Sunteți pe pagina 1din 3

Sisteme wireless pentru monitorizare in medicina

Claudiu Jianu 1 Universitatea „Politehnica” din Timișoara, Romania Facultatea de Electronică și Telecomunicații Jianu.claudiu.marian@yahoo.com

1 Rezumat— Această lucrare prezintă implementarea sistemelor wireless pentru monitorizarea in medicina. Metoda ce stă la baza dezvoltării acestui sistem constă în adaptarea unei plăci de dezvoltare pentru măsurarea și transmiterea wireless a unor parametrii vitali în monitorizarea pacienților. Beneficiile prezentei metode constau în monitorizarea activă a pacientului, permițând acestuia o mobilitate ridicata, si posibilitatea implementarii unor notificari de alarmare care sa permita o mai buna supraveghere a pacientilor.

Cuvinte cheieSisteme wireless, monitorizare, parametrii vitali, senzori medicali.

I. INTRODUCERE REȚELE WIRELESS

O rețea WLAN (Wireless Local Area Network) este un sistem flexibil de comunicații de date, folosit ca o extensie sau o alternativă la rețeaua LAN prin cablu, într-o clădire sau într-un grup de clădiri apropiate. Folosind undele electromagnetice, dispozitivele WLAN transmit și primesc date prin aer, eliminând necesitatea cablurilor și transformând rețeaua într-un LAN mobil. O problemă interesantă pentru utilizatorii unei rețele fără fir este lățimea de bandă pe care o au la dispoziție. Standardul 802.11b prevede viteze de transfer de 11, 5.5, 2 și 1Mbps. Viteza de conectare este fie prestabilită de către utilizatori, fie rezultă în urma unei negocieri între cele 2 echipamente fără fir. Datorită faptului că la fiecare pachet recepționat se transmite un pachet de confirmare a recepției (acknowledge) - adică pentru un pachet de date transmis e nevoie de două pachete - viteza de transmisie se reduce la jumătate. Astfel, dacă viteza de conectare este de 11Mbps se pot transfera informații la o viteza medie de 4.5Mbps.

Folosind echipamente conforme cu standardul 802.11g - care prevede adițional viteze de 54, 36, 33, 24, 22 și 12 Mbps - se poate atinge o viteza medie de transfer de 20Mbps. Comunicaţiile Bluetooth sunt un standard de comunicaţie pentru dispozitive mobile, standard care se aplică pe distanţe ceva mai mari decât în cazul comunicaţiilor în infraroşu. Sistemul Bluetooth este cel mai adecvat atunci când distanţa dintre emiţător/receptor este scurtă, rata de transfer este mare, iar puterea consumată trebuie menţinută cât mai scăzută.

O rețea fără fir (radio) de tip mesh reprezintă o rețea destinată transportării datelor, instrucțiunilor și vocii (informație sonoră) prin nodurile de rețea. Aceast tip de rețea oferă conexiuni continue și dispune de algoritmi de autoreconfigurare în caz de noduri blocate sau neoperaționale. Scopul principal al acestor algoritmi este de

a găsi cea mai bună rută pentru a ocoli nodurile

neoperaționale și de a transmite până la destinație pachetele

de

date, în ciuda dificultăților.

II.

SENZORI MEDICALI

Senzorul EKG - Electrocardiograma este un grafic

de

urmărire a activității electrice a inimii.O urmărire tipica

constă dintr-o serie de forme de undă care apar într-o ordine repetitiva.Aceste forme de undă apar de la o valoare inițialădenumită linie izoelectrică, iar orice devierede la această linie izoelectrică denotă o activitate electrică. Cele cinci devieri majore ale unei EKG normale sunt desemnate prin literele P, Q, R, S,și T. Un ciclu cardiac este reprezentat de un grup de forme de undă începând cu unda P, urmat de undele formate din complexul QRS, și se încheie cu unda T. Unda P reprezintă depolarizarea atriilor și este asociat cu contracțiile acestora.Complexul undelor QRS este format din trei valuri: prima deviere negativă este unda Q și este urmată de o deviere pozitivă numită unda R, complexul terminandu-se cu o deviere negativă cunoscută sub numele

de unda S. Complexul undelor QRS denotă depolarizare ventriculelor și este asociat cu contractiile acestora. Repolarizare atrială apare în timpul depolarizarii ventriculelor.Din acest motiv, forma de undă asociată cu repolarizare atrială este nedetectabil peun EKG.

Ultimul val se numește unda T, și este reprezentat

de obicei de o deviere pozitivă.Unda T indică repolarizarea

ventriculară.Energie electrică este, de asemenea, generate de către mușchii scheletici, și poate fi văzută caartefacte muscularedacă brațul este mutat în timp ce senzorii EKG

sunt atasati. Secvența de unda de la unda Ppână la următoarea unda P reprezintă un ciclu cardiac.

atasati. Secvența de unda de la unda Ppână la următoarea unda P reprezintă un ciclu cardiac.

Figura 1. Semnal EKG

Senzor pulsoximetrie - Pulsoximetria combină spectrofotometria care măsoară concentraţia de hemoglobină (absorbţia luminii în functie de gradul de oxigenare a sângelui) şi pletismografia optică pentru a măsura schimbările pulsatiilor în volumul sângelui arterial (schimbările pulsatilor în transmiterea luminii prin tesuturi sunt datorate variaţiilor de volum sanguin arterial înţesuturi). Măsurătorile au la bază un principiu optic, senzorii putând fi plasaţi la nivelul dege- tului, lobului urechii, cât şi antebratului, având două surse de emisie una de lumină roşie culungime de undă de 660 nm şi una în infraroşu cu lungime de undă de 950 nm precum şi cel puţin un fotodetector. În infraroşu coeficientul de absorbţie al oxihemoglobinei este mai mare de cât al hemoglobinei reduse . Partea electronică măsoară raportul lumină pulsatilă / lumină nepulsatilă la lungimi de undă în rosu şi infraroşu şi o transpune în procent de saturaţie în oxigen. Senzor de masurare a temperaturii corporale - Există două metode de procesare a semnalului în măsurătorile de temperatură: metoda echilibrării şi metoda predictivă. În primul caz, temperatura se va măsura doar în momentul în care nu mai există gradient de temperatură între senzor şi obiect (au aceeaşi temperatură), iar în cazul metodei predictive, punctul de echilibru nu este atins niciodată, ci este determinat din viteza de schimbare a temperaturii senzorului. Folosind metoda echilibrării, timpul necesar atingerii temperaturii de echilibru poate fi de durată foarte mare (mai ales când suprafaţa de contact este uscată). Termistorul NTC (Negative Temperature Coefficient , coeficient negativ de temperatura) este un dispozitiv semiconductor cu două terminale relativ simplu, realizat din amestecuri sinterizate din oxizi ai metalelor de tranziție ca manganul, cobaltul, nichelul, fierul, cuprul. Spre deosebire de metale la care rezistența electrică crește cu temperatura, la termistori rezistența scade cu creșterea temperaturii lor:

R(T) = A× e B/T

cu creșterea temperaturii lor: R(T) = A× e B / T Figura 2. Termistor NTC III.

Figura 2. Termistor NTC

III. SISTEM DE DEZVOLTARE WIRELESS EZ430-

RF2500

EZ430-RF2500 este un instrument complet de dezvoltare a rețelei wireless pentru MSP430 și CC2500 care include toate componentele hardware necesare pentru a dezvolta un întreg proiect fără fir cu MSP430 într-un stick USB convenabil. EZ430-RF2500 utilizează IAR Embedded Workbench Integrated Development Environment (IDE) sau Code Composer Essentials (CCE) pentru a scrie, a descărca sau a repara o aplicație. Aplicația de reparare este una discretă, permițându-i utilizatorului să ruleze o aplicație la viteză maximă pe toate punctele de lucru, neconsumând resurse hardware suplimentare.

de lucru, neconsumând resurse hardware suplimentare. Figura 3. Sistem de dezvoltare wireless EZ430-RF2500

Figura 3. Sistem de dezvoltare wireless EZ430-RF2500

Instrumentul include un emulator alimentat prin USB pentru programarea și depanarea aplicației unui sistem și trei plăci de 2,4 GHz țintă fără fir oferind caracteristicile extrem de ridicate ale microcontrolerului MSP430F2274. Proiectele pot fi dezvoltate și implementate instantaneu, utilizând placile de extensie incluse alimentatate de baterii AAA.

Placa țintă EZ430-RF2500T poate fi utilizată împreună cu interfața de programare / depanare USB ca sine stătătoare (cu sau fără senzori externi conectati) sau poate fi utilizată împreuna cu placa de extensie (cu senzori externi conectati).

cu placa de extensie (cu senzori externi conectati). Figura 4. Placa țintă EZ430- RF2500T și placa

Figura 4. Placa țintă EZ430-RF2500T și placa de extensie

Protocolul de comunicație dintre plăcile țintă utilizat în cadrul Sistemului de dezvoltare prezentat este SimpliciTI, protocol de comunicaţie RF cu un consum de putere redus şi care permite conectarea a cel mult 100 de noduri de reţea. Protocol de rețea Simpliciti este proiectat pentru implementarea ușoară cu cerințele minime de resurse ale microcontrolerului. Protocolul rulează din cutie pe MSP430 ultra-low-power microcontrolere TI si mai multe transceivere RF.

IV. PROGRAMAREA PLĂCII DE DEZVOLTARE

În interfaţa programului de monitorizare a senzorilor sunt afişate informaţiile primite de la cele două plăci țintă, acestea constând în valoarea temperaturii măsurate şi valoarea tensiunii pe cele două baterii.

în valoarea temperaturii măsurate şi valoarea tensiunii pe cele două baterii. F IGURA 4. I NTERFAȚA

FIGURA 4. INTERFAȚA DE MANAGEMENT

V. CONCLUZII

Beneficiile implementarii sistemului wireless EZ430- RF2500 faţă de metodele actuale de monitorizare în medicină:

monitorizare constantă și activă;

conferă o flexibilitate şi o mobilitate ridicată pacientului;

reacţia instantanee a cadrelor medicale în urma notificărilor și alarmărilor primite.

BIBLIOGRAFIE

-www.ti.com ; -Network+ Guide to Networks, Fifth Edition, Tamara Dean, -Network +, ISBN-13: 978 1-423-90245-4, 2009; -Horea Iustin Naşcu, Lorentz Jantschi -Chimie analitică şi instrumentală, EdituraAcademicPres&AcademicDirect

2006;

-AARC Clinical Practice Guideline: Pulseoximetry. Respir Care; -American Heart Association. 7272 Greenville Ave., Dallas, TX 75231-4596; - www.amhrt.org; -Balogh D, Kittinger E, Benzer A, Hackl JM: Noise in the ICU. Intensive Care Med; -Barker SJ, Shah NK: Effects of motion on the performance of pulse oximeters involunteers. Anesthesiology; -Bergman R. Letting telemedicine do the walking. Hosp Health Netw; -Bohnhorst B, Peter CS, Poets CF: Pulse oximeters' reliability in detecting hypoxemia and bradycardia:

comparison between a conventional and two new generation oximeters. Crit Care Med 2000