Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA Judetul MEHEDINTI Primaria Ilovat

DISPOZITIA
Nr 133 / 25.09.2013 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui CASAPU GEORGETA , CNP 2610614250549 cu domiciliul in Ilovat, str RACOVA, localitatea Ilovat, judetul MEHEDINTI Andronie S Grigore - Primarul localitatii Ilovat, Judetul MEHEDINTI Avand in vedere : - cererea depusa de dna/dl CASAPU GEORGETA, inregistrata sub nr 60/6 din 21.06.2013 - prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modficarile si completarile ulterioare aprobate prin Legea 276/2010. - prevederile HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat - prevederile Legii 292/2011 privind organizarea, functionarea si finantarea sistemului national de asistenta sociala - prevederile OUG 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - prevederile HG 1291/2012, HG 57/2012 si HG 225/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - prevederile Legii 215/2001 privind administratia publica locala In temeiul art.63 si art.68 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare DISPUNE Art 1 Incepand cu data de 01.09.2013 se repune in plata dreptul la ajutorul social (VMG) dnei/ dlui CASAPU GEORGETA, CNP 2610614250549, cu domiciliul in Ilovat, str RACOVA, localitatea Ilovat, judetul MEHEDINTI, pentru familia formata din 2 persoane, in cuantum de 244.0 lei. Motivul reluarii platii pentru ajutorul social (VMG) : indeplinire obligatii prevazute de legea 416/2001 Art 2 Titularul si/sau persoanele apte de munca din familie vor efectua lunar un numar de 51.44 ore, echivalent 7 zile la actiuni si lucrari de interes local. Art 3 Persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social sunt obligate sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute la art.7 alin.(1) din Legea nr. 416 / 2001. Art 4 Titularul este obligat sa comunice in scris primarului, in termen de 15 zile, orice modificare privind veniturile si numarul membrilor de familie Art 5 Prezenta dispozitie se va transmite la Agentia Judeteana pentru Plati si

Inspectie Sociala pana la data de 5 ale lunii urmatoare insotita de copie dupa cererea titularului certificata de Primar, se va comunica titularului in termen de 5 zile si va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul Asistenta Sociala din cadrul primariei. PRIMAR Andronie S Grigore Vizat Secretar

S-ar putea să vă placă și