate.
Originalul documentaiei de achiziie se va pstra de ctre beneficiar.

A se vedea Anexa nrVI la Contractul de finanare: Normele interne de achiziii
V.6. CONTROL I AUDIT
vezi Anexa I din Contractul de finanare Msuri de monitorizare i control
Beneficiarul trebuie s in o contabilitate analitic a proiectului, i registre exacte i
periodice, precum i nregistrri contabile separate i transparente ale implementrii proiectului.
Beneficiarul trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele timp de trei ani de la data nchiderii
oficiale
8
a "Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 20072013".
Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia organismelor abilitate,
inventarul activelor dobndite prin fondurile alocate prin intermediul POS CCE pe o perioad de 3
ani de la finalizarea perioadei de implementare a POS CCE.
Beneficiarul are obligaia s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i
la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului.
Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate astfel nct s permit verificarea lor.

8
Conform Regulamentului 1083/2006.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

37

Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la locul arhivrii
documentelor.
Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar
legate de proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar,
Autoritatea de Plat/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism
abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate
din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaia de a asigura disponibilitatea i prezena
personalului implicat n implementarea proiectului pe ntreaga durat a verificrilor.
Beneficiarul are obligaia de a lua toate msurile necesare care s ofere posibilitatea
reprezentanilor Autoritii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, cei ai
Biroului European Anti-Fraud i ai Curii Europene a Auditorilor s verifice documentele originale
legate de proiect.
n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii implementrii proiectului, beneficiarul are
obligaia s restituie debitul constatat, precum i dobnzi, penaliti de ntrziere i alte penaliti,
precum i costurile bancare. n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, Autoritatea de
Management va sesiza organele competente n vederea declanrii executrii. Recuperarea debitului
ca urmare a neregulilor constatate se realizeaz conform prevederilor legale.

Not:
Departamentul pentru Lupta Antifraud DLAF asigur protecia intereselor financiare ale
Uniunii Europene n Romnia. Departamentul are atribuii de control al fondurilor comunitare,
fiind coordonatorul naional al luptei antifraud.
DLAF efectueaz controale operative la faa locului, din oficiu ori n urma sesizrilor primite de la
autoritile cu competene n gestionarea asistenei financiare comunitare, de la alte instituii
publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum i celelalte State Membre.
Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de
corupie, comiterea de infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se
pedepsete cu nchisoare de pn la 20 ani i interzicerea unor drepturi.
Orice sesizare privind nereguli i/sau posibile fraude n acordarea sau utilizarea fondurilor
comunitare poate fi adresat Departamentului pentru Lupta Antifraud: www.antifrauda.gov.ro,
antifrauda@gov.ro.
V.7. INFORMARE, PUBLICITATE I ARHIVARE
(vezi - Anexa nr.II din Contractul de finanare)
Beneficiarul are obligaia s asigure o vizibilitate i o promovare adecvate a obiectivelor,
rezultatelor obinute etc n conformitate cu prevederile contractuale i instruciunile cuprinse n
Manualul de identitate vizual, (Sectiunea Informative Reguli de identitate vizual) care se
gseste pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Beneficiarul va descrie n cadrul rapoartelor de progres toate activitile de informare i
publicitate desfurate, aferente proiectului i va ataa la raport fotocopii dup articolele de pres,
fotografii ale locaiei proiectului din care s reias amplasarea panoului (n timpul executrii
lucrrilor) i o plac explicativ (dup finalizarea lucrrilor), fotografii ale evenimentelor organizate
n cadrul proiectului din care sa reias respectarea cerinelor de informare i publicitate, fotocopii
dup publicaii etc.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

38

Pe prima i ultima copert a studiilor realizate n cadrul proiectului trebuie s se menioneze
obligatoriu titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice.
Pentru toate echipamentele achiziionate prin proiect, beneficiarul trebuie s aplice la loc
vizibil un autocolant n care s se menioneze elementele prevzute n manualul de identitate
vizual.
Beneficiarul trebuie s pstreze toat documentaia legat de implementarea proiectului,
inclusiv inventarul asupra bunurilor dobndite prin finanarea nerambursabil, timp de 3 ani de la
data nchiderii oficiale a POS CCE.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

39

ANEXA nr. 1
CERERE DE FINANAREINSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE
FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA
COMPETITIVITATII ECONOMICE
ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE
FINANARE
1. Informaii privind solicitantul
2. Descrierea proiectului i codul CAEN pentru care se solicit finanare nerambursabil
3. Concordana cu politicile UE i legislaia naional
4. Bugetul proiectului/ Surse de Finanare
5. Documentele i declaraia de certificare a aplicaiei
6. Documente coninute n Cererea de finanare - Formulare (Lista de anexe)
____________________
NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE
Se completeaz de ctre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar
Instituia ..
Data nregistrrii Numele i prenumele persoanei care
nregistreaz..
Numr de nregistrare.... Semntura
Numr cerere de proiecte..
11
Se completeaz n cazul n care se organizeaz sesiuni periodice de depunere.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

40

TITLUL PROIECTULUI

INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
SOLICITATE
Tipul asistenei comunitare nerambursabile: FEDR
1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL
1.1 SOLICITANT
Denumirea firmei: ..
Numr de nregistrare la Registrul Comerului ......
Cod unic de nregistrare/CIF...............................
Adresa potal: ..
Cod potal ...........................................................................................
Adresa pot electronic .
1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:
persoane juridice de drept privat:
o Societate comercial
o Societate cooperativ
Se vor completa urmtoarele informaii:
Anul nfiinrii societii comerciale/ cooperative..
Date despre societatea comercial Anul n*-1
Numr de angajai**
Cifra de afaceri**
Profitul din exploatare**
* n anul depunerii cererii de finanare
** Conform datelor din situaiile financiare aferente exerciiului financiar corespunztor anului
n*-1

V rugm s specificai n clar i numrul de angajai la data depunerii Cererii de Finanare
.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

41

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL (persoana care are dreptul, conform actelor de constituire i
care este prevzut n Certificatul constatator, s semneze i s reprezinte organizaia)
Nume i Prenume .
Funcie
Numr de telefon .
Numr de fax ..
Adres pot electronic ..
1.4 PERSOANA DE CONTACT (care va ine legtura cu toate instituiile implicate AM, OI,
AC/P, AA etc.)
Nume i prenume .
Funcie
Numr de telefon .
Numr de fax ..
Adres pot electronic
1.5 BANCA (implicat n implementarea proiectului)
Banca/ Sucursal: ...
Adresa: .
Cod IBAN:
1.6 SPRIJIN PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE
A) Ai beneficiat de asisten financiar nerambursabil din fonduri publice sau de
mprumut din partea unei instituii financiare n ultimii 3 ani? Da Nu
Daca da, specificai urmtoarele informaii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate n
ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul):
Titlul proiectului i nr. de referin
Stadiul implementrii proiectului (n stadiu de implementare sau finalizat), rezultate
propuse i/sau realizate .....................
Valoarea proiectului (n euro)
Sursa de finanare.
B) Specificai dac pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai
fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

42

Da Nu
Daca da, v rugm specificai urmtoarele informaii:
Denumirea programului i nr. de nregistrare a proiectului
Sursa de finanare.
C) Specificai dac pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare ai
mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimii 3 ani.
Da Nu
Daca da, v rugm specificai urmtoarele informaii:
Titlul proiectului i nr. de referin
Valoarea proiectului(n euro)
Sursa de finanare.
2. DESCRIEREA PROIECTULUI I CODUL CAEN PENTRU CARE SE SOLICTIT
FINANARE NERAMBURSABIL


2.1 AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL MAJOR DE
INTERVENIE
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII
ECONOMICE
AXA PRIORITAR I Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
DOMENIUL DE INTERVENIE 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, n special al IMM
OPERAIUNEA b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale"
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT - Sprijin pentru creterea competitivitii ntreprinderilor mici
i mijlocii prin implementarea standardelor internaionale
2.2 LOCAIA PROIECTULUI
ROMNIA
REGIUNEA: Regiunea
9
: Nord - Est, Sud - Est, Centru, Sud - Vest Oltenia, Vest,

9
Romnia are 8 regiuni de dezvoltare. Acestea sunt:
Regiunea Nord-Est care cuprinde urmtoarele judee: Suceava, Botoani, Iai, Neam, Bacu i Vaslui.
Regiunea Sud-Est care cuprinde urmtoarele judee: Vrancea, Galai, Brila, Tulcea, Constana i Buzu.
TITLUL PROIECTULUI

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

43

Nord Vest, Sud, Bucureti - Ilfov (marcai regiunea de dezvoltare corespunztoare judeului n
care se implementeaz proiectul)
JUDEUL:
LOCALITATEA:

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI
2.3.0 Codul CAEN pentru care se solicit finanare nerambursabil
2.3.1 Obiectivul proiectului (Se vor prezenta obiectivul general i obiectivele specifice ale
proiectului; de asemenea se va explica modul n care contribuie proiectul la realizarea obiectivelor
specifice aferente axei prioritare, precum i la realizarea obiectivului general al Programului
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice)
2.3.2 Context (Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a
unei operaiuni complexe, explicndu-se dac acestea sunt independente din punct de vedere tehnic
i financiar i ce criterii s-au folosit la departajarea lor)
2.3.3 Justificarea necesitii implementrii proiectului
(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor i care este valoarea sa
adugat)
2.3.4 Activiti previzionate a se realiza (se vor prezenta activitile i sub-activitile i corelarea
cu calendarul activitilor prevzut la punctul 2.6)
2.3.5 Resursele materiale implicate n realizarea proiectului (se vor preciza sediul/ sediile
aferente activitilor prevzute prin proiect, dotrile, echipamentele IT deinute i utilizate pentru
implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanare etc)
2.3.6 Rezultate anticipate (se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate i sub-
activitate menionat anterior la pct.2.3.4)


Regiunea Centru care cuprinde urmtoarele judee: Mure, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna i Braov.
Regiunea Sud care cuprinde urmtoarele judee: Arge, Prahova, Dmbovia, Teleorman, Giurgiu i Clrai.
Regiunea Sud-Vest Oltenia care cuprinde urmtoarele judee: Vlcea, Gorj, Mehedini, Dolj i Olt.
Regiunea Vest care cuprinde urmtoarele judee: Timi, Arad, Hunedoara i Cara-Severin.
Regiunea Nord-Vest care cuprinde urmtoarele judee: Satu-Mare, Maramure, Bistria Nsud, Slaj, Bihor i
Cluj.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

44

Tabel nr. 1: Activiti, rezultate, indicatori, resurse

Nr.
crt.

Activitate/
subactiviti

Rezultate
Indicatori de
evaluare
Resurse
implicate
1.
1.1.
2.3.7 Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int cuantificat (dac este cazul)
(se vor indica grupurile/ entitile care vor beneficia sau vor fi vizate de rezultatele proiectului,
direct sau indirect)
2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Precizai metodologia de implementare a proiectului (detalierea proiectului pe activiti,
responsabili i termene)
..
2.5 DURATA PROIECTULUI
Precizai durata implementrii proiectului, exprimat n luni
2
:
2.6 CALENDARUL ACTIVITILOR
Completai tabelul de mai jos cu activitile care au avut loc pn la momentul depunerii cererii de
finanare i/sau previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului, precum i datele la
care acestea s-au realizat i se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului:
Activitate De la. Pana la.
1. Zi_________luna_______an zi_________luna_______an
2. Zi_________luna_______an zi_________luna_______an
3. Zi_________luna_______an zi_________luna_______an
4. Zi_________luna_______an zi_________luna_______an


2
n estimarea duratei de implementare a proiectului se vor evidentia distinct activitile preliminare: studii de
prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuie, autorizaii, acorduri, studii de impact, etc.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

45

2.7 INDICATORI
Completai valoarea prognozat a indicatorilor din tabel.
INDICATORI U.M. Valoare la
nceputul
perioadei de
implementare
Valoare la
sfritul
perioadei de
implementare
Valoare dup
trei ani de la
data finalizrii
proiectului
Realizare
3

Laboratoare de ncercri i etalonri
nfiinate, modernizate sau acreditate
nr.

Standarde internaionale implementate nr.

Produse etichetate nr. i
tip

Personal care a beneficiat de cursuri de
calificare
nr.

Rezultat
4

Contribuia proprie a beneficiarului (mil.
lei)

Creterea cifrei de afaceri (%)

Numrul locurilor de munc create prin
proiect, din care:
nr.

Femei
Brbai
Persoane cu dizabiliti
Locuri de munc meninute nr.
Opional, descriei i cuantificai orice realizare sau rezultat din implementarea proiectului care nu
este inclus n tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adugata pentru proiect. Indicatorii
trebuie s fie msurabili.

2.8 RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE
TIP DENUMIRE MOD DE
RELAIONARE
PROGRAM

3
Indicator de realizare = rezultate imediate produse i servicii ce rezult ca urmare a desfurrii activitilor.
Se msoar n uniti fizice sau monetare.
4
Indicator de rezultate = beneficiile obinute, efectele imediate ale realizrilor. Furnizeaz informaii despre
schimbri (comportamentul capacitatea sau performana beneficiarului). Pot fi fizici sau financiari.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

46

STRATEGIE
PROIECT
ALT DOCUMENT RELEVANT
LA NIVEL NAIONAL/
REGIONAL


2.9 TAXA PE VALOAREA ADUGAT
Organizaia este pltitoare de TVA?
Da Nu
Exist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanare conform prezentei cereri,
pentru care organizaia este pltitoare de TVA ?
Da Nu
Daca DA v rugm s prezentai codul de pltitor de TVA pentru activitile desfurate.

2.10 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
V rugm s precizai modul n care proiectul se autosusine financiar dup ncetarea finanrii
solicitate prin prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea i ntretinerea investiei
dup finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp).
.......................................................................................
2.11 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA
IMPLEMENTRII PROIECTULUI
Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s:
a) accelereze implementarea proiectului
Da Nu
V rugm s detaliai.

b) este esenial pentru implementarea proiectului
Da Nu
V rugm s detaliai....
2.12 INFORMARE I PUBLICITATE

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

47

Prezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n legtur cu asistena
financiar nerambursabil
(Vor fi incluse urmatoarele tipuri de activitati de informare si publicitate: anunt de presa intr-un
ziar regional si/sau local privind inceperea proiectului, anunt de presa la inchiderea proiectului cu
mentionarea rezultatelor obtinute, precum i editarea sau afiarea de: brouri, pliante, panouri,
etichete etc)
Nr. Activitatea de informare i publicitate
(v rugm descriei pe scurt)
Durata estimat/ Perioada
1
2
3. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL
3.1 V rugm s explicai modul n care proiectul va respecta principiul poluatorul pltete
(dac este cazul)
.
3.2 DEZVOLTAREA DURABIL
Explicai modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabil
.
3.3 EGALITATEA DE ANSE
Subliniai modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea i
implementarea proiectului, fie n activitile, fie n managementul proiectului, menionnd orice
component specific care arat acest lucru
.
3.4 ACHIZIII
V rugm s completai formularul privind programul achiziiilor:

ACHIZIII DEMARATE/EFECTUATE PN LA DEPUNEREA CERERII DE
FINANARE
Nr.
Crt.
Obiectul contractului/
Acordului-cadru
pentru realizarea
proiectului
Valoarea
real (Euro)
Procedura
aplicat
Data nceperii
procedurii
Data finalizrii
procedurii/Stadiul
procedurii


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

48
ACHIZIII PRECONIZATE DUP SEMNAREA CONTRACTULUI
DE FINANARE
Nr.
Crt.
Obiectul
contractului/Acordului-cadru
pentru realizarea proiectulu
Valoarea
estimat
(Euro )
Procedura
aplicat
Data estimat
pentru
nceperea
procedurii*
Data estimat
pentru
finalizarea
procedurii*

* Se va completa cu nr. lunii (ex. A treia lun) de la semnarea acordului de finanare
4. BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINANARE
4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE
CHELTUIAL
Procent eligibil
conform

Denumire cheltuial
Valoare
cheltuial
(lei)
Reguli de
eligibilitate
(HG, reguli
specifice)
Ajutor
de stat
Valoare
eligibil
(lei)
Categoria de cheltuieli
1. Cheltuieli pentru nfiinarea, modernizarea i
acreditarea laboratoare de ncercri i etalonri,
precum:
1.1. lucrri de construcie i modernizare
laboratoare, inclusiv instalaii aferente
construciilor;
1.2. consultana specializat (realizarea
proiectului aferent construciei, obinerea
avizelor, autorizaiilor de construcie);
1.3. achiziionare instrumente, echipamente i
mobilier pentru laboratoarele de ncercri i
etalonri;
1.4. achiziia de echipamente IT i soft de
utilizare;


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

49

1.5. consultan pentru elaborarea documentelor
de acreditare
1.6. cursuri specializate
1.7. cheltuieli legate de activitatea de acreditare,
conform contractului cu organismul de
acreditare

2. Cheltuieli aferente implementrii i/sau certificrii
sistemului de management al calitii (produselor,
serviciilor), sistemelor de management al mediului
ISO 14001 sau EMAS, sau sistemului de
management integrat calitate/mediu, precum:
2.1. consultan pentru elaborarea documentelor i
implementarea sistemului pe nivele
2.2. cheltuieli legate de activitatea de evaluare i
certificare a sistemului, conform contractului cu
organismul de certificare acreditat;
2.3. cheltuieli legate de instruire n domeniul calitii
- cursuri autorizate pentru reprezentantul
managementului pentru calitate, auditorul(ii)
interni i personalul implicat;
2.4. dispozitive de msurare i monitorizare a
proceselor/produselor


3. Cheltuieli aferente etichetrii ecologice:
3.1. Tarife pentru obinerea dreptului de utilizare a
etichetei ecologice
3.2. Costuri pentru testare i verificare a ncadrrii
n criteriile specifice;


4. Cheltuieli aferente certificrii produselor i
serviciilor/proceselor
4.1. consultan pentru elaborarea documentelor
4.2. cheltuieli legate de activitatea de evaluare i
certificare, conform contractului cu organismul
de certificare acreditat;
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

50

4.2 SURSE DE FINANARE ALE PROIECTULUI
Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului de mai jos:
NR.
CRT.
SURSE DE FINANARE VALOARE (euro)
I VALOAREA TOTAL A
PROIECTULUI

II VALOAREA NEELIGIBIL A
PROIECTULUI

III VALOAREA ELIGIBIL A
PROIECTULUI

1 ASISTEN FINANCIAR
NERAMBURSABIL
SOLICITAT

2 CONTRIBUIA
SOLICITANTULUI

2.1 CONTRIBUIA IN
NUMERAR

2.2 CONTRIBUIA PRIN
MPRUMUT


5. DOCUMENTELE I DECLARAIA DE CERTIFICARE A APLICAIEI
5.1 LISTA DOCUMENTELOR CE NSOESC CEREREA DE FINANARE

Nr.
crt.
ANEXE
1. Actul de mputernicire al persoanei care semneaz cererea de finanare, n orginal, conform
hotrrii adunrii generale a acionarilor/membrilor cooperatori/consiliului de administraie,
de aprobare a proiectului (dac este cazul).
2. Hotrrea adunrii generale a acionarilor/a membrilor cooperatori / consiliului de
administraie, de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect, n original.
3. Certificatul constatator, n original, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lng
tribunalul unde i are sediul solicitantul cu cel mult 30 zile naintea depunerii cerererii de
finantare, care s menioneze obligatoriu: datele de identificare, codul unic de nregistrare,
reprezentanii legali ai societii, domeniul de activitate principal i domeniile de activitate
secundare, situaia juridic a societii, sediile secundare si punctele de lucru.
4. Certificatul de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat la bugetul general
consolidat eliberat de Administraia Finanelor Publice, n original, pentru sediul social i

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

51

toate punctele de lucru care au CIF i menionate n certificatul constator.
5. Certificatul de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetele
locale eliberat de Direcia de taxe i impozite locale, n original, pentru sediul social i toate
punctele de lucru menionate n certificatul constator.
6. Bilanul contabil depus i nregistrat la Direcia General a Finanelor Publice inclusiv
Contul de Profit i Pierdere i Datele informative pentru exerciiul financiar precedent,
n copie certificat.
7. Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, n original.
8. Cazierul fiscal al societii, n original.
9. Actele de proprietate/concesiune sau actele juridice cu privire la bunurile imobile (terenul
i construciile), inclusiv ncheierea de autentificare, n copie certificat de solicitant (dac
este cazul).doar pentru proiectele care prevd activiti de construcie laboratoare.
10. Certificatul de urbanism sau autorizaia de construcie, n copie certificat de solicitant
(dac exist)
5
.
11. Acordul de mediu (dac exist i dac este cazul).
12. Autorizaia de mediu n cazul proiectelor care prevd activiti cu impact semnificativ
asupra mediului pentru care este necesar obinerea autorizaiei de mediu i care sunt
prevzute n anexa nr. 1 din Ordinul MMDD 1798/2007 (dac exist i dac este cazul), n
copie certificat de solicitant.
13. Fia tehnic de mediu, eliberat de Agenia de Protecia Mediului, n copie certificat, din
care rezult dac proiectul necesit sau nu acord de mediu (dac este cazul).
Atentie! pe tot parcursul Ghidului Solicitantului, unde este specificat necesitatea
prezentrii documentelor sus-menionate (pct. 11, 12, 13) se va lua in calcul c nu toate
proiectele au implicaii negative asupra mediului, dar este necesar un act din partea
autoritii competente din raza teritoriala de unde se deruleaz proiectul care sa specifice
implicaiile derulrii proiectului asupra mediului nconjurtor si in situaia in care are
implicaii negative asupra mediului trebuie prezentate toate aceste documente.
14. Documente care dovedesc capacitatea Solicitantului de a implementa proiectul: contractul
de managemnet al proiectului (dac este cazul), CV-urile membrilor echipei de proiect
pentru poziiile ocupate i/sau fiele de post pentru acele poziii care nu sunt ocupate la
momentul depunerii Cererii de finanare, dar care vor face parte din echipa de proiect.
15. Certificatul privind implementarea sistemelor de calitate, n copie certificat de solicitant
(dup caz, stadiul).
16. Declaraia de eligibilitate (Formularul B).
17. Declaraia de angajament (Formularul C)
18. Declaraia privind ncadrarea societii n categoria IMM (Formularul D)
19. Declaraia pe propria rspundere (Formularul G)
Nota :
5:
doar pentru proiectele care implic realizarea de lucrri de construcie laboratoare.
5.2 DECLARAIE
Confirm c informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele
anexate sunt corecte i asistena financiar pe care o solicit este necesar proiectului pentru a se
derula conform descrierii.
De asemenea, confirm c nu am luat la cunotin de nici un motiv pentru care proiectul ar
putea s nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

52

neleg c, dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele
solicitate, inclusiv aceast seciune, ar putea fi respins.
Prezenta cerere a fost completat n conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu
privire la fals n declaraii.
Data ..
Funcia ocupat n organizaie .
Nume i prenume:(litere mari de tipar) .
Semntura i tampila

6. DOCUMENTE CONINUTE N CEREREA DE FINANARE FORMULARE
Cererea de finanare are n componen urmtoarele documente:
Formularul A Rezumatul proiectului.
Formularul B Declaraia de eligibilitate.
Formularul C Declaraia de angajament.
Formularul D Declaraie privind ncadrarea societii n categoria IMM.
Formularul E Curriculum vitae.
Formularul F Opisul Cererii de finanare.
Formularul G Declaraia pe propria rspundere privind ajutoarele de minimis

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

53

FORMULARUL A
REZUMATUL PROIECTULUI
I. Titlul proiectului
[Titlul proiectului, aa cum apare n cererea de finanare]
II. Solicitantul
[denumire, adresa sediului, date de contact, (conform seciunii 1.1. din cererea de finanare)]
III. Localizarea proiectului
[Regiunea de dezvoltare, judeul, localitatea (conform seciunii 2.2. din cererea de finanare)]
IV. Valoarea total a proiectului
[Suma total defalcat pe cheltuieli eligibile i neeligibile (conform seciunii 4 din cererea de
finanare)]
V. Obiectivul proiectului
[Rezumai obiectivul proiectului (conform seciunii 2.3.1. din cererea de finanare)]
VI. Activitile proiectului
[Enumerai activitile proiectului (conform seciunii 2.3.4. din cererea de finanare)]
VII. Durata proiectului i perioada de implementare
[Conform seciunii 2.5. din cererea de finanare]
VIII. Rezultatele estimate ale proiectului
[Rezultatele ateptate ca urmare a implementrii proiectului. Indicatorii de realizare i valorile
acestora care vor fi atinse ca urmare a implementrii proiectului. (conform seciunilor 2.3.6. i 2.7.
din cererea de finanare)].


Nume i prenume
Semntura i tampila: ..
Data ..................

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

54

FORMULARUL B
DECLARAIA DE ELIGIBILITATE
(Acest model se va completa de ctre reprezentantul legal al Solicitantului)

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat de <organismul
emitent>, CNP <CNP> / paaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de
<funcie> al <denumirea complet a organizaiei solicitante>, cunoscnd c falsul n declaraii
este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere c:
<denumirea organizaiei solicitante> depune Cererea de finanare, din care aceast declaraie
face parte integrant, n cadrul POS CCE 2007-2013;
<denumirea organizaiei solicitante> nu se afl n nici una din situaiile de mai jos:
a) este n stare de insolven, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) este n stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una din situaiile prevzute la lit. b)
d) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat,pentru sediul social i toate
punctele de lucru care au CIF i sunt menionate n certificatul constatator n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia;
e) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat ctre bugetele locale pentru sediul social i toate
punctele de lucru menionate n certificatul constatator
f) este declarat ntr-o situaie grav de nclcare contractual pentru nendeplinirea obligaiilor
provenind dintr-o procedur de achiziii sau dintr-o alt finanare din fondurile Comisiei
Europene;
g) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a
Consiliului Concurenei i acest ordin nu a fost nc executat;
h) mpotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii
anterioare iar acest ordin nu a fost nc executat;
i) este n dificultate, n conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de
stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate, publicate n Jurnalul Oficial
al Comunitilor Europene nr. C 244/01.10.2004;
nu am suferit condamnri definitive din cauza unei conduite profesionale ndreptate mpotriva
legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for de luru judecat (res judicata);
nu am fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru fraud, corupie, implicarea n
organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale
Comunitii Europene;
pentru proiecte care implic execuia de lucrri, infrastructura i terenul asupra crora se
realizeaz activitile propuse prin prezenta Cerere de finanare, ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
- nu fac obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti cu privire
la situaia juridic;
- nu fac obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului
comun;
Data: Semntura i tampila:

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

55

FORMULARUL C
DECLARAIA DE ANGAJAMENT
Subsemnatul [nume i prenume] posesor al BI/CI seria [seria] nr. [nr], eliberat de [emitent], CNP
[nr.] / paaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], n calitate de [functie] al [denumirea organizaiei
solicitante], Solicitant de finanare pentru realizarea proiectului [tiltul proiectului], pentru care am
depus prezenta Cerere de finanare m angajez:
S furnizez contribuia proprie ce mi revine din costurile eligibile aferente proiectului;
S finanez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului;
Sa nu pun ipoteca, sa nu gajez pentru un imprumut sau orice forma de instrainare provizorie
a oricarui bun mentionat in cererea de finantare ca facand parte din proiect si care face parte
din contractul de finantare semnat.
S asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile
rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;
S menin proprietatea facilitilor construite/ modernizate i natura activitii pentru care s-
a acordat finanare, pe o perioad de cel puin 3 ani dup finalizare / dare n exploatare i s
asigur exploatarea i ntreinerea n aceast perioad;
S nu nstrinez, nchiriez, gajez bunurile achiziionate ca urmare a obinerii finanrii prin
POS CCE, pe o perioad de 3 ani de la finalizarea proiectului.
S respect, pe durata pregtirii proiectului i a implementrii acestuia, prevederile legislaiei
comunitare i naionale n domeniul egalitii de anse, nediscriminrii, proteciei mediului,
achiziiilor publice, ajutorului de stat, si prevederilor de informare/publicitate.
Semntura i tampila:
[Semntura reprezentantului legal al Solicitantului]
Data:
[zz/ll/aaaa]

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

56

FORMULARUL D
DECLARAIE PRIVIND NCADRAREA NTREPRINDERII N CATEGORIA IMM
I. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
_______________________________________________________________________
Adresa sediului social
_______________________________________________________________________
Cod unic de nregistrare
_______________________________________________________________________
Numele i funcia
_______________________________________________________________________
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)
II. Tipul ntreprinderii
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
_
|_| ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia
economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr. 2.
_
|_| ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
_
|_| ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie
,
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*1)

Exerciiul financiar de referin*2)
Numrul mediu anual de
salariai
Cifra de afaceri anual net(mii
lei/mii euro)
Active totale(mii lei/mii euro)Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au
nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv
microntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare).
|_| Nu
|_| Da (n acest caz se vacompleta i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar
anterior)
Semntura _________________________________________________________________
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)
Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu
realitatea.
Data ntocmirii...........................
Semntura.................................
*1) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din prezenta lege.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

57

*2) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele
totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale
aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la
numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se
declar pe propria rspundere.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

58

ANEXA NR. 2 LA LEGEA nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare

CALCULUL
pentru ntreprinderile partenere sau legate
Seciunile care trebuie incluse, dup caz:
seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice
fie adiionale);
seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice
fie adiionale).

Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate.

Perioada de referin
Numrul mediu
anual de salariai
Cifra de afaceri
anual net (mii
lei/mii euro)
Total active
(mii lei/mii
euro)
1. Datele*1) din situaiile financiare
anuale consolidate ale ntreprinderii
solicitante (se vor introduce datele din
tabelul B1 din seciunea B*2)

2. Datele cumulate*1) n mod
proporional ale tuturor ntreprinderilor
partenere, dac este cazul (se vor
introduce datele din seciunea A)

3. Datele cumulate ale tuturor
ntreprinderilor legate*1) (dac exist) -
dac nu au fost deja incluse prin
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se
vor introduce datele din tabelul B2 din
seciunea B)

TOTAL

*1) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele
totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar, raportate n situaiile financiare anuale
aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate, datele cu privire la
numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se
declar pe propria rspundere.
*2) Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza
situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor
financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care
ntreprinderea este inclus.
Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se
stabili categoria ntreprinderii" din anexa nr. 1.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

59

FIA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
____________________________________________________________________________
Adresa sediului social
____________________________________________________________________________
Codul unic de nregistrare
____________________________________________________________________________
Numele, prenumele i funcia
____________________________________________________________________________
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent
2. Date referitoare la ntreprinderea legat

Perioada de referin
Numrul mediu anual
de salariai
Cifra de afaceri
anual net (mii
lei/mii euro)
Active totale (mii
lei/mii euro)
Total

NOT:
Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist.
La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast
ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja
incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia
ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.

3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut*4) de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin
intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer
aceast fi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi,
din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai
mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 1.

Tabelul de parteneriat - A.2

Procent Numrul mediu anual
de salariai
Cifra de afaceri
anual net (mii
lei/mii euro)
Active totale *5) (mii
lei/mii euro)
Valoare rezultat n
urma aplicrii celui mai
mare procent la datele


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

60

introduse n tabelul de la
pct. 1.
Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.
*3) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de
personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este
mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai
ntreprindere partener.
*5) Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.

Seciunea A
ntreprinderi partenere
Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fi pentru
fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a
oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale
consolidate ale acelei ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie
introduse n tabelul de mai jos.
1. Date de identificare i date financiare preliminare
Tabelul A.1

ntreprinderea partener - Date de identificare
Numele sau
denumirea
ntreprinderii
Adresa
sediului
social
Cod unic de
nregistrare
Numele i
prenumele
preedintelui
consiliului de
administraie,
director
general sau
echivalent
Numrul
mediu
anual de
salariai
Cifra de
afaceri
anual
net (mii
lei/mii
euro)
Active
totale(mii
lei/mii euro)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Total

NOT:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru
fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.
Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile
de ntreprinderi partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere).
Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii
partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate
cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile
financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

61

legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile
financiare anuale consolidate.


Seciunea B
NTREPRINDERI LEGATE
1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii:
_
_ Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n
situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1).
_
_ Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu
ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate
(tabelul B2).
NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i
din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional
datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval
sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare*6).

*6) Definiia ntreprinderii legate din legea 34672004.
2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul
B1 de mai jos.
Tabelul B1

Numrul mediu anual
de salariai
Cifra de afaceri
anual net (mii
lei/mii euro)
Active totale *5) (mii
lei/mii euro)
Total

*7) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de
personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul
"Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate".

Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare
ntreprinderea legat
(denumire/date de
identificare)
Adresa sediului social Cod unic de
nregistrarea
Numele i
prenumele
preedintelui
consiliului de
administraie,
director general sau
echivalent
A.
B.
C.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

62

D.
E.

NOT:
ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele
aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea A.

Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se
va completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile
financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
Tabelul B2

ntreprinderea numrul: Numrul mediu anual
de salariai
Cifra de afaceri
anual net (mii
lei/mii euro)
Active totale(mii
lei/mii euro)
1. *)
2. *)
3. *)
4. *)
5. *)
Total
*) Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.
NOT
Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul
"Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate).

FIA
privind legtura dintre ntreprinderi nr.......... din tabelul B2, seciunea B
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate)
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
____________________________________________________________________________
Adresa sediului social
____________________________________________________________________________
Codul unic de nregistrare
____________________________________________________________________________
Numele, prenumele i funcia
____________________________________________________________________________
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent
2. Date referitoare la ntreprindere

Perioada de referin
Numrul mediu anual
de salariai
Cifra de afaceri
anual net (mii
lei/mii euro)
Active totale(mii
lei/mii euro)
Total
*7) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

63

anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.
NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare
anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod
proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a ntreprinderii legate, situat imediat
n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale
consolidate.
Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu
ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n
seciunea A.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

64

FORMULARUL E
CURRICULUM VITAE
Curriculum vitae

Informaii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adres(e) Nume strad, Numr imobil, cod potal, localitate, ar
Telefon Mobil:
Fax(uri)
E-mail(uri)

Naionalitate

Data naterii

Sex

Locul de munc vizat
/ Domeniul
ocupaional


Experiena
profesional


Perioada Menionai separat fiecare experien profesional relevant, ncepnd cu cea
mai recent dintre acestea.
Funcia sau postul
ocupat

Activiti i
responsabiliti
principale

Numele i adresa
angajatorului

Tipul activitii sau
sectorul de activitate


Educaie i formare


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

65

Perioada Menionai separat fiecare forma de nvmnt i program de formare
profesional absolvite, ncepnd cu cel mai recent.
Calificarea / diploma
obinut

Disciplinele
principale studiate /
competene
profesionale
dobndite

Numele i tipul
instituiei de
nvmnt /
furnizorului de
formare

Nivelul n clasificarea
naional sau
internaional


Aptitudini i
competene personale


Limba matern Precizai limba matern (dac este cazul specificai a doua limb matern)

Limbi strine
cunoscute

Autoevaluare nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaie
Discurs oral Exprimare
scris
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i
abiliti sociale
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite.

Competene i
aptitudini
organizatorice
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite.

Competene i
aptitudini tehnice
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

66


Competene i
aptitudini de utilizare
a calculatorului
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite.

Competene i
aptitudini artistice
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite.

Alte competene i
aptitudini
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite.

Permis(e) de
conducere
Menionai dac deinei un permis de conducere i categoria.

Informaii
suplimentare
Includei aici orice alte informaii utile, care nu au fost menionate anterior, de
exemplu: persoane de contact, referine etc.

Anexe Enumerai documentele anexate CV-ului.Semntur
Dat

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

67

FORMULARUL F
OPISUL CERERII DE FINANARE
Opisul de mai jos va fi pagina 0 a Cererii de finanare.
Pentru unele anexe sunt prevzute modele standard. Ele sunt ataate la acest formular (numrul
anexei este specificat n paranteze). Este obligatorie utilizarea modelelor standard prevzute,
conform instruciunilor.
Formatul celorlalte documente ce vor fi ataate la Cererea de finanare va respecta normele legale
n vigoare la data depunerii Cererii de finanare.

Nr.
crt.
Tip document Nr. pagin
(de la..... pn
la.....)
Perioada de
valabilitate a
documentului
1. Cerere de finanare (Anexa 1) 1 - ...... Nu se aplic
2. Rezumatul proiectului (Formularul A) ...... -....... Nu se aplic
3. Declaraia de eligibilitate (Formularul B) ...... -....... Nu se aplic
4. Declaraia de angajament (Formularul C) ...... -....... Nu se aplic
5. Declaratie privind ncadrarea ntreprinderii
n categoria IMM (Formularul D)
...... -....... Nu se aplic
6. Declaraia pe propria rspundere privind
ajutoarele de minimis Formular G

7. Actul de mputernicire al persoanei care
semneaz cererea de finanare, n orginal,
conform hotrrii AGA de aprobare a
proiectului (dac este cazul)
......
zz.ll.aaaa
8. Hotrrea adunrii generale a acionarilor/a
membrilor cooperatori / consiliului de
administraie, de aprobare a proiectului i a
cheltuielilor legate de proiect n original
......
zz.ll.aaaa
9. Certificatul constatator n original emis de
Oficiul Registrului Comerului de pe lng
tribunalul unde i are sediul solicitantul cu
cel mult 30 zile naintea depunerii cerererii
de finantare, care s menioneze obligatoriu:
datele de identificare, codul unic de
nregistrare, reprezentanii legali ai
societii, domeniul de activitate principal i
domeniile de activitate secundare, situaia
juridic a societii, sediile secundare si
punctele de lucru
......
zz.ll.aaaa
10. Certificate de atestare fiscal privind
ndeplinirea obligaiilor de plat la bugetul
general consolidat eliberate de Administraia
Finanelor Publice, n original, pentru sediul
social i toate punctele de lucru care au CIF
i menionate n certificatul constator
......
zz.ll.aaaa

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

68

11. Certificate de atestare fiscal privind
ndeplinirea obligaiilor de plat ctre
bugetele locale eliberate de Direcia de taxe
i impozite locale, n original, pentru sediul
social i toate punctele de lucru menionate
n certificatul constator
......
zz.ll.aaaa
12. Bilanul contabil depus i nregistrat la
Direcia General a Finanelor Publice
inclusiv Contul de Profit i Pierdere i
Datele informative pentru exerciiul
financiar precedent n copie certificat
......
zz.ll.aaaa
13. Cazierul judiciar al reprezentantului legal n
original
......
zz.ll.aaaa
14. Cazierul fiscal al societii n original ...... zz.ll.aaaa
15. Actele de proprietate/concesiune sau actele
juridice inclusiv ncheierea de autentificare a
acestora cu privire la bunurile imobile
(terenuri i construcii) n copie certificat
de solicitant dac e cazul (numai pentru
construcie laboratoare)
......
zz.ll.aaaa
16. Certificatul de urbanism sau autorizaia de
construcie n copie certificat de solicitant
dac exist (numai pentru construcie
laboratoare)
......
zz.ll.aaaa
17. Studiul de evaluare a impactului asupra
mediului, n copie certificat de solicitant
(dac este cazul)
......
zz.ll.aaaa
18. Autorizaia de mediu n copie certificat de
solicitant (dac exist)
......
zz.ll.aaaa
19. Fia tehnic de mediu n copie certificat
(dac e cazul)
......
zz.ll.aaaa
20. Lista de autoevaluare in raport cu criteriile
de mediu (Anexa 6)
......
zz.ll.aaaa
21. Documente care dovedesc capacitatea
Solicitantului de a implementa proiectul:
contractul de managemnet al proiectului
(dac este cazul), CV-urile membrilor
echipei de proiect pentru poziiile ocupate
i/sau fiele de post pentru acele poziii care
nu sunt ocupate la momentul depunerii
Cererii de finanare, dar care vor face parte
din echipa de proiect
......
zz.ll.aaaa
22. Certificatul privind implementarea
sistemelor de calitate n copie certificat de
solicitant (dup caz, stadiul)
......
zz.ll.aaaa


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

69

FORMULARUL G
Declaraie pe propria rspundere cu privire la ajutorul de minimis

Subsemnatul(a)........................, identificat() cu B.I./ C.I. seria................. nr............., eliberat
de............... la data de.................., cu domiciliul n localitatea..................,
str................. nr............ bl........, sc.........., ap.........., sectorul/judeul............., n
calitate de reprezentant legal al agentului economic ., declar pe propria
rspundere urmtoarele:
Declar c ntreprinderea nu se afl n dificultate, n conformitate cu prevederile Liniilor directoare
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate"
(publicate Jurnalul Oficial al UE nr. C 244/2004);
Declar pe propria rspundere c activitile pentru care solicit finanarea fac/ nu fac obiectul altui
ajutor de minimis sau orice alt tip de subvenie n cadrul altor programe/subprograme cu finanare
public.
DA
NU
De asemenea declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul n curs,
am/nu am beneficiat de ajutoare de stat:
DA
NU
Dac da, completai tabelul de mai jos.

Nr.
Crt
.
Anul acordrii
ajutorului de
stat
Instituia
finanatoare
Programul prin
care s-a
beneficiat de
finanare
Cuantumul ajutorului
acordat (euro)De asemenea, declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul n curs,
am/ nu am beneficiat de ajutoare de minimis:
DA
NU
Dac da, completai tabelul de mai jos.

Nr.
Crt.
Anul acordrii
ajutorului de
minimis
Instituia
finanatoare
Programul prin
care s-a
beneficiat de
finanare
Cuantumul ajutorului
acordat (euro)Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

70

n conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziiilor art.
87 i 88 din Tratatul CE privind ajutorul de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al UE
L379/5/28.12.2006.

Declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt
corecte i complete i neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n
scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii.Nume/ Prenume
Funcia
Semntura autorizat i tampila solicitantului Data semnrii


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

71

ANEXA nr. 2
Grila de verificare a conformitii administrative
DA NU
1. Coletul Cererii de finanare (CF) a fost depus n termenul prevzut
2. Coletul Cererii de finanare (CF) este sigilat i poart toate detaliile
de identificare conform cap. III.4 Depunerea cererii de finanare

3. Coletul Cererii de finanare conine 3 dosare: 1 dosar original i 2
fotocopii

4. CD-ul cu fiierul scanat: Cererea de finanare Anexa 1 la prezentul
ghid este ataat

5. Dosarul cererii de finanare conine opisul completat conform
formularului F

6. Toate documentele din dosarul cererii de finanare sunt numerotate,
tampilate conform cerinelor din Ghidul Solicitantului, conform
III.1.1

7. Cererea de finanare respect formatul standard (Anexa 1), este
datat, tampilat i semnat n original de reprezentantul legal sau
de o persoan mputernicit conform instruciunilor de la III.1.1 din
ghidul solicitantului

8. Declaraia de la pct 5.2. din cererea de finanare este datat,
tampilat i semnat n original de reprezentantul legal sau de o
persoan mputernicit

9. Formularul A- rezumatul proiectului este completat corespunztor i
ataat

10. Formularul B - Declaraia de eligibilitate este completat
corespunztor i ataat la cererea de finanare

11. Formularul C - Declaraia de angajament este completat
corespunztor i ataat la cererea de finanare

12. Formularul D - Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n
categoria IMM este completat corespunztor i ataat la cererea de
finanare

13. Formularul G-Declaraia pe propria rspundere cu privire la
ajutoarele de minimis este completat corespunztor i ataat la
cererea de finanare

14. Actul de mputernicire al persoanei care semneaz cererea de
finanare, n original, conform hotrrii AGA/CA de aprobare a
proiectului (dac este cazul) este ataat

15. Hotrrea adunrii generale a acionarilor/a membrilor cooperatori /
consiliului de administraie, de aprobare a proiectului i a
cheltuielilor legate de proiect n original este ataat

16. Certificatul constatator n original este ataat
17. Certificatul constatator este n termenul de valabilitate (a fost emis
cu maxim 30 zile nainte de data nscrierii on line)

18. Certificatele de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

72

plat la bugetul general consolidat (obinut de la Administraia
Financiar) pentru sediul social i toate punctele de lucru
menionate n certificatul constatator care au CIF sunt ataate n
original
19. Certificatele de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de
plat la bugetul general consolidat sunt valabile la data nscrierii on
line

20. Certificatele de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de
plat ctre bugetele locale (obinute de la Direcia de taxe i
impozite locale), pentru sediul social i pentru toate punctele de
lucru menionate n certificatul constatator sunt ataate n original

21. Certificatele de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor ctre
bugetele locale sunt valabile la data nscrierii on line

22. Bilanul contabil depus i nregistrat la Direcia General a
Finanelor Publice - inclusiv Contul de Profit i Pierdere i Datele
informative pentru precedentul exerciiu financiar este ataat n
fotocopie certificat de solicitant

23. Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului este ataat
n original

24. Cazierul judiciar este n termenul de valabilitate la data nscrierii on
line

25. Cazierul fiscal al solicitantului este ataat n original
26. Cazierul fiscal este n termenul de valabilitate la data nscrierii on
line

27. Declaraia pe propria rspundere cu privire la ajutorul de minimis
(Formularul D al Anexei 1) este ataat n original

28. Documente care dovedesc capacitatea Solicitantului de a
implementa proiectul: CV-urile membrilor echipei de proiect
(completate conform formularului E) sunt ataate n original

29. Perioadele de valabilitate menionate n opisul la Cererea de
Finanare respect prevederile legale specifice/cerinele acestui ghid
pentru fiecare document

30. Actele de proprietate, concesiune sau asimilate asupra infrastructurii
i terenului, n fotocopie certificat de solicitant (dac este cazul);
numai pentru construcie laboratoare.
o Act de proprietate i ncheierea de autentificare a acestuia,
documentele cadastrale i nregistrarea terenurilor n registre
(extras de carte funciar) sau
o Contract de concesiune sau asimiliat cu valabilitate minima la
depunerea CF de 10 ani, inclusiv documentele care atest
dreptul de a efectua lucrrile prevzute prin proiect asupra
infrastructurii (dreptul de administrare).
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

73

ANEXA nr. 3
Grila de verificare a eligibilitii
DA NU
1. Solicitantul este ntreprindere nregistrat la Registrul Comerului ca
societate comercial (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990 privind
societile comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare) sau
ca societate cooperativ (nfiinat n baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea i funcionarea cooperaiei)

2. Solicitantul i desfoar activitatea n Romnia
3. Solicitantul este microntreprindere, ntreprindere mic sau mijlocie
4. Certificatul constatator conine: datele de identificare, codul unic de
nregistrare, reprezentanii legali ai societii, domeniul de activitate
principal i domeniile de activitate secundare, situaia juridic a
societii, sediile secundare i punctele de lucru

5. Nu se solicita finantare pentru activitate economic n unul din
domeniile excluse

6. Valoarea ajutorului de minimis n anul actual i ultimii doi ani fiscali
mpreun cu valoarea ajutorului de minimis solicitat prin prezentul
proiect nu depesc 200.000 euro

7. Solicitantul a obinut profit din exploatare n exerciiul financiar
precedent depunerii Cererii de finanare

8. Solicitantul nu se afl ntr-una din situaiile enumerate la Seciunea
II.1.1. "Criterii de eligibilitate a solicitantului" privind insolvena,
obligaiile de plat a contribuiilor la asigurrile sociale sau alte taxe,
nclcarea grav a obligaiilor asumate printr-un contract/ acord de
finanare din fonduri publice, dificultate aa cum este definit potrivit
regulilor de ajutor de stat, recuperarea unui ajutor de stat

9. Solicitantul nu are datorii restante privind plata taxelor i impozitelor
datorate bugetului general consolidat

10. Solicitantul nu are datorii restante privind plata taxelor i impozitelor
datorate bugetelor locale

11. Reprezentantul legal al solicitantului nu se afl ntr-una din situaiile
enumerate la Seciunea II.1.1. "Criterii de eligibilitate a solicitantului"
privind condamnri definitive datorate unei conduite profesionale
ndreptate mpotriva legii, cazuri de fraud, corupie, implicare n
organizaii criminale sau n alte activiti ilegale n detrimentul
intereselor financiare ale Comunitii Europene

12. Cazierul fiscal al societii nu conine meniuni cu privire la svrirea
de fapte sancionate de legile financiare, vamale sau cele care vizeaz
disciplina financiar

13. Solicitantul are capacitatea de a asigura contribuia proprie la valoarea
total eligibil a proiectului i de a finana a cheltuielile neeligibile ale
proiectului


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

74

14. Proiectul se ncadreaz n activitile eligibile ale ale schemei de
finantare

15. Proiectul este implementat pe teritoriul Romniei
16. Durata proiectului se ncadreaz n limitele de timp specificate n
Ghidul solicitantului

17. Activitile propuse spre finanare n cadrul proiectului nu au fost
finanate din fonduri publice n ultimii 3 ani i nu beneficiaz de
fonduri publice din alte surse de finanare.

18. Rezultatele sunt clar definite i msurabile/cuantificabile, iar
indicatorii sunt conformi cu cei evideniai n Cererea de finanarei

19. Valoarea finanrii nerambursabile solicitate este de maximum
200.000 Euro, echivalent n lei la data ntocmirii cererii

20. Solicitantul se angajeaz s respecte legislaia naional i comunitar
n domeniul egalitii de anse

21. Solicitantul se angajeaz s respecte legislaia naional i comunitar
n domeniul proteciei mediului

22. Solicitantul se angajeaz s respecte legislaia naional i comunitar
n domeniul ajutorului de stat

23. Solicitantul se angajeaz s respecte legislaia naional i comunitar
n domeniul achiziiilor publice (dac este cazul)/normele interne
deachiziii.Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

75


GRILA DE EVALUARE TEHNIC I FINANCIAR

Criteriu

Punctaj
max.
acordat
I. Relevana proiectului. (Contribuia proiectului la obiectivele POS CCE, Axa prioritar 1 Un sistem de producie
inovativ i eco-eficient, Domeniul major de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, n special a IMM OPERAIUNEA - 1.1.2. Sprijin pentru implementarea standardelor
internaionale)
15
I.1. Nivelul de inovare i relevana proiectului pentru activitatea firmei. 5
a) proiectul prevede att nfiinarea de laboratoare de testri, ct i certificri 5
b) proiectul prevede fie nfiinarea de laboratoare, fie obinerea certificrilor 3
c) proiectul vizeaz reacreditarea 0
I.2.. Crearea de noi locuri de munc i meninerea lor dup finalizarea proiectului.
Proiectul presupune:
3
a) proiectul va avea ca rezultat crearea de noi locuri de munc 3
b) proiectul va avea ca rezultat meninerea locurilor de munc existente 1
I.3. Localizarea proiectului n regiunea de dezvoltare
1
: 7
a) Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia 7

1
Romnia are 8 regiuni de dezvoltare:
Regiunea Nord-Est cuprinde urmtoarele judee: Suceava, Botoani, Iai, Neam, Bacu i Vaslui.
Regiunea Sud-Est cuprinde urmtoarele judee: Vrancea, Galai, Brila, Tulcea, Constana i Buzu.
Regiunea Centru cuprinde urmtoarele judee: Mure, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna i Braov.
Regiunea Sud cuprinde urmtoarele judee: Arge, Prahova, Dmbovia, Teleorman, Giurgiu i Clrai.
Regiunea Sud-Vest Oltenia cuprinde urmtoarele judee: Vlcea, Gorj, Mehedini, Dolj i Olt.
Regiunea Vest cuprinde urmtoarele judee: Timi, Arad, Hunedoara i Cara-Severin.
Regiunea Nord-Vest cuprinde urmtoarele judee: Satu-Mare, Maramure, Bistria Nsud, Slaj, Bihor i Cluj.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

76

Criteriu

Punctaj
max.
acordat
b) Centru, Nord- Vest, Vest i Sud Est 5
c) Bucureti - Ilfov 1
II. Calitatea, maturitatea proiectului i capacitatea beneficiarului de implementare a proiectului 10
II.1. Corelarea ntre obiectivele proiectului, rezultatele ateptate i bugetul propus 4
a) Obiectivele proiectului, rezultatele ateptate i bugetul propus sunt clare i pot fi atinse
n perspectiva realizrii proiectului
4
b) Obiectivele proiectului, rezultatele ateptate i bugetul propus sunt prezentate i pot fi
atinse parial n perspectiva realizrii proiectului
2
c) Obiectivele proiectului, rezultatele ateptate i bugetul propus nu pot fi atinse n
perspectiva realizrii proiectului
0
II.2. Gradul de pregtire/maturitate a proiectului: 3
a) Solicitantul estimeaz finalizarea achiziiilor n maximum 3 luni de la depunerea CF 3
b) Solicitantul estimeaz finalizarea achiziiilor ntre 3-9 luni de la depunerea CF 2
c) Solicitantul estimeaz finalizarea achiziiilor ntre 9 i 24 luni de la depunerea CF 1
II.3. Capacitatea de implementare a proiectului 3
a) Experiena managerului de proiect dovedete n mare msur capacitatea acestuia de a
implementa proiectul
3
b) Experiena managerului de proiect dovedete n mai mic msur capacitatea acestuia
de a implementa proiectul
2
c) Experiena managerului de proiect nu dovedete capacitatea acestuia de a implementa
proiectul
0
III. Sustenabilitatea (durabilitatea proiectului dup finalizarea sa) 5
III.1 Dup finalizare proiectul va genera n urmtorii trei ani: 5
a)creterea cifrei de afaceri peste 5% 5
b)creterea cifrei de afaceri pn la 5% 3
c)scderea cifrei de afaceri 0

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

77


Not
Proiectul va fi respins dac obine 0 puncte la oricare dintre criterii/subcriterii.
Punctaj minim pentru aprobarea proiectului: 15 pct.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

78

ANEXA nr. 5
Contractul de finanare
Coninut cadru

COD SMIS
CONTRACT DE FINANARE

Nr................................ /...................................

ntre:
.. (instituia) n calitate de Organism Intermediar, n numele i pentru Ministerul
Economiei i Finanelor n calitate de AM POS CCE, cu sediul n ,
Tel./fax , pota electronic ...., cod de nregistrare
fiscal, reprezentat legal de................................................., n
funcia de ., denumit n cele ce urmeaz Organism Intermediar (OI), pe de
o parte
i
Persoana Juridic........................ nfiinat la data de.................., Cod de nregistrare
fiscal...................................., Nr. de nregistrare la Registrul Comerului ............cu sediul n
Str............................, Judeul................, cod potal...................., Tel......................,
Fax......................., reprezentat prin.......................... cu funcia de........................... identificat prin
B.I / C.I / PASS Seria.......... Nr..................... CNP................... n calitate de Beneficiar pe de alta
parte,
au convenit ncheierea prezentului Contract pentru acordarea finanrii nerambursabile n baza
Cererii de finanare nr. .. n urmtoarele condiii:

ARTICOLUL 1 OBIECTUL CONTRACTULUI
a) Obiectul prezentului Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre
Autoritatea de Management, pentru implementarea Proiectului nr. .
<cod SMIS> intitulat: <titlul>, denumit n continuare Proiect.
b) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n
prezentul Contract, care este constituit din Contractul de finanare i anexele acestuia, pe
care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept.
c) Cererea de finanare depus de Beneficiar, rezultat n urma verificrilor, modificrilor i
completrilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare i selecie, devine anex la
prezentul Contract, fcnd parte integrant din acesta.
d) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe
propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu
legislaia naional i comunitar.

ARTICOLUL 2 DURATA CONTRACTULUI
Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ambele pri.
Data nceperii implementrii Proiectului este data intrrii n vigoare

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

79

Perioada de implementare a Proiectului este de .. luni/ani.
Contractul i nceteaz valabilitatea la 3 ani de la data nchiderii oficiale/pariale a POS CCE,
conform reglementrilor naionale i comunitare n vigoare.
Pn la ncetarea valabilitii contractului Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la
dispoziia Organismului Intermediar, Autoritii de Management, Autoritii de Certificare i Plat,
Autoritii de Audit, Comisiei Europene i oricrui alt organism abilitat de a efectua verificri
asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile, toate documentele aferente Proiectului,
inclusiv inventarul asupra activelor dobndite prin Instrumentele Structurale.

ARTICOLUL 3 VALOAREA PROIECTULUI
a)Valoarea total a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile este <.......> lei (n cifre
i litere):
valoare total eligibil n suma de .
valoare neeligibil n suma de .

b)Autoritatea de Management se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maximum
<> lei (cifre i litere), echivalent cu % din valoarea total eligibil a Proiectului
specificat la art. 3 alin. (1). n cazul n care, la sfritul Proiectului, valoarea total eligibil este
mai mic dect valoarea total eligibil contractat, suma acordat de Autoritatea de Management
se va reduce corespunztor.
c)Beneficiarul poate efectua modificri asupra bugetului dac acestea nu afecteaz scopul principal
al proiectului i impactul financiar se limiteaz la transferul de maxim 10% din suma nscris iniial
n cadrul fiecrei linii bugetare n cadrul aceluiai capitol bugetar de cheltuieli eligibile, fr a se
modifica valoarea total eligibil a proiectului; beneficiarul transmite OI bugetul astfel modificat, n
termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data modificrii acestuia. Nu trebuie s depeasc
limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naionale sau de regulile de
eligibilitate stabilite de AM POS CCE.

ARTICOLUL 4 ELIGIBILITATEA
a) Sunt eligibile acele cheltuieli, realizate n conformitate cu prevederile HG nr. 759/2007 cu
completrile i modificrile ulterioare, cu regulamentele aplicabile ajutorului de stat, care sunt
prevzute n Cererea de finanare aprobat.
b) Beneficiarul este obligat s nu fac modificri substaniale ale proiectului sub sanciunea
rezilierii contractului cu recuperarea integral a finanrii contractate
c) Dac pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanial, aa cum este
definit mai jos, de la data apariiei acesteia are loc sistarea finanrii nerambursabile, iar sumele
acordate pn n acel moment se vor recupera n conformitate cu legislaia naional.
Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care:
Valoarea
total a
proiectului,
din care:
(lei)
Valoarea total
eligibil a
proiectului, din
care:
(lei)
Valoarea eligibil
nerambursabil
din FEDR
(lei)
Valoarea
eligibil
nerambursabil
din bugetul
naional
(lei)
Co-finanarea
eligibil a
Beneficiarului
(lei)
Valoarea ne-
eligibil a
proiectului
(lei)
1 = 2 + 6 2 = 3 + 4 + 5 3 4 5 6


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

80

afecteaz major natura i condiiile de implementare sau ofer unui ter un avantaj
necuvenit
rezult dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de infrastructur, o
ncetare sau schimbare n localizare a investiiei sau ncetarea unei activiti de
producie (dup caz, unde se aplic).
Beneficiarul are obligaia de a informa Organismul Intermediar n termen de 15 de zile
calendaristice de la data apariiei oricrei modificri de mai sus.
c) Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care obiectivele finanate nu
sunt folosite conform scopului destinat, precum i n cazul n care acestea au fost vndute, nchiriate
sau nstrinate sub orice form ntr-o perioad de 3 ani dup finalizarea Proiectului.

ARTICOLUL 5 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
a) AM va autoriza cererile de rambursare n urma verificrii de ctre OI a documentelor
justificative prezentate de beneficiar n maximum 80 de zile calendaristice de la data
depunerii acestora la OI, iar OI va informa beneficiarii cu privire la sumele autorizate.
b) Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de Plat pentru POS CCE, n termen de 10 zile
calendaristice de la data la care beneficiarul a fost informat cu privire la suma autorizat, n
lei n urmtorul cont:
1. cod IBAN:
2. titular cont:
3. denumire/adresa Trezoreriei:

c) AM/OI poate prelungi termenul menionat la alin. (1), cu informarea in prealabil a
beneficiarului, n situaii justificate legate de solicitarea de documente i clarificri, precum
i n situaia organizrii unor misiuni de control anterioare autorizrii plii.
d) Beneficiarul va depune la OI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urmtoarele
documente:
Formularul Cererii de rambursare (Anexa nr. III la prezentul contract);
Formularul Raportului de progres (Anexa nr. IV la prezentul contract).
Documente de plat n original: facturi, chitane, ordine de plat, fil CEC i extrase de cont.
Cazierul fiscal al societii
Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie, raport de atribuire a
contractului; documente similare acestora (pentru beneficiarii care aplic normele interne de
achiziii)
Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente pentru
evidenierea plii publicitii radio/TV;
Pentru achiziii de bunuri: fotocopie certificat NIR (not de intrare recepie), fotocopie
certificat dup procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de
punere n funciune precum i polia de asigurare pentru fiecare bun achiziionat, cesionat n
favoarea OI;
Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul
consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de evaluare ntocmite de ctre participanii la
cursuri, statele de plat ale trainerilor (fotocopii certificate);
Pentru execuie de lucrri de construcii: fotocopii certificate dup procesele verbale de
verificare pe faze determinate de execuie avizate de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii,
fotocopii certificate dup rapoartele dirigintelui de antier;
Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen, state de plat.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

81

e) Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea
efectuat. Documentele doveditoare vor fi napoiate dup ce pe original se va pune tampila
ca sunt finanate din fondurile programului pentru evitarea dublei finanri.
f) AM/OI are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor
neclariti.
g) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achiziie de bunuri numai dup
punerea lor n funciune sau ntocmirea procesului verbal de predare-primire, precum i
pentru prestri servicii, dup acceptarea rezultatelor acestora de ctre beneficiar.
h) Pentru execuia de lucrri se accept rambursarea cheltuielilor pe faze determinate de
execuie.
i) Beneficiarii pot opta pentru depunerea a maxim 3 cereri de rambursare.
j) Numrul total de cereri de rambursare este de maxim 3.
k) Dac beneficiarul nu depune fiecare cerere de rambursare la data menionat n grafic i nu
justific n scris motivele nerespectrii acesteia, OI are dreptul de a rezilia contractul cu
recuperarea integral a sumelor rambursate.
l) OI/AM poate suspenda, aproba parial sau respinge la plat o cerere de rambursare n cazul
detectrii unei cheltuieli neeligibile sau n cazul nerespectrii prevederilor contractuale.

ARTICOLUL 6 TAXA PE VALOAREA ADUGAT (TVA)
o TVA constituie o cheltuial neeligibil.
o Asigurarea sumelor necesare plii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea Beneficiarului.

ARTICOLUL 7 OBLIGAIILE PRILOR

a) Obligaiile Beneficiarului
Beneficiarul trebuie s asigure implementarea Proiectului n conformitate cu cele
asumate prin Cererea de finanare aprobat. Beneficiarul va fi singurul rspunztor n
faa Autoritii de Management i Organismului Intermediar pentru implementarea
Proiectului.
n situaia n care beneficiarul nu realizeaz integral indicatorii proiectului asumai
prin contract, finanarea nerambursabil acordat va fi redus proporional.
n cazul subcontractrii n tot sau n parte a managementului de proiect,
responsabilitatea revine n exclusivitate Beneficiarului
Implementare
Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficien i
vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu
prevederile acestui Contract.
Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa
sa pe parcursul implementrii Proiectului. Organismul Intermediar i Autoritatea de
Management vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din
culpa Beneficiarului.
Beneficiarul are obligaia de a notifica Organismului Intermediar orice modificare
intervenit n bugetul previzionat al Proiectului i aprobat prin prezentul Contract, n termen
de 10 zile lucrtoare de la data apariiei modificrii, cu menionarea motivelor care au
condus la aceasta.
Pe toat perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite Organismului
Intermediar, la fiecare 3 (trei) luni, previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul
urmtor, n situaia n care sunt diferene fa de graficul de rambursare prevzut n contract.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

82

Beneficiarul are obligaia de a menine investiia finanat prin prezentul contract cel puin 3
ani dup finalizarea proiectului.

Control i Audit
Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar
legate de Proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Organismul Intermediar,
Autoritatea de Certificare si Plat, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt
organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de
implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale.
Beneficiarul are obligaia s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor, punnd
la dispoziie, la cerere i n termen, documentele solicitate i asigurnd disponibilitatea i
prezena personalului implicat n implementarea proiectului, precum i a managerului
proiectului verificat sau auditat, pe ntreaga durat a verificrilor.
Beneficiarul se angajeaz s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se
implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice,
precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar
a Proiectului.

Politici comunitare i naionale
Beneficiarul este obligat s respecte prevederile cuprinse n cererea de finanare referitoare la
asigurarea conformitii cu politicile Uniunii Europene i naionale, n special cele privind
achiziiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de anse, dezvoltarea durabil, informarea i
publicitatea.

Achiziii
Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaia de a respecta
prevederile legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice daca se ncadreaz in
prevederile art. 8 sau respectiv n prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) si c^1) din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile si completrile
ulterioare.
Beneficiarul, care se ncadreaz in prevederile art. 10 alin. (2) si (3) din OUG nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile si completrile ulterioare,
are obligaia s respecte procedura specific stabilit prin norme interne de ctre autoritatea
contractanta care l-a subvenionat, Anexa nr. VI la prezentul contract- Norme interne de
achiziii.
Beneficiarul are obligaia, n situaia n care contractul este finanat/subvenionat n mod
direct, n proporie de mai puin de 50%, de ctre o autoritate contractanta, s asigure o
utilizare eficient a fondurilor n procesul de atribuire, s promoveze concurena dintre
operatorii economici, precum i s garanteze nediscriminarea, recunoaterea reciproc i
tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului, n
conformitate cu prevederile anexei V la prezentul contract.
Beneficiarul, care nu se ncadreaz la prevederile art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii
sau lucrri, cnd valoarea achiziiei nu depete echivalentul n lei a 200.000 euro pentru
fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baza de document
justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achiziie public.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

83

Nu vor fi acceptate cazuri de subcontractare a contractelor ncheiate n vederea
implementrii proiectului n proporie mai mare de 70%.

Ajutorul de stat
Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar n cazul n care, n timpul
implementrii Proiectului obine finanare n contextul altui ajutor de stat, n termen de 5
zile lucrtoare de la data obinerii finanrii.

Asigurarea co-finanrii i a cheltuielilor neeligibile
Beneficiarul este obligat s asigure sumele necesare asigurrii cofinanrii i a finanrii
cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului.

Evaluare
Beneficiarul i asum obligaia de a furniza Organismului Intermediar, Autoritii de
Management, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai orice document sau
informaie, n termenul solicitat, n vederea realizrii evalurii POS CCE i/sau a Proiectului
implementat. Cu acordul Autoritii de Management, rezultatul evalurii va fi pus la
dispoziia Beneficiarului de ctre OI.

Eviden contabil distinct
Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct, folosind conturi analitice distincte
pentru Proiect.

Pstrarea documentelor
Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentele
contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit
adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale. Toate documentele vor
fi pstrate inclusiv pe o perioad de trei ani de la nchiderea oficial/parial a POS CCE.
Documentele trebuie s fie uor accesibile i pstrate astfel nct s permit verificarea lor.
Beneficiarul este obligat s informeze Organismul Intermediar cu privire la locul pstrrii
documentelor.

b) Obligaiile Organismului Intermediar
Organismul Intermediar va informa Beneficiarul despre data nchiderii oficiale/pariale a
Programului Operaional Sectorial Creterea competitivitii economice prin intermediul
mijloacelor publice de informare.
Organismul Intermediar are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie
luat care poate afecta implementarea Proiectului.
Organismul Intermediar are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele,
concluziile i recomandrile formulate de ctre AM, Comisia European i alte organisme
abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia.
Organismul Intermediar are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor
sau clarificrilor pe care acesta le consider necesare pentru implementarea Proiectului.

ARTICOLUL 8 CONFIDENIALITATE
a) Organismul Intermediar, Autoritatea de Management i Beneficiarul se angajeaz s
pstreze confidenialitatea documentelor, materialelor, datelor i informaiilor n legtur cu
proiectul i care sunt stabilite de ctre pri ca fiind confideniale.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

84

b) Nu pot fi declarate confideniale documentele, materialele, datele i informaiile folosite n
scop publicitar pentru informarea i promovarea utilizrii Instrumentelor Structurale,
precum i cele rezultate din obligaia Beneficiarului de a respecta msurile de informare i
publicitate conform Anexei nr. II Msurile de informare i publicitate.
c) Nerespectarea obligaiei de confidenialitate d dreptul parii vtmate s pretind daune
interese prii n culp.

ARTICOLUL 9 DREPTUL DE PROPRIETATE/ UTILIZARE A REZULTATELOR I
ECHIPAMENTELOR
Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual, att industrial
(ex. brevetele de invenie, desenele i modelele industriale, mrcile), ct i dreptul de autor asupra
creaiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu
respectarea legislaiei n vigoare.

ARTICOLUL 10 CESIUNEA
Prezentul Contract n integralitatea sa precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii.

ARTICOLUL 11 NEREGULI
1. Prin neregul, n accepiunea prevederilor legale n domeniu, se nelege orice abatere de la
legalitate, regularitate i conformitate n raport cu prevederile memorandumurilor de finanare,
memorandumurilor de nelegere, acordurilor de finanare privind fondurile comunitare i
cofinanrile aferente, precum i cu prevederile contractelor ncheiate n baza acestor
memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuial neeligibil prejudiciaz bugetul general al
Comunitilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori n numele lor i/sau bugetele
din care provine cofinanarea aferent.
2. OI va lua msurile necesare pentru identificarea neregulilor, constatarea creanelor bugetare
rezultate din nereguli, stingerea acestora prin recuperarea debitului i va dispune toate msurile
pe care le consider necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinelor asupra
implementrii Proiectului, msuri care pot viza inclusiv suspendarea executrii Contractului
i/sau rezilierea acestuia.
3. Constituie obiect al recuperrii creanelor bugetare rezultate din nereguli debitul constatat i
accesoriile acestuia (majorri de ntrziere, alte penaliti, costuri bancare), sume individualizate
n titlul de crean potrivit prevederilor legislaiei n domeniu, respectiv OG 79/2003 privind
controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente
utilizate necorespunztor cu modificrile i completrile ulterioare i a normelor de aplicare
aferente.
4. Termenul de plat pentru sumele care fac obiectul recuperrii se stabilete n funcie de data
comunicrii titlului de crean, potrivit legii, termen de la expirarea cruia beneficiarul va datora
majorri de ntrziere, calculate conform prevederilor Codului de procedur fiscal n vigoare.
5. Beneficiarul are obligaia de a restitui orice sum care constituie o crean bugetar rezultat din
nereguli, precum i accesoriile acesteia. Dac beneficiarul nu pltete de bunvoie n termenul
prevzut la alineatul precedent, OI va proceda la stingerea creanei bugetare prin deducerea din
plile urmtoare.
6. n cazul n care creanele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plata voluntar
sau deducere, AM va sesiza autoritatea competent n vederea declanrii procedurii de
executare silit.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

85

7. n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii implementrii Proiectului, Beneficiarul are
obligaia s restituie n termenul stabilit conform prevederilor alin. 4 debitul individualizat n
titlul de crean. n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, Autoritatea de
Management va sesiza organele competente n vederea declanrii executrii silite, beneficiarul
datornd majorri de ntrziere pana la stingerea debitului.
8. Orice plat excedentar efectuat de ctre Unitatea de Plat constituie plat necuvenit iar
Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele respective n termen de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice de la data primirii notificrii din partea Autoritii de Management. ncepnd cu a
16-a (aisprezecea) zi se vor calcula majorri de ntrziere, n procentul stabilit conform
dispoziiilor legale n vigoare la data respectiv, pentru fiecare zi de ntrziere.
9. n cazul n care situaia prevzut n alineatul precedent a fost depistat nainte de efectuarea
ultimei pli, Organismul Intermediar poate decide diminuarea sumei rambursate ncepnd cu
trana urmtoare pn la recuperarea integral a debitului i a accesoriilor acestuia (majorri de
ntrziere, alte penaliti, costuri bancare).
10. n cazul n care plata nedatorat este depistat dup efectuarea ultimei trane de plat i debitul
mpreun cu accesoriile acestuia (majorri de ntrziere, alte penaliti, costuri bancare) nu a fost
recuperat n totalitate, iar Beneficiarul nu returneaz sumele n urma notificrii primite de la
Autoritatea de Management i n termenul stabilit de aceasta, Autoritatea de Management va
sesiza autoritatea competent, n vederea declanrii executrii silite, n conformitate cu
prevederile legislaiei naionale n vigoare.
11. Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea ctre Unitatea de Plat pentru POS CCE a
sumelor datorate cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului, cu excepia plilor excedentare,
cnd comisioanele cad n sarcina AM sau Unitii de Plat.

ARTICOLUL 12 MONITORIZARE I CONTROL
Monitorizarea i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de ctre Organismul
Intermediar i Autoritatea de Management. Beneficiarul se oblig s respecte prevederile
menionate n Anexa nr. I la prezentul contract de finanare Msuri de monitorizare i control.

ARTICOLUL 13 INFORMARE I PUBLICITATE
Toate msurile de informare i publicitate vor fi realizate de ctre Beneficiar n conformitate cu
Anexa nr. II la prezentul contract Msuri de informare i publicitate.

ARTICOLUL 14 PERSOANE I ADRESE DE CONTACT
Reprezentantul legal al Beneficiarului este . (nume, funcie, date de contact, actul
oficial prin care a fost desemnat ca i reprezentant legal i eventual, dac este cazul,
perioada pentru care a fost desemnat)
Director de proiect este......................... (nume, funcie, date de contact)
Persoana de contact a Beneficiarului este................................. (nume, funcie, date de
contact)
Persoana responsabil cu operaiunile financiare este (nume, funcie, date de
contact, mputernicire, specimen de semntur.)
ntreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face n scris, cu menionarea
numrului i titlului Proiectului precum i a codului SMIS nsoite de un opis i se va
transmite la urmtoarele adrese:
Pentru Beneficiar

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

86

Pentru Organismul Intermediar: Str. Poterai nr.11, sector 4 Bucureti, cod potal 040263
Serviciul Manangement Financiar i Control i/sau
Serviciul Monitorizare i SMIS

ARTICOLUL 15 - MODIFICRI I COMPLETRI LA CONTRACT
Orice modificare la Contract se va face cu acordul ambelor pri, cu avizul AM.
Orice completare sau modificare a Contractului sau a anexelor sale trebuie fcut n scris
printr-un act adiional ncheiat n aceleai condiii i termene ca i Contractul iniial.
Actul adiional nu poate s vizeze o modificare substaniala a proiectului aa cum este
definita aceasta in prezentul contract la art.4 alin. (3).
Beneficiarul trebuie s informeze Organismul Intermediar despre orice situaie care poate
determina ntrzierea executrii Contractului n termen de 10 zile calendaristice de la data
lurii la cunotin despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel puin 60 de zile
calendaristice nainte de sfritul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea
duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea nsoit de documente
justificative. Durata de implementare a proiectului se poate prelungi corespunztor doar n
urma aprobrii Organismului Intermediar, cu avizul Autoritii de Management.
n cazul schimbrii adresei, sediului social, contului bancar, nlocuirea reprezentantului legal
sau tehnic, persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaiunile financiare,
Beneficiarul notific Organismul Intermediar n termen de cel mult 3 (trei) zile lucrtoare de
la data operrii modificrii. Notificarea va constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi
necesar ncheierea unui act adiional.
Pentru schimbarea contului i /sau a bncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit
bancar pentru cofinanarea Proiectului, notificarea va fi nsoit de contractul scris al bncii
creditoare. n cazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare,
Beneficiarul va transmite Organismului Intermediar numele noii persoane desemnate
precum i datele sale de contact, mputernicirea i specimenul de semntur. Notificarea va
constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional.

ARTICOLUL 16 - FORA MAJOR
Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de
nlturat independent de voina prilor intervenit dup data semnrii Contractului, care
mpiedic executarea n tot sau n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere
partea care o invoca.
Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamiti naturale (cutremure,
inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo etc.
Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for
major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariiei i de a-l dovedi, n
termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligaia de a
comunica data ncetrii cazului de for major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice.
Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor aciunii forei majore.
Dac partea care invoca fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii
cazului de fora major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele
provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.
Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe
perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

87

n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii
prezentului Contract pe o perioada mai mare de 3 (trei) luni, prile se vor ntlni ntr-un
termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a
conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
n cazurile de for major Organismul Intermediar, cu avizul Autoritii de Management,
poate decide s rezilieze Contractul printr-o notificare scris, fr a fi solicitat restituirea
finanrii nerambursabile deja pltite.

ARTICOLUL 17 INCETAREA CONTRACTULUI
k. Prezentul contract nceteaz de drept la 3 ani de la data nchiderii oficiale/pariale a POS
CCE.
l. n situaia n care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a nceput implementarea
Proiectului n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a Contractului, acesta se
considera reziliat de drept, fr punere n ntrziere. Organismul Intermediar va transmite o
ntiinare Beneficiarului cu minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea
termenului de la care contractul este considerat reziliat.
m. Organismul Intermediar, cu avizul Autoritii de Management, va rezilia Contractul, fr
alte formaliti, cu recuperarea integral a finanrii acordate, dac se constat
neconcordana ntre starea de fapt dovedit i cele declarate de ctre Beneficiar n cererea de
finanare, referitor la faptul c proiectul nu face obiectul unei finanri din fonduri publice
naionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finanare din alte programe naionale
sau comunitare.
n. n cazul nclcrii de ctre Beneficiar a prezentului Contract, Organismul Intermediar, cu
avizul Autoritii de Management, poate dispune rezilierea Contractului, dup o notificare
prealabil, cu recuperarea integral a finanrii acordate.
o. Anterior rezilierii Contractului, Organismul Intermediar i Autoritatea de Management pot
suspenda plile ca o msur de precauie, dup o notificare prealabil a Beneficiarului.

ARTICOLUL 18 LEGEA APLICABIL
Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, nelese i aplicate n
conformitate cu legislaia naional i/sau cea comunitar in vigoare.
Prezentul Contract oblig prile s respecte ntocmai i cu bun credin fiecare
dispoziie a acestuia n conformitate cu principiul obligativitii contractului ntre
pri.
Contractul este guvernat de legea romn.

ARTICOLUL 19 Anexe
Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i fac parte integrant din acesta,
avnd aceeai for juridic:

Anexa nr. I: Msurile de monitorizare i control
Anexa nr. II: Msurile de informare i publicitate
Anexa nr. III: Formularul cererii de rambursare
Anexa nr. IV: Formularul raportului de progres
Anexa nr. V: Formularul raportului final al proiectului
Anexa nr. VI: Normele interne de achiziii
Anexa nr. VII: Cererea de finanare modificat, completat i aprobat de OI
Anexa nr. VIII Raport privind durabilitatea investiiei a beneficiarului

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

88


ARTICOLUL 20 DISPOZIII FINALE
n eventualitatea unui litigiu ntre Organismul Intermediar/Autoritatea de Management i
Beneficiar, survenit n executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe
cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil, litigiul
va fi soluionat de ctre instana judectoreasc competent n a crei raz teritorial se afl
sediul OI/AM..
Prezentul Contract constituie titlu executoriu.
ncheiat n trei exemplare originale n limba romn, un exemplar pentru Organismul
Intermediar, un exemplar pentru Autoritatea de Management i un exemplar pentru
Beneficiar.


Organismul Intermediar Beneficiar
Reprezentant legal Reprezentant legal
Nume/Prenume Nume/Prenume
Semntura Semntura
Data Data

Compartiment Juridic
Nume/Prenume
Semntura
Data

Control financiar preventiv propriu (la nivel de AM)
Nume/Prenume
Semntura
Data

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

89

Anexa I
MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL
I. MONITORIZAREA
Monitorizarea proiectelor se face de ctre Organismul Intermediar (OI), n vederea urmririi
ndeplinirii indicatorilor stabilii prin contract pentru msurarea obinerii rezultatelor prevzute.
Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n
implementarea proiectului i n colectarea i introducerea n SMIS (Sistemul Unic de Management
al Informaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect
Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se
termin la 3 ani dup finalizarea proiectului.
Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor OI va desfura, fr a se limita la
acestea, urmtoarele activiti:
a) verificarea coninutului documentelor de raportare (rapoarte de progres trimestriale I
finale) elaborate i transmise de ctre beneficiar (activiti desfurate/progresul fizic);
b) vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii
proiectului la fata locului/sediul beneficiarului (anunate i ad-hoc).
c) monitorizarea durabilitii investiiei (rapoarte de durabilitate anuale timp de 3 ani dup
ncheierea implementrii proiectului )

a) Monitorizarea rapoartelor de progres trimise de beneficiar
OI verific, monitorizeaz i avizeaz Raportul de Progres transmis de ctre Beneficiar n
conformitate i cu respectarea termenelor prevzute de dispoziiile contractului de finanare.
Obiectivele monitorizrii rapoartelor de progres sunt:
colectarea, revizuirea i verificarea informaiilor furnizate de Beneficiar prin raportare la
dispoziiile contractului de finanare;
analizarea modului de realizare a indicatorilor prevzui n contractul de finanare;
evoluia implementrii proiectului care face obiectul contractului de finanare n
conformitate cu programul activitilor.

b) Vizita de monitorizare
Vizita de monitorizare reprezint o parte important a activitii de monitorizare continu i
are n vedere verificarea existenei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management
performant al proiectului i permite verificarea corectitudinii i acurateei informaiei furnizate de
beneficiar n Rapoartele de progres i a modului de realizare a indicatorilor stabilii prin contractul
de finanare.
Vizita de monitorizare urmrete dac proiectul se implementeaz astfel cum a fost aprobat i
n conformitate cu prevederile Contractului de finanare, iar n cazul n care sunt constatate
probleme n implementare s stabileasc mpreun cu beneficiarul modul de rezolvarea a acestora.
Vizitele de monitorizare faciliteaz contactul dintre reprezentanii Organismului Intermediar
i beneficiari n scopul comunicrii problemelor care pot mpiedica implementarea
corespunztoare a proiectului.
Vizita de monitorizare urmrete:
- s se asigure de faptul c proiectul se deruleaz conform contractului de finanare;
- s identifice, n timp util, posibile probleme i s propun msuri de rezolvare a

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

90

acestor, precum i mbuntirea activitii de implementare;
- s identifice elementele de succes ale proiectului;
- s creeze o comunicare corespunztoare ntre ofierul de monitorizare i beneficiar cu
privire la activitatea fiecruia.
Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit i de a furniza echipei de monitorizare toate
informaiile solicitate.

c) Monitorizarea durabilitii proiectului
n conformitate cu dispoziiile art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 Autoritatea de
Management sau, prin delegare, Organismul Intermediar trebuie s se asigure c toate contribuiile
din fonduri se atribuie proiectelor numai n cazul n care, n termen de trei ani de la ncheierea
acestora, proiectele cofinanate nu au fost afectate de nici o modificare important:
(a) care s le afecteze natura sau condiiile de aplicare sau s confere un avantaj inadecvat unei
ntreprinderi sau unui organism public; i
(b) care rezult dintr-o schimbare n natura proprietii unui element de infrastructur sau din
ncetarea unei activiti de producie.
Beneficiarii au obligaia de a informa anual si de a transmite la Organismul Intermediar cu
privire la orice modificare substanial aprut n sensul art. 57 din Regulamentul CE nr. 1083/2006
prin completarea Raportului privind durabilitatea proiectului.
Scopul verificrii durabilitii investiiei este de a se asigura c pentru o perioad de min. 3
ani dup finalizarea proiectului, nu au aprut modificri substaniale.

II. CONTROLUL:
OI efectueaz verificri la faa locului pe baz de planificare (cu alegerea n prealabil a
eantionului-stabilit n urma realizrii unei analize de risc la nivel de proiecte) i verificri la faa
locului pe baz de sesizare (control la sesizare).
Verificarea la faa locului a proiectelor i sesizrilor legate de proiecte, urmrete
respectarea legislaiei comunitare i naionale privind achiziiile publice, ajutorul de stat,
informarea i publicitatea, mediul nconjurtor, egalitatea de anse.
OI verific meninerea la nivelul beneficiarilor a unui sistem de evideniere contabil
distinct sau a unui sistem de eviden codificat adecvat privind derularea operaiunilor
finanate din fonduri structurale n cadrul Axei prioritare I a POS CCE
Respectarea legislaiei naionale privind achiziiile publice efectuate de beneficiar n cadrul
Contractului va fi verificat de OI i/sau alte structuri care reprezint MEF, UCVAP i ANRMAP,
Autoritatea de Audit.
AM POS CCE, OI i/sau alte structuri cu atribuii de control/verificare/audit a finanrilor
nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe toat durata contractului
de finanare.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

91

Anexa II
MSURI DE INFORMARE I PUBLICITATE

Se vor realiza n conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind
normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile
de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al
Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc
msurile de informare i publicitate privind operaiunile finanate din instrumente structurale.
Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista
beneficiarilor n conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al
Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006.

1. Reguli generale cerine pentru toate proiectele
Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate
n legtur cu asistena financiar nerambursabil obinut prin POS CCE, n conformitate cu cele
declarate n cererea de finanare.
Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare.
Beneficiarul este de acord ca, odat cu acceptarea finanrii urmtoarele date s fie
publicate, electronic sau n orice alt mod: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea
total a finanrii, datele de ncepere i de finalizare a proiectului, locul de implementare a acestuia.
Beneficiarii sunt obligai s utilizeze, pentru toate produsele de comunicare realizate n
cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial-Creterea Competitivitii
Economice sigla Guvernului Romniei, sigla Uniunii Europene sigla Fonduri Structurale
elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, precum i meniunea
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, nsoite de meniunea
Proiect finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional. Prin produse de comunicare se
nelege: fluturai, pliante, brouri, afie, bannere, comunicate de pres, website-uri, newsletters,
spoturi radio-TV, inserii n presa scris, standuri expoziionale, autocolante, materiale
promoionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul i rezultatele acestuia.
Beneficiarii vor utiliza indicaiile tehnice menionate n Manualul de vizibilitate (disponibil
pe website-ul www.minind.ro si www.fonduri-ue.ro)
Beneficiarii au obligaia s transmit ctre OI, serviciului Monitorizare i SMIS, pentru
avizare toate materialele de informare i publicitate elaborate n vederea implementrii msurilor de
informare i publicitate asumate prin contractul de finanare, cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte
de lansarea i utilizarea acestora.
Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi
nregistrate toate documentele i produsele aferente activitilor de informare i publicitate
desfurate.
Publicaiile tiprite care sunt realizate n cadrul proiectului trebuie s menioneze obligatoriu
titlul programului/proiectului, precum i participarea Uniunii Europene prin Programul Operaional
Sectorial Creterea Competitivitii Economice pe prima i ultima copert.
Publicaiile trebuie s includ obligatoriu pe ultima copert: titlul programului, editorul
materialului, data publicrii, textul: Coninutul acestui material nu reprezint n mod necesar
poziia oficial a Uniunii Europene, precum i date de contact pentru obinerea mai multor
informaii la cerere de ctre cei interesai.
Publicaiile vor include de asemenea datele de contact ale AM POS CCE i ale OI.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

92

Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice vor meniona participarea Uniunii Europene pe pagina
principal a acestuia (i.e. home-page).
Bannerele expuse n aciunile proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice vor avea inscripionate titlul programului/proiectului,
mentiunea POS CCE, sigla Guvernului, sigla Fondurilor Structurale n Romnia i sigla Uniunii
Europene. Beneficiarul va stabili dimensiunile optime astfel nct s asigure vizibilitatea maxim
pentru POS CCE i contribuia financiar a Uniunii Europene.
Dimensiunile recomandate pentru bannere, sunt:
a) 2,5m x 0,8m pentru o sal cu o capacitate de maximum 100 de persoane
b) 4 m x 1,2 m pentru o sal mai mare sau n exterior.
n cazul achiziiilor de echipamente, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant care
s conin urmtoarele elemente informative obligatorii: meniunea POS CCE, sigla Guvernului i
sigla Uniunii Europene, valoarea proiectului, titlul proiectului/ investiiei. Dimensiuni recomandate:
minim 1/16 din suprafaa cea mai vizibil a echipamentului. Dimensiuni optime 100x100mm, sau
90x50 mm n funcie de spaiul disponibil.
Beneficiarii sunt obligai s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra
proiectului finanat prin POS CCE.
Beneficiarul este obligat s anune prin comunicate/anunuri de pres nceperea i ncheierea
activitilor din proiect.
La finalizarea proiectului beneficiarul va publica o informare asupra proiectului i a
rezultatelor sale n ziarul local cu cea mai mare audien conform Studiului Naional de Audien
(SNA) realizat de Biroul Romn de Audit al Tirajelor.
Informarea va include urmtoarele elemente obligatorii: sigla Guvernului Romniei,
mentiunea POS CCE, sigla Fondurilor Structurale n Romnia sigla Uniunii Europene, valoarea
proiectului, titlul proiectului/ investiiei, beneficiarul.

2. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri

2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementrii proiectului
Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare,
modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt
obligai s monteze panouri pentru toat durata de implementare a proiectului, chiar la locaia
proiectului. Panourile trebuie s includ un spaiu rezervat pentru indicarea contribuiei financiare a
Uniunii Europene.
Fiecare panou va meniona faptul c proiectul este co-finanat de Uniunea European prin
Fondul European de Dezvoltare Regional.
Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent.
Numrul i dimensiunile panourilor trebuie s corespund dimensiunii operaiunii i trebuie
s fie suficient de vizibile astfel nct cei care trec pe lng ele s le poat citi i s neleag natura
proiectului. Dimensiuni recomandate 4000mmx2450mm i 2000 mmx1200mm.
Cel puin 25% din suprafaa panoului va fi consacrat participrii Comunitii, i n mod
specific va cuprinde:
a) sigla Uniunii Europene, cu steagul i cuvintele Uniunea European fr a fi prescurtate;
b) titlul proiectului/investiiei;
c) valoarea proiectului;
d) menionarea contribuiei financiare a Uniunii Europene. Mrimea caracterelor pentru
menionarea contribuiei financiare a Uniunii Europene va fi aceeai ca i cea folosit pentru

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

93

informaiile referitoare la cofinanarea naional, i nu mai mic de 50% din fontul folosit pentru
scrierea titlului proiectului. De ex. Proiect finanat n cadrul Programului Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice i cofinanat xx% de Uniunea European prin Fondul
European de Dezvoltare Regional;
e) beneficiarul proiectului;
f) numele contractorului;
g) termenul limit de execuie;
h) meniunea POS CCE;
i) numele autoritii de management;
j) numele organismului intermediar;
k) sigla Guvernului Romniei;
l) sigla Fondurilor Structurale.
Panourile vor fi nlocuite cel trziu dup ase luni de la terminarea proiectului cu plci
permanente.

2.2 Reguli aplicabile dup ncheierea proiectului

Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare,
modernizare, extindere) sau de achiziii de bunuri pentru care valoarea contribuiei publice
depete 500 000 de euro sunt obligai ca, nu mai trziu de 6 luni de la ncheierea proiectului s
monteze plci permanente prin care se vor face cunoscute aciunile Uniunii Europene.
Plcile permanente trebuie s ndeplineasc aceleai caracteristici tehnice i informative ca
i panourile.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

94

Anexa III
FORMULARUL CERERII DE RAMBURSARE

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE

1. Cerea de rambursare nr. .. din data de .
2. Perioada de referin de la ../../.. pn la ../../
3. Tipul cererii de rambursare


4. Date despre beneficiar:


Numele beneficiarului:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele bncii:

Cod IBAN:


5. Detalii despre proiecte:

Programul operaional:

Axa prioritar:

Domeniul major de intervenie:

Data de ncepere a proiectului:


Titlul proiectului :

Numrul contractului de finanare:

Cerere intermediar
Cerere final

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

95


6. Cheltuieli eligibile


A) Cheltuieli eligibile realizate n perioada de referin pentru care se solicit rambursarea n aceast cerere, cu documentele suport aferente:
Factura/Alte documente
justificative (acolo unde este
cazul)
Valoarea
cheltuielilor
eligibile
solicitate de
beneficiar din
prezenta
factura
1
Val. din
factur
3

Categorii de
cheltuieli eligibile

Descriere
activiti
/achiziii
Nr.
Data
emiterii
Fr
TVA
TVA
Contract Furnizor
OP
(nr./data)
Extras de
cont
(nr./data)
Fr TVA
TVA
2
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
2
3
n
I. Total costuri
eligibile
1

NA NA NA NA NA NA NA

1
Se calculeaz aplicnd procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fr TVA din coloana (5) aferente
categoriilor de cheltuieli prevzute n coloana 1, de la 1 la n.
2
TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menionai la art. 9 alin. 3 din OG 29/2007, se calculeaz la cheltuielile eligibile.
3
Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fr TVA i TVA aferent.
1
n linia I, coloana (5) se completeaz suma cheltuielilor eligibile din factura fr TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n.
n linia I, coloana (10) se completeaz suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv n coloana (11) suma valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre
rambursare.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

96

II. Venituri nete
din proiect
2

NA NA NA NA NA NA NA NA
III. Valoarea
eligibil a Cererii
de Rambursare
3

NA NA NA NA NA NA NA


- Copiile cu meniunea conform cu originalul sunt ataate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faa locului de OI

B) Situaia rambursrilor
Categorii de
cheltuieli
eligibile
Total cheltuieli
eligibile
aprobate prin
contract
Total cheltuieli eligibile
acoperite din contribuie
proprie (buget local, surse
private) pn la prezenta
cerere
Total cheltuieli
eligibile
rambursate pn
la prezenta cerere
Total cheltuieli
eligibile pn
la prezenta
cerere
Total cheltuieli
realizate n perioada
de referin pentru
care se solicita
rambursarea

Sold conform
contractului
(0) (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)
4
(6)=(1)-(4)-(5)


I. TOTAL
COSTURI
ELIGIBILE

II. VENITURI
NETE DIN
PROIECT
52
n linia II, coloana (5) se completeaz total venituri nete generate n perioada de referin, aferente cheltuielilor eligibile.
n linia II, coloana (10) se aplic procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5).
3
III=I-II, se completeaz n coloanele (5) i (10).
4
Se vor prelua sumele din linia I, coloana (5) tabelul 6.A).
5
Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiiei RC 1083/2006 art. 55

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

97

III. TOTAL
GENERAL (I-
II)

IV. PRE-
FINANARE

V. TOTAL
CHELTUIELI
ELIGIBILE
(III-IV)*


7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........................LEI, reprezentnd cheltuieli eligibile i TVA
6
reprezentnd
................... LEI.

Valoarea eligibil a Cererii de
Rambursare
7


(1)
Prefinanare
8(2)
Suma solicitat spre rambursare prin
prezenta cerere

(3)=(1)-(2)
FEDR


(4)=(3)*%FEDR
Buget de Stat (BS)


(5)=(3)*%BS
6
TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionai la art. 9, alin. 3 din OG 29/2007.
7
Se va trece suma din linia III, coloana 10 din tabelul 6.A).
8
Se va trece suma de prefinanare de dedus, conform contractului de finanare (fr aplicarea procentului la valoarea eligibil din Cererea de Rambursare).

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

98

8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului:
n calitate de Beneficiar declar urmtoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pltite;
B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate;
C) Contribuia pentru co-finanare este determinat n conformitate cu prevederile Contractului de
Finanare;
D) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente naionale de
co-finanare dect cele precizate n Contractului de Finanare;
E) Toate tranzaciile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut corespunde cu
datele din documentele contabile;
F) Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile din
Contractului de Finanare;
G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitatea de anse au
fost respectate;
H) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare i a contractelor de
achiziie public;
I) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei Naionale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscnd prevederile articolului 292
din Codul penal, cu privire la falsul n declaraii.

Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate de
instituie, tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul auditului.

Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor
solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil s nu se plteasc, s fie
corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat.


Organizaia Beneficiarului:
Nume i Prenume:
Funcia: Director Proiect
Data:


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

99

9. Lista Anexe

Nr.
crt.
Denumire Anexe
1. Raport de progres
2 Documente nsoitoare: (conform contractului de finanare)
Ex. :
a) Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul, tampila
beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele
documente: facturi (trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul
prestat sau lucrarea efectuat), documente de plat, extrase bancare, alte
documente justificative
b) Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie, raport de
atribuire a contractului sau documente similare acestora (n cazul n care se
aplic normele interne de achiziii)
c) Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente
pentru evidenierea plii publicitii radio/TV
d) Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul
verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n
funciune
e) Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n
cadrul serviciului prestat, foi de prezen la cursuri, fie de evaluare ntocmite de
ctre participanii la cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate)
f) Pentru execuie de lucrri de construcii: copii certificate dup procesele verbale
de verificare pe faze determinante de execuie avizate de ctre Inspectoratul de
Stat n Construcii, copii certificate dup rapoartele dirigintelui de antier
g) Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen, state de plat
h) Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraie privind metoda de calcul a
amortizrii i valoarea lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fix (anexa VIII din
contract).
Funcia: Director Proiect Funcia: Reprezentant Legal
Nume Prenume: Nume Prenume:
Semntura: Semntura:
Data Data:

A se completa de ctre instituiile oficiale:
Nume/Semntur OF OI
Data primirii de ctre OF OI:
Data verificrii:
Observaii:
Nume/Semntur ef SMFC:
Data:
Verificat i aprobat Cererea de Rambursare n sum de:______LEI
Data:
Autoritatea de Management

Bun de plat n suma de..

Nume/Semntur
.
Funcia
.................................................................


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

100


Instruciuni de completare a Anexei I Cerere de rambursare

Seciunea din formular Instruciuni de completare
1. Cererea de rambursare nr. .. din
data de .
Se va aduga nr. cererii de rambursare conform
graficului de rambursare din contractul de finanare i
data la care a fost transmis ctre OI.
2. Perioada de referin de la ../../..
pn la ../../
Se va completa cu perioada aferent cheltuielilor
eligibile pentru care se solicit rambursarea (ex. Pentru
prima cerere de rambursare, perioada de referin este
de la data nceperii activitilor proiectului i pn la
data efecturii (plii) ultimei cheltuieli eligibile pentru
care se solicit rambursarea sau data terminrii ultimei
activiti aferente unor anumite cheltuieli punerea n
funciune a unor echipamente). Se va completa n
formatul zi/lun/an (ZZ/LL/AAAA).
3. Tipul cererii de rambursare
Se va bifa cu un X fie csua corespunztoare cererii
intermediare dac cererea de rambursare nu este ultima,
fie csua corespunztoare cererii finale dac cererea de
rambursare este ultima.
4. Date despre beneficiar
Se vor completa csue aferente numelui, adresei i
codului fiscal n conformitate cu datele nscrise n
contractul de finanare.
a. Numele bncii: Se va completa n clar cu denumirea bncii
(Trezorerie), inclusiv denumirea sucursalei/ageniei i
va corespunde cu datele furnizate n contractul de
finanare.
b. Cod IBAN Se va completa codul IBAN nscris n contractul de
finanare sau codul IBAN valabil la data transmiterii
cererii de rambursare.
5. Detalii despre proiecte:
Programul operaional
Se nscrie Programul Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice.
Axa prioritar:
Se va completa cu denumirea complet a axei prioritare
ex. TIC pentru sectoarele public i privat.
Domeniul major de intervenie: Se va completa cu denumirea complet a domeniului
major de intervenie ex. Dezvoltarea economiei.
Data de nceput a proiectului: Se va completa n formatul zi /lun/an (ZZ/LL/AAAA)
Titlu proiect: Se va completa cu aceeai informaie conform
contractului de finanare.
Numrul contractului de finanare Se va completa cu nr. i data de nregistrare la AM a
contractului de finanare.
6. Cheltuieli eligibile Se vor completa cele dou tabele cu datele solicitate
att pentru perioada de referin ct i pentru perioada
anterioar. Moneda n care se vor solicita cheltuielile
este LEI i se va nscrie cheltuiala conform modelului:
ex. 100.000.000 LEI. In cazul n care anumite meniuni
(ex. Venituri realizate din proiect) nu se aplic se va

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

101

nscrie meniunea N/A.
7. Prin prezenta cerere de rambursare
solicit suma de ..........................LEI,
reprezentnd cheltuieli eligibile i TVA
1

reprezentnd
................... LEI.
Se va completa cu suma solicitat spre rambursare
exclusiv TVA i cu suma TVA-ului conform
modelului: ex. 100.000.000 LEI.
8. Declaraie pe proprie rspundere a
Beneficiarului
Nu se va altera. Se va semna de ctre reprezentantul
legal al beneficiarului.
9. Lista anexe Se va completa cu documentele justificative ataate la
cererea de rambursare conform contractului de
finanare. Daca anumite documente sunt listate n
contractul de finanare dar, n conformitate cu perioada
de referin ele nu sunt necesare, se va meniona acest
lucru prin nscrierea meniunii N/A.
A se completa de ctre instituiile oficiale: Organismul Intermediar va completa n csuele
corespunztoare data primirii Cererii de Rambursare n
formatul ZZ/LL/AAAA, eventualele observaii
referitoare la deducerea anumitor cheltuieli, numele i
semntura persoanei responsabile s realizeze
verificarea administrativ, data la care a fost realizat
verificarea, numele i semntura persoanei care
confirm suma verificat i aprobat i data la care a
fost realizat verificarea.
Autoritatea de Management, prin persoana
mputernicit s acorde viza de bun de plat va
completa cu datele sale i suma pentru care se acorda
viza n csuele corespunztoare.


1
TVA -ul este eligibil a fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menionai la art. 9, alin. 3 din OG
29/2007.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

102

Anexa IV

RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI
Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice
Axa prioritar:
Operaiunea:

1.Numrul raportului de progres:.
2. Perioada de referin:
3. Informaii despre beneficiar

Denumirea organizaiei:

Adresa:

Contact:

CUI/ Codul fiscal:

4. Detalii despre proiect:

Numrul de referin SMIS:

Denumirea proiectului:

Numrul contractului de finanare

Localizarea geografica a proiectului: (regiune jude, localitate)

5. Stadiul proiectului:
Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic.

5.0. Msuri corective
Raportul include recomandrile primite de la Organismul Intermediar

Da Nu
Dac da, v rugm explicai msurile corective implementate:
.............................................................................................................................................................

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram Gantt)

Activitatea nr. Activitile planificate
pentru perioada de
raportare
Data de ncepere a
activitii planificate
Data final a
activitii planificate
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

103


Activitatea nr. Activitile desfurate n
timpul perioadei de
raportare
Data de ncepere a
activitii
desfurate
Data final a
activitii
desfurate
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr.

5.2. Rezultatele obinute pn n prezent (completai numai dac este cazul):

1. Rezultat 2. Contractul
de finanare
vizat
3. Valoarea
obinut n
raportul
anterior
4. Valoarea
obinut n
perioada de
raportare
5. Valoarea
obinut pn
n prezent
(3+4)
%
6 =5/2x100

..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.3. Aspecte legate de mediul nconjurtor (dac este cazul)

Activitatea 1 Activitatea 2 ............ Activitatea n

5.4. Aspecte legate de egalitatea de anse (dac este cazul)

Activitatea 1 Activitatea 2 ............ Activitatea n

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dac este cazul)

Activitatea nr. Descrierea
problemelor
Soluia / propunere Condiii
5.6. Modificri fundamentale identificate pe parcursul implementrii proiectului
comparativ cu ce s-a stabilit n contractul de finanare, operat sau previzionat (dac este
cazul)

5.6.1. Modificri propuse (condiionate de aprobarea OI)

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

104

Tipul modificrii Descrierea modificrii Motivaia

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.6.2. Modificri previzionate pentru datele planificate (dac exist)

Activitatea nr. Date planificate Date reale sau previzionate
Data de
nceput
Data
finalizrii
Data de
nceput
Data
finalizrii
Activitatea 1

Activitatea nr.

5.7. Specificai stadiul achiziiei publice conform calendarului stabilit n cererea de finanare:

Nr.
crt.
Obiectul
contractului
Valoarea
estimat
(Lei)
Procedura
de
achiziie
public
aplicat
Data
estimat
pentru
nceperea
procedurii
Data estimat
pentru
finalizarea
procedurii
Stadiul
achiziiei
publice

6. Indicatori
Indicatori de proiect:

Indicator

Valoarea indicatorului
stabilit n contract

Valoarea indicatorului
obinut n perioada
de referin

Valoarea
indicatorului obinut
pn n prezent
Indicatorii de
realizare
(1)
UM
(2)
Cantitate
(4)
UM
(5)
Cantitate
(3)
UM
(4)
Cantitate
(5)


Indicatorii de
rezultat7. Proiectul a generat venituri n timpul perioadei de raportare

A. Venituri totale generate
anterior
B. Venituri total generate n
perioada de raportare
Total (A + B)

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

105

8. Planul de lucru. Completai cu activitile i rezultatele preconizate pentru
urmtoarea perioad de raportare

8.1. Programul activitilor

Nr.
crt.
Activitatea Activitile desfurate n
perioada de raportare (data de
ncepere i de finalizare)
Activitile preconizate a fi
desfurate n urmtoarea
perioad de raportare (data de
ncepere i de finalizare)8.2. Rezultate previzionate

Nr.
crt.
Rezultate Valori anticipate n contractul
de finanare
Rezultate previzionate pentru
urmtoarea perioad de
raportare


9. Pri fizice distincte: trebuie completat numai n cazul rapoartelor de progres
ataate la cererea de plat, pentru proiectele monitorizate n pri fizice distincte

Indicator Valoarea
indicatorului
stabilit n
contract
Valoarea
indicatorului
obinut de la
ultima cerere de
plat
Valoarea
obinut pn n
prezent
%
8 =(7)/ (5)*100
Parte fizic 1 Cantitate
(2)
Suma
lei (3)
Cantitate
(4)
Suma
lei (5)
Cantitate
(6)
Suma
lei (7)


Parte fizic n
Total


Not: Pentru contractele de lucrri, beneficiarul va anexa la raportul de progres, declaraia efului
de lucrri (arhitect sau inginer) care vor respecta specificaiile de mai sus.Semntura i tampila:


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

106

Anexa V
RAPORTUL FINAL AL PROIECTULUI

Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice
Axa prioritar:
Operaiunea:

1.Raport final:.
2. Perioada de referin:
3. Informaii despre beneficiar
Denumirea organizaiei:

Adresa:

Contact:

CUI/ Codul fiscal:

4. Detalii despre proiect:

Numrul de referin SMIS:

Denumirea proiectului:

Numrul contractului de finanare

Localizarea geografica a proiectului: (regiune jude, localitate)

6. Stadiul proiectului:
Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic.

5.0. Msuri corective
Raportul include recomandrile primite de la Organismul Intermediar

Da Nu
Dac da, v rugm explicai msurile corective implementate:
.............................................................................................................................................................

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram Gantt)

Activitatea nr. Activitile planificate
pentru perioada de
raportare
Data de ncepere a
activitii planificate
Data final a
activitii planificate
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

107


Activitatea nr. Activitile desfurate n
timpul perioadei de
raportare
Data de ncepere a
activitii
desfurate
Data final a
activitii
desfurate
Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea nr.

5.2. Rezultatele obinute pn n prezent (completai numai dac este cazul):

1. Rezultat 2. Contractul
de finanare
vizat
3. Valoarea
obinut n
raportul
anterior
4. Valoarea
obinut n
perioada de
raportare
5. Valoarea
obinut pn
n prezent
(3+4)
%
6 =5/2x100

..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.3. Aspecte legate de mediul nconjurtor (dac este cazul)

Activitatea 1 Activitatea 2 ............ Activitatea n

5.4. Aspecte legate de egalitatea de anse (dac este cazul)

Activitatea 1 Activitatea 2 ............ Activitatea n

5.5. Probleme identificate la nivelul proiectului (dac este cazul)

Activitatea nr. Descrierea
problemelor
Soluia / propunere Condiii
5.6. Modificri fundamentale identificate pe parcursul implementrii proiectului
comparativ cu ce s-a stabilit n contractul de finanare, operat sau previzionat (dac este
cazul)

5.6.1. Modificri propuse (condiionate de aprobarea OI)

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

108Tipul modificrii Descrierea modificrii Motivaia

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.6.2. Modificri previzionate pentru datele planificate (dac exist)

Date planificate Date reale sau previzionate Activitatea nr.
Data de
nceput
Data
finalizrii
Data de
nceput
Activitatea 1 Activitatea 1

Activitatea nr. Activitatea
nr.

Activitatea nr. Date
planificate
Date reale
sau
previzionate
Activitatea
nr.
Date
planificate

5.7. Specificai stadiul achiziiei publice conform calendarului stabilit n cererea de finanare:

Nr.
crt.
Obiectul
contractului
Valoarea
estimat
(Lei)
Procedura
de
achiziie
public
aplicat
Data
estimat
pentru
nceperea
procedurii
Data estimat
pentru
finalizarea
procedurii
Stadiul
achiziiei
publice
6. Indicatori:
Indicatori de proiect:

Indicator

Valoarea indicatorului
stabilit n contract

Valoarea indicatorului
obinut n perioada
de referin

Valoarea
indicatorului obinut
pn n prezent
Indicatorii de
realizare
(1)
UM
(2)
Cantitate
(4)
UM
(5)
Cantitate
(3)
UM
(4)
Cantitate
(5)


Indicatorii de
rezultat


7. Proiectul a generat venituri n timpul perioadei de raportare

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

109


A. Venituri totale generate
anterior
B. Venituri total generate n
perioada de raportare
Total (A + B)

8. Planul de lucru. Completai cu activitile i rezultatele preconizate pentru urmtoarea
perioad de raportare.

8.1. Programul activitilor

Nr.
crt.
Activitatea Activitile desfurate n
perioada de raportare (data de
ncepere i de finalizare)
Activitile preconizate a fi
desfurate n urmtoarea
perioad de raportare (data de
ncepere i de finalizare)8.2. Rezultate previzionate

Nr.
crt.
Rezultate Valori anticipate n contractul
de finanare
Rezultate previzionate pentru
urmtoarea perioad de
raportare


9. Pri fizice distincte: trebuie completat numai n cazul rapoartelor de progres ataate la
cererea de plat, pentru proiectele monitorizate n pri fizice distincte

Indicator Valoarea
indicatorului
stabilit n
contract
Valoarea
indicatorului
obinut de la
ultima cerere de
plat
Valoarea
obinut pn n
prezent
%
8 =(7)/ (5)*100
Parte fizic 1 Cantitate
(2)
Suma
lei (3)
Cantitate
(4)
Suma
lei (5)
Cantitate
(6)
Suma
lei (7)


Parte fizic n
Total


Not: Pentru contractele de lucrri, beneficiarul va anexa la raportul de progres, declaraia efului
de lucrri (arhitect sau inginer) care vor respecta specificaiile de mai sus.


Semntura i tampila:

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

110


Anexa VI
NORME INTERNE DE ACHIZIII

INSTRUCTIUNI DE ACHIZIII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI
ECONOMICI PRIVAI AI PROGRAMULUI OPERAIONAL SECTORIAL
CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE

1.Domeniu de aplicare
Prezentele instruciuni sunt obligatorii pentru beneficiarii, care se ncadreaz n prevederile
art. 10 alin. 2 i 3 din OUG 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare i pentru beneficiarii
care atribuie contracte finanate, n mod direct, n proporie de mai puin de 50%, din fonduri
comunitare i/sau de la bugetul de stat.
Beneficiarii care se ncadreaz n prevederile art. 8 (autoriti contractante) respectiv n
prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c^1 din OUG 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, au
obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice .

Tip Contract Condiii n care se aplica prevederile
legale laachiziia public
Procedura de urmat
Cumulativ:
contractul este finanat n mod
direct, n proporie de mai mult de
50%, din fonduri comunitare si/sau de
la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului
este mai mare dect echivalentul n lei
a 2.500.000 euro.
Una din procedurile de achiziie
prevzute de OUG nr. 34/2006,
cu modificrile i completrile
ulterioare

Cumulativ:
contractul este finanat n mod
direct, n proporie de mai mult de
50%, din fonduri comunitare i/sau de
la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului
este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 2.500.000 euro.
Se aplic prezentele instruciuni
Contract de
LUCRRI

contractul este finanat n mod
direct, n proporie de de 50% sau mai
puin din fonduri comunitare i/sau de
la bugetul de stat.
Se aplic prezentele instruciuni

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

111

Cumulativ:
contractul este finanat n mod
direct, n proporie de mai mult de
50%, din fonduri comunitare i/sau de
la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului
este mai mare dect echivalentul n lei
a 125.000 euro.
Una din procedurile de achiziie
prevzute de OUG nr. 34/2006,
cu modificrile i completrile
ulterioare

Cumulativ:
contractul este finanat n mod
direct, n proporie de mai mult de
50%, din fonduri comunitare i/sau de
la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului
este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 125.000 euro.

Se aplic prezentele instruciuni
Contractul de
SERVICII

contractul este finanat n mod
direct, n proporie de de 50% sau mai
puin din fonduri comunitare i/sau de
la bugetul de stat .
Se aplic prezentele instruciuni
Cumulativ:
contractul este finanat n mod
direct, n proporie de mai mult de
50%, din fonduri comunitare i/sau de
la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului
este mai mare dect echivalentul n lei
a 1 000.000 euro.
Una din procedurile de achiziie
prevzute de OUG nr. 34/2006,
cu modificrile i completrile
ulterioare

Cumulativ:
contractul este finanat n mod
direct, n proporie de mai mult de
50%, din fonduri comunitare i/sau de
la bugetul de stat;
valoarea estimat a contractului
este mai mic decat echivalentul n lei
a 1 000 000 euro.
Se aplic prezentele instruciuni
Contractul de
FURNIZARE

contractul este finanat n mod
direct, n proporie de de 50% sau mai
puindin fonduri comunitare i/sau de
la bugetul de stat.
Se aplic prezentele instruciuni

Nerespectarea prezentelor instruciuni atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente
achiziiei de servicii, lucrri sau produse n cadrul proiectelor cofinantate prin Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice- POS CCE .

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

112

Beneficiarii privai au dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, cnd
valoarea achiziiei nu depete echivalentul n lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziie de produse,
servicii sau lucrri.
Prezentele norme nu se aplic n cazul achiziiilor de teren/cldiri.

2.Principii

Pe parcursul ntregului proces de achiziie, la adoptarea oricrei decizii, trebuie avute n
vedere urmtoarele principii:
nediscriminarea;
tratamentul egal;
recunoaterea reciproc;
transparena;
proporionalitatea;
eficiena utilizrii fondurilor publice;
asumarea rspunderii.
Prin nediscriminare i tratament egal se nelege asigurarea condiiilor de manifestare a
concurenei reale, prin stabilirea i aplicarea, pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerine
i criterii identice pentru toi operatorii economici, astfel nct oricare dintre acetia s poat
participa la procedura de atribuire i s beneficieze de anse egale de a deveni contractani.
Prin recunoatere reciproc se nelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite
n mod licit pe piaa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de
autoritile competente din alte state, precum i a specificaiilor tehnice, echivalente cu cele
solicitate la nivel naional.
Prin transparen se nelege aducerea la cunotina publicului a tuturor informaiilor
referitoare la aplicarea procedurii de atribuire, n special cu privire la oportunitatea de participare la
procesul de achiziie, la elementele documentaiei de atribuire, precum i la rezultatul procedurii.
Prin proporionalitate se nelege asigurarea corelaiei ntre necesitatea beneficiarului,
obiectul contractului i cerinele solicitate a fi ndeplinite.
Prin eficiena utilizrii fondurilor publice se nelege aplicarea procedurilor de atribuire
competiionale i utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natur economic ale ofertelor n
vederea obinerii raportului optim ntre calitate i pre.
Prin asumarea rspunderii se nelege determinarea clar a sarcinilor i responsabilitilor
persoanelor implicate n procesul de achiziie, urmrindu-se asigurarea profesionalismului,
imparialitii i independenei deciziilor adoptate pe parcursul derulrii acestui proces. Se va
urmri eliminarea situaiilor care ar putea genera conflicte de interese, respectiv a situaiilor n care
interesele de natur patrimonial sau nepatrimonial a persoanelor implicate n procesul de achiziie
ar putea influena desfurarea procedurii i adoptarea deciziilor pe parcursul acesteia.

3. Etapele procedurii de achiziie

Procedura de achiziie reprezint o succesiune de etape, dup parcurgerea crora se obine
produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui
contract de achiziie.Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

113

Etapa Operaiunea
1 Programarea achiziiei - identificarea necesitii
- estimarea valorii
- alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instruciuni)
2 Elaborarea documentaiei de
atribuire
- elaborarea caietului de sarcini
- stabilirea clauzelor contractuale
- stabilirea cerinelor minime de calificare i selecie
(opional)
- stabilirea criteriului de atribuire
- reguli de participare i de evitare a conflictului de interese
3 Anunul/invitaia de participare

- elaborarea i publicarea anunului de participare ntr-un
ziar local/naional
- elaborarea i trimiterea invitaiei de participare la cel puin
3 poteniali ofertani
- punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire
- rspuns la solicitrile de clarificri
4 Derularea procedurii - primirea i nregistrarea ofertelor
- deschiderea ofertelor
- evaluarea ofertelor
- elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor i de
adjudecare a ofertei ctigtoare
5 Atribuirea contractului - comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani
- publicarea anunului de atribuire ntr-un ziar local/naional
- semnarea contractului


3.1 . Programarea achiziiei

Beneficiarul va stabili achiziiile necesare i calendarul acestora n conformitate cu
obiectivele i activitile proiectului cofinantat din POS CCE i va lua n calcul, la estimarea valorii
bunurilor/serviciilor/lucrrilor care vor face obiectul achiziilor, cerinele tehnice aferente prevzute
n cererea de finanare. n funcie de valoarea estimat, se va alege procedura ce urmeaz a fi
aplicat conform OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare sau conform
prezentelor instruciuni.
Este interzis divizarea unui contract n mai multe contracte de valoare mai mic n
vederea ncadrrii sub pragurile stipulate de lege i de prezentele instruciuni.

3.2 Elaborarea documentaiei de atribuire

Documentaia de atribuire reprezint acele documente care conin cerine formale, tehnice
i financiare care permit descrierea obiectiv a obiectului contractului de achiziie i pe baza cruia
un potenial ofertant i va elabora oferta.
La elaborarea documentaiei de atribuire, n special a caietului de sarcini, se va urmri
meninerea concordanei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrrii care face
obiectul achiziiei cu datele tehnico-financiare din proiectul cofinanat din POS CCE.
Documentaia de atribuire va cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
- informaii generale privind beneficiarul (adres, date de contact, mijloace de comunicare);

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

114

- instruciuni privind date limit care trebuie respectate (pentru solicitrile de clarificri,
pentru depunerea ofertelor etc) i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu
participarea la procedura de atribuire;
- opional, cerine minime de calificare i selecie a ofertanilor cu precizarea documentelor
care urmeaz a fi prezentate de ctre ofertani pentru dovedirea ndeplinirii acestor criterii;
- caietul de sarcini;
- instruciuni privind modul de elaborare i prezentare a propunerii tehnice i a celei
financiare, precum i cu privire la perioada minim de valabilitate a ofertelor;
- informaii detaliate i complete cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea
ofertei ctigtoare (oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic sau preul cel
mai sczut)
- informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Modalitatea de punere la dispoziie a documentatiei de atribuire va fi menionat n anunul/
invitaia de participare.
Caietul de sarcini reprezint descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau lucrrilor
necesare beneficiarului.cu referire la cerinele, prescripiile i caracteristicile tehnice ale acestora. Se
interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice care indic o anumit origine,
surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o
licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse.
Criteriile de calificare i selecie (opional) reprezint acele condiii/cerine minime,
impuse prin documentaia de atribuire, ce trebuie ndeplinite de ctre ofertant, care se refer la:
- situaia personal a ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activitii profesionale;
- situaia economic i financiar a ofertantului;
- capacitatea tehnic i/sau profesional a ofertantului;
- standarde de asigurare a calitii;
- standarde de protecie a mediului;
- standarde referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii.
Criteriile de calificare i selecie trebuie alese n aa fel nct s nu fie disproporionate n
raport cu natura i complexitatea contractului i s nu conduc la restricionarea participrii la
procedura de atribuire (s nu fie discriminatorii).
Criteriul de atribuire reprezint criteriul stabilit n documentaia de atribuire i preluat n
anunul i invitaia de participare n baza cruia va fi atribuit contractul de achiziie. Criteriul poate
fi oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic sau preul cel mai sczut.
Criteriul oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic presupune stabilirea ca
ofert ctigtoare pe cea care a ntrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea ca factori de evaluare,
alturi de pret, i a altor elemente precum costurile de funcionare, caracteristicile calitative i
tehnice, raportul cost/eficien, servicii de asisten tehnic etc.
Este interzis folosirea cerinelor referitoare la calificare ca factori de evaluare a ofertelor.

3.3 Anunul/invitaia de participare

Dup finalizarea documentaiei de atribuire beneficiarul va publica un anun de participare
ntr-un ziar local/naional i va transmite concomitent invitaii de participare la cel puin 3 poteniali

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

115

ofertani. Anunul i invitaia de participare vor avea acelai coninut, vor fi elaborate n baza
documentaiei de atribuire i vor stipula principalele reguli de participare.
Prin potenial ofertant se ntelege un operator economic, persoan fizic/juridic, de drept
public sau privat care ofer, n mod licit pe pia, potrivit domeniului su de activitate, produsele,
serviciile sau lucrrile care fac obiectul procedurii de achiziie respective
Pentru a putea participa la procedura de achiziie, potenialii ofertani trebuie s nu se
regseasc n niciunul din urmtoarele cazuri:
a) sunt insolvabili sau n stare de faliment sau lichidare, au afacerile conduse de un
administrator judiciar, sunt n ncetare de pli, au suspendate activitile de afaceri sau sunt
n situaii similare prevzute n legislaia naional;
b) fac obiectul unei aciuni n justiie pentru declararea strii de faliment, lichidare,
administrare special sau orice alt situaie similar prevzut de legislaia naional;
c) au fost condamnai n ultimii 3 ani prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n
materie profesional;
d) n ultimii 5 ani au fost condamnai prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau
splare de bani.
e) sunt vinovai de o grav greeal profesional dovedit prin orice mijloace pe care
autoritatea contractant le poate dovedi;
f) nu i-au indeplinit obligaiile privind plata impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romania sau n ara n care sunt stabilite;
g) sunt vinovate de prezentarea denaturat a informaiilor solicitate de autoritile contractante
ca o condiie de participare la invitaia de ofertare sau contract;
h) n ultimii 2 ani nu i-au ndeplinit sau i-au ndeplinit n mod defectuos obligaiile
contractuale, din motive imputabile lor, fapt care a produs sau este de natur s produc
grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finanrii acestor
contracte.
Eligibilitatea ofertanilor va fi dovedit prin anexarea la oferte a unei declaraii pe propria
rspundere prin care se va preciza c ofertantul nu se regseste n niciuna dintre situaiile de mai
sus.
Termenul limit pentru depunerea ofertelor, menionat n invitatia / anunul de participare va
fi stabilit astfel nct s permit ntocmirea de oferte fundamentate tehnic i financiar.
Ofertanii sunt obligai s-i menin ofertele valabile pe perioada specificat n documentaia de
atribuire. Aceast perioad trebuie s fie suficient pentru a permite beneficiarului s examineze
ofertele, s aprobe propunerea de adjudecare, s anune ofertantul ctigtor i s semneze
contractul.

3.4 Derularea procedurii

La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie s le nregistreze n ordinea primirii. O ofert
primit prin mijloace electronice poate fi nregistrat i analizata, dar va fi considerat conform
numai dac este anexat, n dosarul de achiziii, n varianta original (tiprit, semnat i
tampilat).
Vor intra n evaluarea tehnic i financiara numai acele oferte depuse n termen i ai cror
ofertani sunt eligibili i au ndeplinit criteriile de calificare i selecie, dac este cazul, descrise n

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

116

documentaia de atribuire.
Ofertele primite vor fi considerate conforme dac sunt compatibile din punctul de vedere al
valorii, performanelor tehnice i al obiectului cu cerinele menionate n caietul de sarcini. Ofertele
trebuie defalcate pe componente i preuri.
Beneficiarul va alege oferta ctigtoare conform criteriului de atribuire menionat n
documentaia de atribuire i va ntocmi procesul verbal de adjudecare a contractului n care va
motiva rezultatul procedurii.

3.5 Atribuirea contractului de achiziie

Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire n acelai timp ctre toi
ofertanii care au participat la procedur i va publica un anun de atribuire ntr-un ziar
local/naional.
Contractul trebuie s fie ncheiat n form scris, n dou exemplare originale, semnat de
ambele pri, tampilat i datat. Contractul trebuie s fie valabil pe o perioad suficient de mare,
astfel nct s se permit implementarea proiectului n conformitate cu datele din contractul de
finanare, cu documentele anexate acestuia i cu graficul de implementare tehnico-financiar a
proiectului.
Contractul trebuie s menioneze datele de identificare a celor doua pri semnatare,
obiectul, valoarea i durata contractului, termene clare i ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor/ execuia lucrrilor, contul n care se vor face plile. Vor fi prevzute n mod expres
condiii referitoare la livrare, montaj, punere n funciune, recepie, standarde de calitate, service,
garanii etc.
Dac ofertantul ctigtor nu semneaz contractul n termenii stabilii, beneficiarul
poate s incheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmtor, dac oferta
corespunde sau poate relua procedura de achiziie n aceleai condiii.
Dac n contractul de achiziii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile,
beneficiarul finanrii prin POS CCE trebuie s suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele
neputnd fi solicitate prin cererile de rambursare.

Modificarea contractelor de achiziii este permis cu respectarea urmtoarelor condiii:
- modificrile se pot face doar n perioada de execuie a contractului i nu au efect retroactiv;
- scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de natura proiectului din contractul iniial;
- prin actul adiional nu se pot face modificri care afecteaz fundamental termenii
documentaiei de atribuire;
- modificrile nu pot viza valoarea iniial a contractului dect dac aceast posibilitate este
prevzuta expres n documentaia de atribuire i este fcut n limita indicat;
- orice modificare care prelungete durata de execuie a contractului trebuie fcut astfel nct
implementarea i plile finale s fie realizate naintea expirrii contractului de finanare n
cauz.

Achiziiile directe de produse, servicii sau lucrri (cnd valoarea achiziiei nu depete
echivalentul n lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri) se
realizeaz pe baz de document justificativ care, n acest caz, se consider a fi contract
deachiziie.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

117

4. Dosarul de achiziie

Pentru achiziiile de servicii, lucrri sau produse aferente proiectelor cofinanate prin
Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, derulate n baza prezentelor
instruciuni, beneficiarii privai ai Programului sunt obligai s creeze i s pstreze, pentru fiecare
achiziie n parte, un Dosar de achiziii care va conine cel puin urmtoarele documente:

Achiziii de
Nr.
crt
DOCUMENTE MINIME ALE DOSARULUI DE
ACHIZIII
Lucrri Bunuri Servicii
1
Nota privind determinarea valorii estimate
2 Invitaia de participare i anunul de participare
3
Dovada transmiterii spre publicare ntr-un ziar local/
naional i dovada transmiterii invitaiei de participare la
minimum 3 poteniali ofertani

4 Documentaia de atribuire
5
Ofertele originale adresate beneficiarului, nsoite de
declaraia de eligibilitate a ofertantului

6 Solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise
7

Procesul-verbal de evaluare a ofertelor i de adjudecare a
ofertei ctigtoare


8
Dovada comunicrilor ctre ofertani privind rezultatul
procedurii i dovada publicrii anunului de atribuire ntr-un
ziar local/naional

9
Contractul de achiziieToate documentele care deriv din procesul de achiziie vor fi pstrate de ctre Beneficiar timp de 3
ani de la nchiderea POS CCE i vor fi puse la dispoziia Autoritii de Management, Organismului
Intermediar, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, Comisiei Europene sau oricrui
alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a
proiectelor cofinanate din instrumente structurale.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

118

Anexa VII
Cererea de Finanare Aprobat
A se vedea Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului.
Se va ataa cererea de finanare n ultima form aprobat.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

119

Anexa VIII
RAPORT
privind durabilitatea investiiei a beneficiarului
Program operaional Cresterea Competitivitii Economice
Axa prioritar:
Operaia:

1. Raportul privind durabilitatea investitiei nr.
2. Perioada de referin
3. Informaii privind beneficiarul
Denumirea societii
Adresa
Contact
Cod fiscal
4. Detalii privind proiectul
Numrul de referin SMIS
Denumirea proiectului
Contract de finanare numrul
Locaia geografic a proiectului: (regiune, jude, localitate)
Proiectul menionat mai sus a suferit/nu a suferit nici o modificare esenial, conform Art. 57
din Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operaiunilor:
(a) afectarea naturii si conditiilor de implementare sau cesiunea catre o firma sau organism
public cu obtinerea de beneficii;
Detaliile modificarii
(b) rezultat din schimbarea naturii proprietatii unei parti de infrastructura sau din incetarea unei
activitati productive.
Detaliile modificarii

REALIZARE INDICATORI POSTIMPLEMENTARE LA DATA DE 15 IANUARIE A
ANULUI
DENUMIRE
INDICATOR
REALIZAT NEREALIZAT COMENTARII
Indicator 1
Indicator 2

Indicator n-1
Indicator n

NOTA : Acest tabel se ataseaza la Raportul privind durabilitatea investitiei si se transmite anual.
Data: Beneficiar:

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

120

ANEXA nr. 6
Glosar de termeni
Ajutor de stat Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului n orice
form care distorsioneaz sau amenin s distorsioneze concurena
prin favorizarea unor ntreprinderi sau producia anumitor bunuri,
n msura n care afecteaz comerul ntre statele membre.
Ajutor de minimis Orice ajutor primit pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali,
inclusiv anul fiscal n curs, fie din surse ale statului sau ale
autoritilor locale, fie din surse comunitare, care sa nu depeasc
echivalentul n lei a 200.000 Euro (echivalentul n lei a 100.000
Euro pentru operatorii economici care activeaz n domeniul
transporturilor).
Autoritate de Audit Autoritatea public, la nivel naional, responsabil cu verificarea
operaiunilor de management i a sistemului de control pentru
fiecare program operaional, independent funcional de
Autoritatea de Management i de Autoritatea de Certificare. n
Romnia, pentru toate programele operaionale, Autoritatea de
Audit funcioneaz pe lng Curtea de Conturi.
Autoritate de Management
pentru POS - CCE
Structur organizatoric n cadrul Ministerului Economiei i
Finanelor care are responsabilitatea managementului, gestionrii i
implementrii asistenei financiare din instrumente structurale ale
Uniunii Europene pentru Programul Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice n cadrul perioadei de
programare 2007 2013.
Autoritatea de Finanare,
Certificare i Plat
Structur organizatoric n cadrul Ministerului Economiei i
Finanelor responsabil de certificarea sumelor cuprinse n
declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European, de
primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de
Coeziune i asigurarea transferului acestora ctre beneficiari,
precum i a sumelor de prefinanare i cofinanare aferente acestora
din fonduri alocate de la bugetul de stat.
Beneficiar Organismul sau ntreprinderea cu capital public ori privat,
responsabil/responsabil cu execuia proiectelor sau a msurilor
finanate prin contractul de finanare.
Cadrul Strategic Naional
de Referin
Documentul aprobat de Comisia European, negociat n prealabil
cu Romnia, ca stat membru, n urma evalurii Planului naional de
dezvoltare. CSNR conine contribuia din instrumentele structurale
i celelalte resurse financiare pentru realizarea prioritilor i
msurilor coninute n Planul Naional de Dezvoltare. Prevederile
acestui document se implementeaz prin intermediul programelor
operaionale.
Cerere de finanare Formularul completat de ctre solicitant n vederea obinerii

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

121

finanrii din Programul Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice 2007-2013 prevzut n anexa nr. 1 la
prezentul ghid plus anexele.
Apel de proiecte cu
depunere continu
Apel de proiecte pentru care depunerea cererilor de finanare se
face continuu, ncepnd de la o anumit dat, iar evaluarea i
selecia proiectelor se face n mai multe sesiuni, prin punctare n
sistem gril de evaluare, fr ordonare n funcie de punctajul
obinut. Sunt finanate proiectele care depesc pragul minim de
calitate, n ordinea datei de depunere a cererilor de finanare, pn
la concurena sumei alocate pentru apelul de proiecte
Cheltuieli eligibile Cheltuielile efectuate n scopul implementrii standardelor
internaionale nu sunt legate de cheltuielile normale de funcionare
a ntreprinderii;
Cheltuieli neeligibile Cheltuieli inerente realizrii proiectelor finanate din instrumente
structurale n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice 2007-2013, care nu pot fi finanate din
instrumentele structurale, conform reglementrilor comunitare i
naionale.
Cheltuieli conexe Cheltuielile care intervin n derularea proiectelor co-finanate din
instrumentele structurale, implementate de autoriti publice
centrale/locale, cheltuieli fr de care proiectul nu poate fi
implementat i care nu pot fi finanate din instrumente structurale;
Comitet de evaluare Organism, fr personalitate juridic, creat la nivelul Autoritii de
Management/Organismului Intermediar care are ca scop evaluarea
proiectelor depuse de solicitani n scopul finanrii prin Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-
2013.
Comitet de Monitorizare Comitet nfiinat de ctre statele membre pentru fiecare program
operaional avnd atribuii de decizie i funcii de monitorizare i
supervizare a calitii implementrii Programului Operaional
Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 i de
urmrire a realizrii obiectivelor programului, prin utilizarea
eficient a resurselor alocate.
Este organismul deliberativ, fara personalitate juridica, care asigura
urmarirea eficacitatii i calitatii implementarii asistentei financiare
nerambursabile prin Programul Operaional Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice, modul de utilizare i impactul
acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare in materie.
Contract de finanare Actul juridic incheiat intre Organismul Intermediar/Autoritatea de
Management i Beneficiar, prin care se aproba spre finanare un
proiect i care stabilete drepturile i obligaiile prilor, in cadrul
Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice, Axa prioritar I - Un sistem de producie inovativ i
ecoeficient.
Contract Actul juridic cu titlu oneros ncheiat ntre Beneficiar i Contractor
n scopul execuiei unei lucrri, furnizrii unor produse sau
prestrii unor servicii.
Contractor Persoana fizic sau juridic, de drept public sau privat, cu care

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

122

solicitantul a ncheiat contractul de execuie a unei lucrri, de
furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii
Contribuia naional Totalul sumelor cheltuite n cadrul implementrii Programului
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-
2013 i care este format din cofinanarea public, cheltuielile
conexe i cheltuielile neeligibile.
Criterii de eligibilitate Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc solicitantul pentru a fi
admis n cadrul schemei de finanare.
Criterii de selecie i
evaluare
Condiiile n baza crora se acord un anumit punctaj pentru
proiectele depuse.
Documentul Cadru de
Implementare
Documentul care detaliaz modalitatea in care vor fi implementate
strategia i prioritile Programului Operaional Sectorial
Creterea Competitivitii Economice.
Finanare nerambursabil Finanarea nerambursabil acordat prin FEDR i de la Bugetul de
stat
Finanare public Sumele alocate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) din Legea
finanelor publice nr. 500/2002, cu modificrile ulterioare, i la art.
1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale,
respectiv n bugetele organismelor prestatoare de servicii publice i
de utilitate public de interes local sau judeean, dup caz, pentru
finanarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finanate n
cadrul programelor operaionale;
Finalizarea proiectului
(pentru beneficiar)
Data efecturii tuturor activitilor i /sau a cheltuielilor
menionate n proiect.
Finalizarea proiectului
(pentru OI)
Data efecturii ultimei pli ctre beneficiar.
ntreprinderi mici Operatorii economici care au ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz
o cifr de afaceri anual net sau dein active totale de pn la 10
milioane de euro, echivalent n lei.
ntreprinderi mijlocii Operatorii economici care au ntre 50 i 249 de salariai i
realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 de milioane
euro, echivalent n lei, sau dein active totale care nu depesc
echivalentul n lei a 43 de milioane de euro.
Lista proiectelor aprobate Reprezint proiectele care au ndeplinit punctajul minim necesar n
cadrul procesului de selecie i care este aprobate de ctre
Organismul Intermediar i de ctre Autoritarea de Management..
Lucrri de modernizare Lucrri de construcii i instalaii aferente construciilor existente,
precum i lucrrile de modernizare care se realizeaz peste durata
normal de funcionare a unei construcii, lucrri care odat
realizate aduc construcia respectiv la un nou nivel de exploatare.
Microintreprindere Persoana juridica romna care ndeplinete cumulativ urmtoarele
condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a)are
nscrisa n obiectul de activitate producia de bunuri materiale,
prestarea de servicii si/sau comerul; b)are de la 1 pn la 9
salariai inclusiv; c)a realizat venituri care nu au depasit
echivalentul n lei a 100.000 euro; d)capitalul social al persoanei
juridice este deinut de persoane, altele dect statul, autoritatile
locale si instituiile publice.

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

123

Neregul Orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n raport
cu prevederile memorandumurilor de finanare, memorandumurilor
de nelegere, acordurilor de finanare privind fondurile comunitare
i cofinantarile aferente, precum i cu prevederile contractelor
ncheiate n baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o
cheltuiala neeligibila prejudiciaz bugetul general al Comunitilor
Europene sau bugetele administrate de acestea ori n numele lor
i/sau bugetele din care provine cofinantarea aferent.
Numrul de referin Numr emis la inregistrarea cererii de ctre Organismul
Intermediar, care va fi folosit in corespondenta cu solicitantul pana
la ncheierea contractului de finanare.
Organism Intermediar Instituia desemnat de autoritatea de management i/sau de
autoritatea de plat care, prin delegare de atribuii, implementeaz
msurile din programele operaionale. n cazul de fa Ministerul
pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Comer, Turism i Profesii
Liberale prin Direcia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare
pentru IMM.
Programul Operaional
Sectorial
"Creterea Competitivitii
Economice" POS CCE
Document naintat de ctre Statul Membru i adoptat de ctre
Comisi Europeana, care conine o strategie de dezvoltare
cuprinznd o serie de prioriti coerente care s fie implementate
cu ajutorul unui Fond, sau n cazul obiectivului Convergen, cu
ajutorul Fondului de Coeziune sau al FEDR.
Programele operaionale sunt documente aprobate de Comisia
European pentru implementarea acelor prioriti sectoriale i/sau
regionale din Planul naional de dezvoltare care sunt aprobate spre
finanare prin CNSR.
Proiect O serie de activiti economice indivizibile cu obiective stabilite,
concepute pentru a produce un rezultat specific ntr-o perioad de
timp dat
Societate cooperativ O asociaie autonom de persoane fizice i/sau juridice, dup caz,
constituit pe baza consimmntului liber exprimat de acestea, n
scopul promovrii intereselor economice, sociale i culturale ale
membrilor cooperatori, fiind deinut n comun i controlat
democratic de ctre membrii si, n conformitate cu principiile
cooperatiste, constituit n baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea i funcionarea cooperaiei.
Solicitant ntreprindere mic sau mijlocie care depune o cerere de finanare n
cadrul POS CCE.
Unitate de plat pentru
POS CCE
Structur din cadrul Ministerului Economiei i Finanelor avnd
responsabilitatea transferrii sumelor de cofinanare alocate de la
bugetul de stat, precum i a sumelor din asistena financiar
nerambursabil ctre beneficiari.


Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

124

ANEXA nr. 7
Oficiile Teritoriale pentru IMM i Cooperaie
N
r
.
C
r
t
.

OTIMMC
Judeele n
care
acioneaz
Telefon Fax Adresa
1 Braov Arge 0368434154 0368434155
Str. Prahova nr.2
Braov C.P.500209
Braov
Ilfov
Prahova
2 Bucuresti Bucuresti 0753012703
Ilfov
3 Cluj Alba
0264.487.224
0264.487.244
0264.487.224
0264.487.244
str.Horea, nr. 13
Cluj Napoca
C.P.400174
Cluj
Slaj
4 Constana Clrai
0241661253
0241661254
0241661253
0241661254
Bd. Tomis 79-81,
et.1, cod 900669,
Constanta,
C.P.900669
Constana
Ialomia
Tulcea
5 Craiova Dolj 0251510785 0251510785
str.Sfintii Apostoli,
nr. 72 Craiova
C.P.200501
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea
6 Galai Galai 0236416610 0236416690
Prelungirea Traian
nr. 1, bl. Pescru,
tonson C, parter,
Galai
Vrancea
Buzu
Brila

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013
Axa prioritar 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie
Domeniul de intervenie 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia
a ntreprinderilor, in special a IMM
Operaiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaionale

125

7 Iai Bacu
0232261101
0332805078
0232261101
Str.Sf.Lazar nr.2
bl.M Kogalniceanu,
Mezanin, Iasi,
C.P.700044
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui
8 Satu Mare
Bihor

Str. Decebal nr. 4,
Satu Mare.
Maramue 0261/711240 0261/711240
Satu Mare
9 Trgovite Dmbovia 0345100523 0'245222135
Str.Radu de la
Afumai nr.1H,
Trgovite,
C.P.130056
Giurgiu
Teleorman
10 Trgu Mure Bistria-Nsud 0265311660 0265311660
Piata Victoriei nr.5
et.2 Trgu Mure,
C.P.540029
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu
11 Timioara Arad 0256292739 0256292767
Bd. Revoluiei nr.8
Timioara,
C.P.300024
Cara Severin
Hunedoara
Timi