Sunteți pe pagina 1din 0

Album fotografic

4 august 1919 - Armata română ocupă Budapesta

Album fotografic 4 august 1919 - Armata română ocupă Budapesta Bucure ş ti www.george-damian.ro

Bucure şti

Introducere

Războiul dintre România regală şi Ungaria bolşevică începea în noaptea de 15 spre 16 aprilie 1919 când Divizia 6, Divizia 38 de husari, Divizia de secui şi gărzile roşii maghiare atacau la Ciucea şi Ţigani posturile înaintate ale armatei române. Contraofensiva română a atins în patru zile zona Munţilor Apuseni şi apoi linia râului Tisa. La Oradea români, unguri, germani şi slovaci „întâmpină pe români cu flori şi cu strigăte de bucurie, scoase în limba lor”, scria Nicolae Iorga, pentru că i–au salvat de bolşevici. La 30 aprilie şi 1 mai, trupele române au ajuns la Tisa pe întreaga lungime a frontului, reuşind să facă joncţiunea cu trupele cehoslovace în zona Csap–Munkács.

Lenin îi comunica telegrafic lui Béla Kun că prin Basarabia, Bucovina şi Galiţia Uniunea Sovietică urma să ajute Republica Sovietică Ungară. Oameni politici români, ca Alexandru Vaida, Tache Ionescu, Nicolae Titulescu, Ionel Brătianu, Constantin Angelescu arătau factorilor de decizie de la Paris pericolul pe care îl reprezenta pentru Europa refacerea forţelor militare ale Ungariei Sovietice. Temerile erau îndreptăţite, întrucât la 20 mai 1919, armata Ungariei ocupa întreaga Slovacie.

Următoarele atacuri ale armatei bolşevice maghiare s-au desfaşurat conform planurilor lui Lenin, care prevedeau declanşarea la scara europeană a unor mari demonstraţii muncitoreşti pentru apărarea Ungariei bolşevice. La 19 spre 20 iulie 1919, armata ungară a atacat respingând armata română până la Oradea. A avut loc o

contraofensivă şi, după şapte zile de lupte crâncene, trupele române se apropiau de Budapesta. La 3 august 1919, patru escadroane de roşiori comandate de colonelul Rusescu au pornit spre Budapesta unde a ajuns spre seară. Istoriografia a consemnat data eliberării Budapestei de bolşevism ca fiind 4 august 1919, ziua în care generalul Mărdărescu a primit defilarea trupelor române în capitala Ungariei.

Am strâns aici 35 de fotografii care ilustrează eliberarea Transilvaniei şi a Ungariei de către Armata României în vara anului 1919, imagini care provin din arhiva Muzeului Militar de la Bucureşti. În partea a doua puteţi citi o traducere a unui raport al serviciilor de informaţii britanice din 31 mai 1919 care constatau pericolul existenţei unei republici sovietice în mijlocul Europei, raport păstrat de Arhivele Naţionale de la Londra la cota

CAB/24/80.

George Damian

PRIMIREA SUVERANILOR ROMÂNIEI LA BEKES-CSABA www.george-damian.ro

PRIMIREA SUVERANILOR ROMÂNIEI LA BEKES-CSABA

PRIMARUL ORAŞULUI BEKES-CSABA OFERĂ PÂINE ŞI SARE REGELUI FERDINAND www.george-damian.ro

PRIMARUL ORAŞULUI BEKES-CSABA OFERĂ PÂINE ŞI SARE REGELUI FERDINAND

REGELE FERDINAND I DISCUTÂND CU IULIU MANIU ŞI GENERALII PREZAN, MĂRDĂRESCU ŞI PANAITESCU LA BEKES-CSABA

REGELE FERDINAND I DISCUTÂND CU IULIU MANIU ŞI GENERALII PREZAN, MĂRDĂRESCU ŞI PANAITESCU LA BEKES-CSABA

ÎN AŞTEPTAREA ÎNCEPERII DEFILĂRII TRUPELOR ROMÂNE www.george-damian.ro

ÎN AŞTEPTAREA ÎNCEPERII DEFILĂRII TRUPELOR ROMÂNE

REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ SOLDAŢI ÎN PIAŢA CENTRALĂ A ORAŞULUI BEKES-CSABA www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ SOLDAŢI ÎN PIAŢA CENTRALĂ A ORAŞULUI BEKES-CSABA

REGELE FERDINAND I PRIMEŞTE DEFILAREA TRUPELOR www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I PRIMEŞTE DEFILAREA TRUPELOR

REGELE FERDINAND I ÎNTÂMPINAT DE PRELAŢII CATOLICI DIN CAREII MARI www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I ÎNTÂMPINAT DE PRELAŢII CATOLICI DIN CAREII MARI

REGELE FERDINAND I PRIMEŞTE RAPORTUL GENERALULUI TRAIAN MOŞOIU www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I PRIMEŞTE RAPORTUL GENERALULUI TRAIAN MOŞOIU

IULIU MANIU, REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA DISCUTÂND CU TINERE DIN CAREII MARI www.george-damian.ro

IULIU MANIU, REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA DISCUTÂND CU TINERE DIN CAREII MARI

REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ PE LOCOTENENTUL GHICA DIN REGIMENTUL 14 ARTILERIE www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ PE LOCOTENENTUL GHICA DIN REGIMENTUL 14 ARTILERIE

REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA TREC ÎN REVISTĂ TRUPELE DIVIZIEI A 2-A VÂNĂTORI www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA TREC ÎN REVISTĂ TRUPELE DIVIZIEI A 2-A VÂNĂTORI

REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ SOLDAŢI DIN DIVIZIA 2-A VÂNĂTORI www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ SOLDAŢI DIN DIVIZIA 2-A VÂNĂTORI

GENERALUL TRAIAN MOŞOIU ŞI REGELE FERDINAND I TREC ÎN REVISTĂ GARDA DE ONOARE PE PERONUL

GENERALUL TRAIAN MOŞOIU ŞI REGELE FERDINAND I TREC ÎN REVISTĂ GARDA DE ONOARE PE PERONUL GĂRII DIN CAREII MARI

REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ PE GENERALUL DABIJA, COMANDANTUL DIVIZIEI 2 VÂNĂTORI www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I DECOREAZĂ PE GENERALUL DABIJA, COMANDANTUL DIVIZIEI 2 VÂNĂTORI

PRIMIREA REGELUI FERDINAND I ÎN GARA ORADEA MARE www.george-damian.ro

PRIMIREA REGELUI FERDINAND I ÎN GARA ORADEA MARE

REGELE FERDINAND I, REGINA MARIA ŞI IULIU MANIU ÎN FAŢA GĂRII ORADEA MARE www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I, REGINA MARIA ŞI IULIU MANIU ÎN FAŢA GĂRII ORADEA MARE

SUVERANII ROMÂNIEI AJUNGÂND LA MITROPOLIA DIN ORADEA www.george-damian.ro

SUVERANII ROMÂNIEI AJUNGÂND LA MITROPOLIA DIN ORADEA

REGELE FERDINAND I TRECE ÎN REVISTĂ GARDA DE ONOARE www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I TRECE ÎN REVISTĂ GARDA DE ONOARE

DECORAREA OSTAŞILOR CARE S-AU DISTINS ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA TRANSILVANIEI www.george-damian.ro

DECORAREA OSTAŞILOR CARE S-AU DISTINS ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA TRANSILVANIEI

DECORAREA UNOR OFIŢERI DE CĂTRE SUVERANUL ROMÂNIEI www.george-damian.ro

DECORAREA UNOR OFIŢERI DE CĂTRE SUVERANUL ROMÂNIEI

GENERALUL GHEORGHE MĂRDĂRESCU ŞI REGELE FERDINAND I TREC ÎN REVISTĂ TRUPELE DIN PIAŢA CENTRALĂ A

GENERALUL GHEORGHE MĂRDĂRESCU ŞI REGELE FERDINAND I TREC ÎN REVISTĂ TRUPELE DIN PIAŢA CENTRALĂ A ORAŞULUI ORADEA

REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA PRIMESC DEFILAREA TRUPELOR DIN GARNIZOANA ORADEA www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA PRIMESC DEFILAREA TRUPELOR DIN GARNIZOANA ORADEA

CEREMONIA DECORĂRII GENERALULUI GHEORGHE MĂRDĂRESCU DE CĂTRE REGELE FERDINAND I www.george-damian.ro

CEREMONIA DECORĂRII GENERALULUI GHEORGHE MĂRDĂRESCU DE CĂTRE REGELE FERDINAND I

SUVERANII ROMÂNIEI ÎN TRIBUNA OFICIALĂ www.george-damian.ro

SUVERANII ROMÂNIEI ÎN TRIBUNA OFICIALĂ

SUVERANII PRIMESC DEFILAREA www.george-damian.ro

SUVERANII PRIMESC DEFILAREA

REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA DECOREAZĂ OSTAŞI ÎN CENTRUL ORAŞULUI ORADEA www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA DECOREAZĂ OSTAŞI ÎN CENTRUL ORAŞULUI ORADEA

REGELE FERDINAND I, GENERALUL PREZAN, REGINA MARIA ŞI GENERALUL BALIF www.george-damian.ro

REGELE FERDINAND I, GENERALUL PREZAN, REGINA MARIA ŞI GENERALUL BALIF

REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ASISTĂ LA MOMENTUL TRECERII TISEI DE CĂTRE TRUPELE DIN

REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ASISTĂ LA MOMENTUL TRECERII TISEI DE CĂTRE TRUPELE DIN DIVIZIA 2, 13 AUGUST 1919

GENERALII MOŞOIU ŞI OLTEANU ASISTÂND LA TRECEREA TISEI www.george-damian.ro

GENERALII MOŞOIU ŞI OLTEANU ASISTÂND LA TRECEREA TISEI

PARLAMENTARI UNGURI LA SZOLNOC www.george-damian.ro

PARLAMENTARI UNGURI LA SZOLNOC

REGIMENT DE VÂNĂTORI ÎN BUDAPESTA www.george-damian.ro

REGIMENT DE VÂNĂTORI ÎN BUDAPESTA

PATRULĂ MILITARĂ DE INFANTERIE ÎN CENTRUL CAPITALEI UNGARE www.george-damian.ro

PATRULĂ MILITARĂ DE INFANTERIE ÎN CENTRUL CAPITALEI UNGARE

REGIMENT DE ARTILERIE ÎN MARŞ PRIN BUDAPESTA www.george-damian.ro

REGIMENT DE ARTILERIE ÎN MARŞ PRIN BUDAPESTA

GENERALUL PANAITESCU PE TERASA HOTELULUI GELLERT DIN BUDAPESTA www.george-damian.ro

GENERALUL PANAITESCU PE TERASA HOTELULUI GELLERT DIN BUDAPESTA

GORNIŞTII ROMÂNI ANUNŢÂND PLECAREA ARMATEI ROMÂNE DIN BUDAPESTA www.george-damian.ro

GORNIŞTII ROMÂNI ANUNŢÂND PLECAREA ARMATEI ROMÂNE DIN BUDAPESTA

RAPORT AL SERVICIILOR DE INFORMAŢII BRITANICE

DIN 31 MAI 1919

ASUPRA PERICOLULUI BOLŞEVIC DIN UNGARIA

Revoluţia Comunistă din Ungaria

Am primit de la Budapesta informaţiile şi documentele pe baza cărora se poate face o estimare în privinţa adevăratelor scopuri ale noului Guvern comunist, precum şi a şanselor ca acesta să devină unul stabil. Cu excepţia unui experiment scurt şi parţial din Franţa în 1848, acum este pentru prima dată în istorie când doctrinarul comunist modern se găseşte în poziţia de a-şi testa experimentele pe o "maşină" care funcţionează la capacitate maximă; din momentul în care bolşevicii au preluat controlul Rusiei, maşinăria a fost dislocată. Ca urmare, experimentul merită studiat cu atenţie. Comuniştii consideră că germanii erau în spatele revoltelor din Budapesta, având agenţi provocatori. Cu trei săptămâni înainte de revoluţie, mai mulţi agitatori au provocat "o furtună" la unul dintre ziarele locale. Aceştia au fost potoliţi de trupele Guvernului, dar confruntările s-au soldat cu moartea a 7 poliţişti şi cu rănirea a 47 de persoane. Imediat s-a cerut arestarea comuniştilor, aceştia fiind consideraţi pericol public, fapt care s-a şi întâmplat, printre cele 30 de persoane arestate aflându-se Bela Kun, Alpari şi Bela Vago. Cei trei au fost interogaţi de poliţie şi bătuţi cu patul puştii. Bela şi Vago erau aproape morţi în momentul în care au fost duşi în celule. Totuşi, ulterior s-a stabilit că incidentul nu avea legătură cu Partidul Comunist şi că exista un val de simpatie la adresa lor. Aceştia au fost mutaţi într-o închisoare mai bună şi ulterior elberaţi. În momentul în care contele Karolyi a demisionat, el nu avea practic altă variantă decât să predea ţara socialiştilor. Acesta erau un personaj tâmpit şi orgolios, susţinător al Antantei în asemenea măsură, încât la un moment dat a fost suspectat că este agent al Antantei. El a ajuns la putere făcând promisiuni pe care nu le

putea îndeplini, iar în momentul în care nu a mai putut face faţă valului de critici, a adoptat ultima linie de rezistenţă. Socialiştii au refuzat funcţia solicitând cooperarea cu bolşevicii, iar aceşti oameni, acceptând funcţia, au trecut la organizarea unui Guvern comunist în cea mai extremă formă. Pentru a le face dreptate, liderii comunişti nu au făcut nici un secret din scopurile lor. La fel ca şi în Rusia, aceştia au optat pentru o serie de discursuri despre politică, propagandă şi legislaţie. Principala lor schemă era destul de simplă: statul urma să deţină toate proprietăţile publice şi private, iar fiecare cetăţean urma să primească un salariu fix şi să plătească o sumă fixă pentru chirie şi un preţ fix pentru orice bun; nimeni nu trebuia să fie nedreptăţit. Pe de altă parte, din moment ce era necesară o "dictatură a proletariatului", până când oamenii încetează să tânjească după vechea ordine, sau ca să folosim cuvintele lui Alpari - un membru al Guvernului - "până când încetează să mai fie orbiţi de perspectiva noii vieţi glorioase", aceştia trebuie să fie complet supuşi Guvernului, cealaltă variantă fiind moartea. Astfel, aşa cum se va vedea, muncitorii trebuie să-şi îndeplinească sarcinile trasate rapid şi eficient, fără să protesteze; angajaţii statului trebuie să fie mulţumiţi cu salariile pe care le primesc; proprietarii de magazine trebuie să inventarieze marfa din depozite şi să o predea Guvernului; burghezii trebuie să predea tot ce au dobândit până atunci şi ar trebui să fie bucuroşi dacă vor mai avea vreun drept.

Poruncile comuniste

Acum două sau trei săptămâni, noile "10 porunci "comuniste au fost afişate în toată Budapesta. Acestea erau:

1. Apăraţi puterea proletariatului, care v-a scos din captivitate şi va scăpat de opresiunea

conţilor, bancherilor, proprietarilor de fabrici şi a generalilor.

2. Să nu aveţi idealuri străine şi nu vă faceţi idoli. Întodeauna luptaţi pentru Ungaria Roşie,

pentru ca acesta să devină cât mai puternică şi mai perfectă.

3. Onoraţi Republica Sovietică şi respectaţi ordinele acesteia. Republica Sovietică munceşte

pentru voi şi voi trebuie să luptaţi pentru ea.

4. Nu vă pierdeţi curajul. În ziua în care vă veţi pierde curajul, foştii asupritori îşi vor

recăpăta puterile.

5. Nu perturbaţi ordinea. Dacă ieşiţi din rând veţi fi precum o picătură de apă, iar inamicul

vă va putea distruge cu doar două degete. Dacă rămâneţi alături de camarazii voştri, veţi fi

precum o mare victorioasă ce înghite vechea lume şi aduce una nouă.

6. Păstraţi disciplina.

7. Nu uitaţi că sunteţi înconjuraţi de inamici, atât din interior cât şi din exterior. Păşiţi cu

încredere, strângeţi cu putere armele în mâini, iar sabia adversarului adversarului va cădea şi

frontierele naţionale vor fi măturate.

8. Nu lăsaţi să intre în rândurile voastre nici unei persoane care vă incită la revoltă, deoarece

acela vorbeşte limba inamicului.

9. Nu lăsaţi să intre în rândurile voastre nici un agitator sau provocator.

10. Nu le luaţi bogaţilor casele, vitele, pământurile sau bijuteriile; lăsaţi acest lucru în seama

Consiliului. Doar astfel toate acestea pot fi ale voastre şi ale semenilor voştri - moştenirea

muncitorilor şi a săracilor agricultori.

Guvernul comunist

La acest raport sunt ataşate fotografiile liderilor comunişti, din totalul de 32, 25 fiind evrei. Se poate observa că fiecare comisar e repartizat unui Depratament. E bine să oferim aici o descriere scurtă a celor mai importanţi dintre aceştia:

Bela Kun

Deşi un personaj proeminent în ziare, Bela Kun este probabil cel mai puţin important membru al Guvernului. El este cunoscut ca fiind o persoană inteligentă, care îşi face singur reclamă. În speranţa că va convinge muncitorii de faptul că, în ochii lumi, revoluţia depinde de viaţa sa, acesta este însoţit în permanenţă de şase gărzi de corp înarmate, iar dormitorul său este păzit zi şi noapte de un gardian înarmat, iar în faţa hotelului în care stă se găseşte o motocicletă dotată cu o mitralieră. Majoritatea miniştrilor, mai serioşi, râd de acest teatru, deoarece viaţa lui Kun nu e în pericol. Unii dintre ei şi-au cerut scuze, pentru că au spus despre acesta că este un analfabet şi că merită să fie apreciat pentru că tot ce a realizat a fost făcut având "dotarea" unui orator de mâna a treia. Aceştia sunt nervoşi şi nu se simt confortabil când el se întâlneşte singur cu miniştrii de externe; el este încântat de acest lucru, dar aceştia sunt îngroziţi de faptul că acesta are dificultăţi în momentul în care încercă să explice doctrinele comuniste.

Eugen Hamburger

Despre acesta se crede că este un emisar al Statului Major german, dar în prezent acesta ocupă funcţia de comisar pentru agricultură. El este un german de la Institutul Virchow şi a venit pentru prima dată în Ungaria în urmă cu doi ani. Acesta s-a stabilit într-un oraş mic din Somogy, unde a dus o viaţă simplă şi a oferit îngrijiri medicale gratuite oamenilor. Ulterior, acesta a lucrat ca medic al trupelor aflat în pregătire, dar datorită faptului că a luat parte la o rebeliune, a fost închis până la semnarea armistiţiului. Deşi nu era comunist declarat, înaintea Revoluţiei Comuniste, acesta organizat o mişcare a ţăranilor şi a ocupat o clădire importantă. La acea dată, restul liderilor comunişti se aflau în închisoare.

Georg Lukacs

Georg Lukacs e un fost profesor de filosofie la Universitatea Heidelberg şi un critic de artă, în prezent fiind comisar pentru învăţământ. Fiind fiul unui bancher, acesta avea o avere de aproximativ 3 milioane, bani pe care i-a dat Partidului Comunist sau la care a renunţat având în vedere noile legi. El este autorul unui proiect educaţional ambiţios, care prevede separarea copiilor de părinţi şi educarea lor, în unele din clădirile confiscate, până la vărsta de 24 de ani; acesta a încercat să convigă aproximativ 9.000 sau 10.000 de foşti funcţionari bancari, care erau şomeri, să lucreze ca profesori în aceste şcoli. El este un visător afabil.

Joseph Saxe

La 17 ani, acest evreu maghiar era membru al Partidului Socialist. Trei ani a fost corespondent la Berlin al unui ziar socialist maghiar şi în 1904 a fost numit corespondent

pentru "Vorwaerts" la Londra. A stat la Londra 10 ani şi a plecat cu puţin înainte de izbucnirea războiului. Era foarte încrezător în propriile capacităţi. A fost foarte activ în cadrul Conferinţei Socialiste de la Berna, iar în momentul în care comuniştii au ajuns la putere el se afla la Amsterdam. Revenind la Budapesta, a aflat că cei care l-au chemat au fost comuniştii; el a afirmat că e în faţa unei dileme, deoarece nu voia să rămână în Ungaria, având în vedere faptul că avea şansa să ocupe un post important în cadrul Cabinetului britanic, cu puţin înainte de izbucnirea revoluţiei, pe care o considera inevitabilă. În cele din urmă, acesta s-a hotărât să accepte postul în loc să câştige experinţă, iar după aproximativ o săptămână a declarat că a fost surprins de faptul că administraţia mai are surprize chiar şi pentru un om de calibrul său. Saxe speră că la un moment dat va putea pleca la Londra. Probabil, dacă ar şti că acest lucru nu-i va fi permis sub nici o formă de comunişti, i-ar părăsi pe comunişti şi ar încerca să se reabiliteze. În prezent el este comisarul pentru propaganda din presă şi controlul telegrafului din Guvernul comunist.

Executivul

Există un "Directorat al celor Cinci", format din Bela Kun, Bela Vago, Sigmund Kunfi, Joseph Pogany şi încă o persoană al cărei nume nu-l cunoaştem. Secretarul directoratului este Alpari, a cărui fotografie nu am reuşit să o obţinem. El este creierul din spatele lui Kuhn. El este un evreu cu viziuni idealiste şi a avut un program atât de extrem încât a fost dat afară din Partidul Socialist din Ungaria înainte de război. A fost deportat din Germania datorită relaţiei cu Liebknecht şi a fost închis de câteva ori pentru convingerile sale. Acesta susţine faptul că "masele sunt nerecunoscătoare faţă de comunism, acesta fiind cel care a scăpat populaţia de

toate grijile". Nemulţumirile populaţiei se referă la faptul că, comuniştii au fost cei care au anihilat orice speranţă şi bucuria de a trăi. El explică acest lucru, pein faptul că populaţia a trăit atât de mult în întuneric, "încât la ora actuală ea este orbită de glorioasa lumină a unei noi vieţi libere". În ignoranţa lor, aceştia doresc să revină la starea anterioară de sclavie. Comunismul încercă eradicarea completă a capitalismului, astfel încât să nu mai exite o relaţie proprietar - sclav la care să se revină. Abia atunci comuniştii vor fi mulţumiţi. Marele lui plan reprezintă acordarea de locuinţe populaţiei, detaliile acestuia fiind prezentate mai jos.

Înrobirea bolşevică a Ungariei

Deţin o traducere a tuturor legilor aprobate în a doua săptămână din aprilie. Acesta este un rezumat: Autoritatea supremă revine Congresului Naţional, ai cărui membri sunt aleşi de Consiliile Comitatelor şi oraşelor, fiecare 50.000 de locuitori având un reprezentant. Pentru Consiliul Local, muncitorii de la sate îşi vor alege un membru pentru fiecare 100 de locuitori (în oraş vafi ales un reprezentan pentru 500 de locuitori). Numărul de membrii al Consiliilor Locale nu poate depăşi 50 de persoane pentru sate şi 300 pentru oraşe. Consiliul Central va avea sediul la Budapesta şi va avea 500 de membri. Fiecare Consiliu îşi va alege un Comitet Executiv ce nu va fi mai mare de 5 persoane pentru sate şi 20 pentru oraşe. Cei 80 de membri ai Consiliului Executiv de la Budapesta sunt "ex officio" membri ai Congresului Naţional. Consiliile Locale au putere executivă în privinţa problemelor locale, dar au obligaţia să urmeze ordinele consiliilor superioare, care au posibilitatea de a modifica anual rezoluţiile referitoare la consiliile subordonate.

Dreptul la vot

Au drept de vot toţi muncitorii, de ambele sexe, care au împlinit 18 ani şi sunt angajaţi. Următorii nu au acest drept: patronii, persoanele cu venituri private, comercianţii, preoţii, nebunii, criminalii.

Există un număr mare de legi referitoare la preluarea pământului de către stat şi la controlul culturilor pe suprafeţe mari. Efectul acestor legi este de a-i oferi ţăranului un venit fix, pentru ca statul să poată lua tot profitul. Aceasta este şi o măsură menită să prevină eventualele nemulţumiri şi să descurajeze persoanele care fac abuzuri în numele statului. Un exemplu: "Guvernul Consiliilor Revoluţionare avertizează asupra faptului că orice angajat al Guvernului, al Comisariatelor Poporului sau al autorităţilor subordonate acestora, care va face abuzuri va fi judecat de Curtea Revoluţionară. Oricine face abuzuri utilizând forţele armate sau de poliţie e pasibil de o pedeapsă specială. Guvernul ar putea cere chiar şi pedeapsa cu moartea", sau, "În ultimele zile, au exista cazuri în care persoane ce purtau uniforme militare, dar şi civili, au confiscat locuinţele sau bunurile persoanlor pe care le găseau acolo, afirmând că au făcut acest lucru în numele autorităţilor". Pedeapsa anunţată pentru acest lucru este:

"Muncă silnică până la 10 ani, o amendă de până la 50.000 de coroane sau, în cazuri speciale, condamnarea la moarte".

Restricţii de călătorie şi cenzură

Călătoriile în afara graniţelor sau în alte părţi ale Ungariei sunt interzise pe termen nedefinit, excepţie făcând chestiunile urgente. Călătorii vor fi percheziţionaţi în staţii, pentru a

nu transporta bani sau alimente, aceştia având voie să aibă asupra lor doar o sumă mică de bani.

Toate scrisorile vor fi expediate, atât în interiorul ţării cât şi în afara graniţelor, în plicuri deschise. excepţie vor face reprezentanţii străini, diplomaţii şi alţi reprezentaţi ai unor misiuni oficiale.

Legile privind alimente sunt în mare măsură aşa cum ne aşteptăm. Toate produsele din carne sunt proprietatea statului şi şi sunt alocate de Guvern, care se ocupă inclusiv de aprovizionarea cu alimente a hotelurilor. Alcoolul este interzis. Există legi detaliate referitoare la cultivarea tutunului şi a sfeclei de zahăr, care, în anumite cazuri interzic aceste culturi. Seminţele pot fi obţinute contra cost doar de la Guvern, iar toate magazinele particulare ce se ocupă cu comercializarea trebuie închise. Legislaţia prevede pedepse mari pentru comercializarea tutunului. Maşinile agricole trebuie predate statului, Guvernul fiind cel care le va redistribui. Ca şi în alte indistrii, tot prfitul ajunge la stat, iar muncitorii au un salariu uniform.

Rechiziţionări în masă

Toate mijloacele de transport, cum ar fi maşinile, accesoriile şi o parte a mijloacelor de transport tractate de cai au fost rechiziţionate. Maşinile reprezintă unul din cele mai importante lucruri pentru comisari, fiecare dintre aceştia beneficiind de o maşină şi un şofer, mese şi cazare gratuită la cele mai bune hotelui, precum şi un salariu de 3.000 de coroane pe lună, aceştia având cel mai mare venit. Cu 3.000 de coroane pe lună, o maşină şi fără să aibă

cheltuieli, nu e de mirare că aceştia se simt forta bine. De fapt, ei reprezintă singura clasă din Ungaria despre care se poate spune acest lucru.

Până la reorganizarea administrativă a Justiţiei, comisarul pentru Justiţie avea dreptul să suspende judecătorii şi avocaţii şi să numească temporar, "orice persoană" la conducerea Curţilor de Justiţie. Tribunalele Revoluţionare trebuie organizate oriunde este nevoie de

acestea. Acestea sunt formate dintr-un preşedinte, doi membri şi câţiva oficiali numiţi de Guvernul sovietic; "numirea acestora nu trebuie să depindă de nici un fel de calificare în acest

Nu trebuie să existe dreptul la apel sau la nici o altă formă legală de a contesta

verdictul Tribunalului Revoluţionar". Nu numai că nu există dreptul la apel, dar chiar şi o petiţie în care se solicită reducerea pedepsei este inutilă. "Indiferent cine ar semna o petiţie privind reducerea pedepsei, aceasta nu va fi luată în seamă, sentinţa fiind executată imediat după pronunţarea verdictului". În privinţa procedurii, acuzatul şi avocatul său au dreptul la ultimul cuvânt. Verdictul este dat prin vot secret, în urma unei şedinţe, secrete, în cazul pedepsei cu moartea votul trebuind să fie unanim. Acuzaţii vor fi aduşi în faţa tribunalului imediat după arestare. Nu ar trebui să fie nici un impediment formal care să nu permită ca toate procedurile să fie îndeplinite într-o singură şedinţă. Există şi posibilitatea "arestului preventiv" care va fi responsabilitatea comisarului acuzării, comisarii poporului şi comisarii politici ai Gărzii Roşii.

domeniu

Curţile însărcinate cu rezolvarea conflictelor de muncă trebyuie să aibă doi judecători din clasa muncitoare şi nu există apel împotriva deciziei acestora.

Controlul vieţii private

Am aminti mai sus de planul lui Alpari pentru locuinţe. Legile au foarte multe prevederi în privinţa acestui subiect. Toate casele sunt proprietatea statului şi otată lumea plăteşte chirie. Mai mult, nimeni nu poate avea un număr mai mic sau mai mare de camere, decât cel alocat în funcţie de mărimea familiei. Din punct de vedere al statului, proletarii au prioritate în privinţa obţinerii locuinţelor, dar în realitate oficialii Guvernului au grijă ca ei să fie cei care obţin primii o casă. Principiul alocării este "un om, o cameră", iar familiile cu mai mult de 8 membrii vor primii patru camere. Totuşi, există o serie de prevederi privind alocarea numărului de camere ce sunt folosite în scopuri profesionale, cum ar fi cabinetele medicale. Chiar şi foştii proprietari trebuie să plătească o chirie. Singurii scutiţi sunt muncitorii care locuiesc locuiesc în casele ale căror proprietari sunt ei. Aceştia plătesc doar impozit pe teren. În cazul alocării camerelor într-o casă , noi proprietari pot folosi mobila, iar bucătăria e utilizată la comun. Comitetul Locuinţelor nu acceptă compromisuri în privinţa colectării chiriei. Aceasta trebuie plătită la maxim trei zile după data la care s-a primit salariul, în caz contrar persoana fiind neviotă să plătească o amendă, sau riscă să fie închisă. Proprietarii nu au voie să se intereseze în legătură cu proprietarii. Planul lui Alpari este să acopere dealurile din jurul Budapestei cu vile destinate muncitorilor şi cu cinematografe. El crede că acest lucru va mulţumi pe toată lumea. Conform planului său, pe un pogon vor fi construite 19 vile şi nu 13 ca în Marea Britanie. Toate casele vor fi construite după acelaşi plan:

- camera de zi - 4,85 x 4,30

- bucătărie - 3,10 x 2,53

-

cămara - 1,40 x 1,30

- 2 dormitoare - 2,54 x 5,24 şi 2,22 x 3,25

- veranda - 2,60 x 2,50

Chiria pentru aceste case va fi de 600 de coroane pe an. Ulterior, se vor construi case a căror chirie va fi 1.000 de coroane pe an, ce au un dormitor în plus şi o baie. Rata este calculată la 2,5 % din valoarea casei, care este estimată la 25.000 de coroane. În prima fază ar urma să fie construite aproximativ 500 - 600 asemenea case, ulterior urmând a fi construite 20.000. Reparaţiile vor fi făcute de stat. "Comisia pentru case" va fi compusă din "persoane confidenţiale", la fiecare 25 de locuinţe existând un reprezentant. Aceştia se vor ocupa cu aprovizionarea chiriaşilor şi vor întocmi liste cu persoanele care vor să cumpere haine (inclusiv lenjerie), mobilă sau tacâmuri. Proletarul va trebui să aibă o motivaţie bună pentru a solicita articolele pe care ar vrea să le cumpere. Solicitantul va obţine un certificat pe baza căruia va putea cumpăra, iar acesta va trebui transmis administratorului respectivului magazin înante ca produsele să fie cumpărate. Se pare că autorităţile nu au luat în calcul faptul că "persoana confidenţială" ar putea fi mituită.

Îndoctrinarea

Educaţia este gratuită. Toate şcolile au fost preluate de stat. Vor fi înfiinţate Universităţile Muncitorilor, iar tinerii muncitori vor primi instrucţiuni tehnice în timpul programului de muncă, la ore fixe. "Cultura este o prioritate pentru clasele muncitoare", iar pentru a acest lucru, majoritatea biletelor de teatru vor fi păstrate pentru muncitori şi vor fi vândute către

aceştia la preţuri mai mici, prin intermediul sindicatelor. Profesorii vor fi preluaţi şi ei odată cu şcolile, iar aceştia îşi vor păstra posturile în urma unei evaluări privind "viziunile sociale şi capacităţile lor". În cazul în care ei îşi iau angajamentul că "se vor adapta la conducerea şi spiritul republicii", ei vor plătiţi şi trataţi corespunzător. Lege privind "Protecţia tineretului proletar" (nu este recunoscut un alt tineret) prevede că tinerii vor fi examinaţi, pentru a putea fi repartizaţi pe şantiere. Odată selectaţi, aceştia vor fi distribuiţi în casele aflate în apropierea şantierelor unde vor lucra. O parte imoprtantă a reformei din educaţie o reprezintă planul lui Georg Lukacs, referitor la palate. Statul va prelua toate palate regale şi private şi le va transforma în şcoli de lux, practic acestea vor fi şcoli de reeducare, în care vor învăţa copii care vor fi luaţi de la părinţi, cei mai buni rămânând în aceste instituţii până la 24 de ani, restul părăsindu-le la 18. Şcolarii vor avea dreptul la asistenţă stomatologică gratuită; fiecare medic stomatolog va trebui să aloce 2 ore pe zi acestei activităţi. Aceştia vor fi plătiţi cu 1.000 de coroane pe lună şi vor primi materialele necesare. Dacă refuză, diploma le va fi retrasă.

Legătura Budapesta - Moscova

Puterea pe care Guvernul Central o are asupra muncitorilor, este una care nu ar fi fost tolerată în nici o altă ţară. Potrivit hotărârii 12, minerii nu îşi pot schimba meseria şi nu pot părăsi locul de muncă. Ei nu se pot înrola nici în Armata Roşie. Nici un muncitor nu poate renunţa la locul de muncă şi nu poate face grevă. "În cazul în care apar diferenţe de opinii în rândul muncitorilor", Consiliul Muncilor şi comisarul pentru producţie, consiliul nu trebuie să acţioneze singur, deşi are posibilitatea să trimită orice plângere către comisarul poporuluipentru producţia socială, au obligaţia să facă o anchetă şi să ia măsuri imediate.

Decizia este obligatorie, iar până la pronunţarea acesteia, vor fi respectate "instrucţiunile venite de la comisarul pentru producţie". Comisarul pentru producţie va fi numit de Guvernul Central, principalele sale atribuţii fiind legate de muncă. De restul problemelor se va ocupa Garda Roşie. Cu alte cuvinte, problemele legate de schimburile comerciale vor fi rezolvate de armată. Există şi o asigurare obligatorie, calculată în funcţie de venit, ce va fi suportată în procente egale de stat şi de muncitor. (Existp o serie de beneficii şi pentru cazurile de îmbolnăviri.) Munca este obligatorie, şi, ca urmare, există dreptul la muncă. Şomerii şi persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie angajaţi undeva, dar aceştia vor fi plătiţi de stat. Salariile vor fi următoarele:

Muncitorii din agricultură vor fi scutiţi de la plata chiriei, primind carne şi lapte gratuit. Bărbaţii vor primi 25 - 30 de coroane pe zi, iar femeile 20 - 25; fetele şi tinerii vor primi 15 - 18 sau 12 - 15 coroane pe zi, iar copii sub 15 ani, 8 - 10 coroane pe zi. Pentru muncile speciale se va oferi un spor de 20 %, iar pentru strânsul recoltei unul de 10%. Salariile din oraşe şi fabrici vor varia între 5 - 18 coroane pe oră. Un muncitor priceput, care este plătit la numărul de piese, poate câştiga între 2.000 - 2.500 de coroane pe lună. Teoretic, acesta câştigă 1.800 de coroane pe lună, dar practic ar putea câştiga 2.000. Angajaţii Armatei Roşii vor primi doar bani de buzunar, deoarece cheltuieile acestora legate de cazare, masă şi îmbrăcăminte sunt suportate de stat.

Finanţele

Consultantul financiar al Guvernului va fi un funcţionar bancar, care nu va trebui să aibă prea multe cunoştinţe în acest domeniu, deoarece în momentul în care va fi realizată Revoluţia

Mondială, nu vor mai exista diferenţe între chestiunile financiare externe şi cele interne. Prima acţiune a Guvernului a fost trecerea în subordinea acestui Comisariat a celor mai importante 32 de bănci. Lunar, orice persoană poate retrage din contul său echivalentul a 10 % din valoarea totală a acestuia, dar respectiva sumă nu poate fi mai mare de 2.000 de coroane; restul veniturilor sale vor merge la stat. Pentru cazurile de boală, suma poate creşte cu 1.000 de coroane. Proprietarii de terenuri, cei care se ocupă de aprovizionare şi o serie de ofiţeri au dreptul să retragă sume mai mari, comisarilor respectivi. Directorii de bănci nu pot avea un salariu mai mare de 3.000 de coroane pe lună şi în cazul în care nu sunt destituţi de Guvern, ei au obligaţia să rămână în această funcţie. Pe de altă parte, pentru salariile şi primele oficialilor, sumele sunt nelimitate şi în general, bănci au obligaţia să acţioneze în funcţie de indicaţiile primite de la Comisariatul Poporului. Toate seifurile private vor fi deschise în prezenţa propritarilor, iar în cazul în care acesta refuză să predea cheia, seiful va fi spart şi conţinutul confiscat. Dacă va coopera, valuta sau aurul pe care îl deţine va fi evaluat, transformat în bani ungureşti şi transferat în contul proprietarului, excepţie făcând cecurile străine, care vor fi predate Biroului Băncii Centrale. Această măsură ar pute viza stabilizarea cursului de schimb.

Comerţul

Toate magazinele cu mai mult de 10 angajaţi, fabricile şi depozitele intră în proprietatea statului, care va plăti salariile angajaţilor. Comisariatul pentru Producţie Socială va prelua afacerile, iar muncitorii îşi vor alege un consiliu care va fi responsabil cu "disciplina muncii, protejarea proprietăţiilor comunităţii". Toate magazinele care au 10 angajaţi, sau mai puţini, au obligaţia să predea un inventar în care să figureze toate bunurile pe care le deţine, iar în

cazul în care inventarul nu este corect, magazinul va fi preluat de stat şi proprietarul va fi angajat ca muncitor într-o fabrică. Statul le va permite proprietarilor de magazine mici să păstreze o parte din profit, cu condiţia ca aceştia să vândă produse doar celor care au tichete. magazinele car vând doar produse de lux vor fi închise, fiind interzisă comercializarea unor produse de lux ce depăşesc o anumită valoare. Proprietarii care ascund bunuri vor fi condamnaţi la moarte. Statul va confisca orice articol din aur, argint, precum şi bijuteriile care depăşesc valoarea de 500 de coroane. O chestiune importantă ar fi şi măsurile care au fost luate pentru a preveni supraproducţia, având în vedere că, din această cauză, multe magazine din Paris au falimentat. Răspunsul comisariatelor a fost acela că, de exemplu, fabricile de bocanci, puteau produce doar o cantitate care să nu depăşească echivalentul a două perechi de bocanci de persoană. Bocancii nu vor fi de calităţi diferite, toţi trebuie să fie de cea mai bună calitate. În momentul în care fabrica ajunge la acest stoc, ea îşi va schimba activitatea şi va produce sandale, sau, muncitorii ar putea fi trimişi în alte fabrici de acest gen.

Armata Roşie

Angajaţii sunt recrutaţi de pe piaţa muncii, din rândul minerilor sau la recomandarea sindicatului. Pe 4 aprilie, cu mici excepţi, întreaga armată, inclusiv ofiţerii a fost mobilizată. Ofiţerii, începând de la comandanţii de companie, sunt numiţi de comisarul pentru armată; ofiţerii subordonaţi sunt numiţi de angajaţi. Majoritatea ofiţerilor provin din vechea structură. Numele candidaţilor sunt făcute publice, iar timp de o săptămână, aceştia au obligaţia să prezinte informaţii referitoare la "carieră şi viziunile politice". În fiecare unitate va exista un reprezentant politic numit de comisarul pentru armată. Rezerviştii sunt organizaţi în

"Batalionul Muncitorilor Rezervişti", ofiţerii acestuia fiind numiţi doar din rândul proletarilor, pe baza instrucţiunilor primite de la "ofiţerii - instructori", aceştia neavând dreptul să de ordine sau să poarte arme. Pe lângă Armata Roşie regulată, va exista o "Garda Roşie", care se va ocupa de ordinea publică. Aceasta include toate toate forţele de poliţie, iar personalul acesteia este interschimbabil cu cel al Armatei Roşii. Conform unei proclamaţii a Guvernului, Armata Roşie este o armată a revoluţiei şi a proletariatului; fondată pe principiile disciplinei revoluţionare, ea este armata proletariatului. Legat de acest lucru, este interesant de menţionat faptul că pentru "servicii în afara garnizoanei", există o diurnă de 10 coroane pe zi (de exemplu, "pentru reprimarea protestelor şi pentru asigurarea respectării legii").

Una din atribuţiile Armatei Roşii este reprimarea protestelor organizate de muncitori. Ea este practic un batalion represiv, nu unul care să prevină grevele. Clauza 7 din Legea Gardei Roşii, emisă pe 26 martie, organizează un Serviciu Secret (Departament de Investigaţii) menit să lupte împotriva "intrigilor politice". Comisarii spun că vechii ofiţeri au fost păstraţi în baza sfaturilor lui Lenin. Totuşi, aceştia au fost informaţi că în cazul unui refuz, ei nu vor primi cele 2.000 de coroane, iar dacă acceptă vor fi trataţi "cu bunăvoinţă şi respect". Ofiţerii au fost încântaţi de faptul că vor fi trataţi cu respect, mulţi dintre ei primind chiar grade mai mari decât cele pe care le aveau în timpul vechiului regim. Ei purtau uniforme de ofiţeri dar nu au fost decoraţi conform gradului, fiind salutaţi de inferiori doar în timpul paradelor, nu şi pe stradă, deoarece aveau în afara serviciului nu aveau dreptul să poarte gradele distinctive. Deşi se presupune că erau împotriva bolşevismului, gradul şi uniformele i-au convins să revină în armată, dar majoritatea au fost dezamăgiţi în momentul în care au văzut ce înseamnă de fapt bolşevismul. Există totuşi zvonuri potrivit cărora, orice ofiţer care opune comisarilor este

urmărit. Se vorbeşte şi despre faptul că au fost arestate mai multe persoane care se opun revoluţiei şi toată lumea e suspicioasă. Experienţele precedente ne arată însă faptul că Armata Roşie ar prefera să se alieze cu inamicul decât să lupte împotriva unui invadator. Dacă populaţia ar ajunge să creadă că aliaţii au abandonat ideea unei intervenţii, aceasta s-ar panica, deoarece ea îşi pune speranţa într-o intervenţie.

Legătura cu Rusia

Comisarii afirmă că vorbesc cu Lenin, prin intermediul telegrafului, de cel puţin trei sau patru ori pe săptămână, acesta fiind consulat în legătură cu orice detaliu. Numele Lenin este unul cu greutate; în momentul în care apar zvonuri legate de faptul că Lenin ar vrea să-şi pună în aplicare teoriile, toată lumea tremură de frică. Potrivit unui mesaj recepţionat săptămâna aceasta, Lenin ar fi declarat că Budapesta nu poate deveni centrul Revoluţiei Mondiale; acesta va fi Moscova, iar celelalte centre trebuie să i se supună. Rusia (mai exact comisarii sovietici) e foarte dezamăgită de rezultatul revoluţiei din Ungaria, Bela Kun fiind principalul vinovat. Departe de a fi o revoluţie contagioasă, diversitatea "viruşilor" bolşevici din Ungaria pare să fi potolit eventualele acţiuni din Boemia. La o săptămână după revoluţia bolşevică, comuniştii din Praga ar fi încercat să se alieze cu majoritatea socialiştilor, dar refugiaţii - muncitori, ţărani şi soldaţi - care au fugit de regimul lui Bela Kun şi au ajuns în Boemia, par a fi calmat spiritele. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Viena. Între 4 şi 11 aprilie, când agitatorii maghiari au organizat mai multe întâlniri mari, toată lumea era convinsă că revoluţia va cuprinde întreaga ţară şi va începe în jurul datei de 14 aprilie. Comiasarii din Budapesta aveau aşteptări mari, dar în momentul în care s-a aflat ce s-a întâmplat cu adevărat la Viena, toată lumea a fost

dezamăgită, considerând că revolta bolşevică a fost prost organizată, fiind înfrântă uşor.

Viaţa în Budapesta

Evident, cel mai bun hotel din Budapesta e ocupat de comisari, aceste cheltuieli fiind suportate din bani publici. La următorul hotel, ca şi calitate a serviciilor, poţi obţine o cameră şi un ceai în fiecare dimineaţă pentru 43 de coroane pe săptămână; prânzul la acest restaurant costă aproximativ 20 - 30 de coroane. Un taxi, chiar şi pe o diastanţă mai scurtă, costă aproximativ 25 de coroane. În prezent, 1 liră sterlină este echivalentul a 120 de coroane; prin urmare, Budapesta e mai ieftină ca Praga. Personalul din hoteluri încearcă să fie cât mai amabil cu vizitatorii, dar e evident faptul că aceştia sunt dezamăgiţi. Acestora li s-a promis că vor primi o parte din profitul hotelului, dar tot ce au primit a fost 12 % din profitul restaurantului, iar ei câştigă mult mai puţin decât înainte de revoluţie. În toate restaurante sunt afişate mesaje potrivit cărora chelnerii nu au voie să accepte bacşis, pedeapsa fiind închisoarea, iar chelnerii nu acceptă bacşisuri de teama că vor fi reclamaţi de colegi. Administraţia sovietică a încercat să-i împiedice pe angajaţi să mai fure din hotelui, aprovizionarea acestora fiind atent controlată. Este permisă o singură baie pe săptămână, datorită lipsei de cărbuni. Veşmintele religioase sunt interzise pe stradă. Preoţii umblă îmbăcaţi în haine civile sau au dispărut, Bisericile urmând a fi redeschise ulterior, iar acolo unde se va permite acest lucru, cheltuielile vor fi suportate de solicitanţi. Capelele din unităţile militare au fost interzise. Viaţa pe stradă pare a fi sigură şi în general nu apar infracţiuni; majoritatea maşinilor care circulă pe stradă sunt cele care îi transportă pe comisari şi oficiali ai Guvernului. Comisarii se plâng de faptul că populaţia a început să aibă încredere în clasa

superioară. Ei sunt indignaţi de faptul că, în cazul în care ar avea de ales între un lider socialist şi un burghez educat, populaţia l-ar alege pe cel de-al doilea, iar până nu vor fi eliminaţi burghezii, lucrurile nu se vor schimba. În privininţa sitemului de vot, poziţia lor e suficient de clară: sufragiu universal nu i-ar avantaja deloc. "Dacă permiţi tuturor să voteze, vei avea un fel de Guvern Kerensky. Trebuie să afirmi doar faptul că introduci votul cenzitar pentru o perioadă de 6 luni, iar populaţia va fi mulţumită". Se pare că aceştia nu s-au gândit că va fi foarte greu să mulţumeşti persoanele cărorea nu le-ai permis să voteze, într-un moment ce ar putea fi decisiv pentru viitorul lor. Alegerile prezentului Guvern nu reprezintă un exemplu de instituţii libere. A fost realizată o listă cu posibilii comisari, aceasta fiind de două ori mai mare decât numărul de locuri necesare. Doar membrii de sindicat au avut dreptul să voteze şi aceştia nu au avut voie să propună alte nume; tot ce au putut să facă a fost să aleagă de pe această listă ce le-a fost impusă. Având în vedere actual componenţă a Guvernului, unii s-ar putea întreba cine au fos ghinioniştii care nu au fost aleşi.

Bolşevismul - un vis urât

În orice caz, astăzi, în Ungaria există o singură clasă mulţumită, una foarte mică; comisarii sunt cei mai mulţumiţi. Ei sunt asemeni unui grup de şcolari care sunt lăsaţi nesupravegheaţi într-un laborator ştiinţific, ce se pot juca cu personalul şi cu toate instrumentele. Rezultatul este unul care i-ar fi încântat pe Lewis Carrol şi Gilbert - un fel de îmbinare între "Alice în ţara din oglindă" şi un vis urât, şi, ca orice vis, acesta va trece.