Sunteți pe pagina 1din 1

INCADRAREA IN GARSONIERELOR SI A APARTAMENTELOR LIMITELE DE CONFORT CONFORM D,L.Nr.

61 / 1990 IN FUNCTIE DE SUPRAFATA UTILAA ACESTORA

Confort

Garsoniere

Apartament cu 2 camere

Apartament cu 3 camere
Sufit= 78 mp.

Apartament cu 4 camere
Sutit=100 mp.

Confort Se considera sporit Apartamente Sufit=60mp cu o camera


S ,rtir=37mp.

Confort sutit= 30mp. I Confort Sutit= 23 mp. tl = 21mp. Confort Sutir ltl

Sutit=50 mp.

Sutit= 65 mp. Sutit= 48 mp.


Sutil=45 ffip.

Sutit= 80 mp.

Surir= 36 mp.
= 34 mp. Sutir

Sutir= 60 mp.
Sutit=56 mp.

1. Pentru apartamentele incadratela confort sporit, in functie de criteriilede prezentate, ampfasament valorile se pot majora dintabelcu panala 10 %. 2. Pentruapartamentele cu suprafeteutile mai mici , grupurisanitarecomune, precizate vaforile in tabelse pot reducecu 10 o/o